Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Methodology for Calculating the European Innovation Scoreboard - Proposition for Modification
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 4 (2021) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Innovation and the Development of Enterprises II - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022.Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168353456
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Innovative Activity of Polish Enterprises - a Strategic Aspect : the Similarity of NACE Divisions
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI. - vol. 17, iss. 2 (2021) , s. 53-98. - Tytuł numeru: The Evolution of Strategic Management : Challenges in Theory and Business Practice - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131.40 PLN.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356122
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Finansowanie start-upów deep tech w perspektywie SARS-CoV-2 = Financing Start-up Deep Tech in the SARS-CoV-2 Perspective
Źródło:
Wyzwania i perspektywy zarządzania przedsiębiorstwami w nowej rzeczywistości gospodarczej / red. nauk. Helena Kościelniak - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2021, s. 25-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7193-771-2 ; 978-83-7193-772-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356216
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w przedsiębiorstwach z branży kreatywnej
Źródło:
Trendy w badaniu przedsiębiorczości / red. nauk. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Monika Kulikowska-Pawlak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021, s. 105-122 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-709-2 ; 978-83-7875-710-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356308
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników = Identification of Problems in the Field of Urban Public Transport Management in the Smart City Concept : Users' Perspective
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (976) (2021) , s. 28-39. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł sfinansowany z badań: "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej". Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168357752
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
The Assessment of the Inter-Organisational Cooperation Effectiveness Based on the Creative Sector in Poland - Empirical Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 151 (2021) , s. 45-66. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Projectno.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168354164
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 61-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises
Źródło:
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / eds. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Iwona Staniec - Cham: Springer, 2020, s. 89-105. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-030-30548-2 ; 978-3-030-30549-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340659
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu
Źródło:
Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62775-40-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350214
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Konceptualizacja pojęcia technologii w naukach humanistycznych i społecznych - ujęcie retrospektywne = Conceptualization of Technology Term in the Humanities and Social Sciences - a Retrospective Approach
Źródło:
Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 47-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-374-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351254
rozdział w monografii
11

Tytuł:
The Business Model of "Innovation Broker" - Theoretical Aspects = Model biznesowy "brokera innowacji" - założenia teoretyczne
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie = Humanitas University's Research Papers. Management. - nr 4 (2019) , s. 115-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Źródła finansowania publikacji: środki przyznane na badania statutowe Katedry Analiz Strategicznych w roku 2019
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345048
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities
Źródło:
Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4468-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328477
rozdział w monografii
13

Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 281-291. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308645
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects = Wykorzystanie metod scenariuszowych do opracowania scenariuszy rozwoju technologii : aspekt teoretyczno-praktyczny
Źródło:
Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. - no 2 (2016) , s. 95-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315937
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego = Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (23) (2016) , s. 399-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313979
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny = Development Technological Forecasting - Methodological Aspect
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 287-299. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308791
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288433
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303433
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266840
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Edyta Bielińska-Dusza , Paweł Cabała , Wojciech Pająk , Piotr Markiewicz , Maciej Nowak , Paweł Węgrzyn , Katarzyna Żyła , Antoni Ligęza , Jarosław Bułka , Jerzy Jedliński , Krzysztof Zieliński , Zbigniew Duliński , Danuta Kajrunajtys
Tytuł:
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168342063
raport/sprawozdanie
22

Tytuł:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
raport/sprawozdanie
23

Tytuł:
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260158
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych = Causes of Mobbing in Multinational Companies
Źródło:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 105-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248392
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 49-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229554
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 44-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260566
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 275-298. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia = Use of Internal Audit to Identify Areas of Risk in the Health Service Units
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228284
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych = Analysis of the Instrumental Aspect of Internal Audit - the Results of Empirical Research
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 371-389. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220124
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
International Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education", Wilno, Litwa, od 2011-11-17 do 2011-11-17
Tytuł:
Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland
Źródło:
Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 2011, s. 41-51. - Summ., Santrauka - Bibliogr.
Seria:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education ; 2011)
ISBN:
978-609-457-015-5
Nr:
2168329073
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Tytuł:
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 21-30. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589035
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 28-43 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325279
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 215-250
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 453-474. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217994
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 75-113
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 188-214
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-154
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301677
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa = Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - Nr 42 (2011) , s. 33-48. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297263
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 236-247. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222284
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 51-74
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301673
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Istota audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 15-50
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 155-187
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165598388
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", Gdańsk, Polska, od 2011-04-08 do 2011-04-08
Tytuł:
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego = Diagnosis of an Organization Culture of an International Company
Źródło:
Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / [red. nauk. Alicja Antonowicz] - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 197-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-155-6
Nr:
2168350980
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym = The Identification of Investigative Problems in Internal Audit
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 21-35. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168278441
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
328 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-128
Nr:
51592
doktorat
50

Tytuł:
Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Internal Audit Structural Solutions in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50509
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organization of Internal Audit Within the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 33-49. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309471
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 475)
Nr:
2168280019
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s. 20-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-97-7
Nr:
2168341125
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225722
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399592
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KAS/1/2008/S/459
Sygnatura:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Program badawczy:
30/KAS/1/2007/S/391
Sygnatura:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
13/KAS/1/2006/S/288
Sygnatura:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
naukowo-badawcze
1
Methodology for Calculating the European Innovation Scoreboard - Proposition for Modification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Monika HAMERSKA // Sustainability. - vol. 13, iss. 4 (2021), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovation and the Development of Enterprises II. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2199. - ISSN 2071-1050
2
Innovative Activity of Polish Enterprises - a Strategic Aspect : the Similarity of NACE Divisions / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Monika HAMERSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI. - vol. 17, iss. 2 (2021), s. 53-98. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Evolution of Strategic Management : Challenges in Theory and Business Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue2/JEMI_Vol17_Issue2_2021_Article3.pdf. - ISSN 2299-7075
3
Finansowanie start-upów deep tech w perspektywie SARS-CoV-2 = Financing Start-up Deep Tech in the SARS-CoV-2 Perspective / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Wyzwania i perspektywy zarządzania przedsiębiorstwami w nowej rzeczywistości gospodarczej / red. nauk. Helena Kościelniak. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2021. - S. 25-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7193-771-2 ; 978-83-7193-772-9
4
Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w przedsiębiorstwach z branży kreatywnej / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Trendy w badaniu przedsiębiorczości / red. nauk. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Monika Kulikowska-Pawlak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 105-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-709-2 ; 978-83-7875-710-8
5
Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników = Identification of Problems in the Field of Urban Public Transport Management in the Smart City Concept : Users' Perspective / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Agnieszka ŻAK, Robert Pluta // Przegląd Organizacji. - nr 5 (976) (2021), s. 28-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
The Assessment of the Inter-Organisational Cooperation Effectiveness Based on the Creative Sector in Poland - Empirical Research Results / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 151 (2021), s. 45-66. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/03/151_Bieli%C5%84ska-Dusza-Tyra%C5%84ska.pdf. - ISSN 1641-3466
7
Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Dorota DZIEDZIC, Agnieszka ŻAK // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 61-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
8
Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / eds. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Iwona Staniec. - Cham: Springer, 2020. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 89-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-30548-2 ; 978-3-030-30549-9
9
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // W: Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska. - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62775-40-8
10
Konceptualizacja pojęcia technologii w naukach humanistycznych i społecznych - ujęcie retrospektywne = Conceptualization of Technology Term in the Humanities and Social Sciences - a Retrospective Approach / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 47-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-374-4. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_I_03.pdf
11
The Business Model of "Innovation Broker" - Theoretical Aspects = Model biznesowy "brokera innowacji" - założenia teoretyczne / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie = Humanitas University's Research Papers. Management. - nr 4 (2019), s. 115-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=202282&language=en. - ISSN 1899-8658
12
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Agnieszka ŻAK // W: Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4468-1
13
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 281-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf. - ISSN 2450-7741
14
The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects = Wykorzystanie metod scenariuszowych do opracowania scenariuszy rozwoju technologii : aspekt teoretyczno-praktyczny / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. - no 2 (2016), s. 95-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf. - ISSN 1232-9312
15
Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego = Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (23) (2016), s. 399-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf. - ISSN 2391-9167
16
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny = Development Technological Forecasting - Methodological Aspect / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 287-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
17
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 9-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179. - ISSN 0208-6018
18
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
19
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
20
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf. - ISSN 2029-7491
21
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Paweł CABAŁA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Maciej Nowak, Paweł Węgrzyn, Katarzyna Żyła, Antoni Lizęga, Jarosław Bułka, Jerzy Jedliński, Krzysztof Zieliński, Zbigniew Duliński, Danuta Kajrunajtys. - Kraków, 2013. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
22
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
23
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012), s. 169-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication. - ISSN 2083-8611
24
Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych = Causes of Mobbing in Multinational Companies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 105-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-86-0
25
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 49-77. - Bibliogr.
26
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/enterprise_management/132.html
27
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 44-79. - Bibliogr.
28
Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 275-298. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
29
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1986. - ISSN 0208-6018
30
Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia = Use of Internal Audit to Identify Areas of Risk in the Health Service Units / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011), s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
31
Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych = Analysis of the Instrumental Aspect of Internal Audit - the Results of Empirical Research / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 371-389. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
32
Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland / Edyta BIELAŃSKA-DUSZA // W: Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 2011. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963 ; 2011). - S. 41-51. - Summ., Santrauka. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-015-5. - Pełny tekst: http://old.konferencijos.vgtu.lt/cbme.vgtu.lt/public_html/index.php/cbme/cbme_2011/paper/viewFile/10/4
33
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 21-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
34
Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 28-43. - Bibliogr.
35
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 215-250. - ISBN 978-83-208-1914-4
36
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 453-474. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
37
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 75-113. - ISBN 978-83-208-1914-4
38
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek LISIŃSKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 188-214. - ISBN 978-83-208-1914-4
39
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4
40
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 91-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189921. - ISSN 1898-6447
41
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa = Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - Nr 42 (2011), s. 33-48. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf. - ISSN 1733-2842
42
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011), s. 236-247. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf. - ISSN 2029-7491
43
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 51-74. - ISBN 978-83-208-1914-4
44
Istota audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 15-50. - ISBN 978-83-208-1914-4
45
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 155-187. - ISBN 978-83-208-1914-4
46
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego = Diagnosis of an Organization Culture of an International Company / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // W: Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / [red. nauk. Alicja Antonowicz]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - S. 197-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-155-6
47
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685365. - ISSN 1898-6447
48
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym = The Identification of Investigative Problems in Internal Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 21-35. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf. - ISSN 2080-4881
49
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2009. - 328 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001739a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001739b
50
Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Internal Audit Structural Solutions in an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157642918. - ISSN 1898-6447
51
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
52
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organization of Internal Audit Within the Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 33-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
53
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
54
Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin: Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. - S. 20-31. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-97-7
55
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
56
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
57
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
59
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
1
Bielińska-Dusza E., Hamerska M., (2021), Methodology for Calculating the European Innovation Scoreboard - Proposition for Modification, "Sustainability", vol. 13, iss. 4, s. 1-21; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2199
2
Bielińska-Dusza E., Hamerska M., (2021), Innovative Activity of Polish Enterprises - a Strategic Aspect : the Similarity of NACE Divisions, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 17, iss. 2, s. 53-98; https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue2/JEMI_Vol17_Issue2_2021_Article3.pdf
3
Bielińska-Dusza E., (2021), Finansowanie start-upów deep tech w perspektywie SARS-CoV-2. [W:] Kościelniak H. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania przedsiębiorstwami w nowej rzeczywistości gospodarczej, Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 25-38.
4
Bielińska-Dusza E., (2021), Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w przedsiębiorstwach z branży kreatywnej. [W:] Bratnicka-Myśliwiec K., Kulikowska-Pawlak M. (red.), Trendy w badaniu przedsiębiorczości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 105-122.
5
Bielińska-Dusza E., Żak A., Pluta R., (2021), Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników, "Przegląd Organizacji", nr 5 (976), s. 28-39.
6
Bielińska-Dusza E., Tyrańska M., (2021), The Assessment of the Inter-Organisational Cooperation Effectiveness Based on the Creative Sector in Poland - Empirical Research Results, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 151, s. 45-66; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/03/151_Bieli%C5%84ska-Dusza-Tyra%C5%84ska.pdf
7
Bielińska-Dusza E., Dziedzic D., Żak A., (2020), Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 61-80.
8
Bielińska-Dusza E., (2020), Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises. [W:] Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (red.), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 89-105.
9
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2020), Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu. [W:] Żuchowski I., Grzybowska-Brzezińska M. (red.), Wybrane obszary zarządzania organizacjami, Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, s. 24-37.
10
Bielińska-Dusza E., (2020), Konceptualizacja pojęcia technologii w naukach humanistycznych i społecznych - ujęcie retrospektywne. [W:] Urbaniak M., Tomaszewski A. (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 47-64.
11
Bielińska-Dusza E., (2019), The Business Model of "Innovation Broker" - Theoretical Aspects, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 4, s. 115-131; https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=202282&language=en
12
Bielińska-Dusza E., Żak A., (2018), Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych. [W:] Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 119-135.
13
Bielińska-Dusza E., (2016), Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 281-291; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf
14
Bielińska-Dusza E., (2016), The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects, "Problemy Eksploatacji", no 2, s. 95-107; http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf
15
Bielińska-Dusza E., (2016), Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 4 (23), s. 399-412; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf
16
Bielińska-Dusza E., (2016), Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 287-299.
17
Bielińska-Dusza E., (2014), Założenia metodyczne audytu technologicznego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 9-21; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179
18
Bielińska-Dusza E., (2014), Założenia metodyczne audytu technologicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 39-50.
19
Bielińska-Dusza E., (2014), Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [45]-[60].
20
Bielińska-Dusza E., (2013), Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 137-152; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf
21
Bielińska-Dusza E., Cabała P., Pająk W., Markiewicz P., Nowak M., Węgrzyn P., Żyła K., Ligęza A., Bułka J., Jedliński J., Zieliński K., Duliński Z., Kajrunajtys D., (2013), Raport końcowy: Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji, Kraków : , 198 s.
22
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
23
Bielińska-Dusza E., (2012), Zjawisko mobbingu w organizacjach, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 110, s. 169-177; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication
24
Bielińska-Dusza E., (2012), Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-118.
25
Bielińska-Dusza E., (2012), Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 49-77.
26
Bielińska-Dusza E., (2012), Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1035-1041.
27
Bielińska-Dusza E., (2012), Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 44-79.
28
Bielińska-Dusza E., (2012), Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 275-298.
29
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 153-170; http://hdl.handle.net/11089/1986
30
Bielińska-Dusza E., (2011), Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 54, s. 17-27.
31
Bielińska-Dusza E., (2011), Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 371-389.
32
Bielińska-Dusza E., (2011), Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland. [W:] Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 (Contemporary Issues in Business, Management and Education; 2011), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, s. 41-51.
33
Bielińska-Dusza E., (2011), Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 21-30.
34
Bielińska-Dusza E., (2011), Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 28-43.
35
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 215-250.
36
Bielińska-Dusza E., (2011), Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 453-474.
37
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 75-113.
38
Bielińska-Dusza E., Lisiński M., (2011), Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 188-214.
39
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154.
40
Bielińska-Dusza E., (2011), Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 91-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189921
41
Bielińska-Dusza E., (2011), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 42, s. 33-48; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf
42
Bielińska-Dusza E., (2011), Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings, "Business, Management and Education", vol. 9, no 2, s. 236-247; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf
43
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 51-74.
44
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Istota audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 15-50.
45
Bielińska-Dusza E., (2011), Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 155-187.
46
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2011), Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego. [W:] Antonowicz A. (red.), Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 197-210.
47
Bielińska-Dusza E., (2010), Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 19-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685365
48
Bielińska-Dusza E., (2009), Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 21-35; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf
49
Bielińska-Dusza E., (2009), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa, Prom. Lisiński M., Kraków : , 328 k.
50
Bielińska-Dusza E., (2008), Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 51-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/157642918
51
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206.
52
Bielińska-Dusza E., (2008), Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 33-49.
53
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59.
54
Bielińska-Dusza E., (2006), Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Winiarska K. (red.), Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, Szczecin : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 20-31.
55
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2006), Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 143-154.
56
Markiewicz P., Bielińska-Dusza E., (2005), Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 133-144.
57
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
58
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
59
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
1
@article{artUEK:2168353456,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Monika Hamerska",
title = "Methodology for Calculating the European Innovation Scoreboard - Proposition for Modification",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13042199},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2199},
}
2
@article{artUEK:2168356122,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Monika Hamerska",
title = "Innovative Activity of Polish Enterprises - a Strategic Aspect : the Similarity of NACE Divisions",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 17, iss. 2",
pages = "53-98",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7341/20211723},
url = {https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue2/JEMI_Vol17_Issue2_2021_Article3.pdf},
}
3
@inbook{fmUEK:2168356216,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Finansowanie start-upów deep tech w perspektywie SARS-CoV-2",
booktitle = "Wyzwania i perspektywy zarządzania przedsiębiorstwami w nowej rzeczywistości gospodarczej",
pages = "25-38",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2021",
isbn = "978-83-7193-771-2 ; 978-83-7193-772-9",
}
4
@inbook{fmUEK:2168356308,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w przedsiębiorstwach z branży kreatywnej",
booktitle = "Trendy w badaniu przedsiębiorczości",
pages = "105-122",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-709-2 ; 978-83-7875-710-8",
}
5
@article{artUEK:2168357752,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Agnieszka Żak and Robert Pluta",
title = "Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (976)",
pages = "28-39",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.5.04},
url = {},
}
6
@article{artUEK:2168354164,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Małgorzata Tyrańska",
title = "The Assessment of the Inter-Organisational Cooperation Effectiveness Based on the Creative Sector in Poland - Empirical Research Results",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 151",
pages = "45-66",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.151.3},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/03/151_Bieli%C5%84ska-Dusza-Tyra%C5%84ska.pdf},
}
7
@inbook{fmUEK:2168351728,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Dorota Dziedzic and Agnieszka Żak",
title = "Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "61-80",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
8
@inbook{fmUEK:2168340659,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises",
booktitle = "Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD)",
pages = "89-105",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-30549-9_4},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-030-30548-2 ; 978-3-030-30549-9",
}
9
@inbook{fmUEK:2168350214,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu",
booktitle = "Wybrane obszary zarządzania organizacjami",
pages = "24-37",
adress = "Ostrołęka",
publisher = "Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce",
year = "2020",
isbn = "978-83-62775-40-8",
}
10
@inbook{fmUEK:2168351254,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Konceptualizacja pojęcia technologii w naukach humanistycznych i społecznych - ujęcie retrospektywne",
booktitle = "Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "47-64",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_I_03.pdf},
isbn = "978-83-8030-374-4",
}
11
@article{artUEK:2168345048,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "The Business Model of Innovation Broker - Theoretical Aspects",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "4",
pages = "115-131",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0312},
url = {https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=202282&language=en},
}
12
@inbook{fmUEK:2168328477,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Agnieszka Żak",
title = "Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych",
booktitle = "Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4468-1",
}
13
@article{artUEK:2168308645,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "281-291",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-24},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf},
}
14
@article{artUEK:2168315937,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects",
journal = "Problemy Eksploatacji",
number = "no 2",
pages = "95-107",
year = "2016",
url = {http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168313979,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "4 (23)",
pages = "399-412",
year = "2016",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf},
}
16
@inbook{fmUEK:2168308791,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "287-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
17
@article{artUEK:2168288433,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Założenia metodyczne audytu technologicznego",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "9-21",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179},
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168303433,
author = "Edita Bielińska-Dusza",
title = "Założenia metodyczne audytu technologicznego",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "39-50",
year = "2014",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168296095,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[45]-[60]",
year = "2014",
}
20
@article{artUEK:2168266840,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "137-152",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.08},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf},
}
21
@misc{rscUEK:2168342063,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Paweł Cabała and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Maciej Nowak and Paweł Węgrzyn and Katarzyna Żyła and Antoni Ligęza and Jarosław Bułka and Jerzy Jedliński and Krzysztof Zieliński and Zbigniew Duliński and Danuta Kajrunajtys",
title = "Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
22
@misc{rscUEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
23
@article{artUEK:2168260158,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Zjawisko mobbingu w organizacjach",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "110",
pages = "169-177",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication},
}
24
@inbook{fmUEK:2168248392,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
pages = "105-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168289111,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "49-77",
year = "2012",
}
26
@inbook{mkaUEK:2168229554,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "1035-1041",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.132},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/enterprise_management/132.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168260566,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "44-79",
year = "2012",
}
28
@inbook{fmUEK:2168243202,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "275-298",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
29
@article{artUEK:2168232546,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "153-170",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1986},
}
30
@article{artUEK:2168228284,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "54",
pages = "17-27",
year = "2011",
url = {},
}
31
@inbook{fmUEK:2168220124,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "371-389",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
32
@inbook{mkaUEK:2168329073,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011",
pages = "41-51",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/cibme.2011.04},
url = {http://old.konferencijos.vgtu.lt/cbme.vgtu.lt/public_html/index.php/cbme/cbme_2011/paper/viewFile/10/4},
issn = "2029-7963",
isbn = "978-609-457-015-5",
}
33
@article{artUEK:2166589035,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "169",
pages = "21-30",
adress = "",
year = "2011",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168325279,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "28-43",
year = "2011",
}
35
@inbook{fmUEK:2168301681,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "215-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
36
@inbook{fmUEK:2168217994,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "453-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
37
@inbook{fmUEK:2168301675,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "75-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
38
@inbook{fmUEK:2168301679,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Lisiński",
title = "Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "188-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
39
@inbook{fmUEK:2168301677,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "114-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
40
@article{artUEK:2168220566,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "91-108",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189921},
}
41
@article{artUEK:2168297263,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "Nr 42",
pages = "33-48",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf},
issn = "1640-6818",
}
42
@article{artUEK:2168222284,
author = "Edita Bielińska-Dusza",
title = "Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 2",
pages = "236-247",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2011.16},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf},
}
43
@inbook{fmUEK:2168301673,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "51-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
44
@inbook{fmUEK:2168301669,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Istota audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "15-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
45
@inbook{fmUEK:2165598388,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "155-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
46
@inbook{mkaUEK:2168350980,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego",
booktitle = "Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "197-210",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7531-155-6",
}
47
@article{artUEK:53160,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "19-36",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685365},
}
48
@article{artUEK:2168278441,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "21-35",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
49
@unpublished{drUEK:51592,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
50
@article{artUEK:50509,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "51-68",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157642918},
}
51
@inbook{fmUEK:2165621336,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki",
title = "Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
52
@article{artUEK:2168309471,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "33-49",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
53
@article{artUEK:2168280019,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki",
title = "Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "47-59",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
54
@inbook{fmUEK:2168341125,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie",
pages = "20-31",
adress = "Szczecin",
publisher = "Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2006",
isbn = "83-60065-97-7",
}
55
@article{artUEK:2168225722,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "143-154",
year = "2006",
}
56
@inbook{mkaUEK:2166399592,
author = "Piotr Markiewicz and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
57
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
58
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
59
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}