Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
71 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-146-8
Nr:
2166236650
podręcznik
2

Tytuł:
Wybrane techniki wspomagania małych firm
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-190
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306205
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-42
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306199
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości = Public Orders as Source of Opportunities and Threats for Development of Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999) , s. 59-77. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252914
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Faktoring - doświadczenia krakowskie = Factoring - Cracow Experiences
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 461-468. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234360
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości = Factoring - Instrument Used by Banks to Support Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255264
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Inkubator biznesu narzędziem stymulowania przedsiębiorczości lokalnych = Business Incubators as Instrument of Stimulating Local Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997) , s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256446
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. [57-76]. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
33/KPiI/2/96/S
Sygnatura:
NP-283/Magazyn
Nr:
2168329403
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości
Źródło:
Regionalny rozwój przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-28 [78-105]. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
24/KPiI/2/95/S
Sygnatura:
NP-367/Magazyn
Nr:
2168329179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Źródło:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 38-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251056
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości
Źródło:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 7-37 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251040
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm
Źródło:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 82-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251066
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Źródło:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Andrzej D. Jankowicz , Tomasz Kafel , Andrzej Masny
Tytuł:
"Biotyk-u" czas na zmiany!
Źródło:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 49-70
Nr:
2168242302
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wybrane techniki wspomagania małych firm
Źródło:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 72-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorczości = Organizational Forms of Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994) , s. 49-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234122
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Kredytowanie rozwoju sektora prywatnego = Crediting the Private Sector Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994) , s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276377
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Andrzej D. Jankowicz , Tomasz Kafel , Andrzej Masny
Tytuł:
"BOITYK-u" czas na zmiany!
Źródło:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 49-70
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335253
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Źródło:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 22-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330297
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Publicystyczny wizerunek zmian w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach
Źródło:
Kierunki przekształceń form organizacyjnych / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 55-70 - Bibliogr.
Program badawczy:
1 1311 91 02
Sygnatura:
NP-280/Magazyn
Nr:
2168329603
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Studium przedsiębiorczości
Opracowanie:
, Mroczkowski Tomasz
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
56 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168339845
22

Autor:
Tytuł:
Firmy prywatne - teraz i jutro
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1992) , s. 4-5
Nr:
2168332015
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Warunki rozwoju przedsiębiorczości
Źródło:
Studium przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI, s. 5-19
Sygnatura:
NP-87/Magazyn
Nr:
2168331585
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
[95] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Sygnatura:
NP-307/Magazyn
Nr:
2168329755
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
34, [13] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KPiI/2/92/S
Sygnatura:
NP-252/Magazyn
Nr:
2168329793
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kierunki przekształceń form organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
H/12/204/90-2
Sygnatura:
NP-70/Magazyn
Nr:
2168331743
naukowo-badawcze
1
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Andrzej Masny, Bogdan ROGODA, Robert ŚLIWA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 71 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-146-8
2
Wybrane techniki wspomagania małych firm / Andrzej Masny, Izabela CZAJA, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK, Lesław PIECUCH // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-190. - ISBN 83-7252-004-6
3
Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Jan TARGALSKI, Andrzej Masny, Bogdan ROGODA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-42. - ISBN 83-7252-004-6
4
Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości = Public Orders as Source of Opportunities and Threats for Development of Entrepreneurship / Bogdan ROGODA, Andrzej Masny // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999), s. 59-77. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Faktoring - doświadczenia krakowskie = Factoring - Cracow Experiences / Andrzej MASNY // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 461-468. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-8-7
6
Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości = Factoring - Instrument Used by Banks to Support Entrepreneurship / Andrzej MASNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 93-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Inkubator biznesu narzędziem stymulowania przedsiębiorczości lokalnych = Business Incubators as Instrument of Stimulating Local Entrepreneurship / Andrzej MASNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997), s. 69-77. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości / Andrzej MASNY // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1997), s. [57-76]. - Streszcz. - Bibliogr.
9
Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości / Bogdan ROGODA, Andrzej MASNY // W: Regionalny rozwój przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1996), s. 1-28 [78-105]. - Streszcz. - Bibliogr.
10
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Izabela CZAJA, Andrzej MASNY // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 38-50. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
11
Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości / Jan TARGALSKI, Andrzej MASNY, Bogdan ROGODA // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 7-37. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
12
Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm / Andrzej MASNY, Izabela CZAJA, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 82-103. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
13
Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Jan TARGALSKI, Andrzej MASNY // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 1-21. - Bibliogr.
14
"Biotyk-u" czas na zmiany! / Andrzej D. Jankowicz, Tomasz KAFEL, Andrzej MASNY // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 49-70
15
Wybrane techniki wspomagania małych firm / Andrzej MASNY, Izabela KOŚĆ, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 72-94. - Bibliogr.
16
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorczości = Organizational Forms of Entrepreneurship / Andrzej MASNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 49-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Kredytowanie rozwoju sektora prywatnego = Crediting the Private Sector Development / Andrzej MASNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994), s. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
"BOITYK-u" czas na zmiany! / Andrzej D. Jankowicz, Tomasz KAFEL, Andrzej MASNY // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 49-70. - ISBN 83-86439-07-6
19
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Izabela KOŚĆ, Andrzej MASNY // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 22-38. - Bibliogr.
20
Publicystyczny wizerunek zmian w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach / Andrzej MASNY // W: Kierunki przekształceń form organizacyjnych / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1993), s. 55-70. - Bibliogr.
21
Studium przedsiębiorczości / oprac. Jan TARGALSKI, Tomasz Mroczkowski, Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej MASNY. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992. - 56 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
22
Firmy prywatne - teraz i jutro / Andrzej MASNY // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1992), s. 4-5. - ISSN 0137-7221
23
Warunki rozwoju przedsiębiorczości / Andrzej MASNY // W: Studium przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1991), s. 5-19
24
Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości / Jan TARGALSKI, Małgorzata BEDNARCZYK, Anna FRANCIK, Izabela KOŚĆ, Andrzej MASNY, Bogdan ROGODA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
25
Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, zespół: Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej MASNY. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 34, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Kierunki przekształceń form organizacyjnych / Jan TARGALSKI (kierownik tematu), Małgorzata BEDNARCZYK, Grzegorz HAYDER, Andrzej MASNY. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Czaja I., Kosała M., Masny A., Rogoda B., Śliwa R., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 71 s.
2
Masny A., Czaja I., Rogoda B., Smutek H., Piecuch L., (1999), Wybrane techniki wspomagania małych firm. [W:] TARGALSKI J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 154-190.
3
Targalski J., Masny A., Rogoda B., (1999), Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. [W:] TARGALSKI J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-42.
4
Rogoda B., Masny A., (1999), Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 59-77.
5
Masny A., (1998), Faktoring - doświadczenia krakowskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 461-468.
6
Masny A., (1998), Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 93-100.
7
Masny A., (1997), Inkubator biznesu narzędziem stymulowania przedsiębiorczości lokalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 69-77.
8
Masny A., (1997), Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, s. [57-76].
9
Rogoda B., Masny A., (1996), Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalny rozwój przedsiębiorczości, s. 1-28 [78-105].
10
Czaja I., Masny A., (1995), Małe i średnie przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 38-50.
11
Targalski J., Masny A., Rogoda B., (1995), Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 7-37.
12
Masny A., Czaja I., Rogoda B., Smutek H., (1995), Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 82-103.
13
Targalski J., Masny A., (1994), Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 1-21.
14
Jankowicz A., Kafel T., Masny A., (1994), "Biotyk-u" czas na zmiany!. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-70.
15
Masny A., Kość I., Rogoda B., Smutek H., (1994), Wybrane techniki wspomagania małych firm. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 72-94.
16
Masny A., (1994), Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 49-56.
17
Masny A., (1994), Kredytowanie rozwoju sektora prywatnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 77-88.
18
Jankowicz A., Kafel T., Masny A., (1994), "BOITYK-u" czas na zmiany!. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 49-70.
19
Kość I., Masny A., (1994), Małe i średnie przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 22-38.
20
Masny A., (1993), Publicystyczny wizerunek zmian w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Kierunki przekształceń form organizacyjnych, s. 55-70.
21
Studium przedsiębiorczości, (1992), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 56 s.
22
Masny A., (1992), Firmy prywatne - teraz i jutro, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 4-5.
23
Masny A., (1991), Warunki rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Studium przedsiębiorczości, s. 5-19.
24
Targalski J., Bednarczyk M., Francik A., Kość I., Masny A., Rogoda B., (1995), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [95] k.
25
Targalski J., Bednarczyk M., Masny A., (1993), Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding, Targalski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34, [13] k.
26
Targalski J., Bednarczyk M., Hayder G., Masny A., (1991), Kierunki przekształceń form organizacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@book{UEK:2166236650,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda and Robert Śliwa",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-146-8",
}
2
@inbook{UEK:2168306205,
author = "Andrzej Masny and Izabela Czaja and Bogdan Rogoda and Halina Smutek and Lesław Piecuch",
title = "Wybrane techniki wspomagania małych firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "154-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
3
@inbook{UEK:2168306199,
author = "Jan Targalski and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda",
title = "Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "7-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
4
@article{UEK:2168252914,
author = "Bogdan Rogoda and Andrzej Masny",
title = "Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "59-77",
year = "1999",
}
5
@inbook{UEK:2168234360,
author = "Andrzej Masny",
title = "Faktoring - doświadczenia krakowskie",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "461-468",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
6
@article{UEK:2168255264,
author = "Andrzej Masny",
title = "Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "93-100",
year = "1998",
}
7
@article{UEK:2168256446,
author = "Andrzej Masny",
title = "Inkubator biznesu narzędziem stymulowania przedsiębiorczości lokalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "69-77",
year = "1997",
}
8
@unpublished{UEK:2168329403,
author = "Andrzej Masny",
title = "Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "[57-76]",
year = "1997",
}
9
@unpublished{UEK:2168329179,
author = "Bogdan Rogoda and Andrzej Masny",
title = "Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Regionalny rozwój przedsiębiorczości",
pages = "1-28 [78-105]",
year = "1996",
}
10
@inbook{UEK:2168251056,
author = "Izabela Czaja and Andrzej Masny",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "38-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
11
@inbook{UEK:2168251040,
author = "Jan Targalski and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda",
title = "Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "7-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
12
@inbook{UEK:2168251066,
author = "Andrzej Masny and Izabela Czaja and Bogdan Rogoda and Halina Smutek",
title = "Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "82-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
13
@unpublished{UEK:2168330295,
author = "Jan Targalski and Andrzej Masny",
title = "Polityka gospodarcza i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "1-21",
year = "1994",
}
14
@inbook{UEK:2168242302,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Tomasz Kafel and Andrzej Masny",
title = "Biotyk-u czas na zmiany!",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "49-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
15
@unpublished{UEK:2168330303,
author = "Andrzej Masny and Izabela Kość and Bogdan Rogoda and Halina Smutek",
title = "Wybrane techniki wspomagania małych firm",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "72-94",
year = "1994",
}
16
@article{UEK:2168234122,
author = "Andrzej Masny",
title = "Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "49-56",
year = "1994",
}
17
@article{UEK:2168276377,
author = "Andrzej Masny",
title = "Kredytowanie rozwoju sektora prywatnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "77-88",
year = "1994",
}
18
@inbook{UEK:2168335253,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Tomasz Kafel and Andrzej Masny",
title = "BOITYK-u czas na zmiany!",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "49-70",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
19
@unpublished{UEK:2168330297,
author = "Izabela Kość and Andrzej Masny",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "22-38",
year = "1994",
}
20
@unpublished{UEK:2168329603,
author = "Andrzej Masny",
title = "Publicystyczny wizerunek zmian w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki przekształceń form organizacyjnych",
pages = "55-70",
year = "1993",
}
21
@book{UEK:2168339845,
title = "Studium przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1992",
}
22
@article{UEK:2168332015,
author = "Andrzej Masny",
title = "Firmy prywatne - teraz i jutro",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "4-5",
year = "1992",
}
23
@unpublished{UEK:2168331585,
author = "Andrzej Masny",
title = "Warunki rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Studium przedsiębiorczości",
pages = "5-19",
year = "1991",
}
24
@unpublished{UEK:2168329755,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Anna Francik and Izabela Kość and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda",
title = "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
25
@unpublished{UEK:2168329793,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Masny",
title = "Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
26
@unpublished{UEK:2168331743,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Grzegorz Hayder and Andrzej Masny",
title = "Kierunki przekształceń form organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID