Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kotler o marketingu
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8-9 (1999) , s. 48-50
Nr:
2168239632
recenzja
2

Tytuł:
Rafał Krupski, ed.: Strategie marketingowe (Marketing Strategies). WUE, Wrocław 1998, 426 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 2 (8) (1999) , s. 196-197
Nr:
2168338915
recenzja
3

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1988) , s. 1222-1224
Nr:
2168243390
recenzja
4

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 4 (112) (1973) , s. 88-91
Nr:
2168337851
recenzja
5

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 5 (95) (1970) , s. 88-91
Nr:
2168337673
recenzja
6

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 5 (59) (1964) , s. 82-83
Nr:
2168337625
recenzja
1
Kotler o marketingu / Stefan MYNARSKI // Marketing i Rynek. - nr 8-9 (1999), s. 48-50. - Rec. pracy: Philip Kotler, Kotler on Marketing: How to Create, Win and Dominate Market. New York: Free Press, 1999
2
Rafał Krupski, ed.: Strategie marketingowe (Marketing Strategies). WUE, Wrocław 1998, 426 pp. / Stefan MYNARSKI // Argumenta Oeconomica. - 2 (8) (1999), s. 196-197. - Rec. pracy: Krupski R. (red.), Strategie marketingowe. WUE, Wrocław 1998. - ISSN 1233-5835
3
[Recenzja] / Stefan MYNARSKI // Ekonomista. - nr 6 (1988), s. 1222-1224. - Rec. pracy: Bogdan Suchecki, Aleksander Welfe, Popyt i rynek w warunkach nierównowagi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
4
[Recenzja] / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 4 (112) (1973), s. 88-91. - Rec. pracy: Stefan Abt: Matematyczno-statystyczne podstawy analizy rynku. PWE, Warszawa 1972, s. 297
5
[Recenzja] / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 5 (95) (1970), s. 88-91. - Rec. pracy: Izabela Kudrycka: Metody ekonometrycznej analizy popytu na dobra trwałe. Warszawa 1969, PWN s. 159
6
[Recenzja] / Stafan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 5 (59) (1964), s. 82-83. - Rec. pracy: G. Rottier: Wprowadzenie do ekonometrii. PWE, Warszawa 1963, s. 181
1
Mynarski S., (1999), Kotler o marketingu, "Marketing i Rynek", nr 8-9, s. 48-50.
2
Mynarski S., (1999), Rafał Krupski, ed.: Strategie marketingowe (Marketing Strategies). WUE, Wrocław 1998, 426 pp., "Argumenta Oeconomica", 2 (8), s. 196-197.
3
Mynarski S., (1988), [Recenzja], "Ekonomista", nr 6, s. 1222-1224.
4
Mynarski S., (1973), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 19, nr 4 (112), s. 88-91.
5
Mynarski S., (1970), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 5 (95), s. 88-91.
6
Mynarski S., (1964), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 10, nr 5 (59), s. 82-83.
1
@article{UEK:2168239632,
author = "Stefan Mynarski",
title = "Kotler o marketingu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8-9",
pages = "48-50",
year = "1999",
}
2
@article{UEK:2168338915,
author = "Stefan Mynarski",
title = "Rafał Krupski, ed.: Strategie marketingowe (Marketing Strategies). WUE, Wrocław 1998, 426 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (8)",
pages = "196-197",
year = "1999",
}
3
@article{UEK:2168243390,
author = "Stefan Mynarski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1222-1224",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168337851,
author = "Stefan Mynarski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 19, 4 (112)",
pages = "88-91",
year = "1973",
}
5
@article{UEK:2168337673,
author = "Stefan Mynarski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 16, 5 (95)",
pages = "88-91",
year = "1970",
}
6
@article{UEK:2168337625,
author = "Stefan Mynarski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 10, 5 (59)",
pages = "82-83",
year = "1964",
}