Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym
Źródło:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 367-380 - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 52-55. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322299
varia
3

Tytuł:
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania = Importance of the Entrepreneur in Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323887
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce = Charactristics of the Entrepreneurs and Creation of the Governance Structure in Portfolio Companies by Venture Capital Funds in Poland : Results of the Empirical Research
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 103 (2017) , s. s. 217-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04174.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168333665
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych
Źródło:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 85-112
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce = Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland : Selected Results of the Study
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 527-538. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311357
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji
Źródło:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 77-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310093
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Źródło:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 104-132
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296405
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 163-179
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286065
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies
Źródło:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 163-182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168284577
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 607-618. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290449
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Finansowanie kapitałem obcym
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 282-299
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168285991
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 127-142
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282015
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 351-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278151
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 259-279. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290239
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270360
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) = Local Factors Influencing Performance of the Venture Capital Markets
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 139-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264568
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)
Źródło:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 51-90
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274651
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Smith Vernon L.
Tytuł:
Racjonalność w ekonomii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Opis fizyczny:
XLV, [1], 449, [1] s.; 25 cm
Seria:
(Nobliści)
Uwagi:
Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0740-6
Nr:
2168292881
monografia
20

Tytuł:
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279261
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168275475
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 100-127
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302927
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Źródło:
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV - Kraków: StatSoft Polska, 2012, s. 49-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-64-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168304157
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 188-206 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271956
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259784
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku
Źródło:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 89-108
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce
Źródło:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 11-29
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 117-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228106
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Morawczyński Rafał , Bieszczad Jan
Tytuł:
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego
Źródło:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 87-103
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222172
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 45-84
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326055
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Miejsce eksportu usług w handlu światowym = The Role of the Export of Services in International Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701777
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-117
Nr:
2168218696
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 5-27
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326041
Zobacz opis całości
35

Autor:
Morawczyński Rafał , Iwańczyk Ryszard
Tytuł:
Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 278-291
Seria:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162197672
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego
Źródło:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2009, s. 50-67
Sygnatura:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218474
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51439
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw = Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51438
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2009
Opis fizyczny:
282 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281
ISBN:
978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
Nr:
51382
monografia
40

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 69-88
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162171055
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 40-48
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165628838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50587
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2008, s. 84-98
Sygnatura:
NP-1311/Magazyn
Nr:
2168219466
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Konferencja:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Tytuł:
Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy
Źródło:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 85-94
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560759
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy
Źródło:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 211-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166156945
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2008
Opis fizyczny:
117 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 09.05.2011],
Tryb dostępu:
Nr:
2166517688
monografia
48

Tytuł:
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 437-450. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166100210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 144-164
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165629920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition
Źródło:
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008) , s. 103-122 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2161819527
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Obstacles to Innovation : Empirical Findings
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 187-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166096611
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 451-463. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166115530
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
[Głos w dyskusji]
Źródło:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 116-118
Nr:
2166573898
głos w dyskusji/wywiad
54

Tytuł:
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-388-4
Nr:
51880
monografia
55

Tytuł:
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 83-98
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165632511
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania
Źródło:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 379-386
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132778
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków = Marketing of Small and Medium Sized Exporters and Markets Features
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2007) , s. 14-19. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50283
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia = The Behavior of Small and Medium-Sized Exporting Businesses in Poland's Małopolska Region Under the Theory of Gradual Internationalization
Źródło:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (191-192) (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50325
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2007, s. 68-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168252844
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne
Źródło:
Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 295-307 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-234-4
Nr:
2168254796
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących
Źródło:
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. nauk. Kazimierz Kuciński - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 161-170 - Bibliogr.
Seria:
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 95 (XCV))
Nr:
2168294595
rozdział w monografii
62

Konferencja:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Tytuł:
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 67-72
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352250
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej
Źródło:
Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego / red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 64-75 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
83-7283-193-9
Nr:
2166569307
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Relationship between Innovativeness and the Export Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51269
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Konferencja:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Tytuł:
Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 59-66
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352275
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2006, s. 81-94
Sygnatura:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221358
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej
Źródło:
Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji / red. Sławomir Jankiewicz, Kazimierz Pająk - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 59-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-923988-1-5
Nr:
2166211137
rozdział w monografii
68

Tytuł:
An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 37-56 - Bibliogr.
Nr:
2166400626
artykuł w czasopiśmie
69

Konferencja:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Tytuł:
Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa
Źródło:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 59-66
ISBN:
83-921813-0-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168270494
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 32-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291847
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie = SME Exports and Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Konferencja:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Tytuł:
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 67-72
ISBN:
83-921813-0-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168270496
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 146-167
Sygnatura:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291867
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji = The Role of Information in the Export Activities of Small and Medium-sized Enterprises in Light of the Theory of Internationalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52991
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Eksport jako innowacja organizacyjna
Źródło:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 87-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce
Źródło:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 71-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Autor:
Plichta Jarosław , Rogoda Bogdan , Łapczyński Mariusz , Morawczyński Rafał , Pietnoczko Paulina , Zachurzok Maria , Mleczek Miłosz
Tytuł:
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004
Opis fizyczny:
100 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2166515741
monografia
78

Tytuł:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
335 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/252
Nr:
2168221646
doktorat
79

Konferencja:
3rd International Conference: Entrepreneurship, Employment and Beyond, Kraków, Polska, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Tytuł:
Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation
Źródło:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI - Cracow: AE, 2004, s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-223-5
Nr:
2168222042
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2004, s. 65-82 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-997/[1]/Magazyn
Nr:
2168291827
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Źródło:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 247-257 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003]
Redaktor:
Wiszniewski Piotr
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Opis fizyczny:
105, [3] s.: wykr.; 28 cm
ISBN:
83-917943-9-3
Nr:
2168234750
monografia
83

Tytuł:
Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim
Źródło:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2003, s. 1[100]-34[133] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265032
Zobacz opis całości
84

Konferencja:
Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, Austria, od 2002-04-27 do 2002-05-11
Tytuł:
Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership
Źródło:
Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002 / eds. Michael Jandl, Ingrid Schwab-Matkovits - Wien: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 2003, s. 41-49 - Bibliogr.
Seria:
(IDM Policy Paper Series ; 1)
Nr:
2168320187
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa = The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221108
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Konferencja:
International Conference: Small and Medium Enterprises in European Economies, Cluj-Napoca, Rumunia, od 2003-10-17 do 2003-10-18
Tytuł:
Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania - Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2003, s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
973-8397-55-3
Nr:
2168234624
rozdział w monografii
87

Autor:
Iwańczyk Ryszard , Morawczyński Rafał
Tytuł:
Z garażu na parkiet
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 103-123
Seria:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226233
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Konferencja:
Conference of the Thematic Network Improvement of Economic Policy Co-ordination for Full Employment and Social Cohesion in Europe, Budapeszt, Węgry, od 2003-03-07 do 2003-03-09
Tytuł:
Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s
Źródło:
Der Öffentliche Sektor. - Jhrg 29, Heft 2-3 (2003) , s. 99-113. - Tytuł numeru: Eastern Enlargement as an All European Development Project - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320223
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow
Źródło:
Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002) , s. 167-173. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001 - Bibliogr.
Nr:
2166212714
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy
Źródło:
Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2002, s. 1[32]-20[51] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-815/Magazyn
Nr:
2168291721
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian = Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession : Comparisons and Proposals for Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Iwańczyk Ryszard , Morawczyński Rafał
Tytuł:
Z garażu na parkiet
Źródło:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. 1-31 [114-144]
Sygnatura:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334025
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa
Źródło:
Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. [40]-[60]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-736/1/Magazyn
Nr:
2168281683
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii
Źródło:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2000, s. 1-15 [102-116]
Sygnatura:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168334007
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 295-306
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241888
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 367-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
2
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa / Rafał MORAWCZYŃSKI // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 52-55. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
3
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania = Importance of the Entrepreneur in Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study / Rafał MORAWCZYŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/. - ISSN 2450-7741
4
Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce = Charactristics of the Entrepreneurs and Creation of the Governance Structure in Portfolio Companies by Venture Capital Funds in Poland : Results of the Empirical Research / Rafał MORAWCZYŃSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 103 (2017), s. s. 217-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf. - ISSN 0081-6841
5
Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 85-112. - ISBN 978-83-8085-356-0
6
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce = Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland : Selected Results of the Study / Rafał MORAWCZYŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 527-538. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf. - ISSN 2450-7741
7
Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 77-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
8
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. - S. 104-132. - ISBN 978-83-01-18196-3
9
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 163-179. - ISBN 978-83-7930-485-1
10
Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 163-182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-73-0
11
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803) (Czas na Pieniądz). - nr 66 (2014), s. 607-618. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu. - ISSN 1733-2842
12
Finansowanie kapitałem obcym / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 282-299. - ISBN 978-83-7641-935-0
13
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 127-142. - ISBN 978-83-7641-935-0
14
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. - S. 351-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
15
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland / Rafał MORAWCZYŃSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014), s. 259-279. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
16
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623. - ISSN 1898-6447
17
Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) = Local Factors Influencing Performance of the Venture Capital Markets / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 139-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
18
Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 51-90. - ISBN 978-83-7164-801-4
19
Racjonalność w ekonomii / Vernon L. Smith ; tł. Marek A. DĄBROWSKI, Mirosław RACZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Adrian SOLEK, Krystian MUCHA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - XLV, [1], 449, [1] s. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms. - Bibliogr. - (Nobliści). - ISBN 978-83-264-0740-6
20
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574. - ISSN 1898-6447
21
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 95-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf. - ISSN 1733-2842
22
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 100-127
23
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV. - Kraków : StatSoft Polska, 2012. - S. 49-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-64-0. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Bariery_eksportu.pdf
24
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 188-206. - Bibliogr.
25
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009 / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 89-108. - ISBN 978-83-242-1671-0
27
Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 11-29. - ISBN 978-83-242-1671-0
28
Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 117-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
29
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica / Rafał MORAWCZYŃSKI, Jan Bieszczad // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 37-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
30
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 87-103. - ISBN 978-83-62511-40-2
31
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 45-84
32
Miejsce eksportu usług w handlu światowym = The Role of the Export of Services in International Trade / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169370917. - ISSN 1898-6447
33
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 97-117
34
Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne : spowolnienie gospodarcze w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 5-27
35
Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej / Rafał MORAWCZYŃSKI, Ryszard Iwańczyk // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 278-291. - ISBN 978-83-255-0185-3
36
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 50-67
37
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw = Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności / Bogdan ROGODA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2009. - 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281. - ISBN 978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
40
Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 69-88. - ISBN 978-83-7252-459-1
41
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 40-48. - ISBN 978-83-7252-406-5
42
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159619157. - ISSN 1898-6447
43
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2008), s. 84-98
44
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 133-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159655469. - ISSN 1898-6447
45
Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 85-94. - ISBN 978-83-925336-1-0
46
Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 211-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
47
Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2008. - 117 s. : il. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: www.obserwator.com.pl/file/media/Czynniki_rozwoju_MSP_2008.pdf
48
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 437-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
49
Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 144-164. - ISBN 978-83-7252-406-5
50
Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition / Rafał MORAWCZYŃSKI // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008), s. 103-122. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
51
Obstacles to Innovation : Empirical Findings / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 187-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
52
Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 451-463. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
53
[Głos w dyskusji] / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 116-118
54
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-388-4
55
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 83-98. - ISBN 978-83-7252-404-1
56
Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 379-386. - ISBN 978-83-7246-839-0
57
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków = Marketing of Small and Medium Sized Exporters and Markets Features / Rafał MORAWCZYŃSKI // Marketing i Rynek. - nr 11 (2007), s. 14-19. - Summ. - ISSN 1231-7853
58
Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia = The Behavior of Small and Medium-Sized Exporting Businesses in Poland's Małopolska Region Under the Theory of Gradual Internationalization / Rafał MORAWCZYŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (191-192) (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
59
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 68-88. - Bibliogr.
60
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie - Politechnika Łódzka). - S. 295-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-234-4
61
Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, ISSN 0239-9512 ; t. 95 (XCV)). - S. 161-170. - Bibliogr.
62
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 67-72. - ISBN 83-922856-3-8
63
Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego / red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006. - (Monografie - Politechnika Łódzka). - S. 64-75. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-193-9
64
Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Relationship between Innovativeness and the Export Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 99-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=130329234. - ISSN 0208-7944
65
Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 59-66. - ISBN 83-922856-3-8
66
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 81-94
67
Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji / red. Sławomir Jankiewicz, Kazimierz Pająk. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 59-65. - Bibliogr. - ISBN 83-923988-1-5
68
An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 37-56. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
69
Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 59-66. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001032&col=ksiazki
70
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 32-44. - Bibliogr.
71
Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie = SME Exports and Employment / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=92558051. - ISSN 0208-7944
72
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 67-72. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001032&col=ksiazki
73
Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 146-167
74
Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji = The Role of Information in the Export Activities of Small and Medium-sized Enterprises in Light of the Theory of Internationalisation / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 85-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=85339224. - ISSN 0208-7944
75
Eksport jako innowacja organizacyjna / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 87-104. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
76
Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
77
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Paulina Pietnoczko, Maria Zachurzok, Miłosz MLECZEK. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2004. - 100 s. : il
78
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI ; Promotor: Jan TARGALSKI. - Kraków, 2004. - 335 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000594a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000594b
79
Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation / Rafał MORAWCZYŃSKI, Krzysztof WACH // W: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI. - Cracow : AE, 2004. - S. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-223-5
80
Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2004), s. 65-82. - Bibliogr.
81
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 247-257. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-95-8
82
Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003] / [zespół red.: Piotr Wiszniewski, Rafał MORAWCZYŃSKI]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 105, [3] s. : wykr. ; 28 cm. - ISBN 83-917943-9-3
83
Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[100]-34[133]. - Bibliogr.
84
Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002 / eds. Michael Jandl, Ingrid Schwab-Matkovits. - Wien : Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 2003. - (IDM Policy Paper Series ; 1). - S. 41-49. - Bibliogr.
85
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa = The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków) / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 29-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15680. - ISSN 0208-7944
86
Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises / Krzysztof WACH, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania. - Cluj-Napoca : Editura Alma Mater, 2003. - S. 99-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 973-8397-55-3
87
Z garażu na parkiet / Ryszard Iwańczyk, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 103-123. - ISBN 83-7247-044-8
88
Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s / Rafał MORAWCZYŃSKI // Der Öffentliche Sektor. - Jhrg 29, Heft 2-3 (2003), s. 99-113. - Tytuł numeru: Eastern Enlargement as an All European Development Project. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf. - ISSN 1563-4604
89
The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002), s. 167-173. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr. - ISSN 0262-0383
90
O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2002), s. 1[32]-20[51]. - Bibliogr.
91
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian = Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession : Comparisons and Proposals for Change / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14049. - ISSN 0208-7944
92
Z garażu na parkiet / Ryszard Iwańczyk, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-31 [114-144]
93
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // W: Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. [40]-[60]. - Streszcz. - Bibliogr.
94
Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii / Rafał Morawczyński // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-15 [102-116]
95
Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 295-306. - ISBN 83-910502-5-4
1
Morawczyński R., (2018), O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 367-380.
2
Morawczyński R., (2017), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 52-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
3
Morawczyński R., (2017), Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 157-168; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/
4
Morawczyński R., (2017), Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 103, s. s. 217-234; http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf
5
Morawczyński R., (2016), Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 85-112.
6
Morawczyński R., (2016), Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 527-538; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf
7
Morawczyński R., (2016), Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 77-91.
8
Morawczyński R., (2015), Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 104-132.
9
Morawczyński R., (2014), Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 163-179.
10
Morawczyński R., (2014), Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies. [W:] Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 163-182.
11
Morawczyński R., (2014), Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 607-618; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu
12
Morawczyński R., (2014), Finansowanie kapitałem obcym. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 282-299.
13
Morawczyński R., (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 127-142.
14
Morawczyński R., (2014), Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 351-370.
15
Morawczyński R., (2014), Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 91, cz.2, s. 259-279.
16
Morawczyński R., (2013), Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 73-89; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623
17
Morawczyński R., (2013), Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-151.
18
Morawczyński R., (2013), Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 51-90.
19
Smith V., (2013), Racjonalność w ekonomii, Tł. Dąbrowski M., Raczyński M., Morawczyński R., Solek A., Mucha K., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, XLV, [1], 449, [1] s.
20
Morawczyński R., (2013), Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574
21
Morawczyński R., (2013), Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 95-104; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf
22
Morawczyński R., ([2013]), Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 100-127.
23
Morawczyński R., (2012), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. [W:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Kraków : StatSoft Polska, s. 49-58.
24
Morawczyński R., ([2012]), Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 188-206.
25
Morawczyński R., (2012), Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 5-23.
26
Morawczyński R., (2012), Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 89-108.
27
Morawczyński R., (2012), Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 11-29.
28
Morawczyński R., (2011), Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
29
Morawczyński R., Bieszczad J., (2011), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198437
30
Morawczyński R., (2011), Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 87-103.
31
Morawczyński R., (2010), Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 45-84.
32
Morawczyński R., (2010), Miejsce eksportu usług w handlu światowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370917
33
Morawczyński R., (2010), Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-117.
34
Morawczyński R., (2010), Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne: spowolnienie gospodarcze w Polsce. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 5-27.
35
Morawczyński R., Iwańczyk R., (2009), Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 278-291.
36
Morawczyński R., (2009), Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 50-67.
37
Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Strategia w działalności firm eksportujących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 27-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831
38
Morawczyński R., (2009), Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996832
39
Rogoda B., Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Prowadzenie małej firmy: od powstania do zakończenia działalności, Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 282 s.
40
Morawczyński R., (2009), Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-88.
41
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 40-48.
42
Morawczyński R., (2008), Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 111-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/159619157
43
Morawczyński R., (2008), Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, s. 84-98.
44
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Eksport a rozwój przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 133-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469
45
Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 85-94.
46
Morawczyński R., (2008), Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 211-221.
47
Plichta J., Rogoda B., Morawczyński R., (2008), Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 117 s.
48
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 437-450.
49
Morawczyński R., (2008), Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 144-164.
50
Morawczyński R., (2008), Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition, "Emergo", vol. 13, nr 1 (44), s. 103-122.
51
Morawczyński R., (2008), Obstacles to Innovation : Empirical Findings. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 187-197.
52
Morawczyński R., (2008), Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 451-463.
53
Morawczyński R., "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.", s. 116-118.
54
Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 80 s.
55
Morawczyński R., (2008), Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-98.
56
Morawczyński R., (2007), Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 379-386.
57
Morawczyński R., (2007), Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 14-19.
58
Morawczyński R., (2007), Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8 (191-192), s. 65-82.
59
Morawczyński R., (2007), Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 68-88.
60
Morawczyński R., (2007), Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne. [W:] Otto J., Stanisławski R., Maciaszczyk A. (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 295-307.
61
Morawczyński R., (2006), Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących. [W:] Kuciński K. (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej; t. 95 (XCV)), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 161-170.
62
Morawczyński R., (2006), Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 67-72.
63
Morawczyński R., (2006), Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. [W:] Otto J., Maciaszczyk A. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 64-75.
64
Morawczyński R., (2006), Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 99-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/130329234
65
Morawczyński R., (2006), Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 59-66.
66
Morawczyński R., (2006), Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 81-94.
67
Morawczyński R., (2006), Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej. [W:] Jankiewicz S., Pająk K. (red.), Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 59-65.
68
Morawczyński R., (2005), An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 37-56.
69
Morawczyński R., (2005), Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 59-66.
70
Michalik Z., Morawczyński R., (2005), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 32-44.
71
Morawczyński R., (2005), Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 684, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/92558051
72
Morawczyński R., (2005), Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 67-72.
73
Morawczyński R., (2005), Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 146-167.
74
Morawczyński R., (2005), Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 85-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/85339224
75
Morawczyński R., (2005), Eksport jako innowacja organizacyjna. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 87-104.
76
Morawczyński R., (2005), Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 71-85.
77
Plichta J., Rogoda B., Łapczyński M., Morawczyński R., Pietnoczko P., Zachurzok M., Mleczek M., (2004), Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 100 s.
78
Morawczyński R., (2004), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Prom. Targalski J., Kraków : , 335 k.
79
Morawczyński R., Wach K., (2004), Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation. [W:] Targalski J. (red.), Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow), Cracow : AE, s. 55-66.
80
Morawczyński R., (2004), Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym, s. 65-82.
81
Morawczyński R., (2004), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 247-257.
82
Wiszniewski P., Morawczyński R. (red.), (2004), Raport o stanie małopolskiego eksportu: [1999-2003], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 105, [3] s.
83
Morawczyński R., (2003), Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[100]-34[133].
84
Morawczyński R., (2003), Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership. [W:] Jandl M., Schwab-Matkovits I. (red.), Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002, Wien : Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), s. 41-49.
85
Morawczyński R., Rogoda B., (2003), Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 29-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/15680
86
Wach K., Morawczyński R., (2003), Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca : Editura Alma Mater, s. 99-107.
87
Iwańczyk R., Morawczyński R., (2003), Z garażu na parkiet. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-123.
88
Morawczyński R., (2003), Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s, "Der Öffentliche Sektor", Jhrg 29, Heft 2-3, s. 99-113; www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf
89
Morawczyński R., Rogoda B., (2002), The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow, "Northern Economic Review", iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship, s. 167-173.
90
Morawczyński R., (2002), O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i bezrobocie, s. 1[32]-20[51].
91
Morawczyński R., (2002), Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 91-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/14049
92
Iwańczyk R., Morawczyński R., (2001), Z garażu na parkiet. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-31 [114-144].
93
Morawczyński R., Rogoda B., (2001), Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość, s. [40]-[60].
94
Morawczyński R., (2000), Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-15 [102-116].
95
Morawczyński R., (1999), Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 295-306.
1
@inbook{UEK:2168324665,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "367-380",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
2
@article{UEK:2168322299,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "52-55",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168323887,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "157-168",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168333665,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 103",
pages = "s. 217-234",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168312589,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "85-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
6
@article{UEK:2168311357,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "527-538",
adress = "",
year = "2016",
}
7
@inbook{UEK:2168310093,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "77-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
8
@inbook{UEK:2168296405,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "104-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
9
@inbook{UEK:2168286065,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "163-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
10
@inbook{UEK:2168284577,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies",
booktitle = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
pages = "163-182",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
11
@article{UEK:2168290449,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "607-618",
adress = "",
year = "2014",
issn = "",
}
12
@inbook{UEK:2168285991,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Finansowanie kapitałem obcym",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "282-299",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
13
@inbook{UEK:2168282015,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "127-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
14
@inbook{UEK:2168278151,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "351-370",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
15
@article{UEK:2168290239,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 91, cz.2",
pages = "259-279",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168270360,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "73-89",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168264568,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital)",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "139-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
18
@inbook{UEK:2168274651,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "51-90",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
20
@article{UEK:2168279261,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "21-36",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168275475,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
22
@unpublished{UEK:2168302927,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "100-127",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168304157,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
booktitle = "Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-88724-64-0",
}
24
@unpublished{UEK:2168271956,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "188-206",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168259784,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "5-23",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168253856,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "89-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
27
@inbook{UEK:2168253820,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "11-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
28
@inbook{UEK:2168228106,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "117-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
29
@article{UEK:2168222190,
author = "Morawczyński Rafał and Bieszczad Jan",
title = "Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "37-52",
year = "2011",
}
30
@inbook{UEK:2168222172,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "87-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
31
@unpublished{UEK:2168326055,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "45-84",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:2165701777,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Miejsce eksportu usług w handlu światowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "35-51",
year = "2010",
}
33
@inbook{UEK:2168218696,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność",
pages = "97-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168326041,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "5-27",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2162197672,
author = "Morawczyński Rafał and Iwańczyk Ryszard",
title = "Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "278-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
36
@unpublished{UEK:2168218474,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "50-67",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:51439,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Strategia w działalności firm eksportujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "27-48",
year = "2009",
}
38
@article{UEK:51438,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "115-128",
year = "2009",
}
39
@book{UEK:51382,
author = "Rogoda Bogdan and Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4",
}
40
@inbook{UEK:2162171055,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
41
@inbook{UEK:2165628838,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
42
@article{UEK:50587,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "111-132",
year = "2008",
}
43
@unpublished{UEK:2168219466,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "84-98",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:50586,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a rozwój przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "133-149",
year = "2008",
}
45
@inbook{UEK:2166560759,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "85-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
46
@inbook{UEK:2166156945,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "211-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
47
@book{UEK:2166517688,
author = "Plichta Jarosław and Rogoda Bogdan and Morawczyński Rafał",
title = "Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2166100210,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "437-450",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
49
@inbook{UEK:2165629920,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "144-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
50
@article{UEK:2161819527,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition",
journal = "Emergo",
number = "vol. 13, 1 (44)",
pages = "103-122",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2166096611,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Obstacles to Innovation : Empirical Findings",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "187-197",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
52
@inbook{UEK:2166115530,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "451-463",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
54
@book{UEK:51880,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-388-4",
}
55
@inbook{UEK:2165632511,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "83-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
56
@inbook{UEK:2166132778,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "379-386",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
57
@article{UEK:50283,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "14-19",
year = "2007",
}
58
@article{UEK:50325,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8 (191-192)",
pages = "65-82",
year = "2007",
}
59
@unpublished{UEK:2168252844,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "68-88",
year = "2007",
}
60
@inbook{UEK:2168254796,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne",
booktitle = "Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim",
pages = "295-307",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-234-4",
}
61
@inbook{UEK:2168294595,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "0239-9512",
}
62
@inbook{UEK:2166352250,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
63
@inbook{UEK:2166569307,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej",
booktitle = "Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego",
pages = "64-75",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7283-193-9",
}
64
@article{UEK:51269,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "730",
pages = "99-112",
year = "2006",
}
65
@inbook{UEK:2166352275,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
66
@unpublished{UEK:2168221358,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "81-94",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2166211137,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji",
pages = "59-65",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-923988-1-5",
}
68
@article{UEK:2166400626,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "4",
pages = "37-56",
year = "2005",
}
69
@inbook{UEK:2168270494,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-921813-0-1",
}
70
@unpublished{UEK:2168291847,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "32-44",
year = "2005",
}
71
@article{UEK:52538,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "684",
pages = "41-56",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2168270496,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-921813-0-1",
}
73
@unpublished{UEK:2168291867,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "146-167",
year = "2005",
}
74
@article{UEK:52991,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "85-100",
year = "2005",
}
75
@inbook{UEK:2166164337,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport jako innowacja organizacyjna",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "87-104",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
76
@inbook{UEK:2166164295,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "71-85",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
77
@book{UEK:2166515741,
author = "Plichta Jarosław and Rogoda Bogdan and Łapczyński Mariusz and Morawczyński Rafał and Pietnoczko Paulina and Zachurzok Maria and Mleczek Miłosz",
title = "Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2004",
}
78
@phdthesis{UEK:2168221646,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
79
@inbook{UEK:2168222042,
author = "Morawczyński Rafał and Wach Krzysztof",
title = "Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation",
booktitle = "Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow)",
pages = "55-66",
adress = "Cracow",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-7252-223-5",
}
80
@unpublished{UEK:2168291827,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym",
pages = "65-82",
year = "2004",
}
81
@inbook{UEK:2166249401,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "247-257",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
83
@unpublished{UEK:2168265032,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim",
booktitle = "Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce",
pages = "1[100]-34[133]",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2168320187,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership",
booktitle = "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002",
pages = "41-49",
adress = "Wien",
publisher = "Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)",
year = "2003",
issn = "",
}
85
@article{UEK:2168221108,
author = "Morawczyński Rafał and Rogoda Bogdan",
title = "Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "29-46",
year = "2003",
}
86
@inbook{UEK:2168234624,
author = "Wach Krzysztof and Morawczyński Rafał",
title = "Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania",
pages = "99-107",
adress = "Cluj-Napoca",
publisher = "Editura Alma Mater",
year = "2003",
isbn = "973-8397-55-3",
}
87
@inbook{UEK:2168226233,
author = "Iwańczyk Ryszard and Morawczyński Rafał",
title = "Z garażu na parkiet",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "103-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
88
@article{UEK:2168320223,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s",
journal = "Der Öffentliche Sektor",
number = "Jhrg 29, Heft 2-3",
pages = "99-113",
year = "2003",
}
89
@article{UEK:2166212714,
author = "Morawczyński Rafał and Rogoda Bogdan",
title = "The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow",
journal = "Northern Economic Review",
number = "iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship",
pages = "167-173",
year = "2002",
}
90
@unpublished{UEK:2168291721,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i bezrobocie",
pages = "1[32]-20[51]",
year = "2002",
}
91
@article{UEK:2168225104,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "91-106",
year = "2002",
}
92
@unpublished{UEK:2168334025,
author = "Iwańczyk Ryszard and Morawczyński Rafał",
title = "Z garażu na parkiet",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków",
pages = "1-31 [114-144]",
year = "2001",
}
93
@unpublished{UEK:2168281683,
author = "Morawczyński Rafał and Rogoda Bogdan",
title = "Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość",
pages = "[40]-[60]",
year = "2001",
}
94
@unpublished{UEK:2168334007,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-15 [102-116]",
year = "2000",
}
95
@inbook{UEK:2168241888,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "295-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}