Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017) , s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce" na Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Inwestycje odpowiedzialne sektora publicznego: konceptualizacja, analiza, ocena - II etap" nr 059/WE-KEN/01/2017/S/7059.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324407
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014) , s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 142-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych = The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. s. 287-295. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297179
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 126-147 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Nieruchomości - Poltext)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-364-3
Nr:
2168272670
monografia
8

Tytuł:
XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2013. - nr 85, s. 68-69
Nr:
2168270372
varia
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 78-103
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273772
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012) , s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232532
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2011. - nr 78, s. 66-67
Nr:
2168223152
varia
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-198
Nr:
2168224482
doktorat
14

Tytuł:
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220262
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 152-170
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306491
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53138
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010) , s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164983376
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 171-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52033
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2009. - nr 70, s. 64-65
Nr:
2164994166
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 103-113. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monografia
24

Autor:
Najbar Katarzyna , Koczwarski Emil , Ogrodnik Magdalena , Piechotka Agnieszka , Pora Łukasz
Tytuł:
Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 62 (2007) , s. 28-30
Nr:
2166656318
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2166592422
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments
Źródło:
Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens - Warszawa: Urbanista, 2007, s. 117-124. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka "Urbanisty" ; 11)
ISBN:
978-83-89649-16-4
Nr:
2166522862
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 59-60 (2007) , s. 4-8 - Bibliogr.
Nr:
2166649959
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Konferencja:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Tytuł:
Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 219-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166338710
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Strategie zarządzania nieruchomościami
Źródło:
Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek] - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006, s. 177-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; vol. 14, nr 1)
ISBN:
978-83-920837-2-6
Tryb dostępu:
Nr:
2166495986
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości = The Role Liability Insurance Plays for Real Estate Managers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 145-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52568
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali = Selected Problems of Management of Housing Communities in the Light of Ownership Laws of Property
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości / [red. nauk. Krystyna Dziworska] - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 146-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1)
ISBN:
83-88829-86-6
Nr:
2168222874
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001 = The Management of Treasury-owned Real Estate by the Military Property Agency, 1997-2001
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220020
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych
Źródło:
Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 227-240
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-338-7
Nr:
2168223234
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu = Managing Historic Monuments : the Case of Wawel Castle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 127-136. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej = The Role of a Developer's Company in Shaping the Housing Real Estate Management
Źródło:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu. - z. 3 (2002) , s. 144-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319935
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Sygnatura:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Sygnatura:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Sygnatura:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Sygnatura:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Sygnatura:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KENiPI/11/2002/S
Sygnatura:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
naukowo-badawcze
1
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
3
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014), s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
4
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 142-170. - Bibliogr.
5
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych = The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings / Katarzyna NAJBAR // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. s. 287-295. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf. - ISSN 2084-5189
6
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków / Katarzyna NAJBAR, Katarzyna KANIA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 126-147. - Bibliogr.
7
Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Katarzyna NAJBAR. - Warszawa : Poltext, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-364-3
8
XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 85 (2013), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
9
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół / Katarzyna, NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 78-103
10
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis / Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012), s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf. - ISSN 1733-2478
11
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
12
Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 66-67. - ISSN 1231-8841
13
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2011. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002509
14
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
15
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 152-170
16
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647667. - ISSN 1898-6447
17
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010), s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
18
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006 / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 171-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
19
III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 70 (2009), s. 64-65. - ISSN 1231-8841
20
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy / Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 103-113. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158023741. - ISSN 1898-6447
21
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163208421. - ISSN 1898-6447
22
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 47-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163192775. - ISSN 1898-6447
23
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
24
Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości / Katarzyna NAJBAR, Emil Koczwarski, Magdalena Ogrodnik, Agnieszka Piechotka, Łukasz Pora // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 62 (2007), s. 28-30. - ISSN 1231-8841
25
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007), s. 235-247. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf. - ISSN 1733-2478
26
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa : Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 117-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
27
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 59-60 (2007), s. 4-8. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
28
Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
29
Strategie zarządzania nieruchomościami / Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA // W: Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek]. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006. - (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, ISSN 1733-2478 ; vol. 14, nr 1). - S. 177-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920837-2-6. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf
30
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości = The Role Liability Insurance Plays for Real Estate Managers / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 145-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=88557456. - ISSN 0208-7944
31
Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali = Selected Problems of Management of Housing Communities in the Light of Ownership Laws of Property / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1). - S. 146-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-86-6
32
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001 = The Management of Treasury-owned Real Estate by the Military Property Agency, 1997-2001 / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65987798. - ISSN 0208-7944
33
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych / Stanisław BELNIAK, Katarzyna NAJBAR // W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 227-240. - ISBN 83-7246-338-7
34
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu = Managing Historic Monuments : the Case of Wawel Castle / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 127-136. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50595748. - ISSN 0208-7944
35
Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej = The Role of a Developer's Company in Shaping the Housing Real Estate Management / Katarzyna NAJBAR // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu. - z. 3 (2002), s. 144-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
36
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Najbar K., Węgrzyn J., (2018), The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 37-43.
2
Kania K., Najbar K., Węgrzyn J., (2017), Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 31-38.
3
Kania K., Najbar K., (2014), Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, "Świat Nieruchomości", nr 3(89), s. 49-54.
4
Kania K., Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 142-170.
5
Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. s. 287-295; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf
6
Najbar K., Kania K., (2013), Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 126-147.
7
Najbar K., (2013), Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Warszawa : Poltext, 212 s.
8
Najbar K., (2013), XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 85, s. 68-69.
9
Najbar K., Uhruska M., Węgrzyn J., (2012), Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 78-103.
10
Najbar K., (2012), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 4, s. 235-243; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf
11
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
12
Najbar K., (2011), Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011), "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 66-67.
13
Najbar K., (2011), Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, Prom. Nalepka A., Kraków : , 268 k.
14
Najbar K., (2011), Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 213-221.
15
Małkowska A., Najbar K., Węgrzyn J., Surówka M., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 152-170.
16
Najbar K., (2010), Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 101-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667
17
Najbar K., Nalepka A., (2010), Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 71, s. 16-21.
18
Nalepka A., Najbar K., (2009), Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 171-187.
19
Najbar K., (2009), III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009). [W:] Nalepka A. (red.), Świat Nieruchomości, s. 64-65.
20
Najbar K., Uhruska M., (2008), Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 103-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741
21
Najbar K., Nalepka A., (2008), Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421
22
Najbar K., (2008), Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 47-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775
23
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
24
Najbar K., Koczwarski E., Ogrodnik M., Piechotka A., Pora Ł., (2007), Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 62, s. 28-30.
25
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 15, nr 1/2, s. 235-247; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf
26
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 117-124.
27
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 59-60, s. 4-8.
28
Najbar K., (2006), Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 219-229.
29
Najbar K., Uhruska M., (2006), Strategie zarządzania nieruchomościami. [W:] Źróbek S. (red.), Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; vol. 14, nr 1), Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, s. 177-191.
30
Najbar K., (2005), Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 145-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456
31
Najbar K., (2004), Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali. [W:] Dziworska K. (red.), Inwestycje i nieruchomości: teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 146-156.
32
Najbar K., (2004), Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798
33
Belniak S., Najbar K., (2003), Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych. [W:] Henzel H. (red.), Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 227-240.
34
Najbar K., (2003), Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 127-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748
35
Najbar K., (2002), Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu", z. 3, s. 144-152.
36
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
37
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
38
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
39
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
40
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
41
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
42
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
1
@article{UEK:2168331453,
author = "Najbar Katarzyna and Węgrzyn Joanna",
title = "The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "37-43",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168324407,
author = "Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna and Węgrzyn Joanna",
title = "Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "31-38",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168290129,
author = "Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(89)",
pages = "49-54",
year = "2014",
}
4
@unpublished{UEK:2168303547,
author = "Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "142-170",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168297179,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "s. 287-295",
year = "2014",
}
6
@unpublished{UEK:2168286797,
author = "Najbar Katarzyna and Kania Katarzyna",
title = "Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "126-147",
year = "2013",
}
7
@book{UEK:2168272670,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-364-3",
}
8
@misc{UEK:2168270372,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "85",
pages = "68-69",
year = "2013",
}
9
@unpublished{UEK:2168273772,
author = "Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Węgrzyn Joanna",
title = "Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "78-103",
year = "2012",
}
10
@article{UEK:2168232532,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 4",
pages = "235-243",
year = "2012",
}
11
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Zięba Małgorzata and Surówka Marcin and Telega Agnieszka and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Marona Bartłomiej and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał and Węgrzyn Joanna",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
12
@misc{UEK:2168223152,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Konferencja Naukowa nt. Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku (Zakopane, 22-23 września 2011)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "66-67",
year = "2011",
}
13
@unpublished{UEK:2168224482,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
14
@inbook{UEK:2168220262,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "213-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
15
@unpublished{UEK:2168306491,
author = "Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Węgrzyn Joanna and Surówka Marcin",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "152-170",
year = "2010",
}
16
@article{UEK:53138,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "101-113",
year = "2010",
}
17
@article{UEK:2164983376,
author = "Najbar Katarzyna and Nalepka Adam",
title = "Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "71",
pages = "16-21",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:52033,
author = "Nalepka Adam and Najbar Katarzyna",
title = "Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "171-187",
year = "2009",
}
19
@misc{UEK:2164994166,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "70",
pages = "64-65",
year = "2009",
}
20
@article{UEK:50129,
author = "Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "103-113",
year = "2008",
}
21
@article{UEK:50160,
author = "Najbar Katarzyna and Nalepka Adam",
title = "Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "97-109",
year = "2008",
}
22
@article{UEK:50158,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "47-56",
year = "2008",
}
23
@book{UEK:51891,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Kania Katarzyna and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Nalepka Adam and Zięba Małgorzata",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
24
@article{UEK:2166656318,
author = "Najbar Katarzyna and Koczwarski Emil and Ogrodnik Magdalena and Piechotka Agnieszka and Pora Łukasz",
title = "Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "62",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
25
@article{UEK:2166592422,
author = "Nalepka Adam and Najbar Katarzyna",
title = "Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 15, 1/2",
pages = "235-247",
adress = "",
year = "2007",
}
26
@inbook{UEK:2166522862,
author = "Nalepka Adam and Najbar Katarzyna",
title = "Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich",
booktitle = "Strategie inwestowania w nieruchomości",
pages = "117-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urbanista",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-89649-16-4",
}
27
@article{UEK:2166649959,
author = "Nalepka Adam and Najbar Katarzyna",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "59-60",
pages = "4-8",
year = "2007",
}
28
@inbook{UEK:2166338710,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "219-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
29
@inbook{UEK:2166495986,
author = "Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Strategie zarządzania nieruchomościami",
booktitle = "Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania",
pages = "177-191",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Nieruchomości",
year = "2006",
issn = "1733-2478",
isbn = "978-83-920837-2-6",
}
30
@article{UEK:52568,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "145-153",
year = "2005",
}
31
@inbook{UEK:2168222874,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości",
pages = "146-156",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88829-86-6",
}
32
@article{UEK:2168220020,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "69-83",
year = "2004",
}
33
@inbook{UEK:2168223234,
author = "Belniak Stanisław and Najbar Katarzyna",
title = "Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej",
pages = "227-240",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-338-7",
}
34
@article{UEK:2168223754,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "127-136",
year = "2003",
}
35
@article{UEK:2168319935,
author = "Najbar Katarzyna",
title = "Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu",
number = "z. 3",
pages = "144-152",
year = "2002",
}
36
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Belniak Stanisław and Maciejowski Stanisław and Zięba Małgorzata and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Surówka Marcin and Telega Agnieszka and Uhruska Małgorzata and Węgrzyn Joanna",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Nalepka Adam and Belniak Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Walczyk Joanna",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
38
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Zięba Małgorzata and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Walczyk Joanna",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
39
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
40
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Kania Katarzyna and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
41
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
42
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}