Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera = Facial Epiphany or Mask Illusion? About the Struggle of Man in Terms of the Józef Tischner's Philosophy of Drama
Źródło:
Przestrzenie Teorii. - nr 36 (2021) , s. 257-271. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168359652
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
O wydarzeniu spotkania w ujęciu Józefa Tischnera = About the Event of the Meeting in the Thought of Józef Tischner
Źródło:
O spotkaniach w pracy : szkice psychologiczne / red. Zofia Ratajczak, Anita Gałuszka - Warszawa: Difin, 2020, s. 54-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu naukowego: "Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, numer rejestracyjny: 11H 13 0471 82. Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-030-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343946
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej = Existential Responsibility as the Foundation of Responsibility in Socio-economic Ethics
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 23, nr 3 (2020) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356266
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Sfera "pomiędzy" jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia = The "Between" Plane as a Relationship of Entities, Dramatic Knot, and Community-Forming
Źródło:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - Vol. 18, no 2 (2019) , s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu naukowego: "Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, numer rejestracyjny: 11H 13 0471 82.
Lista 2019:
40.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Także: Mizdrak I., (2022), Sfera "pomiędzy" jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia. [w:] Z. Stawrowski (red.), Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 397-412, ISBN 978-83-60911-36-5
Nr:
2168340785
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Za chciwością czy przeciw niej? = For or Against Greed?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 45-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168338359
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Homososi są wśród nas czy homosos jest w nas? Próba konfrontacji myśli Aleksandra Zinowiewa i Józefa Tischnera o sytuacji człowieka w świecie = Homososi among Us or Homosos Inside Us? Confronting Aleksander Zinowiew's and Józef Tischner's Thoughts on the Condition of Man in the World
Źródło:
Roczniki Teologiczne. - T. 65, z. 11 (2018) , s. 191-203. - Tytuł numeru: Katechetyka - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu naukowego: "Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, numer rejestracyjny: 11H 13 0471 82.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168330129
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Between Monologue and Dialogue in Social Life - the Philosophies of Martin Buber and Józef Tischner = Między monologiem a dialogiem w życiu społecznym - rozważania na gruncie myśli filozoficznej Martina Bubera i Józefa Tischnera
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332155
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Autorytet a wielkość człowieka = Authority and the Greatness of Man
Źródło:
Autorytet : ogień miłości / red. Jan Zimny - Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 17-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63835-65-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318583
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Życie nie jest pantomimą - rzecz o odpowiedzialności za słowo w filozofii Józefa Tischnera = Life Is not a Pantomime : Responsibility for the Word in the Philosophy of Józef Tischner
Źródło:
Świat słów : jedność w różności / red. Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017, s. 297-312. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947032-0-2
Nr:
2168318621
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
W obronie bezinteresowności = In Defence of Disinterestedness
Źródło:
Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal. - T. 23, nr 2 (2017) , s. 207-211. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320587
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
La volontà di vivere e la responsabilità dell'uomo nel pensiero di Etty Hillesum e di Viktor Frankl = The Will to Live and Man's Responsibility According to Etty Hillesum and Victor Frankl
Źródło:
The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - Vol. 7, no. 1 (2017) , s. 77-97. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318623
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Vi Sono Ragioni della Libertà Note al Core e All'intelletto : il Triplo Sguardo Sulla Libertà Espresso nei Ritiri Spirituali di Parigi di Józef Tischner = There are Motives of Freedom, Known to Man's Heart and Mind - a Threefold Look at Freedom in Józef Tischner's "Rekolekcje Paryskie"
Źródło:
The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - Vol. 6, no. 1 (2016) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305093
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Modlitwa wolności a kontyngencja człowieka w pamiętnikach Etty Hillesum = The Prayer of Freedom and Contingency of Human in Etty Hillesum's Diaries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 97-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309339
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Między sacrum a profanum w ekonomii
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 28-30
Tryb dostępu:
Nr:
2168298973
artykuł nierecenzowany
15

Autor:
Tytuł:
Światłocienie wolności w filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera
Źródło:
Jan Paweł II : posługa myślenia. T. 2 / red. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, Robert Woźniak - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015, s. 141-161
Seria:
(Studia nad Myślą Jana Pawła II ; vol. 17)
ISBN:
978-83-7438-492-6 ; 978-83-7438-493-3
Nr:
2168301631
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartyi Sena = Poverty and Exercising of one's Freedom in the Context of Writings of Amartya Sen
Źródło:
Prakseologia. - nr 156 (2014) , s. 177-203. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168289319
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Ku wolności i samospełnieniu człowieka : zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
305 s.; 23 cm
Seria:
(Studia nad Myślą Jana Pawła II ; vol. 16)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-397-4
Nr:
2168285463
monografia
18

Autor:
Tytuł:
"Nadzieja jest matką mądrych"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (60) (2014) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168291115
artykuł nierecenzowany
19

Autor:
Tytuł:
Podobny w inności i inny w podobieństwie - rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera = Similar in Otherness and Other in Similarity: Józef Tischner on the Encounter with the Other
Źródło:
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. - nr 7 (2014) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168296951
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartya Sena
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK, s. 55-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289193
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica = Social Responsibility in Bank Activities Exemplified by Banca Popolare Etica
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013) , s. 53-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272940
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność w ujęciu filozoficznym jako przyczynek do rozważań o odpowiedzialności przedsiębiorstw = A Philosophical Take on Responsibility as a Contribution to the Discussion of Businesses Responsibility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283469
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Nieprzekazywalność podmiotu osobowego a możliwość spełnienia się poprzez drugiego w myśli antropologicznej Karola Wojtyły = Incommunicability of the Personal Subject and the Possibility of Self-Fulfilment through the Other in the Anthropological Thought of Karol Wojtyła
Źródło:
Filo-Sofija. - vol. 13, nr 4(23) (2013) , s. 203-218. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292783
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Inga Mizdrak , Monika Weryszko
Tytuł:
Jubileuszowe spotkanie studentów
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013) , s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168281901
artykuł nierecenzowany
25

Autor:
Tytuł:
Chichot zła jako efekt rozerwania wzajemności
Źródło:
Etyka a zło / red. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013, s. 60-69
ISBN:
978-83-7271-842-3
Nr:
2168293527
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność niesienia pomocy a pomoc odpowiedzialna = Responsibility in Giving Help and Responsible Help
Źródło:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168248074
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
"Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 98-112 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272160
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 12-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Spełnić się w wolności = Self-fulfilment in Freedom
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 887 (2012) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256612
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
"Pomagaj-my pomagać!"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (52), s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168346126
varia
31

Tytuł:
Etyka biznesu : studia przypadków
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
48 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-7252-587-1
Nr:
2168238636
skrypt
32

Autor:
Tytuł:
Godność człowieka w biznesie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1(46) (2011) , s. 10-11
Tryb dostępu:
Nr:
2168344660
artykuł nierecenzowany
33

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły = Community-oriented Character of Freedom on the Basis of Karol Wojtyla's Anthropological Thought
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - T. 14, nr 1 (2011) , s. 21-31. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168238594
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Spotkanie myśli Karola Wojtyły z fenomenologią Maxa Schelera
Źródło:
Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej : studia i szkice / red. Piotr Duchliński - Kraków: Akademia Ignatianum; Wydawnictwo WAM, 2011, s. 211-226
Seria:
(U Universum Philosophiae)
ISBN:
978-83-7614-098-8 ; 978-83-7505-883-3
Nr:
2168238658
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II = Attitudes that Depreciate Participation in Social Unions in the Reflection of Karol Wojtyła - John Paul II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 846 (2010) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53278
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Osoba a natura w ujęciu Karola Wojtyły
Źródło:
Oblicza natury ludzkiej : studia i rozprawy / red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010, s. 137-158
Seria:
(U Universum Philosophiae)
ISBN:
978-83-7614-021-6 ; 978-83-7505-551-1
Nr:
2166312991
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
Metafizyka i fenomenologia miłości : Święty Tomasz z Akwinu i Max Scheler o uczuciu miłości = Metaphysics and Phenomenology of Love : St. Thomas Aquinas and Max Scheler about Love
Źródło:
Życie i Płodność . - R. 4, nr 3 (2010) , s. 103-116. - [odczyt: 19.12.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168238590
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Kryzys ekonomiczny a kryzys prawdziwego uczestnictwa - wyzwania i szansa czy upadek i regres? = The Economic Crisis and the Crisis of True Participation - a Challenge and a Chance or Decline and Fall?
Źródło:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 129-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474677
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Rola sumienia w spełnieniu człowieka w ujęciu Karola Wojtyły = Karol Wojtyła's Concept of Conscience in Human Fulfilment
Źródło:
Życie i Płodność . - R. 3, nr 2 (2009) , s. 7-19. - [odczyt: 19.12.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168238588
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
O smaku miłości wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera [dokument elektroniczny]
Źródło:
Rocznik Historii Filozofii Polskiej. - t. 2/3 (2009) , s. 167-198. - [odczyt: 03.03.2011]
Tryb dostępu:
Nr:
2166031923
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Wyzwalająca moc prawdy w kontekście wolności i samospełnienia człowieka na podstawie myśli Karola Wojtyły = The Redeeming Power of Truth in the Context of Self-fulfilment
Źródło:
Życie i Płodność . - R. 3, nr 4 (2009) , s. 51-59. - [odczyt: 19.12.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168238592
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzysk ekonomiczny współcześnie", Kraków, Polska, od 2005-11-18 do 2005-11-19
Tytuł:
Czym jest wyzysk człowieka pracy?
Źródło:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 195-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165997131
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Problematyka powinności moralnej na gruncie doświadczenia moralności w ujęciu Karola Wojtyły
Źródło:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 251-268
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165705430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły = Human lndividuality as the Foundation of Solidarity in the Anthropological and Social Deliberations of Karol Wojtyła
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 75-85. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52740
artykuł w czasopiśmie
1
Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera = Facial Epiphany or Mask Illusion? About the Struggle of Man in Terms of the Józef Tischner's Philosophy of Drama / Inga MIZDRAK // Przestrzenie Teorii. - nr 36 (2021), s. 257-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/30695. - ISSN 1644-6763
2
O wydarzeniu spotkania w ujęciu Józefa Tischnera = About the Event of the Meeting in the Thought of Józef Tischner / Inga MIZDRAK // W: O spotkaniach w pracy : szkice psychologiczne / red. nauk. Zofia Ratajczak, Anita Gałuszka. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 54-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-030-9
3
Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej = Existential Responsibility as the Foundation of Responsibility in Socio-economic Ethics / Inga MIZDRAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 23, nr 3 (2020), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2020/2020_3_mizdrak_7_19.pdf. - ISSN 1899-2226
4
Sfera "pomiędzy" jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia = The "Between" Plane as a Relationship of Entities, Dramatic Knot, and Community-Forming / Inga MIZDRAK // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - Vol. 18, no 2 (2019), s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2019.18.2/human.2019.18.2.129.pdf. - ISSN 2084-3364
5
Za chciwością czy przeciw niej? = For or Against Greed? / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019), s. 45-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1642/1316. - ISSN 1898-6447
6
Homososi są wśród nas czy homosos jest w nas? Próba konfrontacji myśli Aleksandra Zinowiewa i Józefa Tischnera o sytuacji człowieka w świecie = Homososi among Us or Homosos Inside Us? Confronting Aleksander Zinowiew's and Józef Tischner's Thoughts on the Condition of Man in the World / Inga MIZDRAK // Roczniki Teologiczne. - T. 65, z. 11 (2018), s. 191-203. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Katechetyka. - Bibliogr. - ISSN 2353-7272
7
Between Monologue and Dialogue in Social Life - the Philosophies of Martin Buber and Józef Tischner = Między monologiem a dialogiem w życiu społecznym - rozważania na gruncie myśli filozoficznej Martina Bubera i Józefa Tischnera / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1648/1270. - ISSN 1898-6447
8
Autorytet a wielkość człowieka = Authority and the Greatness of Man / Inga MIZDRAK // W: Autorytet : ogień miłości / red. Jan Zimny. - Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017. - S. 17-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63835-65-1
9
Życie nie jest pantomimą - rzecz o odpowiedzialności za słowo w filozofii Józefa Tischnera = Life Is not a Pantomime : Responsibility for the Word in the Philosophy of Józef Tischner / Inga MIZDRAK // W: Świat słów : jedność w różności / red. Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 297-312. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947032-0-2
10
W obronie bezinteresowności = In Defence of Disinterestedness / Inga MIZDRAK // Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal. - T. 23, nr 2 (2017), s. 207-211. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2017-23-w-obronie-bezinteresownoci.pdf. - ISSN 1425-6460
11
La volontà di vivere e la responsabilità dell'uomo nel pensiero di Etty Hillesum e di Viktor Frankl = The Will to Live and Man's Responsibility According to Etty Hillesum and Victor Frankl / Inga MIZDRAK // The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - Vol. 7, no. 1 (2017), s. 77-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1982/1909. - ISSN 2083-8018
12
Vi Sono Ragioni della Libertà Note al Core e All'intelletto : il Triplo Sguardo Sulla Libertà Espresso nei Ritiri Spirituali di Parigi di Józef Tischner = There are Motives of Freedom, Known to Man's Heart and Mind - a Threefold Look at Freedom in Józef Tischner's "Rekolekcje Paryskie" / Inga MIZDRAK // The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - Vol. 6, no. 1 (2016), s. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1657/1610. - ISSN 2083-8018
13
Modlitwa wolności a kontyngencja człowieka w pamiętnikach Etty Hillesum = The Prayer of Freedom and Contingency of Human in Etty Hillesum's Diaries / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 97-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/903/825. - ISSN 1898-6447
14
Między sacrum a profanum w ekonomii / Inga MIZDRAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 28-30. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
15
Światłocienie wolności w filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera / Inga MIZDRAK // W: Jan Paweł II : posługa myślenia. T. 2 / red. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, Robert Woźniak. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015. - (Studia nad Myślą Jana Pawła II ; vol. 17). - S. 141-161. - ISBN 978-83-7438-492-6 ; 978-83-7438-493-3
16
Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartyi Sena = Poverty and Exercising of one's Freedom in the Context of Writings of Amartya Sen / Inga MIZDRAK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 177-203. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=179&view=Fit. - ISSN 0079-4872
17
Ku wolności i samospełnieniu człowieka : zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły / Kinga MIZDRAK. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014. - 305 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Studia nad Myślą Jana Pawła II ; vol. 16). - ISBN 978-83-7438-397-4
18
"Nadzieja jest matką mądrych" / Inga MIZDRAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
19
Podobny w inności i inny w podobieństwie - rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera = Similar in Otherness and Other in Similarity: Józef Tischner on the Encounter with the Other / Inga MIZDRAK // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. - nr 7 (2014), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/1590/1563. - ISSN 2300-391X
20
Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartya Sena / Inga MIZDRAK // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 55-76. - Bibliogr.
21
Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica = Social Responsibility in Bank Activities Exemplified by Banca Popolare Etica / Inga MIZDRAK, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013), s. 53-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/130.pdf. - ISSN 1234-8872
22
Odpowiedzialność w ujęciu filozoficznym jako przyczynek do rozważań o odpowiedzialności przedsiębiorstw = A Philosophical Take on Responsibility as a Contribution to the Discussion of Businesses Responsibility / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/726/548. - ISSN 1898-6447
23
Nieprzekazywalność podmiotu osobowego a możliwość spełnienia się poprzez drugiego w myśli antropologicznej Karola Wojtyły = Incommunicability of the Personal Subject and the Possibility of Self-Fulfilment through the Other in the Anthropological Thought of Karol Wojtyła / Iga MIZDRAK // Filo-Sofija. - vol. 13, nr 4(23) (2013), s. 203-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/621/603. - ISSN 1642-3267
24
Jubileuszowe spotkanie studentów / Inga MIZDRAK, Monika Weryszko // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
25
Chichot zła jako efekt rozerwania wzajemności / Inga MIZDRAK // W: Etyka a zło / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013. - S. 60-69. - ISBN 978-83-7271-842-3
26
Odpowiedzialność niesienia pomocy a pomoc odpowiedzialna = Responsibility in Giving Help and Responsible Help / Inga MIZDRAK // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 67-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
27
"Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech / Inga MIZDRAK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 98-112. - Bibliogr.
28
Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły / Inga MIZDRAK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 12-28. - Bibliogr.
29
Spełnić się w wolności = Self-fulfilment in Freedom / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
30
"Pomagaj-my pomagać!" / Inga MIZDRAK, Ewelina DURLAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 9. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
31
Etyka biznesu : studia przypadków / red. Janina FILEK ; [aut.: Janina FILEK, Inga MIZDRAK, Tomasz KWARCIŃSKI, Katarzyna GUCZALSKA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 48 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-587-1
32
Godność człowieka w biznesie / Inga MIZDRAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1(46) (2011-2012), s. 10-11. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
33
Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły = Community-oriented Character of Freedom on the Basis of Karol Wojtyla's Anthropological Thought / Inga MIZDRAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - T. 14, nr 1 (2011), s. 21-31. - Summ. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1378. - ISSN 1899-2226
34
Spotkanie myśli Karola Wojtyły z fenomenologią Maxa Schelera / Inga MIZDRAK // W: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej : studia i szkice / red. nauk. Piotr Duchliński. - Kraków: Akademia Ignatianum; Wydawnictwo WAM, 2011. - (U Universum Philosophiae). - S. 211-226. - ISBN 978-83-7614-098-8 ; 978-83-7505-883-3
35
Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II = Attitudes that Depreciate Participation in Social Unions in the Reflection of Karol Wojtyła - John Paul II / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170958423. - ISSN 1898-6447
36
Osoba a natura w ujęciu Karola Wojtyły / Inga MIZDRAK // W: Oblicza natury ludzkiej : studia i rozprawy / red. nauk. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - (U Universum Philosophiae). - S. 137-158. - ISBN 978-83-7614-021-6 ; 978-83-7505-551-1
37
Metafizyka i fenomenologia miłości : Święty Tomasz z Akwinu i Max Scheler o uczuciu miłości = Metaphysics and Phenomenology of Love : St. Thomas Aquinas and Max Scheler about Love / Inga MIZDRAK // Życie i Płodność . - R. 4, nr 3 (2010), s. 103-116. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 19.12.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/55/. - ISSN 1898-2158
38
Kryzys ekonomiczny a kryzys prawdziwego uczestnictwa - wyzwania i szansa czy upadek i regres? = The Economic Crisis and the Crisis of True Participation - a Challenge and a Chance or Decline and Fall? / Inga MIZDRAK // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 129-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
39
Rola sumienia w spełnieniu człowieka w ujęciu Karola Wojtyły = Karol Wojtyła's Concept of Conscience in Human Fulfilment / Inga MIZDRAK // Życie i Płodność . - R. 3, nr 2 (2009), s. 7-19. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 19.12.2012]. - Pełny tekst: http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/94/. - ISSN 1898-2158
40
O smaku miłości wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera [on-line] / Inga MIZDRAK // Rocznik Historii Filozofii Polskiej. - t. 2/3 (2009/2010), s. 167-198. - [odczyt: 03.03.2011]. - Pełny tekst: http://www.filozofiapolska.pl/files/r2-8.pdf. - ISSN 1689-6289
41
Wyzwalająca moc prawdy w kontekście wolności i samospełnienia człowieka na podstawie myśli Karola Wojtyły = The Redeeming Power of Truth in the Context of Self-fulfilment / Inga MIZDRAK // Życie i Płodność . - R. 3, nr 4 (2009), s. 51-59. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 19.12.2012]. - Pełny tekst: http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/120/. - ISSN 1898-2158
42
Czym jest wyzysk człowieka pracy? / Inga MIZDRAK // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 195-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
43
Problematyka powinności moralnej na gruncie doświadczenia moralności w ujęciu Karola Wojtyły / Inga MIZDRAK // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 251-268. - ISBN 978-83-60911-00-6
44
Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły = Human lndividuality as the Foundation of Solidarity in the Anthropological and Social Deliberations of Karol Wojtyła / Inga MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 75-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129269672. - ISSN 0208-7944
1
Mizdrak I., (2021), Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera, "Przestrzenie Teorii", nr 36, s. 257-271; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/30695
2
Mizdrak I., (2020), O wydarzeniu spotkania w ujęciu Józefa Tischnera. [W:] Ratajczak Z., Gałuszka A. (red.), O spotkaniach w pracy : szkice psychologiczne, Warszawa : Difin, s. 54-71.
3
Mizdrak I., (2020), Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 23, nr 3, s. 7-19; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2020/2020_3_mizdrak_7_19.pdf
4
Mizdrak I., (2019), Sfera "pomiędzy" jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia, "Studia Humanistyczne AGH", Vol. 18, no 2, s. 129-141; http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2019.18.2/human.2019.18.2.129.pdf
5
Mizdrak I., (2019), Za chciwością czy przeciw niej?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (980), s. 45-59; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1642/1316
6
Mizdrak I., (2018), Homososi są wśród nas czy homosos jest w nas? Próba konfrontacji myśli Aleksandra Zinowiewa i Józefa Tischnera o sytuacji człowieka w świecie, "Roczniki Teologiczne", T. 65, z. 11, s. 191-203.
7
Mizdrak I., (2018), Between Monologue and Dialogue in Social Life - the Philosophies of Martin Buber and Józef Tischner, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 227-240; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1648/1270
8
Mizdrak I., (2017), Autorytet a wielkość człowieka. [W:] Zimny J. (red.), Autorytet : ogień miłości, Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 17-39.
9
Mizdrak I., (2017), Życie nie jest pantomimą - rzecz o odpowiedzialności za słowo w filozofii Józefa Tischnera. [W:] Pachowicz M., Choińska K. (red.), Świat słów : jedność w różności, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 297-312.
10
Mizdrak I., (2017), W obronie bezinteresowności, "Czasopismo Psychologiczne", T. 23, nr 2, s. 207-211; http://www.czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2017-23-w-obronie-bezinteresownoci.pdf
11
Mizdrak I., (2017), La volontà di vivere e la responsabilità dell'uomo nel pensiero di Etty Hillesum e di Viktor Frankl, "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II", Vol. 7, no. 1, s. 77-97; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1982/1909
12
Mizdrak I., (2016), Vi Sono Ragioni della Libertà Note al Core e All'intelletto : il Triplo Sguardo Sulla Libertà Espresso nei Ritiri Spirituali di Parigi di Józef Tischner, "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II", Vol. 6, no. 1, s. 55-66; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1657/1610
13
Mizdrak I., (2016), Modlitwa wolności a kontyngencja człowieka w pamiętnikach Etty Hillesum, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 97-112; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/903/825
14
Mizdrak I., (2015), Między sacrum a profanum w ekonomii, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 28-30; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
15
Mizdrak I., (2015), Światłocienie wolności w filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. [W:] Kastelik B., Krupka A., Woźniak R. (red.), Jan Paweł II : posługa myślenia, T. 2, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 141-161.
16
Mizdrak I., (2014), Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartyi Sena, "Prakseologia", nr 156, s. 177-203; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=179&view=Fit
17
Mizdrak I., (2014), Ku wolności i samospełnieniu człowieka: zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 305 s.
18
Mizdrak I., (2014), "Nadzieja jest matką mądrych", "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
19
Mizdrak I., (2014), Podobny w inności i inny w podobieństwie - rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera, "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej", nr 7, s. 57-71; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/1590/1563
20
Mizdrak I., (2013), Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartya Sena. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 55-76.
21
Mizdrak I., Pogodzińska-Mizdrak E., (2013), Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 130, s. 53-77; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/130.pdf
22
Mizdrak I., (2013), Odpowiedzialność w ujęciu filozoficznym jako przyczynek do rozważań o odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/726/548
23
Mizdrak I., (2013), Nieprzekazywalność podmiotu osobowego a możliwość spełnienia się poprzez drugiego w myśli antropologicznej Karola Wojtyły, "Filo-Sofija", vol. 13, nr 4(23), s. 203-218; http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/621/603
24
Mizdrak I., Weryszko M., (2013), Jubileuszowe spotkanie studentów, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
25
Mizdrak I., (2013), Chichot zła jako efekt rozerwania wzajemności. [W:] Probucka D. (red.), Etyka a zło, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 60-69.
26
Mizdrak I., (2012), Odpowiedzialność niesienia pomocy a pomoc odpowiedzialna, "Prakseologia", nr 153, s. 67-85.
27
Mizdrak I., (2012), "Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 98-112.
28
Mizdrak I., (2012), Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 12-28.
29
Mizdrak I., (2012), Spełnić się w wolności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 57-71.
30
Mizdrak I., Durlak E., (2012), "Pomagaj-my pomagać!", "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
31
Mizdrak I., Kwarciński T., Guczalska K., Filek J., (2012), Etyka biznesu: studia przypadków, Filek J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48 s.
32
Mizdrak I., (2011), Godność człowieka w biznesie, "Kurier UEK", nr 1(46), s. 10-11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
33
Mizdrak I., (2011), Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", T. 14, nr 1, s. 21-31; http://hdl.handle.net/11089/1378
34
Mizdrak I., (2011), Spotkanie myśli Karola Wojtyły z fenomenologią Maxa Schelera. [W:] Duchliński P. (red.), Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej: studia i szkice, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 211-226.
35
Mizdrak I., (2010), Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 115-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/170958423
36
Mizdrak I., (2010), Osoba a natura w ujęciu Karola Wojtyły. [W:] Duchliński P., Hołub G. (red.), Oblicza natury ludzkiej: studia i rozprawy, Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, s. 137-158.
37
Mizdrak I., (2010), Metafizyka i fenomenologia miłości : Święty Tomasz z Akwinu i Max Scheler o uczuciu miłości, "Życie i Płodność ", R. 4, nr 3, s. 103-116; http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/55/
38
Mizdrak I., (2010), Kryzys ekonomiczny a kryzys prawdziwego uczestnictwa - wyzwania i szansa czy upadek i regres?. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 129-143.
39
Mizdrak I., (2009), Rola sumienia w spełnieniu człowieka w ujęciu Karola Wojtyły, "Życie i Płodność ", R. 3, nr 2, s. 7-19; http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/94/
40
Mizdrak I., (2009), O smaku miłości wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera, "Rocznik Historii Filozofii Polskiej", t. 2/3, s. 167-198; http://www.filozofiapolska.pl/files/r2-8.pdf
41
Mizdrak I., (2009), Wyzwalająca moc prawdy w kontekście wolności i samospełnienia człowieka na podstawie myśli Karola Wojtyły, "Życie i Płodność ", R. 3, nr 4, s. 51-59; http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/120/
42
Mizdrak I., (2007), Czym jest wyzysk człowieka pracy?. [W:] SOSENKO K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 195-209.
43
Mizdrak I., (2007), Problematyka powinności moralnej na gruncie doświadczenia moralności w ujęciu Karola Wojtyły. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 251-268.
44
Mizdrak I., (2006), Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 75-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/129269672
1
@article{UEK:2168359652,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera",
journal = "Przestrzenie Teorii",
number = "36",
pages = "257-271",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/pt.2021.36.15},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/30695},
}
2
@inbook{UEK:2168343946,
author = "Inga Mizdrak",
title = "O wydarzeniu spotkania w ujęciu Józefa Tischnera",
booktitle = "O spotkaniach w pracy : szkice psychologiczne",
pages = "54-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-030-9",
}
3
@article{UEK:2168356266,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 23, 3",
pages = "7-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.23.3.01},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2020/2020_3_mizdrak_7_19.pdf},
}
4
@article{UEK:2168340785,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Sfera pomiędzy jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia",
journal = "Studia Humanistyczne AGH",
number = "Vol. 18, no 2",
pages = "129-141",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.2.129},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2019.18.2/human.2019.18.2.129.pdf},
}
5
@article{UEK:2168338359,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Za chciwością czy przeciw niej?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (980)",
pages = "45-59",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0203},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1642/1316},
}
6
@article{UEK:2168330129,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Homososi są wśród nas czy homosos jest w nas? Próba konfrontacji myśli Aleksandra Zinowiewa i Józefa Tischnera o sytuacji człowieka w świecie",
journal = "Roczniki Teologiczne",
number = "T. 65, z. 11",
pages = "191-203",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.11-12},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168332155,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Between Monologue and Dialogue in Social Life - the Philosophies of Martin Buber and Józef Tischner",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "227-240",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0515},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1648/1270},
}
8
@inbook{UEK:2168318583,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Autorytet a wielkość człowieka",
booktitle = "Autorytet : ogień miłości",
pages = "17-39",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-63835-65-1",
}
9
@inbook{UEK:2168318621,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Życie nie jest pantomimą - rzecz o odpowiedzialności za słowo w filozofii Józefa Tischnera",
booktitle = "Świat słów : jedność w różności",
pages = "297-312",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2017",
isbn = "978-83-947032-0-2",
}
10
@article{UEK:2168320587,
author = "Inga Mizdrak",
title = "W obronie bezinteresowności",
journal = "Czasopismo Psychologiczne",
number = "T. 23, 2",
pages = "207-211",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14691/CPPJ.23.2.207},
url = {http://www.czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2017-23-w-obronie-bezinteresownoci.pdf},
}
11
@article{UEK:2168318623,
author = "Inga Mizdrak",
title = "La volontà di vivere e la responsabilità dell'uomo nel pensiero di Etty Hillesum e di Viktor Frankl",
journal = "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II",
number = "Vol. 7, no. 1",
pages = "77-97",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/pch.1982},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1982/1909},
}
12
@article{UEK:2168305093,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Vi Sono Ragioni della Libertà Note al Core e All'intelletto : il Triplo Sguardo Sulla Libertà Espresso nei Ritiri Spirituali di Parigi di Józef Tischner",
journal = "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II",
number = "Vol. 6, no. 1",
pages = "55-66",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/pch.1657},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1657/1610},
}
13
@article{UEK:2168309339,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Modlitwa wolności a kontyngencja człowieka w pamiętnikach Etty Hillesum",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "97-112",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0407},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/903/825},
}
14
@article{UEK:2168298973,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Między sacrum a profanum w ekonomii",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "28-30",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
15
@inbook{UEK:2168301631,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Światłocienie wolności w filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera",
booktitle = "Jan Paweł II : posługa myślenia. T. 2",
pages = "141-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/9788374384933.09},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7438-492-6 ; 978-83-7438-493-3",
}
16
@article{UEK:2168289319,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartyi Sena",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "177-203",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=179&view=Fit},
}
17
@book{UEK:2168285463,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Ku wolności i samospełnieniu człowieka : zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-397-4",
}
18
@article{UEK:2168291115,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Nadzieja jest matką mądrych",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "20-21",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
19
@article{UEK:2168296951,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Podobny w inności i inny w podobieństwie - rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera",
journal = "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej",
number = "7",
pages = "57-71",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/ikps.2014.7.04},
url = {http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/1590/1563},
}
20
@unpublished{UEK:2168289193,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartya Sena",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "55-76",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168272940,
author = "Inga Mizdrak and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 130",
pages = "53-77",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/130.pdf},
}
22
@article{UEK:2168283469,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Odpowiedzialność w ujęciu filozoficznym jako przyczynek do rozważań o odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "5-20",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/726/548},
}
23
@article{UEK:2168292783,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Nieprzekazywalność podmiotu osobowego a możliwość spełnienia się poprzez drugiego w myśli antropologicznej Karola Wojtyły",
journal = "Filo-Sofija",
number = "vol. 13, 4(23)",
pages = "203-218",
year = "2013",
url = {http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/621/603},
}
24
@article{UEK:2168281901,
author = "Inga Mizdrak and Monika Weryszko",
title = "Jubileuszowe spotkanie studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "30",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
25
@inbook{UEK:2168293527,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Chichot zła jako efekt rozerwania wzajemności",
booktitle = "Etyka a zło",
pages = "60-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7271-842-3",
}
26
@article{UEK:2168248074,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Odpowiedzialność niesienia pomocy a pomoc odpowiedzialna",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "67-85",
year = "2012",
}
27
@unpublished{UEK:2168272160,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Banki etyczne a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "98-112",
year = "2012",
}
28
@unpublished{UEK:2168272154,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "12-28",
year = "2012",
}
29
@article{UEK:2168256612,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Spełnić się w wolności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "887",
pages = "57-71",
year = "2012",
}
30
@misc{UEK:2168346126,
author = "Inga Mizdrak and Ewelina Durlak",
title = "Pomagaj-my pomagać!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "9",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
31
@book{UEK:2168238636,
author = "Inga Mizdrak and Tomasz Kwarciński and Katarzyna Guczalska and Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-587-1",
}
32
@article{UEK:2168344660,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Godność człowieka w biznesie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1(46)",
pages = "10-11",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
33
@article{UEK:2168238594,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "T. 14, 1",
pages = "21-31",
year = "2011",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1378},
}
34
@inbook{UEK:2168238658,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Spotkanie myśli Karola Wojtyły z fenomenologią Maxa Schelera",
booktitle = "Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej : studia i szkice",
pages = "211-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum; Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-098-8 ; 978-83-7505-883-3",
}
35
@article{UEK:53278,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "115-130",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170958423},
}
36
@inbook{UEK:2166312991,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Osoba a natura w ujęciu Karola Wojtyły",
booktitle = "Oblicza natury ludzkiej : studia i rozprawy",
pages = "137-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-021-6 ; 978-83-7505-551-1",
}
37
@article{UEK:2168238590,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Metafizyka i fenomenologia miłości : Święty Tomasz z Akwinu i Max Scheler o uczuciu miłości",
journal = "Życie i Płodność ",
number = "R. 4, 3",
pages = "103-116",
year = "2010",
url = {http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/55/},
}
38
@inbook{UEK:2166474677,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Kryzys ekonomiczny a kryzys prawdziwego uczestnictwa - wyzwania i szansa czy upadek i regres?",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
39
@article{UEK:2168238588,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Rola sumienia w spełnieniu człowieka w ujęciu Karola Wojtyły",
journal = "Życie i Płodność ",
number = "R. 3, 2",
pages = "7-19",
year = "2009",
url = {http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/94/},
}
40
@article{UEK:2166031923,
author = "Inga Mizdrak",
title = "O smaku miłości wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera",
journal = "Rocznik Historii Filozofii Polskiej",
number = "t. 2/3",
pages = "167-198",
year = "2009",
url = {http://www.filozofiapolska.pl/files/r2-8.pdf},
}
41
@article{UEK:2168238592,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Wyzwalająca moc prawdy w kontekście wolności i samospełnienia człowieka na podstawie myśli Karola Wojtyły",
journal = "Życie i Płodność ",
number = "R. 3, 4",
pages = "51-59",
year = "2009",
url = {http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/120/},
}
42
@inbook{UEK:2165997131,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Czym jest wyzysk człowieka pracy?",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
43
@inbook{UEK:2165705430,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Problematyka powinności moralnej na gruncie doświadczenia moralności w ujęciu Karola Wojtyły",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "251-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
44
@article{UEK:52740,
author = "Inga Mizdrak",
title = "Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "75-85",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129269672},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID