Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Czy polskie miasta zbankrutują?
Źródło:
Międzymiastowo. - maj
Tryb dostępu:
Nr:
2168355212
głos w dyskusji/wywiad
2

Autor:
Magdalena Furdzik , Jan Karpowicz , Tomasz Kucharski , Michał Kudłacz , Agnieszka Pacut , Andrzej Radniecki , Rafał Sułkowski , Mariusz Trojak
Tytuł:
Nowe instrumenty finansowania organizacji pozarządowych w Polsce
Źródło:
System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2015], s. 116-155
ISBN:
978-83-89410-77-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168301697
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Czy potrzebny jest trzeci etap reformy samorządowej?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 52-53
Tryb dostępu:
Nr:
2168291289
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Jak finansować ekonomię społeczną?
Źródło:
Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 83-93
ISBN:
978-83-934679-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168286405
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Adam Gałecki , Rafał Sułkowski
Tytuł:
Finanse
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 285-301 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230876
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Konferencja "Aktywna Europa" - jak finansować rozwój przedsiębiorstw społecznych i walczyć z kryzysem
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(3), s. 110-112
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230746
varia
7

Tytuł:
Informacja o II Konferencji "Aktywna Europa"
Źródło:
Biuletyn : Ekonomia Społeczna w Małopolsce. - nr 5, październik, s. 24-27 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168276145
varia
8

Tytuł:
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(1), s. 76-77. - [odczyt: 18.01.2013]
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168242576
varia
9

Tytuł:
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej : wsparcie finansowe dla inicjatyw prorozwojowych
Źródło:
Bliżej Brukseli. - 03 (2010) , s. 85-89
Tryb dostępu:
Nr:
2166030452
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
MSAP nowe spojrzenie na rozwój samorządów
Źródło:
Innowacyjny Start. - nr 2 (12) (2009) , s. 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168357202
artykuł nierecenzowany
11

Tytuł:
Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe = An Evaluation of the Assistance Offered by Guarantee and Loan Funds to SMEs
Źródło:
Zarządzanie Publiczne. - nr 2(8) (2009) , s. 31-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168252302
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej
Adres wydawniczy:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Opis fizyczny:
32 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 11)
Tryb dostępu:
Nr:
2168343770
seria wydawnicza
13

Tytuł:
Świat finansów
Źródło:
Gazeta Sympozjalna. - nr 11 (2008) , s. 5
Nr:
2162063381
artykuł nierecenzowany
14

Autor:
Tytuł:
Romowie na rynku pracy - analiza przypadków
Źródło:
Romowie na rynku pracy / Marcin ZAWICKI (red.) - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 101-117. - [odczyt: 13.03.2011]
ISBN:
83-89410-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168306249
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Polityka wobec Romów w Europie
Źródło:
Romowie na rynku pracy / Marcin ZAWICKI (red.) - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 69-97. - [odczyt: 13.03.2011]
ISBN:
83-89410-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168306247
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Kxetanes-Razem
Źródło:
Kurier AE. - nr 3 (11) (2007) , s. 18-19
Nr:
2168274393
artykuł nierecenzowany
17

Tytuł:
Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007-2013?
Źródło:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14) (2007) , s. 27
Nr:
2168274417
artykuł nierecenzowany
18

Tytuł:
Najlepsze praktyki
Źródło:
Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania / [red. Marcin ZAWICKI] - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 67-94. - [odczyt: 14.03.2011]
ISBN:
978-83-89410-95-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168306251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Historie sukcesu
Źródło:
Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania / [red. Marcin ZAWICKI] - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 95-111. - [odczyt: 14.03.2011]
ISBN:
978-83-89410-95-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168306253
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Projekt TRATOKI - inne spojrzenie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw
Źródło:
Kurier AE. - maj, s. 22-23
Nr:
2168348206
varia
21

Tytuł:
Publiczne fundusze venture capital - źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw = Public Venture Capital Funds - a Source of Capital for Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 667 (2004) , s. 129-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168218160
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Kapitał udziałowy jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw = Share Capital as a Support Instrument for Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 610 (2002) , s. 115-121. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224384
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions
Źródło:
Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001) , s. 5-27
Nr:
2168247652
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Fundusze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego : regionalne fundusze inwestycyjne : subregionalne fundusze poręczeń kredytowych : lokalne fundusze mikropożyczkowe [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Edukacji Ekonomiczne, 2001
Opis fizyczny:
60 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168322567
raport/sprawozdanie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Strategia rozwoju Sądecczyzny jako narzędzie zarządzania strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
102 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
23/KGiAP/1/2004/S/133
Sygnatura:
NP-996/Magazyn
Nr:
2168318479
naukowo-badawcze
1
Czy polskie miasta zbankrutują? / Karol WAŁACHOWSKI, Rafał Sułkowski // Międzymiastowo. - maj (2020)czas trwania: 37 min. - Pełny tekst: https://open.spotify.com/episode/3OSHTX9V4jzp72nuIO58o6
2
Nowe instrumenty finansowania organizacji pozarządowych w Polsce / Magdalena Furdzik, Jan Karpowicz, Tomasz Kucharski, Michał KUDŁACZ, Agnieszka PACUT, Andrzej Radniecki, Rafał SUŁKOWSKI, Mariusz Trojak // W: System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2015]. - S. 116-155. - ISBN 978-83-89410-77-1. - Pełny tekst: http://www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_system_finansowania.pdf
3
Czy potrzebny jest trzeci etap reformy samorządowej? / Rafał SUŁKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 52-53. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
4
Jak finansować ekonomię społeczną? / Jakub GŁOWACKI, Rafał SUŁKOWSKI // W: Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 83-93. - ISBN 978-83-934679-1-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf
5
Finanse / Adam Gałecki, Rafał SUŁKOWSKI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 285-301. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
6
Konferencja "Aktywna Europa" - jak finansować rozwój przedsiębiorstw społecznych i walczyć z kryzysem / Rafał SUŁKOWSKI // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(3) (2011), s. 110-112. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es3.pdf. - ISSN 2081-321X
7
Informacja o II Konferencji "Aktywna Europa" / Rafał SUŁKOWSKI // Biuletyn : Ekonomia Społeczna w Małopolsce. - nr 5, październik (2011), s. 24-27. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/biuletyn_esm/Biuletyn_ES_nr_5.pdf#page=24=Fit
8
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej / Rafał SUŁKOWSKI, Jakub GŁOWACKI // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(1) (2010), s. 76-77. - [odczyt: 18.01.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es1.pdf. - ISSN 2081-321X
9
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej : wsparcie finansowe dla inicjatyw prorozwojowych / Rafał SUŁKOWSKI // Bliżej Brukseli [on-line]. - 03 (2010), s. 85-89. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/publikacje/blizej-brukseli/03-blizej-brukseli-ekonomia-spoleczna
10
MSAP nowe spojrzenie na rozwój samorządów / Rafał SUŁKOWSKI // Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - nr 2 (12) (2009), s. 4. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_12.pdf. - ISSN 1898-5009
11
Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe = An Evaluation of the Assistance Offered by Guarantee and Loan Funds to SMEs / Rafał SUŁKOWSKI // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(8) (2009), s. 31-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_2-8.pdf. - ISSN 1898-3529
12
Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej / Maria PŁONKA, Rafał SUŁKOWSKI. - [Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 32 s. : il. ; 24 cm. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 11). - Pełny tekst: http://docplayer.pl/2056967-Maria-plonka-rafal-sulkowski-koncepcja-utworzenia-malopolskiego-funduszu-poreczeniowego-ekonomii-spolecznej.html
13
Świat finansów / Rafał SUŁKOWSKI // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 11 (2008), s. 5
14
Romowie na rynku pracy - analiza przypadków / Rafał SUŁKOWSKI, Marcin ZAWICKI, Artur Paszko // W: Romowie na rynku pracy / Marcin ZAWICKI (red.). - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 101-117. - [odczyt: 13.03.2011]. - ISBN 83-89410-85-0. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp.pdf#page=100&view=Fit
15
Polityka wobec Romów w Europie / Rafał SUŁKOWSKI, Marcin ZAWICKI, Artur Paszko // W: Romowie na rynku pracy / Marcin ZAWICKI (red.). - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 69-97. - [odczyt: 13.03.2011]. - ISBN 83-89410-85-0. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp.pdf#page=70&view=Fit
16
Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Kxetanes-Razem / Rafał SUŁKOWSKI, Marcin ZAWICKI // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 3 (11) (2007), s. 18-19. - ISSN 1689-7749
17
Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007-2013? / Marcin ZAWICKI, Rafał SUŁKOWSKI // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 27. - ISSN 1689-7749
18
Najlepsze praktyki / Rafał SUŁKOWSKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA, Artur Paszko // W: Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania / [red. Marcin ZAWICKI]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 67-94. - [odczyt: 14.03.2011]. - ISBN 978-83-89410-95-5. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp2.pdf#page=68&view=Fit
19
Historie sukcesu / Rafał SUŁKOWSKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Artur Paszko // W: Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania / [red. Marcin ZAWICKI]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 95-111. - [odczyt: 14.03.2011]. - ISBN 978-83-89410-95-5. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp2.pdf#page=96&view=Fit
20
Projekt TRATOKI - inne spojrzenie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw / Rafał SUŁKOWSKI // Kurier AE. - maj (2006), s. 22-23. - ISSN 1689-7749
21
Publiczne fundusze venture capital - źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw = Public Venture Capital Funds - a Source of Capital for Small and Medium Enterprises / Rafał SUŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 667 (2004), s. 129-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68095717. - ISSN 0208-7944
22
Kapitał udziałowy jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw = Share Capital as a Support Instrument for Small and Medium Enterprises / Rafał SUŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 610 (2002), s. 115-121. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14414. - ISSN 0208-7944
23
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions / Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI, Rafał SUŁKOWSKI // Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001), s. 5-27. - ISSN 1233-4103
24
Fundusze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego : regionalne fundusze inwestycyjne : subregionalne fundusze poręczeń kredytowych : lokalne fundusze mikropożyczkowe [on-line] / Jerzy HAUSNER, Maciej FRĄCZEK, Rafał SUŁKOWSKI. - Warszawa: Fundacja Edukacji Ekonomiczne, 2001. - 60 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=923459713&page=attachement&aid=306&latch=0
25
Strategia rozwoju Sądecczyzny jako narzędzie zarządzania strategicznego / zespół: Jerzy HAUSNER (kierownik tematu), Jarosław GÓRNIAK, Stanisław MAZUR, Maciej FRĄCZEK, Tomasz GEODECKI, Rafał SUŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 102 k. : il. ; 30 cm
1
Wałachowski K., Sułkowski R., (2020), Czy polskie miasta zbankrutują?, "Międzymiastowo", maj; https://open.spotify.com/episode/3OSHTX9V4jzp72nuIO58o6
2
Furdzik M., Karpowicz J., Kucharski T., Kudłacz M., Pacut A., Radniecki A., Sułkowski R., Trojak M., (2015), Nowe instrumenty finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. [W:] Mazur S., Pacut A. (red.), System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 116-155.
3
Sułkowski R., (2014), Czy potrzebny jest trzeci etap reformy samorządowej?, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 52-53; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
4
Głowacki J., Sułkowski R., (2012), Jak finansować ekonomię społeczną?. [W:] Frączek M., Pokora M. (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 83-93.
5
Gałecki A., Sułkowski R., (2012), Finanse. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 285-301.
6
Sułkowski R., (2011), Konferencja "Aktywna Europa" - jak finansować rozwój przedsiębiorstw społecznych i walczyć z kryzysem, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 110-112; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es3.pdf
7
Sułkowski R., (2011), Informacja o II Konferencji "Aktywna Europa", "Biuletyn : Ekonomia Społeczna w Małopolsce", nr 5, październik, s. 24-27; http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/biuletyn_esm/Biuletyn_ES_nr_5.pdf#page=24=Fit
8
Sułkowski R., Głowacki J., (2010), Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(1), s. 76-77; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es1.pdf
9
Sułkowski R., (2010), Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej : wsparcie finansowe dla inicjatyw prorozwojowych, "Bliżej Brukseli" [on-line], 03, s. 85-89; https://www.malopolska.pl/publikacje/blizej-brukseli/03-blizej-brukseli-ekonomia-spoleczna
10
Sułkowski R., (2009), MSAP nowe spojrzenie na rozwój samorządów, "Innowacyjny Start", nr 2 (12), s. 4; http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_12.pdf
11
Sułkowski R., (2009), Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(8), s. 31-43; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_2-8.pdf
12
Płonka M., Sułkowski R., (2008), Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej, [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 32 s.
13
Sułkowski R., (2008), Świat finansów, "Gazeta Sympozjalna", nr 11, s. 5.
14
Sułkowski R., Zawicki M., Paszko A., (2007), Romowie na rynku pracy - analiza przypadków. [W:] Zawicki M. (red.), Romowie na rynku pracy, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 101-117.
15
Sułkowski R., Zawicki M., Paszko A., (2007), Polityka wobec Romów w Europie. [W:] Zawicki M. (red.), Romowie na rynku pracy, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 69-97.
16
Sułkowski R., Zawicki M., (2007), Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Kxetanes-Razem, "Kurier AE", nr 3 (11), s. 18-19.
17
Zawicki M., Sułkowski R., (2007), Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007-2013?, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 27.
18
Sułkowski R., Kopyciński P., Kukiełka M., Paszko A., (2007), Najlepsze praktyki. [W:] Zawicki M. (red.), Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-94.
19
Sułkowski R., Kopyciński P., Paszko A., (2007), Historie sukcesu. [W:] Zawicki M. (red.), Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 95-111.
20
Sułkowski R., (2006), Projekt TRATOKI - inne spojrzenie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw, "Kurier AE", maj, s. 22-23.
21
Sułkowski R., (2004), Publiczne fundusze venture capital - źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 667, s. 129-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/68095717
22
Sułkowski R., (2002), Kapitał udziałowy jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 610, s. 115-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/14414
23
Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., (2001), Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, "Rynek Pracy", nr 3-4(111-112), s. 5-27.
24
Hausner J., Frączek M., Sułkowski R., (2001), Fundusze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego: regionalne fundusze inwestycyjne: subregionalne fundusze poręczeń kredytowych: lokalne fundusze mikropożyczkowe, [on-line], Warszawa : Fundacja Edukacji Ekonomiczne, 60 s.
25
Hausner J., Górniak J., Mazur S., Frączek M., Geodecki T., Sułkowski R., (2004), Strategia rozwoju Sądecczyzny jako narzędzie zarządzania strategicznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 102 k.
1
@misc{UEK:2168355212,
author = "Karol Wałachowski and Rafał Sułkowski",
title = "Czy polskie miasta zbankrutują?",
booktitle = "Międzymiastowo",
number = "maj",
pages = "",
year = "2020",
url = {https://open.spotify.com/episode/3OSHTX9V4jzp72nuIO58o6},
}
2
@inbook{UEK:2168301697,
author = "Magdalena Furdzik and Jan Karpowicz and Tomasz Kucharski and Michał Kudłacz and Agnieszka Pacut and Andrzej Radniecki and Rafał Sułkowski and Mariusz Trojak",
title = "Nowe instrumenty finansowania organizacji pozarządowych w Polsce",
booktitle = "System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce",
pages = "116-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_system_finansowania.pdf},
isbn = "978-83-89410-77-1",
}
3
@article{UEK:2168291289,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Czy potrzebny jest trzeci etap reformy samorządowej?",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "52-53",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
4
@inbook{UEK:2168286405,
author = "Jakub Głowacki and Rafał Sułkowski",
title = "Jak finansować ekonomię społeczną?",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej",
pages = "83-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf},
isbn = "978-83-934679-1-4",
}
5
@inbook{UEK:2168230876,
author = "Adam Gałecki and Rafał Sułkowski",
title = "Finanse",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "285-301",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
6
@misc{UEK:2168230746,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Konferencja Aktywna Europa - jak finansować rozwój przedsiębiorstw społecznych i walczyć z kryzysem",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "110-112",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es3.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168276145,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Informacja o II Konferencji Aktywna Europa",
booktitle = "Biuletyn : Ekonomia Społeczna w Małopolsce",
number = "5, październik",
pages = "24-27",
year = "2011",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/biuletyn_esm/Biuletyn_ES_nr_5.pdf#page=24=Fit},
}
8
@misc{UEK:2168242576,
author = "Rafał Sułkowski and Jakub Głowacki",
title = "Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(1)",
pages = "76-77",
year = "2010",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es1.pdf},
}
9
@article{UEK:2166030452,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej : wsparcie finansowe dla inicjatyw prorozwojowych",
journal = "Bliżej Brukseli",
number = "03",
pages = "85-89",
year = "2010",
url = {https://www.malopolska.pl/publikacje/blizej-brukseli/03-blizej-brukseli-ekonomia-spoleczna},
}
10
@article{UEK:2168357202,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "MSAP nowe spojrzenie na rozwój samorządów",
journal = "Innowacyjny Start",
number = "2 (12)",
pages = "4",
year = "2009",
url = {http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_12.pdf},
}
11
@article{UEK:2168252302,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2(8)",
pages = "31-43",
year = "2009",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_2-8.pdf},
}
12
@book{UEK:2168343770,
author = "Maria Płonka and Rafał Sułkowski",
title = "Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://docplayer.pl/2056967-Maria-plonka-rafal-sulkowski-koncepcja-utworzenia-malopolskiego-funduszu-poreczeniowego-ekonomii-spolecznej.html},
issn = "",
}
13
@article{UEK:2162063381,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Świat finansów",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "11",
pages = "5",
year = "2008",
}
14
@inbook{UEK:2168306249,
author = "Rafał Sułkowski and Marcin Zawicki and Artur Paszko",
title = "Romowie na rynku pracy - analiza przypadków",
booktitle = "Romowie na rynku pracy",
pages = "101-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp.pdf#page=100&view=Fit},
isbn = "83-89410-85-0",
}
15
@inbook{UEK:2168306247,
author = "Rafał Sułkowski and Marcin Zawicki and Artur Paszko",
title = "Polityka wobec Romów w Europie",
booktitle = "Romowie na rynku pracy",
pages = "69-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp.pdf#page=70&view=Fit},
isbn = "83-89410-85-0",
}
16
@article{UEK:2168274393,
author = "Rafał Sułkowski and Marcin Zawicki",
title = "Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Kxetanes-Razem",
journal = "Kurier AE",
number = "3 (11)",
pages = "18-19",
year = "2007",
}
17
@article{UEK:2168274417,
author = "Marcin Zawicki and Rafał Sułkowski",
title = "Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007-2013?",
journal = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "27",
year = "2007",
}
18
@inbook{UEK:2168306251,
author = "Rafał Sułkowski and Piotr Kopyciński and Marcin Kukiełka and Artur Paszko",
title = "Najlepsze praktyki",
booktitle = "Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania",
pages = "67-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp2.pdf#page=68&view=Fit},
isbn = "978-83-89410-95-5",
}
19
@inbook{UEK:2168306253,
author = "Rafał Sułkowski and Piotr Kopyciński and Artur Paszko",
title = "Historie sukcesu",
booktitle = "Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania",
pages = "95-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Romowie_nrp2.pdf#page=96&view=Fit},
isbn = "978-83-89410-95-5",
}
20
@misc{UEK:2168348206,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Projekt TRATOKI - inne spojrzenie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw",
booktitle = "Kurier AE",
number = "maj",
pages = "22-23",
year = "2006",
}
21
@article{UEK:2168218160,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Publiczne fundusze venture capital - źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "667",
pages = "129-136",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68095717},
}
22
@article{UEK:2168224384,
author = "Rafał Sułkowski",
title = "Kapitał udziałowy jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "610",
pages = "115-121",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14414},
}
23
@article{UEK:2168247652,
author = "Maciej Frączek and Jerzy Hausner and Andrzej Sokołowski and Rafał Sułkowski",
title = "Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej",
journal = "Rynek Pracy",
number = "3-4(111-112)",
pages = "5-27",
year = "2001",
}
24
@misc{UEK:2168322567,
author = "Jerzy Hausner and Maciej Frączek and Rafał Sułkowski",
title = "Fundusze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego : regionalne fundusze inwestycyjne : subregionalne fundusze poręczeń kredytowych : lokalne fundusze mikropożyczkowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Edukacji Ekonomiczne",
year = "2001",
url = {http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=923459713&page=attachement&aid=306&latch=0},
}
25
@unpublished{UEK:2168318479,
author = "Jerzy Hausner and Jarosław Górniak and Stanisław Mazur and Maciej Frączek and Tomasz Geodecki and Rafał Sułkowski",
title = "Strategia rozwoju Sądecczyzny jako narzędzie zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID