Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2021
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66491-81-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168356784
monografia
2

Tytuł:
O Jubilacie
Źródło:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 17-20
ISBN:
978-83-8175-234-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351994
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Changes in the Recorded Music Market in the Face of the Globalisation Process : Insights from the Visegrad Group Countries
Źródło:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 167-181 - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-8175-233-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352022
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński
Źródło:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 15-18
ISBN:
978-83-8175-233-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352016
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Trwałość przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej = The Sustainability of the Competitive Advantage in the Recording Industry in Visegrad Countries
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019) , s. 31-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168337497
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kierunki wpływu zmian technologicznych na funkcjonowanie sektora fonograficznego
Źródło:
Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 129-148
ISBN:
978-83-8085-913-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342329
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Formy i kierunki internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora fonograficznego = Internationalization of Enterprises in the Recording Industry : Forms and Directions of Development
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 352 (2018) , s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych WEiSM UEK w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326091
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zmierzch korporacji
Źródło:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 172-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310103
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Charakterystyka wybranych form finansowania działalności kulturalnej w ramach przemysłów kreatywnych
Źródło:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 41-62
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312585
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Strategie korporacji
Źródło:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 192-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310105
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym
Źródło:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 190-213
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 147-162
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286063
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Polityka wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 105-126
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282013
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 211-226
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282021
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Czynniki sektorowe kształtujące strategie przedsiębiorstw w sektorze fonograficznym
Źródło:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 163-192
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia = M&A Activity among Small- and Medium-sized Enterprises - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 69-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270934
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 187-212
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302943
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 170-187 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271900
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Strategiczne działania dostosowawcze polskich przedsiębioirstw
Źródło:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 57-67
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej badanych polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 133-144
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Możliwości wspierania klastrów w Polsce = Opportunities to Support the Clusters in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 866 (2011) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222198
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 118-131
Nr:
2168218698
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce = An Analysis of Strategy Groups in the Recording Industry in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010) , s. 115-127. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701820
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 85-101
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326057
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zmiany w zakresie analizy strategicznej
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 102-115
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326059
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Podatki w biznesie turystycznym
Źródło:
Przedsiębiorczość w turystyce : zasady i praktyka / red. Małgorzata Bednarczyk - Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa fachowe, 2010, s. 180-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-222-4
Nr:
2166312659
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Festiwal muzyki rozrywkowej jako szansa promocji i rozwoju regionu
Źródło:
Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji / red. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 203-215 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-618-1
Nr:
2166187790
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Fuzje i przejęcia jako kierunek rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 90-110 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218478
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowane : wyniki badań
Źródło:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 139-152
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162174150
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51439
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2009
Opis fizyczny:
282 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281
ISBN:
978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
Nr:
51382
monografia
32

Tytuł:
Trendy rozwojowe w sektorze fonograficznym = Development Trends in the Recording Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51437
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 769 (2008) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50586
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Strategia dywersyfikacji "związanej rynkiem" na przykładzie wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO) = Diversification Strategy `Binded by Market` on Example of Mobile Virtual Network Operator (MVNO)
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 469-477. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 437-450. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166100210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 99-113 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1311/Magazyn
Nr:
2168219468
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym = Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises on the European Union Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 769 (2008) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50585
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Zmiany polityki cenowej w sektorze fonograficznym w Polsce = The Changes of Pricing Policy in the Recording Industry in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 669-679. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165766826
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 40-48
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165628838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Collective Enterprise as a Form of Professional Activation on the Example of Social Cooperatives
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 473-482 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166116130
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 99-107
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165632947
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane - wyniki badań
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 139-155 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168252852
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 95-105
Sygnatura:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Źródło:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 32-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291847
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw = Changes in the Competitive Environment of Acquired Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005) , s. 135-145. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52989
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 14-60
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306313
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/244
Nr:
2168234530
doktorat
48

Tytuł:
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym
Źródło:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 89-120
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306325
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Krzysztof Wach , Zbigniew Michalik , Małgorzata Bednarczyk , Andrzej Binda , Agnieszka Czekaj , Grzegorz Wielgus
Tytuł:
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003
Źródło:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 61-88
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306317
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Kierunki zmian przewagi konkurencyjnej przejętych przedsiębiorstw
Źródło:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 40-73
Sygnatura:
NP-894/2/Magazyn
Nr:
2168240496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Zmiany zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw przejętych w procesach prywatyzacji : na przykładzie województwa małopolskiego = Changes in the Competitive Behaviour of Firms Acquired in the Privatisation Process : on the Example of the Małopolskie Voivodeship)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221102
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 8-56
Sygnatura:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240482
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym
Źródło:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 95-133
Sygnatura:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Autor:
Krzysztof Wach , Zbigniew Michalik , Małgorzata Bednarczyk , Andrzej Binda , Agnieszka Czekaj , Grzegorz Wielgus
Tytuł:
Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003
Źródło:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 57-94
Sygnatura:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240484
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Dostępność usług finansowych w województwie małopolskim = The Availability of Financial Services in the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 67-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225452
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Zbigniew Michalik , Lesław Mika
Tytuł:
Znaczenie przejęć i prywatyzacji przedsiębiorstw w budowie zdolności do konkurowania = The Significance of the Acquisition and Privatisation of Firms in Building Competitive Capacity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225102
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Percepcja otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw
Źródło:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 35-44
Sygnatura:
NP-816/Magazyn
Nr:
2168239670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw
Źródło:
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 4-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-738/Magazyn
Nr:
2168239624
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Joanna Duda , Zbigniew Michalik , Lesław Mika
Tytuł:
Kierunki zmian konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. małopolskim
Źródło:
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 125-153
Sygnatura:
NP-684/Magazyn
Nr:
2168306681
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Zbigniew Michalik , Lesław Mika
Tytuł:
Procesy zmian form własności a rozwój lokalny = Processes of Changes in the Forms of Ownership versus Local Development
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 383-390. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245242
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Einfluss der Entwicklung der KMU auf den Wettbewerb in Malopolska Wojewodschaff
Źródło:
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 83-89 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KPiI/I/99/S
Sygnatura:
NP-632/Magazyn
Nr:
2168333737
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Związki Vistuli SA i Krakchemii SA z regionalnym otoczeniem biznesu = Links of Vistula SA nad Krakchemia SA with the Regional Business Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257262
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Znaczenie małopolskiego rynku finansowego we wzroście konkurencyjności firm = The Role of the Małopolska Financial Market in the Growth of Competition Among Companies
Źródło:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 319-329. - Summ.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240252
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
64

Autor:
Małgorzata Bednarczyk , Zbigniew Michalik , Paweł Przegaliński
Tytuł:
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej
Źródło:
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 1-10 [60-69]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
31/KPiI/3/97/S
Sygnatura:
NP-471/Magazyn
Nr:
2168329007
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Związki Vistuli S.A. i Krakchemii S.A. z regionalnym otoczeniem biznesu
Źródło:
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 1-15 [45-59]. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
31/KPiI/3/97/S
Sygnatura:
NP-471/Magazyn
Nr:
2168329001
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
Małgorzata Bednarczyk , Zbigniew Michalik , Paweł Przegaliński
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej = Competitive of VISTULA in the Clothing Industry
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 428-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240222
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2021. - 146 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66491-81-6
2
O Jubilacie / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 17-20. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
3
Changes in the Recorded Music Market in the Face of the Globalisation Process : Insights from the Visegrad Group Countries / Zbigniew MICHALIK // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 167-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
4
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 15-18. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
5
Trwałość przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej = The Sustainability of the Competitive Advantage in the Recording Industry in Visegrad Countries / Zbigniew MICHALIK // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019), s. 31-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4940/4627. - ISSN 2080-1653
6
Kierunki wpływu zmian technologicznych na funkcjonowanie sektora fonograficznego / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 129-148. - ISBN 978-83-8085-913-5
7
Formy i kierunki internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora fonograficznego = Internationalization of Enterprises in the Recording Industry : Forms and Directions of Development / Zbigniew MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 352 (2018), s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/335275/edition/316794/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
8
Zmierzch korporacji / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 172-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
9
Charakterystyka wybranych form finansowania działalności kulturalnej w ramach przemysłów kreatywnych / Zbigniew MICHALIK // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 41-62. - ISBN 978-83-8085-356-0
10
Strategie korporacji / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 192-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
11
Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym / Zbigniew MICHALIK // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 190-213. - ISBN 978-83-01-18196-3
12
Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych / Zbigniew MICHALIK // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 147-162. - ISBN 978-83-7930-485-1
13
Polityka wspierania przedsiębiorczości / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 105-126. - ISBN 978-83-7641-935-0
14
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 211-226. - ISBN 978-83-7641-935-0
15
Czynniki sektorowe kształtujące strategie przedsiębiorstw w sektorze fonograficznym / Zbigniew MICHALIK // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 163-192. - ISBN 978-83-7164-801-4
16
Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia = M&A Activity among Small- and Medium-sized Enterprises - Selected Issues / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013), s. 69-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/817/639. - ISSN 1898-6447
17
Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym / Zbigniew MICHALIK // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 187-212
18
Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych / Zbigniew MICHALIK // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 170-187. - Bibliogr.
19
Strategiczne działania dostosowawcze polskich przedsiębioirstw / Zbigniew MICHALIK // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 57-67. - ISBN 978-83-242-1671-0
20
Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej badanych polskich przedsiębiorstw / Zbigniew MICHALIK // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 133-144. - ISBN 978-83-242-1671-0
21
Możliwości wspierania klastrów w Polsce = Opportunities to Support the Clusters in Poland / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198443. - ISSN 1898-6447
22
Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Zbigniew MICHALIK // W: Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 118-131
23
Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce = An Analysis of Strategy Groups in the Recording Industry in Poland / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 115-127. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371215. - ISSN 1898-6447
24
Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności / Zbigniew MICHALIK // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 85-101
25
Zmiany w zakresie analizy strategicznej / Zbigniew MICHALIK // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 102-115
26
Podatki w biznesie turystycznym / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość w turystyce : zasady i praktyka / red. nauk. Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa fachowe, 2010. - S. 180-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-222-4
27
Festiwal muzyki rozrywkowej jako szansa promocji i rozwoju regionu / Zbigniew MICHALIK // W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 203-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-618-1
28
Fuzje i przejęcia jako kierunek rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Zbigniew MICHALIK // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 90-110. - Bibliogr.
29
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowane : wyniki badań / Zbigniew MICHALIK // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 139-152. - ISBN 978-83-7252-459-1
30
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831. - ISSN 1898-6447
31
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności / Bogdan ROGODA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2009. - 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281. - ISBN 978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
32
Trendy rozwojowe w sektorze fonograficznym = Development Trends in the Recording Industry / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167997087. - ISSN 1898-6447
33
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 133-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469. - ISSN 1898-6447
34
Strategia dywersyfikacji "związanej rynkiem" na przykładzie wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO) = Diversification Strategy `Binded by Market` on Example of Mobile Virtual Network Operator (MVNO) / Bogdan ROGODA, Zbigniew MICHALIK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 469-477. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
35
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 437-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
36
Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Zbigniew MICHALIK // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2008), s. 99-113. - Bibliogr.
37
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym = Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises on the European Union Market / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158839337. - ISSN 1898-6447
38
Zmiany polityki cenowej w sektorze fonograficznym w Polsce = The Changes of Pricing Policy in the Recording Industry in Poland / Zbigniew MICHALIK, Bogdan ROGODA // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 669-679. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
39
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 40-48. - ISBN 978-83-7252-406-5
40
Collective Enterprise as a Form of Professional Activation on the Example of Social Cooperatives / Zbigniew MICHALIK, Bogdan ROGODA // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 473-482. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
41
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 99-107. - ISBN 978-83-7252-404-1
42
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane - wyniki badań / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 139-155. - Bibliogr.
43
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 95-105
44
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 32-44. - Bibliogr.
45
Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw = Changes in the Competitive Environment of Acquired Enterprises / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 135-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/85421213. - ISSN 0208-7944
46
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Krzysztof WACH, Grzegorz Wielgus, Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Marta NAJDA // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 14-60. - ISBN 83-7252-253-7
47
Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Zbigniew MICHALIK ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2004. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym / Marta NAJDA, Zbigniew MICHALIK // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 89-120. - ISBN 83-7252-253-7
49
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003 / Krzysztof WACH, Zbigniew Michalik, Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej Binda, Agnieszka Czekaj, Grzegorz Wielgus // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 61-88. - ISBN 83-7252-253-7
50
Kierunki zmian przewagi konkurencyjnej przejętych przedsiębiorstw / Zbigniew MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2004), s. 40-73
51
Zmiany zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw przejętych w procesach prywatyzacji : na przykładzie województwa małopolskiego = Changes in the Competitive Behaviour of Firms Acquired in the Privatisation Process : on the Example of the Małopolskie Voivodeship) / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15683. - ISSN 0208-7944
52
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / K. WACH, G. Wielgus, M. BEDNARCZYK, M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 8-56
53
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym / M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 95-133
54
Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003 / K. WACH, Z. MICHALIK, M. BEDNARCZYK, A. Binda, A. Czekaj, G. Wielgus // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 57-94
55
Dostępność usług finansowych w województwie małopolskim = The Availability of Financial Services in the Małopolska Voivodship / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 67-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11632. - ISSN 0208-7944
56
Znaczenie przejęć i prywatyzacji przedsiębiorstw w budowie zdolności do konkurowania = The Significance of the Acquisition and Privatisation of Firms in Building Competitive Capacity / Zbigniew MICHALIK, Lesław Mika // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14048. - ISSN 0208-7944
57
Percepcja otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw / Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2002), s. 35-44
58
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw / Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 4-34. - Bibliogr.
59
Kierunki zmian konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. małopolskim / Joanna Duda, Zbigniew MICHALIK, Lesław Mika // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 125-153
60
Procesy zmian form własności a rozwój lokalny = Processes of Changes in the Forms of Ownership versus Local Development / Zbigniew MICHALIK, Lesław Mika // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 383-390. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0
61
Einfluss der Entwicklung der KMU auf den Wettbewerb in Malopolska Wojewodschaff / Zbigniew MICHALIK // W: Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2000), s. 83-89. - Bibliogr.
62
Związki Vistuli SA i Krakchemii SA z regionalnym otoczeniem biznesu = Links of Vistula SA nad Krakchemia SA with the Regional Business Environment / Zbigniew MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 107-117. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Znaczenie małopolskiego rynku finansowego we wzroście konkurencyjności firm = The Role of the Małopolska Financial Market in the Growth of Competition Among Companies / Zbigniew MICHALIK // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 319-329. - Summ. - ISBN 83-7252-023-2
64
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej / Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Paweł Przegaliński // W: Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (1998), s. 1-10 [60-69]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
65
Związki Vistuli S.A. i Krakchemii S.A. z regionalnym otoczeniem biznesu / Zbigniew MICHALIK // W: Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (1998), s. 1-15 [45-59]. - Streszcz. - Bibliogr.
66
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej = Competitive of VISTULA in the Clothing Industry / Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Paweł Przegaliński // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 428-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-6-0
1
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Rogoda B., Urbaniec M., Zieliński K., (2021), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw: przesłanki i przejawy, Warszawa : Difin, 146 s.
2
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), O Jubilacie. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 17-20.
3
Michalik Z., (2020), Changes in the Recorded Music Market in the Face of the Globalisation Process : Insights from the Visegrad Group Countries. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 167-181.
4
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 15-18.
5
Michalik Z., (2019), Trwałość przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 2, s. 31-44; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4940/4627
6
Michalik Z., (2019), Kierunki wpływu zmian technologicznych na funkcjonowanie sektora fonograficznego. [W:] ZIELIŃSKI K. (red.), Przedsiębiorczość a nowe technologie, Warszawa : Difin, s. 129-148.
7
Michalik Z., (2018), Formy i kierunki internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora fonograficznego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 352, s. 152-162; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/335275/edition/316794/content?ref=desc
8
Michalik Z., (2016), Zmierzch korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 172-191.
9
Michalik Z., (2016), Charakterystyka wybranych form finansowania działalności kulturalnej w ramach przemysłów kreatywnych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 41-62.
10
Michalik Z., (2016), Strategie korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 192-204.
11
Michalik Z., (2015), Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 190-213.
12
Michalik Z., (2014), Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 147-162.
13
Michalik Z., (2014), Polityka wspierania przedsiębiorczości. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 105-126.
14
Michalik Z., (2014), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 211-226.
15
Michalik Z., (2013), Czynniki sektorowe kształtujące strategie przedsiębiorstw w sektorze fonograficznym. [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 163-192.
16
Michalik Z., (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 905, s. 69-89; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/817/639
17
Michalik Z., ([2013]), Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 187-212.
18
Michalik Z., ([2012]), Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 170-187.
19
Michalik Z., (2012), Strategiczne działania dostosowawcze polskich przedsiębioirstw. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 57-67.
20
Michalik Z., (2012), Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej badanych polskich przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 133-144.
21
Michalik Z., (2011), Możliwości wspierania klastrów w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 95-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198443
22
Michalik Z., (2010), Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118-131.
23
Michalik Z., (2010), Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 115-127; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371215
24
Michalik Z., (2010), Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 85-101.
25
Michalik Z., (2010), Zmiany w zakresie analizy strategicznej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 102-115.
26
Michalik Z., (2010), Podatki w biznesie turystycznym. [W:] Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce : zasady i praktyka, Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa fachowe, s. 180-189.
27
Michalik Z., (2010), Festiwal muzyki rozrywkowej jako szansa promocji i rozwoju regionu. [W:] Klasik A. (red.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 203-215.
28
Michalik Z., (2009), Fuzje i przejęcia jako kierunek rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 90-110.
29
Michalik Z., (2009), Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowane : wyniki badań. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 139-152.
30
Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Strategia w działalności firm eksportujących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 27-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831
31
Rogoda B., Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Prowadzenie małej firmy: od powstania do zakończenia działalności, Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 282 s.
32
Michalik Z., (2009), Trendy rozwojowe w sektorze fonograficznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 163-172; https://bazekon.uek.krakow.pl/167997087
33
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Eksport a rozwój przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 133-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469
34
Rogoda B., Michalik Z., (2008), Strategia dywersyfikacji "związanej rynkiem" na przykładzie wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 469-477.
35
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 437-450.
36
Michalik Z., (2008), Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, s. 99-113.
37
Michalik Z., (2008), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/158839337
38
Michalik Z., Rogoda B., (2008), Zmiany polityki cenowej w sektorze fonograficznym w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 669-679.
39
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 40-48.
40
Michalik Z., Rogoda B., (2008), Collective Enterprise as a Form of Professional Activation on the Example of Social Cooperatives. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 473-482.
41
Michalik Z., (2008), Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-107.
42
Michalik Z., (2007), Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane - wyniki badań. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 139-155.
43
Michalik Z., (2006), Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 95-105.
44
Michalik Z., Morawczyński R., (2005), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 32-44.
45
Michalik Z., (2005), Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 135-145; https://bazekon.uek.krakow.pl/85421213
46
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Michalik Z., Najda M., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-60.
47
Michalik Z., (2004), Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 287 k.
48
Najda M., Michalik Z., (2004), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 89-120.
49
Wach K., Michalik Z., Bednarczyk M., Binda A., Czekaj A., Wielgus G., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-88.
50
Michalik Z., (2004), Kierunki zmian przewagi konkurencyjnej przejętych przedsiębiorstw. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, s. 40-73.
51
Michalik Z., (2003), Zmiany zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw przejętych w procesach prywatyzacji : na przykładzie województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/15683
52
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Najda M., Michalik Z., (2003), Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 8-56.
53
Najda M., Michalik Z., (2003), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 95-133.
54
Wach K., Michalik Z., Bednarczyk M., Binda A., Czekaj A., Wielgus G., (2003), Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 57-94.
55
Michalik Z., (2002), Dostępność usług finansowych w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 67-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/11632
56
Michalik Z., Mika L., (2002), Znaczenie przejęć i prywatyzacji przedsiębiorstw w budowie zdolności do konkurowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/14048
57
Michalik Z., (2002), Percepcja otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw. [W:] Małgorzata BEDNARCZYK (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 35-44.
58
Bednarczyk M., Michalik Z., (2001), Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, s. 4-34.
59
Duda J., Michalik Z., Mika L., (2001), Kierunki zmian konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. małopolskim. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 125-153.
60
Michalik Z., Mika L., (2001), Procesy zmian form własności a rozwój lokalny. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 383-390.
61
Michalik Z., (2000), Einfluss der Entwicklung der KMU auf den Wettbewerb in Malopolska Wojewodschaff. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Konkurencyjność firm w regionie krakowskim, s. 83-89.
62
Michalik Z., (1999), Związki Vistuli SA i Krakchemii SA z regionalnym otoczeniem biznesu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 107-117.
63
Michalik Z., (1999), Znaczenie małopolskiego rynku finansowego we wzroście konkurencyjności firm. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 319-329.
64
Bednarczyk M., Michalik Z., Przegaliński P., (1998), Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm, s. 1-10 [60-69].
65
Michalik Z., (1998), Związki Vistuli S.A. i Krakchemii S.A. z regionalnym otoczeniem biznesu. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm, s. 1-15 [45-59].
66
Bednarczyk M., Michalik Z., Przegaliński P., (1997), Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 428-434.
1
@book{UEK:2168356784,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Kazimierz Zieliński",
title = "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-81-6",
}
2
@misc{UEK:2168351994,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "O Jubilacie",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "17-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
3
@inbook{UEK:2168352022,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Changes in the Recorded Music Market in the Face of the Globalisation Process : Insights from the Visegrad Group Countries",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "167-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
4
@misc{UEK:2168352016,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "15-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
5
@article{UEK:2168337497,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Trwałość przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 33, 2",
pages = "31-44",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.332.3},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4940/4627},
}
6
@inbook{UEK:2168342329,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Kierunki wpływu zmian technologicznych na funkcjonowanie sektora fonograficznego",
booktitle = "Przedsiębiorczość a nowe technologie",
pages = "129-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-913-5",
}
7
@article{UEK:2168326091,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Formy i kierunki internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora fonograficznego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "352",
pages = "152-162",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/335275/edition/316794/content?ref=desc},
}
8
@inbook{UEK:2168310103,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmierzch korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "172-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
9
@inbook{UEK:2168312585,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Charakterystyka wybranych form finansowania działalności kulturalnej w ramach przemysłów kreatywnych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "41-62",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
10
@inbook{UEK:2168310105,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Strategie korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "192-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
11
@inbook{UEK:2168296377,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "190-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
12
@inbook{UEK:2168286063,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "147-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
13
@inbook{UEK:2168282013,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Polityka wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "105-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
14
@inbook{UEK:2168282021,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "211-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
15
@inbook{UEK:2168274667,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Czynniki sektorowe kształtujące strategie przedsiębiorstw w sektorze fonograficznym",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "163-192",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
16
@article{UEK:2168270934,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "905",
pages = "69-89",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/817/639},
}
17
@unpublished{UEK:2168302943,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "187-212",
year = "2013",
}
18
@unpublished{UEK:2168271900,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "170-187",
year = "2012",
}
19
@inbook{UEK:2168253848,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Strategiczne działania dostosowawcze polskich przedsiębioirstw",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "57-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
20
@inbook{UEK:2168253862,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej badanych polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "133-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
21
@article{UEK:2168222198,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Możliwości wspierania klastrów w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "95-106",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198443},
}
22
@inbook{UEK:2168218698,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność",
pages = "118-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
23
@article{UEK:2165701820,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "115-127",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371215},
}
24
@unpublished{UEK:2168326057,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "85-101",
year = "2010",
}
25
@unpublished{UEK:2168326059,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w zakresie analizy strategicznej",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "102-115",
year = "2010",
}
26
@inbook{UEK:2166312659,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Podatki w biznesie turystycznym",
booktitle = "Przedsiębiorczość w turystyce : zasady i praktyka",
pages = "180-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu Wydawnictwa fachowe",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-222-4",
}
27
@inbook{UEK:2166187790,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Festiwal muzyki rozrywkowej jako szansa promocji i rozwoju regionu",
booktitle = "Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji",
pages = "203-215",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-618-1",
}
28
@unpublished{UEK:2168218478,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Fuzje i przejęcia jako kierunek rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "90-110",
year = "2009",
}
29
@inbook{UEK:2162174150,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowane : wyniki badań",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "139-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
30
@article{UEK:51439,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Strategia w działalności firm eksportujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "27-48",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831},
}
31
@book{UEK:51382,
author = "Bogdan Rogoda and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4",
}
32
@article{UEK:51437,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Trendy rozwojowe w sektorze fonograficznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "163-172",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167997087},
}
33
@article{UEK:50586,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Eksport a rozwój przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "133-149",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469},
}
34
@inbook{UEK:2165622281,
author = "Bogdan Rogoda and Zbigniew Michalik",
title = "Strategia dywersyfikacji związanej rynkiem na przykładzie wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO)",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "469-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
35
@inbook{UEK:2166100210,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "437-450",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
36
@unpublished{UEK:2168219468,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "99-113",
year = "2008",
}
37
@article{UEK:50585,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "55-65",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158839337},
}
38
@inbook{UEK:2165766826,
author = "Zbigniew Michalik and Bogdan Rogoda",
title = "Zmiany polityki cenowej w sektorze fonograficznym w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "669-679",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
39
@inbook{UEK:2165628838,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
40
@inbook{UEK:2166116130,
author = "Zbigniew Michalik and Bogdan Rogoda",
title = "Collective Enterprise as a Form of Professional Activation on the Example of Social Cooperatives",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "473-482",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
41
@inbook{UEK:2165632947,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "99-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
42
@unpublished{UEK:2168252852,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane - wyniki badań",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "139-155",
year = "2007",
}
43
@unpublished{UEK:2168221360,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "95-105",
year = "2006",
}
44
@unpublished{UEK:2168291847,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "32-44",
year = "2005",
}
45
@article{UEK:52989,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "135-145",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85421213},
}
46
@inbook{UEK:2168306313,
author = "Krzysztof Wach and Grzegorz Wielgus and Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Marta Najda",
title = "Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "14-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
47
@unpublished{UEK:2168234530,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
48
@inbook{UEK:2168306325,
author = "Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "89-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
49
@inbook{UEK:2168306317,
author = "Krzysztof Wach and Zbigniew Michalik and Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Binda and Agnieszka Czekaj and Grzegorz Wielgus",
title = "Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "61-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
50
@unpublished{UEK:2168240496,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Kierunki zmian przewagi konkurencyjnej przejętych przedsiębiorstw",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2",
pages = "40-73",
year = "2004",
}
51
@article{UEK:2168221102,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Zmiany zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw przejętych w procesach prywatyzacji : na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "65-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15683},
}
52
@unpublished{UEK:2168240482,
author = "Krzysztof Wach and Grzegorz Wielgus and Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "8-56",
year = "2003",
}
53
@unpublished{UEK:2168240486,
author = "Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "95-133",
year = "2003",
}
54
@unpublished{UEK:2168240484,
author = "Krzysztof Wach and Zbigniew Michalik and Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Binda and Agnieszka Czekaj and Grzegorz Wielgus",
title = "Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "57-94",
year = "2003",
}
55
@article{UEK:2168225452,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Dostępność usług finansowych w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "67-77",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11632},
}
56
@article{UEK:2168225102,
author = "Zbigniew Michalik and Lesław Mika",
title = "Znaczenie przejęć i prywatyzacji przedsiębiorstw w budowie zdolności do konkurowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "75-89",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14048},
}
57
@unpublished{UEK:2168239670,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Percepcja otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "35-44",
year = "2002",
}
58
@unpublished{UEK:2168239624,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik",
title = "Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych",
pages = "4-34",
year = "2001",
}
59
@unpublished{UEK:2168306681,
author = "Joanna Duda and Zbigniew Michalik and Lesław Mika",
title = "Kierunki zmian konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. małopolskim",
booktitle = "Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim",
pages = "125-153",
year = "2001",
}
60
@inbook{UEK:2168245242,
author = "Zbigniew Michalik and Lesław Mika",
title = "Procesy zmian form własności a rozwój lokalny",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "383-390",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
61
@unpublished{UEK:2168333737,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Einfluss der Entwicklung der KMU auf den Wettbewerb in Malopolska Wojewodschaff",
booktitle = "Konkurencyjność firm w regionie krakowskim",
pages = "83-89",
year = "2000",
}
62
@article{UEK:2168257262,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Związki Vistuli SA i Krakchemii SA z regionalnym otoczeniem biznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "107-117",
year = "1999",
}
63
@inbook{UEK:2168240252,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Znaczenie małopolskiego rynku finansowego we wzroście konkurencyjności firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "319-329",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
64
@unpublished{UEK:2168329007,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Paweł Przegaliński",
title = "Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej",
booktitle = "Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm",
pages = "1-10 [60-69]",
year = "1998",
}
65
@unpublished{UEK:2168329001,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Związki Vistuli S.A. i Krakchemii S.A. z regionalnym otoczeniem biznesu",
booktitle = "Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm",
pages = "1-15 [45-59]",
year = "1998",
}
66
@inbook{UEK:2168240222,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Paweł Przegaliński",
title = "Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "428-434",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID