Publikacje wybranego autora

Mikułowska Helena

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności

1

Tytuł:
Anabioza
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298161
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Alkaliczny smak
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297393
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza chromatograficzna
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298171
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Abioza
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168274383
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza enzymatyczna
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 18
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298177
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Adaptacja sensoryczna
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168274387
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Aktywność wodna
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297391
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Aktywność enzymatyczna zbóż
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297359
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Anabolizm
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298163
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Aftatoksyny
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297333
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Aktywność enzymatyczna mąki
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297357
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Abioza
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 14
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168274381
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Adaptacja sensoryczna
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 14
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168274385
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych = Studies on the Quality of Selected Types of Home-Made and Foreign Breakfast Margarine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania = Appraisal of the Quality of Butcher's Products Containing Plasma Depending on the Conditions of Storing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246184
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Towaroznawstwo spożywcze
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
244, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292435
skrypt
18

Tytuł:
Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263258
varia
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255630
varia
20

Tytuł:
Wybrane metody badania produktów spożywczych
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292441
skrypt
21

Autor:
Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Mikułowska Helena , Maśnica Maria
Tytuł:
Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich = Attempt it the Modification of the Quality of Artificial Sausage Skins
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 221-233. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234006
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wybrane metody badania produktów spożywczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292115
skrypt
24

Tytuł:
Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim = Evaluation of the Quality of Milk and Milk Products in the Kraków Town
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 217-221. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233082
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego = The Prospects for Obtaining Proteins
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977) , s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250404
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249948
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang = Examination of Preferences by Means of Sequence Method with the Use of Statistical Analysis of Ranks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249926
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości = Preparation Ribotide as a Modifier of Food Flavour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 167-170. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250256
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Leonard LITEWKA, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/54
Nr:
2168305695
doktorat
31

Autor:
Litewka Leonard , Mikułowska Helena , Pamuła Edward
Tytuł:
Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego = Factors Improving the Quality of Prepared Rice
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 19, nr 12 (1965) , s. 29-33 (769-773). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333667
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962) , s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333173
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu = The Influence of the Admixture of Rice Flour upon the Quality of Macaronis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [13]-16. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266018
artykuł w czasopiśmie
1
Anabioza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
2
Alkaliczny smak / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
3
Analiza chromatograficzna / Jacek KANIEWSKI, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
4
Abioza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
5
Analiza enzymatyczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 18. - ISBN 83-86439-16-5
6
Adaptacja sensoryczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
7
Aktywność wodna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
8
Aktywność enzymatyczna zbóż / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
9
Anabolizm / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
10
Aftatoksyny / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
11
Aktywność enzymatyczna mąki / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
12
Abioza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 14. - ISBN 83-86439-16-5
13
Adaptacja sensoryczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 14. - ISBN 83-86439-16-5
14
Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych = Studies on the Quality of Selected Types of Home-Made and Foreign Breakfast Margarine / Maria CZECHOWSKA-LISZKA, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania = Appraisal of the Quality of Butcher's Products Containing Plasma Depending on the Conditions of Storing / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Towaroznawstwo spożywcze / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Helena MIKUŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 244, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
18
Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania / Helena MIKUŁOWSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenie
19
Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania / Helena MIKUŁOWSKA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia
20
Wybrane metody badania produktów spożywczych / Zofia CICHOŃ, Helena MIKUŁOWSKA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna Wiklik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich = Attempt it the Modification of the Quality of Artificial Sausage Skins / Helena MIKUŁOWSKA, Maria Maśnica // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 221-233. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Wybrane metody badania produktów spożywczych / Zofia CICHOŃ, Helena MIKUŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
24
Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim = Evaluation of the Quality of Milk and Milk Products in the Kraków Town / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 217-221. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego = The Prospects for Obtaining Proteins / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977), s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups / Leonard LITEWKA, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
27
Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang = Examination of Preferences by Means of Sequence Method with the Use of Statistical Analysis of Ranks / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
28
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
29
Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości = Preparation Ribotide as a Modifier of Food Flavour / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 167-170. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
30
Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych / Helena MIKUŁOWSKA ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1968. - 139 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego = Factors Improving the Quality of Prepared Rice / Leonard LITEWKA, Helena MIKUŁOWSKA, Edward Pamuła // Przemysł Spożywczy. - t. 19, nr 12 (1965), s. 29-33 (769-773). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
32
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962), s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
33
Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu = The Influence of the Admixture of Rice Flour upon the Quality of Macaronis / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [13]-16. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Mikułowska H., (1995), Anabioza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
2
Mikułowska H., (1995), Alkaliczny smak. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
3
Kaniewski J., Mikułowska H., (1995), Analiza chromatograficzna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
4
Mikułowska H., (1995), Abioza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
5
Mikułowska H., (1995), Analiza enzymatyczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18.
6
Mikułowska H., (1995), Adaptacja sensoryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
7
Mikułowska H., (1995), Aktywność wodna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
8
Mikułowska H., (1995), Aktywność enzymatyczna zbóż. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
9
Mikułowska H., (1995), Anabolizm. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
10
Mikułowska H., (1995), Aftatoksyny. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
11
Mikułowska H., (1995), Aktywność enzymatyczna mąki. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
12
Mikułowska H., (1994), Abioza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14.
13
Mikułowska H., (1994), Adaptacja sensoryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14.
14
Czechowska-Liszka M., Mikułowska H., (1994), Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 45-56.
15
Kędzior W., Mikułowska H., (1991), Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 43-53.
16
Mikułowska H., (1990), Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 109-122.
17
Gołębiowski T., Mikułowska H., (1989), Towaroznawstwo spożywcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244, [1] s.
18
Mikułowska H., (1988), Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 58.
19
Mikułowska H., (1987), Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 22.
20
Cichoń Z., Mikułowska H., (1984), Wybrane metody badania produktów spożywczych, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
21
Kędzior W., Mikułowska H., Wiklik K., (1981), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 205-212.
22
Mikułowska H., Maśnica M., (1981), Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 221-233.
23
Cichoń Z., Mikułowska H., (1980), Wybrane metody badania produktów spożywczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
24
Mikułowska H., (1980), Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 217-221.
25
Mikułowska H., (1977), Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 67-82.
26
Litewka L., Mikułowska H., (1972), Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 39-42.
27
Mikułowska H., (1972), Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 31-37.
28
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1972), Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 13-24.
29
Mikułowska H., (1972), Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 167-170.
30
Mikułowska H., (1968), Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych, Prom. Litewka L., Kraków : , 139 k.
31
Litewka L., Mikułowska H., Pamuła E., (1965), Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego, "Przemysł Spożywczy", t. 19, nr 12, s. 29-33 (769-773).
32
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1962), Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy, "Przemysł Spożywczy", t. 16, nr 6, s. 39-41 (371-373).
33
Mikułowska H., (1961), Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [13]-16.
1
@inbook{UEK:2168298161,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Anabioza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
2
@inbook{UEK:2168297393,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Alkaliczny smak",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
3
@inbook{UEK:2168298171,
author = "Kaniewski Jacek and Mikułowska Helena",
title = "Analiza chromatograficzna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
4
@inbook{UEK:2168274383,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Abioza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
5
@inbook{UEK:2168298177,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza enzymatyczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
6
@inbook{UEK:2168274387,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Adaptacja sensoryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
7
@inbook{UEK:2168297391,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność wodna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
8
@inbook{UEK:2168297359,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność enzymatyczna zbóż",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
9
@inbook{UEK:2168298163,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Anabolizm",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
10
@inbook{UEK:2168297333,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aftatoksyny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
11
@inbook{UEK:2168297357,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność enzymatyczna mąki",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
12
@inbook{UEK:2168274381,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Abioza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
13
@inbook{UEK:2168274385,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Adaptacja sensoryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
14
@article{UEK:2168243556,
author = "Czechowska-Liszka Maria and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "45-56",
year = "1994",
}
15
@article{UEK:2168245730,
author = "Kędzior Władysław and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
16
@article{UEK:2168246184,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "109-122",
year = "1990",
}
17
@book{UEK:2168292435,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Mikułowska Helena",
title = "Towaroznawstwo spożywcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
18
@misc{UEK:2168263258,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "58",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
19
@misc{UEK:2168255630,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "22",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
20
@book{UEK:2168292441,
author = "Cichoń Zofia and Mikułowska Helena",
title = "Wybrane metody badania produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2",
}
21
@article{UEK:2168234002,
author = "Kędzior Władysław and Mikułowska Helena and Wiklik Krystyna",
title = "Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "205-212",
year = "1981",
}
22
@article{UEK:2168234006,
author = "Mikułowska Helena and Maśnica Maria",
title = "Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "221-233",
year = "1981",
}
23
@book{UEK:2168292115,
author = "Cichoń Zofia and Mikułowska Helena",
title = "Wybrane metody badania produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
24
@article{UEK:2168233082,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "217-221",
year = "1980",
}
25
@article{UEK:2168250404,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "67-82",
year = "1977",
}
26
@article{UEK:2168249948,
author = "Litewka Leonard and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "39-42",
year = "1972",
}
27
@article{UEK:2168249942,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "31-37",
year = "1972",
}
28
@article{UEK:2168249926,
author = "Mikułowska Helena and Włodarczyk Wiesława",
title = "Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "13-24",
year = "1972",
}
29
@article{UEK:2168250256,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Preparat Rybotyd jako modyfikator smakowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "167-170",
year = "1972",
}
30
@unpublished{UEK:2168305695,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
31
@article{UEK:2168333667,
author = "Litewka Leonard and Mikułowska Helena and Pamuła Edward",
title = "Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 19, 12",
pages = "29-33 (769-773)",
year = "1965",
}
32
@article{UEK:2168333173,
author = "Mikułowska Helena and Włodarczyk Wiesława",
title = "Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 16, 6",
pages = "39-41 (371-373)",
year = "1962",
}
33
@article{UEK:2168266018,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[13]-16",
year = "1961",
}