Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 8 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Sustainable Urban and Rural Development - Bibliogr.
Program badawczy:
Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168345946
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Trust and Asymmetry of Information versus Relationships between Entities in Retail Trade
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 181-193 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds granted to the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342673
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media
Źródło:
Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2018, s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-154-5
Nr:
2168326169
rozdział w monografii
4

Tytuł:
The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 179-184 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds granted to the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331161
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow = Problem krótkoterminowego najmu jako przejaw efektu nadmiernego napływu turystów na rynek mieszkaniowy w historycznym mieście Krakowie
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 57-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article was created as part of a research project financed from funds allocated in 2018 to the Department of Management from subsidies for the maintenance of research potential.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332595
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market
Źródło:
Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations / ed.Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2017, s. 154-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-138-5
Nr:
2168316379
rozdział w monografii
7

Tytuł:
The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 295-304 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic = Trust and Personal Values in the Framework of Service Dominant Logic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 97 (2016) , s. 253-262. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy doskonalenia działalności organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312929
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet
Źródło:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 245-251. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management within the subsidy for mantaining the research capacity 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308061
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 133-141 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was fi nanced from the statutory research funds of the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics (Nr 028/WZ-KAR/02/2016/S/6028)
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310823
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households
Źródło:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 107-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296435
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 465-474 - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was carried out with the aid of a Polish Ministry of Science and Higher Education research grant No. 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168301459
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space
Źródło:
Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics - University of Niš, 2015, s. 185-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-101-9
Nr:
2168298475
rozdział w monografii
14

Tytuł:
The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 31-48
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289719
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych = Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2014) , s. 451-463. - Artykuł dostępny na CD
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288279
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów = Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (352) (2014) , s. 221-231. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292279
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART)
Źródło:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 62-81
Sygnatura:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302285
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów = The Problem of the Trade-off Type in the Use of Time Resource from the Point of View of Resources-Objectives Concept
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013) , s. 24-33. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272460
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 11-36
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna = The Importance of Trust in E-Commerce - the Perspective of the New Institutional Economics
Źródło:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 3 (2013) , s. 40-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263706
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 67-92
Sygnatura:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287413
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 389-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274499
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-46
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 52-68
Sygnatura:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki = The Essence of Value for the Client in Retail Trade - an Outline of the Issue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne = Problem Identification of Factors Affecting Trust in Exchange Relations on B2C Markets - Transaction Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 175 (2011) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222886
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C = Factors Affecting the Reliability of Trading Company on B2C Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 443-451. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221764
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 68-81
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260268
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych = Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 15 (2010) , s. 87-98. - Tytuł numeru: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 608)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296941
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 8-29
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306761
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 6-27
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki = Identification of the Positive Impact of Supermarkets - an Outline of the Issue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50426
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych
Źródło:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 149-162 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281849
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim = The Hierarchical Formulation of Hidden Factors Influencing the Competitive Superiority of Large Trade Objects on the Cracov Market
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 188-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego = The Identification and Categorization of Factors Influencing the Choice of Large Retail Outlets for Shopping : Using the Example of the Krakow Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 151-169. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51092
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań = A Hierarchical Categorization of Elements Determining the Choice of Large-scale Retail Outlets, in Light of Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50840
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta
Źródło:
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007, s. 79-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-5-2
Nr:
2166220276
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku : X Jubileuszowe Warsztaty Metodologiczne
Źródło:
Kurier AE2006. - lipiec, s. 26-27
Nr:
2168348360
varia
46

Tytuł:
Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego) = Hierarchy of Factors Determining the Competition between Foreign Hypermarkets and Polish Retail Stores (the Case of Cracow Market)
Źródło:
Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924038-0-7
Nr:
2166469171
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim
Źródło:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 86-101 - Bibliogr.
Program badawczy:
57/KARiBM/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326577
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań
Źródło:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 147-169 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261402
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji = The Development of European Commerce in View of the Strategy of Internationalisation - An Outline of the Issue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 117-134. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53010
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
273 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 20 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/263
Nr:
2168219756
doktorat
51

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego = Conditions for the Development of Modern Forms of Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 59-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52615
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego
Źródło:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 175-197 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261846
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców
Źródło:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 156-175 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270398
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu = The Influence of Modern Distribution Channels on the Subject Pattern and Consumers' Behaviour as Well as on the Functioning of Modern Commerce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 137-150. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224022
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów = Expected Quality of Commercial Service as a Determinant of Purchase Location
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 157-171. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226962
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu
Źródło:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 194-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280413
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów = Factors Influencing the Choice of Large Surface-Area Retail Outlets as a Place for Shopping
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku = Psycho-social Conditions Governing Consumer Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 127-150 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich = Consumers' Expectations towards the Retail Offer and the Expansion of Shops with Large Selling Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248488
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki) = Dangers and Chances for Polish Trade on the Part of Western Networks in the Light of the Carried Out Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257072
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu
Źródło:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 217-242 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283315
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych
Źródło:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 105-111
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263278
varia
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej
Źródło:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 196-218
Sygnatura:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240384
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych = Huff Model as Instrument Supporting Decisions on Siting of Major Retail Facilities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 109-120. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248360
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence / Magdalena WOJNAROWSKA, Mariusz SOŁTYSIK, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // Sustainability. - vol. 12, iss. 8 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Urban and Rural Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3181. - ISSN 2071-1050
2
Trust and Asymmetry of Information versus Relationships between Entities in Retail Trade / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 181-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
3
Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // W: Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2018. - S. 211-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-154-5
4
The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 179-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
5
The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow = Problem krótkoterminowego najmu jako przejaw efektu nadmiernego napływu turystów na rynek mieszkaniowy w historycznym mieście Krakowie / Grażyna PLICHTA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 57-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
6
Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // W: Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations / ed.Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2017. - S. 154-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-138-5
7
The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 295-304. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
8
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic = Trust and Personal Values in the Framework of Service Dominant Logic / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 97 (2016), s. 253-262. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy doskonalenia działalności organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf. - ISSN 1641-3466
9
Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet / Grażyna PLICHTA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 245-251. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
10
The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 133-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
11
Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households / Grażyna PLICHTA // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 107-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
12
Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 465-474. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
13
Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // W: Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek. - Niš : Faculty of Economics - University of Niš, 2015. - S. 185-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-101-9
14
The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
15
Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services / Grażyna PLICHTA // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 31-48. - ISBN 978-83-62511-63-1
16
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych = Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2014), s. 451-463. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny na CD. - ISSN 1231-7853
17
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów = Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (352) (2014), s. 221-231. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
18
Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART) / Grażyna PLICHTA // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 62-81
19
Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów = The Problem of the Trade-off Type in the Use of Time Resource from the Point of View of Resources-Objectives Concept / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013), s. 24-33. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
20
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Ryszard WĘGRZYN, Dariusz FATUŁA, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 11-36. - ISBN 978-83-7252-647-2
21
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna = The Importance of Trust in E-Commerce - the Perspective of the New Institutional Economics / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // Psychologia Ekonomiczna. - nr 3 (2013), s. 40-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/15/14. - ISSN 2084-137X
22
Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego / Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 67-92
23
Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 389-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
24
Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta / Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 34-46. - ISBN 978-83-7252-607-6
25
Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze / Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 52-68
26
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki = The Essence of Value for the Client in Retail Trade - an Outline of the Issue / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 67-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
27
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
28
Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne = Problem Identification of Factors Affecting Trust in Exchange Relations on B2C Markets - Transaction Approach / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 175 (2011), s. 124-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
29
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C = Factors Affecting the Reliability of Trading Company on B2C Markets / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 443-451. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
30
Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa / Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 68-81
31
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
32
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych = Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 608). - nr 15 (2010), s. 87-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf. - ISSN 1509-0507
33
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 8-29
34
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 6-27
35
Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki = Identification of the Positive Impact of Supermarkets - an Outline of the Issue / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164939515. - ISSN 1898-6447
36
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
37
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
38
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
39
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
40
Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych / Grażyna PLICHTA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 149-162. - Bibliogr.
41
Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim = The Hierarchical Formulation of Hidden Factors Influencing the Competitive Superiority of Large Trade Objects on the Cracov Market / Grażyna PLICHTA // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 188-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
42
Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego = The Identification and Categorization of Factors Influencing the Choice of Large Retail Outlets for Shopping : Using the Example of the Krakow Market / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 151-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150308772. - ISSN 0208-7944
43
Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań = A Hierarchical Categorization of Elements Determining the Choice of Large-scale Retail Outlets, in Light of Research / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156983346. - ISSN 1898-6447
44
Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // W: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - S. 79-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-5-2
45
Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku : X Jubileuszowe Warsztaty Metodologiczne / Grażyna PLICHTA // Kurier AE. - lipiec (2006), s. 26-27. - ISSN 1689-7749
46
Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego) = Hierarchy of Factors Determining the Competition between Foreign Hypermarkets and Polish Retail Stores (the Case of Cracow Market) / Grażyna PLICHTA // W: Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 195-208. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924038-0-7
47
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim / Grażyna PLICHTA // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 86-101. - Bibliogr.
48
Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań / Grażyna PLICHTA // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 147-169. - Bibliogr.
49
Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji = The Development of European Commerce in View of the Strategy of Internationalisation - An Outline of the Issue / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 117-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96688601. - ISSN 0208-7944
50
Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku / Grażyna PLICHTA ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2005. - 273 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 20 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000663a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000663b
51
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego = Conditions for the Development of Modern Forms of Retail Trade / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=104761714. - ISSN 0208-7944
52
Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego / Grażyna PLICHTA // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 175-197. - Bibliogr.
53
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców / Grażyna PLICHTA // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 156-175. - Bibliogr.
54
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu = The Influence of Modern Distribution Channels on the Subject Pattern and Consumers' Behaviour as Well as on the Functioning of Modern Commerce / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 137-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46330176. - ISSN 0208-7944
55
Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów = Expected Quality of Commercial Service as a Determinant of Purchase Location / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 157-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13572. - ISSN 0208-7944
56
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu / Grażyna PLICHTA // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 194-212. - Bibliogr.
57
Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów = Factors Influencing the Choice of Large Surface-Area Retail Outlets as a Place for Shopping / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13653. - ISSN 0208-7944
58
Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku = Psycho-social Conditions Governing Consumer Behaviour / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 121-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych / Grażyna PLICHTA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 127-150. - Bibliogr.
60
Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich = Consumers' Expectations towards the Retail Offer and the Expansion of Shops with Large Selling Area / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9923. - ISSN 0208-7944
61
Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki) = Dangers and Chances for Polish Trade on the Part of Western Networks in the Light of the Carried Out Research / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 113-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu / Grażyna PLICHTA // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 217-242. - Bibliogr.
63
Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych / Joanna BABIARZ, Grażyna PLICHTA // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1999. - S. 105-111. - ISBN 83-87239-90-9
64
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej / Grażyna PLICHTA // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 196-218
65
Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych = Huff Model as Instrument Supporting Decisions on Siting of Major Retail Facilities / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 109-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Wojnarowska M., Sołtysik M., Sagan A., Stobiecka J., Plichta J., Plichta G., (2020), Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence, "Sustainability", vol. 12, iss. 8, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3181
2
Plichta G., (2019), Trust and Asymmetry of Information versus Relationships between Entities in Retail Trade. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 181-193.
3
Plichta J., Plichta G., (2018), Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media. [W:] Krstić B. (red.), Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 211-228.
4
Plichta G., (2018), The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-184.
5
Plichta G., (2018), The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 57-64.
6
Plichta J., Plichta G., (2017), Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market. [W:] Krstić ed. (red.), Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 154-170.
7
Plichta G., (2017), The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 295-304.
8
Sagan A., Plichta G., (2016), Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 97, s. 253-262; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf
9
Plichta G., (2016), Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-251.
10
Plichta G., (2016), The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-141.
11
Plichta G., (2015), Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-115.
12
Plichta G., (2015), Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 465-474.
13
Plichta J., Plichta G., (2015), Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space. [W:] Krstić B., Paszek Z. (red.), Competitiveness of Enterprises and National Economies, Niš : Faculty of Economics - University of Niš, s. 185-201.
14
Plichta G., (2014), The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 23-33.
15
Plichta G., (2014), Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 31-48.
16
Sagan A., Plichta G., (2014), Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 451-463.
17
Sagan A., Plichta G., (2014), Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (352), s. 221-231; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf
18
Plichta G., (2014), Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART). [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 62-81.
19
Plichta G., Plichta J., (2013), Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 1, s. 24-33.
20
Węgrzyn R., Fatuła D., Plichta G., (2013), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-36.
21
Plichta J., Plichta G., (2013), Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna, "Psychologia Ekonomiczna", nr 3, s. 40-51; http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/15/14
22
Plichta G., (2013), Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 67-92.
23
Plichta G., Plichta J., (2013), Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-402.
24
Plichta G., (2012), Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-46.
25
Plichta G., (2012), Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 52-68.
26
Plichta G., (2011), Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 67-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192853
27
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-54.
28
Plichta J., Plichta G., (2011), Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 175, s. 124-133.
29
Plichta G., Plichta J., (2011), Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 443-451; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
30
Plichta G., (2011), Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 68-81.
31
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
32
Sagan A., Plichta G., (2010), Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 15, s. 87-98; http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf
33
Fatuła D., Węgrzyn R., Plichta G., (2010), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 8-29.
34
Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., (2009), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 6-27.
35
Plichta G., (2009), Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 115-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939515
36
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
37
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
38
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
39
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
40
Plichta G., (2007), Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 149-162.
41
Plichta G., (2007), Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 188-195.
42
Plichta G., (2007), Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 151-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/150308772
43
Plichta G., (2007), Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 89-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/156983346
44
Plichta G., Plichta J., (2007), Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta. [W:] Szumilak J. (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 79-89.
45
Plichta G., (2006), Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku : X Jubileuszowe Warsztaty Metodologiczne, "Kurier AE", lipiec, s. 26-27.
46
Plichta G., (2006), Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego). [W:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 195-208.
47
Plichta G., (2006), Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 86-101.
48
Plichta G., (2005), Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 147-169.
49
Plichta G., (2005), Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 117-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/96688601
50
Plichta G., (2005), Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku, Prom. Mynarski S., Kraków : , 273 k.
51
Plichta G., (2005), Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 59-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/104761714
52
Plichta G., (2004), Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 175-197.
53
Plichta G., (2003), Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 156-175.
54
Plichta G., (2003), Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 137-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/46330176
55
Plichta G., (2002), Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 157-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/13572
56
Plichta G., (2002), Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 194-212.
57
Plichta G., (2002), Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 135-151; https://bazekon.uek.krakow.pl/13653
58
Plichta G., (2001), Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 121-132.
59
Plichta G., (2001), Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 127-150.
60
Plichta G., (2000), Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/9923
61
Plichta G., (2000), Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci (zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 113-126.
62
Plichta G., (2000), Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 217-242.
63
Babiarz J., Plichta G., (1999), Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 105-111.
64
Plichta G., (1998), Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 196-218.
65
Plichta G., (1998), Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 109-120.
1
@article{UEK:2168345946,
author = "Magdalena Wojnarowska and Mariusz Sołtysik and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 8",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12083181},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3181},
}
2
@inbook{UEK:2168342673,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Trust and Asymmetry of Information versus Relationships between Entities in Retail Trade",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "181-193",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
3
@inbook{UEK:2168326169,
author = "Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media",
booktitle = "Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies",
pages = "211-228",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2018",
isbn = "978-86-6139-154-5",
}
4
@inbook{UEK:2168331161,
author = "Grażyna Plichta",
title = "The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "179-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
5
@article{UEK:2168332595,
author = "Grażyna Plichta",
title = "The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "57-64",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.008},
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168316379,
author = "Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market",
booktitle = "Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations",
pages = "154-170",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2017",
isbn = "978-86-6139-138-5",
}
7
@inbook{UEK:2168322393,
author = "Grażyna Plichta",
title = "The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "295-304",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
8
@article{UEK:2168312929,
author = "Adam Sagan and Grażyna Plichta",
title = "Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 97",
pages = "253-262",
adress = "",
year = "2016",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168308061,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "245-251",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
10
@inbook{UEK:2168310823,
author = "Grażyna Plichta",
title = "The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "133-141",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
11
@inbook{UEK:2168296435,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "107-115",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
12
@inbook{UEK:2168301459,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "465-474",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
13
@inbook{UEK:2168298475,
author = "Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space",
booktitle = "Competitiveness of Enterprises and National Economies",
pages = "185-201",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics - University of Niš",
year = "2015",
isbn = "978-86-6139-101-9",
}
14
@inbook{UEK:2168287667,
author = "Grażyna Plichta",
title = "The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "23-33",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
15
@inbook{UEK:2168289719,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "31-48",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
16
@article{UEK:2168288279,
author = "Adam Sagan and Grażyna Plichta",
title = "Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "451-463",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168292279,
author = "Adam Sagan and Grażyna Plichta",
title = "Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5 (352)",
pages = "221-231",
year = "2014",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf},
}
18
@unpublished{UEK:2168302285,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART)",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "62-81",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168272460,
author = "Grażyna Plichta and Jarosław Plichta",
title = "Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 1",
pages = "24-33",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168298911,
author = "Ryszard Węgrzyn and Dariusz Fatuła and Grażyna Plichta",
title = "Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
21
@article{UEK:2168263706,
author = "Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "3",
pages = "40-51",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.03},
url = {http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/15/14},
}
22
@unpublished{UEK:2168287413,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "67-92",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168274499,
author = "Grażyna Plichta and Jarosław Plichta",
title = "Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "389-402",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
24
@inbook{UEK:2168250934,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "34-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
25
@unpublished{UEK:2168266594,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "52-68",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168222670,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "67-81",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192853},
}
27
@inbook{UEK:2168306513,
author = "Mariusz Łapczyński and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
28
@article{UEK:2168222886,
author = "Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "175",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168221764,
author = "Grażyna Plichta and Jarosław Plichta",
title = "Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "443-451",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf},
issn = "1640-6818",
}
30
@unpublished{UEK:2168260268,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "68-81",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:2168296941,
author = "Adam Sagan and Grażyna Plichta",
title = "Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "15",
pages = "87-98",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf},
issn = "1640-6818",
}
33
@unpublished{UEK:2168306761,
author = "Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Grażyna Plichta",
title = "Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "8-29",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168306753,
author = "Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "6-27",
year = "2009",
}
35
@article{UEK:50426,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "115-126",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939515},
}
36
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
39
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
40
@unpublished{UEK:2168281849,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "149-162",
year = "2007",
}
41
@inbook{UEK:2165623889,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "188-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
42
@article{UEK:51092,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "151-169",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150308772},
}
43
@article{UEK:50840,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "89-106",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156983346},
}
44
@inbook{UEK:2166220276,
author = "Grażyna Plichta and Jarosław Plichta",
title = "Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta",
booktitle = "Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy",
pages = "79-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-5-2",
}
45
@misc{UEK:2168348360,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku : X Jubileuszowe Warsztaty Metodologiczne",
booktitle = "Kurier AE",
number = "lipiec",
pages = "26-27",
year = "2006",
}
46
@inbook{UEK:2166469171,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego)",
booktitle = "Handel we współczesnej gospodarce",
pages = "195-208",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "978-83-924038-0-7",
}
47
@unpublished{UEK:2168326577,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "86-101",
year = "2006",
}
48
@unpublished{UEK:2168261402,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "147-169",
year = "2005",
}
49
@article{UEK:53010,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "117-134",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96688601},
}
50
@unpublished{UEK:2168219756,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
51
@article{UEK:52615,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "59-74",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/104761714},
}
52
@unpublished{UEK:2168261846,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "175-197",
year = "2004",
}
53
@unpublished{UEK:2168270398,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "156-175",
year = "2003",
}
54
@article{UEK:2168224022,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "137-150",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46330176},
}
55
@article{UEK:2168226962,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "157-171",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13572},
}
56
@unpublished{UEK:2168280413,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "194-212",
year = "2002",
}
57
@article{UEK:2168224672,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "135-151",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13653},
}
58
@article{UEK:2168235842,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "121-132",
year = "2001",
}
59
@unpublished{UEK:2168281271,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "127-150",
year = "2001",
}
60
@article{UEK:2168248488,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "117-130",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9923},
}
61
@article{UEK:2168257072,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "113-126",
year = "2000",
}
62
@unpublished{UEK:2168283315,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "217-242",
year = "2000",
}
63
@misc{UEK:2168263278,
author = "Joanna Babiarz and Grażyna Plichta",
title = "Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "105-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
64
@unpublished{UEK:2168240384,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "196-218",
year = "1998",
}
65
@article{UEK:2168248360,
author = "Grażyna Plichta",
title = "Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "109-120",
year = "1998",
}