Publikacje wybranego autora

Mojżesz-Wlazły Grażyna ORCID

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej,

1

Tytuł:
Straty i korzyści ekologiczne
Źródło:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-51
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168242584
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych = Vertical Grouping of Enterprises in Order to Rationalize the Production - Supply Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 151-159. - Rez., summ.
Nr:
2168235252
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zgrupowania organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach osiemdziesiątych = Organizational Groups of Industrial Enterprises in Poland in the Eighties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 117-125. - Rez., summ.
Nr:
2168245926
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 43-53 - Bibliogr.
Nr:
2166077990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim
Źródło:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 281-291
Seria:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239020
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ewolucja struktury przemysłu w województwie krakowskim = Evolution of Industry Structure in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 39-48. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244890
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
raport/sprawozdanie
8

Tytuł:
Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 155-177. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244994
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw = Rationalization of Production and Supply Relations of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 12 (1990) , s. 19-23
Nr:
2168334567
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wielkość i struktura strat ekologicznych w Polsce
Źródło:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 42-60
Nr:
2168278469
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe w różnych formach integracji organizacyjnej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989) , s. 83-89
Nr:
2168223622
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 185-211. - Rez., summ.
Nr:
2168235124
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Straty ekologiczne : próba szacunku na przykładzie Polski i woj. krakowskiego = Ecological Losses (an Attempt of Evaluation Taking as an Example Poland and the Kraków Province)
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 9 (1989) , s. 23-25. - Rez., summ.
Nr:
2168244056
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Kierunki rozwoju gospodarowania funduszami ekologicznymi = Directions In the Development of the Management of Ecological Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 161-171. - Rez., summ.
Nr:
2168235120
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie = Report of the Conference
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988) , s. 298-316
Opracowanie:
Nr:
2168359442
artykuł nierecenzowany
1
Straty i korzyści ekologiczne / Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // W: Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 14). - S. 19-51
2
Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych = Vertical Grouping of Enterprises in Order to Rationalize the Production - Supply Relations / Józefa FAMIELEC, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 151-159. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Zgrupowania organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach osiemdziesiątych = Organizational Groups of Industrial Enterprises in Poland in the Eighties / Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991), s. 117-125. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region / Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ-WLAZLY // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 43-53. - Bibliogr.
5
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim / Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 281-291
6
Ewolucja struktury przemysłu w województwie krakowskim = Evolution of Industry Structure in the District of Cracow / Grażyna MOJŻESZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 39-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2 / autor oprac.: Józefa FAMIELEC ; [współudział: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Piotr MAŁECKI, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY ; prace pomocnicze: Krzysztof BERBEKA ; konsultant: Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow / Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 155-177. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw = Rationalization of Production and Supply Relations of Enterprises / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 12 (1990), s. 19-23. - ISSN 0860-6846
10
Wielkość i struktura strat ekologicznych w Polsce / Józefa FAMIELEC, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 42-60
11
Przedsiębiorstwo przemysłowe w różnych formach integracji organizacyjnej / Grażyna MOJŻESZ // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989), s. 83-89. - ISSN 0079-578X
12
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics / Andrzej DĄBROWSKI, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 185-211. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Straty ekologiczne : próba szacunku na przykładzie Polski i woj. krakowskiego = Ecological Losses (an Attempt of Evaluation Taking as an Example Poland and the Kraków Province) / Józefa FAMIELEC, Grażyna MOJŻESZ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 9 (1989), s. 23-25. - Rez., summ.
14
Kierunki rozwoju gospodarowania funduszami ekologicznymi = Directions In the Development of the Management of Ecological Funds / Grażyna MOJŻESZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 161-171. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie = Report of the Conference / oprac. Andrzej DĄBROWSKI, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988), s. 298-316. - ISSN 0239-4464
1
Famielec J., Górka K., Mojżesz-Wlazły G., (1993), Straty i korzyści ekologiczne. [W:] GÓRKA K. (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 14), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-51.
2
Famielec J., Mojżesz-Wlazły G., (1991), Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 151-159.
3
Mojżesz-Wlazły G., (1991), Zgrupowania organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 117-125.
4
Famielec J., Górka K., Mojżesz-Wlazły G., (1991), Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region. [W:] GÓRKA K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 43-53.
5
Famielec J., Górka K., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 281-291.
6
Mojżesz G., (1990), Ewolucja struktury przemysłu w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 39-48.
7
Famielec J., Górka K., Małecki P., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
8
Famielec J., Górka K., Mojżesz G., (1990), Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 155-177.
9
Famielec J., Kękuś Z., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 41, nr 12, s. 19-23.
10
Famielec J., Mojżesz-Wlazły G., (1989), Wielkość i struktura strat ekologicznych w Polsce. [W:] Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 42-60.
11
Mojżesz G., (1989), Przedsiębiorstwo przemysłowe w różnych formach integracji organizacyjnej, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 83-89.
12
Dąbrowski A., Famielec J., Górka K., Mojżesz G., (1989), Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 185-211.
13
Famielec J., Mojżesz G., (1989), Straty ekologiczne : próba szacunku na przykładzie Polski i woj. krakowskiego, "Aura", nr 9, s. 23-25.
14
Mojżesz G., (1989), Kierunki rozwoju gospodarowania funduszami ekologicznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 161-171.
15
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie, oprac. A. Dąbrowskioprac. J. Famielecoprac. K. Górkaoprac. G. Mojżesz, (1988) "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 57, s. 298-316.
1
@inbook{UEK:2168242584,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Straty i korzyści ekologiczne",
booktitle = "Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy",
pages = "19-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
2
@article{UEK:2168235252,
author = "Józefa Famielec and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "151-159",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168245926,
author = "Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Zgrupowania organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "117-125",
year = "1991",
}
4
@inbook{UEK:2166077990,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "43-53",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
5
@inbook{UEK:2168239020,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "281-291",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
6
@article{UEK:2168244890,
author = "Grażyna Mojżesz",
title = "Ewolucja struktury przemysłu w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "39-48",
year = "1990",
url = {},
}
7
@misc{UEK:2168277195,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@article{UEK:2168244994,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Grażyna Mojżesz",
title = "Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "155-177",
year = "1990",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168334567,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 41, 12",
pages = "19-23",
year = "1990",
}
10
@inbook{UEK:2168278469,
author = "Józefa Famielec and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Wielkość i struktura strat ekologicznych w Polsce",
booktitle = "Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989",
pages = "42-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168223622,
author = "Grażyna Mojżesz",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe w różnych formach integracji organizacyjnej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "83-89",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168235124,
author = "Andrzej Dąbrowski and Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Grażyna Mojżesz",
title = "Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "185-211",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168244056,
author = "Józefa Famielec and Grażyna Mojżesz",
title = "Straty ekologiczne : próba szacunku na przykładzie Polski i woj. krakowskiego",
journal = "Aura",
number = "9",
pages = "23-25",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168235120,
author = "Grażyna Mojżesz",
title = "Kierunki rozwoju gospodarowania funduszami ekologicznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "161-171",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168359442,
title = "Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 57",
pages = "298-316",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID