Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Źródło:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Nr:
2168334907
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych = Career as an Organizational Tool for Retaining Talented Employees
Źródło:
Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4469-8
Nr:
2168325831
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Kariera w perspektywie generacyjnej
Źródło:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 53-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Nr:
2168318549
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Istota talentu i zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Procesy rozwoju pracowników utalentowanych
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 142-155
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Kariery ponad granicami
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 49-65
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297907
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 126-141
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235474
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Kultura jako mediator kariery globalnej
Źródło:
Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2012, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-711-7
Nr:
2168272192
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Kariera zawodowa ekspatriantów
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 145-167
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237352
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ograniczenie zatrudnienia
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Okresowe ocenianie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-153
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana
Źródło:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 77-80
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226409
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia
Źródło:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 81-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226411
rozdział w monografii
19

Autor:
Tytuł:
Career Management
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 119-132
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923450
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Talent Management
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 133-152
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923467
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 76-90 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165992418
rozdział w monografii
22

Autor:
Tytuł:
Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165699038
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 34-61
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164990740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej = Adjustment of Career Path to Organizational Culture
Źródło:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 394-404. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164963648
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium = Talent Management in Organization : (Specificity and Instruments)
Źródło:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166080936
rozdział w monografii
28

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 135-147
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Istota talentu i zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 36-62
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 24-45
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Rozwój kapitału ludzkiego
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 143-159
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535411
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie karier w organizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 477-496 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092995
rozdział w monografii
33

Autor:
Tytuł:
Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji
Źródło:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 212-224 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2166497243
rozdział w monografii
34

Autor:
Tytuł:
Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 209-221 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221892
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 23-40
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225458
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Rozwój personelu i kariera międzynarodowa
Źródło:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 143-161. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229604
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników
Źródło:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 101-114 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214228
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Wzorce karier menedżerów
Źródło:
Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001, s. 127-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-466-4
Nr:
2168239762
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Kierowanie zespołami pracowniczymi
Źródło:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 47-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213851
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji
Źródło:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-8788-45-6
Nr:
2168239122
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 77-90 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA - podejście współdziałające
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 114-128. - Załączniki
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246548
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy = Unemployment and Institutions of Labour Market
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 94-116
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239468
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
2
Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych = Career as an Organizational Tool for Retaining Talented Employees / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI // W: Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 59-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4469-8
3
Kariera w perspektywie generacyjnej / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 53-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
4
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 38-67. - ISBN 978-83-264-9978-4
5
Procesy rozwoju pracowników utalentowanych / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 142-155. - ISBN 978-83-264-9978-4
6
Kariery ponad granicami / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 49-65. - ISBN 978-83-264-9203-7
7
Motywowanie i wynagradzanie pracowników / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 126-141. - ISBN 978-83-7252-572-7
8
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
9
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
10
Kultura jako mediator kariery globalnej / Alicja MIŚ // W: Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2012. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-711-7
11
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7252-572-7
12
Kariera zawodowa ekspatriantów / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 145-167. - ISBN 978-83-264-3948-3
13
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
14
Ograniczenie zatrudnienia / Alicja MIŚ, Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 154-175. - ISBN 978-83-7252-572-7
15
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
16
Zarządzanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 142-153. - ISBN 978-83-7252-572-7
17
W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana / Alicja MIŚ // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 77-80. - ISBN 978-83-7695-145-4
18
Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia / Alicja MIŚ // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 81-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-145-4
19
Career Management / Alicja MIŚ // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 119-132. - ISBN 978-83-264-1178-6
20
Talent Management / Alicja MIŚ // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 133-152. - ISBN 978-83-264-1178-6
21
Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny / Alicja MIŚ // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 76-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-350-1
22
Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą / Alicja MIŚ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 97-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
23
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników / Tomasz SAPETA, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 34-61. - ISBN 978-83-7252-466-9
24
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
25
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
26
Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej = Adjustment of Career Path to Organizational Culture / Alicja MIŚ // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 394-404. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
27
Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium = Talent Management in Organization : (Specificity and Instruments) / Alicja MIŚ // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
28
Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 135-147. - ISBN 978-83-7526-650-4
29
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 36-62. - ISBN 978-83-7526-650-4
30
Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej / Alicja MIŚ // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 24-45. - ISBN 978-83-7252-379-2
31
Rozwój kapitału ludzkiego / Alicja MIŚ // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 143-159. - ISBN 978-83-7252-379-2
32
Kształtowanie karier w organizacji / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 477-496. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
33
Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji / Alicja MIŚ // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - S. 212-224. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
34
Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 209-221. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
35
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 23-40. - ISBN 83-7252-159-X
36
Rozwój personelu i kariera międzynarodowa / Alicja MIŚ // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 143-161. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
37
Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników / Alicja MIŚ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 101-114. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
38
Wzorce karier menedżerów / Alicja MIŚ // W: Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. - S. 127-134. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-466-4
39
Kierowanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 47-67. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
40
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-8788-45-6
41
Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Alicja MIŚ // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 77-90. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
42
Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA - podejście współdziałające / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 114-128. - Załączniki. - ISBN 83-907998-7-1
43
Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy = Unemployment and Institutions of Labour Market / Alicja MIŚ, Jacek OLBRYCHT // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 94-116. - ISBN 83-85483-26-8
1
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
2
Miś A., Karwiński M., (2018), Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych. [W:] Stańczyk I., Twaróg S. (red.), Człowiek w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 59-70.
3
Miś A., (2017), Kariera w perspektywie generacyjnej. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 53-64.
4
Miś A., Pocztowski A., (2016), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 38-67.
5
Miś A., (2016), Procesy rozwoju pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 142-155.
6
Miś A., (2015), Kariery ponad granicami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 49-65.
7
Miś A., Karwiński M., Pauli U., (2012), Motywowanie i wynagradzanie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-141.
8
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-49.
9
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50-76.
10
Miś A., (2012), Kultura jako mediator kariery globalnej. [W:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 325-332.
11
Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., (2012), Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-31.
12
Miś A., (2012), Kariera zawodowa ekspatriantów. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 145-167.
13
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-125.
14
Miś A., Kubica I., Sapeta T., (2012), Ograniczenie zatrudnienia. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-175.
15
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77-96.
16
Miś A., Sapeta T., (2012), Zarządzanie zespołami pracowniczymi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 142-153.
17
Miś A., (2011), W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77-80.
18
Miś A., (2011), Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-90.
19
Miś A., (2011), Career Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 119-132.
20
Miś A., (2011), Talent Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 133-152.
21
Miś A., (2010), Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny. [W:] Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 76-90.
22
Miś A., (2010), Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-104.
23
Sapeta T., Miś A., (2009), Uwarunkowania płynności i retencji pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-61.
24
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-123.
25
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-33.
26
Miś A., (2009), Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 394-404.
27
Miś A., (2008), Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 57-67.
28
Miś A., (2008), Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 135-147.
29
Miś A., Pocztowski A., (2008), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 36-62.
30
Miś A., (2007), Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-45.
31
Miś A., (2007), Rozwój kapitału ludzkiego. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-159.
32
Miś A., (2006), Kształtowanie karier w organizacji. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-496.
33
Miś A., (2005), Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 212-224.
34
Miś A., (2004), Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 209-221.
35
Miś A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 23-40.
36
Miś A., (2002), Rozwój personelu i kariera międzynarodowa. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 143-161.
37
Miś A., (2001), Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-114.
38
Miś A., (2001), Wzorce karier menedżerów. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 127-134.
39
Miś A., (2001), Kierowanie zespołami pracowniczymi. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-67.
40
Pocztowski A., Miś A., (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-77.
41
Miś A., (1999), Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 77-90.
42
Miś A., (1998), Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA - podejście współdziałające. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 114-128.
43
Miś A., Olbrycht J., (1992), Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 94-116.
1
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
2
@inbook{UEK:2168325831,
author = "Miś Alicja and Karwiński Marcin",
title = "Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych",
booktitle = "Człowiek w organizacji",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4469-8",
}
3
@inbook{UEK:2168318549,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera w perspektywie generacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "53-64",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
4
@inbook{UEK:2168304225,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "38-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
5
@inbook{UEK:2168304281,
author = "Miś Alicja",
title = "Procesy rozwoju pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "142-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
6
@inbook{UEK:2168297907,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariery ponad granicami",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "49-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
7
@inbook{UEK:2168235474,
author = "Miś Alicja and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Motywowanie i wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "126-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
8
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
9
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
10
@inbook{UEK:2168272192,
author = "Miś Alicja",
title = "Kultura jako mediator kariery globalnej",
booktitle = "Człowiek w organizacji : teoria i praktyka",
pages = "325-332",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-7378-711-7",
}
11
@inbook{UEK:2168235432,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Purgał-Popiela Joanna and Karwiński Marcin",
title = "Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "9-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
12
@inbook{UEK:2168237352,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera zawodowa ekspatriantów",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "145-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
13
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban and Kubica Iwona",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
14
@inbook{UEK:2168235478,
author = "Miś Alicja and Kubica Iwona and Sapeta Tomasz",
title = "Ograniczenie zatrudnienia",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "154-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
15
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
16
@inbook{UEK:2168235476,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "142-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
17
@inbook{UEK:2168226409,
author = "Miś Alicja",
title = "W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "77-80",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
18
@inbook{UEK:2168226411,
author = "Miś Alicja",
title = "Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "81-90",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
19
@inbook{UEK:2165923450,
author = "Miś Alicja",
title = "Career Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "119-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
20
@inbook{UEK:2165923467,
author = "Miś Alicja",
title = "Talent Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "133-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
21
@inbook{UEK:2165992418,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "76-90",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-350-1",
}
22
@inbook{UEK:2165699038,
author = "Miś Alicja",
title = "Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "97-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
23
@inbook{UEK:2164990740,
author = "Sapeta Tomasz and Miś Alicja",
title = "Uwarunkowania płynności i retencji pracowników",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "34-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
24
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Miś Alicja and Kubica Iwona",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
25
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Miś Alicja",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
26
@inbook{UEK:2164963648,
author = "Miś Alicja",
title = "Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "394-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
27
@inbook{UEK:2166080936,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium",
booktitle = "Kompetencje a sukces zarządzania organizacją",
pages = "57-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-928-3",
}
28
@inbook{UEK:2165621576,
author = "Miś Alicja",
title = "Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "135-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
29
@inbook{UEK:2165621109,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "36-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
30
@inbook{UEK:2165535380,
author = "Miś Alicja",
title = "Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "24-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
31
@inbook{UEK:2165535411,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój kapitału ludzkiego",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "143-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
32
@inbook{UEK:2166092995,
author = "Miś Alicja",
title = "Kształtowanie karier w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "477-496",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
33
@inbook{UEK:2166497243,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "212-224",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
34
@inbook{UEK:2168221892,
author = "Miś Alicja",
title = "Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
35
@inbook{UEK:2168225458,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
36
@inbook{UEK:2168229604,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój personelu i kariera międzynarodowa",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "143-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
37
@inbook{UEK:2166214228,
author = "Miś Alicja",
title = "Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "101-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
38
@inbook{UEK:2168239762,
author = "Miś Alicja",
title = "Wzorce karier menedżerów",
booktitle = "Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2001",
isbn = "83-7188-466-4",
}
39
@inbook{UEK:2166213851,
author = "Miś Alicja",
title = "Kierowanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "47-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
40
@inbook{UEK:2168239122,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy",
pages = "67-77",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2000",
isbn = "83-8788-45-6",
}
41
@inbook{UEK:2168239146,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "77-90",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1999",
isbn = "83-911087-9-1",
}
42
@inbook{UEK:2168246548,
author = "Miś Alicja",
title = "Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Wawel SA - podejście współdziałające",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
pages = "114-128",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
43
@inbook{UEK:2168239468,
author = "Miś Alicja and Olbrycht Jacek",
title = "Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "94-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}