Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza = Occupational Pension Programs in Chosen European Countries - Comparative Analysis
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017) , s. 243-251. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323975
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych
Źródło:
Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych / red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s. 215-229 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-139-9
Nr:
2168324911
rozdział w monografii
3

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Occupational Pension Programs in Chosen European Countries = Pracownicze programy emerytalne w wybranych państwach europejskich
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336689
varia
4

Tytuł:
Kraje praktykujące model anglosaski
Źródło:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 143-181
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310245
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Costs of the Open Pension Funds
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016) , s. 351-361. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł prezentuje wyniki badań stanowiących część projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ HS4/04056
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312509
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier = The Reform of Pension Systems in Middle Europe after the 2008 Financial Crisis on the Example of Czech and Hungary
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014) , s. 176-185. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290965
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291495
varia
8

Tytuł:
Model anglosaski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 197-220 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287139
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Kraje praktykujące model anglosaski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 228-274
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302535
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii = The Influence of the Financial Crisis on Tax Policy in the Republic of Ireland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) (2014) , s. 63-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291283
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne w zakresie świadczeń emerytalnych w Chile = Retirement Benefits in the Chile an Social Security System
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vo. 1, nr 11 (2013) , s. 52-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290937
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Dodatkowe programy emerytalne - potrzeba czy konieczność = Voluntary Pension Programs - Need or Necessity
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 443-453. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271322
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 121-136
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270296
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rynek funduszy emerytalnych w Chile = The Pension Funds Market in Chile
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 109 (2012) , s. 125-136. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260156
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym = Dilemmas of the Government Proposals to Change the Pension System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 115-127. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220792
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Reforma systemów emerytalnych Ameryki Łacińskiej na przykładzie Chile i Argentyny = The Reform of Pension Systems in Latin America : the Chilean and Argentinean Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 228 (2011) , s. 335-343. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168236466
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 176-185 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218008
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Między możliwościami a koniecznością : dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce = Possibility vs Necessity : the Dilemmas of Reforming Poland's Pension System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 333-348. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Reforma ubezpieczeń zdrowotnych w stanach zjednoczonych i jej wpływ na rynek ubezpieczeń = The Reform of Health Insurance in the United States and Its Influence on Insurance Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 310-319. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221866
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011, s. 153-164. - Streszcz.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1536-4
Nr:
2168225614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wybrane aspekty kształtowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle polskich roziązań = Chosen Aspects of Forming Health Benefit Basket in the Light of Polish Solution
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 142 (2010) , s. 81-88. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy : efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168291117
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 981-993. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380260
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
248 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
106KF/1/2011/S/585
Sygnatura:
NP-1150/Magazyn
Nr:
2168262534
naukowo-badawcze
1
Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza = Occupational Pension Programs in Chosen European Countries - Comparative Analysis / Joanna NIŻNIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017), s. 243-251. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/view/5342/4721. - ISSN 0459-9586
2
Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych / Joanna NIŻNIK // W: Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych / red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. - S. 215-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-139-9
3
Occupational Pension Programs in Chosen European Countries = Pracownicze programy emerytalne w wybranych państwach europejskich / Joanna NIŻNIK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 102-103. - Dostępne tylko streszczenia
4
Kraje praktykujące model anglosaski / Joanna NIŻNIK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 143-181. - ISBN 978-83-208-2231-1
5
Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Costs of the Open Pension Funds / Joanna NIŻNIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016), s. 351-361. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/3890/3506. - ISSN 0459-9586
6
Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier = The Reform of Pension Systems in Middle Europe after the 2008 Financial Crisis on the Example of Czech and Hungary / Joanna NIŻNIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014), s. 176-185. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
7
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii / Joanna NIŻNIK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
8
Model anglosaski / Joanna NIŻNIK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 197-220. - Bibliogr.
9
Kraje praktykujące model anglosaski / Joanna NIŻNIK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 228-274
10
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii = The Influence of the Financial Crisis on Tax Policy in the Republic of Ireland / Joanna NIŻNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) (2014), s. 63-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/592. - ISSN 1898-6447
11
Zabezpieczenie społeczne w zakresie świadczeń emerytalnych w Chile = Retirement Benefits in the Chile an Social Security System / Joanna NIŻNIK // Studia Oeconomica Posnaniensia [on-line]. - vo. 1, nr 11 (2013), s. 52-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202013/05_niznik.pdf. - ISSN 2300-5254
12
Dodatkowe programy emerytalne - potrzeba czy konieczność = Voluntary Pension Programs - Need or Necessity / Joanna NIŻNIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 443-453. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=41&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
13
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie / Joanna NIŻNIK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 121-136
14
Rynek funduszy emerytalnych w Chile = The Pension Funds Market in Chile / Joanna NIŻNIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 109 (2012), s. 125-136. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74038&from=latest. - ISSN 2083-8611
15
Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym = Dilemmas of the Government Proposals to Change the Pension System / Joanna NIŻNIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011), s. 115-127. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
16
Reforma systemów emerytalnych Ameryki Łacińskiej na przykładzie Chile i Argentyny = The Reform of Pension Systems in Latin America : the Chilean and Argentinean Models / Joanna NIŻNIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 228 (2011), s. 335-343. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych / Joanna NIŻNIK // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 176-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
18
Między możliwościami a koniecznością : dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce = Possibility vs Necessity : the Dilemmas of Reforming Poland's Pension System / Joanna NIŻNIK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 333-348. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Niznik.pdf. - ISSN 1644-8979
19
Reforma ubezpieczeń zdrowotnych w stanach zjednoczonych i jej wpływ na rynek ubezpieczeń = The Reform of Health Insurance in the United States and Its Influence on Insurance Market / Joanna NIŻNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011), s. 310-319. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
20
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym / Grażyna Sordyl, Joanna NIŻNIK // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-164. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-1536-4
21
Wybrane aspekty kształtowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle polskich roziązań = Chosen Aspects of Forming Health Benefit Basket in the Light of Polish Solution / Joanna NIŻNIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 142 (2010), s. 81-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy : efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej / Joanna NIŻNIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 981-993. - Summ. - ISSN 0459-9586
23
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / Stanisław OWSIAK, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Anna MOŹDZIERZ, Joanna NIŻNIK, Katarzyna OWSIAK, Alina KLONOWSKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr PODSIADŁO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 248 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Niżnik J., (2017), Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 6, s. 243-251; http://journals.umcs.pl/h/article/view/5342/4721
2
Niżnik J., (2017), Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 215-229.
3
Niżnik J., (2017), Occupational Pension Programs in Chosen European Countries. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 102-103.
4
Niżnik J., (2016), Kraje praktykujące model anglosaski. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 143-181.
5
Niżnik J., (2016), Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 4, s. 351-361; http://journals.umcs.pl/h/article/download/3890/3506
6
Niżnik J., (2014), Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342, s. 176-185.
7
Niżnik J., (2014), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90.
8
Niżnik J., (2014), Model anglosaski. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 197-220.
9
Niżnik J., (2014), Kraje praktykujące model anglosaski. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 228-274.
10
Niżnik J., (2014), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (932), s. 63-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/592
11
Niżnik J., (2013), Zabezpieczenie społeczne w zakresie świadczeń emerytalnych w Chile, "Studia Oeconomica Posnaniensia" [on-line], vo. 1, nr 11, s. 52-63; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202013/05_niznik.pdf
12
Niżnik J., (2013), Dodatkowe programy emerytalne - potrzeba czy konieczność, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 443-453; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=41&zeszyt=3
13
Niżnik J., (2012), Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 121-136.
14
Niżnik J., (2012), Rynek funduszy emerytalnych w Chile, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 109, s. 125-136; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74038&from=latest
15
Niżnik J., (2011), Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 173, s. 115-127.
16
Niżnik J., (2011), Reforma systemów emerytalnych Ameryki Łacińskiej na przykładzie Chile i Argentyny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 228, s. 335-343.
17
Niżnik J., (2011), Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 176-185.
18
Niżnik J., (2011), Między możliwościami a koniecznością : dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 333-348; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Niznik.pdf
19
Niżnik J., (2011), Reforma ubezpieczeń zdrowotnych w stanach zjednoczonych i jej wpływ na rynek ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 181, s. 310-319.
20
Sordyl G., Niżnik J., (2011), Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. 153-164.
21
Niżnik J., (2010), Wybrane aspekty kształtowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle polskich roziązań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 142, s. 81-88.
22
Niżnik J., (2010), Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 981-993.
23
Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Moździerz A., Niżnik J., Owsiak K., Klonowska A., Maj-Waśniowska K., Podsiadło P., (2011), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 248 s.
1
@article{UEK:2168323975,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 6",
pages = "243-251",
year = "2017",
}
2
@inbook{UEK:2168324911,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych",
booktitle = "Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych",
pages = "215-229",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2017",
isbn = "978-83-7934-139-9",
}
3
@misc{UEK:2168336689,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Occupational Pension Programs in Chosen European Countries",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "102-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168310245,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Kraje praktykujące model anglosaski",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "143-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
5
@article{UEK:2168312509,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 4",
pages = "351-361",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168290965,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "342",
pages = "176-185",
adress = "",
year = "2014",
}
7
@misc{UEK:2168291495,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "90",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
8
@unpublished{UEK:2168287139,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Model anglosaski",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "197-220",
year = "2014",
}
9
@unpublished{UEK:2168302535,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Kraje praktykujące model anglosaski",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "228-274",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168291283,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (932)",
pages = "63-77",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168290937,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Zabezpieczenie społeczne w zakresie świadczeń emerytalnych w Chile",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vo. 1, 11",
pages = "52-63",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168271322,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Dodatkowe programy emerytalne - potrzeba czy konieczność",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "443-453",
year = "2013",
}
13
@unpublished{UEK:2168270296,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie",
booktitle = "Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej",
pages = "121-136",
year = "2012",
}
14
@article{UEK:2168260156,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Rynek funduszy emerytalnych w Chile",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "109",
pages = "125-136",
adress = "",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168220792,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "173",
pages = "115-127",
adress = "",
year = "2011",
isbn = "",
}
16
@article{UEK:2168236466,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Reforma systemów emerytalnych Ameryki Łacińskiej na przykładzie Chile i Argentyny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "228",
pages = "335-343",
adress = "",
year = "2011",
}
17
@inbook{UEK:2168218008,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "176-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
18
@article{UEK:2168227690,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Między możliwościami a koniecznością : dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "333-348",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168221866,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Reforma ubezpieczeń zdrowotnych w stanach zjednoczonych i jej wpływ na rynek ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "181",
pages = "310-319",
adress = "",
year = "2011",
}
20
@inbook{UEK:2168225614,
author = "Sordyl Grażyna and Niżnik Joanna",
title = "Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne",
pages = "153-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1536-4",
}
21
@article{UEK:2168291117,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Wybrane aspekty kształtowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle polskich roziązań",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "142",
pages = "81-88",
adress = "",
year = "2010",
}
22
@article{UEK:2166380260,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "981-993",
year = "2010",
}
23
@unpublished{UEK:2168262534,
author = "Owsiak Stanisław and Kosek-Wojnar Maria and Surówka Krzysztof and Moździerz Anna and Niżnik Joanna and Owsiak Katarzyna and Klonowska Alina and Maj-Waśniowska Katarzyna and Podsiadło Piotr",
title = "Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}