Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Systems Approach to CSR
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Biznesowa Szkoła Letnia - czyli pomost od teorii do praktyki
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275405
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 79-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience
Źródło:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 475-485. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222508
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE2010, s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-757/Magazyn
Nr:
2168284423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE2009, s. 68-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168218016
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Możliwości odwzorowania systemów naturalnych w systemach organizacyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
252 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-101
Nr:
51488
doktorat
9

Tytuł:
Zrób z nami coś dla innych, czyli społeczna odpowiedzialność studentów
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 6 (22), s. 10. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347914
varia
10

Konferencja:
16th World Business Congress, Maastricht, Holandia, od 2007-07-04 do 2007-07-08
Tytuł:
The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison
Źródło:
Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - USA: The International Management Development Association (IMDA), 2007, s. 61-65. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Global Management Development ; vol. 16)
Nr:
2168222514
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Stawiamy na współpracę z naszymi absolwentami
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 4 (12), s. 12-13
Nr:
2168346714
varia
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE2007, s. 61[35]-65[39]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1156/1/Magazyn
Nr:
2168222532
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 5-6 (13-14), s. 10-11
Nr:
2168274401
varia
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zarządzanie procesowe w kontekście aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw
Źródło:
Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 189-195
ISBN:
83-7378-083-1
Nr:
2168234922
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego
Źródło:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 671-679 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232650
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Interdependencies of Universities and Companies in a Knowledge - Based Economy
Źródło:
Visnik Technologičnogo universitetu Podillja. - Vol. 2, no. 6 (2003) , s. 166-170. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320189
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Venture Capital as the Key Factor of Financing the Innovative Enterprises in the Light of Polish Experience
Źródło:
Rozvitok naukovo-tehnologìčnih parkìv ta ìnnovacìjnih struktur ìnših tipìv : Ukraïna ì svìtovij dosvìd : materìali II-oï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï - L'viv: LvCNTEÌ, 2003, s. 136-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166380198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
97, [62] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu, Bibliogr.
Program badawczy:
12/KZM/1/2006/S/287
Sygnatura:
NP-1000/3/Magazyn
Nr:
2166583967
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
105 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
29/KZM/1/2005/S/221
Sygnatura:
NP-1000/2/Magazyn
Nr:
2168259074
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
45 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KZM/1/2004/S/138
Sygnatura:
NP-1000/1/Magazyn
Nr:
2168259066
naukowo-badawcze
1
The Systems Approach to CSR / Dominika SALWA, Agnieszka ŻAK // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
2
Biznesowa Szkoła Letnia - czyli pomost od teorii do praktyki / Dominika SALWA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
3
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience / Janusz TECZKE, Dominika SALWA, Piotr SEDLAK // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
4
Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 79-89. - Bibliogr.
5
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience / Janusz TECZKE, Dominika SALWA, Piotr SEDLAK // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 475-485. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
6
The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1. Part 1 / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2010), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
7
Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 68-81. - Bibliogr.
8
Możliwości odwzorowania systemów naturalnych w systemach organizacyjnych / Dominika SALWA ; Promotor: Janusz TECZKE. - Kraków, 2009. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001571a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001571b
9
Zrób z nami coś dla innych, czyli społeczna odpowiedzialność studentów / Dominika SALWA // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 10. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
10
The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison / Dominika SALWA // W: Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - USA: The International Management Development Association (IMDA), 2007. - (Advances in Global Management Development ; vol. 16). - S. 61-65. - Summ. - Bibliogr.
11
Stawiamy na współpracę z naszymi absolwentami / Dominika SALWA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 12-13. - ISSN 1689-7749
12
The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison / Dominika SALWA // W: Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2007), s. 61[35]-65[39]. - Summ. - Bibliogr.
13
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego / Dominika SALWA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 10-11. - ISSN 1689-7749
14
Zarządzanie procesowe w kontekście aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw / Dominika SALWA // W: Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 189-195. - ISBN 83-7378-083-1
15
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego / Dominika SALWA, Michał PATKANIOWSKI // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 671-679. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
16
Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Interdependencies of Universities and Companies in a Knowledge - Based Economy / Remigiusz GAWLIK, Dominika SALWA // Visnik Technologičnogo universitetu Podillja. - Vol. 2, no. 6 (2003), s. 166-170. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/45239/1/MPRA_paper_45239.pdf
17
Venture Capital as the Key Factor of Financing the Innovative Enterprises in the Light of Polish Experience / H. ŁYSZCZARZ, D. SALWA // W: Rozvitok naukovo-tehnologìčnih parkìv ta ìnnovacìjnih struktur ìnših tipìv : Ukraïna ì svìtovij dosvìd : materìali II-oï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï. - L'viv: LvCNTEÌ, 2003. - S. 136-141. - Summ. - Bibliogr.
18
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 3 / kierownik projektu: Janusz TECZKE ; Halina ŁYSZCZARZ, Piotr BUŁA, Dominik SALWA, Remigiusz GAWLIK, Michał PATKANIOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 97, [62] s. : il. ; 30 cm. - Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu. - Bibliogr.
19
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 2 / kier. projektu: Janusz TECZKE ; Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Remigiusz GAWLIK, Michał PATKANIOWSKI, Dominika SALWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 1 / kier. tematu: Janusz TECZKE ; Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Remigiusz GAWLIK, Michał PATKANIOWSKI, Dominika SALWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Salwa D., Żak A., (2011), The Systems Approach to CSR. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 69-77.
2
Salwa D., (2011), Biznesowa Szkoła Letnia - czyli pomost od teorii do praktyki, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
3
Teczke J., Salwa D., Sedlak P., (2011), Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 47-54.
4
Salwa D., (2011), Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 79-89.
5
Teczke J., Salwa D., Sedlak P., (2011), Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 475-485.
6
Salwa D., (2010), The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych, s. 79-92.
7
Salwa D., (2009), Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 68-81.
8
Salwa D., (2009), Możliwości odwzorowania systemów naturalnych w systemach organizacyjnych, Prom. Teczke J., Kraków : , 252 k.
9
Salwa D., (2008), Zrób z nami coś dla innych, czyli społeczna odpowiedzialność studentów, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 10; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
10
Salwa D., (2007), The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands, USA : The International Management Development Association (IMDA), s. 61-65.
11
Salwa D., (2007), Stawiamy na współpracę z naszymi absolwentami, "Kurier AE", nr 4 (12), s. 12-13.
12
Salwa D., (2007), The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1, s. 61[35]-65[39].
13
Salwa D., (2007), Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 10-11.
14
Salwa D., (2004), Zarządzanie procesowe w kontekście aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw. [W:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, T. 1, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-195.
15
Salwa D., Patkaniowski M., (2004), Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 671-679.
16
Gawlik R., Salwa D., (2003), Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, "Visnik Technologičnogo universitetu Podillja", Vol. 2, no. 6, s. 166-170; https://mpra.ub.uni-muenchen.de/45239/1/MPRA_paper_45239.pdf
17
Łyszczarz H., Salwa D., (2003), Venture Capital as the Key Factor of Financing the Innovative Enterprises in the Light of Polish Experience. [W:] Rozvitok naukovo-tehnologìčnih parkìv ta ìnnovacìjnih struktur ìnših tipìv : Ukraïna ì svìtovij dosvìd : materìali II-oï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, L'viv : LvCNTEÌ, s. 136-141.
18
Teczke J., Łyszczarz H., Buła P., Salwa D., Gawlik R., Patkaniowski M., (2006), Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 3, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97, [62] s.
19
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Gawlik R., Patkaniowski M., Salwa D., (2005), Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 2, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 k.
20
Buła P., Łyszczarz H., Gawlik R., Patkaniowski M., Salwa D., Teczke J., (2004), Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 1, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
1
@unpublished{UEK:2168271634,
author = "Dominika Salwa and Agnieszka Żak",
title = "The Systems Approach to CSR",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
2
@misc{UEK:2168275405,
author = "Dominika Salwa",
title = "Biznesowa Szkoła Letnia - czyli pomost od teorii do praktyki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "57",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
3
@unpublished{UEK:2168271630,
author = "Janusz Teczke and Dominika Salwa and Piotr Sedlak",
title = "Students Consulting Associations - Ad Meritum Experience",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "47-54",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168271636,
author = "Dominika Salwa",
title = "Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "79-89",
year = "2011",
}
5
@inbook{UEK:2168222508,
author = "Janusz Teczke and Dominika Salwa and Piotr Sedlak",
title = "Students Consulting Associations - Ad Meritum Experience",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "475-485",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
6
@unpublished{UEK:2168284423,
author = "Dominika Salwa",
title = "The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych",
pages = "79-92",
year = "2010",
}
7
@unpublished{UEK:2168218016,
author = "Dominika Salwa",
title = "Systemy naturalne i organizacyjne jako kategorie systemów żywych",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "68-81",
year = "2009",
}
8
@unpublished{UEK:51488,
author = "Dominika Salwa",
title = "Możliwości odwzorowania systemów naturalnych w systemach organizacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
9
@misc{UEK:2168347914,
author = "Dominika Salwa",
title = "Zrób z nami coś dla innych, czyli społeczna odpowiedzialność studentów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "10",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
10
@inbook{UEK:2168222514,
author = "Dominika Salwa",
title = "The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison",
booktitle = "Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands",
pages = "61-65",
adress = "USA",
publisher = "The International Management Development Association (IMDA)",
year = "2007",
issn = "",
}
11
@misc{UEK:2168346714,
author = "Dominika Salwa",
title = "Stawiamy na współpracę z naszymi absolwentami",
booktitle = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "12-13",
year = "2007",
}
12
@unpublished{UEK:2168222532,
author = "Dominika Salwa",
title = "The Biological and Business Systems - Methodological Problems of Comparison",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1",
pages = "61[35]-65[39]",
year = "2007",
}
13
@misc{UEK:2168274401,
author = "Dominika Salwa",
title = "Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "10-11",
year = "2007",
}
14
@inbook{UEK:2168234922,
author = "Dominika Salwa",
title = "Zarządzanie procesowe w kontekście aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1",
pages = "189-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-083-1",
}
15
@inbook{UEK:2168232650,
author = "Dominika Salwa and Michał Patkaniowski",
title = "Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "671-679",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
16
@article{UEK:2168320189,
author = "Remigiusz Gawlik and Dominika Salwa",
title = "Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Visnik Technologičnogo universitetu Podillja",
number = "Vol. 2, no. 6",
pages = "166-170",
year = "2003",
url = {https://mpra.ub.uni-muenchen.de/45239/1/MPRA_paper_45239.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2166380198,
author = "Halina Łyszczarz and Dominika Salwa",
title = "Venture Capital as the Key Factor of Financing the Innovative Enterprises in the Light of Polish Experience",
booktitle = "Rozvitok naukovo-tehnologìčnih parkìv ta ìnnovacìjnih struktur ìnših tipìv : Ukraïna ì svìtovij dosvìd : materìali II-oï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "136-141",
adress = "L'viv",
publisher = "LvCNTEÌ",
year = "2003",
}
18
@unpublished{UEK:2166583967,
author = "Janusz Teczke and Halina Łyszczarz and Piotr Buła and Dominika Salwa and Remigiusz Gawlik and Michał Patkaniowski",
title = "Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
19
@unpublished{UEK:2168259074,
author = "Janusz Teczke and Piotr Buła and Halina Łyszczarz and Remigiusz Gawlik and Michał Patkaniowski and Dominika Salwa",
title = "Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
20
@unpublished{UEK:2168259066,
author = "Piotr Buła and Halina Łyszczarz and Remigiusz Gawlik and Michał Patkaniowski and Dominika Salwa and Janusz Teczke",
title = "Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID