Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 2 = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 2
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (107) (2016) , s. 98-105. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305733
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 1 = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 1
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 1 (106) (2016) , s. 74-81. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305731
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Legal Risk (Management) - the Concept and Its Scope
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 451-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304341
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorcy
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 35-59
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166037054
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
O możliwości zastosowania wybranych instrumentów z zakresu rachunkowości do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w dobie kryzysu = Strengthening Ownership Supervision over State-Owned-Enterprises by Accountancy Based Tools
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 121-128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863237
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach = The Polish System of Registering Entrepreneurs - the Evolution of and a Comparison with Other Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 33-49. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50458
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Upadłość przedsiębiorstw jako przedmiot badań interdyscyplinarnych = The Insolvency of Enterprises as an Object of Research by Different Branches of Science
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 104-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034216
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego wobec wspólników
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 209-218. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121743
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - wady powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnych
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 70-79
Program badawczy:
104/KP/3/2005/S/276
Sygnatura:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318131
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Przekształcanie spółek handlowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005
Opis fizyczny:
XXXII, 467 s.; 22 cm
Seria:
(Prawo Gospodarcze i Handlowe)
Uwagi:
Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa s. 437-445, Bibliogr.
ISBN:
83-7387-678-2
Nr:
2167951013
monografia
11

Autor:
Michał Jachowicz , Grzegorz Miś
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Tytuł:
Koszty przedsiębiorcy związane z obowiązkami rejestrowymi i informacyjnymi
Źródło:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 206-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233268
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Postulowany schemat fazy decyzyjnej postępowania przekształceniowego
Źródło:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 3-21
Program badawczy:
88/KP/1/2004/S/198
Sygnatura:
NP-863/3/Magazyn
Nr:
2168325483
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Prawo wyjścia wspólnika ze spółki w procesie przekształcania spółek handlowych
Źródło:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 62-81
Program badawczy:
109/KP/1/2003/S/097
Sygnatura:
NP-863/2/Magazyn
Nr:
2168325459
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia przekształceń spółek kapitałowych
Źródło:
Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne / red. Jan Kufel - Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2003 r.. - Bydgoszcz: "Branta", 2003, s. 74-91
ISBN:
83-89073-18-8
Nr:
2166053161
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
Przekształcenia i inne reorganizacje spółek handlowych w praktyce sądów rejestrowych w Krakowie
Źródło:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 132-160
Program badawczy:
56/KP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-863/1/Magazyn
Nr:
2168325447
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 63-74
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242804
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Autor:
Konferencja:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Tytuł:
Regulacja franchisingu w kontekście dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej
Źródło:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 211-226
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228392
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja - alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb społecznych
Źródło:
Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego / red. Marek BENIO - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 73-96 - Bibliogr.
ISBN:
83-911367-5-2
Nr:
2168243808
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 2 = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 2 / Filip GRZEGORCZYK, Grzegorz MIŚ // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (107) (2016), s. 98-105. - Summ. - ISSN 1896-8996
2
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 1 = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 1 / Filip GRZEGORCZYK, Grzegorz MIŚ // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 1 (106) (2016), s. 74-81. - Summ. - ISSN 1896-8996
3
Legal Risk (Management) - the Concept and Its Scope / Filip GRZEGORCZYK, Grzegorz MIŚ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 451-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
4
Przedsiębiorcy / Grzegorz MIŚ // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 35-59. - ISBN 978-83-264-1160-1
5
O możliwości zastosowania wybranych instrumentów z zakresu rachunkowości do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w dobie kryzysu = Strengthening Ownership Supervision over State-Owned-Enterprises by Accountancy Based Tools / Filip GRZEGORCZYK, Grzegorz MIŚ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 121-128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
6
Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach = The Polish System of Registering Entrepreneurs - the Evolution of and a Comparison with Other Countries / Filip GRZEGORCZYK, Grzegorz MIŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 33-49. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160674732. - ISSN 1898-6447
7
Upadłość przedsiębiorstw jako przedmiot badań interdyscyplinarnych = The Insolvency of Enterprises as an Object of Research by Different Branches of Science / Joanna RUTKOWSKA, Grzegorz MIŚ // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 104-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
8
Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego wobec wspólników / Grzegorz MIŚ // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 209-218. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
9
Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - wady powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnych / Grzegorz MIŚ // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 70-79
10
Przekształcanie spółek handlowych / Grzegorz MIŚ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005. - XXXII, 467 s. ; 22 cm. - Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa s. 437-445. - Bibliogr. - (Prawo Gospodarcze i Handlowe). - ISBN 83-7387-678-2
11
Koszty przedsiębiorcy związane z obowiązkami rejestrowymi i informacyjnymi / Michał Jachowicz, Grzegorz MIŚ // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 206-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
12
Postulowany schemat fazy decyzyjnej postępowania przekształceniowego / Grzegorz MIŚ // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2004), s. 3-21
13
Prawo wyjścia wspólnika ze spółki w procesie przekształcania spółek handlowych / Grzegorz MIŚ // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2003), s. 62-81
14
Wybrane zagadnienia przekształceń spółek kapitałowych / Grzegorz MIŚ // W: Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne / red. Jan Kufel. - Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2003 r. - Bydgoszcz: "Branta", 2003. - S. 74-91. - ISBN 83-89073-18-8
15
Przekształcenia i inne reorganizacje spółek handlowych w praktyce sądów rejestrowych w Krakowie / Grzegorz MIŚ // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2002), s. 132-160
16
Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania / Bogusława GNELA, Grzegorz MIŚ // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 63-74. - ISBN 83-915196-1-9
17
Regulacja franchisingu w kontekście dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej / Grzegorz MIŚ // W: Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - S. 211-226. - ISBN 83-7333-025-9
18
Prywatyzacja - alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb społecznych / Grzegorz MIŚ // W: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego / red. Marek BENIO. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 73-96. - Bibliogr. - ISBN 83-911367-5-2
1
Grzegorczyk F., Miś G., (2016), Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 2, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2 (107), s. 98-105.
2
Grzegorczyk F., Miś G., (2016), Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 1, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 1 (106), s. 74-81.
3
Grzegorczyk F., Miś G., (2015), Legal Risk (Management) - the Concept and Its Scope. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 451-458.
4
Miś G., (2011), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 35-59.
5
Grzegorczyk F., Miś G., (2009), O możliwości zastosowania wybranych instrumentów z zakresu rachunkowości do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w dobie kryzysu. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 121-128.
6
Grzegorczyk F., Miś G., (2008), Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 33-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/160674732
7
Rutkowska J., Miś G., (2007), Upadłość przedsiębiorstw jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 104-111.
8
Miś G., (2006), Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego wobec wspólników. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 209-218.
9
Miś G., (2005), Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - wady powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 70-79.
10
Miś G., (2005), Przekształcanie spółek handlowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXII, 467 s.
11
Jachowicz M., Miś G., (2004), Koszty przedsiębiorcy związane z obowiązkami rejestrowymi i informacyjnymi. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 206-223.
12
Miś G., (2004), Postulowany schemat fazy decyzyjnej postępowania przekształceniowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 3-21.
13
Miś G., (2003), Prawo wyjścia wspólnika ze spółki w procesie przekształcania spółek handlowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 62-81.
14
Miś G., (2003), Wybrane zagadnienia przekształceń spółek kapitałowych. [W:] Kufel J. (red.), Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne, Bydgoszcz : "Branta", s. 74-91.
15
Miś G., (2002), Przekształcenia i inne reorganizacje spółek handlowych w praktyce sądów rejestrowych w Krakowie. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek, s. 132-160.
16
Gnela B., Miś G., (2002), Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 63-74.
17
Miś G., (2001), Regulacja franchisingu w kontekście dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. [W:] Gnela B., Szostak R. (red.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 211-226.
18
Miś G., (1999), Prywatyzacja - alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb społecznych. [W:] Benio M. (red.), Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 73-96.
1
@article{UEK:2168305733,
author = "Filip Grzegorczyk and Grzegorz Miś",
title = "Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 2",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "2 (107)",
pages = "98-105",
year = "2016",
}
2
@article{UEK:2168305731,
author = "Filip Grzegorczyk and Grzegorz Miś",
title = "Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego. Cz. 1",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "1 (106)",
pages = "74-81",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168304341,
author = "Filip Grzegorczyk and Grzegorz Miś",
title = "Legal Risk (Management) - the Concept and Its Scope",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "451-458",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
4
@inbook{UEK:2166037054,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "35-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
5
@inbook{UEK:2164863237,
author = "Filip Grzegorczyk and Grzegorz Miś",
title = "O możliwości zastosowania wybranych instrumentów z zakresu rachunkowości do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w dobie kryzysu",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "121-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
6
@article{UEK:50458,
author = "Filip Grzegorczyk and Grzegorz Miś",
title = "Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "33-49",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160674732},
}
7
@inbook{UEK:2166034216,
author = "Joanna Rutkowska and Grzegorz Miś",
title = "Upadłość przedsiębiorstw jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "104-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
8
@inbook{UEK:2166121743,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego wobec wspólników",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "209-218",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
9
@unpublished{UEK:2168318131,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - wady powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnych",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "70-79",
year = "2005",
}
10
@book{UEK:2167951013,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Przekształcanie spółek handlowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7387-678-2",
}
11
@inbook{UEK:2168233268,
author = "Michał Jachowicz and Grzegorz Miś",
title = "Koszty przedsiębiorcy związane z obowiązkami rejestrowymi i informacyjnymi",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "206-223",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
12
@unpublished{UEK:2168325483,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Postulowany schemat fazy decyzyjnej postępowania przekształceniowego",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "3-21",
year = "2004",
}
13
@unpublished{UEK:2168325459,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Prawo wyjścia wspólnika ze spółki w procesie przekształcania spółek handlowych",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "62-81",
year = "2003",
}
14
@inbook{UEK:2166053161,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Wybrane zagadnienia przekształceń spółek kapitałowych",
booktitle = "Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne",
pages = "74-91",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Branta",
year = "2003",
edition = "Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2003 r.",
isbn = "83-89073-18-8",
}
15
@unpublished{UEK:2168325447,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Przekształcenia i inne reorganizacje spółek handlowych w praktyce sądów rejestrowych w Krakowie",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek ",
pages = "132-160",
year = "2002",
}
16
@inbook{UEK:2168242804,
author = "Bogusława Gnela and Grzegorz Miś",
title = "Wiedza prawnicza jako element modelowej sylwetki absolwenta Wydziału Zarządzania",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "63-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
17
@inbook{UEK:2168228392,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Regulacja franchisingu w kontekście dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej",
booktitle = "Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej",
pages = "211-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2001",
isbn = "83-7333-025-9",
}
18
@inbook{UEK:2168243808,
author = "Grzegorz Miś",
title = "Prywatyzacja - alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb społecznych",
booktitle = "Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego",
pages = "73-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-911367-5-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID