Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 = Providing Property Management Services in the Time of COVID-19 Pandemic
Źródło:
Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 40 (2021) , s. 157-177. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358408
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2021
Opis fizyczny:
243 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-508
Nr:
2168360412
doktorat
3

Tytuł:
The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1 (115) (2021) , s. 80-98. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. 058/WEKEN/01/2019/S/9058 entitled 'Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce - II etap' financed by Cracow University of economics conducted by prof. dr hab. Adam Nalepka.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168357446
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne
Źródło:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 171-180
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351670
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168345706
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106) (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331453
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102) (2017) , s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce" na Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Inwestycje odpowiedzialne sektora publicznego: konceptualizacja, analiza, ocena - II etap" nr 059/WE-KEN/01/2017/S/7059.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324407
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3(89) (2014) , s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290129
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 142-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych = The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. s. 287-295. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297179
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal2013. - nr 85, s. 68-69
Nr:
2168270372
varia
12

Tytuł:
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 126-147 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Nieruchomości - Poltext)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-364-3
Nr:
2168272670
monografia
14

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012) , s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232532
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 78-103
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273772
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011)
Źródło:
Świat Nieruchomości2011. - nr 78, s. 66-67
Nr:
2168223152
varia
18

Tytuł:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-198
Nr:
2168224482
doktorat
19

Tytuł:
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220262
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53138
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 71 (2010) , s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164983376
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 152-170
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306491
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 171-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52033
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009)
Źródło:
Świat Nieruchomości2009. - nr 70, s. 64-65
Nr:
2164994166
varia
25

Tytuł:
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50158
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50160
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 103-113. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50129
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monografia
29

Autor:
Katarzyna Najbar , Emil Koczwarski , Magdalena Ogrodnik , Agnieszka Piechotka , Łukasz Pora
Tytuł:
Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 62 (2007) , s. 28-30
Nr:
2166656318
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2166592422
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments
Źródło:
Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens - Warszawa: Urbanista, 2007, s. 117-124. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka "Urbanisty" ; 11)
ISBN:
978-83-89649-16-4
Nr:
2166522862
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 59-60 (2007) , s. 4-8 - Bibliogr.
Nr:
2166649959
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Strategie zarządzania nieruchomościami
Źródło:
Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek] - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006, s. 177-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; vol. 14, nr 1)
ISBN:
978-83-920837-2-6
Tryb dostępu:
Nr:
2166495986
rozdział w monografii
34

Konferencja:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Tytuł:
Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 219-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166338710
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości = The Role Liability Insurance Plays for Real Estate Managers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 145-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52568
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001 = The Management of Treasury-owned Real Estate by the Military Property Agency, 1997-2001
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220020
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali = Selected Problems of Management of Housing Communities in the Light of Ownership Laws of Property
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska] - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 146-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1)
ISBN:
83-88829-86-6
Nr:
2168222874
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych
Źródło:
Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 227-240
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-338-7
Nr:
2168223234
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu = Managing Historic Monuments : the Case of Wawel Castle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 127-136. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223754
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej = The Role of a Developer's Company in Shaping the Housing Real Estate Management
Źródło:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - z. 3 (2002) , s. 144-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319935
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Sygnatura:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Sygnatura:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Sygnatura:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Sygnatura:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Sygnatura:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KENiPI/11/2002/S
Sygnatura:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
naukowo-badawcze
1
Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 = Providing Property Management Services in the Time of COVID-19 Pandemic / Katarzyna NAJBAR // Horyzonty Polityki / red. Anna MOŹDZIERZ, Jan BRZOZOWSKI. - vol. 12, nr 40 (2021), s. 157-177. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2133. - ISSN 2082-5897
2
Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich / Aleksandra Markiewicz ; . - Kraków : , 2021. - 243 k. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor: Katarzyna NAJBAR. - Bibliogr.
3
The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1 (115) (2021), s. 80-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf. - ISSN 1231-8841
4
Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 171-180. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19689-wlasnosc-lokali-terazniejszosc-i-perspektywy-ewelina-badura-spis.pdfWstęp:
5
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland / Joanna WĘGRZYN, Katarzyna NAJBAR // Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
6
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf. - ISSN 1231-8841
7
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf. - ISSN 1231-8841
8
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014), s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
9
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 142-170. - Bibliogr.
10
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych = The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings / Katarzyna NAJBAR // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. s. 287-295. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf. - ISSN 2084-5189
11
XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 85 (2013), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
12
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków / Katarzyna NAJBAR, Katarzyna KANIA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 126-147. - Bibliogr.
13
Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Katarzyna NAJBAR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-364-3
14
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis / Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012), s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf. - ISSN 1733-2478
15
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
16
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół / Katarzyna, NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 78-103
17
Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 66-67. - ISSN 1231-8841
18
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR ; . - Kraków : , 2011. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002509
19
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
20
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667. - ISSN 1898-6447
21
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010), s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
22
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 152-170
23
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006 / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 171-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
24
III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 70 (2009), s. 64-65. - ISSN 1231-8841
25
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 47-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775. - ISSN 1898-6447
26
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421. - ISSN 1898-6447
27
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy / Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 103-113. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741. - ISSN 1898-6447
28
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
29
Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości / Katarzyna NAJBAR, Emil Koczwarski, Magdalena Ogrodnik, Agnieszka Piechotka, Łukasz Pora // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 62 (2007), s. 28-30. - ISSN 1231-8841
30
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007), s. 235-247. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf. - ISSN 1733-2478
31
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa: Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 117-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
32
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 59-60 (2007), s. 4-8. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
33
Strategie zarządzania nieruchomościami / Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA // W: Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek]. - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006. - (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, ISSN 1733-2478 ; vol. 14, nr 1). - S. 177-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920837-2-6. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf
34
Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
35
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości = The Role Liability Insurance Plays for Real Estate Managers / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 145-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456. - ISSN 0208-7944
36
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001 = The Management of Treasury-owned Real Estate by the Military Property Agency, 1997-2001 / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798. - ISSN 0208-7944
37
Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali = Selected Problems of Management of Housing Communities in the Light of Ownership Laws of Property / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1). - S. 146-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-86-6
38
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych / Stanisław BELNIAK, Katarzyna NAJBAR // W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 227-240. - ISBN 83-7246-338-7
39
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu = Managing Historic Monuments : the Case of Wawel Castle / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 127-136. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748. - ISSN 0208-7944
40
Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej = The Role of a Developer's Company in Shaping the Housing Real Estate Management / Katarzyna NAJBAR // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - z. 3 (2002), s. 144-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
41
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Najbar K., (2021), Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 40, s. 157-177; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2133
2
Markiewicz A., (2021), Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich, Prom. Nalepka A., Najbar K., Kraków : , 243 k.
3
Kania K., Najbar K., (2021), The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory, "World of Real Estate Journal", nr 1 (115), s. 80-98; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf
4
Najbar K., Węgrzyn J., (2020), Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 171-180.
5
Węgrzyn J., Najbar K., (2020), Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 28, no. 1, s. 41-50; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
6
Najbar K., Węgrzyn J., (2018), The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 37-43; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf
7
Kania K., Najbar K., Węgrzyn J., (2017), Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 31-38; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf
8
Kania K., Najbar K., (2014), Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, "Świat Nieruchomości", nr 3(89), s. 49-54.
9
Kania K., Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 142-170.
10
Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. s. 287-295; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf
11
Najbar K., (2013), XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 85, s. 68-69.
12
Najbar K., Kania K., (2013), Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 126-147.
13
Najbar K., (2013), Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Warszawa : Poltext, 212 s.
14
Najbar K., (2012), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 4, s. 235-243; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf
15
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
16
Najbar K., Uhruska M., Węgrzyn J., (2012), Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 78-103.
17
Najbar K., (2011), Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011), "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 66-67.
18
Najbar K., (2011), Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, Prom. Nalepka A., Kraków : , 268 k.
19
Najbar K., (2011), Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 213-221.
20
Najbar K., (2010), Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 101-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667
21
Najbar K., Nalepka A., (2010), Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 71, s. 16-21.
22
Małkowska A., Najbar K., Węgrzyn J., Surówka M., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 152-170.
23
Nalepka A., Najbar K., (2009), Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 171-187.
24
Najbar K., (2009), III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009), "Świat Nieruchomości", nr 70, s. 64-65.
25
Najbar K., (2008), Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 47-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775
26
Najbar K., Nalepka A., (2008), Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421
27
Najbar K., Uhruska M., (2008), Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 103-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741
28
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
29
Najbar K., Koczwarski E., Ogrodnik M., Piechotka A., Pora Ł., (2007), Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 62, s. 28-30.
30
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 15, nr 1/2, s. 235-247; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf
31
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 117-124.
32
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 59-60, s. 4-8.
33
Najbar K., Uhruska M., (2006), Strategie zarządzania nieruchomościami. [W:] Źróbek S. (red.), Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; vol. 14, nr 1), Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, s. 177-191.
34
Najbar K., (2006), Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 219-229.
35
Najbar K., (2005), Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 145-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456
36
Najbar K., (2004), Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798
37
Najbar K., (2004), Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali. [W:] Dziworska K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 146-156.
38
Belniak S., Najbar K., (2003), Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych. [W:] Henzel H. (red.), Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 227-240.
39
Najbar K., (2003), Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 127-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748
40
Najbar K., (2002), Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia", z. 3, s. 144-152.
41
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
42
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
43
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
44
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
45
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
46
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
47
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
1
@article{UEK:2168358408,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 40",
pages = "157-177",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2133},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2133},
}
2
@unpublished{UEK:2168360412,
author = "Aleksandra Markiewicz",
title = "Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich",
adress = "Kraków",
year = "2021",
}
3
@article{UEK:2168357446,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "1 (115)",
pages = "80-98",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.115.05},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168351670,
author = "Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "171-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
5
@article{UEK:2168345706,
author = "Joanna Węgrzyn and Katarzyna Najbar",
title = "Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 28, no. 1",
pages = "41-50",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2020-0004},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml},
}
6
@article{UEK:2168331453,
author = "Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "37-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.005},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf},
}
7
@article{UEK:2168324407,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "31-38",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.102.04},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf},
}
8
@article{UEK:2168290129,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(89)",
pages = "49-54",
year = "2014",
}
9
@unpublished{UEK:2168303547,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "142-170",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168297179,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "s. 287-295",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168270372,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "85",
pages = "68-69",
year = "2013",
}
12
@unpublished{UEK:2168286797,
author = "Katarzyna Najbar and Katarzyna Kania",
title = "Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "126-147",
year = "2013",
}
13
@book{UEK:2168272670,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-364-3",
}
14
@article{UEK:2168232532,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 4",
pages = "235-243",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168273772,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "78-103",
year = "2012",
}
17
@misc{UEK:2168223152,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Konferencja Naukowa nt. Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku (Zakopane, 22-23 września 2011)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "66-67",
year = "2011",
}
18
@unpublished{UEK:2168224482,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002509},
}
19
@inbook{UEK:2168220262,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "213-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
20
@article{UEK:53138,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "101-113",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667},
}
21
@article{UEK:2164983376,
author = "Katarzyna Najbar and Adam Nalepka",
title = "Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "71",
pages = "16-21",
year = "2010",
}
22
@unpublished{UEK:2168306491,
author = "Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "152-170",
year = "2010",
}
23
@article{UEK:52033,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "171-187",
year = "2009",
}
24
@misc{UEK:2164994166,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "70",
pages = "64-65",
year = "2009",
}
25
@article{UEK:50158,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "47-56",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775},
}
26
@article{UEK:50160,
author = "Katarzyna Najbar and Adam Nalepka",
title = "Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "97-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421},
}
27
@article{UEK:50129,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "103-113",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741},
}
28
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
29
@article{UEK:2166656318,
author = "Katarzyna Najbar and Emil Koczwarski and Magdalena Ogrodnik and Agnieszka Piechotka and Łukasz Pora",
title = "Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "62",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
30
@article{UEK:2166592422,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 15, 1/2",
pages = "235-247",
adress = "",
year = "2007",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2166522862,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich",
booktitle = "Strategie inwestowania w nieruchomości",
pages = "117-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urbanista",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-89649-16-4",
}
32
@article{UEK:2166649959,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "59-60",
pages = "4-8",
year = "2007",
}
33
@inbook{UEK:2166495986,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Strategie zarządzania nieruchomościami",
booktitle = "Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania",
pages = "177-191",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Nieruchomości",
year = "2006",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf},
issn = "1733-2478",
isbn = "978-83-920837-2-6",
}
34
@inbook{UEK:2166338710,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "219-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
35
@article{UEK:52568,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "145-153",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456},
}
36
@article{UEK:2168220020,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "69-83",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798},
}
37
@inbook{UEK:2168222874,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka",
pages = "146-156",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88829-86-6",
}
38
@inbook{UEK:2168223234,
author = "Stanisław Belniak and Katarzyna Najbar",
title = "Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej",
pages = "227-240",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-338-7",
}
39
@article{UEK:2168223754,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "127-136",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748},
}
40
@article{UEK:2168319935,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia",
number = "z. 3",
pages = "144-152",
year = "2002",
}
41
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Zięba and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
42
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Adam Nalepka and Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
43
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
44
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
45
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
46
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
47
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID