Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?
Źródło:
Education Sciences. - vol. 11, iss. 9 (2021) , s. 1-30. - Tytuł numeru: Sustainability Education and Scholarship in Higher Education - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the Polish National Science Centre, grant "Fashion market in the context of sustainable development", grant agreement no. UMO-2018/31/B/HS4/02961 for the years 2019-2023.
Lista 2019:
70.00 pkt
:
Nr:
2168357778
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce = The Idea of Sustainable Fashion in Polish Post-Secondary Schools and Universities Offering Fashion Majors
Źródło:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 22, z. 3 (2021) , s. 343-363. - Tytuł numeru: Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168360440
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Museums and Coping with Overtourism
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 5 (2020) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Sustainable Art Cities and Tourist Attractions : Coping with Overtourism and Promoting Revitalisation - Bibliogr.
Program badawczy:
The empirical evidence presented in the text draws on empirical research conducted by both authors within the framework of the Polish edition of an OECD pilot project on "Culture and Local Development: Maximising the Impact" conducted in 2018.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168344304
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek , Katarzyna Gorczyca
Tytuł:
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?
Źródło:
Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019) , s. 28-45. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168341815
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek , Katarzyna Gorczyca , Dominika Hołuj
Tytuł:
Museums and Local Development in Poland
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
: OECD, 2019
Opis fizyczny:
56 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338375
raport/sprawozdanie
6

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej = The Heritage of Kraków and Its Quarters in Contemporary Detective Prose
Źródło:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 189-233. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 40-41. - Dostępny także w wersji online
Tryb dostępu:
Nr:
2168344126
varia
8

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Preface
Źródło:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. V-X - Bibliogr.
Seria:
(GeoJournal Library ; 123)
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321153
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Final Remarks
Źródło:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 329-337 - Bibliogr.
Seria:
(GeoJournal Library ; 123)
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321705
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Importance of the Historic District of Kazimierz As a Cultural Quarter within the Kraków Metropolitan Area
Źródło:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 157-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318921
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe
, Działak Jarosław
Adres wydawniczy:
Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017
Opis fizyczny:
XVI, 337 s.: il.; 24 cm
Seria:
(GeoJournal Library ; 123)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168321037
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1
Źródło:
Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes. - vol. 59, iss. 1-2 (2017) , s. 174-176
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313403
recenzja
13

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 253-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319263
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
14

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Theorising Artists as Actors of Urban Change
Źródło:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 1-44 - Bibliogr.
Seria:
(GeoJournal Library ; 123)
Program badawczy:
The text was written as part of research carried out within the research project on 'Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications' conducted in 2013-2017 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek
Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168320969
raport/sprawozdanie
16

Autor:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow
Źródło:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 91-120 - Bibliogr.
Seria:
(GeoJournal Library ; 123)
Program badawczy:
The text was written as part of research carried out within the research project on 'Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications' conducted in 2013-2017 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321157
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
Opis fizyczny:
590 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach grantu NCN pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych", umowa nr UMO-2012/05/E/HS4/01601 do wniosku nr 2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168321113
monografia
18

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych
Źródło:
Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015) / koordynator projektu: Katarzyna Skomorucha-Figiel - Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016, s. 79-117. - Streszcz., summ.
Seria:
(Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 9)
ISBN:
978-83-64889-18-9
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2017), Socio-economic Aspects of Museum Operations : Employment, Income and Expenditure in Museums. [W:] Zugaj A. (red.), Museums in Poland : Reports Based on Data from the Museum Statistics Project (2013-2015), Warsaw : National Institute for Museums and Public Collections, s. 77-112. ISBN 978-83-64889-23-3
Nr:
2168311959
fragment raportu/sprawozdania
19

Tytuł:
Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut
Źródło:
Heritage Counts / eds. Koen Van Balen, Aziliz Vandesande - Antwerp - Apeldoorn: Garant, 2016, s. 163-180. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices)
ISBN:
978-90-441-3330-1
Nr:
2168304043
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study
Źródło:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 157-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168306007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury = Museum Institutions Seen from the Perspective of Cultural Economics
Współpraca:
Działek Jarosław
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016
Opis fizyczny:
392 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Muzeologia : teoria - praktyka - podręczniki ; t. 13)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury", umowa nr UMO-2011/03/B/HS4/01148 do wniosku nr 2011/03/B/HS4/01148. ; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01148.
ISBN:
978-83-242-2747-1
Nr:
2168309655
monografia
22

Tytuł:
From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium
Źródło:
East Central Europe. - Vol. 42, iss. 2-3 (2015) , s. 268-298. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The text was written as part of research carried out within the research project on "Activities of artists in post-socialist cities: socioeconomic underpinnings and implications", conducted in 2013-2016. ; Financed with a grant awarded by the National Science Centre, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
Nr:
2168301853
artykuł w czasopiśmie
23

Konferencja:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Tytuł:
Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland
Źródło:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 328-350
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296515
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context
Źródło:
Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice / ed. by Saskia Warren, Phil Jones - Dorchester: Ashgate, 2015, s. 145-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4724-5137-8
Nr:
2168296255
rozdział w monografii
25

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Magdalena Szmytkowska
Tytuł:
Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)
Źródło:
Geografie. - R. 120, nr 2 (2015) , s. 188-209. - Summ., Shr. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168293471
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie
Źródło:
Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska, 2015, s. 127-146
ISBN:
978-83-940280-1-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298565
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia
Źródło:
Jewish Space in Contemporary Poland / ed. by Erica T. Lehrer and Michael Meng - Bloomington: Indiana University Press, 2015, s. 115-148
ISBN:
978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8
Nr:
2168293947
rozdział w monografii
28

Konferencja:
XII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego "Kultura, sztuka, przedsiębiorczość - w przestrzeni przemysłowej", Zabrze, Polska, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Tytuł:
Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania
Źródło:
Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, Art, Entrepreneurship in the Space of Industrial Heritage - Zabrze: Urząd Miejski, 2015, s. 45-58
Program badawczy:
Tekst powstał w ramach pracy naukowej związanej z projektem badawczym pt. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury, realizowany w latach 2012-2016. ; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/01148.
Tryb dostępu:
Nr:
2168301045
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Autor:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic = Spatial Behavior and Preferences of Young Artists: the Example of Kraków and Katowice
Źródło:
Miasto w badaniach geografów. T. 1 / red. Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Agnieszka Brzosko-Sermak i Arkadiusz Kołoś - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64089-12-1
Nr:
2168297319
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List
Źródło:
Management of UNESCO World Heritage / ed. Bogusław Szmygin - Warszawa: Lublin University of Technology, 2015, s. 129-150. - Summ.
ISBN:
978-83-940280-3-9
Nr:
2168298455
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów
Źródło:
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, s. 167-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7947-102-7
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2015), Selected Cultural Heritage Valuation Methods Applied by Economists. [W:] Szmygin B. (red.), Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research, Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, s. 165-182. ISBN 978-83-940280-2-2
Nr:
2168296263
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury
Źródło:
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, s. 159-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7947-102-7
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2015), Values of Cultural Heritage in the Context of Socio-economics. [W:] Szmygin B. (red.), Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research, Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, s. 147-164. ISBN 978-83-940280-2-2
Nr:
2168296261
rozdział w monografii
33

Tytuł:
[Review]
Źródło:
Canadian Journal of History = Annales canadiennes d'histoire. - vol. 49, no. 1 (2014) , s. 119-121
Nr:
2168282725
recenzja
34

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym = Museums and Developing Social Capital in the Local Context
Źródło:
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - T. V (2014) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168288317
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities = Jeunes artistes et développement des quartiers artistiques dans les villes polonaises
Źródło:
Belgeo : revue belge de géographie = Belgeo : Belgian Journal of Geography. - nr 3 (2014) , s. 1-24. - Summ., res. - Bibliogr.
Program badawczy:
The text was written as part of research carried out within the research project on "Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications" conducted in 2013-2016 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
Nr:
2168293247
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 161-192
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301595
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Konferencja:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Tytuł:
Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications
Źródło:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168282917
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Konferencja:
Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Gubin-Guben, Niemcy, od 2012-05-31 do 2012-06-02
Tytuł:
Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym = Das Verhältnis der lokalen Gesellschaft zum Kulturerbe und andere Voraussetzungen für dessen Nutzung in der lokalen Entwicklung
Źródło:
Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz : Gubin, 31.05-02.06.2012 / red./Hrsg. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć - Euromiasto Gubin-Guben: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, 2014, s. 87-99. - Tłumaczenie tekstu w języku niemieckim na dołączonej do materiałów płycie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64707-03-2
Nr:
2168279591
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Autor:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim = The Role of Libraries in Building and Strengthening the Social Capital Resources in Małopolska Region
Źródło:
Zarządzanie Biblioteką = Library Management. - nr 1 (6) (2014) , s. 9-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293469
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie / red. nauk. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 191-217 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-187-8
Nr:
2168284529
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland = Factures endogènes pour fair du patrimoine un atout de développment local : expériences dans des petites villes de Pologne
Źródło:
Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century / eds. A Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard - Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, s. 77-96. - Summ., rés. - Bibliogr.
Seria:
(Collection CERAMC ; 33)
ISBN:
978-2-84516-635-6
Nr:
2168283221
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów = Socio-economic Impact of Museums
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (28) (2014) , s. 49-62. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285533
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa
Źródło:
Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych / red. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 101-122 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-087-1
Nr:
2168258616
rozdział w monografii
44

Tytuł:
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors
Źródło:
Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013) , s. 156-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168229848
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 237-263 - Bibliogr.
Seria:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168269070
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony = Culture, Cultural Heritage and Sustainable Development
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013) , s. 92-105. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168268812
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Anchored in the Past, Food for Thought in the Present
Źródło:
New Eastern Europe. - no 1(6) (2013) , s. 160-162
Nr:
2168246482
recenzja
48

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Tytuł:
Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital
Źródło:
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. - vol. 3, no. 1 (2013) , s. 35-54. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168256000
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Źródło:
Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo / red. Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2012, s. 145-162 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 11)
ISBN:
978-83-62139-33-0
Nr:
2168255998
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow
Źródło:
Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241332
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie = Transformation of Historic Quarters in Times of Neoliberal Urbanism : the Case of Stare Podgórze in Krakow
Źródło:
Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu / red. Magdalena Szmytkowska, Iwona Sagan - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 83-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-022-5
Nr:
2168242564
rozdział w monografii
52

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego) = Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227912
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 167-202
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246890
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Autor:
Wojciech Biernacki , Jarosław Działek , Krzysztof Gwosdz , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim
Źródło:
Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze / red. Henryk Brandenburg - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 241-258
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-778-2
Nr:
2168231920
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 645-657. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236232
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm = Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny w kontekście nowego paradygmatu turystyki
Źródło:
Transformation of Historical Cities' Functions = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego - Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, 2012, s. 101-112. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-61036-22-7
Nr:
2168241470
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges = Kulturowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zrównoważonej turystyki dziedzictwa : problemy i wyzwania
Źródło:
Economic and Environmental Studies. - vol. 12, no. 2 (22) (2012) , s. 113-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246768
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Magdalena Szmytkowska
Tytuł:
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta
Źródło:
Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 199-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-798-4
Nr:
2168257528
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury
Źródło:
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków / red. Bogusław Szmygin - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012, s. 135-149
ISBN:
978-83-63569-08-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168239526
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 79-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168239484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny = Cultural Heritage and Local Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
350 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 221)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-609-0
Nr:
2168250516
monografia
62

Tytuł:
Current Trends in the Management of Cultural Heritage
Źródło:
Culture Management = Zarządzanie Kulturą. - Y. 4, vol. 4 (4) (2011) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235154
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy
Źródło:
System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje / red. Bogusław Szmygin - Lublin, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011, s. 119-131. - Pełny tekst dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej
ISBN:
978-83-62596-54-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168222392
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek"
Źródło:
Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów / red. Irena Głuszyńska i Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011, s. 17-28
ISBN:
978-83-60430-64-1
Nr:
2168227734
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Autor:
Monika Murzyn-Kupisz , Krzysztof Gwosdz
Tytuł:
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice
Źródło:
Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011) , s. 113-126. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2165964589
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Źródło:
Zarządzanie Kulturą. - R. 4, z. 4 (4) (2011) , s. 205-215. - Streszcz., Czasopismo dostępne także w języku angielskim i niemieckim - Bibliogr.
Nr:
2168235136
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement
Źródło:
Kulturmanagement. - Jg. 4, heft 4 (4) (2011) , s. 112-123. - Czasopismo dostępne także w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
Nr:
2168235156
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns"
Źródło:
Essays on the Jewish Cultural Heritage / ed. by Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011, s. 61-73
ISBN:
978-83-63705-24-4
Nr:
2168246480
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 14-67
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246560
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin? = Zrównoważone podejścia do środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego : dwie strony tego samego medalu?
Źródło:
Economic and Environmental Studies. - vol. 10, no. 4 (16) (2010) , s. 379-397. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165992201
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Wojciech Biernacki , Jarosław Działek , Robert Guzik , Krzysztof Gwosdz , Monika Murzyn-Kupisz
Tytuł:
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
, Gwosdz Krzysztof
Adres wydawniczy:
Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja, Bibliogr.
Nr:
2168218518
raport/sprawozdanie
73

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 67-91. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51581
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Autor:
Wojciech Biernacki , Bolesław Domański , Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz , Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Tytuł:
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166209718
raport/sprawozdanie
75

Tytuł:
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne
Źródło:
Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc - [S.l.]: ARCADE, 2010, s. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr.
ISBN:
[978-2-84143-335-3]
Tryb dostępu:
Nr:
2165994646
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 156-210
Sygnatura:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246552
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast
Źródło:
"Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010, s. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61695-04-2
Nr:
2162986642
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego = The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers
Źródło:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (41) (2010) , s. 61-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165165726
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
[Review]
Źródło:
European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010) , s. 145-149
Nr:
2164910255
recenzja
80

Tytuł:
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland
Źródło:
Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2162991828
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165692301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną = The Impact of Restoration and Conservation Projects in Historic Buildings and Sites on the Local and Regional Economy
Źródło:
Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010) , s. 139-156. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225834
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės
Źródło:
Kultūros paveldas ir turizmas / sudarytoja Marianne Lehtimäki ; Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos - Vilnus: Kultūros paveldo departamentas, 2009, s. 61-66 - Bibliogr.
Nr:
2162218350
rozdział w materiałach konferencyjnych
84

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki = Cultural Heritage in the Process of Urban Regeneration of Postindustrial Towns : a Message for Wieliczka
Źródło:
Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - t. 26 (2009) , s. 173-188. - summ.
Nr:
2162069492
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych
Źródło:
Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych / red. Bogusław Szmygin - Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009, s. 99-112. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7497-085-3
Tryb dostępu:
Nr:
2161875451
rozdział w monografii
86

Autor:
Sonia Fayman , Krisztina Keresztely , Monika Murzyn-Kupisz , Jacek Purchla , Ewa Wojtoń , Grzegorz Micek
Tytuł:
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne
Adres wydawniczy:
Paris ; Kraków: Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166213820
raport/sprawozdanie
87

Tytuł:
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa
Źródło:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 155-182
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165694452
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków
Źródło:
Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania / ed. by Marianne Lehtimäki - [Vilnius]: Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, 2008, s. 62-66 - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-9955-34-125-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166357425
rozdział w materiałach konferencyjnych
89

Tytuł:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Opis fizyczny:
413, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-51-2
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2009), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Cracow : International Cultural Centre, 413, [1] s. ISBN 978-83-89273-66-6
Nr:
2165325680
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Heritage Transformation in Central and Eastern Europe
Źródło:
The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity / ed. by Brian Graham, Peter Howard - Aldershot; Burlington: Ashgate Publishing, 2008, s. 315-346 - Bibliogr.
Seria:
(Ashgate Research Companion)
ISBN:
978-0-7546-4922-9
Nr:
2166371790
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza
Źródło:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 363-398
ISBN:
978-83-89273-51-2
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2009), Reclaiming Memory or Mass Consumption? : Dilemmas in Rediscovering the Jewish Heritage of Krakow's Kazimierz. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Krakow : International Cultural Centre, s. 363-396. ISBN 978-83-89273-66-6
Nr:
2165327083
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza
Źródło:
Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007, s. 68-90
Seria:
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
ISBN:
978-83-88372-36-0
Nr:
2168219128
rozdział w materiałach konferencyjnych
93

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, s. 139-154
ISBN:
978-83-89273-47-5
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2007), Cultural Heritage in Time of Change : Opportunities and Challenges. [W:] Murzyn M., Purchla J. (red.), Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, s. 139-154. ISBN 978-83-89273-46-8
Nr:
2165735878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca = języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June
Źródło:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 16 (2007) , s. 73-79
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June, "Yearly of the International Cultural Centre", no 16, s. 73-79.
Nr:
2165912106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania
Adres wydawniczy:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Opis fizyczny:
326, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-47-5
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Cultural Heritage in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, 326, [1] s. ISBN 978-83-89273-46-8
Nr:
52051
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
96

Tytuł:
Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza
Źródło:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 295-314
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007, s. 220-221, 226
Seria:
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
Nr:
2168219130
głos w dyskusji/wywiad
98

Tytuł:
XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 91-95
Nr:
2168324987
varia
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza
Źródło:
Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej / red. Mariusz Czepczyński - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. 63-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-83-9
Nr:
2166470540
rozdział w monografii
100

Tytuł:
XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września = The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 113
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2006), The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 111.
Nr:
2166209610
varia
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja = Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 99-105
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2006), Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 97-103.
Nr:
2166208831
varia
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989
Źródło:
Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1 / ed. Sebastian Schröder-Esch - Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006, s. 167-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1
Nr:
2166745753
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central European Experience of Urban Regeneration
Adres wydawniczy:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006
Opis fizyczny:
574 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Równol. tekst pol. i ang., Bibliogr.
ISBN:
83-89273-35-7
Nr:
52400
monografia
104

Tytuł:
Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca = The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 107-111
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2006), The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 105-109.
Nr:
2166231868
varia
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 75-79
Nr:
2168324943
varia
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow
Źródło:
Social changes and social sustainability in historical urban centres / ed. György Enyedi, Zoltan Kovacs - Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, s. 81-106 - Bibliogr.
Seria:
(Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences)
ISBN:
963-9052-60-4
Nr:
2166518519
rozdział w monografii
107

Tytuł:
Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 95-99
Nr:
2168324883
varia
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 109-111
Nr:
2168324891
varia
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
396, [13] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/273
Nr:
2168221230
doktorat
110

Tytuł:
Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989
Źródło:
Society, economy, environment - towards the sustainable city / ed. by Iwona Sagan & David M. Smith - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 121-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5
Nr:
2167955845
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 101-103
Nr:
2168324887
varia
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku = Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005) , s. 39-52
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2005), Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century, "International Cultural Centre Cracow", Y. 13 (January-December 2004), s. 38-51.
Nr:
2168320243
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
113

Konferencja:
Beiträge der 9. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Leipzig, Lipsk, Niemcy, od 2002-09-26 do 2002-09-29
Tytuł:
Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg = Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego dolnośląskiego miasteczka : przykład Chełmska Śląskiego
Źródło:
Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert = Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w. / hrsg. von/red. Andrea Langer. - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2004, s. 201-219. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Der Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne dziedzictwo ; Bd 1)
ISBN:
83-89101-29-7
Nr:
2168334833
rozdział w materiałach konferencyjnych
114

Tytuł:
From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow
Źródło:
Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe / ed. by Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński - Gdańsk, Poznań: University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004, s. 257-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4
Nr:
2168248390
rozdział w monografii
115

Tytuł:
Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989 = Pamiatková ochrana synagóg v krakovskiej štvrti Kazimierz a zmena ich funkcií po roku 1989
Źródło:
Architektúra a Urbanizmus. - vol. 38, iss. 3-4 (2004) , s. 159-173
Nr:
2168328167
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku
Źródło:
Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej / red. nauk. Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2004, s. 245-260 - Bibliogr.
Seria:
(Miasta w Okresie Przemian)
ISBN:
83-7395-068-0
Nr:
2168346222
rozdział w monografii
117

Tytuł:
I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 61
Nr:
2168324873
varia
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca = The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 79-83
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2004), The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 81-85.
Nr:
2168247754
varia
Zobacz opis całości
119

Autor:
Monika A. Murzyn , Krzysztof Gwosdz
Tytuł:
Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia = Dylematy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejski : przykład Chełmska Śl. (Schömberg) na Dolnym Śląsku
Źródło:
Prace Geograficzne. - z. 111 (2003) , s. 183-199. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168280715
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Monika A. Murzyn , Krzysztof Gwosdz
Tytuł:
Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. 1-12. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168240972
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja = Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 77
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2004), Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 79.
Nr:
2168247752
varia
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao = Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003) , s. 35-45
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2003), Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao, "International Cultural Centre Cracow", Y. 11 (January-December 2002), s. 34-43.
Nr:
2168324871
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Autor:
Monika A. Murzyn , Krzysztof Gwosdz
Tytuł:
Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki
Źródło:
Granice : obszary przygraniczne : euroregiony / red. nauk. Jerzy Runge - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 186-198 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2154)
ISBN:
83-226-1257-5
Nr:
2168346436
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu
Źródło:
Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003, s. 285-297. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87749-62-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168346378
rozdział w monografii
125

Tytuł:
XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września = 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 85-87
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2004), 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 87-89.
Nr:
2168247756
varia
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Historia i kultura Kraju Basków
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 181-188 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2166232125
rozdział w książce
127

Tytuł:
Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca = Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 65-69
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2003), Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 11 (January-December 2002), s. 63-67.
Nr:
2168324877
varia
Zobacz opis całości
128

Autor:
Konferencja:
XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Polska, od 2002-04-11 do 2002-04-12
Tytuł:
Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao
Źródło:
Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 273-287
ISBN:
83-87749-51-6
Nr:
2168328165
rozdział w materiałach konferencyjnych
129

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta = Cultural Heritage and City Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002) , s. 65-80. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227032
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
130

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja nt. Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictw, Kraków, Polska, od 2001-06-01 do 2001-06-02
Tytuł:
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001
Redaktor:
Tłumacz:
Kowalczyk Krzysztof
, Słota Małgorzata
, Stankiewicz Krystyna
Adres wydawniczy:
Kraków: MCK, 2002
Opis fizyczny:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-85739-99-8
Nr:
2168321287
materiały konferencyjne
131

Autor:
Tytuł:
Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca
Źródło:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2001. - R. 10 (styczeń-grudzień), s. 73-75
Nr:
2168247790
varia
Zobacz opis całości
132

Autor:
Monika Murzyn , Agnieszka Sobala-Gwosdz
Konferencja:
XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Polska, od 2001-04-11 do 2001-04-12
Tytuł:
Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa
Źródło:
Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2 / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001, s. 357-366
ISBN:
83-87749-44-3
Nr:
2168328169
rozdział w materiałach konferencyjnych
133

Tytuł:
Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 395-399
ISBN:
83-7252-048-8
Nr:
2168248442
varia
134

Autor:
Tytuł:
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
b. m.: b. w., 2000
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168328977
raport/sprawozdanie
1
Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills? / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Education Sciences. - vol. 11, iss. 9 (2021), s. 1-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability Education and Scholarship in Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531
2
Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce = The Idea of Sustainable Fashion in Polish Post-Secondary Schools and Universities Offering Fashion Majors / Dominika HOŁUJ, Monika Murzyn-Kupisz // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 22, z. 3 (2021), s. 343-363. - Summ.. - Tytuł numeru: Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/First-View/22-3-2021/art/19828/. - ISSN 1896-8201
3
Museums and Coping with Overtourism / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Sustainability. - vol. 12, iss. 5 (2020), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Art Cities and Tourist Attractions : Coping with Overtourism and Promoting Revitalisation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054. - ISSN 2071-1050
4
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development? / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca // Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019), s. 28-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1350-0775
5
Museums and Local Development in Poland / Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca, Dominika HOŁUJ. - OECD, 2019. - 56 s. - Pełny tekst: http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf
6
Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej = The Heritage of Kraków and Its Quarters in Contemporary Detective Prose / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 189-233. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
7
EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków / Monika MURZYN-KUPISZ // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 40-41. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/40. - ISSN 1689-7757
8
Preface / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. V-X. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
9
Final Remarks / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 329-337. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
10
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Importance of the Historic District of Kazimierz As a Cultural Quarter within the Kraków Metropolitan Area / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 157-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
11
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg : Springer, 2017. - XVI, 337 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
12
The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1 / Monika MURZYN-KUPISZ // Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes. - vol. 59, iss. 1-2 (2017), s. 174-176. - Rec. pracy: The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1. - ISSN 0008-5006
13
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 253-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
14
Theorising Artists as Actors of Urban Change / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 1-44. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
15
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa / Monika MURZYN-KUPISZ, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek. - Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017. - 175 s. : il. ; 30 cm
16
Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 91-120. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
17
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017. - 590 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2
18
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015) / koordynator projektu: Katarzyna Skomorucha-Figiel. - Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016. - (Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 9). - S. 79-117. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64889-18-9. - Pełny tekst: http://old.nimoz.pl/pobierz/1174.html#https://nimoz.pl/files/publications/40/Statystyka Muzea w Polsce Raport EN_lekki.pdf
19
Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Heritage Counts / eds. Koen Van Balen, Aziliz Vandesande. - Antwerp - Apeldoorn: Garant, 2016. - (Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices / a series by the Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KU Leuven). - S. 163-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-90-441-3330-1
20
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 157-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
21
Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury = Museum Institutions Seen from the Perspective of Cultural Economics / Monika MURZYN-KUPISZ, współpr. Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016. - 392 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Muzeologia ; t. 13). - ISBN 978-83-242-2747-1
22
From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium / Monika MURZYN-KUPISZ // East Central Europe. - Vol. 42, iss. 2-3 (2015), s. 268-298. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0094-3037
23
Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland / Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2015. - S. 328-350. - ISBN 978-83-63463-32-8
24
Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice / ed. by Saskia Warren, Phil Jones. - Dorchester: Ashgate, 2015. - S. 145-169. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-5137-8
25
Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot) / Monika MURZYN-KUPISZ, Magdalena Szmytkowska // Geografie. - R. 120, nr 2 (2015), s. 188-209. - Summ., Shr. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1212-0014
26
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska, 2015. - S. 127-146. - ISBN 978-83-940280-1-5. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12730
27
Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Jewish Space in Contemporary Poland / ed. by Erica T. Lehrer and Michael Meng. - Bloomington: Indiana University Press, 2015. - S. 115-148. - ISBN 978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8
28
Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, Art, Entrepreneurship in the Space of Industrial Heritage. - Zabrze: Urząd Miejski, 2015. - S. 45-58. - Pełny tekst: https://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/pl/download/file/fid/613
29
Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic = Spatial Behavior and Preferences of Young Artists: the Example of Kraków and Katowice / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Miasto w badaniach geografów. T. 1 / red. Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Agnieszka Brzosko-Sermak i Arkadiusz Kołoś. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - S. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-12-1
30
Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Management of UNESCO World Heritage : Properties from Poland - Selected Issues / ed. Bogusław Szmygin. - Warszawa: Lublin University of Technology, 2015. - S. 129-150. - Summ. - ISBN 978-83-940280-3-9
31
Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin. - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 167-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7947-102-7. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc
32
Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin. - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 159-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7947-102-7. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc
33
[Review] / Monika MURZYN-KUPISZ // Canadian Journal of History = Annales canadiennes d'histoire. - vol. 49, no. 1 (2014), s. 119-121. - Rec. pracy: Heritage, Ideology and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents, edited by Matthew Rampley. Heritage Matters Series, Vol. 6. Rochester, New York, The Boydell Press, 2012. VIII, 206 pp
34
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym = Museums and Developing Social Capital in the Local Context / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - T. V (2014), s. 19-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-2732
35
Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities = Jeunes artistes et développement des quartiers artistiques dans les villes polonaises / Jarosław DZIAŁEK, Monika MURZYN-KUPISZ // Belgeo : revue belge de géographie [on-line] = Belgeo : Belgian Journal of Geography. - nr 3 (2014), s. 1-24. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://belgeo.revues.org/13012. - ISSN 1377-2368
36
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 161-192
37
Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani: European Scientific Institute, 2014. - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
38
Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym = Das Verhältnis der lokalen Gesellschaft zum Kulturerbe und andere Voraussetzungen für dessen Nutzung in der lokalen Entwicklung / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Gubin, 31.05-02.06.2012 = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz : Gubin, 31.05-02.06.2012 / red./Hrsg. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć. - Euromiasto Gubin-Guben: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, 2014. - S. 87-99. - Tłumaczenie tekstu w języku niemieckim na dołączonej do materiałów płycie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64707-03-2
39
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim = The Role of Libraries in Building and Strengthening the Social Capital Resources in Małopolska Region / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Biblioteką = Library Management. - nr 1 (6) (2014), s. 9-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-1004
40
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie / red. nauk. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 191-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-187-8
41
Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland = Factures endogènes pour fair du patrimoine un atout de développment local : expériences dans des petites villes de Pologne / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century / eds. A Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard. - Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014. - (CERAMAC, ISSN 1242-7780 ; 33). - S. 77-96. - Summ., rés. - Bibliogr. - ISBN 978-2-84516-635-6
42
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów = Socio-economic Impact of Museums / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (28) (2014), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf. - ISSN 1898-3529
43
Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 101-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-087-1
44
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors / Monika MURZYN-KUPISZ // Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013), s. 156-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1296-2074
45
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 237-263. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=238=Fit
46
Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony = Culture, Cultural Heritage and Sustainable Development / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013), s. 92-105. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content. - ISSN 0079-3507
47
Anchored in the Past, Food for Thought in the Present / Monika MURZYN-KUPISZ // New Eastern Europe. - no 1(6) (2013), s. 160-162. - Rec. pracy: ed. by E. Gawron, K. Gebert, H. Lieberman, M. Matuszewska, B. Matis, S. Penn, K. Underhill, W. Zeisel, Field Guide to Jewish Warsaw and Kraków
48
Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. - vol. 3, no. 1 (2013), s. 35-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2044-1266
49
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo / red. Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2012. - (Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 11). - S. 145-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62139-33-0
50
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow / Monika MURZYN-KUPISZ // Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-477X
51
Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie = Transformation of Historic Quarters in Times of Neoliberal Urbanism : the Case of Stare Podgórze in Krakow / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu / red. Magdalena Szmytkowska, Iwona Sagan. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - S. 83-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-022-5
52
Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego) = Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 113-125. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111308/edition/96585/content. - ISSN 0079-3507
53
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 167-202
54
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim / Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze / red. Henryk Brandenburg. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 241-258. - ISBN 978-83-7246-778-2
55
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy / Monika MURZYN-KUPISZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012), s. 645-657. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
56
Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm = Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny w kontekście nowego paradygmatu turystyki / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Transformation of Historical Cities' Functions : in the Context of Tourism and Sustainability = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego. - Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, 2012. - S. 101-112. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-61036-22-7
57
Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges = Kulturowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zrównoważonej turystyki dziedzictwa : problemy i wyzwania / Monika MURZYN-KUPISZ // Economic and Environmental Studies. - vol. 12, no. 2 (22) (2012), s. 113-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf. - ISSN 1642-2597
58
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta / Monika MURZYN-KUPISZ, Magdalena Szmytkowska // W: Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 199-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-798-4
59
Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków [on-line] / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012. - S. 135-149. - ISBN 978-83-63569-08-2. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/Content/1218/PDF/ochrona.pdf
60
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship / Monika MURZYN-KUPISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 79-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
61
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny = Cultural Heritage and Local Development / Monika MURZYN-KUPISZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 221). - ISBN 978-83-7252-609-0
62
Current Trends in the Management of Cultural Heritage / Monika MURZYN-KUPISZ // Culture Management = Zarządzanie Kulturą. - Y. 4, vol. 4 (4) (2011), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
63
Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy / Monika MURZYN-KUPISZ // W: System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje / red. Bogusław Szmygin. - Lublin, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011. - S. 119-131. - Pełny tekst dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. - ISBN 978-83-62596-54-6. - Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=691&dirids=1
64
Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek" / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów / red. Irena Głuszyńska i Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 17-28. - ISBN 978-83-60430-64-1
65
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice / Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz // Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011), s. 113-126. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0305-7488
66
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Kulturą. - R. 4, z. 4 (4) (2011), s. 205-215. - Streszcz., Czasopismo dostępne także w języku angielskim i niemieckim. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
67
Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement / Monika MURZYN-KUPISZ // Kulturmanagement. - Jg. 4, heft 4 (4) (2011), s. 112-123. - Czasopismo dostępne także w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
68
Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns" / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Essays on the Jewish Cultural Heritage / ed. by Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 61-73. - ISBN 978-83-63705-24-4
69
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2011), s. 14-67
70
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010), s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf. - ISSN 1898-3529
71
Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin? = Zrównoważone podejścia do środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego : dwie strony tego samego medalu? / Monika MURZYN-KUPISZ // Economic and Environmental Studies. - vol. 10, no. 4 (16) (2010), s. 379-397. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf. - ISSN 1642-2597
72
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego / [red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz] ; oprac. zespół badawczy Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ. - Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010. - 151 s. : il. ; 30 cm. - U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja. - Bibliogr.
73
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice / Monika MURZYN-KUPISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010), s. 67-91. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619. - ISSN 1898-6447
74
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy / oprac. zespół badaw.: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Bolesław Domański, Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ, Katarzyna Rotter-Jarzębińska. - Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010. - 108 s. : il. ; 30 cm
75
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc. - [S.l.]: ARCADE, 2010. - S. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr. - ISBN [978-2-84143-335-3]. - Pełny tekst: http://arcade.acted.org/images/arcade_livre_et_couv_BD.pdf
76
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy? / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2010), s. 156-210
77
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast / Monika MURZYN-KUPISZ // W: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek. - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010. - S. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61695-04-2
78
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego = The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (41) (2010), s. 61-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1509-4995
79
[Review] / Monika MURZYN-KUPISZ // European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010), s. 145-149. - Rec. pracy: Luigi Fusco Girard and Peter Nijkamp (eds), Cultural Tourism and Sustainable Local Development, Ashgate, Farnham 2009
80
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland / Monika MURZYN-KUPISZ // Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010), s. 65-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0954-8963
81
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
82
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną = The Impact of Restoration and Conservation Projects in Historic Buildings and Sites on the Local and Regional Economy / Monika MURZYN-KUPISZ // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 139-156. - Summ. - ISSN 0029-8247
83
Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės / Monika A. MURZYN // W: Kultūros paveldas ir turizmas : galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas : Pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25-27 d. Vilniuje, Lietuvoje / sudarytoja Marianne Lehtimäki ; Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos. - Vilnus: Kultūros paveldo departamentas, 2009. - S. 61-66. - Bibliogr.
84
Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki = Cultural Heritage in the Process of Urban Regeneration of Postindustrial Towns : a Message for Wieliczka / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - t. 26 (2009), s. 173-188. - summ. - ISSN 0137-530X
85
Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009. - S. 99-112. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7497-085-3. - Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/Content/631/adaptacja.pdf
86
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne / Sonia Fayman, Krisztina Keresztély, Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA, Ewa Wojtoń, Grzegorz Micek. - Paris ; Kraków : Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009. - 102 s. : il. ; 30 cm
87
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 155-182. - ISBN 978-83-89273-61-1
88
Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków / Monika A. MURZYN // W: Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania / ed. by Marianne Lehtimäki. - [Vilnius]: Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, 2008. - S. 62-66. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-9955-34-125-3. - Pełny tekst: http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/3%20Forum%20publ%20on%20cultural%20heritage%20and%20tourism.pdf
89
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - 413, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89273-51-2
90
Heritage Transformation in Central and Eastern Europe / Monika A. MURZYN // W: The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity / ed. by Brian Graham, Peter Howard. - Aldershot; Burlington: Ashgate Publishing, 2008. - (Ashgate Research Companion). - S. 315-346. - Bibliogr. - ISBN 978-0-7546-4922-9
91
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 363-398. - ISBN 978-83-89273-51-2
92
Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007. - (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). - S. 68-90. - ISBN 978-83-88372-36-0
93
Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania / Monika A. MURZYN // W: Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. - S. 139-154. - ISBN 978-83-89273-47-5
94
Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca = języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June / Monika MURZYN-KUPISZ // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 16 (2007), s. 73-79. - ISSN 1230-2597
95
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. - 326, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89273-47-5
96
Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza / Monika A. MURZYN // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 295-314. - ISBN 978-83-7252-345-7
97
Dyskusja / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007. - (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). - S. 220-221, 226
98
XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 91-95. - ISSN 1230-2597
99
Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza / Monika A. MURZYN // W: Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej / red. Mariusz Czepczyński. - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. - S. 63-83. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-83-9
100
XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września = The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 113. - ISSN 1230-2597
101
Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja = Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 99-105. - ISSN 1230-2597
102
New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989 / Monika A. MURZYN // W: Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1 / ed. Sebastian Schröder-Esch. - Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006. - S. 167-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1
103
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central European Experience of Urban Regeneration / Monika A. MURZYN ; [tł. Monika A. MURZYN]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006. - 574 s. : il. ; 24 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 83-89273-35-7
104
Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca = The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 107-111. - ISSN 1230-2597
105
Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 75-79. - ISSN 1230-2597
106
'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow / Monika A. MURZYN // W: Social changes and social sustainability in historical urban centres : the case of Central Europe / ed. György Enyedi, Zoltan Kovacs. - Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2006. - (Discussion Papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008). - S. 81-106. - Bibliogr. - ISBN 963-9052-60-4
107
Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 95-99. - ISSN 1230-2597
108
XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 109-111. - ISSN 1230-2597
109
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku / Monika A. MURZYN ; Promotor: Jacek PURCHLA. - Kraków, 2005. - 396, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000676a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000676b
110
Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989 / Monika A. MURZYN // W: Society, economy, environment - towards the sustainable city / ed. by Iwona Sagan & David M. Smith. - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 121-134. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5
111
Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 101-103. - ISSN 1230-2597
112
Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku = Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 39-52. - ISSN 1230-2597
113
Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg = Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego dolnośląskiego miasteczka : przykład Chełmska Śląskiego / Monika A. MURZYN // W: Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert = Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w. / hrsg. von/red. Andrea Langer. - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2004. - (Der Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne dziedzictwo ; Bd 1). - S. 201-219. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89101-29-7
114
From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow / Monika A. MURZYN // W: Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe / ed. by Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński. - Gdańsk, Poznań: University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. - S. 257-274. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4
115
Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989 = Pamiatková ochrana synagóg v krakovskiej štvrti Kazimierz a zmena ich funkcií po roku 1989 / Monika MURZYN-KUPISZ // Architektúra a Urbanizmus. - vol. 38, iss. 3-4 (2004), s. 159-173. - ISSN 0044-8680
116
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku / Monika A. MURZYN // W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej / red. nauk. Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2004. - (Miasta w Okresie Przemian). - S. 245-260. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-068-0
117
I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 61. - ISSN 1230-2597
118
Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca = The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 79-83. - ISSN 1230-2597
119
Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia = Dylematy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejski : przykład Chełmska Śl. (Schömberg) na Dolnym Śląsku / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // Prace Geograficzne. - z. 111 (2003), s. 183-199. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004113¬ka=TW9uaWthIEEuIE11cnp5biwgS3J6eXN6dG9mIEd3b3NkeiAyMDAzIERpbGVtbWFzIGVuY291bnRlcmVkIGluIHRoZSBkZXZlbG9wbWVudCBvZiB0b3VyaXNtIGluIGEg. - ISSN 1644-3586
120
Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. 1-12. - Streszcz.. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf
121
Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja = Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 77. - ISSN 1230-2597
122
Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao = Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 35-45. - ISSN 1230-2597
123
Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // W: Granice : obszary przygraniczne : euroregiony / red. nauk. Jerzy Runge. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2154). - S. 186-198. - Bibliogr. - ISBN 83-226-1257-5
124
Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu / Monika A. MURZYN // W: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003. - S. 285-297. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87749-62-1. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/10900284/Kultura_jako_funkcja_metropolitalna_w_przestrzeni_wsp%C3%B3%C5%82czesnego_miasta_-_przypadek_Budapesztu
125
XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września = 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 85-87. - ISSN 1230-2597
126
Historia i kultura Kraju Basków / Monika A. MURZYN // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003. - S. 181-188. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-0-2. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_1/kraj_baskow.pdf
127
Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca = Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 65-69. - ISSN 1230-2597
128
Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao / Monika MURZYN // W: Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. - S. 273-287. - ISBN 83-87749-51-6
129
Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta = Cultural Heritage and City Development / Monika MURZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002), s. 65-80. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13982. - ISSN 0208-7944
130
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001 / red. nauk. Jacek PURCHLA ; [tł. Krzysztof Kowalczyk, Monika MURZYN, Małgorzata Słota, Krystyna Stankiewicz]. - Kraków : MCK, 2002. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85739-99-8
131
Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca / Monika MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001), s. 73-75. - ISSN 1230-2597
132
Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa / Monika A. MURZYN, Agnieszka Sobala-Gwosdz // W: Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2 / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001. - S. 357-366. - ISBN 83-87749-44-3
133
Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Monika A. MURZYN // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 395-399. - ISBN 83-7252-048-8
134
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego / kier. projektu Jacek PURCHLA, współautorzy: Krzysztof BROŃSKI, Monika MURZYN, Monika Smoleń. - b. m. : b. w., 2000. - 67 k. : il. ; 30 cm
1
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2021), Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?, "Education Sciences", vol. 11, iss. 9, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531
2
Hołuj D., Murzyn-Kupisz M., (2021), Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce, "Zarządzanie w Kulturze", t. 22, z. 3, s. 343-363; https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/First-View/22-3-2021/art/19828/
3
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2020), Museums and Coping with Overtourism, "Sustainability", vol. 12, iss. 5, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054
4
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., Gorczyca K., (2019), Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?, "Museum International", vol. 71, iss. 3-4, s. 28-45.
5
Murzyn-Kupisz M., Działek J., Gorczyca K., Hołuj D., (2019), Museums and Local Development in Poland, Murzyn-Kupisz M. (kier. pr), OECD, 56 s.
6
Murzyn-Kupisz M., (2018), Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 189-233.
7
Murzyn-Kupisz M., (2017), EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/40
8
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Preface. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. V-X.
9
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Final Remarks. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 329-337.
10
Murzyn-Kupisz M., (2017), Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 2, Dylematy rozwoju, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 157-209.
11
Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), (2017), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe, (GeoJournal Library, 123), Cham ; Heidelberg : Springer, XVI, 337 s.
12
Murzyn-Kupisz M., (2017), The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1, "Canadian Slavonic Papers", vol. 59, iss. 1-2, s. 174-176.
13
Murzyn-Kupisz M., (2017), Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 253-285.
14
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Theorising Artists as Actors of Urban Change. [W:] MURZYN-KUPISZ M., Działek J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 1-44.
15
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., (2017), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim: diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 175 s.
16
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2017), Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow. [W:] MURZYN-KUPISZ M., Działek J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 91-120.
17
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 590 s.
18
Murzyn-Kupisz M., (2016), Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych. [W:] Katarzyna Skomorucha-Figiel (red.), Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015), Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, s. 79-117.
19
Murzyn-Kupisz M., (2016), Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut. [W:] Balen , Vandesande A. (red.), Heritage Counts, Antwerp - Apeldoorn : Garant, s. 163-180.
20
Murzyn-Kupisz M., (2016), Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 157-187.
21
Murzyn-Kupisz M., (2016), Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 392 s.
22
Murzyn-Kupisz M., (2015), From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium, "East Central Europe", Vol. 42, iss. 2-3, s. 268-298.
23
Murzyn-Kupisz M., (2015), Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland. [W:] Jagodzińska K., Purchla J. (red.), The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków : International Cultural Centre, s. 328-350.
24
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2015), Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context. [W:] Warren S., Jones P. (red.), Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice, Dorchester : Ashgate, s. 145-169.
25
Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M., (2015), Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), "Geografie", R. 120, nr 2, s. 188-209; http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf
26
Murzyn-Kupisz M., (2015), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie. [W:] Szmygin B. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Politecznika Lubelska, s. 127-146.
27
Murzyn-Kupisz M., (2015), Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia. [W:] Lehrer , Meng M. (red.), Jewish Space in Contemporary Poland, Bloomington : Indiana University Press, s. 115-148.
28
Murzyn-Kupisz M., (2015), Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania. [W:] Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej, Zabrze : Urząd Miejski, s. 45-58.
29
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2015), Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic. [W:] Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, T. 1, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 91-120.
30
Murzyn-Kupisz M., (2015), Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List. [W:] Szmygin B. (red.), Management of UNESCO World Heritage: Properties from Poland - Selected Issues, Warszawa : Lublin University of Technology, s. 129-150.
31
Murzyn-Kupisz M., (2015), Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów. [W:] Szmygin B. (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy, Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, s. 167-184.
32
Murzyn-Kupisz M., (2015), Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury. [W:] Szmygin B. (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy, Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, s. 159-166.
33
Murzyn-Kupisz M., (2014), [Review], "Canadian Journal of History", vol. 49, no. 1, s. 119-121.
34
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2014), Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym, "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", T. V, s. 19-40.
35
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities, "Belgeo : revue belge de géographie" [on-line], nr 3, s. 1-24; http://belgeo.revues.org/13012
36
Murzyn-Kupisz M., (2014), Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 161-192.
37
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 69-82.
38
Murzyn-Kupisz M., (2014), Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym. [W:] Zalewski P., Bielinis-Kopeć B. (red.), Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Gubin, 31.05-02.06.2012, Euromiasto Gubin-Guben : Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, s. 87-99.
39
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim, "Zarządzanie Biblioteką", nr 1 (6), s. 9-32.
40
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Klasik A. (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 191-217.
41
Murzyn-Kupisz M., (2014), Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland. [W:] Kwiatek-Soltys A., Edouard J. (red.), Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century (Collection CERAMC; 33), Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, s. 77-96.
42
Murzyn-Kupisz M., (2014), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (28), s. 49-62; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf
43
Murzyn-Kupisz M., (2013), Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa. [W:] Klasik A. (red.), Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 101-122.
44
Murzyn-Kupisz M., (2013), The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors, "Journal of Cultural Heritage", vol. 14, iss. 2, s. 156-162.
45
Murzyn-Kupisz M., (2013), Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 237-263.
46
Murzyn-Kupisz M., (2013), Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 152, s. 92-105; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content
47
Murzyn-Kupisz M., (2013), Anchored in the Past, Food for Thought in the Present, "New Eastern Europe", no 1(6), s. 160-162.
48
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2013), Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital, "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development", vol. 3, no. 1, s. 35-54.
49
Murzyn-Kupisz M., (2012), Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. [W:] Orzechowski E., Gaweł Ł. (red.), Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 145-162.
50
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow, "Quaestiones Geographicae", 31(4), s. 63-76.
51
Murzyn-Kupisz M., (2012), Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie. [W:] Szmytkowska M., Sagan I. (red.), Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 83-105.
52
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 113-125; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111308/edition/96585/content
53
Murzyn-Kupisz M., (2012), Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 167-202.
54
Biernacki W., Działek J., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2012), Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim. [W:] Brandenburg H. (red.), Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 241-258.
55
Murzyn-Kupisz M., (2012), Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 244, s. 645-657.
56
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm. [W:] Transformation of Historical Cities' Functions: in the Context of Tourism and Sustainability, Bydgoszcz : Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, s. 101-112.
57
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges, "Economic and Environmental Studies", vol. 12, no. 2 (22), s. 113-133; http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf
58
Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M., (2012), Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. [W:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 199-219.
59
Murzyn-Kupisz M., (2012), Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury. [W:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków [on-line], Warszawa-Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, s. 135-149.
60
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 79-96.
61
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 221), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 350 s.
62
Murzyn-Kupisz M., (2011), Current Trends in the Management of Cultural Heritage, "Culture Management", Y. 4, vol. 4 (4), s. 19-29.
63
Murzyn-Kupisz M., (2011), Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy. [W:] Szmygin B. (red.), System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje, Lublin, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, s. 119-131.
64
Murzyn-Kupisz M., (2011), Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek". [W:] Głuszyńska I., Mach Z. (red.), Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 17-28.
65
Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., (2011), The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice, "Journal of Historical Geography", vol. 37, iss. 1, s. 113-126.
66
Murzyn-Kupisz M., (2011), Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, "Zarządzanie Kulturą", R. 4, z. 4 (4), s. 205-215.
67
Murzyn-Kupisz M., (2011), Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement, "Kulturmanagement", Jg. 4, heft 4 (4), s. 112-123.
68
Murzyn-Kupisz M., (2011), Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns". [W:] Głuszyńska I., Mach Z. (red.), Essays on the Jewish Cultural Heritage, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 61-73.
69
Murzyn-Kupisz M., (2011), Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.), s. 14-67.
70
Murzyn-Kupisz M., (2010), Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (13), s. 19-32; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf
71
Murzyn-Kupisz M., (2010), Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin?, "Economic and Environmental Studies", vol. 10, no. 4 (16), s. 379-397; http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf
72
Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2010), Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego,, Gwosdz K. (red. nauk.), Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 151 s.
73
Murzyn-Kupisz M., (2010), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 835, s. 67-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619
74
Biernacki W., Domański B., Działek J., Murzyn-Kupisz M., Rotter-Jarzębińska K., (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania: raport końcowy, Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 108 s.
75
Murzyn-Kupisz M., (2010), Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland. [W:] Duc (red.), Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action, [S.l.] : ARCADE, s. 110-127.
76
Murzyn-Kupisz M., (2010), Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1, s. 156-210.
77
Murzyn-Kupisz M., (2010), Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast. [W:] Sitek S. (red.), "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1, Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, s. 147-156.
78
Murzyn-Kupisz M., (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (41), s. 61-80; http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf
79
Murzyn-Kupisz M., (2010), [Review], "European Spatial Research and Policy", vol. 17, no. 1, s. 145-149.
80
Murzyn-Kupisz M., (2010), Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland, "Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy", Vol. 19, No 1/2, March/June, s. 65-80.
81
Murzyn-Kupisz M., (2010), Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-196.
82
Murzyn-Kupisz M., (2010), Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną, "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 139-156.
83
Murzyn M., (2009), Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės. [W:] Lehtimäki , regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė , departamentas prie kultūros ministerijos (red.), Kultūros paveldas ir turizmas: galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas : Pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25-27 d. Vilniuje, Lietuvoje, Vilnus : Kultūros paveldo departamentas, s. 61-66.
84
Murzyn-Kupisz M., (2009), Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki, "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", t. 26, s. 173-188.
85
Murzyn-Kupisz M., (2009), Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych. [W:] Szmygin B. (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, s. 99-112.
86
Fayman S., Keresztely K., Murzyn-Kupisz M., Purchla J., Wojtoń E., Micek G., (2009), Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants: rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne, Paris : Act Consultants ; Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 102 s.
87
Murzyn-Kupisz M., (2008), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 155-182.
88
Murzyn M., (2008), Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków. [W:] Lehtimäki M. (red.), Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania , [Vilnius] : Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, s. 62-66.
89
Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2008), Przywracanie pamięci: rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 413, [1] s.
90
Murzyn M., (2008), Heritage Transformation in Central and Eastern Europe. [W:] Graham B., Howard P. (red.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Aldershot ; Burlington : Ashgate Publishing, s. 315-346.
91
Murzyn-Kupisz M., (2008), Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 363-398.
92
Murzyn-Kupisz M., (2007), Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza. [W:] Szmygin B. (red.), Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, s. 68-90.
93
Murzyn M., (2007), Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania. [W:] Murzyn M., Purchla J. (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 139-154.
94
Murzyn-Kupisz M., (2007), Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 16, s. 73-79.
95
Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 326, [2] s.
96
Murzyn M., (2007), Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 295-314.
97
Murzyn-Kupisz M., (2007), Dyskusja. [W:] Szmygin B. (red.), Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, s. 220-221, 226.
98
Murzyn M., (2006), XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 91-95.
99
Murzyn M., (2006), Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza. [W:] Czepczyński M. (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 63-83.
100
Murzyn M., (2006), XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 113.
101
Murzyn M., (2006), Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 99-105.
102
Murzyn M., (2006), New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989. [W:] Schröder-Esch S. (red.), Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1, Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, s. 167-188.
103
Murzyn M., (2006), Kazimierz: środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 574 s.
104
Murzyn M., (2006), Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 107-111.
105
Murzyn M., (2006), Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 75-79.
106
Murzyn M., (2006), 'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow. [W:] Enyedi G., Kovacs Z. (red.), Social changes and social sustainability in historical urban centres: the case of Central Europe (Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences), Pécs : Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, s. 81-106.
107
Murzyn M., (2005), Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 95-99.
108
Murzyn M., (2005), XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 109-111.
109
Murzyn M., (2005), Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku, Prom. Purchla J., Kraków : , 396, [13] k.
110
Murzyn M., (2005), Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989. [W:] Sagan I., Smith (red.), Society, economy, environment - towards the sustainable city, Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 121-134.
111
Murzyn M., (2005), Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 101-103.
112
Murzyn M., (2005), Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 39-52.
113
Murzyn M., (2004), Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg. [W:] Langer. (red.), Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, Warszawa : Instytut Sztuki PAN, s. 201-219.
114
Murzyn M., (2004), From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow. [W:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe, Gdańsk, Poznań : University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 257-274.
115
Murzyn-Kupisz M., (2004), Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989, "Architektúra a Urbanizmus", vol. 38, iss. 3-4, s. 159-173.
116
Murzyn M., (2004), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku. [W:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 245-260.
117
Murzyn M., (2003), I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 61.
118
Murzyn M., (2003), Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 79-83.
119
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia, "Prace Geograficzne", z. 111, s. 183-199; http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004113¬ka=TW9uaWthIEEuIE11cnp5biwgS3J6eXN6dG9mIEd3b3NkeiAyMDAzIERpbGVtbWFzIGVuY291bnRlcmVkIGluIHRoZSBkZXZlbG9wbWVudCBvZiB0b3VyaXNtIGluIGEg
120
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. 1-12; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf
121
Murzyn M., (2003), Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 77.
122
Murzyn M., (2003), Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 35-45.
123
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki. [W:] Runge J. (red.), Granice : obszary przygraniczne : euroregiony (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2154), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 186-198.
124
Murzyn M., (2003), Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu. [W:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa, Łódź : Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 285-297.
125
Murzyn M., (2003), XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 85-87.
126
Murzyn M., (2003), Historia i kultura Kraju Basków. [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 181-188.
127
Murzyn M., (2003), Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 65-69.
128
Murzyn M., (2002), Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao. [W:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 273-287.
129
Murzyn M., (2002), Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 65-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/13982
130
Purchla J. (red.), (2002), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Kraków : MCK, 229 s.
131
Murzyn M., (2001), Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 10 (styczeń-grudzień), s. 73-75.
132
Murzyn M., Sobala-Gwosdz A., (2001), Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa. [W:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 357-366.
133
Murzyn M., (2000), Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Małecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 395-399.
134
Broński K., Murzyn M., Smoleń M., Purchla J., (2000), Przemysł kulturowy województwa małopolskiego, Purchla J. (kier. pr), b. m. : b. w., 67 k.
1
@article{UEK:2168357778,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?",
journal = "Education Sciences",
number = "vol. 11, iss. 9",
pages = "1-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/educsci11090531},
url = {https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531},
}
2
@article{UEK:2168360440,
author = "Dominika Hołuj and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 22, z. 3",
pages = "343-363",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.21.022.14282},
url = {https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/First-View/22-3-2021/art/19828/},
}
3
@article{UEK:2168344304,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Museums and Coping with Overtourism",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 5",
pages = "1-23",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12052054},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054},
}
4
@article{UEK:2168341815,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek and Katarzyna Gorczyca",
title = "Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?",
journal = "Museum International",
number = "vol. 71, iss. 3-4",
pages = "28-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/13500775.2019.1706944},
url = {},
}
5
@misc{UEK:2168338375,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek and Katarzyna Gorczyca and Dominika Hołuj",
title = "Museums and Local Development in Poland",
adress = "",
publisher = "OECD",
year = "2019",
url = {http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168327845,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo",
pages = "189-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
7
@misc{UEK:2168344126,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "40-41",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/40},
}
8
@misc{UEK:2168321153,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Preface",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "V-X",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
9
@misc{UEK:2168321705,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Final Remarks",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "329-337",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
10
@inbook{UEK:2168318921,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju",
pages = "157-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2017",
isbn = "978-83-7638-895-3",
}
11
@book{UEK:2168321037,
title = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Działak Jarosław,
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53217-2},
url = {},
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
12
@article{UEK:2168313403,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1",
journal = "Canadian Slavonic Papers",
number = "vol. 59, iss. 1-2",
pages = "174-176",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00085006.2017.1297515},
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168319263,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "253-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2 zmienione i rozsz.",
isbn = "978-83-63391-37-9",
}
14
@inbook{UEK:2168321149,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Theorising Artists as Actors of Urban Change",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "1-44",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53217-2_1},
url = {},
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
15
@misc{UEK:2168320969,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego Programu badań nad dziedzictwem kulturowym opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa",
year = "2017",
}
16
@inbook{UEK:2168321157,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "91-120",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53217-2_4},
url = {},
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
17
@book{UEK:2168321113,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2017",
isbn = "978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2",
}
18
@misc{UEK:2168311959,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych",
booktitle = "Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015)",
pages = "79-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów",
year = "2016",
url = {http://old.nimoz.pl/pobierz/1174.html#https://nimoz.pl/files/publications/40/Statystyka Muzea w Polsce Raport EN_lekki.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64889-18-9",
}
19
@inbook{UEK:2168304043,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut",
booktitle = "Heritage Counts",
pages = "163-180",
adress = "Antwerp - Apeldoorn",
publisher = "Garant",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-90-441-3330-1",
}
20
@inbook{UEK:2168306007,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "157-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
21
@book{UEK:2168309655,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-242-2747-1",
}
22
@article{UEK:2168301853,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "From Atlantis to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium",
journal = "East Central Europe",
number = "Vol. 42, iss. 2-3",
pages = "268-298",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1163/18763308-04202003},
url = {},
}
23
@inbook{UEK:2168296515,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland",
booktitle = "The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe",
pages = "328-350",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-32-8",
}
24
@inbook{UEK:2168296255,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context",
booktitle = "Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice",
pages = "145-169",
adress = "Dorchester",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
isbn = "978-1-4724-5137-8",
}
25
@article{UEK:2168293471,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Magdalena Szmytkowska",
title = "Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)",
journal = "Geografie",
number = "R. 120, 2",
pages = "188-209",
year = "2015",
url = {http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168298565,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce",
pages = "127-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska",
year = "2015",
url = {http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12730},
isbn = "978-83-940280-1-5",
}
27
@inbook{UEK:2168293947,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia",
booktitle = "Jewish Space in Contemporary Poland",
pages = "115-148",
adress = "Bloomington",
publisher = "Indiana University Press",
year = "2015",
isbn = "978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8",
}
28
@inbook{UEK:2168301045,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania",
booktitle = "Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej",
pages = "45-58",
adress = "Zabrze",
publisher = "Urząd Miejski",
year = "2015",
url = {https://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/pl/download/file/fid/613},
}
29
@inbook{UEK:2168297319,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic",
booktitle = "Miasto w badaniach geografów. T. 1",
pages = "91-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64089-12-1",
}
30
@inbook{UEK:2168298455,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List",
booktitle = "Management of UNESCO World Heritage",
pages = "129-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lublin University of Technology",
year = "2015",
isbn = "978-83-940280-3-9",
}
31
@inbook{UEK:2168296263,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów",
booktitle = "Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy",
pages = "167-184",
adress = "Lublin - Warszawa",
publisher = "Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS",
year = "2015",
url = {http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc},
isbn = "978-83-7947-102-7",
}
32
@inbook{UEK:2168296261,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury",
booktitle = "Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy",
pages = "159-166",
adress = "Lublin - Warszawa",
publisher = "Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS",
year = "2015",
url = {http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc},
isbn = "978-83-7947-102-7",
}
33
@article{UEK:2168282725,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "[Review]",
journal = "Canadian Journal of History",
number = "vol. 49, no. 1",
pages = "119-121",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168288317,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym",
journal = "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu",
number = "T. V",
pages = "19-40",
year = "2014",
}
35
@article{UEK:2168293247,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities",
journal = "Belgeo : revue belge de géographie",
number = "3",
pages = "1-24",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.4000/belgeo.13012},
url = {http://belgeo.revues.org/13012},
}
36
@unpublished{UEK:2168301595,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "161-192",
year = "2014",
}
37
@inbook{UEK:2168282917,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "69-82",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
url = {http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf},
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
38
@inbook{UEK:2168279591,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym",
booktitle = "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim",
pages = "87-99",
adress = "Euromiasto Gubin-Guben",
publisher = "Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin",
year = "2014",
isbn = "978-83-64707-03-2",
}
39
@article{UEK:2168293469,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim",
journal = "Zarządzanie Biblioteką",
number = "1 (6)",
pages = "9-32",
year = "2014",
}
40
@inbook{UEK:2168284529,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie",
pages = "191-217",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-187-8",
}
41
@inbook{UEK:2168283221,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland",
booktitle = "Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century",
pages = "77-96",
adress = "Clermont-Ferrand",
publisher = "Presses Universitaires Blaise Pascal",
year = "2014",
issn = "1242-7780",
isbn = "978-2-84516-635-6",
}
42
@article{UEK:2168285533,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (28)",
pages = "49-62",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352922804},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf},
}
43
@inbook{UEK:2168258616,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa",
booktitle = "Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych",
pages = "101-122",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-087-1",
}
44
@article{UEK:2168229848,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors",
journal = "Journal of Cultural Heritage",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "156-162",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168269070,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "237-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2013",
url = {http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=238=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-63631-57-4",
}
46
@article{UEK:2168268812,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 152",
pages = "92-105",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content},
}
47
@article{UEK:2168246482,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Anchored in the Past, Food for Thought in the Present",
journal = "New Eastern Europe",
number = "no 1(6)",
pages = "160-162",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168256000,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital",
journal = "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "35-54",
year = "2013",
}
49
@inbook{UEK:2168255998,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym",
booktitle = "Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo",
pages = "145-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62139-33-0",
}
50
@article{UEK:2168241332,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "31(4)",
pages = "63-76",
year = "2012",
}
51
@inbook{UEK:2168242564,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie",
booktitle = "Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu",
pages = "83-105",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-7865-022-5",
}
52
@article{UEK:2168227912,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego)",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "113-125",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111308/edition/96585/content},
}
53
@unpublished{UEK:2168246890,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "167-202",
year = "2012",
}
54
@inbook{UEK:2168231920,
author = "Wojciech Biernacki and Jarosław Działek and Krzysztof Gwosdz and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim",
booktitle = "Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze",
pages = "241-258",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-778-2",
}
55
@article{UEK:2168236232,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "244",
pages = "645-657",
adress = "",
year = "2012",
}
56
@inbook{UEK:2168241470,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm",
booktitle = "Transformation of Historical Cities' Functions",
pages = "101-112",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz",
year = "2012",
isbn = "978-83-61036-22-7",
}
57
@article{UEK:2168246768,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 12, no. 2 (22)",
pages = "113-133",
year = "2012",
url = {http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf},
}
58
@inbook{UEK:2168257528,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Magdalena Szmytkowska",
title = "Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta",
booktitle = "Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1",
pages = "199-219",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-798-4",
}
59
@inbook{UEK:2168239526,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury",
booktitle = "Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków",
pages = "135-149",
adress = "Warszawa-Lublin",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej",
year = "2012",
url = {http://www.bc.pollub.pl/Content/1218/PDF/ochrona.pdf},
isbn = "978-83-63569-08-2",
}
60
@article{UEK:2168239484,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "79-96",
year = "2012",
}
61
@book{UEK:2168250516,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-609-0",
}
62
@article{UEK:2168235154,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Current Trends in the Management of Cultural Heritage",
journal = "Culture Management",
number = "Y. 4, vol. 4 (4)",
pages = "19-29",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2168222392,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy",
booktitle = "System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje",
pages = "119-131",
adress = "Lublin, Warszawa",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska",
year = "2011",
url = {http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=691&dirids=1},
isbn = "978-83-62596-54-6",
}
64
@inbook{UEK:2168227734,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek",
booktitle = "Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów",
pages = "17-28",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-60430-64-1",
}
65
@article{UEK:2165964589,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Krzysztof Gwosdz",
title = "The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice",
journal = "Journal of Historical Geography",
number = "vol. 37, iss. 1",
pages = "113-126",
year = "2011",
}
66
@article{UEK:2168235136,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym",
journal = "Zarządzanie Kulturą",
number = "R. 4, z. 4 (4)",
pages = "205-215",
year = "2011",
}
67
@article{UEK:2168235156,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement",
journal = "Kulturmanagement",
number = "Jg. 4, heft 4 (4)",
pages = "112-123",
year = "2011",
}
68
@inbook{UEK:2168246480,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns",
booktitle = "Essays on the Jewish Cultural Heritage",
pages = "61-73",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-63705-24-4",
}
69
@unpublished{UEK:2168246560,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)",
pages = "14-67",
year = "2011",
}
70
@article{UEK:2168219014,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (13)",
pages = "19-32",
year = "2010",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf},
}
71
@article{UEK:2165992201,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin?",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 10, no. 4 (16)",
pages = "379-397",
year = "2010",
url = {http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf},
}
72
@misc{UEK:2168218518,
author = "Wojciech Biernacki and Jarosław Działek and Robert Guzik and Krzysztof Gwosdz and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Gwosdz Krzysztof,
adress = "Katowice",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego",
year = "2010",
}
73
@article{UEK:51581,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "835",
pages = "67-91",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619},
}
74
@misc{UEK:2166209718,
author = "Wojciech Biernacki and Bolesław Domański and Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz and Katarzyna Rotter-Jarzębińska",
title = "Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO Tytustyka i przemysł kulturowy na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "UniRegio Centrum Studiów Regionalnych",
year = "2010",
}
75
@inbook{UEK:2165994646,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland",
booktitle = "Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action",
pages = "110-127",
adress = "S.l.",
publisher = "ARCADE",
year = "2010",
url = {http://arcade.acted.org/images/arcade_livre_et_couv_BD.pdf},
isbn = "[978-2-84143-335-3]",
}
76
@unpublished{UEK:2168246552,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1",
pages = "156-210",
year = "2010",
}
77
@inbook{UEK:2162986642,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast",
booktitle = ""Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1",
pages = "147-156",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi",
year = "2010",
isbn = "978-83-61695-04-2",
}
78
@article{UEK:2165165726,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "3 (41)",
pages = "61-80",
year = "2010",
url = {http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf},
}
79
@article{UEK:2164910255,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "[Review]",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "145-149",
year = "2010",
}
80
@article{UEK:2162991828,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland",
journal = "Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy",
number = "Vol. 19, No 1/2, March/June",
pages = "65-80",
year = "2010",
}
81
@inbook{UEK:2165692301,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "174-196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
82
@article{UEK:2168225834,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "139-156",
year = "2010",
}
83
@inbook{UEK:2162218350,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės",
booktitle = "Kultūros paveldas ir turizmas",
pages = "61-66",
adress = "Vilnus",
publisher = "Kultūros paveldo departamentas",
year = "2009",
}
84
@article{UEK:2162069492,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki",
journal = "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce",
number = "t. 26",
pages = "173-188",
year = "2009",
}
85
@inbook{UEK:2161875451,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych",
booktitle = "Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych",
pages = "99-112",
adress = "Warszawa; Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej",
year = "2009",
url = {http://bc.pollub.pl/Content/631/adaptacja.pdf},
isbn = "978-83-7497-085-3",
}
86
@misc{UEK:2166213820,
author = "Sonia Fayman and Krisztina Keresztely and Monika Murzyn-Kupisz and Jacek Purchla and Ewa Wojtoń and Grzegorz Micek",
title = "Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne",
adress = "Paris ; Kraków",
publisher = "Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
}
87
@inbook{UEK:2165694452,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa",
booktitle = "Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007",
pages = "155-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-61-1",
}
88
@inbook{UEK:2166357425,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków",
booktitle = "Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania ",
pages = "62-66",
adress = "Vilnius",
publisher = "Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture",
year = "2008",
url = {http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/3%20Forum%20publ%20on%20cultural%20heritage%20and%20tourism.pdf},
isbn = "978-9955-34-125-3",
}
89
@book{UEK:2165325680,
title = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-51-2",
}
90
@inbook{UEK:2166371790,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Heritage Transformation in Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity",
pages = "315-346",
adress = "Aldershot; Burlington",
publisher = "Ashgate Publishing",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-0-7546-4922-9",
}
91
@inbook{UEK:2165327083,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej",
pages = "363-398",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-51-2",
}
92
@inbook{UEK:2168219128,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006",
pages = "68-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-88372-36-0",
}
93
@inbook{UEK:2165735878,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku",
pages = "139-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-47-5",
}
94
@article{UEK:2165912106,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca",
journal = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "16",
pages = "73-79",
year = "2007",
}
95
@book{UEK:52051,
title = "Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania",
editor = Murzyn Monika A.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-47-5",
}
96
@inbook{UEK:2166132380,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "295-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
97
@misc{UEK:2168219130,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006",
pages = "220-221, 226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami",
year = "2007",
issn = "",
}
98
@misc{UEK:2168324987,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "91-95",
year = "2006",
}
99
@inbook{UEK:2166470540,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej",
pages = "63-83",
adress = "Gdańsk; Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2006",
isbn = "83-89290-83-9",
}
100
@misc{UEK:2166209610,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "113",
year = "2006",
}
101
@misc{UEK:2166208831,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "99-105",
year = "2006",
}
102
@inbook{UEK:2166745753,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989",
booktitle = "Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1",
pages = "167-188",
adress = "Weimar",
publisher = "Bauhaus-Universität Weimar",
year = "2006",
isbn = "3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1",
}
103
@book{UEK:52400,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2006",
isbn = "83-89273-35-7",
}
104
@misc{UEK:2166231868,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "107-111",
year = "2006",
}
105
@misc{UEK:2168324943,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "75-79",
year = "2006",
}
106
@inbook{UEK:2166518519,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow",
booktitle = "Social changes and social sustainability in historical urban centres",
pages = "81-106",
adress = "Pécs",
publisher = "Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences",
year = "2006",
issn = "0238-2008",
isbn = "963-9052-60-4",
}
107
@misc{UEK:2168324883,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "95-99",
year = "2005",
}
108
@misc{UEK:2168324891,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "109-111",
year = "2005",
}
109
@unpublished{UEK:2168221230,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
110
@inbook{UEK:2167955845,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989",
booktitle = "Society, economy, environment - towards the sustainable city",
pages = "121-134",
adress = "Gdańsk; Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5",
}
111
@misc{UEK:2168324887,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "101-103",
year = "2005",
}
112
@article{UEK:2168320243,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "39-52",
year = "2005",
}
113
@inbook{UEK:2168334833,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg",
booktitle = "Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert",
pages = "201-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Sztuki PAN",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89101-29-7",
}
114
@inbook{UEK:2168248390,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow",
booktitle = "Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe",
pages = "257-274",
adress = "Gdańsk, Poznań",
publisher = "University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2004",
isbn = "83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4",
}
115
@article{UEK:2168328167,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989",
journal = "Architektúra a Urbanizmus",
number = "vol. 38, iss. 3-4",
pages = "159-173",
year = "2004",
}
116
@inbook{UEK:2168346222,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku",
booktitle = "Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej",
pages = "245-260",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7395-068-0",
}
117
@misc{UEK:2168324873,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "61",
year = "2003",
}
118
@misc{UEK:2168247754,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "79-83",
year = "2003",
}
119
@article{UEK:2168280715,
author = "Monika A. Murzyn and Krzysztof Gwosdz",
title = "Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 111",
pages = "183-199",
year = "2003",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004113¬ka=TW9uaWthIEEuIE11cnp5biwgS3J6eXN6dG9mIEd3b3NkeiAyMDAzIERpbGVtbWFzIGVuY291bnRlcmVkIGluIHRoZSBkZXZlbG9wbWVudCBvZiB0b3VyaXNtIGluIGEg},
}
120
@article{UEK:2168240972,
author = "Monika A. Murzyn and Krzysztof Gwosdz",
title = "Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "1-12",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf},
}
121
@misc{UEK:2168247752,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "77",
year = "2003",
}
122
@article{UEK:2168324871,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "35-45",
year = "2003",
}
123
@inbook{UEK:2168346436,
author = "Monika A. Murzyn and Krzysztof Gwosdz",
title = "Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki",
booktitle = "Granice : obszary przygraniczne : euroregiony",
pages = "186-198",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego",
year = "2003",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-1257-5",
}
124
@inbook{UEK:2168346378,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu",
booktitle = "Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa",
pages = "285-297",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2003",
url = {https://www.academia.edu/10900284/Kultura_jako_funkcja_metropolitalna_w_przestrzeni_wsp%C3%B3%C5%82czesnego_miasta_-_przypadek_Budapesztu},
isbn = "83-87749-62-1",
}
125
@misc{UEK:2168247756,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "85-87",
year = "2003",
}
126
@inbook{UEK:2166232125,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Historia i kultura Kraju Basków",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02",
pages = "181-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2003",
url = {http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_1/kraj_baskow.pdf},
isbn = "83-919079-0-2",
}
127
@misc{UEK:2168324877,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "65-69",
year = "2003",
}
128
@inbook{UEK:2168328165,
author = "Monika Murzyn",
title = "Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao",
booktitle = "Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany",
pages = "273-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2002",
isbn = "83-87749-51-6",
}
129
@article{UEK:2168227032,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "65-80",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13982},
}
130
@book{UEK:2168321287,
title = "Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "MCK",
year = "2002",
isbn = "83-85739-99-8",
}
131
@misc{UEK:2168247790,
author = "Monika Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 10 (styczeń-grudzień)",
pages = "73-75",
year = "2001",
}
132
@inbook{UEK:2168328169,
author = "Monika Murzyn and Agnieszka Sobala-Gwosdz",
title = "Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2",
pages = "357-366",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2001",
isbn = "83-87749-44-3",
}
133
@misc{UEK:2168248442,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000",
pages = "395-399",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-048-8",
}
134
@misc{UEK:2168328977,
author = "Krzysztof Broński and Monika Murzyn and Monika Smoleń and Jacek Purchla",
title = "Przemysł kulturowy województwa małopolskiego",
adress = "b. m.",
publisher = "b. w.",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID