Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
386 k.: il.; 30cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-438
Nr:
2168338611
doktorat
2

Tytuł:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Źródło:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Nr:
2168334907
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych = Career as an Organizational Tool for Retaining Talented Employees
Źródło:
Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4469-8
Nr:
2168325831
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330733
varia
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Exploring Career Solutions for Talented Individuals : Talents in an Organization = Kształtowanie kariery utalentowanych pracowników : teoretyczne sugestie i empiryczne rozwiązania
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 51-65. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330157
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach : wstępne wyniki badań
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 269-277. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326005
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Kariera w perspektywie generacyjnej
Źródło:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 53-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Nr:
2168318549
rozdział w monografii
8

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Dąbrowa-Górnicza, Polska, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Tytuł:
Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi = Individualization as an Innovation in Professional Careers Management
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax" - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016, s. 60-61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64927-97-3
Nr:
2168310341
varia
9

Autor:
Tytuł:
Procesy rozwoju pracowników utalentowanych
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 142-155
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Globalna kariera utalentowanych pracowników - teoretyczne ramy pojęcia = Talents' Global Career - Theoretical Framework
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 122-132. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308169
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Istota talentu i zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami = The Essence of Talent : Theoretical Considerations and their Implications for Talent Management
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 237-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308157
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (37) (2015) , s. 151-155
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300909
recenzja
14

Autor:
Tytuł:
Indywidualizacja karier w organizacji = Career Customization in Organization
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 3 (2015) , s. 129-142. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 849)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296681
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Kariery ponad granicami
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 49-65
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297907
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie karier w organizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 477-496
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337231
rozdział w podręczniku
17

Autor:
Tytuł:
University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]2014. - no 10, s. 99-102
Nr:
2168305637
varia
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Kariera w firmie międzynarodowej : diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową = Career in an International Enterprise : Diagnosis of Practices in Polish Organizations Developing International Activity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 241-253. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291771
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Satysfakcja zawodowa pracowników : kreator kapitału ludzkiego
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (32) (2014) , s. 211-216
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168286341
recenzja
20

Autor:
Tytuł:
Kariery ponad granicami
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[49]-19[67] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303263
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
raport/sprawozdanie
22

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 107-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 28 cm
Program badawczy:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
książka
24

Tytuł:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 23 cm.
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235426
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
25

Autor:
Tytuł:
Kariera nietradycyjna : alternatywne wzory zaangażowania zawodowego = Nontraditional Career - Alternative Patterns of Occupational Engagement
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 317-325. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238276
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Problematyka generacji i zarządzania generacjami w organizacji
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 57-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273454
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-153
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Kultura jako mediator kariery globalnej
Źródło:
Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2012, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-711-7
Nr:
2168272192
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 126-141
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235474
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Kariera zawodowa ekspatriantów
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 145-167
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237352
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Ograniczenie zatrudnienia
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Okresowe ocenianie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie karier w organizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 477-496
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228752
rozdział w podręczniku
37

Tytuł:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Kariera ekspatriantów z punktu widzenia organizacji
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 139-153
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265108
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Teoria i praktyka zarządzania talentami w organizacji = The Theory and Practice of Managing an Organisation's Talent
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232728
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana
Źródło:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 77-80
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226409
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia
Źródło:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 81-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226411
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Career Management
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 119-132
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923450
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Talent Management
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 133-152
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923467
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Generational Identity in Organisations : Challengers for Human Resources Management = Tożsamość generacji w organizacjach : wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 224 (2011) , s. 82-90. - Tytuł numeru: Human and Work in a Changing Organisation. Management Oriented on the Employee Interests - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235662
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Menedżer jako doradca i mentor w karierze = Manager as a Consultant and Mentor in Career-Focused Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 522-532. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630412
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 76-90 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165992418
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Jak zarządzać postawami pracowników?
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (2010) , s. 111-113
Nr:
2168332185
recenzja
49

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie pracownikami utalentowanymi = Managing Talented Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51475
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165699038
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown
Źródło:
Management Business Innovation. - no 6 (2010) , s. 30-41 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236410
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej = Adjustment of Career Path to Organizational Culture
Źródło:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 394-404. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164963648
rozdział w monografii
53

Autor:
Tytuł:
CEE Management: konflikty, tarcia i paradoksy
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2009) , s. [151]-154
Lista MNiSW:
b
Nr:
51227
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale = Retention and Development of High Potential Workers
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 273-281. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50551
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 34-61
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164990740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie talentami w organizacji = Managing Talent within Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 39-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51461
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Opis fizyczny:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
raport/sprawozdanie
60

Autor:
Tytuł:
Efektywnościowy wymiar kariery zawodowej = The Effectiveness Dimension of the Professional Career
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 19-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50657
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Myjak Teresa
Tytuł:
Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-85
Nr:
51605
doktorat
62

Autor:
Tytuł:
Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium = Talent Management in Organization : (Specificity and Instruments)
Źródło:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166080936
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Istota talentu i zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 36-62
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 135-147
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji = The Notion of Professional Career Development in Organisations
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 183)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-373-0
Nr:
51003
monografia
66

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu = Career Management in Organizations : from Hiring to Contract
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50941
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 24-45
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Miś Alicja , Dziwisz Elżbieta
Tytuł:
Przepis na kobietę sukcesu : rozmowa z dr Alicją Miś, adiunktem w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Pracodawca2007. - nr 11 (119), s. 19-20
Nr:
2168271916
głos w dyskusji/wywiad
69

Autor:
Tytuł:
Rozwój kapitału ludzkiego
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 143-159
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535411
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą = Careers in a Knowledge Management Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 39-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52871
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą globalną : perspektywa organizacyjna = Global Career Management : Organizational Perspective
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006) , s. 99-108. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych - Bibliogr.
Nr:
51716
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie karier w organizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 477-496 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092995
rozdział w monografii
73

Autor:
Tytuł:
Interpretacja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie = Interpreting Employee Careers in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52792
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy : od kompetencji w karierze po kapitał kariery = Career Management in the Knowledge-Based Organization : from Competence in the Career to Career Capital
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2005) , s. 43-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
52473
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji
Źródło:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 212-224 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2166497243
rozdział w monografii
76

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu : od kompetencji do kariery po kapitał karier = Managing Careers in New Organizations : from Career Competencies to Career Capital
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004) , s. 102-109. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna - Bibliogr.
Nr:
2168222860
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 209-221 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221892
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Systemy karier w organizacjach = Career Systems in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji : Studia Uzupełniające Magisterskie [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: WSB-NLU, 2003
Opis fizyczny:
1 dysk optyczny (CD-ROM): il.; 12 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy poszczególnych wykładach
Nr:
2168272744
książka
80

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 23-40
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225458
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Autor:
Miś Lucjan , Miś Alicja
Tytuł:
Community Work in Informative Broadcasting Services Presented in Polish Television Stations
Źródło:
Urban Community Work in the Context of Social Development : Proceedings of the 8th Biennial European IUCISD Conference in the Hague 2002 / Fenny Gerrits, Piotr Salustowicz (eds.) - Hague: Dr. Gradus Hendriks-stichting, 2003, s. 129-139 - Bibliogr.
Seria:
(Opbouwteksten ; 18)
ISBN:
90-72846-21-4
Nr:
2168272188
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Autor:
Tytuł:
Rozwój koncepcji kariery = Development of the Career Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 37-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Occupational Career - New Patterns of Development and Planning in the Polish Conditions
Źródło:
Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.) - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002, s. 353-363 - Bibliogr.
Seria:
(Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess ; Bd. 17)
ISBN:
3-87988-637-7
Nr:
2168272034
rozdział w materiałach konferencyjnych
84

Autor:
Tytuł:
Kariera w organizacji : przed i po przełomie wieków = A Career in the Organisation: Before and After the Turn of the Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225082
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Rozwój personelu i kariera międzynarodowa
Źródło:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 143-161. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229604
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Opis fizyczny:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Seria:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
raport/sprawozdanie
87

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników
Źródło:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 101-114 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214228
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Wzorce karier menedżerów
Źródło:
Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001, s. 127-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-466-4
Nr:
2168239762
rozdział w monografii
89

Autor:
Tytuł:
Kierowanie zespołami pracowniczymi
Źródło:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 47-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213851
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji
Źródło:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-8788-45-6
Nr:
2168239122
rozdział w monografii
91

Autor:
Tytuł:
Ocenianie dla rozwoju = Assessment for Development
Źródło:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 4 (2000) , s. 43-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229774
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
120, [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-043-7
Nr:
2168226497
monografia
93

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 77-90 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA - podejście współdziałające
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 114-128. - Załączniki
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246548
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej
Źródło:
Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 1998, s. 87-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-74-9
Nr:
2168271912
rozdział w materiałach konferencyjnych
96

Autor:
Tytuł:
Kariera jednostki - determinanty wyborów = Career of an Individual - Determinants of Choice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 19-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244968
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Rozwój kariery zawodowej jednostki - determinanty wyborów = The Development of Individual Careers - Choice Determinants
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246342
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246116
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
99

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Źródło:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [86-105](189-210)
Sygnatura:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji kariery zawodowej w rozwoju personelu = Career Development in Personnel Management
Źródło:
Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 96-104. - Summ.
ISBN:
83-7017-732-8
Nr:
2168271936
rozdział w materiałach konferencyjnych
101

Autor:
Tytuł:
Rozwój kariery zawodowej jako instrument zarządzania personelem = Making One's Career as Instrument of Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 51-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
[103] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
41/KZKL/1/2008/S/457
Sygnatura:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Program badawczy:
28/KRP/1/07/9/389
Sygnatura:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
27/KZP/1/2004/S/137
Sygnatura:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KZP/1/2004/S/137
Sygnatura:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
naukowo-badawcze
1
Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego / Krzysztof Łysik ; Promotor: Alicji MIŚ. - Kraków, 2019. - 386 k. : il. ; 30cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003381
2
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
3
Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych = Career as an Organizational Tool for Retaining Talented Employees / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI // W: Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 59-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4469-8
4
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
5
Exploring Career Solutions for Talented Individuals : Talents in an Organization = Kształtowanie kariery utalentowanych pracowników : teoretyczne sugestie i empiryczne rozwiązania / Alicja MIŚ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 51-65. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
6
Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach : wstępne wyniki badań / Alicja MIŚ // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018), s. 269-277. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce. - Bibliogr. - ISSN 2450-775X
7
Kariera w perspektywie generacyjnej / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 53-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
8
Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi = Individualization as an Innovation in Professional Careers Management / Alicja MIŚ // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax". - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 60-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64927-97-3
9
Procesy rozwoju pracowników utalentowanych / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 142-155. - ISBN 978-83-264-9978-4
10
Globalna kariera utalentowanych pracowników - teoretyczne ramy pojęcia = Talents' Global Career - Theoretical Framework / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016), s. 122-132. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34150/Mis_Globalna_Kariera_Utalentowanych_Pracownikow_Teoretyczne_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 38-67. - ISBN 978-83-264-9978-4
12
Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami = The Essence of Talent : Theoretical Considerations and their Implications for Talent Management / Alicja MIŚ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 237-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_18.pdf. - ISSN 2084-5189
13
Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje / Alicja MIŚ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (37) (2015), s. 151-155. - Rec. pracy: Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje, red. nauk. Marta Juchnowicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138809. - ISSN 1734-087X
14
Indywidualizacja karier w organizacji = Career Customization in Organization / Alicja MIŚ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 849). - nr 39, t. 3 (2015), s. 129-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t3-129.pdf. - ISSN 2080-4881
15
Kariery ponad granicami / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 49-65. - ISBN 978-83-264-9203-7
16
Kształtowanie karier w organizacji / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 477-496. - ISBN 978-83-01-14813-3
17
University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014 / Alicja MIŚ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 10 (2014), s. 99-102. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/622. - ISSN 1642-168X
18
Kariera w firmie międzynarodowej : diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową = Career in an International Enterprise : Diagnosis of Practices in Polish Organizations Developing International Activity / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014), s. 241-253. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Satysfakcja zawodowa pracowników : kreator kapitału ludzkiego / Alicja MIŚ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (32) (2014), s. 211-216. - Rec. pracy: Marta Juchnowicz, Satysfakcja zawodowa pracowników: kreator kapitału ludzkiego. PWE, Warszawa 2014. - ISSN 1734-087X
20
Kariery ponad granicami / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[49]-19[67]. - Bibliogr.
21
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
22
Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 107-119. - Bibliogr.
23
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
24
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 175 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7252-572-7
25
Kariera nietradycyjna : alternatywne wzory zaangażowania zawodowego = Nontraditional Career - Alternative Patterns of Occupational Engagement / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 317-325. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Problematyka generacji i zarządzania generacjami w organizacji / Alicja Ewa MIŚ // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 57-72. - Bibliogr.
27
Zarządzanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 142-153. - ISBN 978-83-7252-572-7
28
Kultura jako mediator kariery globalnej / Alicja MIŚ // W: Człowiek w organizacji : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2012. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-711-7
29
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
30
Motywowanie i wynagradzanie pracowników / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 126-141. - ISBN 978-83-7252-572-7
31
Kariera zawodowa ekspatriantów / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 145-167. - ISBN 978-83-264-3948-3
32
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
33
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7252-572-7
34
Ograniczenie zatrudnienia / Alicja MIŚ, Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 154-175. - ISBN 978-83-7252-572-7
35
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
36
Kształtowanie karier w organizacji / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 477-496. - ISBN 978-83-01-14813-3
37
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
38
Kariera ekspatriantów z punktu widzenia organizacji / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 139-153
39
Teoria i praktyka zarządzania talentami w organizacji = The Theory and Practice of Managing an Organisation's Talent / Alicja MIŚ // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
40
W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana / Alicja MIŚ // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 77-80. - ISBN 978-83-7695-145-4
41
Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia / Alicja MIŚ // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 81-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-145-4
42
Career Management / Alicja MIŚ // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 119-132. - ISBN 978-83-264-1178-6
43
Talent Management / Alicja MIŚ // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 133-152. - ISBN 978-83-264-1178-6
44
Generational Identity in Organisations : Challengers for Human Resources Management = Tożsamość generacji w organizacjach : wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 224 (2011), s. 82-90. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Human and Work in a Changing Organisation. Management Oriented on the Employee Interests. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Menedżer jako doradca i mentor w karierze = Manager as a Consultant and Mentor in Career-Focused Development / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 522-532. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny / Alicja MIŚ // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 76-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-350-1
47
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
48
Jak zarządzać postawami pracowników? / Alicja MIŚ // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (2010), s. 111-113. - Rec. pracy: Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
49
Zarządzanie pracownikami utalentowanymi = Managing Talented Employees / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 9-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168071601. - ISSN 1898-6447
50
Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą / Alicja MIŚ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 97-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
51
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // Management Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur. - no 6 (2010), s. 30-41. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1. - ISSN 1734-1590
52
Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej = Adjustment of Career Path to Organizational Culture / Alicja MIŚ // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 394-404. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
53
CEE Management: konflikty, tarcia i paradoksy / Alicja MIŚ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2009), s. [151]-154. - ISSN 1641-0874
54
Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale = Retention and Development of High Potential Workers / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 273-281. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
56
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników / Tomasz SAPETA, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 34-61. - ISBN 978-83-7252-466-9
57
Zarządzanie talentami w organizacji = Managing Talent within Organisations / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 39-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168054931. - ISSN 1898-6447
58
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
59
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
60
Efektywnościowy wymiar kariery zawodowej = The Effectiveness Dimension of the Professional Career / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 19-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161370823. - ISSN 1898-6447
61
Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Teresa Myjak ; Promotor: Alicji MIŚ. - Kraków, 2008. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001403a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001403b
62
Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium = Talent Management in Organization : (Specificity and Instruments) / Alicja MIŚ // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
63
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 36-62. - ISBN 978-83-7526-650-4
64
Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 135-147. - ISBN 978-83-7526-650-4
65
Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji = The Notion of Professional Career Development in Organisations / Alicja MIŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 183). - ISBN 978-83-7252-373-0
66
Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu = Career Management in Organizations : from Hiring to Contract / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150610096. - ISSN 0208-7944
67
Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej / Alicja MIŚ // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 24-45. - ISBN 978-83-7252-379-2
68
Przepis na kobietę sukcesu : rozmowa z dr Alicją Miś, adiunktem w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Alicja MIŚ ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 11 (119) (2007), s. 19-20. - ISSN 1429-589X
69
Rozwój kapitału ludzkiego / Alicja MIŚ // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 143-159. - ISBN 978-83-7252-379-2
70
Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą = Careers in a Knowledge Management Organisation / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 39-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122793424. - ISSN 0208-7944
71
Zarządzanie karierą globalną : perspektywa organizacyjna = Global Career Management : Organizational Perspective / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006), s. 99-108. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
72
Kształtowanie karier w organizacji / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 477-496. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
73
Interpretacja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie = Interpreting Employee Careers in the Enterprise / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 33-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99530734. - ISSN 0208-7944
74
Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy : od kompetencji w karierze po kapitał kariery = Career Management in the Knowledge-Based Organization : from Competence in the Career to Career Capital / Alicja MIŚ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2005), s. 43-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
75
Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji / Alicja MIŚ // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - S. 212-224. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
76
Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu : od kompetencji do kariery po kapitał karier = Managing Careers in New Organizations : from Career Competencies to Career Capital / Alicja MIŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004), s. 102-109. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
77
Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 209-221. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
78
Systemy karier w organizacjach = Career Systems in Organisations / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64055428. - ISSN 0208-7944
79
Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji : Studia Uzupełniające Magisterskie [Dokument elektroniczny] / Alicja MIŚ. - Multimedia interakcyjne. - Nowy Sącz : WSB-NLU, 2003. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych wykładach
80
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 23-40. - ISBN 83-7252-159-X
81
Community Work in Informative Broadcasting Services Presented in Polish Television Stations / Lucjan Miś, Alicja MIŚ // W: Urban Community Work in the Context of Social Development : Proceedings of the 8th Biennial European IUCISD Conference in the Hague 2002 / Fenny Gerrits, Piotr Salustowicz (eds.). - Hague : Dr. Gradus Hendriks-stichting, 2003. - (Opbouwteksten ; 18). - S. 129-139. - Bibliogr. - ISBN 90-72846-21-4
82
Rozwój koncepcji kariery = Development of the Career Concept / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 37-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50848008. - ISSN 0208-7944
83
Occupational Career - New Patterns of Development and Planning in the Polish Conditions / Alicja MIŚ // W: Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.). - München; Mering : Rainer Hampp Verl., 2002. - (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess, ISSN 1430-3450 ; Bd. 17). - S. 353-363. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-637-7
84
Kariera w organizacji : przed i po przełomie wieków = A Career in the Organisation: Before and After the Turn of the Century / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13781. - ISSN 0208-7944
85
Rozwój personelu i kariera międzynarodowa / Alicja MIŚ // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 143-161. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
86
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
87
Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników / Alicja MIŚ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 101-114. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
88
Wzorce karier menedżerów / Alicja MIŚ // W: Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. - S. 127-134. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-466-4
89
Kierowanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 47-67. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
90
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-8788-45-6
91
Ocenianie dla rozwoju = Assessment for Development / Alicja MIŚ // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 4 (2000), s. 43-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
92
Analiza zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 120, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-043-7
93
Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Alicja MIŚ // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 77-90. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
94
Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA - podejście współdziałające / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 114-128. - Załączniki. - ISBN 83-907998-7-1
95
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska. - Łódź : Absolwent, 1998. - S. 87-94. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-74-9
96
Kariera jednostki - determinanty wyborów = Career of an Individual - Determinants of Choice / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 19-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Rozwój kariery zawodowej jednostki - determinanty wyborów = The Development of Individual Careers - Choice Determinants / Alicja MIŚ // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 327-334. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-21-6
98
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-21-6
99
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
100
Wykorzystanie koncepcji kariery zawodowej w rozwoju personelu = Career Development in Personnel Management / Alicja MIŚ // W: Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 96-104. - Summ. - ISBN 83-7017-732-8
101
Rozwój kariery zawodowej jako instrument zarządzania personelem = Making One's Career as Instrument of Personnel Management / Alicja MIŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 51-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
103
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
104
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
105
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
1
Łysik K., (2019), Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Miś A., Kraków : , 386 k.
2
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
3
Miś A., Karwiński M., (2018), Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych. [W:] Stańczyk I., Twaróg S. (red.), Człowiek w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 59-70.
4
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
5
Miś A., (2018), Exploring Career Solutions for Talented Individuals : Talents in an Organization, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 51-65.
6
Miś A., (2018), Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach : wstępne wyniki badań, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), s. 269-277.
7
Miś A., (2017), Kariera w perspektywie generacyjnej. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 53-64.
8
Miś A., (2016), Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka", Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 60-61.
9
Miś A., (2016), Procesy rozwoju pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 142-155.
10
Miś A., (2016), Globalna kariera utalentowanych pracowników - teoretyczne ramy pojęcia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 429, s. 122-132; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34150/Mis_Globalna_Kariera_Utalentowanych_Pracownikow_Teoretyczne_2016.pdf
11
Miś A., Pocztowski A., (2016), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 38-67.
12
Miś A., (2016), Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 237-248; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_18.pdf
13
Miś A., (2015), Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3 (37), s. 151-155; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138809
14
Miś A., (2015), Indywidualizacja karier w organizacji, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 39, t. 3, s. 129-142; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t3-129.pdf
15
Miś A., (2015), Kariery ponad granicami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 49-65.
16
Miś A., (2014), Kształtowanie karier w organizacji. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-496.
17
Miś A., (2014), University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 10, s. 99-102; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/622
18
Miś A., (2014), Kariera w firmie międzynarodowej : diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 241-253.
19
Miś A., (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników : kreator kapitału ludzkiego, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2 (32), s. 211-216.
20
Miś A., (2014), Kariery ponad granicami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[49]-19[67].
21
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
22
Miś A., (2013), Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 107-119.
23
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
24
Miś A. (red.), (2012), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim: ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 175 s.
25
Miś A., (2012), Kariera nietradycyjna : alternatywne wzory zaangażowania zawodowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 317-325.
26
Miś A., (2012), Problematyka generacji i zarządzania generacjami w organizacji. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 57-72.
27
Miś A., Sapeta T., (2012), Zarządzanie zespołami pracowniczymi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 142-153.
28
Miś A., (2012), Kultura jako mediator kariery globalnej. [W:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 325-332.
29
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-125.
30
Miś A., Karwiński M., Pauli U., (2012), Motywowanie i wynagradzanie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-141.
31
Miś A., (2012), Kariera zawodowa ekspatriantów. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 145-167.
32
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50-76.
33
Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., (2012), Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-31.
34
Miś A., Kubica I., Sapeta T., (2012), Ograniczenie zatrudnienia. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-175.
35
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77-96.
36
Miś A., (2012), Kształtowanie karier w organizacji. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-496.
37
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-49.
38
Miś A., (2011), Kariera ekspatriantów z punktu widzenia organizacji. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 139-153.
39
Miś A., (2011), Teoria i praktyka zarządzania talentami w organizacji, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 47-63.
40
Miś A., (2011), W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77-80.
41
Miś A., (2011), Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-90.
42
Miś A., (2011), Career Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 119-132.
43
Miś A., (2011), Talent Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 133-152.
44
Miś A., (2011), Generational Identity in Organisations : Challengers for Human Resources Management, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 224, s. 82-90.
45
Miś A., (2010), Menedżer jako doradca i mentor w karierze, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 522-532.
46
Miś A., (2010), Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny. [W:] Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 76-90.
47
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
48
Miś A., (2010), Jak zarządzać postawami pracowników?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1, s. 111-113.
49
Miś A., (2010), Zarządzanie pracownikami utalentowanymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 9-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/168071601
50
Miś A., (2010), Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-104.
51
Pocztowski A., Miś A., (2010), Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown, "Management Business Innovation", no 6, s. 30-41; http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1
52
Miś A., (2009), Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 394-404.
53
Miś A., (2009), CEE Management: konflikty, tarcia i paradoksy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. [151]-154.
54
Miś A., (2009), Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 273-281.
55
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-123.
56
Sapeta T., Miś A., (2009), Uwarunkowania płynności i retencji pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-61.
57
Miś A., (2009), Zarządzanie talentami w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 39-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/168054931
58
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-33.
59
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
60
Miś A., (2008), Efektywnościowy wymiar kariery zawodowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 19-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370823
61
Myjak T., (2008), Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne, Prom. Miś A., Kraków : , 304 k.
62
Miś A., (2008), Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 57-67.
63
Miś A., Pocztowski A., (2008), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 36-62.
64
Miś A., (2008), Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 135-147.
65
Miś A., (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 183), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 259 s.
66
Miś A., (2007), Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610096
67
Miś A., (2007), Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-45.
68
Miś A., Dziwisz E., (2007), Przepis na kobietę sukcesu : rozmowa z dr Alicją Miś, adiunktem w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Pracodawca", nr 11 (119), s. 19-20.
69
Miś A., (2007), Rozwój kapitału ludzkiego. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-159.
70
Miś A., (2006), Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 39-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/122793424
71
Miś A., (2006), Zarządzanie karierą globalną : perspektywa organizacyjna, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1130, s. 99-108.
72
Miś A., (2006), Kształtowanie karier w organizacji. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-496.
73
Miś A., (2005), Interpretacja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 33-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/99530734
74
Miś A., (2005), Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy : od kompetencji w karierze po kapitał kariery, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 43-56.
75
Miś A., (2005), Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 212-224.
76
Miś A., (2004), Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu : od kompetencji do kariery po kapitał karier, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1032, s. 102-109.
77
Miś A., (2004), Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 209-221.
78
Miś A., (2004), Systemy karier w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 69-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/64055428
79
Miś A., (2003), Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji: Studia Uzupełniające Magisterskie, [Dokument elektroniczny], Nowy Sącz : WSB-NLU, 1 dysk optyczny (CD-ROM)
80
Miś A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 23-40.
81
Miś L., Miś A., (2003), Community Work in Informative Broadcasting Services Presented in Polish Television Stations. [W:] Gerrits F., (eds.) (red.), Urban Community Work in the Context of Social Development : Proceedings of the 8th Biennial European IUCISD Conference in the Hague 2002, Hague : Dr. Gradus Hendriks-stichting, s. 129-139.
82
Miś A., (2003), Rozwój koncepcji kariery, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 37-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/50848008
83
Miś A., (2002), Occupational Career - New Patterns of Development and Planning in the Polish Conditions. [W:] (Hg.) (red.), Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess; Bd. 17), München ; Mering : Rainer Hampp Verl., s. 353-363.
84
Miś A., (2002), Kariera w organizacji : przed i po przełomie wieków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 57-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/13781
85
Miś A., (2002), Rozwój personelu i kariera międzynarodowa. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 143-161.
86
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
87
Miś A., (2001), Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-114.
88
Miś A., (2001), Wzorce karier menedżerów. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 127-134.
89
Miś A., (2001), Kierowanie zespołami pracowniczymi. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-67.
90
Pocztowski A., Miś A., (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-77.
91
Miś A., (2000), Ocenianie dla rozwoju, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 4, s. 43-55.
92
Pocztowski A., Miś A., (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 120, [1] s.
93
Miś A., (1999), Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 77-90.
94
Miś A., (1998), Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA - podejście współdziałające. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 114-128.
95
Miś A., Pocztowski A., (1998), Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź : Absolwent, s. 87-94.
96
Miś A., (1998), Kariera jednostki - determinanty wyborów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 19-25.
97
Miś A., (1997), Rozwój kariery zawodowej jednostki - determinanty wyborów. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 327-334.
98
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1997), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 353, [1] s.
99
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
100
Miś A., (1997), Wykorzystanie koncepcji kariery zawodowej w rozwoju personelu. [W:] Polańska A. (red.), Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 96-104.
101
Miś A., (1997), Rozwój kariery zawodowej jako instrument zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 51-63.
102
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
103
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
104
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
105
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
106
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
1
@unpublished{UEK:2168338611,
author = "Łysik Krzysztof",
title = "Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
3
@inbook{UEK:2168325831,
author = "Miś Alicja and Karwiński Marcin",
title = "Kariera jako organizacyjny instrument retencji pracowników utalentowanych",
booktitle = "Człowiek w organizacji",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4469-8",
}
4
@misc{UEK:2168330733,
author = "Purgał-Popiela Joanna and Pauli Urban and Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330157,
author = "Miś Alicja",
title = "Exploring Career Solutions for Talented Individuals : Talents in an Organization",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "51-65",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168326005,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach : wstępne wyniki badań",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (51)",
pages = "269-277",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168318549,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera w perspektywie generacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "53-64",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
8
@misc{UEK:2168310341,
author = "Miś Alicja",
title = "Indywidualizacja jako innowacja w zarządzaniu karierami zawodowymi",
booktitle = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka"",
pages = "60-61",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2016",
isbn = "978-83-64927-97-3",
}
9
@inbook{UEK:2168304281,
author = "Miś Alicja",
title = "Procesy rozwoju pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "142-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
10
@article{UEK:2168308169,
author = "Miś Alicja",
title = "Globalna kariera utalentowanych pracowników - teoretyczne ramy pojęcia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "429",
pages = "122-132",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168304225,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "38-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
12
@article{UEK:2168308157,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "237-248",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168300909,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "3 (37)",
pages = "151-155",
year = "2015",
}
14
@article{UEK:2168296681,
author = "Miś Alicja",
title = "Indywidualizacja karier w organizacji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "39, t. 3",
pages = "129-142",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
15
@inbook{UEK:2168297907,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariery ponad granicami",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "49-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
16
@inbook{UEK:2168337231,
author = "Miś Alicja",
title = "Kształtowanie karier w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "477-496",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
17
@misc{UEK:2168305637,
author = "Miś Alicja",
title = "University Forum for Human Resource Development - Research and Practice across Europe - Edinburgh 2014",
booktitle = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 10",
pages = "99-102",
year = "2014",
}
18
@article{UEK:2168291771,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera w firmie międzynarodowej : diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "241-253",
adress = "",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168286341,
author = "Miś Alicja",
title = "Satysfakcja zawodowa pracowników : kreator kapitału ludzkiego",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2 (32)",
pages = "211-216",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168303263,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariery ponad granicami",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[49]-19[67]",
year = "2014",
}
21
@misc{UEK:2168272272,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168288543,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "107-119",
year = "2013",
}
23
@book{UEK:2168272274,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
24
@book{UEK:2168235426,
title = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
editor = Miś Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
25
@article{UEK:2168238276,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera nietradycyjna : alternatywne wzory zaangażowania zawodowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "317-325",
adress = "",
year = "2012",
}
26
@unpublished{UEK:2168273454,
author = "Miś Alicja Ewa",
title = "Problematyka generacji i zarządzania generacjami w organizacji",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "57-72",
year = "2012",
}
27
@inbook{UEK:2168235476,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "142-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
28
@inbook{UEK:2168272192,
author = "Miś Alicja",
title = "Kultura jako mediator kariery globalnej",
booktitle = "Człowiek w organizacji : teoria i praktyka",
pages = "325-332",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-7378-711-7",
}
29
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban and Kubica Iwona",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
30
@inbook{UEK:2168235474,
author = "Miś Alicja and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Motywowanie i wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "126-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
31
@inbook{UEK:2168237352,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera zawodowa ekspatriantów",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "145-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
32
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
33
@inbook{UEK:2168235432,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Purgał-Popiela Joanna and Karwiński Marcin",
title = "Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "9-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
34
@inbook{UEK:2168235478,
author = "Miś Alicja and Kubica Iwona and Sapeta Tomasz",
title = "Ograniczenie zatrudnienia",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "154-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
35
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
36
@inbook{UEK:2168228752,
author = "Miś Alicja",
title = "Kształtowanie karier w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "477-496",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
37
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
38
@unpublished{UEK:2168265108,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera ekspatriantów z punktu widzenia organizacji",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "139-153",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168232728,
author = "Miś Alicja",
title = "Teoria i praktyka zarządzania talentami w organizacji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "47-63",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168226409,
author = "Miś Alicja",
title = "W drodze do mistrzostwa : jubileusz prof. Tadeusza Listwana",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "77-80",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
41
@inbook{UEK:2168226411,
author = "Miś Alicja",
title = "Natura mistrzostwa - próba wyjaśnienia pojęcia",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "81-90",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
42
@inbook{UEK:2165923450,
author = "Miś Alicja",
title = "Career Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "119-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
43
@inbook{UEK:2165923467,
author = "Miś Alicja",
title = "Talent Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "133-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
44
@article{UEK:2168235662,
author = "Miś Alicja",
title = "Generational Identity in Organisations : Challengers for Human Resources Management",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "224",
pages = "82-90",
adress = "",
year = "2011",
}
45
@article{UEK:2165630412,
author = "Miś Alicja",
title = "Menedżer jako doradca i mentor w karierze",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "522-532",
adress = "",
year = "2010",
}
46
@inbook{UEK:2165992418,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "76-90",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-350-1",
}
47
@unpublished{UEK:2168304899,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Miś Alicja and Purgał-Popiela Joanna",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:2168332185,
author = "Miś Alicja",
title = "Jak zarządzać postawami pracowników?",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "1",
pages = "111-113",
year = "2010",
}
49
@article{UEK:51475,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie pracownikami utalentowanymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "9-21",
year = "2010",
}
50
@inbook{UEK:2165699038,
author = "Miś Alicja",
title = "Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "97-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
51
@article{UEK:2168236410,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown",
journal = "Management Business Innovation",
number = "no 6",
pages = "30-41",
year = "2010",
}
52
@inbook{UEK:2164963648,
author = "Miś Alicja",
title = "Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "394-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
53
@article{UEK:51227,
author = "Miś Alicja",
title = "CEE Management: konflikty, tarcia i paradoksy",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "[151]-154",
year = "2009",
}
54
@article{UEK:50551,
author = "Miś Alicja",
title = "Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "273-281",
adress = "",
year = "2009",
}
55
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Miś Alicja and Kubica Iwona",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
56
@inbook{UEK:2164990740,
author = "Sapeta Tomasz and Miś Alicja",
title = "Uwarunkowania płynności i retencji pracowników",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "34-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
57
@article{UEK:51461,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "39-54",
year = "2009",
}
58
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Miś Alicja",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
59
@misc{UEK:2165929911,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
60
@article{UEK:50657,
author = "Miś Alicja",
title = "Efektywnościowy wymiar kariery zawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "19-37",
year = "2008",
}
61
@unpublished{UEK:51605,
author = "Myjak Teresa",
title = "Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
62
@inbook{UEK:2166080936,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój talentów w organizacji : specyfika i instrumentarium",
booktitle = "Kompetencje a sukces zarządzania organizacją",
pages = "57-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-928-3",
}
63
@inbook{UEK:2165621109,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "36-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
64
@inbook{UEK:2165621576,
author = "Miś Alicja",
title = "Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "135-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
65
@book{UEK:51003,
author = "Miś Alicja",
title = "Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-373-0",
}
66
@article{UEK:50941,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "35-48",
year = "2007",
}
67
@inbook{UEK:2165535380,
author = "Miś Alicja",
title = "Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "24-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
68
@misc{UEK:2168271916,
author = "Miś Alicja and Dziwisz Elżbieta",
title = "Przepis na kobietę sukcesu : rozmowa z dr Alicją Miś, adiunktem w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Pracodawca",
number = "11 (119)",
pages = "19-20",
year = "2007",
}
69
@inbook{UEK:2165535411,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój kapitału ludzkiego",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "143-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
70
@article{UEK:52871,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "39-55",
year = "2006",
}
71
@article{UEK:51716,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą globalną : perspektywa organizacyjna",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1130",
pages = "99-108",
adress = "",
year = "2006",
}
72
@inbook{UEK:2166092995,
author = "Miś Alicja",
title = "Kształtowanie karier w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "477-496",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
73
@article{UEK:52792,
author = "Miś Alicja",
title = "Interpretacja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "33-46",
year = "2005",
}
74
@article{UEK:52473,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy : od kompetencji w karierze po kapitał kariery",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "43-56",
year = "2005",
}
75
@inbook{UEK:2166497243,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariery czy bariery : dylematy rozwoju w organizacji",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "212-224",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
76
@article{UEK:2168222860,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu : od kompetencji do kariery po kapitał karier",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1032",
pages = "102-109",
adress = "",
year = "2004",
}
77
@inbook{UEK:2168221892,
author = "Miś Alicja",
title = "Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
78
@article{UEK:2168219674,
author = "Miś Alicja",
title = "Systemy karier w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "69-80",
year = "2004",
}
79
@book{UEK:2168272744,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji : Studia Uzupełniające Magisterskie",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "WSB-NLU",
year = "2003",
}
80
@inbook{UEK:2168225458,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
81
@inbook{UEK:2168272188,
author = "Miś Lucjan and Miś Alicja",
title = "Community Work in Informative Broadcasting Services Presented in Polish Television Stations",
booktitle = "Urban Community Work in the Context of Social Development : Proceedings of the 8th Biennial European IUCISD Conference in the Hague 2002",
pages = "129-139",
adress = "Hague",
publisher = "Dr. Gradus Hendriks-stichting",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "90-72846-21-4",
}
82
@article{UEK:2168223602,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój koncepcji kariery",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "37-61",
year = "2003",
}
83
@inbook{UEK:2168272034,
author = "Miś Alicja",
title = "Occupational Career - New Patterns of Development and Planning in the Polish Conditions",
booktitle = "Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001",
pages = "353-363",
adress = "München; Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verl.",
year = "2002",
issn = "1430-3450",
isbn = "3-87988-637-7",
}
84
@article{UEK:2168225082,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera w organizacji : przed i po przełomie wieków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "57-66",
year = "2002",
}
85
@inbook{UEK:2168229604,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój personelu i kariera międzynarodowa",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "143-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
86
@misc{UEK:2168229770,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Purgał Joanna",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2001",
issn = "1641-9766",
}
87
@inbook{UEK:2166214228,
author = "Miś Alicja",
title = "Doskonalenie kwalifikacji i planowanie rozwoju pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "101-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
88
@inbook{UEK:2168239762,
author = "Miś Alicja",
title = "Wzorce karier menedżerów",
booktitle = "Dylematy kształcenia menadżerów u progu XXI wieku",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2001",
isbn = "83-7188-466-4",
}
89
@inbook{UEK:2166213851,
author = "Miś Alicja",
title = "Kierowanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "47-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
90
@inbook{UEK:2168239122,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy",
pages = "67-77",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2000",
isbn = "83-8788-45-6",
}
91
@article{UEK:2168229774,
author = "Miś Alicja",
title = "Ocenianie dla rozwoju",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "4",
pages = "43-55",
year = "2000",
}
92
@book{UEK:2168226497,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Analiza zasobów ludzkich w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-043-7",
}
93
@inbook{UEK:2168239146,
author = "Miś Alicja",
title = "Zarządzanie karierą zawodową w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "77-90",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1999",
isbn = "83-911087-9-1",
}
94
@inbook{UEK:2168246548,
author = "Miś Alicja",
title = "Planowanie karier w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Wawel SA - podejście współdziałające",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
pages = "114-128",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
95
@inbook{UEK:2168271912,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa",
pages = "87-94",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1998",
isbn = "83-86840-74-9",
}
96
@article{UEK:2168244968,
author = "Miś Alicja",
title = "Kariera jednostki - determinanty wyborów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "19-25",
year = "1998",
}
97
@inbook{UEK:2168246342,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój kariery zawodowej jednostki - determinanty wyborów",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "327-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
98
@book{UEK:2168246116,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
editor = Szałkowski Adam,
editor = Piechnik-Kurdziel Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
99
@unpublished{UEK:2168335423,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[86-105](189-210)",
year = "1997",
}
100
@inbook{UEK:2168271936,
author = "Miś Alicja",
title = "Wykorzystanie koncepcji kariery zawodowej w rozwoju personelu",
booktitle = "Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r.",
pages = "96-104",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-7017-732-8",
}
101
@article{UEK:2168237770,
author = "Miś Alicja",
title = "Rozwój kariery zawodowej jako instrument zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "51-63",
year = "1997",
}
102
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt Beata and Purgał-Popiela Joanna and Sapeta Tomasz and Kubica Iwona and Pauli Urban",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
103
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt-Nawara Beata and Purgał-Popiela Joanna and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
104
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
105
@unpublished{UEK:2168226341,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
106
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}