Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
The Systems Approach to CSR
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 79-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE2010, s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-757/Magazyn
Nr:
2168284423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE2009, s. 68-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168218016
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE2007, s. 61[35]-65[39]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1156/1/Magazyn
Nr:
2168222532
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
The Systems Approach to CSR / Dominika SALWA, Agnieszka ŻAK // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
2
Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 79-89. - Bibliogr.
3
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience / Janusz TECZKE, Dominika SALWA, Piotr SEDLAK // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
4
The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1 / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2010), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
5
Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 68-81. - Bibliogr.
6
The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2007), s. 61[35]-65[39]. - Summ. - Bibliogr.
1
Salwa D., Żak A., (2011), The Systems Approach to CSR. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 69-77.
2
Salwa D., (2011), Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 79-89.
3
Teczke J., Salwa D., Sedlak P., (2011), Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 47-54.
4
Salwa D., (2010), The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych, s. 79-92.
5
Salwa D., (2009), Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 68-81.
6
Salwa D., (2007), The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1, s. 61[35]-65[39].
1
@unpublished{UEK:2168271634,
author = "Salwa Dominika and Żak Agnieszka",
title = "The Systems Approach to CSR",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
2
@unpublished{UEK:2168271636,
author = "Salwa Dominika",
title = "Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "79-89",
year = "2011",
}
3
@unpublished{UEK:2168271630,
author = "Teczke Janusz and Salwa Dominika and Sedlak Piotr",
title = "Students Consulting Associations - Ad Meritum Experience",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "47-54",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168284423,
author = "Salwa Dominika",
title = "The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych",
pages = "79-92",
year = "2010",
}
5
@unpublished{UEK:2168218016,
author = "Salwa Dominika",
title = "Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "68-81",
year = "2009",
}
6
@unpublished{UEK:2168222532,
author = "Salwa Dominika",
title = "The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1",
pages = "61[35]-65[39]",
year = "2007",
}