Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Impact of Covid-19 on the Use of Modern Technologies by Real Estate Brokers
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 30, no. 2 (2022) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168363704
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1 (115) (2021) , s. 80-98. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. 058/WEKEN/01/2019/S/9058 entitled 'Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce - II etap' financed by Cracow University of economics conducted by prof. dr hab. Adam Nalepka.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168357446
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami : wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7252-831-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168353682
monografia
4

Tytuł:
Jubilee Conference of the Department of Investment and Real Estate of the Poznan University of Economics and Business entitled "Real Estate Market Border" (Poznan, 9-10 May 2019)
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 2 (108), s. 86-88
Tryb dostępu:
Nr:
2168351158
varia
5

Tytuł:
Przedsięwzięcia deweloperskie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
111, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-754-7
Nr:
2168339279
skrypt
6

Tytuł:
Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy = Functional Real Estate Misallocation - a Chance for Investors, Challenges for Municipality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 49-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329679
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Determinants of Land Developers' Activity in Poland = Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Y. 115, vol. 9 (2018) , s. 79-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Article financed by funds for Badania Statutowe entitled "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce", Cracow University of Economics 2018.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168329237
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives = Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106) (2018) , s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331457
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce = The Typology of Land Developer's Activity in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 1(99) (2017) , s. 27-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313679
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102) (2017) , s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce" na Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Inwestycje odpowiedzialne sektora publicznego: konceptualizacja, analiza, ocena - II etap" nr 059/WE-KEN/01/2017/S/7059.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324407
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wspomnienie dr Barbary Klimek
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (62), s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2168344462
varia
12

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 142-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 87 (1), s. 77
Nr:
2168296045
varia
14

Tytuł:
Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego = Land Developers' Activities under Sustainable Development
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 195-211. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292681
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Premises for Buildng a Land Bank by Developers
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014) , s. 39-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168287785
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3(89) (2014) , s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290129
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego = Formal and Legal Conditions of Real Estate Predevelopment
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 83 (2013) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264042
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA, s. 126-147 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce = Planning Conditions of Investment Activity in Poland
Źródło:
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. Marek Bryx - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-606-2
Nr:
2168264856
rozdział w monografii
20

Tytuł:
XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (ERES - European Real Estate Society) : (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 85, s. 70-71
Nr:
2168270374
varia
21

Tytuł:
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA, s. 111-197
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168306669
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 60-61
Tryb dostępu:
Nr:
2168344250
varia
23

Tytuł:
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA, s. 58-77
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Zawiera bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-247
Nr:
2168290637
doktorat
25

Tytuł:
Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej = Criteria of Land Use in Development Investments
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220044
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234262
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów = Land Developers' Activity in Cracow Developers' Opinions
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 73 (2010) , s. 12-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165035300
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych = Evaluation of Local Public Administration Performance in Terms of Investment Permits and Planning Procedures : Preliminary Results from Pilot Study
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 73 (2010) , s. 18-21. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165035502
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 127-151
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów
Źródło:
Innowacyjny Start. - nr 1 (16) (2010) , s. 4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168267552
artykuł nierecenzowany
31

Tytuł:
Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego = How Land Developers Shape Land Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53134
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (European Real Estate Society - ERES) = 3 rd European Real Estate Society Education Seminar
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 63, s. 5-7. - Streszcz., summ.
Nr:
2166451259
varia
33

Tytuł:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych = Public-Private Partnerships as a Way of Implementing Local Authority Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 81-91. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50124
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monografia
35

Tytuł:
Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 61, s. 34-36
Nr:
2166656144
varia
36

Tytuł:
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa = Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52922
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Tytuł:
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 149-159 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166313304
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005) , s. 27-32 - Bibliogr.
Nr:
2166574018
artykuł w czasopiśmie
39

Konferencja:
6. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2005-09-22 do 2005-09-23
Tytuł:
Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland
Źródło:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005, s. 122-125. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2276-6
Nr:
2168266322
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Tytuł:
Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości = International Real Estate Market Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52563
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = Developer Activities Based on the Example of Residential Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220016
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Sygnatura:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Sygnatura:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Sygnatura:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Sygnatura:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KENiPI/11/2002/S
Sygnatura:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
naukowo-badawcze
1
The Impact of Covid-19 on the Use of Modern Technologies by Real Estate Brokers / Katarzyna KANIA, Łukasz Kmieć // Real Estate Management and Valuation. - vol. 30, no. 2 (2022), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0015
2
The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1 (115) (2021), s. 80-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf. - ISSN 1231-8841
3
Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami : wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych / Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-831-5
4
Jubilee Conference of the Department of Investment and Real Estate of the Poznan University of Economics and Business entitled "Real Estate Market Border" (Poznan, 9-10 May 2019) / Katarzyna KANIA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 2 (108) (2019), s. 86-88. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/108_06.pdf. - ISSN 1231-8841
5
Przedsięwzięcia deweloperskie / Katarzyna KANIA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 111, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-754-7
6
Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy = Functional Real Estate Misallocation - a Chance for Investors, Challenges for Municipality / Katarzyna KANIA, Małgorzata UHRUSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 49-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1550/1134. - ISSN 1898-6447
7
Determinants of Land Developers' Activity in Poland = Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce / Stanisław BELNIAK, Katarzyna KANIA // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Y. 115, vol. 9 (2018), s. 79-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12425/. - ISSN 0011-4561
8
Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives = Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży / Katarzyna KANIA, Łukasz Kmieć // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_07.pdf. - ISSN 1231-8841
9
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce = The Typology of Land Developer's Activity in Poland / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017), s. 27-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/99_05.pdf. - ISSN 1231-8841
10
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf. - ISSN 1231-8841
11
Wspomnienie dr Barbary Klimek / Katarzyna KANIA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
12
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 142-170. - Bibliogr.
13
Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku) / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 87 (1) (2014), s. 77. - ISSN 1231-8841
14
Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego = Land Developers' Activities under Sustainable Development / Katarzyna KANIA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 195-211. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_13.pdf. - ISSN 2084-5189
15
Premises for Buildng a Land Bank by Developers / Katarzyna KANIA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014), s. 39-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0005$002fremav-2014-0005.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
16
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014), s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
17
Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego = Formal and Legal Conditions of Real Estate Predevelopment / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
18
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków / Katarzyna NAJBAR, Katarzyna KANIA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 126-147. - Bibliogr.
19
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce = Planning Conditions of Investment Activity in Poland / Katarzyna KANIA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-606-2
20
XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (ERES - European Real Estate Society) : (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku) / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 85 (2013), s. 70-71. - ISSN 1231-8841
21
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
22
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES / Katarzyna KANIA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 60-61. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
23
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół / Stanisław BELNIAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna KANIA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 58-77
24
Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce / Katarzyna KANIA ; Promotor: Stanisław BELNIAK. - Kraków, 2012. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Zawiera bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002725
25
Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej = Criteria of Land Use in Development Investments / Katarzyna KANIA // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
26
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings / Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
27
Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów = Land Developers' Activity in Cracow Developers' Opinions / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010), s. 12-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
28
Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych = Evaluation of Local Public Administration Performance in Terms of Investment Permits and Planning Procedures : Preliminary Results from Pilot Study / Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010), s. 18-21. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
29
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151
30
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów / Katarzyna KANIA // Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - nr 1 (16) (2010), s. 4-5. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf. - ISSN 1898-5009
31
Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego = How Land Developers Shape Land Values / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647533. - ISSN 1898-6447
32
III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (European Real Estate Society - ERES) = 3 rd European Real Estate Society Education Seminar / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 63 (2008), s. 5-7. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
33
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych = Public-Private Partnerships as a Way of Implementing Local Authority Investments / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 81-91. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158022418. - ISSN 1898-6447
34
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
35
Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007), s. 34-36. - ISSN 1231-8841
36
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa = Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111041888. - ISSN 0208-7944
37
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły / Katarzyna KANIA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 149-159. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
38
Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły / Katarzyna KANIA // Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005), s. 27-32. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
39
Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland / Katarzyna KANIA, Małgorzata UHRUSKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 122-125. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
40
Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości = International Real Estate Market Organisations / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87532380. - ISSN 0208-7944
41
Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = Developer Activities Based on the Example of Residential Real Estate in Poland / Katarzyna KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65994438. - ISSN 0208-7944
42
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
43
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kania K., Kmieć Ł., (2022), The Impact of Covid-19 on the Use of Modern Technologies by Real Estate Brokers, "Real Estate Management and Valuation", vol. 30, no. 2, s. 73-83; https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0015
2
Kania K., Najbar K., (2021), The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory, "World of Real Estate Journal", nr 1 (115), s. 80-98; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf
3
Kania K., Małkowska A., Uhruska M., (2020), Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami: wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 148 s.
4
Kania K., (2019), Jubilee Conference of the Department of Investment and Real Estate of the Poznan University of Economics and Business entitled "Real Estate Market Border" (Poznan, 9-10 May 2019), "World of Real Estate Journal", nr 2 (108), s. 86-88; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/108_06.pdf
5
Kania K., (2019), Przedsięwzięcia deweloperskie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 111, [2] s.
6
Kania K., Uhruska M., (2018), Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 49-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1550/1134
7
Belniak S., Kania K., (2018), Determinants of Land Developers' Activity in Poland, "Technical Transactions", Y. 115, vol. 9, s. 79-89; http://www.ejournals.eu/pliki/art/12425/
8
Kania K., Kmieć Ł., (2018), Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 51-56; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_07.pdf
9
Kania K., (2017), Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 1(99), s. 27-33; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/99_05.pdf
10
Kania K., Najbar K., Węgrzyn J., (2017), Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 31-38; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf
11
Kania K., (2015), Wspomnienie dr Barbary Klimek, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
12
Kania K., Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 142-170.
13
Kania K., (2014), Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 87 (1), s. 77.
14
Kania K., (2014), Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 195-211; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_13.pdf
15
Kania K., (2014), Premises for Buildng a Land Bank by Developers, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 1, s. 39-46; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0005$002fremav-2014-0005.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
16
Kania K., Najbar K., (2014), Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, "Świat Nieruchomości", nr 3(89), s. 49-54.
17
Kania K., (2013), Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego, "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 30-35.
18
Najbar K., Kania K., (2013), Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 126-147.
19
Kania K., Telega A., Węgrzyn J., (2013), Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce. [W:] Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast, Warszawa : CeDeWu, s. 341-351.
20
Kania K., (2013), XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 85, s. 70-71.
21
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
22
Kania K., (2012), Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 60-61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
23
Belniak S., Marona B., Kania K., (2012), Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 58-77.
24
Kania K., (2012), Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce, Prom. Belniak S., Kraków : , 320 k.
25
Kania K., (2011), Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-98.
26
Kania K., Marona B., (2011), Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 81-92.
27
Kania K., (2010), Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów, "Świat Nieruchomości", nr 73, s. 12-17.
28
Głuszak M., Kania K., Nalepka A., (2010), Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych, "Świat Nieruchomości", nr 73, s. 18-21.
29
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151.
30
Kania K., (2010), Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów, "Innowacyjny Start", nr 1 (16), s. 4-5; http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf
31
Kania K., (2010), Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647533
32
Kania K., (2008), III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (European Real Estate Society - ERES), "Świat Nieruchomości", nr 63, s. 5-7.
33
Kania K., (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 81-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/158022418
34
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
35
Kania K., (2007), Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 61, s. 34-36.
36
Kania K., (2006), Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/111041888
37
Kania K., (2006), Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 149-159.
38
Kania K., (2005), Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły, "Świat Nieruchomości", nr 51, s. 27-32.
39
Kania K., Uhruska M., (2005), Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 122-125.
40
Kania K., (2005), Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/87532380
41
Kania K., (2004), Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 55-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/65994438
42
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
43
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
44
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
45
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
46
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
47
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
1
@article{UEK:2168363704,
author = "Katarzyna Kania and Łukasz Kmieć",
title = "The Impact of Covid-19 on the Use of Modern Technologies by Real Estate Brokers",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "73-83",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2022-0015},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0015},
}
2
@article{UEK:2168357446,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "1 (115)",
pages = "80-98",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.115.05},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf},
}
3
@book{UEK:2168353682,
author = "Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami : wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-831-5",
}
4
@misc{UEK:2168351158,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Jubilee Conference of the Department of Investment and Real Estate of the Poznan University of Economics and Business entitled Real Estate Market Border (Poznan, 9-10 May 2019)",
booktitle = "World of Real Estate Journal",
number = "2 (108)",
pages = "86-88",
year = "2019",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/108_06.pdf},
}
5
@book{UEK:2168339279,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Przedsięwzięcia deweloperskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-754-7",
}
6
@article{UEK:2168329679,
author = "Katarzyna Kania and Małgorzata Uhruska",
title = "Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "49-67",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0304},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1550/1134},
}
7
@article{UEK:2168329237,
author = "Stanisław Belniak and Katarzyna Kania",
title = "Determinants of Land Developers' Activity in Poland",
journal = "Technical Transactions",
number = "Y. 115, vol. 9",
pages = "79-89",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.18.133.8972},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/12425/},
}
8
@article{UEK:2168331457,
author = "Katarzyna Kania and Łukasz Kmieć",
title = "Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "51-56",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.007},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_07.pdf},
}
9
@article{UEK:2168313679,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1(99)",
pages = "27-33",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.99.05},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/99_05.pdf},
}
10
@article{UEK:2168324407,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "31-38",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.102.04},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168344462,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Wspomnienie dr Barbary Klimek",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "17",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
12
@unpublished{UEK:2168303547,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "142-170",
year = "2014",
}
13
@misc{UEK:2168296045,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES - European Real Estate Society) (Bratysława, Słowacja, 6-7 grudnia 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "87 (1)",
pages = "77",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168292681,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "195-211",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_13.pdf},
}
15
@article{UEK:2168287785,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Premises for Buildng a Land Bank by Developers",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "39-46",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0005},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0005$002fremav-2014-0005.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml},
}
16
@article{UEK:2168290129,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(89)",
pages = "49-54",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168264042,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "83",
pages = "30-35",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2013.83.04},
url = {},
}
18
@unpublished{UEK:2168286797,
author = "Katarzyna Najbar and Katarzyna Kania",
title = "Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "126-147",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168264856,
author = "Katarzyna Kania and Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn",
title = "Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce",
booktitle = "Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast",
pages = "341-351",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-606-2",
}
20
@misc{UEK:2168270374,
author = "Katarzyna Kania",
title = "XX Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (ERES - European Real Estate Society) : (Wiedeń, Austria, 3-6 lipca 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "85",
pages = "70-71",
year = "2013",
}
21
@unpublished{UEK:2168306669,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka and Małgorzata Uhruska and Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "111-197",
year = "2012",
}
22
@misc{UEK:2168344250,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "60-61",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
23
@unpublished{UEK:2168273770,
author = "Stanisław Belniak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Kania",
title = "Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "58-77",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168290637,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002725},
}
25
@inbook{UEK:2168220044,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
26
@article{UEK:2168234262,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona",
title = "Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "192",
pages = "81-92",
adress = "",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2165035300,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Działalność land deweloperska na przykładzie krakowskich deweloperów",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "73",
pages = "12-17",
year = "2010",
}
28
@article{UEK:2165035502,
author = "Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Adam Nalepka",
title = "Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "73",
pages = "18-21",
year = "2010",
}
29
@unpublished{UEK:2168306487,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "127-151",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:2168267552,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi w ocenie krakowskich deweloperów",
journal = "Innowacyjny Start",
number = "1 (16)",
pages = "4-5",
year = "2010",
url = {http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf},
}
31
@article{UEK:53134,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "47-57",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647533},
}
32
@misc{UEK:2166451259,
author = "Katarzyna Kania",
title = "III Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów : (European Real Estate Society - ERES)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "63",
pages = "5-7",
year = "2008",
}
33
@article{UEK:50124,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "81-91",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158022418},
}
34
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
35
@misc{UEK:2166656144,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Sprawozdanie z II Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "61",
pages = "34-36",
year = "2007",
}
36
@article{UEK:52922,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "45-57",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111041888},
}
37
@inbook{UEK:2166313304,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "149-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
38
@article{UEK:2166574018,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny i przyszły",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "51",
pages = "27-32",
year = "2005",
}
39
@inbook{UEK:2168266322,
author = "Katarzyna Kania and Małgorzata Uhruska",
title = "Real Estate Information Sources Used in the Investment Process in Poland",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "122-125",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2005",
isbn = "80-227-2276-6",
}
40
@article{UEK:52563,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "75-84",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87532380},
}
41
@article{UEK:2168220016,
author = "Katarzyna Kania",
title = "Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "55-68",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65994438},
}
42
@unpublished{UEK:2168218446,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska",
title = "Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
43
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Adam Nalepka and Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
44
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
45
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
46
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
47
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID