Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Internacjonalizacja i regionalizacja polityki gospodarczej a dylematy wzrostu zrównoważonego
Źródło:
Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe / red. Sławomir I. Bukowski, Józef Misala - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-409-9
Nr:
2168219772
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
238, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168223636
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Numer:
nr 1 (8), 2 (9), 3 (10), 4 (11)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168224198
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-190
Nr:
2168219562
doktorat
5

Tytuł:
Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 17-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225620
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 12-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Numer:
nr 1 (4), 2 (5), 3 (6), 7 (8)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2165252530
redakcja czasopisma/serii
8

Tytuł:
Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej a kryzys lat 2007-2009 w państwach członkowskich Unii Europejskiej = Theory and Practice of Regional Economic Integration and 2007-2009 Crisis in EU member countries
Źródło:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. Sławomir I. Bukowski - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 13-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-360-3
Nr:
2165983776
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej = The Polish Economy in 2005-2006 - Lisbon Strategies Responsibilities/Mandates
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 826 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53145
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
Adres wydawniczy:
Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010
Opis fizyczny:
607 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
Uwagi:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165812283
11

Tytuł:
Polska gospodarka w latach 2006-2009 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 197-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165306921
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 104-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165274108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Numer:
nr 1(1), 2(2), 3(3)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2162130553
redakcja czasopisma/serii
14

Tytuł:
Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej = The Debate over Trends in European Integration and Regional Differences within the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 805 (2009) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51449
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Gospodarcze i pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 14-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218816
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2009
Opis fizyczny:
340 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
51384
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 13, nr 1 (44)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
redakcja czasopisma/serii
18

Tytuł:
Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 100-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1211/1/Magazyn
Nr:
2168219254
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Drenaż mózgów a sytuacja na rynkach pracy UE : (ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej Polaków po 1 maja 2004)
Źródło:
Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 201-209
ISBN:
978-83-60430-22-4
Nr:
2165742881
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007
Opis fizyczny:
405, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
52185
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 12, nr 1 (43)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
redakcja czasopisma/serii
22

Tytuł:
Polityka handlowa Unii Europejskiej w stosunku do krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 248-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
2166097462
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Visegrad Group Countries ofter Two Years od European Union Membership", Tarnów, Polska, od 2007-05-11 do 2007-05-12
Tytuł:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju = Polish Economy in the Period 2005-2006 in the Context of the National Development Strategy
Źródło:
Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej = Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership / red. Stanisław BELNIAK - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007, s. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-08-0
Nr:
2165707291
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 6-18 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168257810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata
Źródło:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 175-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
2166097348
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
The Economic and Environmental Dimensions of Lisbon Strategy : Myths and Facts
Źródło:
Business in a Colaborative World / red. Janusz TECZKE - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 362-376
ISBN:
978-83-924656-1-4
Nr:
2165386857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie
Źródło:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 163-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753382
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-3
Nr:
52685
doktorat
29

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 3-5
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
Nr:
2168286245
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej = Transformations on the Polish Labour Market after Accession to the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 721 (2006) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52750
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Spór wokół kierunków rozwoju integracji europejskiej a interesy gospodarki polskiej
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 6-30 - Bibliogr
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
Nr:
2168286247
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych
Źródło:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 49-74 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej
Źródło:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 13-32 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
294 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165752559
Zobacz powiązane rozdziały
35

Tytuł:
Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej = The Accomplishments and Future of CEFTA in the Light of European Union Enlargement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 695 (2005) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52844
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
180, [7] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89879-02-6
Nr:
2167714530
monografia
37

Tytuł:
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
252 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/267
Nr:
2168221282
doktorat
38

Tytuł:
Dylematy integracji europejskiej : unia gospodarcza i polityczna czy tylko strefa euro?
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 7-24
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
Nr:
2168258378
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej = The Polish Fiscal Policy and the Membership in the Economic and Monetary Union
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 541-550. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038636
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Współczesne teorie makroekonomiczne
Źródło:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 32-49
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220276
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.
Redakcja:
Tłumaczenie:
Adres wydawniczy:
Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
715, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
52867
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
42

Tytuł:
Główne kategorie makroekonomiczne
Źródło:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 13-31
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220272
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Instytucjonalne ramy wymiany handlowej Unii Europejskiej z byłymi republikami radzieckimi
Źródło:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 225-233
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249385
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinanty
Źródło:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 69-89
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220278
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej
Źródło:
Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Paweł Bożyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 235-243
ISBN:
83-7378-105-6
Nr:
2168288213
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie
Źródło:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 225-249
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220286
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych
Źródło:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 213-224
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220282
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
252 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250
ISBN:
83-7251-385-6
Nr:
2168223522
monografia
49

Tytuł:
Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się = Controversies Surrounding European Union Trade Policy Towards Associated Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 634 (2003) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223716
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Polska a euro - szanse i wyzwania
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2003
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 50)
Uwagi:
Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Polska a euro - szanse i wyzwania" zorg. 13 kwietnia 2002 r. w Krakowie, Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-87832-34-0
Nr:
2168234674
materiały konferencyjne
51

Autor:
Leszek Ruchwa
Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne bariery integracji gospodarki Polski z Unia Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
269 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/243
Nr:
2168307415
doktorat
52

Autor:
Tytuł:
Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm + autoreferat: 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/369
Nr:
2168308255
doktorat
53

Tytuł:
Transformacja - integracja - globalizacja
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2003
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez ISS w ramach programu "Polska w Europie" w dniu 29 października 2002 r., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-87832-35-9
Nr:
2168223524
54

Tytuł:
Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
212 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/544
Nr:
2168274719
doktorat
55

Tytuł:
Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002
Opis fizyczny:
94, [2] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 47)
ISBN:
83-87832-31-6
Nr:
2168238430
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Regionalna integracja gospodarcza a globalizacja
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 362-372
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225954
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską w świetle decyzji "szczytu" w Nicei = The Nice Summit and Poland's EU Accession Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230714
artykuł w czasopiśmie
58

Konferencja:
Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Polska wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, Kraków, Polska, od 2001-10-20 do 2001-10-20
Tytuł:
Rozszerzenie Unii Europejskiej : polski syndrom
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 46)
ISBN:
83-87832-30-8
Nr:
2168360876
materiały konferencyjne
59

Autor:
Krzysztof Janiczak
Tytuł:
Rola polityki przemysłowej w przekształceniach systemowych rynku pracy w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/527
Nr:
2168310425
doktorat
60

Tytuł:
Zasady konkurencji Unii Europejskiej jako obszar negocjacji z Polską
Źródło:
Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002, s. 85-92
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 47)
ISBN:
83-87832-31-6
Nr:
2168238438
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Kontrowersje wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 11-27
ISBN:
83-7252-093-3
Nr:
2168321277
rozdział w książce
62

Tytuł:
Dylematy wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 168-179
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228780
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Zasady konkurencji Unii Europejskiej
Źródło:
Acta Europae. - nr 1 (2001) , s. 19
Nr:
2168051432
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2000
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 43)
Uwagi:
Materiały z międzynarodowej konferencji "Znaczenie liberalizacji handlu międzynarodowego i rozszerzenia Unii dla stosunków handlowych w Europie Wschodniej", która odbyła się w czerwcu 2000 roku w Krakowie.,
ISBN:
83-87832-23-5
Nr:
2168285715
materiały konferencyjne
65

Tytuł:
Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej? = Shoud Poland Join the European Union?
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 49-60. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249222
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. "Meritum", 2000
Opis fizyczny:
83 s.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 41)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN:
83-87832-18-9
Nr:
2168285713
materiały konferencyjne
67

Tytuł:
Integracja regionalna w Europie - unifikacja czy zróżnicowanie gospodarek?
Źródło:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000, s. 43-57
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-132-5
Nr:
2168272652
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Polemika wokół przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejsiej
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 360-371 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238516
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Polska polityka wschodnia
, Przebinda Grzegorz
Adres wydawniczy:
Kraków: "Meritum", 2000
Opis fizyczny:
223 s.; 20 cm
Seria:
(Studia i Analizy Fundacji Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji ; 8)
ISBN:
83-87832-19-7
Nr:
2168285717
materiały konferencyjne
70

Tytuł:
Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999
Opis fizyczny:
166 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-911087-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168339129
monografia
71

Tytuł:
Polityka rolna i regionalna jako podstawowe kwestie sporne w negocjacjach Polski i Unii Europejskiej = Agricultural and Regional Policy as Main Conflicting Issues in Negotiations between Poland and European Union
Źródło:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 143-156. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249422
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Gospodarka polska na tle krajów Strefy Euro
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 56-67
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241624
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm + Aneks: 58 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/546
Nr:
2168294303
doktorat
74

Tytuł:
Polska w Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. "Meritum", 1999
Opis fizyczny:
120 s.: tab.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 39)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-87832-14-6
Nr:
2168243546
75

Tytuł:
Wezwany przed oblicze Wysokiej Rady...
Źródło:
Eksperyment. - nr 3 (1999) , s. 20
Nr:
2168284095
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/549
Nr:
2168311349
doktorat
77

Tytuł:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz.,
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254024
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
78

Tytuł:
Transformacja gospodarki Polskiej a integracja z państwami Unii Europejskiej = Transformation of Poland's Economy and the Integration with the European Union
Źródło:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 17-27. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254066
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie : analiza makroekonomiczna
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/794
Nr:
2168312561
doktorat
80

Autor:
Tadeusz Mazowiecki , Stanisław Biernat , Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska , Bogdan Klich , Katarzyna Żukrowska , Erhard Cziomer , Stanisław Miklaszewski
Tytuł:
Dyskusja I
Źródło:
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 29-34
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26)
ISBN:
83-907813-6-0
Nr:
2168339243
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
81

Autor:
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska , Stefan Bielański , Stanisław Miklaszewski , Zbigniew Czubiński , Zofia Wysokińska , Stanisław Stebelski
Tytuł:
Dyskusja III
Źródło:
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 101-106
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26)
ISBN:
83-907813-6-0
Nr:
2168339245
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Polskie rolnictwo a Unia Europejska / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 9-10
Seria:
(Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 34)
ISBN:
83-87832-03-0
Nr:
2168333297
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Rozwój powiązań integracyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej a negocjacje akcesyjne Polski
Źródło:
Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 37-50 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33)
ISBN:
83-87832-01-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168339237
rozdział w książce
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Polska strategia negocjacji z UE
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998
Opis fizyczny:
62 s.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87832-01-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168339131
Zobacz powiązane rozdziały
85

Konferencja:
Seminarium: "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, Polska, od 1998-01-24 do 1998-01-24
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 9-12
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26)
ISBN:
83-907813-6-0
Nr:
2168339233
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Andrzej Listwan , Bogdan Klich , Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz , Stanisław Miklaszewski , Agnieszka Drop , Andrzej Harasimowicz , Ewa Nałkowska , Antoni Marszałek
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 51-63
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33)
ISBN:
83-87832-01-4
Nr:
2168339241
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
87

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Obszary potencjalnych kontrowersji w negocjacjach akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 79-91
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238632
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Polskie rolnictwo a Unia Europejska
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998
Opis fizyczny:
72 s.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 34)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87832-03-0
Nr:
2168333301
Zobacz powiązane rozdziały
89

Konferencja:
Seminarium: "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, Polska, od 1998-01-24 do 1998-01-24
Tytuł:
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998
Opis fizyczny:
106 s.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26)
ISBN:
83-907813-6-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168339133
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 9
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33)
ISBN:
83-87832-01-4
Nr:
2168339235
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1997
Opis fizyczny:
93, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 23)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86726-38-5
Nr:
2168266602
monografia
92

Tytuł:
Liberalizm a międzynarodowy proces gospodarowania
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 49, z. 3-4 (1996) , s. 47-60
Nr:
2168298319
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego : próba bilansu = Role of GATT in International Trade Expansion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 57-65. - Summ.
Nr:
2168231588
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej
Źródło:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 145-156
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Problemy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi = The Problem of Poland's Association with the European Community
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 52-54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333439
varia
96

Tytuł:
Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej = Collapse of the Council for Mutual Economic Aid and the Integration Processes in Western Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 402 (1993) , s. 35-53. - Summ.
Nr:
2168231612
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Rynek pieniężno-kredytowy
Źródło:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 183-198
Nr:
2168226295
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Uwagi o polityce przemysłowej Polski
Źródło:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 126-136 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226393
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych = European Countries Facing of Contemporary Integration Processes
Adres wydawniczy:
Kraków: "Secesja", 1993
Opis fizyczny:
144 s., [1] k. tabl.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 17)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-86077-05-0
Nr:
2168238314
monografia
100

Tytuł:
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Real Press, 1993
Opis fizyczny:
73, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 23)
ISBN:
83-85878-34-3
Nr:
2168226581
monografia
101

Tytuł:
Rynek pieniężno-kredytowy
Źródło:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 181-197
Nr:
2168258956
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Korzyści i zagrożenia Układu o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi = The Advantages and Hazards of the Agreement of Association with European Communities
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247198
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Leksykon Wspólnot Europejskich
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra, 1992
Opis fizyczny:
94 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-01-6
Nr:
2168284525
monografia
104

Tytuł:
Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej
Źródło:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS, s. 1[154]-29[182]
Sygnatura:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279055
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Ewolucja stosunków gospodarczych Polski z EWG na tle przemian w europejskim podziale pracy
Źródło:
Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA, s. 1[68]-26[94]
Sygnatura:
NP-27/2/Magazyn
Nr:
2168316061
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Ewolucja stosunków handlowych Chińskiej Republiki Ludowej z krajami EWG = Evolution of Commercial Relations between China and the European Economic Community
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991) , s. 23-37. - Summ., rez.
Nr:
2168232000
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Some Remarks about Polish Industrial Policy
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[29]-11[39] - Bibliogr.
Seria:
(Seminar Papers ; no. 3)
Nr:
2168251232
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Mechanism of the Regional Economic Integration in Theory and Practice of the European Economic Community
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1991
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 99)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168289741
monografia
109

Tytuł:
Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej = The Type and Characteristics of the Regional Economic Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 101-113. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168273310
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Procesy międzynarodowej integracji regionalnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
221 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168252354
skrypt
111

Tytuł:
Aspiracje i możliwości - próba oceny przyszłości stosunków gospodarczych Polski z EWG
Źródło:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 137-148
Nr:
2168227332
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Konfrontacja czy współdziałanie - problem protekcjonizmu w stosunkach USA i EWG = Confrontation or Cooperation - the Problem of Protectionism in the Relations between USA and EEC
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 115-127. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226775
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie Zachodniej
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 74-88
Nr:
2168255752
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG = Problems Pertaining to International Labour Division in Agriculture in EEC and Comecon Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235160
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Integracja instytucjonalna między państwami o różnym poziomie rozwoju - przykład ASEAN = Institutional Integration among Countries of Various Levels of Development as Exemplified by ASEAN
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989) , s. 87-100. - Rez., summ.
Nr:
2168282249
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Inwestycje bezpośrednie w stosunkach między USA a państwami EWG = Direct Investements in U.S. - EEC States Relations
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 6 (1989) , s. 111-118
Nr:
2168341455
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Problemy rozwoju przestrzennego ugrupowań integracyjnych (na przykładzie RWPG i EWG) = The Consequences of the Spatial Expansion of Economic Integration Organizations, on the Example of the EEC and CMEA
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 35-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249082
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Państwa EWG wobec nowego "wyzwania" technologicznego = EEC Countries Facing New "Technological Challenge"
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260900
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej = Remarks on the Condition of Integration Theory in Western Literature
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 47-49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241038
varia
120

Tytuł:
Przeobrażenia strukturalne gospodarki RFN a kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych = Structural Changes in the FRG's Economy and the Economic Crisis in the 70-ties
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 2-3 (114-115) (1985) , s. 75-83
Nr:
2168282527
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej = Comments on the State of Theory of Integration in Western Economic Literature
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 183-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272874
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Krytyka teorii wartości Marksa we współczesnej literaturze anglosaskiej = The Criticism of Marx's Value Theory in Modern Anglo-Saxon Literature
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 188 (1984) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168253654
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Polityka gospodarcza EWG w stosunku do stowarzyszonych państw Trzeciego Świata w dwudziestoleciu 1964-1983 = Economic Policy a the EEC towards the Third World Associated States in the Years 1964-1983
Źródło:
Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice / red. Antoni Marszałek, Jacek Saryusz-Wolski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1984, s. 163-176. - Summ.
Nr:
2168366766
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG = Main Tendencies for Changes in the Agriculture of European Comecon Countries
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (1982) , s. 36-50. - Summ., rez.
Nr:
2168337769
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Polityka regionalna Wspólnego Rynku = Regional Policy of the European Common Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 134 (1981) , s. 113-130. - Summ., rez.
Nr:
2168227778
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu) = Economic Programming in the E.E.C.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 134 (1981) , s. 97-111. - Summ., rez.
Nr:
2168227834
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w polityce śródziemnomorskiej EWG = The Role of the European Investment Bank in the Mediterranean Policy of the EEC
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 131-140. - Rez., summ.
Nr:
2168234478
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Rynek ropy naftowej u progu lat osiemdziesiątych = The Market of Crude Oil at the Beginning of 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981) , s. 55-74. - Summ., rez.
Nr:
2168229980
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Stosunki gospodarcze EWG z europejskimi krajami śródziemnomorskimi = EEC's Economic Relations with European Mediterranean Countries
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1980) , s. 87-100
Nr:
2168341423
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Wybrane zagadnienia teorii unii celnej
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 131-153 - Bibliogr.
Seria:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168242106
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
370 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/130
Nr:
2168304495
doktorat
132

Tytuł:
Periodyzacja polskiej polityki importowej w dwudziestoleciu 1950-1970 = Division in to Periods of Polish Import Policy in the Twenty Years 1950-1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 58 (1973) , s. 33-44. - Summ., rez.
Nr:
2166623508
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Commonwealth po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do EWG = Commonwealth After Britain's Entry into the EEC
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1973) , s. 103-114
Nr:
2166623447
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
295 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
72/KMSG/3/2010/S/570
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284633
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
51/KMSG/1/09/S/515
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218792
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
44/KMSG/1/08/S/460
Sygnatura:
NP-1211/1/Magazyn
Nr:
2168219186
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
21 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
44/KMSG/1/08/S/460
Sygnatura:
NP-1211/3/Magazyn
Nr:
2168219202
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
[163 s.]: il.; 30 cm
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w dwóch częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
44/KMSG/1/08/S/460
Sygnatura:
NP-1211/2/Magazyn
Nr:
2168219198
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168257808
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
14/KMSG/1/06/S/289
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
Nr:
2166562330
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KMSG/2/2005/S/22
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
Nr:
2168258374
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
29/KMSG/1/2004/S/139
Sygnatura:
NP-1001/Magazyn
Nr:
2168258366
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KMSG/2/2003/S
Sygnatura:
NP-902/Magazyn
Nr:
2168258402
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Polska wobec instytucjonalno-strukturalnej reformy Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
52 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
31/KMae/2/99/S
Sygnatura:
NP-630/Magazyn
Nr:
2168333739
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
, Judge Eamonn
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265336
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Narodowa strategia integracji na tle zagranicznej polityki gospodarczej Polski i krajów CEFTA
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
81 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KMae/1/98/S
Sygnatura:
NP-557/Magazyn
Nr:
2168333469
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Regulacja rynków w procesie transformacji systemowej polskiej gospodarki (wybrane problemy)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
113/KMae/4/96/S
Sygnatura:
NP-420/Magazyn
Nr:
2168329071
naukowo-badawcze
1
Internacjonalizacja i regionalizacja polityki gospodarczej a dylematy wzrostu zrównoważonego / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe / red. Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011. - S. 15-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-409-9
2
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - 238, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-564-2
3
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nacz. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 1 (8), 2 (9), 3 (10), 4 (11). - ISSN 2080-1092
4
Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych / Remigiusz GAWLIK ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2011. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002493
5
Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 17-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
6
Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 12-34. - Bibliogr.
7
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 1 (4), 2 (5), 3 (6), 7 (8). - ISSN 2080-1092
8
Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej a kryzys lat 2007-2009 w państwach członkowskich Unii Europejskiej = Theory and Practice of Regional Economic Integration and 2007-2009 Crisis in EU member countries / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. - Warszawa: CeDeWu, 2010. - S. 13-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-360-3
9
Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej = The Polish Economy in 2005-2006 - Lisbon Strategies Responsibilities/Mandates / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169682504. - ISSN 1898-6447
10
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - 607 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy art. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - ISBN 978-83-930382-1-3
11
Polska gospodarka w latach 2006-2009 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 197-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
12
Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 104-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
13
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 1(1), 2(2), 3(3). - ISSN 2080-1092
14
Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej = The Debate over Trends in European Integration and Regional Differences within the European Union / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168020886. - ISSN 1898-6447
15
Gospodarcze i pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 14-34. - Bibliogr.
16
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009. - 340 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-063-0
17
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - ISSN 1233-3115
18
Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 100-118. - Bibliogr.
19
Drenaż mózgów a sytuacja na rynkach pracy UE : (ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej Polaków po 1 maja 2004) / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 201-209. - ISBN 978-83-60430-22-4
20
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - 405, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
21
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - ISSN 1233-3115
22
Polityka handlowa Unii Europejskiej w stosunku do krajów rozwijających się / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 248-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
23
Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju = Polish Economy in the Period 2005-2006 in the Context of the National Development Strategy / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej = Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership / red. Stanisław BELNIAK. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-08-0
24
Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 6-18. - Bibliogr.
25
Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 175-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
26
The Economic and Environmental Dimensions of Lisbon Strategy : Myths and Facts / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 362-376. - ISBN 978-83-924656-1-4
27
Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie / Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 163-193. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
28
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej / Gabriela WRONOWSKA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2006. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Wprowadzenie / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2006), s. 3-5
30
Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej = Transformations on the Polish Labour Market after Accession to the European Union / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 721 (2006), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139790048. - ISSN 0208-7944
31
Spór wokół kierunków rozwoju integracji europejskiej a interesy gospodarki polskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2006), s. 6-30. - Bibliogr
32
Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 49-74. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
33
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 13-32. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
34
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2006. - 294 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
35
Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej = The Accomplishments and Future of CEFTA in the Light of European Union Enlargement / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 695 (2005), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/108081741. - ISSN 0208-7944
36
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - 180, [7] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-02-6
37
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej / Katarzyna TARNAWSKA ; Promotor: Katarzyna TARNAWSKA. - Kraków, 2005. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Dylematy integracji europejskiej : unia gospodarcza i polityczna czy tylko strefa euro? / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2005), s. 7-24
39
Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej = The Polish Fiscal Policy and the Membership in the Economic and Monetary Union / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 541-550. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
40
Współczesne teorie makroekonomiczne / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 32-49. - ISBN 83-908535-7-4
41
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 715, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-917312-7-8
42
Główne kategorie makroekonomiczne / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 13-31. - ISBN 83-908535-7-4
43
Instytucjonalne ramy wymiany handlowej Unii Europejskiej z byłymi republikami radzieckimi / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 225-233. - ISBN 83-88397-95-8
44
Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinanty / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 69-89. - ISBN 83-908535-7-4
45
Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Paweł Bożyk. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 235-243. - ISBN 83-7378-105-6
46
Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 225-249. - ISBN 83-908535-7-4
47
Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 213-224. - ISBN 83-908535-7-4
48
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / Stanisław MIKLASZEWSKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Piotr MAŁECKI, Jacek PERA, Małgorzata BIEDA, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - Warszawa: Difin, 2003. - 252 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250. - ISBN 83-7251-385-6
49
Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się = Controversies Surrounding European Union Trade Policy Towards Associated Developing Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 634 (2003), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/42080371. - ISSN 0208-7944
50
Polska a euro - szanse i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2003. - 106 s. : il. ; 21 cm. - Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Polska a euro - szanse i wyzwania" zorg. 13 kwietnia 2002 r. w Krakowie. - Bibliogr. przy niektórych ref. - (Zeszyty / Instytut Studiów Strategicznych ; z. 50). - ISBN 83-87832-34-0
51
Zewnętrzne i wewnętrzne bariery integracji gospodarki Polski z Unia Europejską / Leszek Ruchwa ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2003. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych / Ewa SZYMANIK ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2003. - 267 k. : il. ; 30 cm + autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
53
Transformacja - integracja - globalizacja / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2003. - 160 s. : il. ; 21 cm. - Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez ISS w ramach programu "Polska w Europie" w dniu 29 października 2002 r. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-87832-35-9
54
Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii / Karolina Kotulewicz ; . - Kraków : , 2002. - 212 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Bibliogr.
55
Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002. - 94, [2] s. : il. ; 21 cm. - (Seria Zeszyty ; z. 47). - ISBN 83-87832-31-6
56
Regionalna integracja gospodarcza a globalizacja / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 362-372. - ISBN 83-88397-05-1
57
Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską w świetle decyzji "szczytu" w Nicei = The Nice Summit and Poland's EU Accession Negotiations / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15039. - ISSN 0208-7944
58
Rozszerzenie Unii Europejskiej : polski syndrom / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002. - 88 s. : il. ; 21 cm. - (Seria Zeszyty ; z. 46). - ISBN 83-87832-30-8
59
Rola polityki przemysłowej w przekształceniach systemowych rynku pracy w Polsce / Krzysztof Janiczak ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2002. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Zasady konkurencji Unii Europejskiej jako obszar negocjacji z Polską / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002. - (Seria Zeszyty ; z. 47). - S. 85-92. - ISBN 83-87832-31-6
61
Kontrowersje wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej : wykład inauguracyjny / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 11-27. - ISBN 83-7252-093-3
62
Dylematy wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 168-179. - ISBN 83-88397-05-0
63
Zasady konkurencji Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // Acta Europae. - nr 1 (Grudzień 2001), s. 19
64
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2000. - 75 s. : il. ; 21 cm. - Materiały z międzynarodowej konferencji "Znaczenie liberalizacji handlu międzynarodowego i rozszerzenia Unii dla stosunków handlowych w Europie Wschodniej", która odbyła się w czerwcu 2000 roku w Krakowie. - (Zeszyty Fundacji MCRD ; 43). - ISBN 83-87832-23-5
65
Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej? = Shoud Poland Join the European Union? / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 49-60. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
66
Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Wydaw. "Meritum", 2000. - 83 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - Zeszyty Fundacji MCRD ; 41. - ISBN 83-87832-18-9
67
Integracja regionalna w Europie - unifikacja czy zróżnicowanie gospodarek? / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 43-57. - ISBN 83-7246-132-5
68
Polemika wokół przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejsiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 360-371. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
69
Polska polityka wschodnia / [kier. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz Przebinda]. - Kraków: "Meritum", 2000. - 223 s. ; 20 cm. - (Studia i Analizy ; 8). - ISBN 83-87832-19-7
70
Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 166 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-8-3
71
Polityka rolna i regionalna jako podstawowe kwestie sporne w negocjacjach Polski i Unii Europejskiej = Agricultural and Regional Policy as Main Conflicting Issues in Negotiations between Poland and European Union / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 143-156. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
72
Gospodarka polska na tle krajów Strefy Euro / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 56-67. - ISBN 83-910502-5-4
73
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy / Jacek PERA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 289 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 58 k. - Bibliogr.
74
Polska w Unii Europejskiej / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Wydaw. "Meritum", 1999. - 120 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - (Zeszyty Fundacji MCRD ; 39). - ISBN 83-87832-14-6
75
Wezwany przed oblicze Wysokiej Rady... / Stanisław MIKLASZEWSKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 20
76
Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - 357 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - ISBN 83-908535-1-5
78
Transformacja gospodarki Polskiej a integracja z państwami Unii Europejskiej = Transformation of Poland's Economy and the Integration with the European Union / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 17-27. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
79
Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie : analiza makroekonomiczna / Paweł ZAMORA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1998. - 150 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
80
Dyskusja I / Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Biernat, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Bogdan Klich, Katarzyna Żukrowska, Erhard Cziomer, Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26). - S. 29-34. - ISBN 83-907813-6-0
81
Dyskusja III / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Stefan Bielański, Stanisław MIKLASZEWSKI, Zbigniew Czubiński, Zofia Wysokiński, Stanisław Stebelski // W: Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26). - S. 101-106. - ISBN 83-907813-6-0
82
Wprowadzenie / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polskie rolnictwo a Unia Europejska / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 34). - S. 9-10. - ISBN 83-87832-03-0
83
Rozwój powiązań integracyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej a negocjacje akcesyjne Polski / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33). - S. 37-50. - Bibliogr. - ISBN 83-87832-01-4
84
Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - 62 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33). - ISBN 83-87832-01-4
85
Wprowadzenie / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26). - S. 9-12. - ISBN 83-907813-6-0
86
Dyskusja / Andrzej Listwan, Bogdan Klich, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Stanisław MIKLASZEWSKI, Agnieszka Drop, Andrzej Harasimowicz, Ewa Nałkowska, Antoni Marszałek // W: Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33). - S. 51-63. - ISBN 83-87832-01-4
87
Obszary potencjalnych kontrowersji w negocjacjach akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 79-91. - ISBN 83-910502-0-3
88
Polskie rolnictwo a Unia Europejska / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - 72 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 34). - ISBN 83-87832-03-0
89
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - 106 s. ; 21 cm. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26). - ISBN 83-907813-6-0
90
Wprowadzenie / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska strategia negocjacji z UE / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 33). - S. 9. - ISBN 83-87832-01-4
91
Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1997. - 93, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN [0079-3353] ; nr 23). - ISBN 83-86726-38-5
92
Liberalizm a międzynarodowy proces gospodarowania / Stanisław MIKLASZEWSKI // Sprawy Międzynarodowe. - R. 49, z. 3-4 (1996), s. 47-60. - ISSN 0038-853X
93
Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego : próba bilansu = Role of GATT in International Trade Expansion / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996), s. 57-65. - Summ. - ISSN 0208-7944
94
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 145-156. - ISBN 83-86077-55-7
95
Problemy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi = The Problem of Poland's Association with the European Community / Stanisław MIKLASZEWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 52-54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
96
Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej = Collapse of the Council for Mutual Economic Aid and the Integration Processes in Western Europe / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 35-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
97
Rynek pieniężno-kredytowy / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 183-198
98
Uwagi o polityce przemysłowej Polski / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 126-136. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11113-5
99
Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych = European Countries Facing of Contemporary Integration Processes / Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: "Secesja", 1993. - 144 s., [1] k. tabl. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 17). - ISBN 83-86077-05-0
100
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Real Press, 1993. - 73, [1] s. ; 24 cm. - Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 23. - ISBN 83-85878-34-3
101
Rynek pieniężno-kredytowy / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 181-197
102
Korzyści i zagrożenia Układu o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi = The Advantages and Hazards of the Agreement of Association with European Communities / Stanisław MIKLASZEWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
103
Leksykon Wspólnot Europejskich / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Fogra, 1992. - 94 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-01-6
104
Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[154]-29[182]
105
Ewolucja stosunków gospodarczych Polski z EWG na tle przemian w europejskim podziale pracy / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA. - (1991), s. 1[68]-26[94]
106
Ewolucja stosunków handlowych Chińskiej Republiki Ludowej z krajami EWG = Evolution of Commercial Relations between China and the European Economic Community / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991), s. 23-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
107
Some Remarks about Polish Industrial Policy / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 3). - S. 1[29]-11[39]. - Bibliogr.
108
Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Mechanism of the Regional Economic Integration in Theory and Practice of the European Economic Community / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1991. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 99)
109
Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej = The Type and Characteristics of the Regional Economic Integration / Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 101-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
110
Procesy międzynarodowej integracji regionalnej / Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 221 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
111
Aspiracje i możliwości - próba oceny przyszłości stosunków gospodarczych Polski z EWG / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 137-148
112
Konfrontacja czy współdziałanie - problem protekcjonizmu w stosunkach USA i EWG = Confrontation or Cooperation - the Problem of Protectionism in the Relations between USA and EEC / Stanisław MIKLASZEWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 115-127. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
113
Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie Zachodniej / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 74-88
114
Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG = Problems Pertaining to International Labour Division in Agriculture in EEC and Comecon Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI, Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
115
Integracja instytucjonalna między państwami o różnym poziomie rozwoju - przykład ASEAN = Institutional Integration among Countries of Various Levels of Development as Exemplified by ASEAN / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 87-100. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
116
Inwestycje bezpośrednie w stosunkach między USA a państwami EWG = Direct Investements in U.S. - EEC States Relations / Stanisław MIKLASZEWSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 6 (1989), s. 111-118. - ISSN 0038-853X
117
Problemy rozwoju przestrzennego ugrupowań integracyjnych (na przykładzie RWPG i EWG) = The Consequences of the Spatial Expansion of Economic Integration Organizations, on the Example of the EEC and CMEA / Stanisław MIKLASZEWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 35-48. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
118
Państwa EWG wobec nowego "wyzwania" technologicznego = EEC Countries Facing New "Technological Challenge" / Stanisław MIKLASZEWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
119
Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej = Remarks on the Condition of Integration Theory in Western Literature / Stanisław MIKLASZEWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 47-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
120
Przeobrażenia strukturalne gospodarki RFN a kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych = Structural Changes in the FRG's Economy and the Economic Crisis in the 70-ties / Stanisław MIKLASZEWSKI // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 2-3 (114-115) (1985), s. 75-83. - ISSN 0137-3528
121
Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej = Comments on the State of Theory of Integration in Western Economic Literature / Stanisław MIKLASZEWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 183-193. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
122
Krytyka teorii wartości Marksa we współczesnej literaturze anglosaskiej = The Criticism of Marx's Value Theory in Modern Anglo-Saxon Literature / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 188 (1984), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
123
Polityka gospodarcza EWG w stosunku do stowarzyszonych państw Trzeciego Świata w dwudziestoleciu 1964-1983 = Economic Policy a the EEC towards the Third World Associated States in the Years 1964-1983 / Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice / red. Antoni Marszałek, Jacek Saryusz-Wolski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1984. - S. 163-176. - Summ.
124
Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG = Main Tendencies for Changes in the Agriculture of European Comecon Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI, Daniel NIEMIEC // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (1982), s. 36-50. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
125
Polityka regionalna Wspólnego Rynku = Regional Policy of the European Common Market / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 113-130. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
126
Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu) = Economic Programming in the E.E.C / Barbara RAMOCKA, Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 134 (1981), s. 97-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
127
Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w polityce śródziemnomorskiej EWG = The Role of the European Investment Bank in the Mediterranean Policy of the EEC / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 131-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
128
Rynek ropy naftowej u progu lat osiemdziesiątych = The Market of Crude Oil at the Beginning of 80s / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981), s. 55-74. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
129
Stosunki gospodarcze EWG z europejskimi krajami śródziemnomorskimi = EEC's Economic Relations with European Mediterranean Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1980), s. 87-100. - ISSN 0038-853X
130
Wybrane zagadnienia teorii unii celnej / Stanisław MIKLASZEWSKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 26 (1978), s. 131-153. - Bibliogr.
131
Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972 / Stanisław MIKLASZEWSKI ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1976. - 370 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Periodyzacja polskiej polityki importowej w dwudziestoleciu 1950-1970 = Division in to Periods of Polish Import Policy in the Twenty Years 1950-1970 / Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 58 (1973), s. 33-44. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
133
Commonwealth po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do EWG = Commonwealth After Britain's Entry into the EEC / Stanisław MIKLASZEWSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7-8 (1973), s. 103-114. - ISSN 0038-853X
134
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 295 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
135
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 272 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
136
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 162 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
137
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
138
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - [163 s.] : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w dwóch częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
139
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 234 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
140
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
141
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Irena PIETRZYK, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Anna ODROBINA, Jacek PERA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [2004]. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
143
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Jacek PERA, Anna ODROBINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
144
Polska wobec instytucjonalno-strukturalnej reformy Unii Europejskiej / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 52 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm
146
Narodowa strategia integracji na tle zagranicznej polityki gospodarczej Polski i krajów CEFTA / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 81 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
147
Regulacja rynków w procesie transformacji systemowej polskiej gospodarki (wybrane problemy) / Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 42 k. : il. ; 30 cm
1
Miklaszewski S., (2011), Internacjonalizacja i regionalizacja polityki gospodarczej a dylematy wzrostu zrównoważonego. [W:] Bukowski , Misala J. (red.), Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 15-25.
2
Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), (2011), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, 238, [1] s.
3
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nacz. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 1 (8), 2 (9), 3 (10), 4 (11). - . - 2080-1092
4
Gawlik R., (2011), Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 218 k.
5
Miklaszewski S., (2011), Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 17-37.
6
Miklaszewski S., (2010), Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 12-34.
7
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 1 (4), 2 (5), 3 (6), 7 (8). - . - 2080-1092
8
Miklaszewski S., (2010), Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej a kryzys lat 2007-2009 w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Warszawa : CeDeWu, s. 13-24.
9
Miklaszewski S., (2010), Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/169682504
10
Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), (2010), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 607 s.
11
Miklaszewski S., (2010), Polska gospodarka w latach 2006-2009 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 197-214.
12
Miklaszewski S., (2009), Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 104-122.
13
Nauka i Gospodarka: zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 1(1), 2(2), 3(3). - . - 2080-1092
14
Miklaszewski S., (2009), Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 805, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/168020886
15
Miklaszewski S., (2009), Gospodarcze i pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 14-34.
16
Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), (2009), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, 340 s.
17
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - . - 1233-3115
18
Miklaszewski S., (2008), Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1, s. 100-118.
19
Miklaszewski S., (2008), Drenaż mózgów a sytuacja na rynkach pracy UE : (ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej Polaków po 1 maja 2004). [W:] Filipek J., Głuszyńska I., Wąsiński A., Płaszewski M. (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 201-209.
20
Miklaszewski S. (red.), (2007), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 405, [1] s.
21
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - . - 1233-3115
22
Miklaszewski S., (2007), Polityka handlowa Unii Europejskiej w stosunku do krajów rozwijających się. [W:] Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", s. 248-290.
23
Miklaszewski S., (2007), Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju. [W:] BELNIAK S. (red.), Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 13-23.
24
Miklaszewski S., (2007), Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 6-18.
25
Miklaszewski S., (2007), Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata. [W:] Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", s. 175-213.
26
Miklaszewski S., (2007), The Economic and Environmental Dimensions of Lisbon Strategy : Myths and Facts. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 362-376.
27
Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., (2006), Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, s. 163-193.
28
Wronowska G., (2006), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 225 k.
29
Miklaszewski S., (2006), Wprowadzenie. [W:] Miklaszewski S. (red.), Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji, s. 3-5.
30
Miklaszewski S., (2006), Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 721, s. 19-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/139790048
31
Miklaszewski S., (2006), Spór wokół kierunków rozwoju integracji europejskiej a interesy gospodarki polskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji, s. 6-30.
32
Miklaszewski S., (2006), Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, s. 49-74.
33
Miklaszewski S., (2006), Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, s. 13-32.
34
Miklaszewski S. (red.), (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Wyd. 2.Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 294 s.
35
Miklaszewski S., (2005), Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 695, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/108081741
36
Miklaszewski S., (2005), Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 180, [7] s.
37
Tarnawska K., (2005), Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 252 k.
38
Miklaszewski S., (2005), Dylematy integracji europejskiej : unia gospodarcza i polityczna czy tylko strefa euro?. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro, s. 7-24.
39
Miklaszewski S., (2004), Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 541-550.
40
Miklaszewski S., (2004), Współczesne teorie makroekonomiczne. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 32-49.
41
Lis S., Miklaszewski S. (red.), (2004), Transformacja - integracja - globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski: prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej: konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 715, [1] s.
42
Miklaszewski S., (2004), Główne kategorie makroekonomiczne. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-31.
43
Miklaszewski S., (2004), Instytucjonalne ramy wymiany handlowej Unii Europejskiej z byłymi republikami radzieckimi. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 225-233.
44
Miklaszewski S., (2004), Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinanty. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 69-89.
45
Miklaszewski S., (2004), Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej. [W:] Bożyk P. (red.), Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, s. 235-243.
46
Miklaszewski S., (2004), Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 225-249.
47
Miklaszewski S., (2004), Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 213-224.
48
Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J., (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, 252 s.
49
Miklaszewski S., (2003), Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 634, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/42080371
50
Miklaszewski S. (red.), (2003), Polska a euro - szanse i wyzwania, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 106 s.
51
Ruchwa L., (2003), Zewnętrzne i wewnętrzne bariery integracji gospodarki Polski z Unia Europejską, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 269 k.
52
Szymanik E., (2003), Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 267 k.
53
Miklaszewski S. (red.), (2003), Transformacja - integracja - globalizacja, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 160 s.
54
Kotulewicz K., (2002), Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 212 k.
55
Miklaszewski S. (red.), (2002), Integracja Polski z Unią Europejską: aspekty ekonomiczno-prawne, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 94, [2] s.
56
Miklaszewski S., (2002), Regionalna integracja gospodarcza a globalizacja. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 362-372.
57
Miklaszewski S., (2002), Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską w świetle decyzji "szczytu" w Nicei, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 25-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/15039
58
Miklaszewski S. (red.), (2002), Rozszerzenie Unii Europejskiej: polski syndrom, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 88 s.
59
Janiczak K., (2002), Rola polityki przemysłowej w przekształceniach systemowych rynku pracy w Polsce, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 267 k.
60
Miklaszewski S., (2002), Zasady konkurencji Unii Europejskiej jako obszar negocjacji z Polską. [W:] Miklaszewski S. (red.), Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, s. 85-92.
61
Miklaszewski S., (2001), Kontrowersje wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-27.
62
Miklaszewski S., (2001), Dylematy wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 168-179.
63
Miklaszewski S., (2001), Zasady konkurencji Unii Europejskiej, "Acta Europae", nr 1, s. 19.
64
Miklaszewski S. (red.), (2000), Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 75 s.
65
Miklaszewski S., (2000), Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 49-60.
66
Miklaszewski S. (red.), (2000), Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE, Kraków : Wydaw. "Meritum", 83 s.
67
Miklaszewski S., (2000), Integracja regionalna w Europie - unifikacja czy zróżnicowanie gospodarek?. [W:] Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska?, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 43-57.
68
Miklaszewski S., (2000), Polemika wokół przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejsiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 360-371.
69
Polska polityka wschodnia, (2000),, Przebinda G. (kier.), Kraków : "Meritum", 223 s.
70
Miklaszewski S., (1999), Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 166 s.
71
Miklaszewski S., (1999), Polityka rolna i regionalna jako podstawowe kwestie sporne w negocjacjach Polski i Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 143-156.
72
Miklaszewski S., (1999), Gospodarka polska na tle krajów Strefy Euro. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 56-67.
73
Pera J., (1999), Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami: próba oceny i prognozy, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 289 k.
74
Miklaszewski S. (red.), (1999), Polska w Unii Europejskiej, Kraków : Wydaw. "Meritum", 120 s.
75
Miklaszewski S., (1999), Wezwany przed oblicze Wysokiej Rady..., "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 20.
76
Hajdukiewicz A., (1999), Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 215 k.
77
Miklaszewski S. (red.), (1999), Polska droga do Unii Europejskiej: doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 357 s.
78
Miklaszewski S., (1999), Transformacja gospodarki Polskiej a integracja z państwami Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 17-27.
79
Zamora P., (1998), Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie: analiza makroekonomiczna, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 150 k.
80
Mazowiecki T., Biernat S., Kawecka-Wyrzykowska E., Klich B., Żukrowska K., Cziomer E., Miklaszewski S., (1998), Dyskusja I. [W:] MIKLASZEWSKI S. (red.), Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 29-34.
81
Kawecka-Wyrzykowska E., Bielański S., Miklaszewski S., Czubiński Z., Wysokińska Z., Stebelski S., (1998), Dyskusja III. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 101-106.
82
Miklaszewski S., (1998), Wprowadzenie. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polskie rolnictwo a Unia Europejska, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 9-10.
83
Miklaszewski S., (1998), Rozwój powiązań integracyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej a negocjacje akcesyjne Polski. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska strategia negocjacji z UE, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 37-50.
84
Miklaszewski S. (red.), (1998), Polska strategia negocjacji z UE, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 62 s.
85
Miklaszewski S., (1998), Wprowadzenie. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 9-12.
86
Listwan A., Klich B., Skotnicka-Illasiewicz E., Miklaszewski S., Drop A., Harasimowicz A., Nałkowska E., Marszałek A., (1998), Dyskusja. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska strategia negocjacji z UE, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 51-63.
87
Miklaszewski S., (1998), Obszary potencjalnych kontrowersji w negocjacjach akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 79-91.
88
Miklaszewski S. (red.), (1998), Polskie rolnictwo a Unia Europejska, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 72 s.
89
Miklaszewski S. (red.), (1998), Polska wobec reformy UE: seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 106 s.
90
Miklaszewski S., (1998), Wprowadzenie. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska strategia negocjacji z UE, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 9.
91
Miklaszewski S., (1997), Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 23), Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 93, [2] s.
92
Miklaszewski S., (1996), Liberalizm a międzynarodowy proces gospodarowania, "Sprawy Międzynarodowe", R. 49, z. 3-4, s. 47-60.
93
Miklaszewski S., (1996), Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego : próba bilansu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 57-65.
94
Miklaszewski S., (1994), Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 145-156.
95
Miklaszewski S., (1994), Problemy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 52-54.
96
Miklaszewski S., (1993), Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 35-53.
97
Miklaszewski S., (1993), Rynek pieniężno-kredytowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 183-198.
98
Miklaszewski S., (1993), Uwagi o polityce przemysłowej Polski. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 126-136.
99
Lis S., Miklaszewski S., (1993), Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 17), Kraków : "Secesja", 144 s., [1] k. tabl.
100
Czekaj J., Hausner J., Miklaszewski S., (1993), Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej, Warszawa : Real Press, 73, [1] s.
101
Miklaszewski S., (1993), Rynek pieniężno-kredytowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 181-197.
102
Miklaszewski S., (1992), Korzyści i zagrożenia Układu o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 55-63.
103
Miklaszewski S., (1992), Leksykon Wspólnot Europejskich, Kraków : Fogra, 94 s.
104
Miklaszewski S., (1992), Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[154]-29[182].
105
Miklaszewski S., (1991), Ewolucja stosunków gospodarczych Polski z EWG na tle przemian w europejskim podziale pracy. [W:] Kukuła K. (kierownik tematu), Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2], s. 1[68]-26[94].
106
Miklaszewski S., (1991), Ewolucja stosunków handlowych Chińskiej Republiki Ludowej z krajami EWG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 23-37.
107
Miklaszewski S., (1991), Some Remarks about Polish Industrial Policy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 1[29]-11[39].
108
Miklaszewski S., (1991), Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 99), Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 182 s.
109
Lis S., Miklaszewski S., (1991), Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 101-113.
110
Lis S., Miklaszewski S., (1990), Procesy międzynarodowej integracji regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
111
Miklaszewski S., (1990), Aspiracje i możliwości - próba oceny przyszłości stosunków gospodarczych Polski z EWG. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-148.
112
Miklaszewski S., (1990), Konfrontacja czy współdziałanie - problem protekcjonizmu w stosunkach USA i EWG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 115-127.
113
Miklaszewski S., (1990), Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie Zachodniej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 74-88.
114
Miklaszewski S., Niemiec D., (1989), Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 25-45.
115
Miklaszewski S., (1989), Integracja instytucjonalna między państwami o różnym poziomie rozwoju - przykład ASEAN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 87-100.
116
Miklaszewski S., (1989), Inwestycje bezpośrednie w stosunkach między USA a państwami EWG, "Sprawy Międzynarodowe", z. 6, s. 111-118.
117
Miklaszewski S., (1988), Problemy rozwoju przestrzennego ugrupowań integracyjnych (na przykładzie RWPG i EWG), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 35-48.
118
Miklaszewski S., (1987), Państwa EWG wobec nowego "wyzwania" technologicznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 97-110.
119
Miklaszewski S., (1986), Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 47-49.
120
Miklaszewski S., (1985), Przeobrażenia strukturalne gospodarki RFN a kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 2-3 (114-115), s. 75-83.
121
Miklaszewski S., (1984), Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 183-193.
122
Miklaszewski S., (1984), Krytyka teorii wartości Marksa we współczesnej literaturze anglosaskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 5-19.
123
Miklaszewski S., (1984), Polityka gospodarcza EWG w stosunku do stowarzyszonych państw Trzeciego Świata w dwudziestoleciu 1964-1983. [W:] Marszałek A., Saryusz-Wolski J. (red.), Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 163-176.
124
Miklaszewski S., Niemiec D., (1982), Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 6, s. 36-50.
125
Miklaszewski S., (1981), Polityka regionalna Wspólnego Rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 113-130.
126
Ramocka B., Miklaszewski S., (1981), Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 97-111.
127
Miklaszewski S., (1981), Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w polityce śródziemnomorskiej EWG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 131-140.
128
Miklaszewski S., (1981), Rynek ropy naftowej u progu lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 140, s. 55-74.
129
Miklaszewski S., (1980), Stosunki gospodarcze EWG z europejskimi krajami śródziemnomorskimi, "Sprawy Międzynarodowe", z. 3, s. 87-100.
130
Miklaszewski S., (1978), Wybrane zagadnienia teorii unii celnej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 131-153.
131
Miklaszewski S., (1976), Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 370 k.
132
Miklaszewski S., (1973), Periodyzacja polskiej polityki importowej w dwudziestoleciu 1950-1970, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 58, s. 33-44.
133
Miklaszewski S., (1973), Commonwealth po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do EWG, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7-8, s. 103-114.
134
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, (2010), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 295 k.
135
Globalne wyzwania wobec Europy: Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, (2009), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 272 s.
136
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1, (2008), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 162 s.
137
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3, (2008), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 21 s.
138
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2, (2008), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [163 s.]
139
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, (2007), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
140
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji, (2006), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 k.
141
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro, (2005), Miklaszewski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 k.
142
Miklaszewski S., Pietrzyk I., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Odrobina A., Pera J., (2004), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
143
Miklaszewski S., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Pera J., Odrobina A., (2003), Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
144
Miklaszewski S., (2000), Polska wobec instytucjonalno-strukturalnej reformy Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 52 k.
145
Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (red.), (1998), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
146
Miklaszewski S., (1998), Narodowa strategia integracji na tle zagranicznej polityki gospodarczej Polski i krajów CEFTA, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 k.
147
Miklaszewski S., (1997), Regulacja rynków w procesie transformacji systemowej polskiej gospodarki (wybrane problemy), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
1
@inbook{UEK:2168219772,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Internacjonalizacja i regionalizacja polityki gospodarczej a dylematy wzrostu zrównoważonego",
booktitle = "Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe",
pages = "15-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2011",
isbn = "978-83-7556-409-9",
}
2
@book{UEK:2168223636,
title = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
3
@misc{UEK:2168224198,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168219562,
author = "Remigiusz Gawlik",
title = "Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002493},
}
5
@inbook{UEK:2168225620,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "17-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
6
@unpublished{UEK:2168284635,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "12-34",
year = "2010",
}
7
@misc{UEK:2165252530,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
8
@inbook{UEK:2165983776,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej a kryzys lat 2007-2009 w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy",
pages = "13-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-360-3",
}
9
@article{UEK:53145,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "5-22",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169682504},
}
10
@book{UEK:2165812283,
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
11
@inbook{UEK:2165306921,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polska gospodarka w latach 2006-2009 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "197-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
12
@inbook{UEK:2165274108,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "104-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
13
@misc{UEK:2162130553,
title = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
14
@article{UEK:51449,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "805",
pages = "5-17",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168020886},
}
15
@unpublished{UEK:2168218816,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Gospodarcze i pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "14-34",
year = "2009",
}
16
@book{UEK:51384,
title = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
17
@misc{UEK:2161817289,
title = "Emergo",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2008",
}
18
@unpublished{UEK:2168219254,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1",
pages = "100-118",
year = "2008",
}
19
@inbook{UEK:2165742881,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Drenaż mózgów a sytuacja na rynkach pracy UE : (ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej Polaków po 1 maja 2004)",
booktitle = "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia",
pages = "201-209",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-22-4",
}
20
@book{UEK:52185,
title = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
21
@misc{UEK:2166556858,
title = "Emergo",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2007",
}
22
@inbook{UEK:2166097462,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polityka handlowa Unii Europejskiej w stosunku do krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
pages = "248-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
23
@inbook{UEK:2165707291,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju",
booktitle = "Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "13-23",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89879-08-0",
}
24
@unpublished{UEK:2168257810,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "6-18",
year = "2007",
}
25
@inbook{UEK:2166097348,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata",
booktitle = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
pages = "175-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
26
@inbook{UEK:2165386857,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "The Economic and Environmental Dimensions of Lisbon Strategy : Myths and Facts",
booktitle = "Business in a Colaborative World",
pages = "362-376",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-1-4",
}
27
@inbook{UEK:2165753382,
author = "Stanisław Miklaszewski and Joanna Garlińska-Bielawska",
title = "Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "163-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
28
@unpublished{UEK:52685,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
29
@misc{UEK:2168286245,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji",
pages = "3-5",
year = "2006",
}
30
@article{UEK:52750,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "721",
pages = "19-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139790048},
}
31
@unpublished{UEK:2168286247,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Spór wokół kierunków rozwoju integracji europejskiej a interesy gospodarki polskiej",
booktitle = "Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji",
pages = "6-30",
year = "2006",
}
32
@inbook{UEK:2165753399,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "49-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
33
@inbook{UEK:2165753432,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "13-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
34
@book{UEK:2165752559,
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7251-675-8",
}
35
@article{UEK:52844,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "695",
pages = "5-21",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/108081741},
}
36
@book{UEK:2167714530,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-02-6",
}
37
@unpublished{UEK:2168221282,
author = "Katarzyna Tarnawska",
title = "Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
38
@unpublished{UEK:2168258378,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Dylematy integracji europejskiej : unia gospodarcza i polityczna czy tylko strefa euro?",
booktitle = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "7-24",
year = "2005",
}
39
@inbook{UEK:2168038636,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "541-550",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
40
@inbook{UEK:2168220276,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Współczesne teorie makroekonomiczne",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
41
@book{UEK:52867,
title = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
42
@inbook{UEK:2168220272,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Główne kategorie makroekonomiczne",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "13-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
43
@inbook{UEK:2166249385,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Instytucjonalne ramy wymiany handlowej Unii Europejskiej z byłymi republikami radzieckimi",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "225-233",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
44
@inbook{UEK:2168220278,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinanty",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "69-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
45
@inbook{UEK:2168288213,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej",
booktitle = "Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "235-243",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-105-6",
}
46
@inbook{UEK:2168220286,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "225-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
47
@inbook{UEK:2168220282,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "213-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
48
@book{UEK:2168223522,
author = "Stanisław Miklaszewski and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Piotr Małecki and Jacek Pera and Małgorzata Bieda and Joanna Garlińska-Bielawska",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-385-6",
}
49
@article{UEK:2168223716,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "634",
pages = "25-40",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/42080371},
}
50
@book{UEK:2168234674,
title = "Polska a euro - szanse i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87832-34-0",
}
51
@unpublished{UEK:2168307415,
author = "Leszek Ruchwa",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne bariery integracji gospodarki Polski z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
52
@unpublished{UEK:2168308255,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
53
@book{UEK:2168223524,
title = "Transformacja - integracja - globalizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2003",
isbn = "83-87832-35-9",
}
54
@unpublished{UEK:2168274719,
author = "Karolina Kotulewicz",
title = "Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
55
@book{UEK:2168238430,
title = "Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87832-31-6",
}
56
@inbook{UEK:2168225954,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Regionalna integracja gospodarcza a globalizacja",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "362-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
57
@article{UEK:2168230714,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską w świetle decyzji szczytu w Nicei",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "25-35",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15039},
}
58
@book{UEK:2168360876,
title = "Rozszerzenie Unii Europejskiej : polski syndrom",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87832-30-8",
}
59
@unpublished{UEK:2168310425,
author = "Krzysztof Janiczak",
title = "Rola polityki przemysłowej w przekształceniach systemowych rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
60
@inbook{UEK:2168238438,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Zasady konkurencji Unii Europejskiej jako obszar negocjacji z Polską",
booktitle = "Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne",
pages = "85-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87832-31-6",
}
61
@inbook{UEK:2168321277,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Kontrowersje wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001",
pages = "11-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-093-3",
}
62
@inbook{UEK:2168228780,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Dylematy wokół przyjęcia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "168-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
63
@article{UEK:2168051432,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Zasady konkurencji Unii Europejskiej",
journal = "Acta Europae",
number = "1",
pages = "19",
year = "2001",
}
64
@book{UEK:2168285715,
title = "Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87832-23-5",
}
65
@inbook{UEK:2168249222,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "49-60",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
66
@book{UEK:2168285713,
title = "Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Meritum",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87832-18-9",
}
67
@inbook{UEK:2168272652,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Integracja regionalna w Europie - unifikacja czy zróżnicowanie gospodarek?",
booktitle = "Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska?",
pages = "43-57",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-7246-132-5",
}
68
@inbook{UEK:2168238516,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polemika wokół przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejsiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "360-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
69
@book{UEK:2168285717,
title = "Polska polityka wschodnia",
adress = "Kraków",
publisher = "Meritum",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87832-19-7",
}
70
@book{UEK:2168339129,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-911087-8-3",
}
71
@inbook{UEK:2168249422,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polityka rolna i regionalna jako podstawowe kwestie sporne w negocjacjach Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "143-156",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
72
@inbook{UEK:2168241624,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Gospodarka polska na tle krajów Strefy Euro",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "56-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
73
@unpublished{UEK:2168294303,
author = "Jacek Pera",
title = "Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
74
@book{UEK:2168243546,
title = "Polska w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Meritum",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-87832-14-6",
}
75
@article{UEK:2168284095,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Wezwany przed oblicze Wysokiej Rady...",
journal = "Eksperyment",
number = "3",
pages = "20",
year = "1999",
}
76
@unpublished{UEK:2168311349,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
77
@book{UEK:2168254024,
title = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
78
@inbook{UEK:2168254066,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Transformacja gospodarki Polskiej a integracja z państwami Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "17-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
79
@unpublished{UEK:2168312561,
author = "Paweł Zamora",
title = "Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do nowego ładu ekonomicznego w Europie : analiza makroekonomiczna",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
80
@misc{UEK:2168339243,
author = "Tadeusz Mazowiecki and Stanisław Biernat and Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska and Bogdan Klich and Katarzyna Żukrowska and Erhard Cziomer and Stanisław Miklaszewski",
title = "Dyskusja I",
booktitle = "Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998",
pages = "29-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-6-0",
}
81
@misc{UEK:2168339245,
author = "Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska and Stefan Bielański and Stanisław Miklaszewski and Zbigniew Czubiński and Zofia Wysokińska and Stanisław Stebelski",
title = "Dyskusja III",
booktitle = "Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998",
pages = "101-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-6-0",
}
82
@misc{UEK:2168333297,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polskie rolnictwo a Unia Europejska",
pages = "9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-87832-03-0",
}
83
@inbook{UEK:2168339237,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rozwój powiązań integracyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej a negocjacje akcesyjne Polski",
booktitle = "Polska strategia negocjacji z UE",
pages = "37-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-87832-01-4",
}
84
@book{UEK:2168339131,
title = "Polska strategia negocjacji z UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-87832-01-4",
}
85
@misc{UEK:2168339233,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998",
pages = "9-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-6-0",
}
86
@misc{UEK:2168339241,
author = "Andrzej Listwan and Bogdan Klich and Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz and Stanisław Miklaszewski and Agnieszka Drop and Andrzej Harasimowicz and Ewa Nałkowska and Antoni Marszałek",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Polska strategia negocjacji z UE",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-87832-01-4",
}
87
@inbook{UEK:2168238632,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Obszary potencjalnych kontrowersji w negocjacjach akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "79-91",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
88
@book{UEK:2168333301,
title = "Polskie rolnictwo a Unia Europejska",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-87832-03-0",
}
89
@book{UEK:2168339133,
title = "Polska wobec reformy UE : seminarium - Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, Kraków, 24 stycznia 1998",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-907813-6-0",
}
90
@misc{UEK:2168339235,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polska strategia negocjacji z UE",
pages = "9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-87832-01-4",
}
91
@book{UEK:2168266602,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1997",
issn = "[0079-3353]",
isbn = "83-86726-38-5",
}
92
@article{UEK:2168298319,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Liberalizm a międzynarodowy proces gospodarowania",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 49, z. 3-4",
pages = "47-60",
year = "1996",
}
93
@article{UEK:2168231588,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego : próba bilansu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "57-65",
year = "1996",
}
94
@inbook{UEK:2168238566,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "145-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
95
@misc{UEK:2168333439,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Problemy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "52-54",
year = "1994",
}
96
@article{UEK:2168231612,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "35-53",
year = "1993",
}
97
@inbook{UEK:2168226295,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rynek pieniężno-kredytowy",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "183-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
98
@inbook{UEK:2168226393,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Uwagi o polityce przemysłowej Polski",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "126-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11113-5",
}
99
@book{UEK:2168238314,
author = "Stanisław Lis and Stanisław Miklaszewski",
title = "Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1993",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-05-0",
}
100
@book{UEK:2168226581,
author = "Jan Czekaj and Jerzy Hausner and Stanisław Miklaszewski",
title = "Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Real Press",
year = "1993",
issn = "",
isbn = "83-85878-34-3",
}
101
@inbook{UEK:2168258956,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rynek pieniężno-kredytowy",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "181-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
102
@article{UEK:2168247198,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Korzyści i zagrożenia Układu o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "55-63",
year = "1992",
}
103
@book{UEK:2168284525,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Leksykon Wspólnot Europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1992",
isbn = "83-85719-01-6",
}
104
@unpublished{UEK:2168279055,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rozpad RWPG a procesy integracyjne w Europie Zachodniej",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[154]-29[182]",
year = "1992",
}
105
@unpublished{UEK:2168316061,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Ewolucja stosunków gospodarczych Polski z EWG na tle przemian w europejskim podziale pracy",
booktitle = "Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2]",
pages = "1[68]-26[94]",
year = "1991",
}
106
@article{UEK:2168232000,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Ewolucja stosunków handlowych Chińskiej Republiki Ludowej z krajami EWG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "23-37",
year = "1991",
}
107
@inbook{UEK:2168251232,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Some Remarks about Polish Industrial Policy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[29]-11[39]",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
issn = "",
}
108
@book{UEK:2168289741,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1991",
issn = "0209-1674",
}
109
@article{UEK:2168273310,
author = "Stanisław Lis and Stanisław Miklaszewski",
title = "Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "101-113",
year = "1991",
url = {},
}
110
@book{UEK:2168252354,
author = "Stanisław Lis and Stanisław Miklaszewski",
title = "Procesy międzynarodowej integracji regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
111
@misc{UEK:2168227332,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Aspiracje i możliwości - próba oceny przyszłości stosunków gospodarczych Polski z EWG",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
112
@article{UEK:2168226775,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Konfrontacja czy współdziałanie - problem protekcjonizmu w stosunkach USA i EWG",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "115-127",
year = "1990",
}
113
@inbook{UEK:2168255752,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie Zachodniej",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "74-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
114
@article{UEK:2168235160,
author = "Stanisław Miklaszewski and Daniel Niemiec",
title = "Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "25-45",
year = "1989",
url = {},
}
115
@article{UEK:2168282249,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Integracja instytucjonalna między państwami o różnym poziomie rozwoju - przykład ASEAN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "87-100",
year = "1989",
}
116
@article{UEK:2168341455,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Inwestycje bezpośrednie w stosunkach między USA a państwami EWG",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 6",
pages = "111-118",
year = "1989",
}
117
@article{UEK:2168249082,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Problemy rozwoju przestrzennego ugrupowań integracyjnych (na przykładzie RWPG i EWG)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "35-48",
year = "1988",
}
118
@article{UEK:2168260900,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Państwa EWG wobec nowego wyzwania technologicznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "97-110",
year = "1987",
}
119
@misc{UEK:2168241038,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "47-49",
year = "1986",
}
120
@article{UEK:2168282527,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Przeobrażenia strukturalne gospodarki RFN a kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "2-3 (114-115)",
pages = "75-83",
year = "1985",
}
121
@article{UEK:2168272874,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "183-193",
year = "1984",
}
122
@article{UEK:2168253654,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Krytyka teorii wartości Marksa we współczesnej literaturze anglosaskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "188",
pages = "5-19",
year = "1984",
}
123
@inbook{UEK:2168366766,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polityka gospodarcza EWG w stosunku do stowarzyszonych państw Trzeciego Świata w dwudziestoleciu 1964-1983",
booktitle = "Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice",
pages = "163-176",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1984",
}
124
@article{UEK:2168337769,
author = "Stanisław Miklaszewski and Daniel Niemiec",
title = "Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "6",
pages = "36-50",
year = "1982",
}
125
@article{UEK:2168227778,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polityka regionalna Wspólnego Rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "113-130",
year = "1981",
}
126
@article{UEK:2168227834,
author = "Barbara Ramocka and Stanisław Miklaszewski",
title = "Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "97-111",
year = "1981",
}
127
@article{UEK:2168234478,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w polityce śródziemnomorskiej EWG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "131-140",
year = "1981",
}
128
@article{UEK:2168229980,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Rynek ropy naftowej u progu lat osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "140",
pages = "55-74",
year = "1981",
}
129
@article{UEK:2168341423,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Stosunki gospodarcze EWG z europejskimi krajami śródziemnomorskimi",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 3",
pages = "87-100",
year = "1980",
}
130
@article{UEK:2168242106,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Wybrane zagadnienia teorii unii celnej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "131-153",
year = "1978",
issn = "",
}
131
@unpublished{UEK:2168304495,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
132
@article{UEK:2166623508,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Periodyzacja polskiej polityki importowej w dwudziestoleciu 1950-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "58",
pages = "33-44",
year = "1973",
}
133
@article{UEK:2166623447,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Commonwealth po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do EWG",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7-8",
pages = "103-114",
year = "1973",
}
134
@unpublished{UEK:2168284633,
title = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
135
@unpublished{UEK:2168218792,
title = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
136
@unpublished{UEK:2168219186,
title = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
137
@unpublished{UEK:2168219202,
title = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
138
@unpublished{UEK:2168219198,
title = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
139
@unpublished{UEK:2168257808,
title = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
140
@unpublished{UEK:2166562330,
title = "Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
141
@unpublished{UEK:2168258374,
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
142
@unpublished{UEK:2168258366,
author = "Stanisław Miklaszewski and Irena Pietrzyk and Piotr Małecki and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Anna Odrobina and Jacek Pera",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
143
@unpublished{UEK:2168258402,
author = "Stanisław Miklaszewski and Piotr Małecki and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Jacek Pera and Anna Odrobina",
title = "Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
144
@unpublished{UEK:2168333739,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Polska wobec instytucjonalno-strukturalnej reformy Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
145
@unpublished{UEK:2168265336,
title = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
146
@unpublished{UEK:2168333469,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Narodowa strategia integracji na tle zagranicznej polityki gospodarczej Polski i krajów CEFTA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
147
@unpublished{UEK:2168329071,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Regulacja rynków w procesie transformacji systemowej polskiej gospodarki (wybrane problemy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID