Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Natalia Jaśkiewicz
Tytuł:
Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2020
Opis fizyczny:
296 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-484
Nr:
2168352678
doktorat
2

Tytuł:
Programowanie strategiczne na szczeblu terytorialnym w Polsce : spostrzeżenia dotyczące praktyki w kontekście wartości instrumentalnych dla polityki rozwoju
Źródło:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018) , s. 113-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335187
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328059
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach badań na utrzymanie potencjału naukowego realizowanych w 2017 r., sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-764-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168328037
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Funkcjonalność miasta - istota problemu w świetle wybranych właściwości oraz zbliżonych znaczeniowo pojęć
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 15-23
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328063
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski
Tytuł:
The Territorial Capital of Urban Functional Areas as a Challenge for Regional Development Policy : an Outline of the Concept
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (44) (2018) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327873
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich = Institutional Determinants Strengthening Territorial Capital in Rural Areas
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 177 (2017) , s. 67-81. - Tytuł numeru: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324443
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przewidywane tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast i obszarów zurbanizowanych - wyzwania dla gospodarki przestrzennej
Źródło:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 195-203 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318055
rozdział w monografii
9

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski
Tytuł:
Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu = Urban Functional Areas in the Light of Selected Theoretical Concepts - an Outline of the Problem
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 17-30. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316403
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (71), s. 83-84
Tryb dostępu:
Nr:
2168322541
varia
11

Tytuł:
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku
Źródło:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017) , s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318951
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
t. 174
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2017
Tryb dostępu:
Nr:
2168316401
redakcja czasopisma/serii
13

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174, s. 11-13. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
Nr:
2168316431
wstęp/zakończenie
14

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Janusz Słodczyk
Konferencja:
Kongres "Prawo gospodarki przestrzennej", Poznań, Polska, od 2013-11-21 do 2013-11-22
Tytuł:
Zarządzanie przestrzenią miasta i regionu = Space Management of Cities and Regions
Źródło:
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej = Theoretical and Practical Aspects of the Spatial Economy Law / red. Waldemar Ratajczak, Marek Szewczyk, Justyna Weltrowska - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017, s. 127-138. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7986-174-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330507
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174, s. 9-10. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316429
varia
16

Tytuł:
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
33 s.: il.
Nr:
2168333731
raport/sprawozdanie
17

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast, Łódź, Polska, od 2016-04-15 do 2016-04-15
Tytuł:
Idea zrównoważonego rozwoju miasta w kształceniu kadr dla gospodarki przestrzennej
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa EkoMiasto : wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast
Tryb dostępu:
Nr:
2168344234
varia
18

Tytuł:
Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 343-360 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308267
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Numer:
z. 260
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2016
Tryb dostępu:
Nr:
2168308679
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 15-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Rozwój regionalny Polski 2004-2014 - dotychczasowe osiągnięcia i ich ocena
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 20-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-90-5
Nr:
2168315925
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Problems of Integration of Spatial and Socio-Economic Planning on a Local Level in Poland
Źródło:
Studia Regionalia. - vol. 43/44 (2015) , s. 42-52. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305957
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
98 s.: il. (w tym kolor.); 22x22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-695-3
Nr:
2168299341
monografia
24

Tytuł:
Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-711-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299323
monografia
25

Tytuł:
Instrument szybkiego reagowania : propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
42 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340445
raport/sprawozdanie
26

Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
nr 161
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Tryb dostępu:
Nr:
2168296933
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym = The Problems of Integration of Space and Socio-economic Planning on a Local Level
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161 (2015) , s. 31-42. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297113
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2015
Opis fizyczny:
244 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296519
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161, s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168296975
wstęp/zakończenie
30

Tytuł:
Studia Regionalia
Numer:
vol. 43/44
Redakcja:
Klasik Andrzej
Adres wydawniczy:
Warsaw: Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015
Program badawczy:
This book was co-financed by the Ministry of Development
Nr:
2168305951
redakcja czasopisma/serii
31

Tytuł:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 13-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296523
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 26)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-713-5
Nr:
2168300401
monografia
33

Tytuł:
Recenzja książki
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - R. 26, nr 3 (277) (2015) , s. 179-182
Lista MNiSW:
b
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168301583
recenzja
34

Autor:
Agata Dąmbska , Maciej Frączek , Jerzy Hausner , Hubert Izdebski , Tadeusz Kudłacz , Stanisław Mazur , Magdalena Młochowska , Piotr Kopyciński , Jerzy Stępień , Jacek Szlachta , Igor Zachariasz , Marcin Zawicki
Tytuł:
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-89410-52-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168296857
monografia
35

Autor:
Anna Karwińska , Agnieszka Brzosko-Sermak
Tytuł:
Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-646-5
Nr:
2168279173
monografia
36

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : zarys problemu = Economic Aspects of the Spatial Management of Cities and Regions - an Outline of the Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 35-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295109
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 5-23
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301775
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Paweł Churski , Tadeusz Kudłacz
Tytuł:
Wstęp = Introduction
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 251, s. 6-8. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168263532
wstęp/zakończenie
39

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : istota problemu i zagadnienia metodologiczne badania
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 10-21. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290217
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Programming the Development at the Territorial Level in Poland : Author's Opinions with a Focus on Weaknesses
Źródło:
Studia Regionalia. - vol. 35 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271708
artykuł w czasopiśmie
41

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Numer:
z. 251
Redakcja:
Churski Paweł
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013
Tryb dostępu:
Nr:
2168263316
redakcja czasopisma/serii
42

Tytuł:
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych = Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments
Źródło:
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / red. Aleksandra Nowakowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2013, s. 355-371. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-954-4
Nr:
2168276521
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Studia Regionalia
Numer:
vol. 35
, Woźniak Dariusz
Adres wydawniczy:
Warsaw: Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013
Nr:
2168271698
redakcja czasopisma/serii
44

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 251 (2013) , s. 53-64. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168263328
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marcin Kopeć
Tytuł:
Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, 2013
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168337843
raport/sprawozdanie
46

Tytuł:
Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych = Dilemmas in Shaping Regional Policy
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013) , s. 24-38. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168268802
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2012
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
raport/sprawozdanie
48

Tytuł:
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 6-22
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266358
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
Piąta Konferencja Krakowska "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski", Kraków, Polska, od 2012-05-25 do 2012-05-26
Tytuł:
Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej
Źródło:
Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012, s. 231-249
Seria:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 5)
ISBN:
978-83-63091-68-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168301409
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Tytuł:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011
Opis fizyczny:
57 s.
Uwagi:
[odczyt: 18.07.2013],
Tryb dostępu:
Nr:
2168257842
raport/sprawozdanie
51

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-179
Nr:
53236
doktorat
52

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kielce: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
raport/sprawozdanie
53

Tytuł:
Regiony polskie po kryzysie
Źródło:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 177-192
ISBN:
978-83-7378-681-3
Nr:
2168230038
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
raport/sprawozdanie
55

Tytuł:
Gospodarka przestrzenna - nowe, inżynierskie studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 28
Tryb dostępu:
Nr:
2168275371
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
167 s.
Uwagi:
[odczyt: 03.07.2014],
Tryb dostępu:
Nr:
2168279695
raport/sprawozdanie
57

Tytuł:
Przemiany w dynamice rozwoju polskich regionów
Źródło:
Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / red. Zbigniew Strzelecki, Paulina Lagutko-Kobus - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji polityki Strukturalnej, 2010, s. 43-66
ISBN:
978-83-7610-217-7
Nr:
2168301397
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 131 (2010) , s. 20-31. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793726
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Konrad Dudzik
Tytuł:
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-174
Nr:
52343
doktorat
60

Tytuł:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
2163832568
61

Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
t. 131
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2010
Nr:
2165773587
redakcja czasopisma/serii
62

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Dariusz Woźniak
Tytuł:
Regional Operational Programmes in the Light of Selected ex-ante Evaluation Criteria
Źródło:
Studia Regionalia. - vol. 26 (2010) , s. 31-53. - Tytuł numeru: Evaluation in Regional Development Policy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301401
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-160
Nr:
51661
doktorat
64

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 8-71
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Rozwój gospodarki przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN = The Development of Spatial Economy within the Multilayer Activity of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences' Activity
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 244 (2010) , s. 30-41. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165690932
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Uwagi:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
51433
Zobacz powiązane rozdziały
67

Tytuł:
Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego - aspekty przestrzenno-finansowe
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 167-187
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165637217
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (38), s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168279845
varia
69

Tytuł:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Numer:
z. 244
Redakcja:
Markowski Tadeusz
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2010
Nr:
51995
redakcja czasopisma/serii
70

Tytuł:
Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań foresight'ingu
Źródło:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 31-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165535904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Autor:
Marcin Kopeć
Tytuł:
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych na przykładzie Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
317 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-113
Nr:
51497
doktorat
72

Tytuł:
Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego = Large Cities in Poland Analyzed by Selected Indicators of Economic Development
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009) , s. 108-120. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161899501
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Dariusz Woźniak
Tytuł:
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN? = Will Convergence or Polarization Characterise Poland's Regional Development to 2020, in the Light of the Projection of the Hermin Model?
Źródło:
Zarządzanie Publiczne. - nr 1(7) (2009) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
50539
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Rozwój regionalny w świetle internacjonalizacji polskiej gospodarki
Źródło:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 6-51
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228818
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marcin Kopeć
Tytuł:
Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego
Źródło:
Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją / red. Władysław Rydzik - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2009, s. 91-104. - Summ.
Seria:
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 6)
ISBN:
978-83-89440-26-6
Nr:
2165273089
rozdział w monografii
76

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Konrad Dudzik , Piotr Lityński
Tytuł:
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 7-51
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Założenia prac nad przygotowaniem oceny wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
Prace pomocnicze:
, Gryzło Jacek
, Gałecki Adam
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
39 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje,
Nr:
2166353901
raport/sprawozdanie
78

Autor:
Jarosław Bober , Stanisław Mazur , Adam Gałecki , Jakub Głowacki , Jacek Gryzło
Tytuł:
Raport z analizy działań spółek w procesach rozwojowych regionu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje,
Nr:
2166482174
raport/sprawozdanie
79

Tytuł:
Diagnoza - Wzrost gospodarczy
Źródło:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]
ISBN:
978-83-89410-56-6
Tryb dostępu:
Nr:
2165275920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168297365
raport/sprawozdanie
81

Tytuł:
Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
Źródło:
Gospodarka regionalna i lokalna / red. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 123-151 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15451-6
Nr:
2168254238
rozdział w książce
82

Tytuł:
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy
Źródło:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]
ISBN:
978-83-89410-56-6
Tryb dostępu:
Nr:
2165275935
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Kraków - miasto rozwoju, czy stagnacji?
Źródło:
Gazeta Sympozjalna. - nr 11 (2008) , s. 13
Nr:
2162063777
artykuł nierecenzowany
84

Autor:
Marek Sowa , Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Ambroży Mituś , Jacek Gryzło , Jakub Głowacki , Adam Gałecki , Tomasz Szanser , Joanna Domańska
Tytuł:
Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa - rekomendacje
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
59, [3] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje,
Nr:
2166484265
raport/sprawozdanie
85

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 13, nr 1 (44)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
redakcja czasopisma/serii
86

Tytuł:
Plan operacyjny rozwoju regionalnego = Executive Plan of Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 75
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281347
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Region administracyjny = Administrative Region
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283863
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Ewaluacja bieżąca = On-going Evaluation
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 33
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278965
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
INTERREG
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 46-47
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279453
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej = Structural Funds Objectives of the European Union
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 19
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278873
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Instytucja Wdrażająca = Implementing Institution
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 45
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279445
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Efekt dźwigni w rozwoju regionalnym = Leverage Effect in Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 28
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278921
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Zasada polityki regionalnej Unii Europejskiej = Principles of Regional Policy in the European Union
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 130
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284039
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
EQUAL
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 29
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278949
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, ISPA = Pre-Accession Instrument for Structural Policies
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 98
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281571
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Cele operacyjne rozwoju regionalnego = Operatining Objectives of Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 19-20
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278875
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Region geograficzny = Geographical Region
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283869
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Program rozwoju regionalnego = Regional Development Programme
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 96
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281561
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Plan strategiczny rozwoju regionalnego = Strategic Plan of Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 76
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281349
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy = A Study of Prevequisites and Directions of Physical Planning
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 114
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283965
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) = Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 11
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278373
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Cele strategiczne rozwoju regionalnego = Strategic Objectives for Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 20
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278881
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
, Piątkowska Monika
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Opis fizyczny:
12 s.; 29 cm
Uwagi:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168297363
raport/sprawozdanie
104

Tytuł:
Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów strategicznych, NUTS = The Nomenclature of Territorial Units for Statistics
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 64-65
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279553
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Zasada ewaluacji = Evaluation Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 127-128
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284021
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Wybrane problemy programowania rozwoju jednostek terytorialnych
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 97-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Ostateczny odbiorca pomocy = Aid Ultimate Recepient
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 72
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281339
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Polityka regionalna = Regional Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85-86
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281533
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Absorpcyjna zdolność = Absorptive Capability
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 9
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278371
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Dariusz Reśko
Tytuł:
Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju lokalnego gmin Sądecczyzny w latach 2001-2004 = Enterprise as a Determinant of the Local Development of Nowy Sącz Communes in the Years 2001-2004
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 28, t. 2 (2007) , s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310321
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Beneficjent ostateczny = Ultimate Beneficiary
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 17
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278861
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Prognoza rozwoju regionalnego = Regional Development Forecast
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 94
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281557
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Spójność społeczno-gospodarcza = Social and Economic Cohesiveness
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 109
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283941
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Cele programowania rozwoju regionalnego = Programming Objectives for Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 20
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278879
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Region = Region
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283861
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Drzewo celów rozwoju regionalnego = Tree of Local Development Objectives
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 27
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278905
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Fundusz Spójności = Cohesion Fund
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278985
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Park technologiczny = Park of Technology
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 74
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281343
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Projekt = Project
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 97
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281567
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Regionalny System Informacji, RSI = Regional Information System
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 102-103
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283917
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Instytucja Pośrednicząca = Intermediary Body
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 44
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279443
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Zasada koncentracji = Concentration Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284023
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Region ekonomiczny = Economic Region
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283865
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Konkurencyjność regionu = Regional Competitiveness
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 53-54
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279495
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Beneficjent końcowy = End Beneficiary
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 17
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278859
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Ewaluacja końcowa = Ex-post Evaluation
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 33
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278967
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Polityka rozwoju województwa = Voivodship Development Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 87
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281537
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, EAGGF = European Agriculture Guidance and Guarantee Fund
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 36
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278983
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Komitet Monitorujący = Monitoring Committee
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 52-53
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279485
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Kryteria doboru dziedzin programowania rozwoju regionalnego = Selected Criteria of Areas of Regional Development Programming
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279515
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Rozwój zrównoważony = Sustainable Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 104
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283923
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Kierunki działań = Directions of Activity
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 51
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279477
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, SAPARD = Support for Preaccession Measures for Agriculture and Rural Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 98
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281573
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Polityka strukturalna w Polsce = Structural Policy in Poland
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 87-88
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281541
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Realizacja strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Development Implementation
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 100
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283857
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Planowanie rozwoju regionalnego = Regional Development Planning
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 77
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281357
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Strategiczny program rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Programme of Territorial Self-Government Entity Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 114
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283959
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Konwersja = Conversion
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 56
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279509
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Program strategiczny = Strategic Programme
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 96-97
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281563
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51037
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Ekorozwój = Sustainable Growth
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 28-29
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278925
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Podmiot strategii rozwoju regionalnego = The Objective of Regional Development Strategy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 84-85
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281395
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Interregionalna polityka = Interregional Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 47
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279455
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Wdrażanie programu = Programme Implementation
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 122
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284003
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Polityka organizacji = Organisation Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281401
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Planowanie regionalne = Regional Planning
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 77
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281355
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa = Voivodship Physical Planning
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 76
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281351
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Instytucja Płatnicza = Paying Authority
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 44
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279441
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Planowanie przestrzenne = Physical Planning
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 76-77
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281353
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Podstawy Wsparcia Wspólnoty, CSF = Community Support Framework
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281397
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 12, nr 1 (43)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
redakcja czasopisma/serii
152

Tytuł:
Regionalny System Innowacji, RSI = Regional Innovation System
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 103
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283919
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Zasada zgodności = Uniformity Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 129
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284035
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marek Reichel
Tytuł:
Przestrzenny rozkład kondycji finansowej polskich regionów w świetle zmian w finansowaniu samorządów terytorialnych = The Spatial Distribution of the Financial Condition of the Polish Regions in the Light of the Changes in Financing Local Governments
Źródło:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 382-406. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Dziedzina programowania rozwoju regionalnego = A Field of Local Development Programming
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 28
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278909
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Narodowy Plan Rozwoju, NPR = National Development Plan
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 64
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279549
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Polityka lokalna = Local Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281399
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Rozwój regionalny = Regional Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 104
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283921
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej = Structural Funds of the European Union
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278987
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Komitet sterujący = Steering Committee
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 53
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279491
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Wskaźniki monitoringu = Monitoring Indices
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 123-124
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284009
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Eurostat
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 33
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278963
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
163

Tytuł:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Źródło:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, s. 199-281
Tryb dostępu:
Nr:
2168257838
fragment raportu/sprawozdania
164

Tytuł:
Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Union Structural Policy Objectives
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 20
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278877
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Narodowa Strategia Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO = National Strategy Reference Framework 2007-2013
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 63-64
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279545
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Region planistyczny = Planning Region
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101-102
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283871
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
Program Pomocy Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej, PHARE = Poland Hungary : Action for Restructuring of Economies
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 95-96
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281559
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Krajowy System Innowacji, KSI = Domestic Innovation System
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279513
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, EPRP = European Spatial Development Perspective
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 31
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278951
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Biznes plan = Business Plan
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 17
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278863
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
171

Tytuł:
Poziom lokalny = Local Level
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 90-91
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281545
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
172

Tytuł:
Zasada programowości = Programming Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128-129
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284033
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
173

Tytuł:
Instytucja Zarządzająca = Managing Authority
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 45
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279447
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Europejski Bank Inwestycyjny, EBI = European Investment Bank
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 31
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278953
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Inicjatywy Wspólnotowe = Community Initiatives
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 42
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279335
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Zasada partnerstwa = Partnership Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284031
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Poziom regionalny = Regional Level
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 91
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281547
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
178

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Dariusz Reśko
Tytuł:
Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51036
artykuł w czasopiśmie
179

Tytuł:
Strategia Rozwoju Kraju = National Development Strategy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 112
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283949
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168297355
raport/sprawozdanie
181

Tytuł:
Zasada kontroli finansowej = Financial Audit Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284027
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Obszar wsparcia = Support Area
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 66
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279607
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
183

Tytuł:
Intraregionalna polityka = Intra-regional Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 47
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279457
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
184

Tytuł:
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju = Country Physical Development Concept
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 53
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279493
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Horyzont programowania rozwoju = Planning Horizon for Development
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 41
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279327
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Europol
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 32
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278959
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Euroregion = Euroregion
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 32-33
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278961
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
Obszary problemowe = Problem Areas
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 66
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279609
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ERDF = European Regional Development Fund
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 31-32
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278955
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego = Local Physical Planning Plan
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 60
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279533
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
191

Tytuł:
Model HERMIN = HERMIN Model
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 61
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279535
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
192

Tytuł:
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, SWW = Community Strategic Guidelines
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 113-114
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283957
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
Kontrakt Wojewódzki = Voivodship Contract
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 54
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279497
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Rozwój lokalny
Źródło:
Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 103-123 - Bibliogr.
Seria:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1)
ISBN:
978-83-89410-31-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166017641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Polityka spójności Unii Europejskiej = Coherence Policy of the European Union
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 87
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281539
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
196

Tytuł:
Europejski Fundusz Społeczny, ESF = European Social Fund
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 32
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278957
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Zasada dodawalności = Supplementary Principle
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 127
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284019
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
198

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Dariusz Woźniak
Tytuł:
Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise = The Effectiveness of Regional Policy in Poland in 2001-2003 as Evaluated using the PARADISE Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006) , s. 71-93. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52658
artykuł w czasopiśmie
199

Autor:
Dariusz Reśko
Tytuł:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu nowosądeckiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
359 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-31
Nr:
52578
doktorat
200

Tytuł:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami : ekspertyza wykonana dla Zespołu ds. Przygotowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Polski Wschodniej [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: [b.w.], 2006
Opis fizyczny:
19 s.
Uwagi:
[odczyt: 18.07.2013],
Tryb dostępu:
Nr:
2168257840
raport/sprawozdanie
201

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Dariusz Reśko
Tytuł:
Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004 = Evaluation of Entrepreneurship Development in the Sądecki Sub-Region from 2001 to 2004
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 87-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225656
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
Ryszard Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 220 = Ryszard Domański, Spatial Economy. Theoretical Foundations
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (2006) , s. 832-834
Nr:
2168289573
recenzja
203

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marek Reichel
Tytuł:
Innowacyjność regionów Polski Południowo-Wschodniej = Innovation in the Southeastern Regions of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006) , s. 5-27. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52657
artykuł w czasopiśmie
204

Konferencja:
IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan "Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej", Gorlice, Polska, od 2006-09-30 do 2006-10-01
Tytuł:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego
Źródło:
Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006, s. 41-47
Nr:
2165765863
rozdział w materiałach konferencyjnych
205

Autor:
Andrzej Bałanda , Zdzisława Zacłona , Tadeusz Kudłacz , Mariusz Cygnar , Janusz Fudaliński , Halina Kociubińska
Tytuł:
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168225272
książka
206

Tytuł:
Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006
Opis fizyczny:
141, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 224)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-89693-06-2
Nr:
52104
materiały konferencyjne
207

Autor:
Dariusz Woźniak
Tytuł:
Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
244 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/280
Nr:
2168219736
doktorat
208

Tytuł:
Powiatowy system informacji gospodarczej : główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005) , s. 19-31
Nr:
52469
artykuł w czasopiśmie
209

Autor:
Ryszard Borowiecki , Zina Jarmoszuk , Jan Karwowski , Kazimierz Krzysztofek , Tadeusz Kudłacz , Kazimierz Lankosz , Adam Łazowski , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Maciej Pacuła , Agnieszka Predygier , Marek Reichel , Tomasz Rojek , Anna Sabat , Monika Smoleń , Anna Wieczorek
Tytuł:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Opis fizyczny:
333 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monografia
210

Autor:
Tytuł:
Układy instytucjonalne w rozwoju wsi i rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
431 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 29 k.
Uwagi:
Na s. tyt. data wyd. 2004., Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/272 (T.2)
Nr:
2168221232
doktorat
211

Tytuł:
Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa) = Selected Methods for Analysing a City's Land Use Changes - the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 681 (2005) , s. 15-28. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52709
artykuł w czasopiśmie
212

Tytuł:
Współzależność między rozwojem regionalnym a rozwojem usług kultury = A Correlation between Regional Development and Development of Cultural Services
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 32-38. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254190
artykuł w czasopiśmie
213

Autor:
Marek Reichel
Tytuł:
Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
271 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/253
Nr:
2168234432
doktorat
214

Autor:
Ryszard Borowiecki , Dorota Ilczuk , Jarosław Kaczmarek , Przemysław Kisiel , Tadeusz Kudłacz , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Tomasz Rojek , Wiesław Wańkowicz , Jacek Wilczyński
Tytuł:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monografia
215

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski , Danuta Stawasz
Tytuł:
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny
Źródło:
Bipolarny rozwój aglomeracji : kierunki rozwoju układów bipolarnych / red. Zbigniew Zioło - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2003, s. 9-28. - Summ.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 209)
ISBN:
83-917377-7-2
Nr:
2168289021
rozdział w książce
216

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marek Reichel
Tytuł:
Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji = The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 53-68. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221040
artykuł w czasopiśmie
217

Tytuł:
Recenzja książki: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 322 = Book Review: Krystyna Gawlikowska-Hueckel. Processes of Regional Development in the European Union. Convergence or Polarisation?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, pp. 322
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 4(140) (2003) , s. 107-109
Tryb dostępu:
Nr:
2168289589
recenzja
218

Tytuł:
Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych = Variations in the Level and Dynamics of Regional Development in Poland in the 1990s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 5-22. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221042
artykuł w czasopiśmie
219

Tytuł:
Czynniki warunkujące sprawność działania władzy publicznej w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym regionów
Źródło:
Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury / kierownik projektu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 10-25
Sygnatura:
NP-1260/1/Magazyn
Nr:
2168162520
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny
Źródło:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 19-32
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225738
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
221

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski , Danuta Stawasz
Tytuł:
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny = Bipolarity in Poland's Settlement Stretches - Theoretical and Practical Contexts
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 40-42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241272
varia
222

Autor:
Kazimierz Kuciński , Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski , Zygmunt Ziobrowski
Tytuł:
Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni
Prace pomocnicze:
Borsa Maciej
, Stawasz Danuta
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002
Opis fizyczny:
213 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 111)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-915720-6-4
Nr:
2168257744
monografia
223

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski
Tytuł:
Integrated Development of Agglomeration as a Basic for Enhancing the Competitiveness of Poland's Socio-Economic Space
Źródło:
Studia Regionalia. - vol. 11 (2002) , s. 101-126. - Tytuł numeru: Polycentric Metropolitan Regions - New Concepts and Experiences
Nr:
2168289027
artykuł w czasopiśmie
224

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski
Tytuł:
Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej = Integrated Development of Agglomeratios as a Base for Competitiveness in Polish Socio-Economic Area
Źródło:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (9) (2002) , s. 15-36. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168252816
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Polska południowo-wschodnia na tle struktury regionalnej kraju = The South East in the Context of Poland's Regional structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 19-34. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227036
artykuł w czasopiśmie
226

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Mariola Grzebyk
Tytuł:
Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim = Comparative Levels of Social and Economic Development among Gminas of the Rzeszów Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 89-98. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227038
artykuł w czasopiśmie
227

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce : szanse i zagrożenia rysującego się modelu polityki regionalnej = Support for Regional Development in Poland : Opportunities and Threats in the Emerging Model of Regional Policy
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 225-235
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208196
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
228

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski
Tytuł:
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 413-429. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245228
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
229

Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej = Differences in Regional Development Seen in the Light of the Situation in the European Union
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227586
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
230

Tytuł:
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni
Źródło:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 3-24
Sygnatura:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266156
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
231

Tytuł:
Rozwój regionalny Polski lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji
Źródło:
Polityka regionalna państwa : pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / red. Jan Szomburg - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001, s. 16-51
ISBN:
83-907-169-5-X
Nr:
2168246020
rozdział w monografii
232

Tytuł:
Źródła finansowania rozwoju w skali województwa = The Sources of Financing Change in a Voivodship Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 5-25. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234818
artykuł w czasopiśmie
233

Tytuł:
Analiza koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz założeń strategii rozwoju regionalnego kraju przygotowanych w RCSS oraz wnioski do projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2006 r.
Źródło:
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego / red. Jacek Szlachta - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 273-297
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 191)
ISBN:
83-01-13286-8
Nr:
2168276401
rozdział w monografii
234

Autor:
Mariola Grzebyk
Tytuł:
Szanse aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich na przykładzie regionu rzeszowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
255 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/569
Nr:
2168245966
doktorat
235

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Teresa Bętkowska
Tytuł:
Nowe wyzwania
Źródło:
Eksperyment. - nr 6, s. 4
Nr:
2168252526
głos w dyskusji/wywiad
236

Tytuł:
Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Organisation of Regional Development and Support or Entrepreneurship in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 539 (2000) , s. 5-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168245660
artykuł w czasopiśmie
237

Tytuł:
Gospodarka
Źródło:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 50-64
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168243860
rozdział w monografii
238

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-wschodniej w układzie jednostek nowego podziału terytorialnego kraju = Socio-economic Development of South-East Poland in the Context of New Territorial Division of Country
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 15-30. - Summ.
Nr:
2168245584
artykuł w czasopiśmie
239

Tytuł:
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[65]-47[112]
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265196
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Masy, 1999
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-910945-1-0
Nr:
2168238864
monografia
241

Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Wydaw. "Meritum", 1999, s. 107-120
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 39)
ISBN:
83-87832-14-6
Nr:
2168243566
rozdział w książce
Zobacz opis całości
242

Tytuł:
Programowanie rozwoju regionalnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12800-3
Nr:
2168240008
monografia
243

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego = Spatial Differentiation of Educational and Research Potential
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 13-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245740
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Polityka regionalna a rozwój gospodarczy : propozycje wdrożeniowe dla województwa krakowskiego
Źródło:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 105-120
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168242078
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
245

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Anna Francik , Andrzej Brzozowski
Tytuł:
Strategiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy i ich wpływ na procesy rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 56-124
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251416
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
246

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
82 s.; 21 cm
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 185)
ISBN:
83-01-12793-7
Nr:
2168245100
monografia
247

Autor:
Maria Baranowska-Janota , Jacek Bobiński , Ewa Goras , Bronisław Górz , Marek Halagarda , Roman Iwanciw , Tadeusz Kudłacz , Krzysztof Słysz , Krzysztof Zgud , Bolesław Winiarski , Andrzej Pyszkowski , Kazimierz Bald , Bartłomiej Kolipiński
Tytuł:
Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego
Kierownictwo:
Ziobrowski Zygmunt
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86847-75-1
Nr:
2168257702
monografia
248

Konferencja:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Tytuł:
Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego
Źródło:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 142-155
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230966
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
249

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce = Institutional Conditions of Regional Development in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 517 (1998) , s. 5-31. - Summ.
Nr:
2168244530
artykuł w czasopiśmie
250

Tytuł:
Regionalna polityka gospodarcza
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 311-344
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
251

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-Wschodniej w strukturze nowej organizacji terytorialnej kraju
Źródło:
Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, s. 1[55]-18[73]
Sygnatura:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265420
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
252

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności polskich regionów
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
252 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/791
Nr:
2168245968
doktorat
253

Tytuł:
Majątek publiczny jako źródło dochodów budżetowych samorządu w nowym systemie organizacji terytorialnej kraju = Public Property as a Source of Budgetary Revenues of Self-Government in the New System of Territorial Organization of the Country
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 47-57. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244234
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
254

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regional and Local Factors in the Restructuring of South-Eastern Poland
Źródło:
Restructuring Networks in Post-Socialism : Legacies, Linkages, and Localities / red. Gernot Grabher, David Stark - Oxford ; New York: Oxford University Press, 1997, s. 190-208 - Bibliogr.
ISBN:
0-19-829020-9
Nr:
2168288893
rozdział w materiałach konferencyjnych
255

Tytuł:
Zarys strategii rynku pracy województwa tarnowskiego
Źródło:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 51-73
Nr:
2168247962
artykuł w czasopiśmie
256

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski : synteza wyników badań terenowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
106 s.; 24 cm
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 106)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12496-2
Nr:
2168240038
monografia
257

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce
Źródło:
Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej, s. 1[126]-30[155]
Sygnatura:
NP-312/2/Magazyn
Nr:
2168283097
fragment pracy naukowo badawczej
258

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Instytucje polityki rozwoju regionalnego w Polsce : (wyniki badań terenowych)
Źródło:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 15 (1997) , s. 89-107
Nr:
2168252464
artykuł w czasopiśmie
259

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Zygmunt Szymla , Jan Zygadlewicz
Tytuł:
Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[3]-27[30]
Sygnatura:
NP-472/Magazyn
Nr:
2168265452
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
260

Tytuł:
Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168245768
artykuł w czasopiśmie
261

Autor:
Ryszard Broszkiewicz , Bohdan Gruchman , Jerzy Hausner , Andrzej Kidyba , Andrzej Klasik , Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski , Zbigniew Mikołajewicz , Irena Pietrzyk , Witold Sartorius , Jacek Szlachta , Janusz Szlanta , Bolesław Winiarski , Jacek Zaucha
Tytuł:
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski
Adres wydawniczy:
Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung, 1996
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-903900-5-1
Nr:
2168309859
monografia
262

Tytuł:
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 61-75. - Summ.
Nr:
2168245792
artykuł w czasopiśmie
263

Tytuł:
Uwarunkowania i założenia polityki regionalnej państwa : (z uwzględnieniem skutków dla szczebla gminnego)
Źródło:
Turystyka w rozwoju regionalnym = Tourism in Regional Development / red. Tadeusz Burzyński, Urszula Haładus, Anna Król-Jeżabek, Jerzy Pytlik - Kraków: Instytut Turystyki - Oddział, 1996, s. 79-91
ISBN:
83-906902-2-5
Nr:
2168251436
rozdział w monografii
264

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki regionalnej = Instytutional Conditioning in the Task of Restructuring Regional Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252512
varia
265

Autor:
Janina Lewińska , Jadwiga Zadorożna , Ewa Arvay-Podhalańska , Anna Rębowska , Roman Iwanciw , Tadeusz Kudłacz
Tytuł:
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny]
Kierownictwo:
Ziobrowski Zygmunt
Prace pomocnicze:
, Ossowicz Tadeusz
, Zipser Tadeusz
, Głowacki Witold
, Klima Stanisław
, Zgud Krzysztof
, Mamak Wojciech
, Szlenk Dorota
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996,
ISBN:
83-86847-15-8
Nr:
2168297611
raport/sprawozdanie
266

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej)
Źródło:
Polityka regionalna : doświadczenia i stan badań / red. Jan Mujżel, Tadeusz Markowski, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Urząd Rady Ministrów, 1996, s. 318-329
Seria:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 20)
Nr:
2168251140
rozdział w monografii
267

Tytuł:
Pięć lat samorządu terytorialnego w Polsce
Źródło:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-75
Nr:
2168242896
rozdział w materiałach konferencyjnych
268

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regionalne układy podmiotowe wspierania restrukturyzacji gospodarki = Regional Subject Structure Supporting Economic Restructuring
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 11 (66) (1995) , s. 1-5. - Streszcz.
Nr:
2168247660
artykuł w czasopiśmie
269

Tytuł:
Conflicts of Interests Arising in Connection with Regional-Scale Structural Transformations
Źródło:
Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / red. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit - Cracow; Warsaw: Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995, s. 159-176 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-2-7
Nr:
2168251658
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
270

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland
Adres wydawniczy:
Krakow: Cracow Academy of Economics, 1995
Opis fizyczny:
41, [6] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Working Papers ; no 13)
Tryb dostępu:
Nr:
2168336191
seria wydawnicza
271

Tytuł:
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 301-314 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
272

Tytuł:
Ocena jakości przestrzeni miejskiej
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 3 (406) (1995) , s. 4-9
Nr:
2168241466
artykuł w czasopiśmie
273

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej = Factors and Barriers of the Polish-Slovak Frontier Area Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 97-107. - Summ.
Nr:
2168244654
artykuł w czasopiśmie
274

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland
Źródło:
Emergo. - Vol. 2, nr 4 (1995) , s. 42-54 - Bibliogr.
Nr:
2168331415
artykuł w czasopiśmie
275

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 103)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11987-X
Nr:
2168245096
monografia
276

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland
Źródło:
Transforming Economies and Societies : Towards an Institutional Theory of Economic Change : 1995 Conference Papers A-L : Cracow, Poland, 19-21 October 1995 - Cracow: [s.n.], 1995, s. 1[355]-28[382]
Nr:
2168251238
rozdział w materiałach konferencyjnych
277

Tytuł:
Syntetyczna ocena struktury społeczno-gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej = An Overall Evaluation of the Socio-economic Structure of South-Eastern Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 65-66. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333453
varia
278

Tytuł:
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 4 (395) (1994) , s. 22-24
Nr:
2168252220
artykuł w czasopiśmie
279

Tytuł:
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 59-71. - Summ.
Nr:
2168246350
artykuł w czasopiśmie
280

Autor:
Marek Adamczyk , Tadeusz Kudłacz
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju woj. bielskiego = Detrminants of Development in Bielsko-Biała Voivodeship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 11 (402) (1994) , s. 41-42
Nr:
2168252226
artykuł w czasopiśmie
281

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania gminą = The Plannistic Instruments of Commune Management
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 113-119. - Summ.
Nr:
2168247218
artykuł w czasopiśmie
282

Tytuł:
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski Południowo-Wschodniej w latach 1989-1993
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 17-43
Sygnatura:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265588
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
283

Tytuł:
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej
Źródło:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 22-24
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329011
varia
Zobacz opis całości
284

Tytuł:
Zagrożenia rozwoju miast zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa - Makroregion Południowo-Wschodni
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 12 (48) (1993) , s. 15-18
Nr:
2168243366
artykuł w czasopiśmie
285

Tytuł:
Report on Economic and Environmental Characteristcs of the Cracow Region
Adres wydawniczy:
Warsaw: Friedrich Ebert Foundation, 1993
Opis fizyczny:
25 s.; 20 cm
Nr:
2168345516
raport/sprawozdanie
286

Tytuł:
Transformacja systemowa jako wyznacznik nowej polityki regionalnej w Polsce
Źródło:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 120-125
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226391
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
287

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Polityki Ekonomicznej, Toruń, Polska, od 1993-09-23 do 1993-09-24
Tytuł:
Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym
Źródło:
Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska - Toruń: UMK, 1993, s. 107-115
ISBN:
83-231-0472-7
Nr:
2168298009
rozdział w materiałach konferencyjnych
288

Tytuł:
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System's Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 37-51. - Summ.
Nr:
2168246284
artykuł w czasopiśmie
289

Tytuł:
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
46 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Materiały przeznaczone dla studentów III roku kierunku ekonomii (specjalność: gospodarka regionalna i miejska).,
Nr:
2168250660
skrypt
290

Tytuł:
Syntetyczna ocena potencjalnych możliwości rozwoju gmin w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Comprehensive Estimation of Development Potential of Communes of South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 129-144. - Summ., rez.
Nr:
2168236816
artykuł w czasopiśmie
291

Tytuł:
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 231-249
Nr:
2168230108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
292

Tytuł:
Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
40 s.; 24 cm
Nr:
2168250658
skrypt
293

Tytuł:
Wybrane cechy władz lokalnych w świetle badań empirycznych 1989 roku = Local Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 175-183. - Summ., rez.
Nr:
2168246306
artykuł w czasopiśmie
294

Tytuł:
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 115-134
Nr:
2168228938
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
295

Tytuł:
Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów
Źródło:
System reprezentacji interesów w Polsce 1991 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 29-49. - Dostępny również w angielskiej wersji: "Local Governments in the System of Interest Representation"
Nr:
2168225034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
296

Tytuł:
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin
Źródło:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 59-85
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266008
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
297

Tytuł:
System Transformations as a Determinator of the New Regional Policy
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[43]-3[45]
Seria:
(Seminar Papers ; no. 3)
Nr:
2168250774
rozdział w materiałach konferencyjnych
298

Tytuł:
Local Governments in the System of Interest Representation
Źródło:
System of Interest Representation in Poland 1991 / red. Jerzy HAUSNER - Cracow: Academy of Economics, 1991, s. 27-45. - Dostępny również w polskiej wersji: "Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów"
Nr:
2168225044
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
299

Tytuł:
Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne = Functional and Spatial Microregional Structures
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1991
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 97)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168239854
monografia
300

Tytuł:
Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 143-156. - Summ., rez.
Nr:
2168245424
artykuł w czasopiśmie
301

Tytuł:
Cel, zakres i metodyka przeprowadzonych badań
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 1-24
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266068
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
302

Tytuł:
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 291-322
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
303

Tytuł:
Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 55-72. - Summ., rez.
Nr:
2168245394
artykuł w czasopiśmie
304

Tytuł:
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990) , s. 26-30
Nr:
2168241444
artykuł w czasopiśmie
305

Tytuł:
Poziom rozwoju kompleksów usługowych w gminach MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 184-240
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266080
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
306

Tytuł:
Struktura regionalnej bazy ekonomicznej województwa krakowskiego = Structure of Regional Economic Basis of Kraków Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 31-51. - Summ., rez.
Nr:
2168234888
artykuł w czasopiśmie
307

Tytuł:
Analiza usług bytowych w układach wojewódzkich (1984 r.) = Analysis of Convenience Services in the Provinces in 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 161-180. - Rez., summ.
Nr:
2168244274
artykuł w czasopiśmie
308

Tytuł:
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 65-84
Nr:
2168228052
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
309

Tytuł:
Zmiany w podziale administracyjnym w makroregionie południowo-wschodnim = Changes in Administrative Division in South-East Macroregion
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 33, nr 8 (327) (1988) , s. 31-33
Nr:
2168252236
artykuł w czasopiśmie
310

Tytuł:
Analiza tempa oraz kierunków zmian struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = Analysis of Speed and Direction Changes in Socioeconomic Structure of Microregions (as Visualized in Communes of Province of Cracow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 67-87. - Rez., summ.
Nr:
2168249538
artykuł w czasopiśmie
311

Tytuł:
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 83-110
Nr:
2168228000
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
312

Tytuł:
Miejsce organów regionalnych w strukturze kierowania gospodarką narodową
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 66-86
Nr:
2168226889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
313

Tytuł:
Metody analizy strukturalnej w planowaniu
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 120-151
Nr:
2168251608
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
314

Tytuł:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
315

Tytuł:
Inwestycje jako instrument sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym kraju
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 173-194
Nr:
2168251584
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
316

Tytuł:
System obsługi ludności i rolnictwa w mikroregionach społeczno-gospodarczych (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = System of Servicing Population and Agriculture in Socioeconomic Microregions (on the example of Parishes of Kraków Municipal Province)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 117-140. - Summ., rez.
Nr:
2167744723
artykuł w czasopiśmie
317

Tytuł:
Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 151 (1982) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168250174
artykuł w czasopiśmie
318

Tytuł:
Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 5-31. - Rez., summ.
Nr:
2168250098
artykuł w czasopiśmie
319

Tytuł:
Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 21-45. - Rez., summ.
Nr:
2168233816
artykuł w czasopiśmie
320

Tytuł:
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981) , s. 83-94
Nr:
2168230490
artykuł w czasopiśmie
321

Tytuł:
Zastosowanie metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych = The Gravitational Model and the Graph Method in the Hierarchization of Spatial Units
Źródło:
Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. - T. 53, z. 3 (1981) , s. 519-534. - [odczyt: 15.04.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168252378
artykuł w czasopiśmie
322

Tytuł:
Problemy weryfikacji granic mikroregionów społeczno-gospodarczych
Źródło:
Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 30, nr 8 (1980) , s. 22-25
Nr:
2168252412
artykuł w czasopiśmie
323

Tytuł:
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 137-160. - Rez., summ.
Nr:
2168242974
artykuł w czasopiśmie
324

Tytuł:
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
334 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/228
Nr:
2168246424
doktorat
325

Tytuł:
Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne) = Use of Quantative in the Programming of Tourism in a Region (Methodical Stage)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 103 (1978) , s. 117-151. - Rez., summ.
Nr:
2168233378
artykuł w czasopiśmie
326

Tytuł:
Problemy modelowania wybranych zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie budowlanym = The Problems of Econometric Modelling of Chosen Economic Phenomena in a Building Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 209-235. - Rez., summ.
Nr:
2168250032
artykuł w czasopiśmie
327

Tytuł:
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977) , s. 110-116
Nr:
2168227018
artykuł w czasopiśmie
328

Tytuł:
Prognoza jako narzędzie planowania zapasów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1974) , s. 110-115
Nr:
2168224764
artykuł w czasopiśmie
329

Tytuł:
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1974) , s. 45-57
Nr:
2168224832
artykuł w czasopiśmie
330

Tytuł:
Budowa prognozy krótkookresowej z uwzględnieniem wahań regularnych na przykładzie produkcji budowlanej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1974) , s. 115-119
Nr:
2168224766
artykuł w czasopiśmie
331

Tytuł:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
011/WF-KGR/2014/S/4207
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301773
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
345 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
007/WF-KGR/01/2013/S/3007
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290169
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KGR/1/2012/S/024
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266278
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
110/KGR/1/2011/S/589
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257982
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
6/KGR/1/2007/S/367
Sygnatura:
NP-1170/Magazyn
Nr:
2168281921
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zmiany w polityce regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i ich następstwa dla Polski : projekcja wpływu na zróżnicowania regionalne w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KGR/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1101/Magazyn
Nr:
2168220734
naukowo-badawcze
7

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marek Reichel
Tytuł:
Regionalne systemy innowacji : ujęcia modelowe dla polskich województw
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
176 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
99/KGR/4/2005/S/271
Sygnatura:
NP-1015/Magazyn
Nr:
2168266702
naukowo-badawcze
8

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Marek Reichel , Patrycja Brańka , Dariusz Woźniak
Tytuł:
Nowe uwarunkowania i czynniki rozwoju regionalnego Polski
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KGR/3/2004/S/191
Sygnatura:
NP-968/Magazyn
Nr:
2168266708
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KGR/3/2003/S/092
Sygnatura:
NP-1260/1/Magazyn
Nr:
2168162480
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Zygmunt Szymla , Marek Reichel
Tytuł:
Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
85/KGR/1/2002/S
Sygnatura:
NP-818/Magazyn
Nr:
2168266192
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
135 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
41/KGR/5/2000/S
Sygnatura:
NP-683/Magazyn
Nr:
2168266516
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
138, [1] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
83/KGR/3/99/S
Sygnatura:
NP-619/Magazyn
Nr:
2168266650
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
86 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-566/Magazyn
Nr:
2168266652
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Uwarunkowania konkurencyjności województw Polski południowo-wschodniej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1997
Opis fizyczny:
66, [18] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
33/KGiAP/1/97/S
Sygnatura:
NP-467/Magazyn
Nr:
2168267356
naukowo-badawcze
15

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Tadeusz Markowski , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki Polski
Adres wydawniczy:
Kraków; Warszawa; Łódź: Akademia Ekonomiczna; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Łódzki, 1997
Opis fizyczny:
192, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Załącznik,
Sygnatura:
NP-312/3/Magazyn ; NP-312/[3]/zał./Magazyn
Nr:
2168283019
naukowo-badawcze
16

Autor:
Jerzy Hausner , Tadeusz Kudłacz , Jacek Szlachta
Tytuł:
Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej)
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1995
Opis fizyczny:
97 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-312/1/Magazyn
Nr:
2168267360
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1994
Opis fizyczny:
55 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/P109/027/04
Sygnatura:
NP-169/Magazyn
Nr:
2168267354
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Zygadlewicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/1315/91/02
Sygnatura:
NP-279/Magazyn
Nr:
2168267350
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
126 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
naukowo-badawcze
1
Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości województwa małopolskiego / Natalia Jaśkiewicz ; . - Kraków : , 2020. - 296 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Bibliogr.
2
Programowanie strategiczne na szczeblu terytorialnym w Polsce : spostrzeżenia dotyczące praktyki w kontekście wartości instrumentalnych dla polityki rozwoju / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018), s. 113-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Tadeusz_KUDACZ.pdf. - ISSN 2544-6916
3
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 7-8. - ISBN 978-83-7252-764-6
4
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 193 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-764-6. - Pełny tekst: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/2933
5
Funkcjonalność miasta - istota problemu w świetle wybranych właściwości oraz zbliżonych znaczeniowo pojęć / Tadeusz KUDŁACZ // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 15-23. - ISBN 978-83-7252-764-6
6
The Territorial Capital of Urban Functional Areas as a Challenge for Regional Development Policy : an Outline of the Concept / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018), s. 41-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/458. - ISSN 1898-3529
7
Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich = Institutional Determinants Strengthening Territorial Capital in Rural Areas / Patrycja BRAŃKA, Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 177 (2017), s. 67-81. - Summ.. - Tytuł numeru: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118585/edition/103166/content. - ISSN 0079-3507
8
Przewidywane tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast i obszarów zurbanizowanych - wyzwania dla gospodarki przestrzennej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 195-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-665-7
9
Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu = Urban Functional Areas in the Light of Selected Theoretical Concepts - an Outline of the Problem / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 17-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103102/PDF/05_Kudlacz__.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
10
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016) / Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 83-84. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
11
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017), s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/. - ISSN 1896-0200
12
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2017. - t. 174. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/skpzk. - ISSN 0079-3507
13
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 11-13. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
14
Zarządzanie przestrzenią miasta i regionu = Space Management of Cities and Regions / Tadeusz KUDŁACZ, Janusz Słodczyk // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej = Theoretical and Practical Aspects of the Spatial Economy Law / red. nauk. Waldemar Ratajczak, Marek Szewczyk, Justyna Weltrowska. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017. - S. 127-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-174-3
15
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016) / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 9-10. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - ISSN 0079-3507
16
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa / Krzysztof JAKÓBIK, Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 33 s. : il
17
Idea zrównoważonego rozwoju miasta w kształceniu kadr dla gospodarki przestrzennej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa EkoMiasto : wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast. - (2016)21 ekranów. - Pełny tekst: http://www.region.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/ekomiasto-konferencja-prezentacja-kudlacz.pdf
18
Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 343-360. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
19
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2016. - z. 260. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416. - ISSN 0079-3493
20
Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
21
Rozwój regionalny Polski 2004-2014 - dotychczasowe osiągnięcia i ich ocena / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. - S. 20-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-90-5
22
Problems of Integration of Spatial and Socio-Economic Planning on a Local Level in Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 42-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
23
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II / Jerzy WRONA ; red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 98 s. : il. (w tym kolor.) ; 22x22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-695-3
24
Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności / Dominika HOŁUJ ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-711-1. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317030
25
Instrument szybkiego reagowania : propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 42 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_propozycja_prognoz_ostrzegawczych_dla_wojewdztw.pdf
26
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2015. - nr 161. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/skpzk. - ISSN 0079-3507
27
Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym = The Problems of Integration of Space and Socio-economic Planning on a Local Level / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 31-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112185/edition/97452/content. - ISSN 0079-3507
28
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - 244 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7556-763-2
29
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content
30
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. - vol. 43/44. - ISSN 0860-3375
31
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 13-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
32
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej / Piotr PODSIADŁO ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 26). - ISBN 978-83-7252-713-5
33
Recenzja książki / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - R. 26, nr 3 (277) (2015), s. 179-182. - Rec. pracy: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, redakcja naukowa Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 374. - ISSN 0867-0005
34
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego? / Agata Dąmbska, Maciej FRĄCZEK (red.), Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław Mazur, Magdalena Młochowska, Piotr KOPYCIŃSKI, Jerzy Stępień, Jacek Szlachta, Igor Zachariasz, Marcin ZAWICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 115 s. : il. ; 28 cm. - Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-89410-52-8. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19638/CzykoniecznesasystemowezmianywfunkcjonowaniuJST.pdf
35
Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju / Anna KARWIŃSKA, Agnieszka Brzosko-Sermak ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-646-5
36
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : zarys problemu = Economic Aspects of the Spatial Management of Cities and Regions - an Outline of the Issues / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 35-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/672. - ISSN 1898-6447
37
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 5-23
38
Wstęp = Introduction / Paweł Churski, Tadeusz KUDŁACZ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 6-8. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95954/edition/82712/content
39
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : istota problemu i zagadnienia metodologiczne badania / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 10-21. - Streszcz.
40
Programming the Development at the Territorial Level in Poland : Author's Opinions with a Focus on Weaknesses / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Regionalia / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. - vol. 35 (2013), s. 37-50. - Summ.. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice. - ISSN 0860-3375
41
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2013. - z. 251. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95407. - ISSN 0079-3493
42
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych = Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments / Tadeusz KUDŁACZ // W: Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / red. Aleksandra Nowakowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2013. - S. 355-371. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-954-4
43
Studia Regionalia / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. - Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013. - vol. 35. - ISSN 0860-3375
44
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 53-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content. - ISSN 0079-3493
45
Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim / Tadeusz KUDŁACZ, Marcin Kopeć. - Zielona Góra: Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, 2013. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Koncepcja_monitorowania_polityk_publicznych_w_WL_KUD%C5%81ACZ.pdf
46
Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych = Dilemmas in Shaping Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013), s. 24-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111897/edition/97164/content. - ISSN 0079-3507
47
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
48
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 6-22
49
Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 5). - S. 231-249. - ISBN 978-83-63091-68-8. - Pełny tekst: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2012/12/Zielona2012_20121218_SIEC_OPTI.pdf
50
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr Lityński. - Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011. - 57 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Pełny tekst: https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf
51
Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego / Patrycja BRAŃKA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2011. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002386
52
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce: [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
53
Regiony polskie po kryzysie / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 177-192. - ISBN 978-83-7378-681-3
54
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
55
Gospodarka przestrzenna - nowe, inżynierskie studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 28. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
56
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011. - 167 s. - [odczyt: 03.07.2014]. - Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
57
Przemiany w dynamice rozwoju polskich regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Paulina Lagutko-Kobus. - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji polityki Strukturalnej, 2010. - S. 43-66. - ISBN 978-83-7610-217-7
58
Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 20-31. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - ISSN 0079-3507
59
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego / Konrad Dudzik ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001940
60
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 247 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). - ISBN 978-83-7252-476-8
61
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2010. - t. 131. - ISSN 0079-3507
62
Regional Operational Programmes in the Light of Selected ex-ante Evaluation Criteria / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Studia Regionalia. - vol. 26 (2010), s. 31-53. - Summ.. - Tytuł numeru: Evaluation in Regional Development Policy. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
63
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001854
64
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 8-71
65
Rozwój gospodarki przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN = The Development of Spatial Economy within the Multilayer Activity of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences' Activity / Tadeusz KUDŁACZ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010), s. 30-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. - Bibliogr. - ISSN 0079-3493
66
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
67
Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego - aspekty przestrzenno-finansowe / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 167-187. - ISBN 978-83-7252-488-1
68
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
69
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2010. - z. 244. - ISSN 0079-3493
70
Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań foresight'ingu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 31-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
71
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych na przykładzie Krakowa / Marcin Kopeć ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2009. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego = Large Cities in Poland Analyzed by Selected Indicators of Economic Development / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009), s. 108-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. - ISSN 0079-3507
73
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN? = Will Convergence or Polarization Characterise Poland's Regional Development to 2020, in the Light of the Projection of the Hermin Model? / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(7) (2009), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_1-7.pdf. - ISSN 1898-3529
74
Rozwój regionalny w świetle internacjonalizacji polskiej gospodarki / T. KUDŁACZ, P. BRAŃKA // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 6-51
75
Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ, Marcin Kopeć // W: Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją / red. Władysław Rydzik. - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2009. - (Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 6). - S. 91-104. - Summ. - ISBN 978-83-89440-26-6
76
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 7-51
77
Założenia prac nad przygotowaniem oceny wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje / autorzy: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER ; współpraca: Ambroży MITUŚ, Jacek Gryzło, Jakub GŁOWACKI, Adam Gałecki. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 39 s. : il. ; 21 cm. - Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
78
Raport z analizy działań spółek w procesach rozwojowych regionu / autorzy i współautorzy: Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR, Adam Gałecki, Jakub GŁOWACKI, Jacek Gryzło ; nadzór merytoryczny sprawowali: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 99 s. : il. ; 21 cm. - Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
79
Diagnoza - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
80
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1 / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 108 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
81
Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 123-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15451-6
82
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
83
Kraków - miasto rozwoju, czy stagnacji? / Tadeusz KUDŁACZ // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 11 (2008), s. 13
84
Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa - rekomendacje / autorzy : Marek Sowa, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Ambroży MITUŚ, Jacek Gryzło, Jakub GŁOWACKI, Adam Gałecki, Tomasz Szanser, Joanna Domańska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 59, [3] s. : il. ; 21 cm. - Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
85
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - ISSN 1233-3115
86
Plan operacyjny rozwoju regionalnego = Executive Plan of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 75. - ISBN 978-83-88936-39-5
87
Region administracyjny = Administrative Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
88
Ewaluacja bieżąca = On-going Evaluation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33. - ISBN 978-83-88936-39-5
89
INTERREG / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 46-47. - ISBN 978-83-88936-39-5
90
Cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej = Structural Funds Objectives of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 19. - ISBN 978-83-88936-39-5
91
Instytucja Wdrażająca = Implementing Institution / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 45. - ISBN 978-83-88936-39-5
92
Efekt dźwigni w rozwoju regionalnym = Leverage Effect in Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 28. - ISBN 978-83-88936-39-5
93
Zasada polityki regionalnej Unii Europejskiej = Principles of Regional Policy in the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 130. - ISBN 978-83-88936-39-5
94
EQUAL / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 29. - ISBN 978-83-88936-39-5
95
Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, ISPA = Pre-Accession Instrument for Structural Policies / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 98. - ISBN 978-83-88936-39-5
96
Cele operacyjne rozwoju regionalnego = Operatining Objectives of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 19-20. - ISBN 978-83-88936-39-5
97
Region geograficzny = Geographical Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
98
Program rozwoju regionalnego = Regional Development Programme / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 96. - ISBN 978-83-88936-39-5
99
Plan strategiczny rozwoju regionalnego = Strategic Plan of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 76. - ISBN 978-83-88936-39-5
100
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy = A Study of Prevequisites and Directions of Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 114. - ISBN 978-83-88936-39-5
101
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) = Agriculture Restructuring and Modernization Agency / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 11. - ISBN 978-83-88936-39-5
102
Cele strategiczne rozwoju regionalnego = Strategic Objectives for Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 20. - ISBN 978-83-88936-39-5
103
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [on-line] / autorzy: Jarosław BOBER, Maciej FRĄCZEK, współudział: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 12 s. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
104
Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów strategicznych, NUTS = The Nomenclature of Territorial Units for Statistics / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 64-65. - ISBN 978-83-88936-39-5
105
Zasada ewaluacji = Evaluation Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 127-128. - ISBN 978-83-88936-39-5
106
Wybrane problemy programowania rozwoju jednostek terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 97-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
107
Ostateczny odbiorca pomocy = Aid Ultimate Recepient / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 72. - ISBN 978-83-88936-39-5
108
Polityka regionalna = Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85-86. - ISBN 978-83-88936-39-5
109
Absorpcyjna zdolność = Absorptive Capability / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 9. - ISBN 978-83-88936-39-5
110
Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju lokalnego gmin Sądecczyzny w latach 2001-2004 = Enterprise as a Determinant of the Local Development of Nowy Sącz Communes in the Years 2001-2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
111
Beneficjent ostateczny = Ultimate Beneficiary / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 17. - ISBN 978-83-88936-39-5
112
Prognoza rozwoju regionalnego = Regional Development Forecast / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 94. - ISBN 978-83-88936-39-5
113
Spójność społeczno-gospodarcza = Social and Economic Cohesiveness / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 109. - ISBN 978-83-88936-39-5
114
Cele programowania rozwoju regionalnego = Programming Objectives for Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 20. - ISBN 978-83-88936-39-5
115
Region = Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
116
Drzewo celów rozwoju regionalnego = Tree of Local Development Objectives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 27. - ISBN 978-83-88936-39-5
117
Fundusz Spójności = Cohesion Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 37. - ISBN 978-83-88936-39-5
118
Park technologiczny = Park of Technology / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 74. - ISBN 978-83-88936-39-5
119
Projekt = Project / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 97. - ISBN 978-83-88936-39-5
120
Regionalny System Informacji, RSI = Regional Information System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 102-103. - ISBN 978-83-88936-39-5
121
Instytucja Pośrednicząca = Intermediary Body / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 44. - ISBN 978-83-88936-39-5
122
Zasada koncentracji = Concentration Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128. - ISBN 978-83-88936-39-5
123
Region ekonomiczny = Economic Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
124
Konkurencyjność regionu = Regional Competitiveness / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 53-54. - ISBN 978-83-88936-39-5
125
Beneficjent końcowy = End Beneficiary / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 17. - ISBN 978-83-88936-39-5
126
Ewaluacja końcowa = Ex-post Evaluation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33. - ISBN 978-83-88936-39-5
127
Polityka rozwoju województwa = Voivodship Development Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 87. - ISBN 978-83-88936-39-5
128
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, EAGGF = European Agriculture Guidance and Guarantee Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 36. - ISBN 978-83-88936-39-5
129
Komitet Monitorujący = Monitoring Committee / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 52-53. - ISBN 978-83-88936-39-5
130
Kryteria doboru dziedzin programowania rozwoju regionalnego = Selected Criteria of Areas of Regional Development Programming / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 57. - ISBN 978-83-88936-39-5
131
Rozwój zrównoważony = Sustainable Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 104. - ISBN 978-83-88936-39-5
132
Kierunki działań = Directions of Activity / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 51. - ISBN 978-83-88936-39-5
133
Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, SAPARD = Support for Preaccession Measures for Agriculture and Rural Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 98. - ISBN 978-83-88936-39-5
134
Polityka strukturalna w Polsce = Structural Policy in Poland / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 87-88. - ISBN 978-83-88936-39-5
135
Realizacja strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Development Implementation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 100. - ISBN 978-83-88936-39-5
136
Planowanie rozwoju regionalnego = Regional Development Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 77. - ISBN 978-83-88936-39-5
137
Strategiczny program rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Programme of Territorial Self-Government Entity Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 114. - ISBN 978-83-88936-39-5
138
Konwersja = Conversion / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 56. - ISBN 978-83-88936-39-5
139
Program strategiczny = Strategic Programme / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 96-97. - ISBN 978-83-88936-39-5
140
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow / Bogusław LUCHTER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 137-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150528126. - ISSN 0208-7944
141
Ekorozwój = Sustainable Growth / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 28-29. - ISBN 978-83-88936-39-5
142
Podmiot strategii rozwoju regionalnego = The Objective of Regional Development Strategy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 84-85. - ISBN 978-83-88936-39-5
143
Interregionalna polityka = Interregional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 47. - ISBN 978-83-88936-39-5
144
Wdrażanie programu = Programme Implementation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 122. - ISBN 978-83-88936-39-5
145
Polityka organizacji = Organisation Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85. - ISBN 978-83-88936-39-5
146
Planowanie regionalne = Regional Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 77. - ISBN 978-83-88936-39-5
147
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa = Voivodship Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 76. - ISBN 978-83-88936-39-5
148
Instytucja Płatnicza = Paying Authority / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 44. - ISBN 978-83-88936-39-5
149
Planowanie przestrzenne = Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 76-77. - ISBN 978-83-88936-39-5
150
Podstawy Wsparcia Wspólnoty, CSF = Community Support Framework / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85. - ISBN 978-83-88936-39-5
151
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - ISSN 1233-3115
152
Regionalny System Innowacji, RSI = Regional Innovation System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 103. - ISBN 978-83-88936-39-5
153
Zasada zgodności = Uniformity Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 129. - ISBN 978-83-88936-39-5
154
Przestrzenny rozkład kondycji finansowej polskich regionów w świetle zmian w finansowaniu samorządów terytorialnych = The Spatial Distribution of the Financial Condition of the Polish Regions in the Light of the Changes in Financing Local Governments / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 382-406. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
155
Dziedzina programowania rozwoju regionalnego = A Field of Local Development Programming / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 28. - ISBN 978-83-88936-39-5
156
Narodowy Plan Rozwoju, NPR = National Development Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 64. - ISBN 978-83-88936-39-5
157
Polityka lokalna = Local Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85. - ISBN 978-83-88936-39-5
158
Rozwój regionalny = Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 104. - ISBN 978-83-88936-39-5
159
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej = Structural Funds of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 37. - ISBN 978-83-88936-39-5
160
Komitet sterujący = Steering Committee / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 53. - ISBN 978-83-88936-39-5
161
Wskaźniki monitoringu = Monitoring Indices / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 123-124. - ISBN 978-83-88936-39-5
162
Eurostat / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33. - ISBN 978-83-88936-39-5
163
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ // W: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. - S. 199-281. - Pełny tekst: https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/fec227e9bca744cd932720e6cbd82e92Kudacz.pdf
164
Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Union Structural Policy Objectives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 20. - ISBN 978-83-88936-39-5
165
Narodowa Strategia Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO = National Strategy Reference Framework 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 63-64. - ISBN 978-83-88936-39-5
166
Region planistyczny = Planning Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101-102. - ISBN 978-83-88936-39-5
167
Program Pomocy Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej, PHARE = Poland Hungary : Action for Restructuring of Economies / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 95-96. - ISBN 978-83-88936-39-5
168
Krajowy System Innowacji, KSI = Domestic Innovation System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 57. - ISBN 978-83-88936-39-5
169
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, EPRP = European Spatial Development Perspective / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 31. - ISBN 978-83-88936-39-5
170
Biznes plan = Business Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 17. - ISBN 978-83-88936-39-5
171
Poziom lokalny = Local Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 90-91. - ISBN 978-83-88936-39-5
172
Zasada programowości = Programming Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128-129. - ISBN 978-83-88936-39-5
173
Instytucja Zarządzająca = Managing Authority / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 45. - ISBN 978-83-88936-39-5
174
Europejski Bank Inwestycyjny, EBI = European Investment Bank / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 31. - ISBN 978-83-88936-39-5
175
Inicjatywy Wspólnotowe = Community Initiatives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 42. - ISBN 978-83-88936-39-5
176
Zasada partnerstwa = Partnership Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128. - ISBN 978-83-88936-39-5
177
Poziom regionalny = Regional Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 91. - ISBN 978-83-88936-39-5
178
Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150362533. - ISSN 0208-7944
179
Strategia Rozwoju Kraju = National Development Strategy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 112. - ISBN 978-83-88936-39-5
180
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [on-line] / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 202 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
181
Zasada kontroli finansowej = Financial Audit Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128. - ISBN 978-83-88936-39-5
182
Obszar wsparcia = Support Area / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 66. - ISBN 978-83-88936-39-5
183
Intraregionalna polityka = Intra-regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 47. - ISBN 978-83-88936-39-5
184
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju = Country Physical Development Concept / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 53. - ISBN 978-83-88936-39-5
185
Horyzont programowania rozwoju = Planning Horizon for Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 41. - ISBN 978-83-88936-39-5
186
Europol / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 32. - ISBN 978-83-88936-39-5
187
Euroregion = Euroregion / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 32-33. - ISBN 978-83-88936-39-5
188
Obszary problemowe = Problem Areas / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 66. - ISBN 978-83-88936-39-5
189
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ERDF = European Regional Development Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 31-32. - ISBN 978-83-88936-39-5
190
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego = Local Physical Planning Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 60. - ISBN 978-83-88936-39-5
191
Model HERMIN = HERMIN Model / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 61. - ISBN 978-83-88936-39-5
192
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, SWW = Community Strategic Guidelines / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 113-114. - ISBN 978-83-88936-39-5
193
Kontrakt Wojewódzki = Voivodship Contract / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 54. - ISBN 978-83-88936-39-5
194
Rozwój lokalny / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1). - S. 103-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-31-3. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf
195
Polityka spójności Unii Europejskiej = Coherence Policy of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 87. - ISBN 978-83-88936-39-5
196
Europejski Fundusz Społeczny, ESF = European Social Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 32. - ISBN 978-83-88936-39-5
197
Zasada dodawalności = Supplementary Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 127. - ISBN 978-83-88936-39-5
198
Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise = The Effectiveness of Regional Policy in Poland in 2001-2003 as Evaluated using the PARADISE Method / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006), s. 71-93. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110233384. - ISSN 0208-7944
199
Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu nowosądeckiego / Dariusz Reśko ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2006. - 359 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr.
200
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami : ekspertyza wykonana dla Zespołu ds. Przygotowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Polski Wschodniej [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa: [b.w.], 2006. - 19 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Pełny tekst: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/zespol_ds_strategii/Documents/Analiza_5_strategii_regionalnych_kudlacz.pdf
201
Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004 = Evaluation of Entrepreneurship Development in the Sądecki Sub-Region from 2001 to 2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 87-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
202
Ryszard Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 220 = Ryszard Domański, Spatial Economy. Theoretical Foundations / Tadeusz KUDŁACZ // Ekonomista. - nr 6 (2006), s. 832-834. - Rec. pracy: R. Domański, Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006. - ISSN 0013-3205
203
Innowacyjność regionów Polski Południowo-Wschodniej = Innovation in the Southeastern Regions of Poland / Tadeusz KUDŁACZ; Marek Reichel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006), s. 5-27. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106218536. - ISSN 0208-7944
204
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne. - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006. - 56 s. : il. ; 21 cm. - S. 41-47
205
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. - Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006. - 61 s. : il. ; 24 cm
206
Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / red. Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006. - 141, [1] s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224). - ISBN 83-89693-06-2
207
Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego / Dariusz Woźniak ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2005. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
208
Powiatowy system informacji gospodarczej : główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych / Tadeusz KUDŁACZ // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005), s. 19-31. - ISSN 0867-4973
209
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut. Ryszard BOROWIECKI, Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. - 333 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-98-6
210
Układy instytucjonalne w rozwoju wsi i rolnictwa / Piotr SERAFIN ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2005. - 431 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 29 k. - Na s. tyt. data wyd. 2004. - Bibliogr.
211
Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa) = Selected Methods for Analysing a City's Land Use Changes - the Example of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 681 (2005), s. 15-28. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/95401627. - ISSN 0208-7944
212
Współzależność między rozwojem regionalnym a rozwojem usług kultury = A Correlation between Regional Development and Development of Cultural Services / Tadeusz KUDŁACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 32-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
213
Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej / Marek Reichel ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2004. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
214
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Dorota Ilczuk, Jarosław KACZMAREK, Przemysław KISIEL, Tadeusz KUDŁACZ, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Tomasz ROJEK, Wiesław Wańkowicz, Jacek WILCZYŃSKI]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 118 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89355-47-7
215
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz // W: Bipolarny rozwój aglomeracji : kierunki rozwoju układów bipolarnych / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2003. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 209). - S. 9-28. - Summ. - ISBN 83-917377-7-2
216
Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji = The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003), s. 53-68. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15950. - ISSN 0208-7944
217
Recenzja książki: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 322 = Book Review: Krystyna Gawlikowska-Hueckel. Processes of Regional Development in the European Union. Convergence or Polarisation?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, pp. 322 / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa. - nr 4(140) (2003), s. 107-109. - Rec. pracy: K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej: konwergencja czy polaryzacja? Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
218
Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych = Variations in the Level and Dynamics of Regional Development in Poland in the 1990s / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003), s. 5-22. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15935. - ISSN 0208-7944
219
Czynniki warunkujące sprawność działania władzy publicznej w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury / kierownik projektu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2003), s. 10-25
220
Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 19-32. - ISBN 83-88887-30-0
221
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny = Bipolarity in Poland's Settlement Stretches - Theoretical and Practical Contexts / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 40-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
222
Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni / Kazimierz Kuciński, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Zygmunt Ziobrowski ; współpr. Maciej Bors, Danuta Stawasz. - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 111). - ISBN 83-915720-6-4
223
Integrated Development of Agglomeration as a Basic for Enhancing the Competitiveness of Poland's Socio-Economic Space / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Regionalia. - vol. 11 (2002), s. 101-126. - Tytuł numeru: Polycentric Metropolitan Regions - New Concepts and Experiences. - ISSN 0860-3375
224
Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej = Integrated Development of Agglomeratios as a Base for Competitiveness in Polish Socio-Economic Area / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (9) (2002), s. 15-36. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2002_2_3_kudlacz_markowski.pdf. - ISSN 1509-4995
225
Polska południowo-wschodnia na tle struktury regionalnej kraju = The South East in the Context of Poland's Regional structure / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 19-34. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13589. - ISSN 0208-7944
226
Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim = Comparative Levels of Social and Economic Development among Gminas of the Rzeszów Region / Tadeusz KUDŁACZ, Mariola Grzebyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 89-98. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13596. - ISSN 0208-7944
227
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce : szanse i zagrożenia rysującego się modelu polityki regionalnej = Support for Regional Development in Poland : Opportunities and Threats in the Emerging Model of Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 225-235. - ISBN 83-7252-135-2
228
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 413-429. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
229
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej = Differences in Regional Development Seen in the Light of the Situation in the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 9-19. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-098-4
230
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni / Tadeusz KUDŁACZ // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2001), s. 3-24
231
Rozwój regionalny Polski lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polityka regionalna państwa : pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / red. Jan Szomburg. - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001. - S. 16-51. - ISBN 83-907-169-5-X
232
Źródła finansowania rozwoju w skali województwa = The Sources of Financing Change in a Voivodship Economy / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001), s. 5-25. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11547. - ISSN 0208-7944
233
Analiza koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz założeń strategii rozwoju regionalnego kraju przygotowanych w RCSS oraz wnioski do projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2006 r. / Tadeusz KUDŁACZ // W: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego / red. Jacek Szlachta. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 191). - S. 273-297. - ISBN 83-01-13286-8
234
Szanse aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich na przykładzie regionu rzeszowskiego / Mariola Grzebyk ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2000. - 255 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Nowe wyzwania / Tadeusz KUDŁACZ ; rozm. Teresa Bętkowska // Eksperyment. - nr 6 (2000), s. 4. - ISSN 1509-5975
236
Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Organisation of Regional Development and Support or Entrepreneurship in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 539 (2000), s. 5-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9885. - ISSN 0208-7944
237
Gospodarka / Jerzy HAUSNER, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Andrzej Binda, Kazimierz GÓRKA, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Marcin KUDEŁKA, Łukasz MAMICA, Bogdan ROGODA, Wiesław Wańkowicz, Marcin ZAWICKI, Jan Zygadlewicz // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. - S. 50-64. - ISBN 83-903168-6-2
238
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-wschodniej w układzie jednostek nowego podziału terytorialnego kraju = Socio-economic Development of South-East Poland in the Context of New Territorial Division of Country / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000), s. 15-30. - Summ. - ISSN 0208-7944
239
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[65]-47[112]
240
Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa / Marek BENIO, Jarosław BOBER, Sylwia KOŁDRAS, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA ; red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Wydawnictwo Masy, 1999. - 151 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910945-1-0
241
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Wydaw. "Meritum", 1999. - (Zeszyty Fundacji MCRD ; 39). - S. 107-120. - ISBN 83-87832-14-6
242
Programowanie rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12800-3
243
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego = Spatial Differentiation of Educational and Research Potential / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999), s. 13-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Polityka regionalna a rozwój gospodarczy : propozycje wdrożeniowe dla województwa krakowskiego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 105-120. - ISBN 83-87239-92-5
245
Strategiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy i ich wpływ na procesy rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / Tadeusz KUDŁACZ, Anna FRANCIK, Andrzej Brzozowski // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 56-124. - ISBN 83-87239-65-8
246
Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 82 s. ; 21 cm. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 185). - ISBN 83-01-12793-7
247
Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego / [kier. tematu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół aut.: Maria Baranowska-Janota, Jacek Bobiński, Ewa Goras, Bronisław Górz, Marek Halagarda, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ, Krzysztof Słysz, Krzysztof Zgud ; wypowiedzi aut.: Bolesław Winiarski, Andrzej Pyszkowski, Kazimierz Bald, Bartłomiej Kolipiński]. - Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998. - 158 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86847-75-1
248
Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 142-155. - ISBN 83-903900-8-6
249
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce = Institutional Conditions of Regional Development in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 517 (1998), s. 5-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
250
Regionalna polityka gospodarcza / Tadeusz KUDŁACZ // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 311-344. - ISBN 83-87239-65-8
251
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-Wschodniej w strukturze nowej organizacji terytorialnej kraju / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu. - (1998), s. 1[55]-18[73]
252
Determinanty konkurencyjności polskich regionów / Łukasz MAMICA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 1998. - 252 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
253
Majątek publiczny jako źródło dochodów budżetowych samorządu w nowym systemie organizacji terytorialnej kraju = Public Property as a Source of Budgetary Revenues of Self-Government in the New System of Territorial Organization of the Country / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 47-57. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
254
Regional and Local Factors in the Restructuring of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Restructuring Networks in Post-Socialism : Legacies, Linkages, and Localities / ed. by Gernot Grabher, David Stark. - Oxford ; New York: Oxford University Press, 1997. - S. 190-208. - Bibliogr. - ISBN 0-19-829020-9
255
Zarys strategii rynku pracy województwa tarnowskiego / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997), s. 51-73
256
Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski : synteza wyników badań terenowych / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 106 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 106. - ISBN 83-01-12496-2
257
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej. - (1997), s. 1[126]-30[155]
258
Instytucje polityki rozwoju regionalnego w Polsce : (wyniki badań terenowych) / Jerzy HAUNSER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 15 (1997), s. 89-107. - ISSN 0474-2893
259
Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA, Jan Zygadlewicz // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1997), s. 1[3]-27[30]
260
Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997), s. 61-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
261
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski / [aut. Ryszard Broszkiewicz, Bohdan Gruchman, Jerzy HAUSNER, Andrzej Kidyba, Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Zbigniew Mikołajewicz, Irena PIETRZYK, Witold Sartorius, Jacek Szlachta, Janusz Szlanta, Bolesław Winiarski, Jacek Zaucha. - Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung, 1996. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-903900-5-1
262
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993 / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 61-75. - Summ. - ISSN 0208-7944
263
Uwarunkowania i założenia polityki regionalnej państwa : (z uwzględnieniem skutków dla szczebla gminnego) / Tadeusz KUDŁACZ // W: Turystyka w rozwoju regionalnym = Tourism in Regional Development / red.: Tadeusz Burzyński, Urszula Haładus, Anna Król-Jeżabek, Jerzy Pytlik. - Kraków: Instytut Turystyki - Oddział, 1996. - S. 79-91. - ISBN 83-906902-2-5
264
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki regionalnej = Instytutional Conditioning in the Task of Restructuring Regional Economy / Tadeusz KUDŁACZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
265
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny] / [zesp. aut., kier. nauk. projektu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół problemowy: Janina Lewińska, Jadwiga Zadorożna, Ewa Arvay-Podhalańska, Anna Rębowska, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ ; współpraca: Aleksander Böhm, Tadeusz Ossowicz, Tadeusz Zipser, Witold Głowacki, Stanisław Klima, Krzysztof Zgud ; oprogramowanie metody obliczeń: Wojciech Mamak ; gromadzenie zbioru danych: Dorota Szlenk]. - Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996. - 87 s. : il. ; 30 cm. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996. - ISBN 83-86847-15-8
266
Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej) / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Polityka regionalna : doświadczenia i stan badań / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Tadeusz Markowski, Elżbieta Mączyńska]. - Warszawa: Urząd Rady Ministrów, 1996. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 20). - S. 318-329
267
Pięć lat samorządu terytorialnego w Polsce / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 65-75
268
Regionalne układy podmiotowe wspierania restrukturyzacji gospodarki = Regional Subject Structure Supporting Economic Restructuring / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 11 (66) (1995), s. 1-5. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
269
Conflicts of Interests Arising in Connection with Regional-Scale Structural Transformations / Tadeusz KUDŁACZ // W: Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / eds. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit. - Cracow; Warsaw: Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995. - S. 159-176. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-2-7
270
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1995. - 41, [6] s. : il. ; 21 cm. - (Working Papers / University Council for Economic and Management Education Transfer ; no 13)
271
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 301-314. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-1-9
272
Ocena jakości przestrzeni miejskiej / Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 3 (406) (1995), s. 4-9. - ISSN 0043-518X
273
Uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej = Factors and Barriers of the Polish-Slovak Frontier Area Development / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 97-107. - Summ. - ISSN 0208-7944
274
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Emergo. - Vol. 2, nr 4 (1995), s. 42-54. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
275
Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 103). - ISBN 83-01-11987-X
276
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Transforming Economies and Societies : Towards an Institutional Theory of Economic Change : 1995 Conference Papers A-L : Cracow, Poland, 19-21 October 1995. - Cracow: [s.n.], 1995. - S. 1[355]-28[382]
277
Syntetyczna ocena struktury społeczno-gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej = An Overall Evaluation of the Socio-economic Structure of South-Eastern Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 65-66. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
278
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 4 (395) (1994), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
279
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 59-71. - Summ. - ISSN 0208-7944
280
Uwarunkowania rozwoju woj. bielskiego = Detrminants of Development in Bielsko-Biała Voivodeship / Marek Adamczyk, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 11 (402) (1994), s. 41-42. - ISSN 0043-518X
281
Planistyczne instrumenty zarządzania gminą = The Plannistic Instruments of Commune Management / Tadeusz KUDŁACZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 113-119. - Summ. - ISSN 0071-674X
282
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski Południowo-Wschodniej w latach 1989-1993 / Tadeusz KUDŁACZ // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 17-43
283
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa]: ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 22-24
284
Zagrożenia rozwoju miast zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa - Makroregion Południowo-Wschodni / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa. - nr 12 (48) (1993), s. 15-18. - ISSN 0867-0005
285
Report on Economic and Environmental Characteristcs of the Cracow Region / Kazimierz GÓRKA, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ. - Warsaw: Friedrich Ebert Foundation, 1993. - 25 s. ; 20 cm
286
Transformacja systemowa jako wyznacznik nowej polityki regionalnej w Polsce / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 120-125. - ISBN 83-01-11113-5
287
Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. - Toruń: UMK, 1993. - S. 107-115. - ISBN 83-231-0472-7
288
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System's Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 37-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
289
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 46 s. : il. ; 24 cm. - Materiały przeznaczone dla studentów III roku kierunku ekonomii (specjalność: gospodarka regionalna i miejska).
290
Syntetyczna ocena potencjalnych możliwości rozwoju gmin w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Comprehensive Estimation of Development Potential of Communes of South-East Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992), s. 129-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
291
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 231-249
292
Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992. - 40 s. ; 24 cm
293
Wybrane cechy władz lokalnych w świetle badań empirycznych 1989 roku = Local Authorities / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 175-183. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
294
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 115-134
295
Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów / Tadeusz KUDŁACZ // W: System reprezentacji interesów w Polsce 1991 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 29-49. - Dostępny również w angielskiej wersji: "Local Governments in the System of Interest Representation"
296
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin / Tadeusz KUDŁACZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 59-85
297
System Transformations as a Determinator of the New Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 3). - S. 1[43]-3[45]
298
Local Governments in the System of Interest Representation / Tadeusz KUDŁACZ // W: System of Interest Representation in Poland 1991 / ed. Jerzy HAUSNER. - Cracow: Academy of Economics, 1991. - S. 27-45. - Dostępny również w polskiej wersji: "Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów"
299
Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne = Functional and Spatial Microregional Structures / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1991. - 217 s. : il. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 97)
300
Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 143-156. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
301
Cel, zakres i metodyka przeprowadzonych badań / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 1-24
302
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 291-322
303
Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow / Bogusław LUCHTER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 55-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
304
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990), s. 26-30. - ISSN 0043-518X
305
Poziom rozwoju kompleksów usługowych w gminach MPW / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 184-240
306
Struktura regionalnej bazy ekonomicznej województwa krakowskiego = Structure of Regional Economic Basis of Kraków Province / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 31-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
307
Analiza usług bytowych w układach wojewódzkich (1984 r.) = Analysis of Convenience Services in the Provinces in 1984 / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 161-180. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
308
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 65-84
309
Zmiany w podziale administracyjnym w makroregionie południowo-wschodnim = Changes in Administrative Division in South-East Macroregion / Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 33, nr 8 (327) (1988), s. 31-33. - ISSN 0043-518X
310
Analiza tempa oraz kierunków zmian struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = Analysis of Speed and Direction Changes in Socioeconomic Structure of Microregions (as Visualized in Communes of Province of Cracow) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987), s. 67-87. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
311
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 83-110
312
Miejsce organów regionalnych w strukturze kierowania gospodarką narodową / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 66-86
313
Metody analizy strukturalnej w planowaniu / Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 120-151
314
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
315
Inwestycje jako instrument sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym kraju / Tadeusz KUDŁACZ, Irena PIETRZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 173-194
316
System obsługi ludności i rolnictwa w mikroregionach społeczno-gospodarczych (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = System of Servicing Population and Agriculture in Socioeconomic Microregions (on the example of Parishes of Kraków Municipal Province) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983), s. 117-140. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
317
Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 151 (1982), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
318
Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982), s. 5-31. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
319
Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981), s. 21-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
320
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981), s. 83-94. - ISSN 0079-578X
321
Zastosowanie metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych = The Gravitational Model and the Graph Method in the Hierarchization of Spatial Units / Tadeusz KUDŁACZ // Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. - T. 53, z. 3 (1981), s. 519-534. - Streszcz., rez., summ. - [odczyt: 15.04.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/Content/13258/WA51_16262_r1981-t53-z3_Przeg-Geogr.pdf#page=77&view=Fit. - ISSN 0033-2143
322
Problemy weryfikacji granic mikroregionów społeczno-gospodarczych / Tadeusz KUDŁACZ // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 30, nr 8 (1980), s. 22-25. - ISSN 0539-7162
323
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 137-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
324
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1978. - 334 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.