Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Rola instrumentów pochodnych w stabilizowaniu wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2021
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-522
Nr:
2168367008
doktorat
2

Autor:
Tytuł:
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-371
Nr:
2168321677
doktorat
3

Tytuł:
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
366 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-387
Nr:
2168324119
doktorat
4

Tytuł:
Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego = The Key Aspects of Integration Process of Preparing, Analyzing and Auditing the Financial Statement
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016) , s. 183-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312713
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2016
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja jest dziełem pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej UEK w Krakowie w ramach badań statutowych nr: 044/WF-KRAF/01/2015/S/5044
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304521
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 15-63
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304525
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-11
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304547
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
244 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-321
Nr:
2168299119
doktorat
9

Tytuł:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 11-33
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290567
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
290 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-358
Nr:
2168339911
doktorat
11

Tytuł:
Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej = Regulatory Factors of Modern Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2015
Opis fizyczny:
312 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290561
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
314 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299523
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 11-12
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274639
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej" = Theoretical and Practical Features of the "Financial Information Quality" Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (12) (2014) , s. 81-91. - Summ., streszcz. [odczyt: 13.04.2015] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168290893
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 1[15]-25[39] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2014
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-286-4
Nr:
2168278305
monografia
18

Tytuł:
Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 13-26
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości = Accounting Policy within Accounting System
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 193-204. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293315
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
318 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-294
Nr:
2168290971
doktorat
21

Tytuł:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2014
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274637
Zobacz powiązane rozdziały
22

Autor:
Michał Folcik
Tytuł:
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-269
Nr:
2168299099
doktorat
23

Autor:
Tytuł:
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-250
Nr:
2168290655
doktorat
24

Tytuł:
Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych = Conditions for the Proper Quantification of Factors in the Financial Statements Analysis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 152-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
263 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269294
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
408 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-270
Nr:
2168299089
doktorat
27

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2013
Opis fizyczny:
292 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256216
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272964
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 20-46
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256224
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 15-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269352
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
280 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272960
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Współczesna rachunkowość : wybrane problemy metodologiczne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2013
Opis fizyczny:
139: il.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-024-2
Nr:
2168264502
monografia
34

Konferencja:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Tytuł:
Miejsce współczesnej analizy finansowej : (artykuł dyskusyjny) = The Place of the Modern Financial Analysis
Źródło:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 7-19. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278247
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 11-19
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256222
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 15-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273694
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości = Ethical Aspects of Today Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271268
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości = The Contemporary Conditions of Quantification in Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 253-268. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240732
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Jadwiga Szczotka
Tytuł:
Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
367 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-233
Nr:
2168252426
doktorat
40

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 259-319. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229518
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012, s. 199-231. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289367
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
279 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228588
Zobacz powiązane rozdziały
43

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012, s. 11-33. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289343
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 24-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273696
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 14-30
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, 6 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
305, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289325
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
328 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218044
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
U góry okł.: "Rachunkowość", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-267-5
Nr:
52865
monografia
49

Tytuł:
Prawo bilansowe a prawo podatkowe
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
280 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN:
978-83-7641-522-2
Nr:
2168223214
50

Tytuł:
Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 1 (2011) , s. 86-103. - Tytuł numeru: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian - Bibliogr.
Nr:
2168232764
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA, s. 16-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262814
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Chosen Aspects of the Evolution of Accounting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 13-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227444
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Funkcje współczesnej rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218220
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
410 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Część artykułów w jęz. ang, Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168226797
Zobacz powiązane rozdziały
55

Tytuł:
Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej = Conditions of Quantification in Fair Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 5-25. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219538
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Opis fizyczny:
350 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-266-8
Nr:
2166474527
monografia
57

Konferencja:
IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej", Kraków, Polska, od 2009-11-25 do 2009-11-27
Tytuł:
Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej / red. Mariusz Gagatek - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 7-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-3-2
Nr:
2165725658
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Tytuł:
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
433 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-171
Nr:
52158
doktorat
59

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220694
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 11-33. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220710
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, 5 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Opis fizyczny:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220688
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2010
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
50319
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2010
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-334-1
Nr:
2165688147
monografia
64

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
376 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2168220862
65

Tytuł:
Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC = Required Professional Standards of Certified Auditors in Poland in Light of IFAC International Accounting Education Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 816 (2010) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53105
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Funkcje współczesnej rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 16-40 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (38), s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168279867
varia
68

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 199-231. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220702
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego = The Prospective Aim of Financial Statements Audit
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054989
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 193-228 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929945
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-147
Nr:
51663
doktorat
72

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
374 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165283794
73

Tytuł:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC
Źródło:
Rachunkowość. - R. 60, nr 11 (2009) , s. 51-53
Nr:
2168264626
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej
Źródło:
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009, s. 13-38
ISBN:
978-83-7228-234-7
Nr:
2166608963
rozdział w monografii
75

Autor:
Bronisław Micherda , Andrzej Niemiec
Tytuł:
Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych
Źródło:
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009, s. 39-89
ISBN:
978-83-7228-234-7
Nr:
2166609000
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
51245
Zobacz powiązane rozdziały
77

Tytuł:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej = The Goal and Conditions of Financial Audit in Times of Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865160
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - kilka słów o Jubilacie
Źródło:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 34-35
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2166383133
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 3-17
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917350
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 14-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220502
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
295 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-111
Nr:
51494
doktorat
82

Tytuł:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Opis fizyczny:
IX, [1], 242, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
51319
Zobacz powiązane rozdziały
83

Tytuł:
Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 195-201
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917657
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości = Value determination as the main objective of accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 53 (109) (2009) , s. 135-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50198
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne
Źródło:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 175-182
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166030759
rozdział w materiałach konferencyjnych
86

Tytuł:
Ewolucja płaszczyzn pomiarów w rachunkowości = The Evolution of Measurement System in Accounting
Źródło:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2166383520
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
347 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-112
Nr:
51493
doktorat
88

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw = Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 785 (2008) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50377
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Jaka powinna być współczesna analiza rentowności : artykuł dyskusyjny
Źródło:
Rachunkowość. - nr 11 (2008) , s. 14-18
Nr:
2166083278
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, 3 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289471
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 199-231. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289501
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Kwantyfikacja w wartości głównym posłaniem rachunkowości
Źródło:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 9-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163828197
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Współczesne oblicze sprawozdania finansowego = The Current Nature of Financial Reporting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50576
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 11-33. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289473
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Accountancy vis-à-vis the Concept of EVA (Economic Value Added)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 785 (2008) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50374
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168302683
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych IFAC = IFAC International Educational Standards for Professional Accountants
Źródło:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007, s. 109-119. - Summ.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165797075
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007
Opis fizyczny:
660 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164966837
Zobacz powiązane rozdziały
99

Tytuł:
Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości = Capital and the Development of Accounting Theory
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 92-103. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034200
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232134
Zobacz powiązane rozdziały
101

Tytuł:
Rachunek kosztów i wyników
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-196-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168339111
monografia
102

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 199-231. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232152
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA, s. 249-257 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281915
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej = International Educational Standards IFAC in Creating Reliability of Financial Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 345-356. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969690
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Jaklik Andrzej (1950-1996)
Źródło:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 55-57
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774186
hasło w leksykonie
106

Konferencja:
I ogólnopolska studencka konferencja naukowa "Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa", Kraków, Polska, od 2006-11-14 do 2006-11-15
Tytuł:
Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa]
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007
Opis fizyczny:
99 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7490-086-7
Nr:
52184
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
107

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232148
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych = The Accounting Profession and Professional Organizations in the Context of the Development of Accountancy and Accounting Regulations
Źródło:
Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007], s. 555-569. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-201-9
Nr:
2165768789
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 10-24 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165350780
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Rachunkowość. - nr 10 (2007) , s. 58-59
Nr:
2166083421
recenzja
111

Tytuł:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
158 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy rozdz.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
51649
Zobacz powiązane rozdziały
112

Tytuł:
Kompetencje zawodowe
Źródło:
Świat Księgowych. - nr 1 (3) (2007) , s. 6. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość
Nr:
2168284433
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym
Źródło:
Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 71-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166029002
rozdział w materiałach konferencyjnych
114

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165364201
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Prawo bilansowe a prawo podatkowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
274 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-7251-804-0
Nr:
51458
116

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 11-33. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232140
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością
Adres wydawniczy:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-24-2
Nr:
2165889989
monografia
118

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
495 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-61
Nr:
51682
doktorat
119

Tytuł:
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50814
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta
Źródło:
Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa] / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007, s. 7-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7490-086-7
Nr:
2166093504
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego
Źródło:
Forum Rachunkowości. - nr 1 (styczeń-luty) (2007) , s. 3-9
Nr:
2164913054
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2007
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-206-4
Nr:
2165738824
monografia
123

Tytuł:
Bizoń Antoni (1940-1998)
Źródło:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 19-20
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774120
hasło w leksykonie
124

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 136-168. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252126
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej = The Role of Company Management in the Preparation and Verification of Financial Statement as a Reliable View of Corporate Activity
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51748
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
271 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-20
Nr:
52630
doktorat
127

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Opis fizyczny:
305 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252106
Zobacz powiązane rozdziały
128

Tytuł:
Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-677-4
Nr:
2165915780
monografia
129

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 11-33. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252108
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 199-231. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252132
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej = Financial Analysis in Auditing a Financial Statement in Light of International Auditing Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52813
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego
Źródło:
Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006, s. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166031933
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową
Adres wydawniczy:
Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 23 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref., Bibliogr. przy ref.
Nr:
2166031868
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
134

Tytuł:
Integracja analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego w procesie podnoszenia wiarygodności sprawozdania finansowego
Źródło:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 5-29 - Bibliogr.
Program badawczy:
103/KRF/4/2006/S/361
Sygnatura:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326621
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej = Professional Competence of Certified Aiditors in the Light of International Education Standards IFAC and Codes of Professional Ethics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 73-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51747
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
768 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2164994568
Zobacz powiązane rozdziały
137

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 11-33. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921077
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168306811
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 191-225
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 199-231. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921819
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
141

Autor:
Grażyna Musialik
Tytuł:
Kształtowanie struktury kapitału w produkcyjnych spółkach giełdowych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/265
Nr:
2168219744
doktorat
142

Tytuł:
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/906
Nr:
2168219746
doktorat
143

Tytuł:
Kapitały w centrum uwagi współczesnej rachunkowości
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 429-447. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165964403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 389-400. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
52003
Zobacz powiązane rozdziały
146

Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej = Review of Financial Statements from a Historical Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51528
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Amortyzacja środków trwałych : wyraz kontrowersji pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 416-428. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165964781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Kontynuacja działalności gospodarczej jako cel badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 68-75 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Miejsce współczesnego badania sprawozdania finansowego w systemie rachunkowości
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 47-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269192
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
150

Autor:
Artur Piaszczyk
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową wyższą szkołą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/904
Nr:
2168234536
doktorat
151

Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej
Źródło:
Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny (2004) , s. 1. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka
Nr:
2168231972
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 93-105 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 20-33 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 5-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270570
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2004
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
51646
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
156

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdania finansowego przesłanką jego przydatności w zarządzaniu
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 5 / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 155-165. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-05-5
Nr:
2166299005
rozdział w monografii
157

Tytuł:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2004
Opis fizyczny:
165, [2] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-147-5
Nr:
2168234532
monografia
158

Tytuł:
Rachunek kosztów i wyników
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2004
Opis fizyczny:
279, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-151-3
Nr:
2165889975
monografia
159

Tytuł:
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168320349
materiały konferencyjne
160

Tytuł:
Procedury badania sprawozdania finansowego w podnoszeniu jego wiarygodności
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 52-67 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269198
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego = Conditions of Financial Statement Credibility
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 269-280. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52262
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta = Financial Analysis in View of the New Auditing Standards
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 20 (76) (2004) , s. 77-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220896
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC
Źródło:
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA] - Kraków: [s.n.], 2004, s. 41-61
Nr:
2165345509
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Współczesna analiza finansowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakamycze, 2004
Opis fizyczny:
434 s.: rys., wykr.; 24 cm + 1 CD-ROM
Seria:
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-342-8
Nr:
2165915650
monografia
165

Tytuł:
Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości
Źródło:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 119-136 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232526
rozdział w materiałach konferencyjnych
166

Tytuł:
Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 335-347 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232540
rozdział w materiałach konferencyjnych
167

Autor:
,
Tytuł:
Ustawa o rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r.
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 2004
Opis fizyczny:
226 s.; 20 cm
ISBN:
83-7333-430-0
Nr:
2168345378
168

Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 11-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269182
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 3 (2004) , s. 35. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka
Nr:
2168231970
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
245 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-221-9
Nr:
2168222906
monografia
171

Autor:
Halina Chłodnicka
Tytuł:
Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/247
Nr:
2168234534
doktorat
172

Tytuł:
Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 75-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235256
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
173

Tytuł:
Prezentacja rezerw w świetle funkcji współczesnej rachunkowości = The Presentation of Reserves in the Context of Contemporary Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 992 (2003) , s. 257-270. - Tytuł numeru: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168266120
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych = Evolutions in the Evaluation of Companies` Performances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51555
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości = Financial Statement Audit in Today's Accounting Practice
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 69-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233364
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Opis fizyczny:
276 s.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233338
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
177

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej
Adres wydawniczy:
Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003
Opis fizyczny:
804 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165237758
Zobacz powiązane rozdziały
178

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Tytuł:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 93-109
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176403
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
179

Tytuł:
Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
135, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-150-6
Nr:
2168224606
monografia
180

Tytuł:
Rewizja finansowa - specjalność menedżerska
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 481-498. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233655
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Sprawozdania finansowe "pro forma" w realizacji analitycznej funkcji rachunkowości
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4 / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: Katedra Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, s. 171-180. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-4-8
Nr:
2165991158
rozdział w monografii
182

Tytuł:
Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości) = The Financial Result of the Business Unit (in the Light of the Amended Accountancy Act)
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52224
artykuł w czasopiśmie
183

Tytuł:
Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 465-479. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165240407
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
184

Tytuł:
Płaszczyzny analizy finansowej
Źródło:
Problemy Rachunkowości. - R. 3, nr 2 (6) (2002) , s. 3-13
Nr:
2168362404
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Podstawy rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243090
Zobacz powiązane rozdziały
186

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 52-92
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243118
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej = The Use of Cash Flow Accounts in Financial Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225356
artykuł w czasopiśmie
188

Tytuł:
Rachunek kosztów i wyników
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2002
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-094-0
Nr:
2168344866
monografia
189

Tytuł:
Współczesna analiza finansowa = Contemporary Financial Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 591 (2002) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51518
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 11-30
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243108
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
191

Tytuł:
Podstawy rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość. - R. 53, nr 7 (2002) , s. 54-55
Nr:
2168272448
recenzja
192

Tytuł:
Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości = Company Operating Costs in the Light of the Amended Law on Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223196
artykuł w czasopiśmie
193

Autor:
Tytuł:
Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
227 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 29 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/523
Nr:
2168285749
doktorat
194

Tytuł:
Kwantyfikacja sił trzeciego wymiaru rachunkowości
Źródło:
Problemy Rachunkowości. - R. 3, nr 4 (8) (2002) , s. 4-12. - Streszcz.
Nr:
2168362346
artykuł w czasopiśmie
195

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 161-179
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243140
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
196

Tytuł:
Funkcje współczesnej rachunkowości w jednostkach służby zdrowia
Źródło:
Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia. T. 2 / red. Antoni Czupryna, Stefan Poździoch, Andrzej Ryś, W. Cezary Włodarczyk - Wyd. 2 popr. i poszerz.. - Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2001, s. 39-56 - Bibliogr.
ISBN:
83-85688-62-5
Nr:
2168369470
rozdział w monografii
197

Tytuł:
Analityczna funkcja rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-077-1
Nr:
2168244118
monografia
198

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych", Kraków, Polska, od 2001-09-12 do 2001-09-14
Tytuł:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
392, [2] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165259891
materiały konferencyjne
199

Tytuł:
Rachunek wyniku finansowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001
Opis fizyczny:
103, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-055-X
Nr:
2168345334
monografia
200

Tytuł:
Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Models in the Financial Account Audit
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 227-245. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229822
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 2001
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-090-8
Nr:
2168345342
monografia
202

Tytuł:
Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 122-133 - Bibliogr.
Nr:
2168254034
artykuł w czasopiśmie
203

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości = Cash Flow Accounting in Modern Bookkeeping
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51506
artykuł w czasopiśmie
204

Tytuł:
Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji : wprowadzenie
Źródło:
Ustawa o rachunkowości : ze skorowidzem / oprac. Bronisław MICHERDA - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 9-46
Seria:
(Przepisy - Kantor Wydawniczy Zakamycze)
ISBN:
83-7333-022-4
Nr:
2165987966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
205

Tytuł:
Ustawa o rachunkowości : ze skorowidzem
Wydanie:
Stan na 1 stycznia 2002 r.
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 2001
Opis fizyczny:
238 s.; 20 cm
Seria:
(Przepisy - Kantor Wydawniczy Zakamycze)
ISBN:
83-7333-022-4
Nr:
2168345380
Zobacz powiązane rozdziały
206

Tytuł:
Wynik ekonomiczny jako przesłanka ewolucji oceny jednostek gospodarczych
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 81-110
Nr:
2168368826
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001) , s. 163-182. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168281455
artykuł w czasopiśmie
208

Tytuł:
Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
128 s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-050-9
Nr:
2168285549
monografia
209

Tytuł:
Sprawozdania finansowe w świetle struktury współczesnej rachunkowości = Financial Report in the Present Structure of Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000) , s. 148-162. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168256712
artykuł w czasopiśmie
210

Tytuł:
Danuta Sołtys (ed.): Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej [Cost Accounting. Elements of Managerial Accounting]
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000) , s. 239-241
Nr:
2168272762
recenzja
211

Tytuł:
Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta
Źródło:
Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy ; Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-912009-3-0
Nr:
2168302403
rozdział w materiałach konferencyjnych
212

Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunkowości w praktyce gospodarczej = Premises and Conditions of the Performance of Analytical Function of Accounting in Economic Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223874
artykuł w czasopiśmie
213

Konferencja:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Tytuł:
Płaszczyzny współczesnej analizy finansowej
Źródło:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 219-227 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321369
rozdział w materiałach konferencyjnych
214

Tytuł:
Analityczna funkcja współczesnej rachunkowości
Źródło:
Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / red. Jan Wojtyła - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 107-129
ISBN:
83-7246-131-7
Nr:
2168254112
rozdział w monografii
215

Tytuł:
Rachunek kosztów i produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-054-1
Nr:
2168345328
monografia
216

Tytuł:
Straty i korzyści ekologiczne
Źródło:
Rachunkowość. - R. 51, nr 8 (2000) , s. 519-520
Nr:
2168246448
recenzja
217

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych i jego wykorzystanie w zarządzaniu płynnością finansową jednostki gospodarczej = The Role of Cash Flow Reports in Managing Liquidity of Business Entities
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 129-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224100
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
Przesłanki i kierunki szerszego wykorzystania analizy finansowej w procesie badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej = Premises and Directions of a Wider Use of the Financial Analysis in the Process of Auditing Financial Reports of Economic Units
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244580
artykuł w czasopiśmie
219

Tytuł:
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-67-4
Nr:
2168244110
monografia
220

Tytuł:
Analiza sytuacji jednostki w metodyce badania sprawozdania finansowego = Analysis of Entity's Situation in the Methodology of Auditing Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262436
artykuł w czasopiśmie
221

Tytuł:
Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości
Źródło:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998) , s. 4-13
Nr:
2168285649
artykuł w czasopiśmie
222

Tytuł:
Rachunkowość w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki
Źródło:
Rachunkowość. - R. 49, nr 6, s. 353-354
Nr:
2168272324
varia
223

Tytuł:
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKP COSZ, 1997
Opis fizyczny:
105, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-73-7
Nr:
2168345372
podręcznik
224

Tytuł:
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997
Opis fizyczny:
96, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 5, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-67-2
Nr:
2168345354
podręcznik
225

Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania integracji analizy finansowej i rachunkowości
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 110-120. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247448
artykuł w czasopiśmie
226

Autor:
Aleksander Kośmider , Józef Uryga
Tytuł:
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 1997
Opis fizyczny:
132, [3] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345376
książka
227

Tytuł:
Ewidencja kosztów i produktów
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997
Opis fizyczny:
130, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-69-9
Nr:
2168345032
książka
228

Tytuł:
Zasady rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05797-5
Nr:
2168269142
podręcznik
229

Tytuł:
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej = The Analytical Function of Accountancy in the Period of Transition to the Market Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 129)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-25-9
Nr:
2168246484
monografia
230

Tytuł:
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1996
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-18-4
Nr:
2168345374
podręcznik
231

Tytuł:
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 47, nr 11, s. 608-609
Nr:
2168272328
varia
232

Tytuł:
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168244570
materiały konferencyjne
233

Tytuł:
Zasady rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
Opis fizyczny:
177, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05797-5
Nr:
2168244062
podręcznik
234

Tytuł:
Ewidencja kosztów i produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1995
Opis fizyczny:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-99-4
Nr:
2168345030
książka
235

Tytuł:
Przegląd analityczny w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Survey in Auditing a Financial Report
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243528
artykuł w czasopiśmie
236

Tytuł:
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKP. ZG, 1995
Opis fizyczny:
95, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 2, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-98-6
Nr:
2168345352
podręcznik
237

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994) , s. 106-112. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94 - Bibliogr.
Nr:
2168254240
artykuł w czasopiśmie
238

Tytuł:
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Rachunkowość. - R. 45, nr 4 (522) (1994) , s. 174-177
Nr:
2168244102
artykuł w czasopiśmie
239

Tytuł:
Struktura rachunkowości = Structure of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248248
artykuł w czasopiśmie
240

Tytuł:
Zasady rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
Opis fizyczny:
173, [2] s: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05022-9
Nr:
2168285373
podręcznik
241

Tytuł:
Ewidencja kosztów i produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1993
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-29-3
Nr:
2168369472
książka
242

Tytuł:
Zasady rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Opis fizyczny:
174, [1] s: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05022-9
Nr:
2168285403
podręcznik
243

Tytuł:
Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania = Financial Analysis in the Light of Economic System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264900
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254204
artykuł w czasopiśmie
245

Tytuł:
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: FOGRA, 1992
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168243866
podręcznik
246

Tytuł:
Model analizy wskaźnikowej Du Ponta
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1992) , s. 10
Nr:
2168229210
artykuł w czasopiśmie
247

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
132 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168336251
książka
248

Tytuł:
Analiza finansowa w gospodarce rynkowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-04859-3
Nr:
2168242704
książka
249

Tytuł:
Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance
Źródło:
Folia Turistica. - nr 3 (1992) , s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244066
artykuł w czasopiśmie
250

Tytuł:
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235982
artykuł w czasopiśmie
251

Tytuł:
Jak czytać sprawozdania budżetowe
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 3 (1992) , s. 8
Nr:
2168229200
artykuł w czasopiśmie
252

Tytuł:
Wycena w warunkach inflacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Opis fizyczny:
29, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-04840-2
Nr:
2168243788
książka
253

Tytuł:
Prospektywny rachunek bilansowy = The Prospective Balance-Sheet Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 45-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235978
artykuł w czasopiśmie
254

Tytuł:
Leasing jako instrument przepływu kapitału
Źródło:
Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991) , s. 254-255
Nr:
2168266728
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Integracja analizy finansowej i rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej
Źródło:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM, s. 1-24 [71-94] - Bibliogr.
Program badawczy:
45/JR/1/90/BR
Sygnatura:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332703
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
256

Tytuł:
Planowany bilans i rachunek wyników metodą procentu od sprzedaży
Źródło:
Rachunkowość. - R. 42, nr 1 (487) (1991) , s. 24-26
Nr:
2168243344
artykuł w czasopiśmie
257

Tytuł:
Ocena wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489), s. 107-108
Nr:
2168244058
varia
258

Tytuł:
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254082
artykuł w czasopiśmie
259

Tytuł:
Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy
Źródło:
Folia Turistica. - nr 2 (1991) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243178
artykuł w czasopiśmie
260

Tytuł:
Majątkowe i kapitałowe aspekty analizy finansowej
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991) , s. 72-77. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168247402
artykuł w czasopiśmie
261

Tytuł:
Rachunkowość wobec przemian w systemie gospodarowania = Accountancy and the Changes in the Managerial System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254084
artykuł w czasopiśmie
262

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482), s. 165-167
Nr:
2168244052
varia
263

Tytuł:
Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 29-50
Nr:
2168320025
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
264

Tytuł:
Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 1-3 (475-477), s. 34-36
Nr:
2168243430
varia
265

Tytuł:
"Dźwignie" w zarządzaniu finansami
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 9 (483) (1990) , s. 182-185
Nr:
2168243400
artykuł w czasopiśmie
266

Tytuł:
Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych = Dilemmas as Regards the Recording of Physical Depreciation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266236
artykuł w czasopiśmie
267

Tytuł:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję
Adres wydawniczy:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990
Opis fizyczny:
68 s.; 24 cm
Nr:
2168320017
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
268

Tytuł:
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990) , s. 119-121
Nr:
2168244044
artykuł w czasopiśmie
269

Tytuł:
Model racjonalnej analizy Du Ponta
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 10 (484) (1990) , s. 216-217
Nr:
2168243818
artykuł w czasopiśmie
270

Tytuł:
Wyniki analizy finansowej w zastosowaniu do oceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA, s. 1[39]-26[64] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258212
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
271

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990
Opis fizyczny:
355, [1] s., 2 k. tabl. złoż.; 24 cm.
ISBN:
83-02-04125-4
Nr:
2168345642
podręcznik
272

Tytuł:
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253782
artykuł w czasopiśmie
273

Tytuł:
Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych = Problems Pertaining to Measurement of Usage of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 219-239. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253784
artykuł w czasopiśmie
274

Tytuł:
Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168243940
skrypt
275

Tytuł:
Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - R. 39, nr 6 (458), s. 177-180
Nr:
2168272320
varia
276

Tytuł:
Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej = Application of the Methods of Causal Examination to Financial Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 239-258. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261774
artykuł w czasopiśmie
277

Tytuł:
Założenia modelowe rachunku bilansowego dla potrzeb reprodukcji = Model Assumptions of Balance Sheet for Reproduction Requirements
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 429 (1988) , s. 61-66. - Tytuł numeru: Rachunkowość i informatyka w warunkach inflacji ; Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały na Ogólnopolską konferencję naukową i Szkołę Letnią instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki, Wrocław, wrzesień 1988 - Bibliogr.
Nr:
2168369502
artykuł w czasopiśmie
278

Tytuł:
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261668
artykuł w czasopiśmie
279

Tytuł:
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262002
artykuł w czasopiśmie
280

Tytuł:
Teoria modeli ewidencyjnych w budowie struktury kont systemu rachunkowości = Theory of Recording Models in Creating the Structure of Accounts of Accounting System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 31-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261882
artykuł w czasopiśmie
281

Tytuł:
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem
Źródło:
Rachunkowość. - R. 37, nr 11 (443), s. 328-330
Nr:
2168272322
varia
282

Tytuł:
Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem
Źródło:
Rachunkowość. - R. 36, nr 6 (426), s. 172-173
Nr:
2168272438
varia
283

Tytuł:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości = Stimulating Function of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262642
artykuł w czasopiśmie
284

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 1985-09-23 do 1985-09-26
Tytuł:
Stymulacyjne walory rachunku skutków jakości produkcji
Źródło:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 181-189
Nr:
2168366714
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
285

Tytuł:
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262658
artykuł w czasopiśmie
286

Tytuł:
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168320347
materiały konferencyjne
287

Tytuł:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284823
skrypt
288

Tytuł:
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168244726
materiały konferencyjne
289

Autor:
Bronisław Micherda , S. Biskup
Tytuł:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji
Źródło:
Rachunkowość. - R. 35, nr 9 (417), s. 263-264
Nr:
2168271780
varia
290

Tytuł:
O "utraconych korzyściach" dyskusyjnie
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 8 (1984) , s. 53-61
Nr:
2168288593
artykuł w czasopiśmie
291

Tytuł:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244872
materiały konferencyjne
292

Tytuł:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244714
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
293

Tytuł:
Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji
Źródło:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-24
Nr:
2168244718
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
294

Tytuł:
Zmienność kosztów a zasady ich rachunku = The Use of Cost Variation In their Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 75-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217946
artykuł w czasopiśmie
295

Tytuł:
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ.
Nr:
2168242694
artykuł w czasopiśmie
296

Tytuł:
Bilans majątkowy przedsiębiorstwa handlowego i kierunki jego analizy
Źródło:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 46-59
Seria:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5)
Nr:
2168330887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
297

Tytuł:
Elementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 47-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236046
artykuł w czasopiśmie
298

Tytuł:
Jakość informacji jako kryterium optymalizacji struktury systemu rachunkowości = The Quality of Information as Criterion for Optimum Structure of Accounting System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242672
artykuł w czasopiśmie
299

Tytuł:
Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217926
artykuł w czasopiśmie
300

Tytuł:
Rachunkowość w warunkach samodzielności przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 133-146 - Bibliogr.
Nr:
2168221536
artykuł w czasopiśmie
301

Tytuł:
O optymalizacji struktury kont = On Optimalization of Accounts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 15-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236036
artykuł w czasopiśmie
302

Tytuł:
O kosztach jakości
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1983) , s. 12
Nr:
2168272664
artykuł w czasopiśmie
303

Tytuł:
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Opis fizyczny:
170, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-04464-0
Nr:
2168285589
skrypt
304

Tytuł:
Przydatność analizy kosztów w zarządzaniu = Usefulness of Cost Analysis in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982) , s. 49-69. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264706
artykuł w czasopiśmie
305

Tytuł:
Reforma instrumentów oddziaływania na jakość produkcji
Źródło:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 61-69 - Bibliogr.
Nr:
2168227416
rozdział w monografii
306

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania procesu realizacji jakości produkcji = Economical Conditionings of the Process of Production Quality Realization
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 141-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247412
artykuł w czasopiśmie
307

Tytuł:
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285587
skrypt
308

Tytuł:
Dziesięć lat działalności Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Ziemi Sądeckiej
Źródło:
Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu / red. Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 7-13
Nr:
2168366784
rozdział w książce
Zobacz opis całości
309

Tytuł:
Problem ujęcia skutków ekonomicznej jakości produkcji w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa przemysłowego = The Problem of Presentation of the Production Quality Economic Effects in the Costs Account and Revenues of the Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 75-96. - Summ., rez.
Nr:
2168250768
artykuł w czasopiśmie
310

Tytuł:
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 5-21
Nr:
2168247386
artykuł w czasopiśmie
311

Tytuł:
Jakość jako kategoria ekonomiczna = Quality as Economic Category
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1979) , s. 29-38
Nr:
2168228132
artykuł w czasopiśmie
312

Tytuł:
Ryzyko jakości produkcji
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 32, nr 1 (1979) , s. 7-10
Nr:
2168288591
artykuł w czasopiśmie
313

Tytuł:
Funkcja informacyjna bilansu majątkowego a prawidłowa wycena jego składników = The Information Function of Property Balance and the Correct Estimation of its Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 183-194. - Rez., summ.
Nr:
2168241088
artykuł w czasopiśmie
314

Tytuł:
Koszty ekonomicznej jakości produkcji = On the Costs of the Economic Production Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978) , s. 107-123. - Summ., rez.
Nr:
2168250494
artykuł w czasopiśmie
315

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty jakości produkcji = Economic Aspects of Product Quality
Źródło:
Finanse. - R. 28, 7-8 (1978) , s. 21-32
Nr:
2168254002
artykuł w czasopiśmie
316

Tytuł:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
artykuł w czasopiśmie
317

Tytuł:
Jakość informacji dostarczanych przez system rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 20, nr 4 (1977) , s. 25-29
Nr:
2168253956
artykuł w czasopiśmie
318

Tytuł:
Zadania rachunkowości w zakresie doskonalenia jakości produkcji = The Accountancy Assignments Connected with the Improvement of the Production Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 171-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250152
artykuł w czasopiśmie
319

Tytuł:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
artykuł w czasopiśmie
320

Tytuł:
Ekonomiczna jakość produkcji i jej uwidocznienie w rachunku kosztów i wyników socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
271 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/129
Nr:
2168284821
doktorat
321

Tytuł:
Pionowy podział kont w teorii i praktyce rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych = Vertical Division of Accounts in the Theory and Practice of Accountancy in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 60 (1973) , s. 69-91. - Summ., rez.
Nr:
2168250526
artykuł w czasopiśmie
322

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272362
podręcznik
323

Tytuł:
Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość. - R. 23, nr 9 (273) (1972) , s. 339-343
Nr:
2168272316
artykuł w czasopiśmie
324

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244730
skrypt
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
[328] k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
016/WF-KRAF/01/2014/S/4212
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301535
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
314 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
012/WF-KRAF/01/2013/S/3012
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286961
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ, Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
28/KRaF/1/2012/S/028
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273692
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
280 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
114/KRF/1/2011/S/593
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262688
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
346 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
45/KRaF/2/2010/S/558
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303301
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
243 k.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
37/KRF/1/09/S/501
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220500
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Globalne regulacje rachunkowości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
231 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
30/KRF/1/08/S/447
Sygnatura:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163826153
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
270 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
10/KRF/1/2007/S/371
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281867
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
, , , , , , , , , ,
Tytuł:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
201 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
103/KRF/4/2006/S/361
Sygnatura:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2166564475
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
162 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
105/KRF/1/2005/S/277
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270554
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
171 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
82/KRF/1/2004/S/192
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269154
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Współczesna analiza finansowa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
83/KRF/1/2003/S/089
Sygnatura:
NP-1266/Magazyn
Nr:
2163755343
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
System współczesnej rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
98/KRF/2/2002/S
Sygnatura:
NP-830/Magazyn
Nr:
2168272464
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Rozwiązania ewidencyjne a potrzeby informacyjne analizy i rewizji finansowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
50, [1] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-615/Magazyn
Nr:
2168259184
naukowo-badawcze
1
Rola instrumentów pochodnych w stabilizowaniu wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie / Bogusław WACŁAWIK ; . - Kraków : , 2021. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław MICHERDA ; Promotor: Joanna KRASODOMSKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003555
2
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych / Barbara KAWA ; . - Kraków : , 2017. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław MICHERDA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Bibliogr.
3
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie / Paweł ZIENIUK ; . - Kraków : , 2017. - 366 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003304
4
Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego = The Key Aspects of Integration Process of Preparing, Analyzing and Auditing the Financial Statement / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 183-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/15.pdf. - ISSN 2083-8611
5
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-123-8
6
Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 15-63. - ISBN 978-83-8085-123-8
7
Wstęp / Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8085-123-8
8
Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw / Paweł Ożga ; . - Kraków : , 2015. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław MICHERDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003112
9
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 11-33. - ISBN 978-83-7930-725-8
10
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2015. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003250
11
Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej = Regulatory Factors of Modern Financial Reporting and Auditing / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
12
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - 312 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-725-8
13
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 314 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
14
Wstęp / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 11-12. - ISBN 978-83-7930-287-1
15
Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej" = Theoretical and Practical Features of the "Financial Information Quality" Category / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [on-line]. - nr 1 (12) (2014), s. 81-91. - Summ., streszcz. [odczyt: 13.04.2015]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/1.pdf#page=81&view=Fit. - ISSN 2391-9167
16
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[15]-25[39]. - Bibliogr.
17
Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych / Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2014. - 175 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-286-4
18
Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 13-26. - ISBN 978-83-7930-287-1
19
Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości = Accounting Policy within Accounting System / Bronisław MICHERDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 193-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156619&from=publication. - ISSN 2083-8611
20
Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2014. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003025
21
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-287-1
22
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej / Michał Folcik ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002879
23
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego / Witold FURMAN ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002730
24
Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych = Conditions for the Proper Quantification of Factors in the Financial Statements Analysis / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 152-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
25
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 263 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-643-4
26
Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej / Katarzyna Chłapek ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 408 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002880
27
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - 292 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-836-0
28
Wstęp / Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-644-1
29
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 20-46. - ISBN 978-83-7641-836-0
30
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 15-28. - Bibliogr.
31
Wstęp / Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 7-9. - ISBN 978-83-7252-643-4
32
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-644-1
33
Współczesna rachunkowość : wybrane problemy metodologiczne / Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - 139 : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-024-2
34
Miejsce współczesnej analizy finansowej : (artykuł dyskusyjny) = The Place of the Modern Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 7-19. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-61310-09-9
35
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 11-19. - ISBN 978-83-7641-836-0
36
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 15-23. - Bibliogr.
37
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości = Ethical Aspects of Today Accounting / Bronisław MICHERDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 75-86. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
38
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości = The Contemporary Conditions of Quantification in Accounting / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 253-268. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12micherda-szulc.pdf. - ISSN 1644-8979
39
Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego / Jadwiga Szczotka ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2012. - 367 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 259-319. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
41
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
42
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - 279 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-617-5
43
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
44
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 24-52. - Bibliogr.
45
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 14-30. - ISBN 978-83-7641-617-5
46
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - 305, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
47
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - 328 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-444-7
48
Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 188 s. : il. ; 24 cm. - U góry okł.: "Rachunkowość". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-267-5
49
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011. - 280 s. : il. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości, ISSN 1234-1681). - ISBN 978-83-7641-522-2
50
Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 1 (2011), s. 86-103. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
51
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 16-35. - Bibliogr.
52
Chosen Aspects of the Evolution of Accounting / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 13-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
53
Funkcje współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
54
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 410 s. : il. ; 24 cm. - Część artykułów w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-553-6
55
Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej = Conditions of Quantification in Fair Value / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 5-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189343. - ISSN 1898-6447
56
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / red. Bronisław MICHERDA ; Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 350 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-266-8
57
Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania / Bronisław MICHERDA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej / red. Mariusz Gagatek. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 7-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-3-2
58
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania / Bartłomiej WRONA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 433 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
60
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
61
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
62
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - 238 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-208-5
63
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC. - Warszawa: Difin, 2010. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-334-1
64
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 376 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14. - ISBN 978-83-7252-495-9
65
Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC = Required Professional Standards of Certified Auditors in Poland in Light of IFAC International Accounting Education Standards / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169609189. - ISSN 1898-6447
66
Funkcje współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 16-40. - Bibliogr.
67
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce / Bronisław MICHERDA, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
68
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
69
Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego = The Prospective Aim of Financial Statements Audit / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
70
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 193-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
71
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych / Łukasz GÓRKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001828
72
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 374 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14. - ISBN 978-83-7252-495-9
73
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 60, nr 11 (2009), s. 51-53. - ISSN 0481-5475
74
Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009. - S. 13-38. - ISBN 978-83-7228-234-7
75
Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych / Bronisław MICHERDA, Andrzej Niemiec // W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009. - S. 39-89. - ISBN 978-83-7228-234-7
76
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 520 s. : il. ; 25 cm. - Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-907437-4-5
77
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej = The Goal and Conditions of Financial Audit in Times of Crisis / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 289-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
78
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - kilka słów o Jubilacie / Bronisław MICHERDA // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 34-35. - ISBN 978-83-7246-579-5
79
Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych / Bronisław MICHERDA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 3-17. - ISBN 978-83-255-0513-4
80
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 14-50. - Bibliogr.
81
Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych / Konrad GRABIŃSKI ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2009. - 295 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - IX, [1], 242, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-0513-4
83
Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 195-201. - ISBN 978-83-255-0513-4
84
Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości = Value determination as the main objective of accounting / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 53 (109) (2009), s. 135-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
85
Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne / Bronisław MICHERDA // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 175-182. - ISBN 978-83-89255-30-3
86
Ewolucja płaszczyzn pomiarów w rachunkowości = The Evolution of Measurement System in Accounting / Bronisław MICHERDA // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-579-5
87
Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej / Marcin KĘDZIOR ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2009. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw = Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161929879. - ISSN 1898-6447
89
Jaka powinna być współczesna analiza rentowności : artykuł dyskusyjny / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - nr 11 (2008), s. 14-18. - ISSN 0481-5475
90
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
91
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
92
Kwantyfikacja w wartości głównym posłaniem rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 9-36. - Bibliogr.
93
Współczesne oblicze sprawozdania finansowego = The Current Nature of Financial Reporting / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158501511. - ISSN 1898-6447
94
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
95
Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Accountancy vis-à-vis the Concept of EVA (Economic Value Added) / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161929756. - ISSN 1898-6447
96
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
97
Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych IFAC = IFAC International Educational Standards for Professional Accountants / Bronisław MICHERDA // W: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - S. 109-119. - Summ. - ISBN 978-83-915693-4-4
98
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - 660 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-722837-3-8
99
Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości = Capital and the Development of Accounting Theory / Bronisław MICHERDA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 92-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
100
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
101
Rachunek kosztów i wyników / Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - 278 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-196-8
102
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
103
Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 249-257. - Bibliogr.
104
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej = International Educational Standards IFAC in Creating Reliability of Financial Reporting / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 345-356. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
105
Jaklik Andrzej (1950-1996) / Bronisław MICHERDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 55-57. - ISBN 978-83-7228-200-2
106
Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa] / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007. - 99 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7490-086-7
107
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
108
Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych = The Accounting Profession and Professional Organizations in the Context of the Development of Accountancy and Accounting Regulations / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007]. - S. 555-569. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-201-9
109
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych / Bronisław MICHERDA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 10-24. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
110
[Recenzja] / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - nr 10 (2007), s. 58-59. - Rec. pracy: Teresa Kiziukiewicz, Rachunkowość nie tylko dla księgowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
111
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - 158 s. ; 23 cm. - Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy rozdz. - ISBN 83-7251-687-1
112
Kompetencje zawodowe / Bronisław MICHERDA // Świat Księgowych. - nr 1 (3) (2007), s. 6. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość. - ISSN 1896-5040
113
Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 71-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
114
Wiarygodność sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
115
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - 274 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-804-0
116
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
117
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością / Artur HOŁDA, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-24-2
118
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji / Ewa Babuśka ; . - Kraków : , 2007. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław MICHERDA. - Bibliogr.
119
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782. - ISSN 0208-7944
120
Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA // W: Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa] / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007. - S. 7-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7490-086-7
121
Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // Forum Rachunkowości. - nr 1 (styczeń-luty) (2007), s. 3-9. - ISSN 1986-9003
122
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2007. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-206-4
123
Bizoń Antoni (1940-1998) / Bronisław MICHERDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 19-20. - ISBN 978-83-7228-200-2
124
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
125
Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej = The Role of Company Management in the Preparation and Verification of Financial Statement as a Reliable View of Corporate Activity / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
126
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej / Konrad STĘPIEŃ ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2006. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
127
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 305 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14323-1
128
Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2006. - 216 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-677-4
129
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
130
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
131
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej = Financial Analysis in Auditing a Financial Statement in Light of International Auditing Standards / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/121956661. - ISSN 0208-7944
132
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego / Bronisław MICHERDA // W: Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006. - S. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
133
Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006. - 144 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy ref. - Bibliogr. przy ref.
134
Integracja analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego w procesie podnoszenia wiarygodności sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 5-29. - Bibliogr.
135
Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej = Professional Competence of Certified Aiditors in the Light of International Education Standards IFAC and Codes of Professional Ethics / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 73-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
136
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 768 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922067-2-X
137
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
138
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
139
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 191-225. - ISBN 83-7228-166-1
140
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
141
Kształtowanie struktury kapitału w produkcyjnych spółkach giełdowych w Polsce / Grażyna Musialik ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2005. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS ; Promotor: Krzysztof JONAS. - Kraków, 2005. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
143
Kapitały w centrum uwagi współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 429-447. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
144
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 389-400. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
145
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 83-01-14323-1
146
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej = Review of Financial Statements from a Historical Perspective / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99138104. - ISSN 0208-7944
147
Amortyzacja środków trwałych : wyraz kontrowersji pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 416-428. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
148
Kontynuacja działalności gospodarczej jako cel badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 68-75. - Bibliogr.
149
Miejsce współczesnego badania sprawozdania finansowego w systemie rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 47-51. - Bibliogr.
150
Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową wyższą szkołą / Artur Piaszczyk ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2004. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej / Bronisław MICHERDA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny (2004), s. 1. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - ISSN 1731-5778
152
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 93-105. - Bibliogr.
153
Wiarygodność sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 20-33. - Bibliogr.
154
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 5-19. - Bibliogr.
155
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [s.n.], 2004. - 132 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
156
Wiarygodność sprawozdania finansowego przesłanką jego przydatności w zarządzaniu / Bronisław MICHERDA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 5 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - S. 155-165. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-05-5
157
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2004. - 165, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-147-5
158
Rachunek kosztów i wyników / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2004]. - 279, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-151-3
159
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
160
Procedury badania sprawozdania finansowego w podnoszeniu jego wiarygodności / Bronisław MICHERDA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 52-67. - Bibliogr.
161
Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego = Conditions of Financial Statement Credibility / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 269-280. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
162
Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta = Financial Analysis in View of the New Auditing Standards / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 20 (76) (2004), s. 77-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
163
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC / Bronisław MICHERDA // W: Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [s.n.], 2004. - S. 41-61
164
Współczesna analiza finansowa / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC ; red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Zakamycze, 2004. - 434 s. : rys., wykr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - Bibliogr. - (Seria Akademicka - Zakamycze). - ISBN 83-7333-342-8
165
Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 119-136. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-07-3
166
Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 335-347. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-07-3
167
Ustawa o rachunkowości / oprac. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r. - Kraków: "Zakamycze", 2004. - 226 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7333-430-0
168
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 11-19. - Bibliogr.
169
Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 3 (2004), s. 35. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - ISSN 1731-5778
170
Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej / Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 245 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-221-9
171
Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości / Halina Chłodnicka ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2004. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
172
Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 75-94. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
173
Prezentacja rezerw w świetle funkcji współczesnej rachunkowości = The Presentation of Reserves in the Context of Contemporary Accounting / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 992 (2003), s. 257-270. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
174
Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych = Evolutions in the Evaluation of Companies` Performances / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52876690. - ISSN 0208-7944
175
Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości = Financial Statement Audit in Today's Accounting Practice / Bronisław MICHERDA // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 69-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
176
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - 276 s. ; 25 cm. - Konferencja z okazji X-lecia działalności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowi. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-915693-1-4
177
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - 804 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911249-0-8
178
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 93-109. - ISBN 83-918601-0-8
179
Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości / Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 135, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-150-6
180
Rewizja finansowa - specjalność menedżerska / Bronisław MICHERDA, Halina SOCZÓWKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 481-498. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
181
Sprawozdania finansowe "pro forma" w realizacji analitycznej funkcji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Katedra Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003. - S. 171-180. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-4-8
182
Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości) = The Financial Result of the Business Unit (in the Light of the Amended Accountancy Act) / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 87-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
183
Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 465-479. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
184
Płaszczyzny analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // Problemy Rachunkowości. - R. 3, nr 2 (6) (2002), s. 3-13. - ISSN 1641-1536
185
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-128-X
186
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 52-92. - ISBN 83-7252-128-X
187
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej = The Use of Cash Flow Accounts in Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12834. - ISSN 0208-7944
188
Rachunek kosztów i wyników / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2002. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-094-0
189
Współczesna analiza finansowa = Contemporary Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 591 (2002), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13073. - ISSN 0208-7944
190
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 11-30. - ISBN 83-7252-128-X
191
Podstawy rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 53, nr 7 (2002), s. 54-55. - Rec. pracy: Kazimiera Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2001
192
Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości = Company Operating Costs in the Light of the Amended Law on Accountancy / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 175-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
193
Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych / Jerzy HEJNAR ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2002. - 227 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 29 k. - Bibliogr.
194
Kwantyfikacja sił trzeciego wymiaru rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Problemy Rachunkowości. - R. 3, nr 4 (8) (2002), s. 4-12. - Streszcz. - ISSN 1641-1536
195
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 161-179. - ISBN 83-7252-128-X
196
Funkcje współczesnej rachunkowości w jednostkach służby zdrowia / Bronisław MICHERDA // W: Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia. T. 2 / red. Antoni Czupryna, Stefan Poździoch, Andrzej Ryś, W. Cezary Włodarczyk. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2001. - S. 39-56. - Bibliogr. - ISBN 83-85688-62-5
197
Analityczna funkcja rachunkowości / Bronisław MICHERDA. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-077-1
198
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 392, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-091-7
199
Rachunek wyniku finansowego / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001. - 103, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-055-X
200
Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Models in the Financial Account Audit / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 227-245. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
201
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 2001. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-090-8
202
Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 122-133. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
203
Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości = Cash Flow Accounting in Modern Bookkeeping / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 65-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
204
Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji : wprowadzenie / Bronisław MICHERDA // W: Ustawa o rachunkowości : ze skorowidzem / oprac. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - (Przepisy - Kantor Wydawniczy Zakamycze). - S. 9-46. - ISBN 83-7333-022-4
205
Ustawa o rachunkowości : ze skorowidzem / oprac. Bronisław MICHERDA. - Stan na 1 stycznia 2002 r. - Kraków : "Zakamycze", 2001. - 238 s. ; 20 cm. - Przepisy - Kantor Wydawniczy Zakamycze. - ISBN 83-7333-022-4
206
Wynik ekonomiczny jako przesłanka ewolucji oceny jednostek gospodarczych / Bronisław MICHERDA // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 81-110. - ISSN 1428-474X
207
Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001), s. 163-182. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
208
Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 128 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-050-9
209
Sprawozdania finansowe w świetle struktury współczesnej rachunkowości = Financial Report in the Present Structure of Accounting / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000), s. 148-162. - Summ. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
210
Danuta Sołtys (ed.): Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej [Cost Accounting. Elements of Managerial Accounting] / Bronisław MICHERDA // Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000), s. 239-241. - Rec. pracy: Sołtys D. (red.), Rachunek kosztów: elementy rachunkowości zarządczej. WUE 1999. - ISSN 1233-5835
211
Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta / Bronisław MICHERDA // W: Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak. - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy ; Uniwersytet Szczeciński, 2000. - S. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-912009-3-0
212
Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunkowości w praktyce gospodarczej = Premises and Conditions of the Performance of Analytical Function of Accounting in Economic Practice / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9816. - ISSN 0208-7944
213
Płaszczyzny współczesnej analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000". - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 219-227. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
214
Analityczna funkcja współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła]. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 107-129. - ISBN 83-7246-131-7
215
Rachunek kosztów i produktów / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-054-1
216
Straty i korzyści ekologiczne / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 51, nr 8 (2000), s. 519-520. - Rec. pracy: Józefa Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
217
Rachunek przepływów pieniężnych i jego wykorzystanie w zarządzaniu płynnością finansową jednostki gospodarczej = The Role of Cash Flow Reports in Managing Liquidity of Business Entities / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 129-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
218
Przesłanki i kierunki szerszego wykorzystania analizy finansowej w procesie badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej = Premises and Directions of a Wider Use of the Financial Analysis in the Process of Auditing Financial Reports of Economic Units / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
219
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej / Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-67-4
220
Analiza sytuacji jednostki w metodyce badania sprawozdania finansowego = Analysis of Entity's Situation in the Methodology of Auditing Financial Reports / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998), s. 73-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
221
Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Andrzej Jaklik // Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998), s. 4-13. - ISSN 1232-6003
222
Rachunkowość w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 49, nr 6 (1998), s. 353-354. - ISSN 0481-5475
223
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : SKP COSZ, 1997. - 105, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg. - ISBN 83-86835-73-7
224
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy) / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997. - 96, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 5, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów. - ISBN 83-86835-67-2
225
Przesłanki i uwarunkowania integracji analizy finansowej i rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997), s. 110-120. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97. - ISSN 0137-2211
226
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie / Aleksander Kośmider, Józef Uryga ; red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 1997. - 132, [3] s. : il. ; 24 cm
227
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997. - 130, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów. - ISBN 83-86835-69-9
228
Zasady rachunkowości / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05797-5
229
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej = The Analytical Function of Accountancy in the Period of Transition to the Market Economy / Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 129). - ISBN 83-87239-25-9
230
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1996. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg). - ISBN 83-86835-18-4
231
Konsolidacja sprawozdań finansowych / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 47, nr 11 (1996), s. 608-609. - ISSN 0481-5475
232
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
233
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 177, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05797-5
234
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1995. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów). - ISBN 83-86394-99-4
235
Przegląd analityczny w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Survey in Auditing a Financial Report / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
236
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy) / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: SKP. ZG, 1995. - 95, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 2, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów). - ISBN 83-86394-98-6
237
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994), s. 106-112. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
238
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 45, nr 4 (522) (1994), s. 174-177. - ISSN 0481-5475
239
Struktura rachunkowości = Structure of Accounting / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
240
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 173, [2] s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05022-9
241
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1993. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów. - ISBN 83-86394-29-3
242
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 174, [1] s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05022-9
243
Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania = Financial Analysis in the Light of Economic System Transformation / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
245
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: FOGRA, 1992. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
246
Model analizy wskaźnikowej Du Ponta / Bronisław MICHERDA // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1992), s. 10. - ISSN 0137-7299
247
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
248
Analiza finansowa w gospodarce rynkowej / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 40 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-04859-3
249
Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Folia Turistica. - nr 3 (1992), s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
250
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
251
Jak czytać sprawozdania budżetowe / Bronisław MICHERDA // Życie Gospodarcze. - nr 3 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
252
Wycena w warunkach inflacji / Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 29, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-04840-2
253
Prospektywny rachunek bilansowy = The Prospective Balance-Sheet Account / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 45-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
254
Leasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255. - ISSN 0481-5475
255
Integracja analizy finansowej i rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej / Bronisław MICHERDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-24 [71-94]. - Bibliogr.
256
Planowany bilans i rachunek wyników metodą procentu od sprzedaży / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 1 (487) (1991), s. 24-26. - ISSN 0481-5475
257
Ocena wartości przedsiębiorstwa / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489) (1991), s. 107-108. - ISSN 0481-5475
258
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
259
Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Folia Turistica. - nr 2 (1991), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
260
Majątkowe i kapitałowe aspekty analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991), s. 72-77. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
261
Rachunkowość wobec przemian w systemie gospodarowania = Accountancy and the Changes in the Managerial System / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
262
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482) (1990), s. 165-167. - ISSN 0481-5475
263
Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie wartości przedsiębiorstwa / Bronisław MICHERDA // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 29-50
264
Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek / Bronisław MICHERDA, Joanna Lelito // Rachunkowość. - R. 41, nr 1-3 (475-477) (1990), s. 34-36. - ISSN 0481-5475
265
"Dźwignie" w zarządzaniu finansami / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 9 (483) (1990), s. 182-185. - ISSN 0481-5475
266
Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych = Dilemmas as Regards the Recording of Physical Depreciation / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
267
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - 68 s. ; 24 cm
268
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121. - ISSN 0481-5475
269
Model racjonalnej analizy Du Ponta / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 10 (484) (1990), s. 216-217. - ISSN 0481-5475
270
Wyniki analizy finansowej w zastosowaniu do oceny wartości przedsiębiorstwa / Bronisław MICHERDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[39]-26[64]. - Bibliogr.
271
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 355, [1] s., 2 k. tabl. złoż. ; 24 cm. - ISBN 83-02-04125-4
272
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
273
Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych = Problems Pertaining to Measurement of Usage of Fixed Assets / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 219-239. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
274
Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 205 s. : il. ; 24 cm
275
Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa / J. Lelito, B. MICHERDA // Rachunkowość. - R. 39, nr 6 (458) (1988), s. 177-180. - ISSN 0481-5475
276
Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej = Application of the Methods of Causal Examination to Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 239-258. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
277
Założenia modelowe rachunku bilansowego dla potrzeb reprodukcji = Model Assumptions of Balance Sheet for Reproduction Requirements / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 429 (1988), s. 61-66. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość i informatyka w warunkach inflacji ; Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały na Ogólnopolską konferencję naukową i Szkołę Letnią instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki, Wrocław, wrzesień 1988. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
278
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
279
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
280
Teoria modeli ewidencyjnych w budowie struktury kont systemu rachunkowości = Theory of Recording Models in Creating the Structure of Accounts of Accounting System / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 31-49. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
281
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem / Jolanta JUZA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 37, nr 11 (443) (1986), s. 328-330. - ISSN 0481-5475
282
Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 36, nr 6 (426) (1985), s. 172-173. - ISSN 0481-5475
283
Stymulacyjna funkcja rachunkowości = Stimulating Function of Accountancy / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
284
Stymulacyjne walory rachunku skutków jakości produkcji / Bronisław MICHERDA // W: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 181-189
285
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
286
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985. - 176 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
287
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
288
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 80 s. : il. ; 21 cm
289
Doskonalenie wyceny czynników produkcji / B. MICHERDA, S. Biskup // Rachunkowość. - R. 35, nr 9 (417) (1984), s. 263-264. - ISSN 0481-5475
290
O "utraconych korzyściach" dyskusyjnie / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 8 (1984), s. 53-61. - ISSN 0137-2211
291
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 140 s. : il. ; 24 cm
292
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 120 s. : il. ; 24 cm
293
Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // W: Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-24
294
Zmienność kosztów a zasady ich rachunku = The Use of Cost Variation In their Account / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 75-92. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
295
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 105-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
296
Bilans majątkowy przedsiębiorstwa handlowego i kierunki jego analizy / Bronisław MICHERDA // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5). - S. 46-59
297
Elementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 47-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
298
Jakość informacji jako kryterium optymalizacji struktury systemu rachunkowości = The Quality of Information as Criterion for Optimum Structure of Accounting System / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
299
Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
300
Rachunkowość w warunkach samodzielności przedsiębiorstw / Bronisław MICHERDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 133-146. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
301
O optymalizacji struktury kont = On Optimalization of Accounts / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 15-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
302
O kosztach jakości / Bronisław MICHERDA // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1983), s. 12. - ISSN 0137-7299
303
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 170, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-04464-0
304
Przydatność analizy kosztów w zarządzaniu = Usefulness of Cost Analysis in Management / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982), s. 49-69. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
305
Reforma instrumentów oddziaływania na jakość produkcji / Bronisław MICHERDA // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 61-69. - Bibliogr.
306
Ekonomiczne uwarunkowania procesu realizacji jakości produkcji = Economical Conditionings of the Process of Production Quality Realization / Bronisław MICHERDA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 141-157. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
307
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYMOWA, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 168 s. : il. ; 24 cm
308
Dziesięć lat działalności Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Ziemi Sądeckiej / Bronisław MICHERDA // W: Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu / red. Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 7-13
309
Problem ujęcia skutków ekonomicznej jakości produkcji w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa przemysłowego = The Problem of Presentation of the Production Quality Economic Effects in the Costs Account and Revenues of the Industrial Enterprise / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979), s. 75-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
310
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego / Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 5-21. - ISSN 0137-2211
311
Jakość jako kategoria ekonomiczna = Quality as Economic Category / Bronisław MICHERDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1979), s. 29-38. - ISSN 0079-578X
312
Ryzyko jakości produkcji / Bronisław MICHERDA // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 32, nr 1 (1979), s. 7-10. - ISSN 0137-7264
313
Funkcja informacyjna bilansu majątkowego a prawidłowa wycena jego składników = The Information Function of Property Balance and the Correct Estimation of its Components / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 183-194. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
314
Koszty ekonomicznej jakości produkcji = On the Costs of the Economic Production Quality / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978), s. 107-123. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
315
Ekonomiczne aspekty jakości produkcji = Economic Aspects of Product Quality / Bronisław MICHERDA // Finanse. - R. 28, 7-8 (1978), s. 21-32. - ISSN 0430-4896
316
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
317
Jakość informacji dostarczanych przez system rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego / Bronisław MICHERDA // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 20, nr 4 (1977), s. 25-29. - ISSN 0860-4673
318
Zadania rachunkowości w zakresie doskonalenia jakości produkcji = The Accountancy Assignments Connected with the Improvement of the Production Quality / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 171-185. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
319
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-2211
320
Ekonomiczna jakość produkcji i jej uwidocznienie w rachunku kosztów i wyników socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego / Bronisław MICHERDA ; Promotor: Elżbieta BURZYMOWA. - Kraków, 1976. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
321
Pionowy podział kont w teorii i praktyce rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych = Vertical Division of Accounts in the Theory and Practice of Accountancy in Industrial Enterprises / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 69-91. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
322
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Stanisława SADOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 190 s. : il. ; 24 cm
323
Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 23, nr 9 (273) (1972), s. 339-343. - ISSN 0481-5475
324
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 150 s. : il. ; 24 cm
325
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - [328] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
326
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 314 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy rozdz.
327
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [2012]. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy art.
328
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 280 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
329
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy rozdz.
330
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 243 k. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy częśc.
331
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 231 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
332
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 270 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
333
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 201 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
334
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 162 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
335
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 171 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
336
Współczesna analiza finansowa / Bronisław MICHERDA - (kierownik tematu) ; Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 209 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
337
System współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
338
Rozwiązania ewidencyjne a potrzeby informacyjne analizy i rewizji finansowej / Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 50, [1] k. : il. ; 30 cm
1
Wacławik B., (2021), Rola instrumentów pochodnych w stabilizowaniu wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie, Prom. Micherda B., Krasodomska J., Kraków : , 308 k.
2
Kawa B., (2017), Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych, Prom. Micherda B., Grabiński T., Kraków : , 234 k.
3
Zieniuk P., (2017), Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Prom. Micherda B., Świetla K., Kraków : , 366 k.
4
Micherda B., Szulc M., (2016), Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 183-207; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/15.pdf
5
Micherda B., Stępień K. (red.), (2016), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, 210 s.
6
Micherda B., Szulc M., (2016), Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 15-63.
7
Micherda B., Stępień K., (2016), Wstęp. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 9-11.
8
Ożga P., (2015), Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Prom. Micherda B., Kraków : , 244 k.
9
Micherda B., Szulc M., (2015), Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 11-33.
10
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2015), Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych, Prom. Micherda B., Kraków : , 290 k.
11
Micherda B., Szulc M., (2015), Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 239-252.
12
Micherda B. (red.), (2015), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, 312 s.
13
Micherda B. (red.), (2015), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 314 s.
14
Micherda B., (2014), Wstęp. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 11-12.
15
Micherda B., (2014), Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" [on-line], nr 1 (12), s. 81-91; http://www.wses-zeszyty.pl/z/1.pdf#page=81&view=Fit
16
Micherda B., Szulc M., (2014), Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[15]-25[39].
17
Micherda B., Świetla K., (2014), Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych, Warszawa : Difin, 175 s.
18
Micherda B., (2014), Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 13-26.
19
Micherda B., (2014), Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 193-204; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156619&from=publication
20
Grabowska-Kaczmarczyk E., (2014), Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego, Prom. Micherda B., Kraków : , 318 k.
21
Micherda B. (red.), (2014), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, 308 s.
22
Folcik M., (2013), Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej, Prom. Micherda B., Kraków : , 320 k.
23
Furman W., (2013), Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego, Prom. Micherda B., Kraków : , 234 k.
24
Micherda B., (2013), Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 152-161.
25
Micherda B., Andrzejewski M. (red.), (2013), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 263 s.
26
Chłapek K., (2013), Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej, Prom. Micherda B., Kraków : , 408 k.
27
Micherda B. (red.), (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, 292 s.
28
Micherda B., Andrzejewski M., (2013), Wstęp. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
29
Micherda B., Szulc M., (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 20-46.
30
Micherda B., (2013), Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 15-28.
31
Micherda B., Andrzejewski M., (2013), Wstęp. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-9.
32
Micherda B., Andrzejewski M. (red.), (2013), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 280 s.
33
Micherda B., Świetla K., (2013), Współczesna rachunkowość: wybrane problemy metodologiczne, Warszawa : Difin SA, 139
34
Micherda B., (2013), Miejsce współczesnej analizy finansowej : (artykuł dyskusyjny). [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 7-19.
35
Micherda B., (2013), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 11-19.
36
Micherda B., ([2012]), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 15-23.
37
Micherda B., (2012), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 75-86; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
38
Micherda B., Szulc M., (2012), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 253-268; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12micherda-szulc.pdf
39
Szczotka J., (2012), Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego, Prom. Micherda B., Kraków : , 367 k.
40
Micherda B., Górka Ł., (2012), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 259-319.
41
Micherda B., (2012), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
42
Micherda B. (red.), (2012), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, 279 s.
43
Micherda B., (2012), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
44
Micherda B., Szulc M., ([2012]), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 24-52.
45
Micherda B., (2012), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 14-30.
46
Micherda B. (red.), (2012), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 6 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [1] s.
47
Micherda B. (red.), (2011), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, 328 s.
48
Hejnar J., Micherda B., (2011), Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki: według polskiego prawa bilansowego, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 188 s.
49
Micherda B. (red.), (2011), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, (Vademecum Rachunkowości), Wyd. 2Warszawa : Difin, 280 s.
50
Micherda B., (2011), Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", nr 1, s. 86-103.
51
Micherda B., (2011), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 16-35.
52
Micherda B., (2011), Chosen Aspects of the Evolution of Accounting. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-23.
53
Micherda B., (2011), Funkcje współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 13-36.
54
Micherda B. (red.), (2011), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 410 s.
55
Micherda B., (2011), Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 5-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189343
56
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza: analiza finansowa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 350 s.
57
Micherda B., (2010), Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania. [W:] Gagatek M. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-27.
58
Wrona B., (2010), Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania, Prom. Micherda B., Kraków : , 433 k.
59
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2010), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
60
Micherda B., (2010), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
61
Micherda B. (red.), (2010), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 5 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
62
Micherda B. (red.), (2010), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, 238 s.
63
Micherda B., Górka Ł., Szulc M., (2010), Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin, 224 s.
64
Micherda B. (red.), (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 376 s.
65
Micherda B., (2010), Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/169609189
66
Micherda B., (2010), Funkcje współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 16-40.
67
Micherda B., Grabiński K., Kędzior M., (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
68
Micherda B., (2010), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
69
Micherda B., (2010), Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 149-160.
70
Micherda B., (2010), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 193-228.
71
Górka Ł., (2010), Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 304 k.
72
Micherda B. (red.), (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 374 s.
73
Micherda B., (2009), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC, "Rachunkowość", R. 60, nr 11, s. 51-53.
74
Micherda B., (2009), Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej. [W:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 13-38.
75
Micherda B., Niemiec A., (2009), Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych. [W:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 39-89.
76
Micherda B., Stępień M. (red.), (2009), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 520 s.
77
Micherda B., (2009), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-302.
78
Micherda B., (2009), Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - kilka słów o Jubilacie. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 34-35.
79
Micherda B., (2009), Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-17.
80
Micherda B., (2009), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 14-50.
81
Grabiński K., (2009), Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 295 k.
82
Micherda B. (red.), (2009), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, IX, [1], 242, [1] s.
83
Micherda B., (2009), Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 195-201.
84
Micherda B., (2009), Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 53 (109), s. 135-159.
85
Micherda B., (2009), Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E. (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 175-182.
86
Micherda B., (2009), Ewolucja płaszczyzn pomiarów w rachunkowości. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 205-219.
87
Kędzior M., (2009), Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej, Prom. Micherda B., Kraków : , 347 k.
88
Micherda B., Szulc M., (2008), Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929879
89
Micherda B., (2008), Jaka powinna być współczesna analiza rentowności : artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość", nr 11, s. 14-18.
90
Micherda B. (red.), (2008), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
91
Micherda B., (2008), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
92
Micherda B., (2008), Kwantyfikacja w wartości głównym posłaniem rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 9-36.
93
Micherda B., (2008), Współczesne oblicze sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/158501511
94
Micherda B., (2008), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
95
Micherda B., (2008), Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929756
96
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
97
Micherda B., (2007), Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych IFAC. [W:] Grabiński T., Woszczek L. (red.), Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 109-119.
98
Micherda B. (red.), (2007), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 660 s.
99
Micherda B., (2007), Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-103.
100
Micherda B. (red.), (2007), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
101
Micherda B., (2007), Rachunek kosztów i wyników, Wyd. 2.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 278 s.
102
Micherda B., (2007), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
103
Micherda B., (2007), Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 249-257.
104
Micherda B., (2007), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 345-356.
105
Micherda B., (2007), Jaklik Andrzej (1950-1996). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 55-57.
106
Micherda B. (red.), (2007), Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa: [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa], Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 99 s.
107
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
108
Micherda B., (2007), Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R. (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 555-569.
109
Micherda B., (2007), Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 10-24.
110
Micherda B., (2007), [Recenzja], "Rachunkowość", nr 10, s. 58-59.
111
Micherda B. (red.), (2007), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 158 s.
112
Micherda B., (2007), Kompetencje zawodowe, "Świat Księgowych", nr 1 (3), s. 6.
113
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2007), Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 71-94.
114
Micherda B., (2007), Wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 25-37.
115
Micherda B. (red.), (2007), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 274 s.
116
Micherda B., (2007), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
117
Hołda A., Micherda B., (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 198 s.
118
Babuśka E., (2007), Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Prom. Micherda B., Kraków : , 495 k.
119
Micherda B., Górka Ł., (2007), Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782
120
Micherda B., (2007), Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (red.), Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa: [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa], Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, s. 7-26.
121
Micherda B., (2007), Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego, "Forum Rachunkowości", nr 1 (styczeń-luty), s. 3-9.
122
Hejnar J., Micherda B., (2007), Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 163 s.
123
Micherda B., (2007), Bizoń Antoni (1940-1998). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 19-20.
124
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
125
Micherda B., (2006), Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 83-95.
126
Stępień K., (2006), Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej, Prom. Micherda B., Kraków : , 271 k.
127
Micherda B. (red.), (2006), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305 s.
128
Micherda B., (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 216 s.
129
Micherda B., (2006), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
130
Micherda B., (2006), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
131
Micherda B., (2006), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/121956661
132
Micherda B., (2006), Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, s. 7-20.
133
Micherda B. (red.), (2006), Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego: materiały na konferencję naukową, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 144 s.
134
Micherda B., (2006), Integracja analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego w procesie podnoszenia wiarygodności sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 5-29.
135
Micherda B., (2006), Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 73-82.
136
Micherda B. (red.), (2005), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 768 s.
137
Micherda B., (2005), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
138
Pogodzińska-Mizdrak E., Micherda B., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
139
Micherda B., Górka Ł., (2005), Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 191-225.
140
Micherda B., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
141
Musialik G., (2005), Kształtowanie struktury kapitału w produkcyjnych spółkach giełdowych w Polsce, Prom. Micherda B., Kraków : , 288 k.
142
Jonas K., (2005), Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce, Prom. Micherda B., Kraków : , 288 k.
143
Micherda B., (2005), Kapitały w centrum uwagi współczesnej rachunkowości. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 429-447.
144
Micherda B., (2005), Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 389-400.
145
Micherda B. (red.), (2005), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
146
Micherda B., (2005), Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 5-13; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138104
147
Micherda B., Szulc M., (2005), Amortyzacja środków trwałych : wyraz kontrowersji pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 416-428.
148
Micherda B., (2004), Kontynuacja działalności gospodarczej jako cel badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 68-75.
149
Micherda B., (2004), Miejsce współczesnego badania sprawozdania finansowego w systemie rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 47-51.
150
Piaszczyk A., (2004), Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową wyższą szkołą, Prom. Micherda B., Kraków : , 228 k.
151
Micherda B., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2004), Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej, "Rachunkowość Finansowa i Audyt", nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny, s. 1.
152
Micherda B., Górka Ł., (2004), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 93-105.
153
Micherda B., (2004), Wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 20-33.
154
Micherda B., (2004), Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 5-19.
155
Micherda B. (red.), (2004), Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały konferencyjne, Kraków : [s.n.], 132 s.
156
Micherda B., (2004), Wiarygodność sprawozdania finansowego przesłanką jego przydatności w zarządzaniu. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 5, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 155-165.
157
Hejnar J., Micherda B., (2004), Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 165, [2] s.
158
Micherda B., (2004), Rachunek kosztów i wyników, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 279, [1] s.
159
Micherda B. (red.), (2004), Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych: materiały konferencyjne, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 96 s.
160
Micherda B., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2004), Procedury badania sprawozdania finansowego w podnoszeniu jego wiarygodności. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 52-67.
161
Micherda B., (2004), Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 269-280.
162
Micherda B., (2004), Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 20 (76), s. 77-96.
163
Micherda B., (2004), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC. [W:] Micherda B. (red.), Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Kraków : [s.n.], s. 41-61.
164
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2004), Współczesna analiza finansowa, Micherda B. (red.), Kraków : Zakamycze, 434 s.
165
Micherda B., Andrzejewski M., (2004), Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 119-136.
166
Micherda B., Górka Ł., (2004), Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 335-347.
167
Ustawa o rachunkowości, (2004), Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r.Kraków : "Zakamycze", 226 s.
168
Micherda B., (2004), Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 11-19.
169
Micherda B., Górka Ł., (2004), Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Rachunkowość Finansowa i Audyt", nr 3, s. 35.
170
Micherda B., (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 245 s.
171
Chłodnicka H., (2004), Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości, Prom. Micherda B., Kraków : , 257 k.
172
Micherda B., (2003), Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 75-94.
173
Micherda B., (2003), Prezentacja rezerw w świetle funkcji współczesnej rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 992, s. 257-270.
174
Micherda B., (2003), Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/52876690
175
Micherda B., (2003), Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 69-85.
176
Micherda B. (red.), (2003), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 276 s.
177
Micherda B. (red.), (2003), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Chorzów : DTP, 804 s.
178
Micherda B., (2003), Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 93-109.
179
Micherda B., (2003), Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 135, [1] s.
180
Micherda B., Soczówka H., (2003), Rewizja finansowa - specjalność menedżerska. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 481-498.
181
Micherda B., (2003), Sprawozdania finansowe "pro forma" w realizacji analitycznej funkcji rachunkowości. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4, Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 171-180.
182
Micherda B., (2003), Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 87-107.
183
Micherda B., (2003), Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 465-479.
184
Micherda B., (2002), Płaszczyzny analizy finansowej, "Problemy Rachunkowości", R. 3, nr 2 (6), s. 3-13.
185
Micherda B. (red.), (2002), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 232 s.
186
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., (2002), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 52-92.
187
Micherda B., (2002), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/12834
188
Micherda B., (2002), Rachunek kosztów i wyników, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 272 s.
189
Micherda B., (2002), Współczesna analiza finansowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/13073
190
Micherda B., (2002), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-30.
191
Micherda B., (2002), Podstawy rachunkowości, "Rachunkowość", R. 53, nr 7, s. 54-55.
192
Micherda B., (2002), Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 175-186.
193
Hejnar J., (2002), Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 227 k.
194
Micherda B., (2002), Kwantyfikacja sił trzeciego wymiaru rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", R. 3, nr 4 (8), s. 4-12.
195
Micherda B., (2002), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-179.
196
Micherda B., (2001), Funkcje współczesnej rachunkowości w jednostkach służby zdrowia. [W:] Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia, T. 2, Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", s. 39-56.
197
Micherda B., (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 168, [1] s.
198
Micherda B. (red.), (2001), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 392, [2] s.
199
Micherda B., (2001), Rachunek wyniku finansowego, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 103, [1] s.
200
Micherda B., (2001), Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 227-245.
201
Hejnar J., Micherda B., (2001), Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 160 s.
202
Micherda B., (2001), Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 122-133.
203
Micherda B., (2001), Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 65-80.
204
Micherda B., (2001), Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji : wprowadzenie. [W:] MICHERDA (red.), Ustawa o rachunkowości : ze skorowidzem, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 9-46.
205
Ustawa o rachunkowości: ze skorowidzem, (2001), Stan na 1 stycznia 2002 r.Kraków : "Zakamycze", 238 s.
206
Micherda B., (2001), Wynik ekonomiczny jako przesłanka ewolucji oceny jednostek gospodarczych, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 81-110.
207
Micherda B., (2001), Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 911, s. 163-182.
208
Hejnar J., Micherda B., (2000), Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 128 s.