Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce = Selected Issues of State Assistance for Enterprises in the Light of Implementing the EU's Structural Policy in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. 163-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52754
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Ryszard Borowiecki , Zina Jarmoszuk , Jan Karwowski , Kazimierz Krzysztofek , Tadeusz Kudłacz , Kazimierz Lankosz , Adam Łazowski , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Maciej Pacuła , Agnieszka Predygier , Marek Reichel , Tomasz Rojek , Anna Sabat , Monika Smoleń , Anna Wieczorek
Tytuł:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Opis fizyczny:
333 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monografia
3

Tytuł:
Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce
Źródło:
Partnerstwo w regionie / red. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 21-31. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236734
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa
Źródło:
Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004, s. 157-171
ISBN:
83-88397-75-3
Nr:
2168221686
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Ryszard Borowiecki , Dorota Ilczuk , Jarosław Kaczmarek , Przemysław Kisiel , Tadeusz Kudłacz , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Tomasz Rojek , Wiesław Wańkowicz , Jacek Wilczyński
Tytuł:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monografia
6

Tytuł:
Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej = Promotional Joint Events as an Instrument for Marketing Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222558
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 137-143. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-85809-82-1
Nr:
2166177071
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Tytuł:
Promocja regionu na przykładzie Małopolski
Źródło:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 389-401. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332669
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa
Źródło:
Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK, s. 116-146 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-849/Magazyn
Nr:
2168244282
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych
Źródło:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 191-197. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238884
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KHiIR/1/2005/S/241
Sygnatura:
NP-1066/Magazyn
Nr:
2168243920
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-942/Magazyn
Nr:
2168243916
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
naukowo-badawcze
1
Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce = Selected Issues of State Assistance for Enterprises in the Light of Implementing the EU's Structural Policy in Poland / Agnieszka ODOROWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006), s. 163-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106480224. - ISSN 0208-7944
2
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut. Ryszard BOROWIECKI, Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. - 333 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-98-6
3
Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce / Agnieszka ODOROWICZ // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 21-31. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
4
Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa / Agnieszka ODOROWICZ // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 157-171. - ISBN 83-88397-75-3
5
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Dorota Ilczuk, Jarosław KACZMAREK, Przemysław KISIEL, Tadeusz KUDŁACZ, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Tomasz ROJEK, Wiesław Wańkowicz, Jacek WILCZYŃSKI]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 118 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89355-47-7
6
Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej = Promotional Joint Events as an Instrument for Marketing Communication / Agnieszka ODOROWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003), s. 173-185. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14867. - ISSN 0208-7944
7
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Agnieszka ODOROWICZ // W: Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 137-143. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85809-82-1
8
Promocja regionu na przykładzie Małopolski / Agnieszka ODOROWICZ // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 389-401. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
9
Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa / Agnieszka ODOROWICZ // W: Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2002), s. 116-146. - Bibliogr.
10
Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych / Agnieszka ODOROWICZ // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 191-197. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
11
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof P. WOJDACKI, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ, Jacek WILCZYŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Odorowicz A., (2006), Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 163-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/106480224
2
Borowiecki R., Jarmoszuk Z., Karwowski J., Krzysztofek K., Kudłacz T., Lankosz K., Łazowski A., Odorowicz A., Olesiński Z., Pacuła M., Predygier A., Reichel M., Rojek T., Sabat A., Smoleń M., Wieczorek A., (2005), System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 333 s.
3
Odorowicz A., (2004), Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 21-31.
4
Odorowicz A., (2004), Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 157-171.
5
Borowiecki R., Ilczuk D., Kaczmarek J., Kisiel P., Kudłacz T., Odorowicz A., Olesiński Z., Rojek T., Wańkowicz W., Wilczyński J., (2004), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 118 s.
6
Odorowicz A., (2003), Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 173-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/14867
7
Szromnik A., Bazarnik J., Odorowicz A., (2003), Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich. [W:] Karwowski J. (red.), Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 137-143.
8
Odorowicz A., (2002), Promocja regionu na przykładzie Małopolski. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 389-401.
9
Odorowicz A., (2002), Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi, s. 116-146.
10
Odorowicz A., (2002), Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 191-197.
11
Wojdacki K., Figiel A., Odorowicz A., Wilczyński J., (2005), Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 s.
12
Wojdacki K., Klimkowska R., Figiel A., Odorowicz A., (2004), Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
13
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
1
@article{UEK:52754,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "163-175",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106480224},
}
2
@book{UEK:2168247186,
author = "Ryszard Borowiecki and Zina Jarmoszuk and Jan Karwowski and Kazimierz Krzysztofek and Tadeusz Kudłacz and Kazimierz Lankosz and Adam Łazowski and Agnieszka Odorowicz and Zbigniew Olesiński and Maciej Pacuła and Agnieszka Predygier and Marek Reichel and Tomasz Rojek and Anna Sabat and Monika Smoleń and Anna Wieczorek",
title = "System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2005",
isbn = "83-85827-98-6",
}
3
@inbook{UEK:2168236734,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "21-31",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
4
@inbook{UEK:2168221686,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Gospodarka - rynek - marketing",
pages = "157-171",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-75-3",
}
5
@book{UEK:2168218342,
author = "Ryszard Borowiecki and Dorota Ilczuk and Jarosław Kaczmarek and Przemysław Kisiel and Tadeusz Kudłacz and Agnieszka Odorowicz and Zbigniew Olesiński and Tomasz Rojek and Wiesław Wańkowicz and Jacek Wilczyński",
title = "Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-47-7",
}
6
@article{UEK:2168222558,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "173-185",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14867},
}
7
@inbook{UEK:2166177071,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Agnieszka Odorowicz",
title = "Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie jakości życia",
pages = "137-143",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-82-1",
}
8
@inbook{UEK:2168332669,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Promocja regionu na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "389-401",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
9
@unpublished{UEK:2168244282,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa",
booktitle = "Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi",
pages = "116-146",
year = "2002",
}
10
@inbook{UEK:2168238884,
author = "Agnieszka Odorowicz",
title = "Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych",
booktitle = "Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres",
pages = "191-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Animacji Kultury",
year = "2002",
isbn = "83-7010-166-8",
}
11
@unpublished{UEK:2168243920,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Adam Figiel and Agnieszka Odorowicz and Jacek Wilczyński",
title = "Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
12
@unpublished{UEK:2168243916,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Regina Klimkowska and Adam Figiel and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
13
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Regina Klimkowska and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Krzysztof Borodako and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID