Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C
Źródło:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 259-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352168
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression = Predykcja satysfakcji klientów w obszarze usług uzdrowiskowych z wykorzystaniem metody regresji wielorakiej
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 10 (2019) , s. 187-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343371
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019) , s. 73-87. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334183
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej = Equivalence of Marketing Research in International Tourism
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017) , s. 357-369. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168317013
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej = Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort "Wieliczka" Saltmine under Health Tourism
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(35) (2016) , s. 223-236. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny w regionach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305831
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" = The Organization of the Functioning of the Health Resort in the Underground Mining Excavation on Example "Wieliczka" Salt Mine Health Resort
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek - Kraków: Proksenia, 2016, s. 109-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 25)
ISBN:
978-83-60789-63-6
Nr:
2168327837
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego = Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (356) (2015) , s. 152-163. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168301273
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk = Analysis of Spatial Structure Segmentation of Polish Health Resorts [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2015) , s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301287
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego
Źródło:
Sport heterogeniczny : kultura, nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek - Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015, s. 389-399. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933240-7-1
Nr:
2168301291
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu = The Functioning of the Health Resorts on the Polish Territories in a Historical Perspective - an Outline of the Problem
Źródło:
Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. nauk. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2014, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 20)
ISBN:
978-83-60789-51-3
Nr:
2168287151
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 67-90
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk = Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (353) (2014) , s. 251-265. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295609
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków
Źródło:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 82-99
Sygnatura:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302289
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 61-78. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279967
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 37-57
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298913
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 93-114
Sygnatura:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287415
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach = Role of Territorial Marketing in Implementing the Concept of Sustainable Development in Polish Health Resorts
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278563
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce = Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland = Sovremennye tendencii i obuslovlennosti funkcionirovaniâi razvitiâ kurortnogo turizma detej i molodeži v Polʹše
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik (2013) , s. 126-135. - Tytuł numeru: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332677
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży = Organisational and Legal Aspects of the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(23) (2013) , s. 43-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 784)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275557
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk"
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 74-75
Tryb dostępu:
Nr:
2168281793
varia
21

Autor:
Tytuł:
Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym = Analysis of the Segmentation Structure of Polish Resorts on the Temporal Basis = Analiz segmentacionnoj struktury polʹskih kurortovvo vremennom vyraženii
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 226-237. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327851
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce = Opportunities and Barriers in the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents in Poland
Źródło:
Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym / red. Janusz Szymborski i Witold Zatoński - Warszawa: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, 2013, s. 167-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zdrowie Publiczne. Monografie ; t. 2/2013)
ISBN:
978-83-89077-20-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168292885
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 58-77
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia = The Sustained Development of Tourismas a Determinant in the Functioning of Polish Spas - Selected Aspects
Źródło:
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza / red. nauk. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 13)
ISBN:
978-83-60789-41-4
Nr:
2168274221
rozdział w monografii
25

Autor:
Tytuł:
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej = Determinants of Consumer Behaviour in the Spa Tourism Market
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] (2012) , s. 419-426. - Tytuł numeru: Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237542
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 47-64
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250938
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych = Clusters as a Opportunity of Development Enterprises and Health Resorts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 98 (2012) , s. 519-534. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 725)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274201
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 86-123
Sygnatura:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 55-83
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306515
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 155-171
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260356
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222668
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Jolanta Mirek , Jarosław A. Handzel
Tytuł:
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228286
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju = Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 79 (2011) , s. 303-318. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275821
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce = Organizational and Legal Conditions for Functioning and Development of SPA Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245016
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Analiza struktury wartości klientów
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 54-67
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306773
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultury, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Zabrze, Polska, od 2010-09-09 do 2010-09-10
Tytuł:
Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni
Źródło:
Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska - Katowice-Zabrze: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010, s. 81-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-40-2
Nr:
2168327833
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Autor:
Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce = The Social and Economic Environment of Poland's Health Resort Medical Treatment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010) , s. 257-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291453
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym = Health Waters in Poland and Their Application in Health Resort Treatment
Źródło:
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / red. nauk. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2010, s. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 5)
ISBN:
978-83-60789-27-8
Nr:
2168224962
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk = The Natural Conditions of the Location and the Unique Characteristics of Polish Health Resorts
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Sierpień [nr spec.] (2010) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166093225
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(36) (2010) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2168327671
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Hobby z wodą w tle
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168346544
varia
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695249
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych = Classification of Mineral Water Brands by Consumers - Own Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 127-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50425
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk = Tourism - a Factor Stimulating the Development of Polish Health Resorts
Źródło:
Turystyka we współczesnej gospodarce / red. Włodzimierz Deluga - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 181-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie ; nr 160)
Nr:
2168327829
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych) = The Controversial Advertisements (in the Light of Quality Research)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] (2009) , s. 204-211. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218582
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych) = Changes in Distribution Channels in Poland (on the Example of the Market for Mineral Water)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900857
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Analiza struktury wartości konsumentów
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 28-41
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306759
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk
Źródło:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 407-424 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165976979
rozdział w monografii
53

Autor:
Tytuł:
Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 4(29) (2008) , s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168327853
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych = Customer Preferences in Regard to Mineral Water in Light of the Author's Own Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 171-181. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych = Identifying Mineral Water Competitiveness Using Segmentation
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 289-299. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165624018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50838
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych
Źródło:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 190-205
Program badawczy:
57/KARiBM/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326603
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 235-243. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych
Źródło:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 170-197 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261406
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim
Źródło:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 295-300. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166382326
rozdział w monografii
64

Autor:
Tytuł:
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53008
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 43-58. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52613
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(11) (2004) , s. 25-26 - Bibliogr.
Nr:
2168327855
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych
Źródło:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 110-127
Sygnatura:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261840
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/242
Nr:
2168234538
doktorat
69

Autor:
Tytuł:
Konsumenci wód mineralnych w świetle badań
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(12) (2004) , s. 14-18
Nr:
2168327871
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 1(7) (2003) , s. 6-12
Nr:
2168327869
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(8) (2003) , s. 19-20, 22, 24-27
Nr:
2168327859
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce
Źródło:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 176-197
Sygnatura:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270400
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224018
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych
Źródło:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(9) (2003) , s. 20-23
Nr:
2168327857
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS = Scaling the Functional Attributes of Mineral Water Using the MDS Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Konferencja:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Tytuł:
Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy
Źródło:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 447-454. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332663
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Autor:
Tytuł:
Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych = An Analysis of Consumer Preferences on the Bottled Mineral Water Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych
Źródło:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 112-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 48, numer specjalny, październik (2002) , s. 145-151
Nr:
2168337953
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 151-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych
Źródło:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 198-216
Sygnatura:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 101-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku = Market Segmentation Criteria
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku
Źródło:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 21-31
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263244
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
85

Autor:
Konferencja:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Tytuł:
Podstawowa charakterystyka opcji finansowych
Źródło:
Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 5-17
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 3)
Nr:
2168279817
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Autor:
Konferencja:
XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych "Marketing 2001", Jurata, Polska, od 1998-09-18 do 1998-09-19
Tytuł:
Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 199-201
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252696
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych
Źródło:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 136-155
Sygnatura:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240374
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248356
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Czynniki wpływające na cenę opcji = Factors Influencing the Option Price
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996) , s. 41-53. - Summ.
Nr:
2168257658
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Autor:
Konferencja:
X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych "Metody badań marketingowych", Krynica, Polska, od 1996-09-24 do 1996-09-26
Tytuł:
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-72 - Bibliogr.
Nr:
2168236632
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Strategie inwestowania na rynku opcji
Źródło:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 150-175
Sygnatura:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283509
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych
Źródło:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 154-175
Sygnatura:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283663
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C / Jolanta MIREK // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 259-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
2
Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression = Predykcja satysfakcji klientów w obszarze usług uzdrowiskowych z wykorzystaniem metody regresji wielorakiej / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 10 (2019), s. 187-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143679/edition/75136/content. - ISSN 1899-3192
3
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market / Jolanta MIREK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019), s. 73-87. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej = Equivalence of Marketing Research in International Tourism / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017), s. 357-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
5
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej = Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort "Wieliczka" Saltmine under Health Tourism / Jolanta MIREK // Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(35) (2016), s. 223-236. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny w regionach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf. - ISSN 1644-0501
6
Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" = The Organization of the Functioning of the Health Resort in the Underground Mining Excavation on Example "Wieliczka" Salt Mine Health Resort / Jolanta MIREK // W: Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek. - Kraków: Proksenia, 2016. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 25). - S. 109-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-63-6
7
Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego = Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (356) (2015), s. 152-163. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401403. - ISSN 0438-5403
8
Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk = Analysis of Spatial Structure Segmentation of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2015), s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf. - ISSN 1231-7853
9
Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego / Jolanta MIREK // W: Sport heterogeniczny : kultura, nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. - Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. - S. 389-399. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933240-7-1
10
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu = The Functioning of the Health Resorts on the Polish Territories in a Historical Perspective - an Outline of the Problem / Jolanta MIREK // W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2014. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 20). - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-51-3
11
Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households / Jolanta MIREK // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 67-90. - ISBN 978-83-62511-63-1
12
Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk = Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (353) (2014), s. 251-265. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
13
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków / Jolanta MIREK // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 82-99
14
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 61-78. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
15
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 37-57. - ISBN 978-83-7252-647-2
16
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 93-114
17
Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach = Role of Territorial Marketing in Implementing the Concept of Sustainable Development in Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013), s. 179-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce = Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland = Sovremennye tendencii i obuslovlennosti funkcionirovaniâi razvitiâ kurortnogo turizma detej i molodeži v Polʹše / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik (2013), s. 126-135. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
19
Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży = Organisational and Legal Aspects of the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 784). - nr 3(23) (2013), s. 43-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit. - ISSN 1644-0501
20
Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk" / Jolanta MIREK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 74-75. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
21
Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym = Analysis of the Segmentation Structure of Polish Resorts on the Temporal Basis = Analiz segmentacionnoj struktury polʹskih kurortovvo vremennom vyraženii / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 226-237. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf. - ISSN 0438-5403
22
Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce = Opportunities and Barriers in the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents in Poland / Jolanta MIREK // W: Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym / red. Janusz Szymborski i Witold Zatoński. - Warszawa: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, 2013. - (Zdrowie Publiczne. Monografie, ISSN 2299-9825 ; t. 2/2013). - S. 167-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89077-20-2. - Pełny tekst: http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf#page=167&view=Fit
23
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 58-77. - ISBN 978-83-7252-647-2
24
Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia = The Sustained Development of Tourismas a Determinant in the Functioning of Polish Spas - Selected Aspects / Jolanta MIREK // W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 13). - S. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-41-4
25
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej = Determinants of Consumer Behaviour in the Spa Tourism Market / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] (2012), s. 419-426. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
26
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów / Jolanta MIREK, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 47-64. - ISBN 978-83-7252-607-6
27
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych = Clusters as a Opportunity of Development Enterprises and Health Resorts / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 725). - nr 98 (2012), s. 519-534. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit. - ISSN 1896-382X
28
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010 / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 86-123
29
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 55-83. - ISBN 978-83-7252-537-6
30
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 155-171
31
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857. - ISSN 1898-6447
32
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches / Jolanta MIREK, Jarosław A. Handzel // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011), s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_mirek_handzel_-_ocena_satysfakcji_kuracjuszy_z_uslug_swiadczonych_przez_uzdrowisko_krynica-zegiestow_s.a.pdf. - ISSN 1732-324X
33
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju = Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 79 (2011), s. 303-318. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit. - ISSN 1896-382X
34
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce = Organizational and Legal Conditions for Functioning and Development of SPA Services in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 694). - nr 22 (2011), s. 115-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług. - ISSN 1509-0507
35
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
36
Analiza struktury wartości klientów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 54-67
37
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
38
Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni / Jolanta MIREK // W: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska. - Katowice-Zabrze: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010. - S. 81-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-40-2
39
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce = The Social and Economic Environment of Poland's Health Resort Medical Treatment / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010), s. 257-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
40
Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym = Health Waters in Poland and Their Application in Health Resort Treatment / Jolanta MIREK // W: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2010. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 5). - S. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-27-8
41
Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk = The Natural Conditions of the Location and the Unique Characteristics of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - Sierpień [nr spec.] (2010), s. 106-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2. - ISSN 0438-5403
42
Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(36) (2010), s. 10-13. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
43
Hobby z wodą w tle / Jolanta MIREK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web. - ISSN 1689-7757
44
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
45
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort / Jolanta MIREK // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
46
Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych = Classification of Mineral Water Brands by Consumers - Own Research Results / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 127-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571. - ISSN 1898-6447
47
Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk = Tourism - a Factor Stimulating the Development of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // W: Turystyka we współczesnej gospodarce / red. Włodzimierz Deluga. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. - (Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, ISSN 0239-7129 ; nr 160). - S. 181-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
48
Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych) = The Controversial Advertisements (in the Light of Quality Research) / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] (2009), s. 204-211. - Summ.. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych. - ISSN 0438-5403
49
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych) = Changes in Distribution Channels in Poland (on the Example of the Market for Mineral Water) / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009), s. 159-169. - Summ.. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce. - ISSN 0438-5403
50
Analiza struktury wartości konsumentów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 28-41
51
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
52
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk / Jolanta MIREK // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 407-424. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
53
Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 4(29) (2008), s. 7-13. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
54
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
55
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
56
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
57
Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych = Customer Preferences in Regard to Mineral Water in Light of the Author's Own Research / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 171-181. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316. - ISSN 0208-7944
58
Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych = Identifying Mineral Water Competitiveness Using Segmentation / Jolanta MIREK // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 289-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
59
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 123-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220. - ISSN 1898-6447
60
Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych / Jolanta MIREK // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 190-205
61
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność / Jolanta MIREK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 235-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
62
Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych / Jolanta MIREK // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 170-197. - Bibliogr.
63
Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim / Jolanta MIREK // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 295-300. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
64
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525. - ISSN 0208-7944
65
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 43-58. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060. - ISSN 0208-7944
66
Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(11) (2004), s. 25-26. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
67
Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 110-127
68
Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2004. - 264 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
69
Konsumenci wód mineralnych w świetle badań / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(12) (2004), s. 14-18. - ISSN 1640-0917
70
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 1(7) (2003), s. 6-12. - ISSN 1640-0917
71
Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(8) (2003), s. 19-20, 22, 24-27. - ISSN 1640-0917
72
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce / Jolanta MIREK // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 176-197
73
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438. - ISSN 0208-7944
74
Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(9) (2003), s. 20-23. - ISSN 1640-0917
75
Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS = Scaling the Functional Attributes of Mineral Water Using the MDS Method / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13536. - ISSN 0208-7944
76
Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy / Jolanta MIREK // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 447-454. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
77
Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych = An Analysis of Consumer Preferences on the Bottled Mineral Water Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 121-134. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13654. - ISSN 0208-7944
78
Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 112-135. - Bibliogr.
79
Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - R. 48, numer specjalny, październik (2002), s. 145-151. - ISSN 0438-5403
80
Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym / Jolanta MIREK // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 151-170. - Bibliogr.
81
Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 198-216
82
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 101-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
83
Kryteria segmentacji rynku = Market Segmentation Criteria / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 105-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9922. - ISSN 0208-7944
84
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku / Jolanta MIREK // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999. - S. 21-31. - ISBN 83-87239-90-9
85
Podstawowa charakterystyka opcji finansowych / Jolanta MIREK // W: Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA]. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; vol. 2, nr 3). - S. 5-17
86
Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych / Jolanta MIREK // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 199-201. - ISBN 83-86230-31-2
87
Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 136-155
88
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 29-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Czynniki wpływające na cenę opcji = Factors Influencing the Option Price / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996), s. 41-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
90
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych / Jolanta MIREK // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 65-72. - Bibliogr.
91
Strategie inwestowania na rynku opcji / J. MIREK // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 150-175
92
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 154-175
1
Mirek J., (2020), Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 259-271.
2
Mirek J., (2019), Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 10, s. 187-206; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143679/edition/75136/content
3
Mirek J., (2019), Value Co-Creation in the Spa Tourism Market, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 2, cz. 1, s. 73-87; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf
4
Mirek J., (2017), Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 473, s. 357-369; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf
5
Mirek J., (2016), Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(35), s. 223-236; http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf
6
Mirek J., (2016), Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka". [W:] Szromek (red.), Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym, Kraków : Proksenia, s. 109-124.
7
Mirek J., (2015), Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 3 (356), s. 152-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401403
8
Mirek J., (2015), Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 23-31; http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf
9
Mirek J., (2015), Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Godlewski P., Kuriata J., Sajek A. (red.), Sport heterogeniczny : kultura, nauka, Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 389-399.
10
Mirek J., (2014), Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu. [W:] Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 15-32.
11
Mirek J., (2014), Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-90.
12
Mirek J., (2014), Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (353), s. 251-265; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2014.pdf
13
Mirek J., (2014), Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 82-99.
14
Mirek J., (2014), Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 61-78.
15
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2013), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-57.
16
Mirek J., (2013), Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 93-114.
17
Mirek J., (2013), Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 303, s. 179-187.
18
Mirek J., (2013), Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik, s. 126-135.
19
Mirek J., (2013), Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(23), s. 43-58; http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit
20
Mirek J., (2013), Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk", "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 74-75; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
21
Mirek J., (2013), Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 226-237; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf
22
Mirek J., (2013), Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce. [W:] Szymborski J., Zatoński W. (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym (Zdrowie Publiczne. Monografie; t. 2/2013), Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, s. 167-200.
23
Mirek J., Stobiecka J., (2013), Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 58-77.
24
Mirek J., (2012), Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia. [W:] Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 73-87.
25
Mirek J., (2012), Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej, "Handel Wewnętrzny", Maj-czerwiec [nr spec.], s. 419-426.
26
Mirek J., Sagan A., (2012), Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-64.
27
Mirek J., (2012), Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 98, s. 519-534; http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit
28
Mirek J., (2012), Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 86-123.
29
Sagan A., Stobiecka J., Mirek J., (2011), Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 55-83.
30
Mirek J., (2011), Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 155-171.
31
Mirek J., (2011), Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857
32
Mirek J., Handzel J., (2011), Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A., "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55, s. 63-76; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_mirek_handzel_-_ocena_satysfakcji_kuracjuszy_z_uslug_swiadczonych_przez_uzdrowisko_krynica-zegiestow_s.a.pdf
33
Mirek J., (2011), Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79, s. 303-318; http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit
34
Mirek J., (2011), Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22, s. 115-125.
35
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-30.
36
Mirek J., Stobiecka J., (2010), Analiza struktury wartości klientów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 54-67.
37
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
38
Mirek J., (2010), Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni. [W:] Burzyński T., Staszewska A. (red.), Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Katowice-Zabrze : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 81-92.
39
Mirek J., (2010), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 1 (272), s. 257-266.
40
Mirek J., (2010), Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym. [W:] Szromek (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", s. 189-202.
41
Mirek J., (2010), Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny", Sierpień [nr spec.], s. 106-115.
42
Mirek J., (2010), Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(36), s. 10-13.
43
Mirek J., (2010), Hobby z wodą w tle, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
44
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
45
Mirek J., (2010), Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 455-472.
46
Mirek J., (2009), Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 127-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571
47
Mirek J., (2009), Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk. [W:] Deluga W. (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce (Monografie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; nr 160), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 181-196.
48
Mirek J., (2009), Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych), "Handel Wewnętrzny", Czerwiec [nr spec.], s. 204-211.
49
Mirek J., (2009), Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych), "Handel Wewnętrzny", maj nr specjalny, s. 159-169.
50
Mirek J., Stobiecka J., (2009), Analiza struktury wartości konsumentów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 28-41.
51
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
52
Mirek J., (2009), Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 407-424.
53
Mirek J., (2008), Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 4(29), s. 7-13.
54
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
55
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
56
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
57
Mirek J., (2007), Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 171-181; https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316
58
Mirek J., (2007), Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-299.
59
Mirek J., (2007), Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 123-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220
60
Mirek J., (2006), Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 190-205.
61
Mirek J., (2006), Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 235-243.
62
Mirek J., (2005), Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 170-197.
63
Mirek J., (2005), Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim. [W:] Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 295-300.
64
Mirek J., (2005), Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 103-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525
65
Mirek J., (2005), Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060
66
Mirek J., (2004), Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 2(11), s. 25-26.
67
Mirek J., (2004), Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 110-127.
68
Mirek J., (2004), Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych, Prom. Mynarski S., Kraków : , 264 k.
69
Mirek J., (2004), Konsumenci wód mineralnych w świetle badań, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(12), s. 14-18.
70
Mirek J., (2003), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 1(7), s. 6-12.
71
Mirek J., (2003), Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 2(8), s. 19-20, 22, 24-27.
72
Mirek J., (2003), Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 176-197.
73
Mirek J., (2003), Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 123-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438
74
Mirek J., (2003), Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(9), s. 20-23.
75
Mirek J., (2002), Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 73-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/13536
76
Mirek J., (2002), Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 447-454.
77
Mirek J., (2002), Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 121-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/13654
78
Mirek J., (2002), Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 112-135.
79
Mirek J., (2002), Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka, "Handel Wewnętrzny", R. 48, numer specjalny, październik, s. 145-151.
80
Mirek J., (2001), Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 151-170.
81
Mirek J., (2000), Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 198-216.
82
Mirek J., (2000), Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 101-111.
83
Mirek J., (2000), Kryteria segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 105-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/9922
84
Mirek J., (1999), Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 21-31.
85
Mirek J., (1998), Podstawowa charakterystyka opcji finansowych. [W:] Górka K. (red.), Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; vol. 2, nr 3), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, s. 5-17.
86
Mirek J., (1998), Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 199-201.
87
Mirek J., (1998), Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 136-155.
88
Mirek J., (1998), Strategie inwestowania na rynku opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 29-45.
89
Mirek J., (1996), Czynniki wpływające na cenę opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 41-53.
90
Mirek J., (1996), Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-72.
91
Mirek J., (1996), Strategie inwestowania na rynku opcji. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 150-175.
92
Mirek J., (1996), Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 154-175.
1
@inbook{fmUEK:2168352168,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "259-271",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
2
@article{artUEK:2168343371,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 10",
pages = "187-206",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.10.14},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143679/edition/75136/content},
}
3
@article{artUEK:2168334183,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Value Co-Creation in the Spa Tourism Market",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 2, cz. 1",
pages = "73-87",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168317013,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "473",
pages = "357-369",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168305831,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3(35)",
pages = "223-236",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2016.3.35-18},
url = {http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf},
}
6
@inbook{fmUEK:2168327837,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli Wieliczka",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym",
pages = "109-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-63-6",
}
7
@article{artUEK:2168301273,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 3 (356)",
pages = "152-163",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401403},
}
8
@article{artUEK:2168301287,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "23-31",
year = "2015",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf},
}
9
@inbook{fmUEK:2168301291,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Sport heterogeniczny : kultura, nauka",
pages = "389-399",
adress = "Koszalin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2015",
isbn = "978-83-933240-7-1",
}
10
@inbook{fmUEK:2168287151,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu",
booktitle = "Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-51-3",
}
11
@inbook{fmUEK:2168289725,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "67-90",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
12
@article{artUEK:2168295609,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (353)",
pages = "251-265",
year = "2014",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2014.pdf},
}
13
@unpublished{fnpUEK:2168302289,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "82-99",
year = "2014",
}
14
@article{artUEK:2168279967,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "61-78",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
15
@inbook{fmUEK:2168298913,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
16
@unpublished{fnpUEK:2168287415,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "93-114",
year = "2013",
}
17
@article{artUEK:2168278563,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "303",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@article{artUEK:2168332677,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "wrzesień-październik",
pages = "126-135",
year = "2013",
}
19
@article{artUEK:2168275557,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3(23)",
pages = "43-58",
year = "2013",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
20
@misc{varUEK:2168281793,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wycieczka do perły polskich uzdrowisk",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "74-75",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
21
@article{artUEK:2168327851,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "226-237",
year = "2013",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf},
}
22
@inbook{fmUEK:2168292885,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce",
booktitle = "Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym",
pages = "167-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa",
year = "2013",
url = {http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf#page=167&view=Fit},
issn = "2299-9825",
isbn = "978-83-89077-20-2",
}
23
@inbook{fmUEK:2168298915,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "58-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
24
@inbook{fmUEK:2168274221,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza",
pages = "73-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-41-4",
}
25
@article{artUEK:2168237542,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Maj-czerwiec [spec.]",
pages = "419-426",
year = "2012",
}
26
@inbook{fmUEK:2168250938,
author = "Jolanta Mirek and Adam Sagan",
title = "Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "47-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
27
@article{artUEK:2168274201,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "98",
pages = "519-534",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168266612,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "86-123",
year = "2012",
}
29
@inbook{fmUEK:2168306515,
author = "Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek",
title = "Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "55-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168260356,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "155-171",
year = "2011",
}
31
@article{artUEK:2168222668,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "83-95",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857},
}
32
@article{artUEK:2168228286,
author = "Jolanta Mirek and Jarosław A. Handzel",
title = "Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "55",
pages = "63-76",
year = "2011",
url = {http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_mirek_handzel_-_ocena_satysfakcji_kuracjuszy_z_uslug_swiadczonych_przez_uzdrowisko_krynica-zegiestow_s.a.pdf},
}
33
@article{artUEK:2168275821,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "79",
pages = "303-318",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
34
@article{artUEK:2168245016,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "22",
pages = "115-125",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
35
@inbook{fmUEK:2168306493,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168306773,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza struktury wartości klientów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "54-67",
year = "2010",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168306763,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "30-53",
year = "2010",
}
38
@inbook{mkaUEK:2168327833,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni",
booktitle = "Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej",
pages = "81-92",
adress = "Katowice-Zabrze",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2010",
isbn = "978-83-60953-40-2",
}
39
@article{artUEK:2168291453,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 1 (272)",
pages = "257-266",
year = "2010",
}
40
@inbook{fmUEK:2168224962,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym",
booktitle = "Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej",
pages = "189-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-27-8",
}
41
@article{artUEK:2166093225,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Sierpień [spec.]",
pages = "106-115",
year = "2010",
}
42
@article{artUEK:2168327671,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "3(36)",
pages = "10-13",
year = "2010",
}
43
@misc{varUEK:2168346544,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Hobby z wodą w tle",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "40-41",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web},
}
44
@unpublished{fnpUEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
45
@inbook{fmUEK:2165695249,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "455-472",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
46
@article{artUEK:50425,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "127-140",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571},
}
47
@inbook{fmUEK:2168327829,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk",
booktitle = "Turystyka we współczesnej gospodarce",
pages = "181-196",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2009",
issn = "0239-7129",
}
48
@article{artUEK:2166218582,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Czerwiec [spec.]",
pages = "204-211",
year = "2009",
}
49
@article{artUEK:2165900857,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj specjalny",
pages = "159-169",
year = "2009",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168306759,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza struktury wartości konsumentów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "28-41",
year = "2009",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
52
@inbook{fmUEK:2165976979,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "407-424",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
53
@article{artUEK:2168327853,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "4(29)",
pages = "7-13",
year = "2008",
}
54
@unpublished{fnpUEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
55
@unpublished{fnpUEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
57
@article{artUEK:51090,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "171-181",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316},
}
58
@inbook{fmUEK:2165624018,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "289-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
59
@article{artUEK:50838,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "123-131",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220},
}
60
@unpublished{fnpUEK:2168326603,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "190-205",
year = "2006",
}
61
@inbook{fmUEK:2166048665,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność",
booktitle = "Marketing",
pages = "235-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168261406,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "170-197",
year = "2005",
}
63
@inbook{fmUEK:2166382326,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim",
booktitle = "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku",
pages = "295-300",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2005",
isbn = "83-921903-5-1",
}
64
@article{artUEK:53008,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "103-115",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525},
}
65
@article{artUEK:52613,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "43-58",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060},
}
66
@article{artUEK:2168327855,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "2(11)",
pages = "25-26",
year = "2004",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168261840,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "110-127",
year = "2004",
}
68
@unpublished{drUEK:2168234538,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
69
@article{artUEK:2168327871,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Konsumenci wód mineralnych w świetle badań",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "3(12)",
pages = "14-18",
year = "2004",
}
70
@article{artUEK:2168327869,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "1(7)",
pages = "6-12",
year = "2003",
}
71
@article{artUEK:2168327859,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "2(8)",
pages = "19-20, 22, 24-27",
year = "2003",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168270400,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "176-197",
year = "2003",
}
73
@article{artUEK:2168224018,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "123-135",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438},
}
74
@article{artUEK:2168327857,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "3(9)",
pages = "20-23",
year = "2003",
}
75
@article{artUEK:2168226958,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "73-86",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13536},
}
76
@inbook{mkaUEK:2168332663,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "447-454",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
77
@article{artUEK:2168224670,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "121-134",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13654},
}
78
@unpublished{fnpUEK:2168280391,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "112-135",
year = "2002",
}
79
@article{artUEK:2168337953,
author = "Jolanta Mirek and ",
title = "Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 48, numer specjalny, październik",
pages = "145-151",
year = "2002",
}
80
@unpublished{fnpUEK:2168281273,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "151-170",
year = "2001",
}
81
@unpublished{fnpUEK:2168283313,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "198-216",
year = "2000",
}
82
@article{artUEK:2168257068,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "101-111",
year = "2000",
}
83
@article{artUEK:2168248484,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Kryteria segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "105-115",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9922},
}
84
@inbook{mkaUEK:2168263244,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "21-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
85
@inbook{mkaUEK:2168279817,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Podstawowa charakterystyka opcji finansowych",
booktitle = "Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r.",
pages = "5-17",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
year = "1998",
issn = "1429-673X",
}
86
@inbook{mkaUEK:2168252696,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "199-201",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
87
@unpublished{fnpUEK:2168240374,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "136-155",
year = "1998",
}
88
@article{artUEK:2168248356,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Strategie inwestowania na rynku opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "29-45",
year = "1998",
}
89
@article{artUEK:2168257658,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Czynniki wpływające na cenę opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "41-53",
year = "1996",
}
90
@inbook{mkaUEK:2168236632,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "65-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
91
@unpublished{fnpUEK:2168283509,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Strategie inwestowania na rynku opcji",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "150-175",
year = "1996",
}
92
@unpublished{fnpUEK:2168283663,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "154-175",
year = "1996",
}