Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010) , s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53155
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50383
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 789 (2008) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50289
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 41-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165775090
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 16-47
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 127-139
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281977
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 48-70
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 140-146
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306481
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy
Źródło:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 19-61
Program badawczy:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Sygnatura:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326965
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 5-17. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53083
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś = Poland vs Małopolskie Voivodship - Differences in Living Standards between Urban and Rural Areas
Źródło:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 423-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281725
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 7-29
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264802
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
skrypt
14

Tytuł:
Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku = Social Issues in the Twenty-First Century World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52955
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej = The Job Market in Poland in Light of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220386
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 28-53
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003) , s. 117-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320185
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Człowiek a proces globalizacji = Man and the Process of Globalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 39-51. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221054
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Gospodarka globalna u progu XXI wieku : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
58 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-172-7
Nr:
2168224608
skrypt
20

Tytuł:
Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 6 (2002) , s. 117-137
Nr:
2168320313
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 3 (2002) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320399
artykuł w czasopiśmie
22

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agriculture in Relation to the European Union
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 93-98
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166206769
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki = Globalism, Regionalism and the Globalisation of Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 35-46. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227044
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Gospodarka globalna w świecie XXI wieku
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 2 (2001) , s. 5-18
Nr:
2168320425
artykuł nierecenzowany
25

Tytuł:
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
51 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-085-2
Nr:
2168239852
skrypt
26

Tytuł:
II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji "Gospodarka a globalizacja"
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5, s. 393-396
Nr:
2168320683
varia
27

Tytuł:
Podsumowanie obrad konferencji naukowej "Gospodarka a globalizacja"
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5, s. 397-399
Nr:
2168320687
varia
28

Tytuł:
Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej = An Attempted Quantification of Differences in the Level of Agricultural Development between Poland and European Union Member States
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 247-250. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227656
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Blaski i cienie globalizacji
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001) , s. 383-392
Nr:
2168320689
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Warunki integracji rolnictwa w Polsce ze strukturami Unii Europejskiej = Conditions for the Integration of Polish Agriculture with European Union Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 175-185. - Summ.
Nr:
2168245590
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w grupie państw OECD = Differences in the Living Standards in the OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 155-165. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245746
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Polskie rolnictwo a OECD = Polish Agriculture and the OECD
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 59-66. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244236
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Problemy polskiego rolnictwa w warunkach integracji z Unią Europejską = Problems Facing Poland's Agriculture During Its Integration with European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168234150
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Problem bezrobocia w okresie transformacji
Źródło:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 90-91
Nr:
2168242916
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Modele szacowania popytu mieszkaniowego = Models of Estimating Housing Demand
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 47-59. - Summ.
Nr:
2168245796
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Problem rekonstrukcji stanu budynków gospodarczych rolnictwa indywidualnego w świetle przemian systemowych w Polsce = The Problem of Private Farm Building Reconstruction in the Light of the System Transformations in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 153-166. - Summ.
Nr:
2168244660
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Określenie przewidywanych zmian w stanie budynków inwentarskich w Polsce do roku 2000 = Prognosticated State of Buildings for Livestock up to Year 2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 29-42. - Summ.
Nr:
2168246354
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Zastosowanie taksonomii numerycznej w badaniach rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych = Application of Numerical Taxonomy in the Investigation of Private Farms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993) , s. 65-82. - Summ.
Nr:
2167712804
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach poziomu rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych = Multi-Dimensional Comparative Analysis in Research of Private Farms Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 39-55. - Summ., rez.
Nr:
2168246262
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Metody taksonomii numerycznej w badaniach poziomu ogólnego stanu rolnictwa indywidualnego oraz poziomu zainwestowania budownictwa inwentarskiego na wsi = Numerical Taxononmic Methods in the Studies on the Stage of Development of Buildings for Farm Animals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 43-58. - Summ., rez.
Nr:
2168246310
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Analiza współzależności miedzy obszarem gospodarstwa a koncentracja pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich = Analysis of Concentration and Localization According to Size of Private Farms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168245398
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Model powiązań pomieszczeń inwentarskich ze stanem pogłowia zwierząt gospodarskich w indywidualnym rolnictwie w Polsce = Model of Relationships between the Accomodation of Farm Animals and Livestock Capita in the Case of Individual Farming in Poland
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1990
Opis fizyczny:
172 s., [27] k. tabl. złoż.: wykr., rys.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 91)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168276279
monografia
43

Tytuł:
Regionalne bilansowanie pomieszczeń inwentarskich w indywidualnym rolnictwie = Regional Balances of Livestock Accommodation in Private Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 203-218. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234916
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Określenie potrzeb w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków gospodarczych w rozwoju indywidualnego rolnictwa = Determining Needs for Reconstruction of the Technical Condition of Farm Buildings in the Development of the Private Farming Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 103-119. - Rez., summ.
Nr:
2168244180
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod oceny współzależności procesów społeczno-ekonomicznych
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 14-26
Nr:
2168251616
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej w indywidualnym rolnictwie = Balance of Existing and Required Livestock Housing in the Private Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 31-45. - Rez., summ.
Nr:
2168249738
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Przemiany w systemie produkcji rolnictwa polskiego = Changes in the System of Agriculture in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 61-86. - Rez., summ.
Nr:
2168250124
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zmiany produkcyjnego majątku trwałego jako źródło zmian kapitałochłonności w rolnictwie = Changes of Productive Fixed assets as Source of Changes in Capital Intensity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 91-106. - Rez., summ.
Nr:
2168233822
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 174-200
Nr:
2168251288
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Ekonometryczny model bilansu pomieszczeń inwentarskich w układzie gałęziowo-przestrzennym = Econometric Model of the Livestock Buildings in the Branch and Spatial Scheme
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 55-76. - Rez., summ.
Nr:
2168242966
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Indywidualne gospodarstwa rolników w starszym wieku = Individual Farms of Old Farmers
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1979) , s. 95-102
Nr:
2168228136
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Ekonometryczna analiza struktur pomieszczeń inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach rolniczych = Econometric Analysis of Structures of Livestock Buildings in Individual Farms
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (148) (1978) , s. 76-89. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262418
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Kredytowa pomoc państwa dla ludności wiejskiej w latach 1960-1961 w woj. krakowskim = The State's Credit Aid for the Rural Population in Cracow Province in the Years 1960-1971
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 47-73. - Rez., summ.
Nr:
2168250014
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 247-275
Nr:
2168251332
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Bilansowanie produkcji zwierzęcej i pasz w regionie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Opis fizyczny:
159, [1] s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168344864
monografia
56

Tytuł:
Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa krakowskiego w świetle danych narodowego spisu powszechnego (1970 rok) = Farm Buildings at the Individual Farms in the Cracow Province as Shown by the 1970 Census
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 69-98. - Summ., rez.
Nr:
2167719434
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 247-275
Nr:
2168251330
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym = The Econometric Model of the Fodder Balance in the Input-Output System
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 16 (1974) , s. 93-104. - Summ., rez.
Nr:
2168247510
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Zmiany w regionalnej strukturze produkcji rolniczej w Polsce (1957-1969) = The Changes in the Regional Structure of the Agricultural Production in Poland (1957-1969)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 64 (1974) , s. 51-71. - Summ., rez.
Nr:
2168249590
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Uwagi o regionalnym współczynniku rotacji zwierząt gospodarskich : na przykładzie województwa krakowskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1971) , s. 65-79
Nr:
2168224060
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
256 k.: il.; 30 cm + Aneks: 85 k.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/317 (aneks)
Nr:
2168282441
doktorat
62

Tytuł:
Metodyka planowania hodowli w rejonach rolniczych województwa krakowskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1970) , s. 58-76
Nr:
2168223940
artykuł w czasopiśmie
1
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010), s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630159. - ISSN 1898-6447
2
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157157620. - ISSN 1898-6447
3
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625929. - ISSN 1898-6447
4
Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Lucyna MĄCZKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 41-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
5
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 16-47
6
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia / Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 127-139
7
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
8
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce / Andrzej PRUSEK, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 140-146
9
Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy / Lucyna MĄCZKA // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 19-61
10
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 5-17. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112286663. - ISSN 0208-7944
11
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś = Poland vs Małopolskie Voivodship - Differences in Living Standards between Urban and Rural Areas / Lucyna MĄCZKA // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 423-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
12
Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich / Lucyna MĄCZKA // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 7-29
13
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
14
Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku = Social Issues in the Twenty-First Century World / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97093783. - ISSN 0208-7944
15
Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej = The Job Market in Poland in Light of European Integration / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51347707. - ISSN 0208-7944
16
Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych / Lucyna MĄCZKA, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 28-53
17
Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003), s. 117-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
18
Człowiek a proces globalizacji = Man and the Process of Globalisation / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003), s. 39-51. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15947. - ISSN 0208-7944
19
Gospodarka globalna u progu XXI wieku : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna MĄCZKA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 58 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-172-7
20
Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 6 (2002), s. 117-137. - ISSN 1731-0601
21
Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 3 (2002), s. 17-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
22
Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agriculture in Relation to the European Union / Lucyna MĄCZKA // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 93-98. - ISBN 83-7252-135-2
23
Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki = Globalism, Regionalism and the Globalisation of Economies / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002), s. 35-46. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13573. - ISSN 0208-7944
24
Gospodarka globalna w świecie XXI wieku / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 2 (2001), s. 5-18. - ISSN 1641-8557
25
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna MĄCZKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 51 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-085-2
26
II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji "Gospodarka a globalizacja" / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001), s. 393-396. - ISSN 1641-8557
27
Podsumowanie obrad konferencji naukowej "Gospodarka a globalizacja" / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001), s. 397-399. - ISSN 1641-8557
28
Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej = An Attempted Quantification of Differences in the Level of Agricultural Development between Poland and European Union Member States / Lucyna MĄCZKA // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 247-250. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
29
Blaski i cienie globalizacji / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001), s. 383-392. - ISSN 1641-8557
30
Warunki integracji rolnictwa w Polsce ze strukturami Unii Europejskiej = Conditions for the Integration of Polish Agriculture with European Union Structures / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 175-185. - Summ. - ISSN 0208-7944
31
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w grupie państw OECD = Differences in the Living Standards in the OECD Countries / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999), s. 155-165. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Polskie rolnictwo a OECD = Polish Agriculture and the OECD / Lucyna MĄCZKA // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 59-66. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
33
Problemy polskiego rolnictwa w warunkach integracji z Unią Europejską = Problems Facing Poland's Agriculture During Its Integration with European Union / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
34
Problem bezrobocia w okresie transformacji / Lucyna MĄCZKA // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 90-91
35
Modele szacowania popytu mieszkaniowego = Models of Estimating Housing Demand / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 47-59. - Summ. - ISSN 0208-7944
36
Problem rekonstrukcji stanu budynków gospodarczych rolnictwa indywidualnego w świetle przemian systemowych w Polsce = The Problem of Private Farm Building Reconstruction in the Light of the System Transformations in Poland / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 153-166. - Summ. - ISSN 0208-7944
37
Określenie przewidywanych zmian w stanie budynków inwentarskich w Polsce do roku 2000 = Prognosticated State of Buildings for Livestock up to Year 2000 / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 29-42. - Summ. - ISSN 0208-7944
38
Zastosowanie taksonomii numerycznej w badaniach rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych = Application of Numerical Taxonomy in the Investigation of Private Farms / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993), s. 65-82. - Summ. - ISSN 0208-7944
39
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach poziomu rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych = Multi-Dimensional Comparative Analysis in Research of Private Farms Development / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 39-55. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Metody taksonomii numerycznej w badaniach poziomu ogólnego stanu rolnictwa indywidualnego oraz poziomu zainwestowania budownictwa inwentarskiego na wsi = Numerical Taxononmic Methods in the Studies on the Stage of Development of Buildings for Farm Animals / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 43-58. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
41
Analiza współzależności miedzy obszarem gospodarstwa a koncentracja pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich = Analysis of Concentration and Localization According to Size of Private Farms / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
42
Model powiązań pomieszczeń inwentarskich ze stanem pogłowia zwierząt gospodarskich w indywidualnym rolnictwie w Polsce = Model of Relationships between the Accomodation of Farm Animals and Livestock Capita in the Case of Individual Farming in Poland / Lucyna MĄCZKA ; [red. nauk. Franciszek KOLBUSZ]. - Kraków : [s.n.], 1990. - 172 s., [27] k. tabl. złoż. : wykr., rys. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 91
43
Regionalne bilansowanie pomieszczeń inwentarskich w indywidualnym rolnictwie = Regional Balances of Livestock Accommodation in Private Agriculture / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 203-218. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Określenie potrzeb w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków gospodarczych w rozwoju indywidualnego rolnictwa = Determining Needs for Reconstruction of the Technical Condition of Farm Buildings in the Development of the Private Farming Sector / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 103-119. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Zastosowanie wybranych metod oceny współzależności procesów społeczno-ekonomicznych / Lucyna MĄCZKA // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 14-26
46
Bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej w indywidualnym rolnictwie = Balance of Existing and Required Livestock Housing in the Private Sector / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 31-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Przemiany w systemie produkcji rolnictwa polskiego = Changes in the System of Agriculture in Poland / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982), s. 61-86. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Zmiany produkcyjnego majątku trwałego jako źródło zmian kapitałochłonności w rolnictwie = Changes of Productive Fixed assets as Source of Changes in Capital Intensity / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981), s. 91-106. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej / Lucyna MĄCZKA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 174-200
50
Ekonometryczny model bilansu pomieszczeń inwentarskich w układzie gałęziowo-przestrzennym = Econometric Model of the Livestock Buildings in the Branch and Spatial Scheme / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 55-76. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Indywidualne gospodarstwa rolników w starszym wieku = Individual Farms of Old Farmers / Lucyna MĄCZKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1979), s. 95-102. - ISSN 0079-578X
52
Ekonometryczna analiza struktur pomieszczeń inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach rolniczych = Econometric Analysis of Structures of Livestock Buildings in Individual Farms / Lucyna MĄCZKA // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (148) (1978), s. 76-89. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1978.PDF. - ISSN 0044-1600
53
Kredytowa pomoc państwa dla ludności wiejskiej w latach 1960-1961 w woj. krakowskim = The State's Credit Aid for the Rural Population in Cracow Province in the Years 1960-1971 / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 47-73. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
54
Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej / Lucyna MĄCZKA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 247-275
55
Bilansowanie produkcji zwierzęcej i pasz w regionie / Lucyna MĄCZKA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 159, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
56
Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa krakowskiego w świetle danych narodowego spisu powszechnego (1970 rok) = Farm Buildings at the Individual Farms in the Cracow Province as Shown by the 1970 Census / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975), s. 69-98. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
57
Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej / Lucyna MĄCZKA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 247-275
58
Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym = The Econometric Model of the Fodder Balance in the Input-Output System / Lucyna MĄCZKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 93-104. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
59
Zmiany w regionalnej strukturze produkcji rolniczej w Polsce (1957-1969) = The Changes in the Regional Structure of the Agricultural Production in Poland (1957-1969) / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 51-71. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
60
Uwagi o regionalnym współczynniku rotacji zwierząt gospodarskich : na przykładzie województwa krakowskiego / Lucyna MĄCZKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1971), s. 65-79. - ISSN 0079-578X
61
Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego) / Lucyna MĄCZKA ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1971. - 256 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 85 k
62
Metodyka planowania hodowli w rejonach rolniczych województwa krakowskiego / Lucyna MĄCZKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1970), s. 58-76. - ISSN 0079-578X
1
Mączka L., (2010), Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630159
2
Mączka L., (2008), Strategia lizbońska a nierówności dochodowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/157157620
3
Mączka L., (2008), Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 21-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625929
4
Mączka L., (2007), Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-54.
5
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Andrzej PRUSEK (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 16-47.
6
Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 127-139.
7
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
8
Prusek A., Mączka L., (2007), Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 140-146.
9
Mączka L., (2006), Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 19-61.
10
Mączka L., (2006), Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/112286663
11
Mączka L., (2006), Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza; Ostrołęka: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 423-434.
12
Mączka L., (2005), Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 7-29.
13
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
14
Mączka L., (2005), Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 23-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/97093783
15
Mączka L., (2004), Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/51347707
16
Mączka L., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 28-53.
17
Mączka L., (2003), Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 10, nr 2, s. 117-137.
18
Mączka L., (2003), Człowiek a proces globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/15947
19
Mączka L., (2003), Gospodarka globalna u progu XXI wieku: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 58 s.
20
Mączka L., (2002), Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", nr 6, s. 117-137.
21
Mączka L., (2002), Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", nr 3, s. 17-32.
22
Mączka L., (2002), Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 93-98.
23
Mączka L., (2002), Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 35-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/13573
24
Mączka L., (2001), Gospodarka globalna w świecie XXI wieku, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 2, s. 5-18.
25
Mączka L., (2001), Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 51 s.
26
Mączka L., (2001), II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji "Gospodarka a globalizacja", "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 5, s. 393-396.
27
Mączka L., (2001), Podsumowanie obrad konferencji naukowej "Gospodarka a globalizacja", "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 5, s. 397-399.
28
Mączka L., (2001), Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 247-250.
29
Mączka L., (2001), Blaski i cienie globalizacji, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 5, s. 383-392.
30
Mączka L., (2000), Warunki integracji rolnictwa w Polsce ze strukturami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 175-185.
31
Mączka L., (1999), Zróżnicowanie poziomu życia ludności w grupie państw OECD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 155-165.
32
Mączka L., (1997), Polskie rolnictwo a OECD. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59-66.
33
Mączka L., (1997), Problemy polskiego rolnictwa w warunkach integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 5-17.
34
Mączka L., (1996), Problem bezrobocia w okresie transformacji. [W:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 90-91.
35
Mączka L., (1996), Modele szacowania popytu mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 47-59.
36
Mączka L., (1995), Problem rekonstrukcji stanu budynków gospodarczych rolnictwa indywidualnego w świetle przemian systemowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 153-166.
37
Mączka L., (1994), Określenie przewidywanych zmian w stanie budynków inwentarskich w Polsce do roku 2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 29-42.
38
Mączka L., (1993), Zastosowanie taksonomii numerycznej w badaniach rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 65-82.
39
Mączka L., (1992), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach poziomu rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 39-55.
40
Mączka L., (1992), Metody taksonomii numerycznej w badaniach poziomu ogólnego stanu rolnictwa indywidualnego oraz poziomu zainwestowania budownictwa inwentarskiego na wsi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 43-58.
41
Mączka L., (1990), Analiza współzależności miedzy obszarem gospodarstwa a koncentracja pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 73-83.
42
Mączka L., (1990), Model powiązań pomieszczeń inwentarskich ze stanem pogłowia zwierząt gospodarskich w indywidualnym rolnictwie w Polsce, Kolbusz F. (red.), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 91), Kraków : [s.n.], 172 s., [27] k. tabl. złoż.
43
Mączka L., (1989), Regionalne bilansowanie pomieszczeń inwentarskich w indywidualnym rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 203-218.
44
Mączka L., (1988), Określenie potrzeb w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków gospodarczych w rozwoju indywidualnego rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 103-119.
45
Mączka L., (1985), Zastosowanie wybranych metod oceny współzależności procesów społeczno-ekonomicznych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14-26.
46
Mączka L., (1985), Bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej w indywidualnym rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 31-45.
47
Mączka L., (1982), Przemiany w systemie produkcji rolnictwa polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 61-86.
48
Mączka L., (1981), Zmiany produkcyjnego majątku trwałego jako źródło zmian kapitałochłonności w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 91-106.
49
Mączka L., (1980), Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 174-200.
50
Mączka L., (1979), Ekonometryczny model bilansu pomieszczeń inwentarskich w układzie gałęziowo-przestrzennym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 55-76.
51
Mączka L., (1979), Indywidualne gospodarstwa rolników w starszym wieku, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 95-102.
52
Mączka L., (1978), Ekonometryczna analiza struktur pomieszczeń inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4 (148), s. 76-89; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1978.PDF
53
Mączka L., (1978), Kredytowa pomoc państwa dla ludności wiejskiej w latach 1960-1961 w woj. krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 47-73.
54
Mączka L., (1977), Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 247-275.
55
Mączka L., (1976), Bilansowanie produkcji zwierzęcej i pasz w regionie, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 159, [1] s., [3] k. tabl. złoż.
56
Mączka L., (1975), Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa krakowskiego w świetle danych narodowego spisu powszechnego (1970 rok), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 69-98.
57
Mączka L., (1975), Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 247-275.
58
Mączka L., (1974), Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 93-104.
59
Mączka L., (1974), Zmiany w regionalnej strukturze produkcji rolniczej w Polsce (1957-1969), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 51-71.
60
Mączka L., (1971), Uwagi o regionalnym współczynniku rotacji zwierząt gospodarskich : na przykładzie województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 65-79.
61
Mączka L., (1971), Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 256 k.
62
Mączka L., (1970), Metodyka planowania hodowli w rejonach rolniczych województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 58-76.
1
@article{UEK:53155,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "s. 51-67",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630159},
}
2
@article{UEK:50383,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Strategia lizbońska a nierówności dochodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "5-16",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157157620},
}
3
@article{UEK:50289,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "21-38",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625929},
}
4
@inbook{UEK:2165775090,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "41-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
5
@unpublished{UEK:2168306435,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "16-47",
year = "2007",
}
6
@unpublished{UEK:2168281977,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "127-139",
year = "2007",
}
7
@unpublished{UEK:2168306439,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
8
@unpublished{UEK:2168306481,
author = "Andrzej Prusek and Lucyna Mączka",
title = "Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "140-146",
year = "2007",
}
9
@unpublished{UEK:2168326965,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "19-61",
year = "2006",
}
10
@article{UEK:53083,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "5-17",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112286663},
}
11
@inbook{UEK:2168281725,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "423-434",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
12
@unpublished{UEK:2168264802,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "7-29",
year = "2005",
}
13
@book{UEK:2167713903,
author = "Lucyna Mączka and Joanna Kudełko",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}
14
@article{UEK:52955,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "23-39",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97093783},
}
15
@article{UEK:2168220386,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "23-37",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51347707},
}
16
@unpublished{UEK:2168306421,
author = "Lucyna Mączka and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "28-53",
year = "2004",
}
17
@article{UEK:2168320185,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 10, 2",
pages = "117-137",
year = "2003",
}
18
@article{UEK:2168221054,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Człowiek a proces globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "39-51",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15947},
}
19
@book{UEK:2168224608,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Gospodarka globalna u progu XXI wieku : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-172-7",
}
20
@article{UEK:2168320313,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "6",
pages = "117-137",
year = "2002",
}
21
@article{UEK:2168320399,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "3",
pages = "17-32",
year = "2002",
}
22
@inbook{UEK:2166206769,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "93-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
23
@article{UEK:2168227044,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "35-46",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13573},
}
24
@article{UEK:2168320425,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Gospodarka globalna w świecie XXI wieku",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "2",
pages = "5-18",
year = "2001",
}
25
@book{UEK:2168239852,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-085-2",
}
26
@misc{UEK:2168320683,
author = "Lucyna Mączka",
title = "II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji Gospodarka a globalizacja",
booktitle = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "5",
pages = "393-396",
year = "2001",
}
27
@misc{UEK:2168320687,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Podsumowanie obrad konferencji naukowej Gospodarka a globalizacja",
booktitle = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "5",
pages = "397-399",
year = "2001",
}
28
@inbook{UEK:2168227656,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "247-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
29
@article{UEK:2168320689,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Blaski i cienie globalizacji",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "5",
pages = "383-392",
year = "2001",
}
30
@article{UEK:2168245590,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Warunki integracji rolnictwa w Polsce ze strukturami Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "175-185",
year = "2000",
}
31
@article{UEK:2168245746,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Zróżnicowanie poziomu życia ludności w grupie państw OECD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "155-165",
year = "1999",
}
32
@inbook{UEK:2168244236,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Polskie rolnictwo a OECD",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
33
@article{UEK:2168234150,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problemy polskiego rolnictwa w warunkach integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "5-17",
year = "1997",
}
34
@inbook{UEK:2168242916,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problem bezrobocia w okresie transformacji",
booktitle = "Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej",
pages = "90-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
35
@article{UEK:2168245796,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Modele szacowania popytu mieszkaniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "47-59",
year = "1996",
}
36
@article{UEK:2168244660,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problem rekonstrukcji stanu budynków gospodarczych rolnictwa indywidualnego w świetle przemian systemowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "153-166",
year = "1995",
}
37
@article{UEK:2168246354,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Określenie przewidywanych zmian w stanie budynków inwentarskich w Polsce do roku 2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "29-42",
year = "1994",
}
38
@article{UEK:2167712804,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Zastosowanie taksonomii numerycznej w badaniach rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "65-82",
year = "1993",
}
39
@article{UEK:2168246262,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach poziomu rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "39-55",
year = "1992",
}
40
@article{UEK:2168246310,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Metody taksonomii numerycznej w badaniach poziomu ogólnego stanu rolnictwa indywidualnego oraz poziomu zainwestowania budownictwa inwentarskiego na wsi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "43-58",
year = "1992",
}
41
@article{UEK:2168245398,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Analiza współzależności miedzy obszarem gospodarstwa a koncentracja pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "73-83",
year = "1990",
}
42
@book{UEK:2168276279,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Model powiązań pomieszczeń inwentarskich ze stanem pogłowia zwierząt gospodarskich w indywidualnym rolnictwie w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
43
@article{UEK:2168234916,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Regionalne bilansowanie pomieszczeń inwentarskich w indywidualnym rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "203-218",
year = "1989",
}
44
@article{UEK:2168244180,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Określenie potrzeb w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków gospodarczych w rozwoju indywidualnego rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "103-119",
year = "1988",
}
45
@inbook{UEK:2168251616,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Zastosowanie wybranych metod oceny współzależności procesów społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "14-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168249738,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej w indywidualnym rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "31-45",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168250124,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Przemiany w systemie produkcji rolnictwa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "61-86",
year = "1982",
}
48
@article{UEK:2168233822,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Zmiany produkcyjnego majątku trwałego jako źródło zmian kapitałochłonności w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "91-106",
year = "1981",
}
49
@inbook{UEK:2168251288,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "174-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
50
@article{UEK:2168242966,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Ekonometryczny model bilansu pomieszczeń inwentarskich w układzie gałęziowo-przestrzennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "55-76",
year = "1979",
}
51
@article{UEK:2168228136,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Indywidualne gospodarstwa rolników w starszym wieku",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "95-102",
year = "1979",
}
52
@article{UEK:2168262418,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Ekonometryczna analiza struktur pomieszczeń inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach rolniczych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4 (148)",
pages = "76-89",
year = "1978",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1978.PDF},
}
53
@article{UEK:2168250014,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Kredytowa pomoc państwa dla ludności wiejskiej w latach 1960-1961 w woj. krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "47-73",
year = "1978",
}
54
@inbook{UEK:2168251332,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "247-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
55
@book{UEK:2168344864,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Bilansowanie produkcji zwierzęcej i pasz w regionie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1976",
}
56
@article{UEK:2167719434,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa krakowskiego w świetle danych narodowego spisu powszechnego (1970 rok)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "69-98",
year = "1975",
}
57
@inbook{UEK:2168251330,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Polityka infrastruktury ekonomicznej i społecznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "247-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
58
@article{UEK:2168247510,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "93-104",
year = "1974",
}
59
@article{UEK:2168249590,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Zmiany w regionalnej strukturze produkcji rolniczej w Polsce (1957-1969)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "51-71",
year = "1974",
}
60
@article{UEK:2168224060,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Uwagi o regionalnym współczynniku rotacji zwierząt gospodarskich : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "65-79",
year = "1971",
}
61
@unpublished{UEK:2168282441,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
62
@article{UEK:2168223940,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Metodyka planowania hodowli w rejonach rolniczych województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "58-76",
year = "1970",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID