Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy = Functional Real Estate Misallocation - a Chance for Investors, Challenges for Municipality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 49-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329679
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives = Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331457
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Determinants of Land Developers' Activity in Poland = Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Y. 115, vol. 9 (2018) , s. 79-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Article financed by funds for Badania Statutowe entitled "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce", Cracow University of Economics 2018.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168329237
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017) , s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce" na Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Inwestycje odpowiedzialne sektora publicznego: konceptualizacja, analiza, ocena - II etap" nr 059/WE-KEN/01/2017/S/7059.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324407
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce = The Typology of Land Developer's Activity in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017) , s. 27-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313679
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Premises for Buildng a Land Bank by Developers
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014) , s. 39-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287785
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA2014. - nr 87 (1), s. 77
Nr:
2168296045
varia
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 142-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego = Land Developers' Activities under Sustainable Development
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 195-211. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292681
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014) , s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce = Planning Conditions of Investment Activity in Poland
Źródło:
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-606-2
Nr:
2168264856
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego = Formal and Legal Conditions of Real Estate Predevelopment
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (ERES - European Real Estate Society) : (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2013. - nr 85, s. 70-71
Nr:
2168270374
varia
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 126-147 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Zawiera bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-247
Nr:
2168290637
doktorat
16

Tytuł:
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 111-197
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168306669
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 58-77
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234262
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej = Criteria of Land Use in Development Investments
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220044
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 127-151
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych = Evaluation of Local Public Administration Performance in Terms of Investment Permits and Planning Procedures : Preliminary Results from Pilot Study
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010) , s. 18-21. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165035502
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów = Land Developers' Activity in Cracow Developers' Opinions
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010) , s. 12-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165035300
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów
Źródło:
Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - nr 1 (16) (2010) , s. 4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168267552
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego = How Land Developers Shape Land Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53134
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (European Real Estate Society - ERES) = 3 rd European Real Estate Society Education Seminar
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2008. - nr 63, s. 5-7. - Streszcz., summ.
Nr:
2166451259
varia
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych = Public-Private Partnerships as a Way of Implementing Local Authority Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 81-91. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monografia
28

Tytuł:
Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2007. - nr 61, s. 34-36
Nr:
2166656144
varia
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Tytuł:
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 149-159 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166313304
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa = Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005) , s. 27-32 - Bibliogr.
Nr:
2166574018
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
6. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2005-09-22 do 2005-09-23
Tytuł:
Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland
Źródło:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005, s. 122-125. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2276-6
Nr:
2168266322
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Tytuł:
Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości = International Real Estate Market Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52563
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = Developer Activities Based on the Example of Residential Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220016
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Sygnatura:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Sygnatura:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Sygnatura:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Sygnatura:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KENiPI/11/2002/S
Sygnatura:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
naukowo-badawcze
1
Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy = Functional Real Estate Misallocation - a Chance for Investors, Challenges for Municipality / Katarzyna KANIA, Małgorzata UHRUSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 49-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1550/1134. - ISSN 1898-6447
2
Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives = Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży / Katarzyna KANIA, Łukasz Kmieć // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
3
Determinants of Land Developers' Activity in Poland = Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce / Stanisław BELNIAK, Katarzyna KANIA // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Y. 115, vol. 9 (2018), s. 79-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12425/. - ISSN 0011-4561
4
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
5
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce = The Typology of Land Developer's Activity in Poland / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017), s. 27-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
6
Premises for Buildng a Land Bank by Developers / Katarzyna KANIA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014), s. 39-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0005$002fremav-2014-0005.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
7
Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku) / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 87 (1) (2014), s. 77. - ISSN 1231-8841
8
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 142-170. - Bibliogr.
9
Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego = Land Developers' Activities under Sustainable Development / Katarzyna KANIA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 195-211. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_13.pdf. - ISSN 2084-5189
10
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014), s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce = Planning Conditions of Investment Activity in Poland / Katarzyna KANIA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - S. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-606-2
12
Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego = Formal and Legal Conditions of Real Estate Predevelopment / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
13
XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (ERES - European Real Estate Society) : (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku) / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 85 (2013), s. 70-71. - ISSN 1231-8841
14
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków / Katarzyna NAJBAR, Katarzyna KANIA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 126-147. - Bibliogr.
15
Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce / Katarzyna KANIA ; Promotor: Stanisław BELNIAK. - Kraków, 2012. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Zawiera bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002725
16
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
17
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół / Stanisław BELNIAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna KANIA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 58-77
18
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings / Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
19
Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej = Criteria of Land Use in Development Investments / Katarzyna KANIA // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
20
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151
21
Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych = Evaluation of Local Public Administration Performance in Terms of Investment Permits and Planning Procedures : Preliminary Results from Pilot Study / Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010), s. 18-21. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
22
Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów = Land Developers' Activity in Cracow Developers' Opinions / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010), s. 12-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
23
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów / Katarzyna KANIA // Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - nr 1 (16) (2010), s. 4-5. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf. - ISSN 1898-5009
24
Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego = How Land Developers Shape Land Values / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647533. - ISSN 1898-6447
25
III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (European Real Estate Society - ERES) = 3 rd European Real Estate Society Education Seminar / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 63 (2008), s. 5-7. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
26
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych = Public-Private Partnerships as a Way of Implementing Local Authority Investments / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 81-91. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158022418. - ISSN 1898-6447
27
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
28
Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007), s. 34-36. - ISSN 1231-8841
29
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły / Katarzyna KANIA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 149-159. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
30
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa = Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111041888. - ISSN 0208-7944
31
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005), s. 27-32. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
32
Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland / Katarzyna KANIA, Małgorzata UHRUSKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 122-125. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
33
Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości = International Real Estate Market Organisations / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=87532380. - ISSN 0208-7944
34
Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = Developer Activities Based on the Example of Residential Real Estate in Poland / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65994438. - ISSN 0208-7944
35
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
36
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kania K., Uhruska M., (2018), Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 49-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1550/1134
2
Kania K., Kmieć Ł., (2018), Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 51-56.
3
Belniak S., Kania K., (2018), Determinants of Land Developers' Activity in Poland, "Technical Transactions", Y. 115, vol. 9, s. 79-89; http://www.ejournals.eu/pliki/art/12425/
4
Kania K., Najbar K., Węgrzyn J., (2017), Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 31-38.
5
Kania K., (2017), Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 1(99), s. 27-33.
6
Kania K., (2014), Premises for Buildng a Land Bank by Developers, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 1, s. 39-46; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0005$002fremav-2014-0005.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
7
Kania K., (2014), Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 87 (1), s. 77.
8
Kania K., Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 142-170.
9
Kania K., (2014), Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 195-211; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_13.pdf
10
Kania K., Najbar K., (2014), Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, "Świat Nieruchomości", nr 3(89), s. 49-54.
11
Kania K., Telega A., Węgrzyn J., (2013), Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce. [W:] Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast, Warszawa : CeDeWu, s. 341-351.
12
Kania K., (2013), Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego, "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 30-35.
13
Kania K., (2013), XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 85, s. 70-71.
14
Najbar K., Kania K., (2013), Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 126-147.
15
Kania K., (2012), Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce, Prom. Belniak S., Kraków : , 320 k.
16
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
17
Belniak S., Marona B., Kania K., (2012), Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 58-77.
18
Kania K., Marona B., (2011), Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 81-92.
19
Kania K., (2011), Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-98.
20
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151.
21
Głuszak M., Kania K., Nalepka A., (2010), Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych, "Świat Nieruchomości", nr 73, s. 18-21.
22
Kania K., (2010), Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów, "Świat Nieruchomości", nr 73, s. 12-17.
23
Kania K., (2010), Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów, "Innowacyjny Start", nr 1 (16), s. 4-5; http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf
24
Kania K., (2010), Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647533
25
Kania K., (2008), III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (European Real Estate Society - ERES), "Świat Nieruchomości", nr 63, s. 5-7.
26
Kania K., (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 81-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/158022418
27
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
28
Kania K., (2007), Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 61, s. 34-36.
29
Kania K., (2006), Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 149-159.
30
Kania K., (2006), Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/111041888
31
Kania K., (2005), Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły, "Świat Nieruchomości", nr 51, s. 27-32.
32
Kania K., Uhruska M., (2005), Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 122-125.
33
Kania K., (2005), Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/87532380
34
Kania K., (2004), Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 55-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/65994438
35
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
36
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
37
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
38
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
39
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
40
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
1
@article{UEK:2168329679,
author = "Kania Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "49-67",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168331457,
author = "Kania Katarzyna and Kmieć Łukasz",
title = "Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "51-56",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168329237,
author = "Belniak Stanisław and Kania Katarzyna",
title = "Determinants of Land Developers' Activity in Poland",
journal = "Technical Transactions",
number = "Y. 115, vol. 9",
pages = "79-89",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168324407,
author = "Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna and Węgrzyn Joanna",
title = "Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "31-38",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168313679,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1(99)",
pages = "27-33",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168287785,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Premises for Buildng a Land Bank by Developers",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "39-46",
year = "2014",
}
7
@misc{UEK:2168296045,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "87 (1)",
pages = "77",
year = "2014",
}
8
@unpublished{UEK:2168303547,
author = "Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "142-170",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168292681,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "195-211",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168290129,
author = "Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(89)",
pages = "49-54",
year = "2014",
}
11
@inbook{UEK:2168264856,
author = "Kania Katarzyna and Telega Agnieszka and Węgrzyn Joanna",
title = "Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce",
booktitle = "Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast",
pages = "341-351",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-606-2",
}
12
@article{UEK:2168264042,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "83",
pages = "30-35",
year = "2013",
}
13
@misc{UEK:2168270374,
author = "Kania Katarzyna",
title = "XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (ERES - European Real Estate Society) : (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "85",
pages = "70-71",
year = "2013",
}
14
@unpublished{UEK:2168286797,
author = "Najbar Katarzyna and Kania Katarzyna",
title = "Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "126-147",
year = "2013",
}
15
@unpublished{UEK:2168290637,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168306669,
author = "Kania Katarzyna and Węgrzyn Joanna and Surówka Marcin and Uhruska Małgorzata and Zięba Małgorzata and Telega Agnieszka and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej",
title = "Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "111-197",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168273770,
author = "Belniak Stanisław and Marona Bartłomiej and Kania Katarzyna",
title = "Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "58-77",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168234262,
author = "Kania Katarzyna and Marona Bartłomiej",
title = "Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "192",
pages = "81-92",
adress = "",
year = "2011",
}
19
@inbook{UEK:2168220044,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
20
@unpublished{UEK:2168306487,
author = "Kania Katarzyna and Węgrzyn Joanna and Marona Bartłomiej",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "127-151",
year = "2010",
}
21
@article{UEK:2165035502,
author = "Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Nalepka Adam",
title = "Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "73",
pages = "18-21",
year = "2010",
}
22
@article{UEK:2165035300,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "73",
pages = "12-17",
year = "2010",
}
23
@article{UEK:2168267552,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów",
journal = "Innowacyjny Start",
number = "1 (16)",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:53134,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "47-57",
year = "2010",
}
25
@misc{UEK:2166451259,
author = "Kania Katarzyna",
title = "III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (European Real Estate Society - ERES)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "63",
pages = "5-7",
year = "2008",
}
26
@article{UEK:50124,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "81-91",
year = "2008",
}
27
@book{UEK:51891,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Kania Katarzyna and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Nalepka Adam and Zięba Małgorzata",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
28
@misc{UEK:2166656144,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "61",
pages = "34-36",
year = "2007",
}
29
@inbook{UEK:2166313304,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "149-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
30
@article{UEK:52922,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "45-57",
year = "2006",
}
31
@article{UEK:2166574018,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "51",
pages = "27-32",
year = "2005",
}
32
@inbook{UEK:2168266322,
author = "Kania Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "122-125",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2005",
isbn = "80-227-2276-6",
}
33
@article{UEK:52563,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "75-84",
year = "2005",
}
34
@article{UEK:2168220016,
author = "Kania Katarzyna",
title = "Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "55-68",
year = "2004",
}
35
@unpublished{UEK:2168218446,
author = "Belniak Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Surówka Marcin and Telega Agnieszka and Uhruska Małgorzata",
title = "Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
36
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Nalepka Adam and Belniak Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Walczyk Joanna",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
37
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
38
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Kania Katarzyna and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
39
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
40
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}