Publikacje wybranego autora

Filas Jan

Wydział Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw,

1

Tytuł:
Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań
Źródło:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 206-231
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Reformy budżetowe na przykładzie Krakowa i Poznania
Źródło:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 145-166
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228852
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Jan Filas , Tony Levitas , Marzena Piszczek
Tytuł:
Local Government Budgeting - Poland
Źródło:
Local Government Budgeting / ed. Mihály Hőgye - Budapest: OSI/LGI, 2002, s. 397-464 - Bibliogr.
ISBN:
963-9419-43-5
Nr:
2168327985
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce
Źródło:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 242-261
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228870
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Jan Filas , Marzena Piszczek , Izabela Stobnicka
Tytuł:
Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury
Adres wydawniczy:
Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999
Opis fizyczny:
181 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-907836-0-6
Nr:
2168296117
monografia
6

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansów, Polska, Łódź, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-19
Tytuł:
Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy
Źródło:
Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / [red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych] - Łódź: Absolwent, 1997, s. 146-153
ISBN:
83-86840-45-5
Nr:
2168297727
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Winston Evans , Jan Filas , Marzena Piszczek , Philip Rosenberg , Izabela Stobnicka
Tytuł:
Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów
Adres wydawniczy:
Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1996
Opis fizyczny:
290 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-907552-0-3
Nr:
2168296119
monografia
1
Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań / Jan FILAS, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK, Krzysztof SURÓWKA // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 206-231. - ISBN 83-208-1405-7
2
Reformy budżetowe na przykładzie Krakowa i Poznania / Jan FILAS // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 145-166. - ISBN 83-208-1405-7
3
Local Government Budgeting - Poland / Jan FILAS, Tony Levitas, Marzena PISZCZEK // W: Local Government Budgeting / ed. Mihály Hőgye. - Budapest: OSI/LGI, 2002. - S. 397-464. - Bibliogr. - ISBN 963-9419-43-5
4
Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce / Jan FILAS, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK, Krzysztof SURÓWKA // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 242-261. - ISBN 83-208-1405-7
5
Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury / Jan FILAS, Marzena PISZCZEK, Izabela Stobnicka. - Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999. - 181 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-907836-0-6
6
Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy / Marzena PISZCZEK, Jan FILAS // W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / [red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych]. - Łódź: Absolwent, 1997. - S. 146-153. - ISBN 83-86840-45-5
7
Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów / Winston Evans, Jan FILAS, Marzena PISZCZEK, Philip Rosenberg, Izabela Stobnicka ; przy współpracy: Ann Bueche, Krzysztofa Pakońskiego. - Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1996. - 290 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-907552-0-3
1
Filas J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Pakoński K., Piszczek M., Surówka K., (2002), Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 206-231.
2
Filas J., (2002), Reformy budżetowe na przykładzie Krakowa i Poznania. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 145-166.
3
Filas J., Levitas T., Piszczek M., (2002), Local Government Budgeting - Poland. [W:] Hőgye M. (red.), Local Government Budgeting, Budapest : OSI/LGI, s. 397-464.
4
Filas J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Pakoński K., Piszczek M., Surówka K., (2002), Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242-261.
5
Filas J., Piszczek M., Stobnicka I., (1999), Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Kraków : Agencja Rozwoju Komunalnego, 181 s.
6
Piszczek M., Filas J., (1997), Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy. [W:] Piotrowska-Marczak K., Wypych M. (red.), Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy, Łódź : Absolwent, s. 146-153.
7
Evans W., Filas J., Piszczek M., Rosenberg P., Stobnicka I., (1996), Doskonalenie metod budżetowania: poradnik dla polskich samorządów, Kraków : Agencja Rozwoju Komunalnego, 290 s.
1
@inbook{UEK:2168228862,
author = "Jan Filas and Maria Kosek-Wojnar and Stanisław Owsiak and Krzysztof Pakoński and Marzena Piszczek and Krzysztof Surówka",
title = "Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "206-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
2
@inbook{UEK:2168228852,
author = "Jan Filas",
title = "Reformy budżetowe na przykładzie Krakowa i Poznania",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "145-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
3
@inbook{UEK:2168327985,
author = "Jan Filas and Tony Levitas and Marzena Piszczek",
title = "Local Government Budgeting - Poland",
booktitle = "Local Government Budgeting",
pages = "397-464",
adress = "Budapest",
publisher = "OSI/LGI",
year = "2002",
isbn = "963-9419-43-5",
}
4
@inbook{UEK:2168228870,
author = "Jan Filas and Maria Kosek-Wojnar and Stanisław Owsiak and Krzysztof Pakoński and Marzena Piszczek and Krzysztof Surówka",
title = "Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "242-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
5
@book{UEK:2168296117,
author = "Jan Filas and Marzena Piszczek and Izabela Stobnicka",
title = "Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Rozwoju Komunalnego",
year = "1999",
isbn = "83-907836-0-6",
}
6
@inbook{UEK:2168297727,
author = "Marzena Piszczek and Jan Filas",
title = "Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy",
booktitle = "Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy ",
pages = "146-153",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1997",
isbn = "83-86840-45-5",
}
7
@book{UEK:2168296119,
author = "Winston Evans and Jan Filas and Marzena Piszczek and Philip Rosenberg and Izabela Stobnicka",
title = "Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Rozwoju Komunalnego",
year = "1996",
isbn = "83-907552-0-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID