Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330733
varia
Zobacz opis całości
2

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Dąbrowa-Górnicza, Polska, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Tytuł:
Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi = Individualization as an Innovation in Professional Careers Management
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax" - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016, s. 60-61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64927-97-3
Nr:
2168310341
varia
3

Autor:
Tytuł:
University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]2014. - no 10, s. 99-102
Nr:
2168305637
varia
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Jubileusz Profesora Ferdynanda Michonia = Prof. Ferdynand Michoń Jubilèe
Źródło:
Polityka Społeczna1996. - R. 23, nr 4 (267), s. 32-33
Nr:
2168257580
varia
5

Autor:
Tytuł:
Głos w dyskusji
Źródło:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 81, 161, 255
Opracował:
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230390
varia
Zobacz opis całości
1
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
2
Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi = Individualization as an Innovation in Professional Careers Management / Alicja MIŚ // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax". - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 60-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64927-97-3
3
University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014 / Alicja MIŚ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 10 (2014), s. 99-102. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/622. - ISSN 1642-168X
4
Jubileusz Profesora Ferdynanda Michonia = Prof. Ferdynand Michoń Jubilèe / Alicja MIŚ // Polityka Społeczna. - R. 23, nr 4 (267) (1996), s. 32-33. - ISSN 0137-4729
5
Głos w dyskusji / oprac. Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 81, 161, 255. - ISBN 83-86439-43-2
1
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
2
Miś A., (2016), Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka", Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 60-61.
3
Miś A., (2014), University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 10, s. 99-102; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/622
4
Miś A., (1996), Jubileusz Profesora Ferdynanda Michonia, "Polityka Społeczna", R. 23, nr 4 (267), s. 32-33.
5
(1995), Głos w dyskusji. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 81, 161, 255.
1
@misc{UEK:2168330733,
author = "Purgał-Popiela Joanna and Pauli Urban and Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
2
@misc{UEK:2168310341,
author = "Miś Alicja",
title = "Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi",
booktitle = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka"",
pages = "60-61",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2016",
isbn = "978-83-64927-97-3",
}
3
@misc{UEK:2168305637,
author = "Miś Alicja",
title = "University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014",
booktitle = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 10",
pages = "99-102",
year = "2014",
}
4
@misc{UEK:2168257580,
author = "Miś Alicja",
title = "Jubileusz Profesora Ferdynanda Michonia",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "R. 23, 4 (267)",
pages = "32-33",
year = "1996",
}
5
@misc{UEK:2168230390,
author = " ",
title = "Głos w dyskusji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "81, 161, 255",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}