Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania integracji celów w socjalizmie = Economic and Social Aspects of Aims' Interation in Socialism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987) , s. 23-38. - Rez., summ.
Nr:
2168279995
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Zysk a cel gospodarowania przedsiębiorstwa socjalistycznego = The Profit in Relation to the Aim of the Economy of a Socialist Enterpris
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - Nr 2 (1987) , s. 49-62. - Rez., summ.
Nr:
2168291983
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Uwagi na temat zysku w roli celu działania przedsiębiorstw socjalistycznych = Notes Concerning the Profit in the Role of Operating Aim of Socialist Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 57-73. - Rez., summ.
Nr:
2168238886
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Problem współistnienia planowania centralnego i rynku w gospodarce socjalistycznej = The Problem of the Coexistance of Central Planning and the Market in the Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 117-129. - Rez., summ.
Nr:
2168234476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Popyt rynkowy w procesie dostosowywania produkcji do potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa socjalistycznego = Market Demand in Production Adjustment Process to Consumer Needs of Socialist Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 19-35. - Rez., summ.
Nr:
2168234322
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Cel gospodarowania w socjalizmie = Objective of Economy in Socialism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979) , s. 5-18. - Summ., rez.
Nr:
2168249882
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Rynkowa i pozarynkowa forma zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa w gospodarce socjalistycznej = On the Market and Non-market Forms of Satisfying Consumers' Needs in Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 97 (1978) , s. 15-31. - Summ., rez
Nr:
2168250480
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne, ich struktura i rola w procesie gospodarowania = Consumption Needs, Their Structure and Function in the Economic Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 (1976) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168239696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Pracochłonność, jej pomiar i stosowanie w kierowaniu działalnością gospodarczą = Labour-output Ratio. Its Measurement and Application in Economic Management
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971) , s. 12-30. - Summ., rez.
Nr:
2168223948
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania integracji celów w socjalizmie = Economic and Social Aspects of Aims' Interation in Socialism / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987), s. 23-38. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Zysk a cel gospodarowania przedsiębiorstwa socjalistycznego = The Profit in Relation to the Aim of the Economy of a Socialist Enterpris / Zofia MIERZWA // Problemy Ekonomiczne. - Nr 2 (1987), s. 49-62. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
3
Uwagi na temat zysku w roli celu działania przedsiębiorstw socjalistycznych = Notes Concerning the Profit in the Role of Operating Aim of Socialist Enterprises / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 57-73. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Problem współistnienia planowania centralnego i rynku w gospodarce socjalistycznej = The Problem of the Coexistance of Central Planning and the Market in the Socialist Economy / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 117-129. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Popyt rynkowy w procesie dostosowywania produkcji do potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa socjalistycznego = Market Demand in Production Adjustment Process to Consumer Needs of Socialist Society / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 19-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Cel gospodarowania w socjalizmie = Objective of Economy in Socialism / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979), s. 5-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Rynkowa i pozarynkowa forma zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa w gospodarce socjalistycznej = On the Market and Non-market Forms of Satisfying Consumers' Needs in Socialist Economy / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 97 (1978), s. 15-31. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Potrzeby konsumpcyjne, ich struktura i rola w procesie gospodarowania = Consumption Needs, Their Structure and Function in the Economic Process / Zofia MIERZWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Pracochłonność, jej pomiar i stosowanie w kierowaniu działalnością gospodarczą = Labour-output Ratio. Its Measurement and Application in Economic Management / Zofia MIERZWA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 12-30. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
1
Mierzwa Z., (1987), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania integracji celów w socjalizmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 23-38.
2
Mierzwa Z., (1987), Zysk a cel gospodarowania przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Problemy Ekonomiczne", Nr 2, s. 49-62.
3
Mierzwa Z., (1985), Uwagi na temat zysku w roli celu działania przedsiębiorstw socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 57-73.
4
Mierzwa Z., (1981), Problem współistnienia planowania centralnego i rynku w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 117-129.
5
Mierzwa Z., (1981), Popyt rynkowy w procesie dostosowywania produkcji do potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa socjalistycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 19-35.
6
Mierzwa Z., (1979), Cel gospodarowania w socjalizmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 112, s. 5-18.
7
Mierzwa Z., (1978), Rynkowa i pozarynkowa forma zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 97, s. 15-31.
8
Mierzwa Z., (1976), Potrzeby konsumpcyjne, ich struktura i rola w procesie gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 5-19.
9
Mierzwa Z., (1971), Pracochłonność, jej pomiar i stosowanie w kierowaniu działalnością gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 12-30.
1
@article{UEK:2168279995,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania integracji celów w socjalizmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "23-38",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168291983,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Zysk a cel gospodarowania przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "Nr 2",
pages = "49-62",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168238886,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Uwagi na temat zysku w roli celu działania przedsiębiorstw socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "57-73",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168234476,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Problem współistnienia planowania centralnego i rynku w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "117-129",
year = "1981",
}
5
@article{UEK:2168234322,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Popyt rynkowy w procesie dostosowywania produkcji do potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa socjalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "19-35",
year = "1981",
}
6
@article{UEK:2168249882,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Cel gospodarowania w socjalizmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "112",
pages = "5-18",
year = "1979",
}
7
@article{UEK:2168250480,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Rynkowa i pozarynkowa forma zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "97",
pages = "15-31",
year = "1978",
}
8
@article{UEK:2168239696,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Potrzeby konsumpcyjne, ich struktura i rola w procesie gospodarowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "5-19",
year = "1976",
}
9
@article{UEK:2168223948,
author = "Mierzwa Zofia",
title = "Pracochłonność, jej pomiar i stosowanie w kierowaniu działalnością gospodarczą",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 1/37",
pages = "12-30",
year = "1971",
}