Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Procesy zarządzania strategicznego w bankach
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 105-119
ISBN:
978-83-7252-758-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168326911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Przywództwo w systemie przedsiębiorczości korporacyjnej
Źródło:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 118-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310097
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Menedżeryzm w spółce akcyjnej - perspektywa prawa i kodeksów dobrych praktyk
Źródło:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 85-102
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej = Traditional and Alternative Strategies Compete in the Meat Industry
Źródło:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 209-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168297513
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej w Polsce
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ, s. 57-74
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303419
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Finansowanie właścicielskie w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 265-281
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282027
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Strategie konkurowania w procesie restrukturyzacji branży mięsnej w Polsce = Strategies to Compete in the Restructuring of the Meat Industry in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 225-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168287047
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24-38
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Analiza sił konkurencyjności w polskim sektorze mięsnym w 2012 roku
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ, s. 65-84
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291695
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Determinants of Corporate Governance in Banks
Źródło:
Corporate Governance in the Banking Sector / red. Piotr Urbanek - Łódź: Łódź University Press, 2013, s. 71-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-976-6
Nr:
2168276489
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-Spożywczy - wybrane zagadnienia = Good corporate governance practices of companies WIG-food index, selected issues
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 312-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271200
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Use of Performance Management in Operations of the Top Management of a Company
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / red. Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 35-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-spożywczy
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ, s. 77-98
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Fundusze wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP
Źródło:
Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. Marek Matejun - Warszawa: Difin SA, 2011, s. 360-372 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-443-0
Nr:
2168228300
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Centralizacja i decentralizacja jako wymiar struktury władzy
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 66-78
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Ewolucja struktur władzy w współczesnym przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA, s. 80-95
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Piotr Łasak , Krzysztof Misiołek
Tytuł:
Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 74-110 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa : perspektywa menedżerska
Źródło:
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania / red. Anna Adamik - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 100-117 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-353-2
Nr:
2165984793
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia = Qualitative Evaluation of Corporate Top Management : Selected Issues
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 100 (2010) , s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934615
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Determinanty przywództwa w warunkach kryzysu = Leadership Features in Crisis Circumstances
Źródło:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 129-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
2162222509
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Jakościowe mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 20-37
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218452
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Determinanty nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem skarbu państwa = Factors of Corporate Governance in State - Owed Enterprises
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. - 2(2) (2009) , s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50451
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji interesariuszy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Stakeholder Approach Performance In Company Value Creating
Źródło:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 73-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273078
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM
Źródło:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA, s. 69-90
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276283
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych = The Specific Nature of Corporate Supervision in Employee Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 766 (2007) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50757
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wybrane modele korporacji i nadzoru korporacyjnego w spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa = Selected Models of Corporation and Corporate Governance of State-Owned Enterprises
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 275-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095314
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Social Dialogue in the Corporate Governance System
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 87-95
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165733483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego
Źródło:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 81-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166113775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Podmiotowość pracownicza w systemie nadzoru korporacyjnego = The Subjectivity of Employees in the Corporate Governance System
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 191-199. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165908112
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Efektywność nadzoru korporacyjnego = Efficiency of Corporate Governance
Źródło:
Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. Tadeusz Dudycz - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 352-367. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; t. 7, z. 1A)
ISBN:
978-83-60230-03-9
Nr:
2166158395
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Konsolidacja pozioma i pionowa w sektorze elektroenergetycznym (podsektor dystrybucji)
Źródło:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA, s. 40-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275493
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo ABRYS, 2005
Opis fizyczny:
325 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-99-4
Nr:
2168218330
monografia
33

Tytuł:
Nadzór korporacyjny - w perspektywie podmiotowości pracowniczej
Źródło:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 80-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168259006
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa = Changes in the System of Economic Evaluation of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005) , s. 159-171. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52990
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Relacje inwestorskie i komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego = Investors Relationships and Communication in Shareholders Supervision
Źródło:
Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005, s. 541-550. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-37-6
Nr:
2168248258
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Przedsiębiorczość korporacyjna a kreowanie innowacji = Corporate Entrepreneurship and Innovations Creation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004) , s. 250-258. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166528124
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Federalizm a nadzór korporacyjny
Źródło:
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-732-6
Nr:
2168272122
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Niezależni członkowie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego = Independent Members of the Board in the System of Corporate Governance
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165996462
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Mierniki oceny przedsiębiorstwa = Evaluation Measures of the Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 3 (638) (2003) , s. 72-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224140
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Mierniki nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 72-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230054
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Projektowanie systemu naczelnego kierownictwa spółek kapitałowych - wybrane zagadnienia metodologiczne = Designing a Senior Management System for Capital Companies - Selected Methodological Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 119-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225442
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Porównywanie się z najlepszymi. Benchmarking w systemie analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa = Comparing with the Best. Benchmarking in the System of Company's Competitive Edge Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257266
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/733
Nr:
2168312613
doktorat
44

Tytuł:
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych
Źródło:
Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. Stanisław Rudolf - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 28-37
ISBN:
83-01-12813-5
Nr:
2168254160
rozdział w monografii
45

Tytuł:
The Hewlett Packard Company
Źródło:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 31-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239904
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Fundusze rozwoju przedsiębiorczości
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 191-202
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168251096
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Rola zarządu w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa = Role of Board of Directors in the System of Enterprise's Top Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255266
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Funkcje i miejsce rad nadzorczych w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa = Role of Board of Directors in the System of Senior Management in Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997) , s. 79-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256448
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Fundusz rozwoju przedsiębiorczości
Źródło:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 104-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251068
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a rozwój przedsiębiorczości = Organizational Culture of Enterprise Vs Development of Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234124
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Analiza otoczenia dla potrzeb określenia strategii = Analysis of the Environment for the Needs of Strategy Determination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276373
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Fundusz rozwoju przedsiębiorczości
Źródło:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 95-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330305
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-93/Magazyn
Nr:
2168276221
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. s. 6-7
Program badawczy:
44/KJiP/1/92/S
Sygnatura:
NP-253/Magazyn
Nr:
2168329787
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-142/Magazyn
Nr:
2168323287
naukowo-badawcze
1
Procesy zarządzania strategicznego w bankach / Krzysztof MISIOŁEK // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 105-119. - ISBN 978-83-7252-758-5
2
Przywództwo w systemie przedsiębiorczości korporacyjnej / Krzysztof MISIOŁEK // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 118-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
3
Menedżeryzm w spółce akcyjnej - perspektywa prawa i kodeksów dobrych praktyk / Krzysztof MISIOŁEK // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 85-102. - ISBN 978-83-7252-730-1
4
Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej = Traditional and Alternative Strategies Compete in the Meat Industry / Krzysztof MISIOŁEK // W: Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 209-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf
5
Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej w Polsce / Krzysztof MISIOŁEK // W: Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - (2014), s. 57-74
6
Finansowanie właścicielskie w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof MISIOŁEK // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 265-281. - ISBN 978-83-7641-935-0
7
Strategie konkurowania w procesie restrukturyzacji branży mięsnej w Polsce = Strategies to Compete in the Restructuring of the Meat Industry in Poland / Krzysztof MISIOŁEK // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 225-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3
8
Mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa / Krzysztof MISIOŁEK // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 24-38. - ISBN 978-83-7252-665-6
9
Analiza sił konkurencyjności w polskim sektorze mięsnym w 2012 roku / Krzysztof MISIOŁEK // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 65-84
10
Determinants of Corporate Governance in Banks / Krzysztof MISIOŁEK // W: Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek. - Łódź: Łódź University Press, 2013. - S. 71-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-976-6
11
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-Spożywczy - wybrane zagadnienia = Good corporate governance practices of companies WIG-food index, selected issues / Krzysztof MISIOŁEK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013), s. 312-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_22.pdf. - ISSN 2084-5189
12
Use of Performance Management in Operations of the Top Management of a Company / Krzysztof MISIOŁEK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 35-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
13
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-spożywczy / Krzysztof MISIOŁEK // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 77-98
14
Fundusze wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP / Krzysztof MISIOŁEK // W: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa: Difin SA, 2011. - S. 360-372. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-443-0
15
Centralizacja i decentralizacja jako wymiar struktury władzy / Krzysztof MISIOŁEK // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 66-78
16
Ewolucja struktur władzy w współczesnym przedsiębiorstwie / Krzysztof MISIOŁEK // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 80-95
17
Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach / Piotr Łasak, Krzysztof MISIOŁEK // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 74-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
18
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa : perspektywa menedżerska / Krzysztof MISIOŁEK // W: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Anna Adamik. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 100-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-353-2
19
Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia = Qualitative Evaluation of Corporate Top Management : Selected Issues / Krzysztof MISIOŁEK // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 100 (2010), s. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%20100.pdf. - ISSN 1234-8872
20
Determinanty przywództwa w warunkach kryzysu = Leadership Features in Crisis Circumstances / Krzysztof MISIOŁEK // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 129-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-6-3
21
Jakościowe mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa / Krzysztof MISIOŁEK // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 20-37
22
Determinanty nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem skarbu państwa = Factors of Corporate Governance in State - Owed Enterprises / Krzysztof MISIOŁEK // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - 2(2) (2009), s. 47-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
23
Wykorzystanie koncepcji interesariuszy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Stakeholder Approach Performance In Company Value Creating / Krzysztof MISIOŁEK // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 73-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
24
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM / Krzysztof MISIOŁEK, Tomasz BOBER // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 69-90
25
Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych = The Specific Nature of Corporate Supervision in Employee Companies / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157525949. - ISSN 1898-6447
26
Wybrane modele korporacji i nadzoru korporacyjnego w spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa = Selected Models of Corporation and Corporate Governance of State-Owned Enterprises / Krzysztof MISIOŁEK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 275-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
27
Social Dialogue in the Corporate Governance System / Krzysztof MISIOŁEK // W: Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - S. 87-95. - ISBN 83-85827-95-1
28
Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego / Krzysztof MISIOŁEK // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 81-99. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-606-5
29
Podmiotowość pracownicza w systemie nadzoru korporacyjnego = The Subjectivity of Employees in the Corporate Governance System / Krzysztof MISIOŁEK // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 191-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
30
Efektywność nadzoru korporacyjnego = Efficiency of Corporate Governance / Krzysztof MISIOŁEK // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 352-367. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9
31
Konsolidacja pozioma i pionowa w sektorze elektroenergetycznym (podsektor dystrybucji) / K. MISIOŁEK // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 40-64. - Bibliogr.
32
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Krzysztof MISIOŁEK, Tomasz ROJEK ; red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Wydawnictwo ABRYS, 2005. - 325 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-99-4
33
Nadzór korporacyjny - w perspektywie podmiotowości pracowniczej / Krzysztof MISIOŁEK // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 80-98. - Bibliogr.
34
Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa = Changes in the System of Economic Evaluation of an Enterprise / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005), s. 159-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/85421334. - ISSN 0208-7944
35
Relacje inwestorskie i komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego = Investors Relationships and Communication in Shareholders Supervision / Krzysztof MISIOŁEK // W: Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 2 / red. Edward Urbańczyk . - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005. - (Czas na Pieniądz). - S. 541-550. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-37-6
36
Przedsiębiorczość korporacyjna a kreowanie innowacji = Corporate Entrepreneurship and Innovations Creation / Krzysztof MISIOŁEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004), s. 250-258. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
37
Federalizm a nadzór korporacyjny / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-732-6
38
Niezależni członkowie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego = Independent Members of the Board in the System of Corporate Governance / Krzysztof MISIOŁEK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
39
Mierniki oceny przedsiębiorstwa = Evaluation Measures of the Enterprise / Krzysztof MISIOŁEK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 3 (638) (2003), s. 72-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
40
Mierniki nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w rozwoju przedsiębiorstwa / Krzysztof MISIOŁEK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 72-79. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
41
Projektowanie systemu naczelnego kierownictwa spółek kapitałowych - wybrane zagadnienia metodologiczne = Designing a Senior Management System for Capital Companies - Selected Methodological Problems / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 119-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11637. - ISSN 0208-7944
42
Porównywanie się z najlepszymi. Benchmarking w systemie analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa = Comparing with the Best. Benchmarking in the System of Company's Competitive Edge Analysis / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 107-117. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach / Krzysztof MISIOŁEK ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1999. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. Stanisław Rudolf . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 28-37. - ISBN 83-01-12813-5
45
The Hewlett Packard Company / Krzysztof MISIOŁEK // W: Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 31-36. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-007-0
46
Fundusze rozwoju przedsiębiorczości / Krzysztof MISIOŁEK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 191-202. - ISBN 83-7252-004-6
47
Rola zarządu w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa = Role of Board of Directors in the System of Enterprise's Top Management / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Funkcje i miejsce rad nadzorczych w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa = Role of Board of Directors in the System of Senior Management in Company / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997), s. 79-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Fundusz rozwoju przedsiębiorczości / Krzysztof MISIOŁEK // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 104-110. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
50
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a rozwój przedsiębiorczości = Organizational Culture of Enterprise Vs Development of Entrepreneurship / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Analiza otoczenia dla potrzeb określenia strategii = Analysis of the Environment for the Needs of Strategy Determination / Krzysztof MISIOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Fundusz rozwoju przedsiębiorczości / Krzysztof MISIOŁEK // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 95-103. - Bibliogr.
53
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1992]. - 72 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 6-7
58
Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Misiołek K., (2018), Procesy zarządzania strategicznego w bankach. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 105-119.
2
Misiołek K., (2016), Przywództwo w systemie przedsiębiorczości korporacyjnej. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 118-136.
3
Misiołek K., (2016), Menedżeryzm w spółce akcyjnej - perspektywa prawa i kodeksów dobrych praktyk. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 85-102.
4
Misiołek K., (2015), Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej. [W:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-229.
5
Misiołek K., (2014), Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej w Polsce. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 57-74.
6
Misiołek K., (2014), Finansowanie właścicielskie w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 265-281.
7
Misiołek K., (2014), Strategie konkurowania w procesie restrukturyzacji branży mięsnej w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 225-236.
8
Misiołek K., (2014), Mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-38.
9
Misiołek K., (2013), Analiza sił konkurencyjności w polskim sektorze mięsnym w 2012 roku. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 65-84.
10
Misiołek K., (2013), Determinants of Corporate Governance in Banks. [W:] Urbanek P. (red.), Corporate Governance in the Banking Sector, Łódź : Łódź University Press, s. 71-82.
11
Misiołek K., (2013), Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-Spożywczy - wybrane zagadnienia, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 6, s. 312-330; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_22.pdf
12
Misiołek K., (2012), Use of Performance Management in Operations of the Top Management of a Company. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 35-55.
13
Misiołek K., (2012), Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-spożywczy. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 77-98.
14
Misiołek K., (2011), Fundusze wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP. [W:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa : Difin SA, s. 360-372.
15
Misiołek K., (2011), Centralizacja i decentralizacja jako wymiar struktury władzy. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 66-78.
16
Misiołek K., (2010), Ewolucja struktur władzy w współczesnym przedsiębiorstwie. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 80-95.
17
Łasak P., Misiołek K., (2010), Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 74-110.
18
Misiołek K., (2010), Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa : perspektywa menedżerska. [W:] Adamik A. (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 100-117.
19
Misiołek K., (2010), Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 100, s. 103-113; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%20100.pdf
20
Misiołek K., (2009), Determinanty przywództwa w warunkach kryzysu. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 129-139.
21
Misiołek K., (2009), Jakościowe mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 20-37.
22
Misiołek K., (2009), Determinanty nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem skarbu państwa, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", 2(2), s. 47-54.
23
Misiołek K., (2008), Wykorzystanie koncepcji interesariuszy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 73-83.
24
Misiołek K., Bober T., (2007), Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 69-90.
25
Misiołek K., (2007), Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 63-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/157525949
26
Misiołek K., (2007), Wybrane modele korporacji i nadzoru korporacyjnego w spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 275-285.
27
Misiołek K., (2006), Social Dialogue in the Corporate Governance System. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Contemporary Aspects of Management and Restructuring, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", s. 87-95.
28
Misiołek K., (2006), Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 81-99.
29
Misiołek K., (2006), Podmiotowość pracownicza w systemie nadzoru korporacyjnego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 191-199.
30
Misiołek K., (2006), Efektywność nadzoru korporacyjnego. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Wrocław: Akademia Ekonomiczna, s. 352-367.
31
Misiołek K., (2006), Konsolidacja pozioma i pionowa w sektorze elektroenergetycznym (podsektor dystrybucji). [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 40-64.
32
Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., (2005), Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Borowiecki R. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo ABRYS, 325 s.
33
Misiołek K., (2005), Nadzór korporacyjny - w perspektywie podmiotowości pracowniczej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 80-98.
34
Misiołek K., (2005), Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 159-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/85421334
35
Misiołek K., (2005), Relacje inwestorskie i komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 541-550.
36
Misiołek K., (2004), Przedsiębiorczość korporacyjna a kreowanie innowacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1045, s. 250-258.
37
Machaczka J., Misiołek K., (2004), Federalizm a nadzór korporacyjny. [W:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 59-70.
38
Misiołek K., (2004), Niezależni członkowie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-95.
39
Misiołek K., (2003), Mierniki oceny przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 3 (638), s. 72-80.
40
Misiołek K., (2003), Mierniki nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 72-79.
41
Misiołek K., (2002), Projektowanie systemu naczelnego kierownictwa spółek kapitałowych - wybrane zagadnienia metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 119-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/11637
42
Misiołek K., (1999), Porównywanie się z najlepszymi. Benchmarking w systemie analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 107-117.
43
Misiołek K., (1999), Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach, Prom. Machaczka J., Kraków : , 210 k.
44
Machaczka J., Misiołek K., (1999), Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych. [W:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 28-37.
45
Misiołek K., (1999), The Hewlett Packard Company. [W:] Bednarczyk M. (red.), Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 31-36.
46
Misiołek K., (1999), Fundusze rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 191-202.
47
Misiołek K., (1998), Rola zarządu w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 71-79.
48
Misiołek K., (1997), Funkcje i miejsce rad nadzorczych w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 79-85.
49
Misiołek K., (1995), Fundusz rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 104-110.
50
Misiołek K., (1994), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a rozwój przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 57-67.
51
Misiołek K., (1994), Analiza otoczenia dla potrzeb określenia strategii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 43-53.
52
Misiołek K., (1994), Fundusz rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 95-103.
53
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
54
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
55
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
56
Machaczka J., Misiołek K., Smutek H., Walczyk E., (1992), Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
57
Machaczka J., Misiołek K., Walczyk E., (1992), Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
58
Machaczka J., Misiołek K., Smutek H., Walczyk E., (1991), Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
1
@inbook{UEK:2168326911,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Procesy zarządzania strategicznego w bankach",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
2
@inbook{UEK:2168310097,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Przywództwo w systemie przedsiębiorczości korporacyjnej",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "118-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
3
@inbook{UEK:2168311301,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Menedżeryzm w spółce akcyjnej - perspektywa prawa i kodeksów dobrych praktyk",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "85-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
4
@inbook{UEK:2168297513,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej",
booktitle = "Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
pages = "209-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf},
isbn = "978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2",
}
5
@unpublished{UEK:2168303419,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej w Polsce",
booktitle = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "57-74",
year = "2014",
}
6
@inbook{UEK:2168282027,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Finansowanie właścicielskie w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "265-281",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
7
@inbook{UEK:2168287047,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Strategie konkurowania w procesie restrukturyzacji branży mięsnej w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej",
pages = "225-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-98-3",
}
8
@inbook{UEK:2168284883,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "24-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
9
@unpublished{UEK:2168291695,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Analiza sił konkurencyjności w polskim sektorze mięsnym w 2012 roku",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "65-84",
year = "2013",
}
10
@inbook{UEK:2168276489,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Determinants of Corporate Governance in Banks",
booktitle = "Corporate Governance in the Banking Sector",
pages = "71-82",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódź University Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7525-976-6",
}
11
@article{UEK:2168271200,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-Spożywczy - wybrane zagadnienia",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 6",
pages = "312-330",
year = "2013",
url = {http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_22.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168243006,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Use of Performance Management in Operations of the Top Management of a Company",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "35-55",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
13
@unpublished{UEK:2168273844,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-spożywczy",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "77-98",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168228300,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Fundusze wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP",
booktitle = "Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "360-372",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-443-0",
}
15
@unpublished{UEK:2168260650,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Centralizacja i decentralizacja jako wymiar struktury władzy",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "66-78",
year = "2011",
}
16
@unpublished{UEK:2168282547,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Ewolucja struktur władzy w współczesnym przedsiębiorstwie",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "80-95",
year = "2010",
}
17
@inbook{UEK:2165276483,
author = "Piotr Łasak and Krzysztof Misiołek",
title = "Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "74-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
18
@inbook{UEK:2165984793,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa : perspektywa menedżerska",
booktitle = "Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania",
pages = "100-117",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-353-2",
}
19
@article{UEK:2164934615,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 100",
pages = "103-113",
year = "2010",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%20100.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2162222509,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Determinanty przywództwa w warunkach kryzysu",
booktitle = "Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "129-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-6-3",
}
21
@unpublished{UEK:2168218452,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Jakościowe mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "20-37",
year = "2009",
}
22
@article{UEK:50451,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Determinanty nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem skarbu państwa",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "2(2)",
pages = "47-54",
year = "2009",
}
23
@inbook{UEK:2168273078,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Wykorzystanie koncepcji interesariuszy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "73-83",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-155-5",
}
24
@unpublished{UEK:2168276283,
author = "Krzysztof Misiołek and Tomasz Bober",
title = "Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "69-90",
year = "2007",
}
25
@article{UEK:50757,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "63-75",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157525949},
}
26
@inbook{UEK:2166095314,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Wybrane modele korporacji i nadzoru korporacyjnego w spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "275-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
27
@inbook{UEK:2165733483,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Social Dialogue in the Corporate Governance System",
booktitle = "Contemporary Aspects of Management and Restructuring",
pages = "87-95",
adress = "Warsaw ; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-85827-95-1",
}
28
@inbook{UEK:2166113775,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego",
booktitle = "Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń",
pages = "81-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-606-5",
}
29
@inbook{UEK:2165908112,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Podmiotowość pracownicza w systemie nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "191-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
30
@inbook{UEK:2166158395,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Efektywność nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Efektywność źródłem bogactwa narodów",
pages = "352-367",
adress = "Łódź; Wrocław",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "1733-2486",
isbn = "978-83-60230-03-9",
}
31
@unpublished{UEK:2168275493,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Konsolidacja pozioma i pionowa w sektorze elektroenergetycznym (podsektor dystrybucji)",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "40-64",
year = "2006",
}
32
@book{UEK:2168218330,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Krzysztof Misiołek and Tomasz Rojek",
title = "Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo ABRYS",
year = "2005",
isbn = "83-85827-99-4",
}
33
@unpublished{UEK:2168259006,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Nadzór korporacyjny - w perspektywie podmiotowości pracowniczej",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "80-98",
year = "2005",
}
34
@article{UEK:52990,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "159-171",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85421334},
}
35
@inbook{UEK:2168248258,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Relacje inwestorskie i komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego",
booktitle = "Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 2",
pages = "541-550",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89142-37-6",
}
36
@article{UEK:2166528124,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Przedsiębiorczość korporacyjna a kreowanie innowacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1045",
pages = "250-258",
adress = "",
year = "2004",
}
37
@inbook{UEK:2168272122,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek",
title = "Federalizm a nadzór korporacyjny",
booktitle = "Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "59-70",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2004",
isbn = "83-7171-732-6",
}
38
@inbook{UEK:2165996462,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Niezależni członkowie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "83-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
39
@article{UEK:2168224140,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Mierniki oceny przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 3 (638)",
pages = "72-80",
year = "2003",
}
40
@inbook{UEK:2168230054,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Mierniki nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "72-79",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
41
@article{UEK:2168225442,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Projektowanie systemu naczelnego kierownictwa spółek kapitałowych - wybrane zagadnienia metodologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "119-137",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11637},
}
42
@article{UEK:2168257266,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Porównywanie się z najlepszymi. Benchmarking w systemie analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "107-117",
year = "1999",
}
43
@unpublished{UEK:2168312613,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
44
@inbook{UEK:2168254160,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek",
title = "Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych",
booktitle = "Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego",
pages = "28-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12813-5",
}
45
@inbook{UEK:2168239904,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "The Hewlett Packard Company",
booktitle = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
pages = "31-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
46
@inbook{UEK:2168251096,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Fundusze rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "191-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
47
@article{UEK:2168255266,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Rola zarządu w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "71-79",
year = "1998",
}
48
@article{UEK:2168256448,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Funkcje i miejsce rad nadzorczych w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "79-85",
year = "1997",
}
49
@inbook{UEK:2168251068,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Fundusz rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "104-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
50
@article{UEK:2168234124,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a rozwój przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "57-67",
year = "1994",
}
51
@article{UEK:2168276373,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Analiza otoczenia dla potrzeb określenia strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "43-53",
year = "1994",
}
52
@unpublished{UEK:2168330305,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Fundusz rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "95-103",
year = "1994",
}
53
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
54
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
55
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
56
@unpublished{UEK:2168276221,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Ewa Walczyk",
title = "Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
57
@unpublished{UEK:2168329787,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek and Ewa Walczyk",
title = "Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
58
@unpublished{UEK:2168323287,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Ewa Walczyk",
title = "Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID