Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal
Źródło:
CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 39 (2021) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2168353854
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami = Interpretations of Complexity in Project Management
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350096
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Teoria złożoności a innowacyjność organizacji = Complexity Theory and Innovativeness of Organization
Źródło:
Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia / red. nauk. Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2020, s. 15-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został częściowo sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7493-135-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351666
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management = Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential (Czesław Mesjasz - Faculty of Management, Marek Szarucki - Faculty of Economics and International Relations)
Nr:
2168342551
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336039
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality = Zastosowanie podejścia systemowego w badaniu globalnych nierówności społeczno-ekonomicznych
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019) , s. 43-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication presents the results of a research project financed from a subsidy for the maintenance of research potential granted to the Management Process Department, Faculty of Management, Cracow University of Economics (Czesław Mesjasz), Project: 040/ WZ-KPZ/01/2019/S/904.
Nr:
2168343740
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-450
Nr:
2168338583
doktorat
8

Tytuł:
Nadzór korporacyjny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329267
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329273
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 35-54
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329203
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
9th International Conference on Complex Systems (ICCS 2018), Cambridge, Stany Zjednoczone, od 2018-07-22 do 2018-07-27
Tytuł:
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey
Źródło:
Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam - Cham: Springer, 2018, s. 24-32. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Complexity)
ISBN:
978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327233
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018) , s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327647
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332255
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018) , s. 217-230. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325997
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
[Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (937) (2018) , s. 62-64
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325929
recenzja
17

Tytuł:
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu = Ignorance and Knowledge in Management
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (930) (2017) , s. 3-10. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168318761
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Socio-economic Inequality and Systems Approach
Źródło:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 163-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 15-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168322335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 99-149
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313299
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017) , s. 18-31. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319461
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych = Corporate Governance and Discrepancies of Remuneration of Managers and Employees in Public Companies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 322 (2017) , s. 102-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319377
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 173-183. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318269
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking
Źródło:
Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace / eds. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Jürgen Scheffran - Cham: Springer, 2016, s. 421-450. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 10)
ISBN:
978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9
Nr:
2168309219
rozdział w monografii
27

Autor:
Agata Adamska , Czesław Mesjasz , Piotr Urbanek
Tytuł:
Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie
Adres wydawniczy:
Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Ekonomia)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0
Nr:
2168312571
monografia
28

Tytuł:
Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 307-316 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310713
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 25 (2016) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311739
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Paradoksy w systemowej teorii zarządzania = Paradoxes in Systems Theory of Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 398-418. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306867
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego = Operationalization of Features of Intellectual Capital
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 263 (2016) , s. 19-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307577
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne = Success and Effectiveness as Normative Social Construction
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 229-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307993
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance and Corporate Control as Determinants of Company's Internationalization Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016) , s. 317-330. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310499
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 99-107. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308189
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 240-254
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310491
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 225-254
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293183
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-352
Nr:
2168318883
doktorat
38

Tytuł:
Interpretacja i zakres metodologii projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 17-42
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292989
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
The Patterns of Sovereign Debt Negotiations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 153-164 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-21
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 219-225 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296359
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Complex Systems Studies and Terrorism
Źródło:
Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence / ed. P. V. Fellman, Y. Bar-Yam, A. A. Minai - New York: Springer, 2015, s. 35-71 - Bibliogr.
Seria:
(Understanding Complex Systems)
ISBN:
978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1
Nr:
2168294271
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym = The Links between Corporate Governance and Strategic Management [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2015) , s. 378-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301699
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293615
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal = Wiązki nadzoru korporacyjnego : wstępna ocena z punktu widzenia podejścia systemowego
Źródło:
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-409-4
Nr:
2168309217
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Wybrane obszary projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper has been prepared in the framework of research project which was funded by the National Science Centre, decision no. DEC-2011/03/B/HS4/03585
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294947
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Konferencja:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Tytuł:
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 336-346. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293129
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168287561
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
The Meaning of Risk in Negotiation
Źródło:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 43-59 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282695
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie
Źródło:
Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski - Warszawa: Difin, 2014, s. 121-164 - Bibliogr.
Seria:
(Metody i Techniki Zarządzania)
ISBN:
978-83-7930-325-0
Nr:
2168279107
rozdział w monografii
54

Konferencja:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Tytuł:
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe
Źródło:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286547
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 277-311
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295125
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 129-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285339
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283141
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Czesław Mesjasz , Wojciech Rogowski
Tytuł:
Definitions of Financial Stability
Źródło:
Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek - Łódź: Łódź University Press, 2013, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-976-6
Nr:
2168276487
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 325-334
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271606
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracował:
Marody Mirosława
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Nadzór korporacyjny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 298-305
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271572
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance
Źródło:
Human Resources Management / Knut Bleicher - Künzelsau; Deutschland: Swiridoff Verl, 2013, s. 45-80 - Bibliogr.
Seria:
(St. Galler Business Books & Tools - Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; 5)
ISBN:
978-3-89929-075-2
Nr:
2168295179
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 70-79
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271388
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Wojciech Rogowski , Czesław Mesjasz
Tytuł:
Definicje stabilności finansowej = Definitions of Financial Stability
Źródło:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168256384
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 263-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242754
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 23-32
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237846
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Nadzór korporacyjny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238002
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238024
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 51-73
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263410
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Ekonomik Güvenlik
Źródło:
Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe / derleyenler; Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring - İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012, s. 239-257
Seria:
(Siyaset Bilimi ; 44)
ISBN:
978-605-399-253-0
Nr:
2168295165
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie = Theoretical Foundations of Corporate Governance : an Introduction
Źródło:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 179-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168256388
rozdział w monografii
74

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011) , s. 138-142
Nr:
2168224428
recenzja
75

Tytuł:
Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 46. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344802
varia
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 224-248
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255378
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011) , s. 83-86
Nr:
2168224430
recenzja
78

Tytuł:
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Źródło:
Studenci.pl (2011) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168241822
artykuł nierecenzowany
79

Tytuł:
Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344990
varia
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia
Źródło:
Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011) , s. 19-22
Nr:
2168256568
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy
Źródło:
Ład korporacyjny / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 15-52 - Bibliogr.
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1167-0
Nr:
2166048700
rozdział w podręczniku
82

Tytuł:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 129-156. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220310
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 313-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 279-286. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222644
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011) , s. 46-48
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224522
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
, Chourou Béchir
, Dunay Pál
, Birkmann Jörn
Adres wydawniczy:
Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011
Opis fizyczny:
LI, 1815 s.: il.; 27 cm
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-642-17775-0
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku chińskim: Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2015), Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan: wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian, Nanjing : Nanjing chu ban chuan mei ji tuan, 383 [1] s. ISBN 978-7-5533-0656-8
Nr:
2168221702
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
87

Tytuł:
Economic Vulnerability and Economic Security
Źródło:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.) - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011, s. 123-156
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
ISBN:
978-3-642-17775-0
Nr:
2168221708
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 279-309
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230916
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 353-381
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165522895
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego
Źródło:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010, s. 55-76. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie)
ISBN:
83-907357-8-4
Nr:
2168254870
rozdział w monografii
91

Autor:
Konferencja:
4th Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Rzeszów, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Tytuł:
Complexity of Social Systems
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010) , s. 706-715. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 13.00 pkt
:
:
Nr:
2165629116
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
UEK miejscem spotkania Conference Board
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 42. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274909
varia
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274893
varia
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych = Complexity and Innovativeness of Organization: Significance of Increasing Returns
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 103-113. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165753459
rozdział w monografii
95

Tytuł:
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków
Źródło:
Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010) , s. 129-133
Nr:
2168256570
recenzja
96

Tytuł:
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 141-154
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2165403283
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych = Risk Management in Corporate Governance : a Survey of Normative Approaches
Źródło:
Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 455-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-393-1
Nr:
2168288585
rozdział w monografii
98

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009) , s. 131-134
Nr:
2165725722
recenzja
99

Tytuł:
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009) , s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165721282
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Interpretations of Complexity of Social Systems
Źródło:
Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009 - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2166385670
varia
101

Tytuł:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 428-463
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219020
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 822-829. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50341
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275079
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 241-263
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009) , s. 277-289. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50334
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
, Behera Navnita Chadha
, Chourou Béchir
, Krummenacher Heinz
Adres wydawniczy:
Berlin: Springer, 2009
Opis fizyczny:
XLVIII, 1586 s.: il., fot., mapy; 27 cm
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 4)
Uwagi:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
978-3-540-68487-9
Nr:
2165385069
monografia
108

Tytuł:
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274489
varia
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych = Complexity and Prediction in Social Sciences
Źródło:
Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska - Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009, s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89503-72-7
Nr:
2165725909
rozdział w monografii
110

Tytuł:
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 265-316
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157542
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 47-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50504
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Dunay Pál
, Behera Navnita Chadha
, Chourou Béchir
, Kameri-Mbote Patricia
, Liotta P.H.
Adres wydawniczy:
Berlin: Springer, 2008
Opis fizyczny:
XXVIII, 1147 s.: il.; 27 cm
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-540-75976-8
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku chińskim: Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2014), Quan qiu hua he huan jing tiao zhan: er shi yi shi ji de an quan quan chong gou, Nanjing : Nanjing chu ban she, 310 [1] s. ISBN 978-7-5533-0731-2
Nr:
2165378640
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
113

Tytuł:
Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management
Źródło:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 72-90. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165620739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Economic Security
Źródło:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 569-580
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165384926
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Security as Attributes of Social Systems
Źródło:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 45-62
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku chińskim: Mesjasz C., (2014), Zuo wei she hui xi tong shu xing de an quan. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), Quan qiu hua he huan jing tiao zhan: er shi yi shi ji de an quan quan chong gou, Nanjing : Nanjing chu ban she, s. 36-70. ISBN 978-7-5533-0731-2
Nr:
2165384889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Źródło:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
rozdział w monografii
118

Tytuł:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 114-123. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50971
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Konferencja:
6th International Conference on Complex Systems (ICCS2006), Boston, USA, od 2006-06-25 do 2006-06-30
Tytuł:
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis
Źródło:
Unifying Themes in Complex Systems VI / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam - New York: Springer, 2008, s. 170-177 - Bibliogr.
Seria:
(New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6)
ISBN:
978-3-540-85080-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168295159
rozdział w materiałach konferencyjnych
120

Tytuł:
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
Źródło:
Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 138-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-15-0
Nr:
2165906731
rozdział w monografii
121

Tytuł:
Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego = The Concepts of Company Value in Basic Theories of Corporate Governance
Źródło:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273074
rozdział w monografii
122

Tytuł:
Prediction in Security Theory and Policy
Źródło:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 889-900
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165385031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236612
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 263-295
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230330
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji
Źródło:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008, s. 51-66 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2007-2008)
ISBN:
83-907357-7-6
Nr:
2168294705
rozdział w monografii
126

Tytuł:
Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2008) , s. 145-147
Nr:
2168338995
recenzja
127

Tytuł:
Złożone systemy adaptacyjne
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007) , s. 3-6. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51123
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50731
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 593-602. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51013
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
396 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-41
Nr:
52360
doktorat
131

Tytuł:
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia
Źródło:
Matematyka i fizyka w socjologii2007. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Tryb dostępu:
Nr:
2168241816
varia
132

Tytuł:
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 35-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50881
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006) , s. 154-164. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność - Bibliogr.
Nr:
51708
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny = Corporate Supervision, Governance or Order : Not Only a Semantic Problem
Źródło:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 29-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244472
rozdział w monografii
135

Tytuł:
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218708
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Complex Systems Studies and the Concepts of Security
Źródło:
Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006) , s. 471-488. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233776
artykuł w czasopiśmie
138

Tytuł:
"Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2005) , s. 7-11 - Bibliogr.
Nr:
52462
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej = Changes of Corporate Governance in the European Union
Źródło:
TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 211-218. - Summ.
ISBN:
83-7378-173-0
Nr:
2168248452
rozdział w monografii
140

Autor:
Czesław Mesjasz , Wojciech Rogowski
Tytuł:
A Survey of Definitions of Financial Stability
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 437-465. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557546
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Mechanizmy władania korporacyjnego = Mechanisms of Corporate Governance
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 312-322. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52834
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji = Theoretical Foundations of Knowledge Management in Organization
Źródło:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 159-169. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232282
rozdział w monografii
143

Tytuł:
Teorie nadzoru korporacyjnego = Theories of Corporate Governance
Źródło:
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 13-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-732-6
Nr:
2168272120
rozdział w monografii
144

Tytuł:
Analiza systemowa = System Analysis
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 35-36. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269848
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik
Źródło:
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 301-325
Seria:
(Publikacje Biznesowe)
ISBN:
83-89355-15-9
Nr:
2168269174
rozdział w monografii
146

Tytuł:
Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004, s. 79-105 - Bibliogr.
Seria:
(Prawo, Zarządzanie, Marketing)
ISBN:
83-907357-5-X
Nr:
2168335861
rozdział w monografii
147

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004) , s. 27
Nr:
2168252100
recenzja
148

Autor:
Bjärn Bjerke
Tytuł:
Przedmowa do polskiego wydania
Źródło:
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. [9]
Seria:
(Publikacje Biznesowe)
ISBN:
83-89355-15-9
Nr:
2168269162
wstęp/zakończenie
149

Tytuł:
Dynamika procesów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 112-113. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269950
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji = Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219504
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Podejście systemowe = System Approach, Systems Approach
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 416-417. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270166
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Optymalizacja parametrów projektu
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 386-387. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270158
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Theories of Corporate Governance
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 353-372. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222078
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004) , s. 27
Nr:
2168252102
recenzja
155

Tytuł:
Model sterowania w zarządzaniu procesowym
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 337-338. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270136
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165991585
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Rachunek optymalizacyjny
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 476-477. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270194
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy = Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1014 (2004) , s. 65-72. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką - Bibliogr.
Nr:
52772
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Organizacja jako system złożony = The Organisation as a Complex System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220412
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu
Źródło:
TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Difin; Szkoła Główna Handlowa, 2003, s. 348-364 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-389-9
Nr:
2168234504
rozdział w monografii
161

Tytuł:
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa = Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168230634
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych = Management Science and Theory of Complex Systems
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (114) (2003) , s. 3-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229880
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego
Źródło:
Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2002, s. 53-66
ISBN:
83-7171-578-1
Nr:
2168238336
rozdział w monografii
165

Tytuł:
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225412
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 424-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226451
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224894
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa = The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 107-125. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230988
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors
Źródło:
S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development). - Vol. 1, No 2 (2001) . - [odczyt: 18.12.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168267560
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236318
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
171

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets
Źródło:
Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; z. nr 15)
ISBN:
83-88829-27-0
Nr:
2168302871
rozdział w monografii
172

Tytuł:
Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 28-38. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166550485
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
173

Konferencja:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Tytuł:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity
Źródło:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 348-358. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238050
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem
Źródło:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 209-222 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229956
rozdział w monografii
175

Tytuł:
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem = Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994)
Źródło:
International Economic Negotiations / editors Victor Kremenyuk and Gunnar Sjöstedt - Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2000, s. 143-166
ISBN:
1-84064-167-3
Nr:
2168269424
rozdział w monografii
177

Tytuł:
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = Determinants and Models of Credit Negotiation Processes between Banks and Companies
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
258 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 142)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-062-3
Nr:
2168237748
monografia
178

Tytuł:
Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 231-264
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
fragment pracy naukowo badawczej
179

Tytuł:
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Contractual Basis of Human Resource Management in a Company
Źródło:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229776
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod = Corporate Credit Valuation - Theoretical Assumptions and Overview of Methods
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 9 (2000) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231878
artykuł w czasopiśmie
181

Tytuł:
Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 7 (2000) , s. 56-58
Nr:
2168238100
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 3 (1999) , s. 38-42 - Bibliogr.
Nr:
2168231828
artykuł w czasopiśmie
183

Tytuł:
Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1999) , s. 14-19
Nr:
2168237238
artykuł w czasopiśmie
184

Tytuł:
Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 364-397
Sygnatura:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231376
fragment pracy naukowo badawczej
185

Tytuł:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 144-181 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232798
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Modele procesu negocjacji = Models of Negotiation Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Contracts and Agency Relationships in Corporate Governance
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239252
artykuł w czasopiśmie
188

Autor:
Hans Günter Brauch , Czesław Mesjasz , Björn Möller
Tytuł:
Controlling Weapons in the Quest for Peace : Non-Violent Defence, Arms Control, Disarmament, and Conversion
Źródło:
The Future of the United Nations System / edited by Chadwick F. Alger - Tokyo; New York; Paris: United Nations University Press, 1998, s. 15-53
ISBN:
92-808-0973-3
Nr:
2168269426
rozdział w monografii
189

Tytuł:
Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne"
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998) , s. 10-13
Nr:
2168238310
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Założenia analizy negocjacji = The Principles of the Negotiation Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
191

Tytuł:
Proste modele konfliktów i negocjacji
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (1997) , s. 46-48
Nr:
2168263748
artykuł w czasopiśmie
192

Tytuł:
O języku polskiego gospodarowania
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1997) , s. 26-28
Nr:
2168239210
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 251-281 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234692
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 159-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232568
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne
Źródło:
Ad Meritum. - nr 4 (1996) , s. 36-48
Nr:
2168051900
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1996) , s. 36-38
Nr:
2168332043
recenzja
197

Tytuł:
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych = Determinants and Types of Inter-Organizational Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
198

Tytuł:
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Źródło:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 131-149
Seria:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262426
rozdział w materiałach konferencyjnych
199

Tytuł:
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze1996. - nr 16, s. 45
Nr:
2168263946
varia
200

Autor:
Jaap H. de Wilde
Tytuł:
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny"
Źródło:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 57-71
Nr:
2168269530
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Założenia analizy negocjacji = Assumptions of Negotiation Analysis
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239246
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995) , s. 12-13, 23
Nr:
2168239188
artykuł w czasopiśmie
203

Tytuł:
Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 170-200 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234658
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna
Źródło:
Ad Meritum. - nr 2 (1995) , s. 82-89
Nr:
2168118132
artykuł w czasopiśmie
205

Tytuł:
Security Challenges after the Cold War = Sicherheitspolitische Herausforderungen nach dem Kalten Krieg
Adres wydawniczy:
Mosbach: AFES-Press, 1994
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 23 cm
Seria:
(AFES-PRESS Report ; no. 46)
ISBN:
3-926979-49-6
Nr:
2168345454
seria wydawnicza
206

Tytuł:
Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations
Źródło:
Cybernetics and Systems. - vol. 25, iss. 6, (1994) , s. 763-779. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233736
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
O etyce raz jeszcze
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 8 (30), s. 32-35
Nr:
2168346202
fragment raportu/sprawozdania
208

Tytuł:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Sygnatura:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Security and Disarmament in North-East Asia = Sicherheit und Abrüstung in Nordost Asien
Adres wydawniczy:
Mosbach: AFES-Press, 1994
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 23 cm
Seria:
(AFES-PRESS Report ; no. 48)
ISBN:
3-926979-50-X
Nr:
2168345458
seria wydawnicza
210

Tytuł:
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa = Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246044
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
Gry dla negocjatorów
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 31-32 - Bibliogr.
Nr:
2168237594
artykuł w czasopiśmie
212

Tytuł:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 33-54
Nr:
2168257238
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Skład zespołu negocjacyjnego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992) , s. 22-24 - Bibliogr.
Nr:
2168239198
artykuł w czasopiśmie
214

Tytuł:
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168252552
varia
215

Tytuł:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania = Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992) , s. 105-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246010
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
217

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992, s. 41-58 - Bibliogr.
Seria:
(Seminar Papers ; no. 15)
Nr:
2168269540
rozdział w materiałach konferencyjnych
219

Tytuł:
Mediacje w konflikcie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992) , s. 27-28 - Bibliogr.
Nr:
2168239192
artykuł w czasopiśmie
220

Tytuł:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
221

Tytuł:
Funkcje systemów wspomagania zarządzania = Functions of the Management Aid Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
222

Tytuł:
Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa
Źródło:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 113-128
Sygnatura:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
223

Tytuł:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 35-50
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232838
fragment pracy naukowo badawczej
224

Tytuł:
Instrumenty zarządzania
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 199-256, [1] k. złoż.
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232862
fragment pracy naukowo badawczej
225

Konferencja:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Tytuł:
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 1, s. 100. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351292
varia
226

Autor:
,
Tytuł:
Political Stability and European Developments = Politische Stabilität und Europäische Entwicklungen
Adres wydawniczy:
Mosbach: AFES-Press, 1991
Opis fizyczny:
45 s.: il.; 23 cm
Seria:
(AFES-PRESS Report ; no. 43)
ISBN:
3-926979-38-0 ; 978-3-926979-38-4
Nr:
2168345452
seria wydawnicza
227

Tytuł:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 79-99
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
228

Tytuł:
Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa
Źródło:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 117-133
Sygnatura:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
229

Tytuł:
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240840
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
230

Tytuł:
Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu
Źródło:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 63-83
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232760
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
231

Tytuł:
Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji = A Concept and an Analysis of Organizations Complexity : a Review
Źródło:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 3-4 (1990) , s. 97-115. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych = Simulation of Decision-Making Processes with Application of GERTS Networks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
233

Tytuł:
Kompendium wiedzy systemowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989) , s. 32-33
Nr:
2168269308
recenzja
234

Tytuł:
Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
307 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Załącznik: złoż. karta perforowana, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/751
Nr:
2168262518
doktorat
235

Tytuł:
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 78-89 - Bibliogr.
Nr:
2168269542
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
236

Tytuł:
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
237

Tytuł:
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych = The Application of Petri Nets in Modelling of Partial Decisionmaking Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988) , s. 63-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269364
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
238

Tytuł:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 122-134
Nr:
2168257856
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
239

Tytuł:
Applications of Systems Modelling in Peace Research
Źródło:
Journal of Peace Research. - vol. 25, iss. 3 (1988) , s. 291-334. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233738
artykuł w czasopiśmie
240

Tytuł:
Rozwój środków orgatechnicznych = The Development of Office Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236392
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
241

Tytuł:
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988) , s. 2-6 - Bibliogr.
Opracował:
Nr:
2168269526
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 45-46
Nr:
2168244198
artykuł w czasopiśmie
243

Tytuł:
Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego = Application of Taxonomic Methods to Classify Functions of Manufacturing System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986) , s. 197-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
244

Tytuł:
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure
Źródło:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 37-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241668
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
245

Tytuł:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (548) (1985) , s. 26-27
Nr:
2168239504
artykuł w czasopiśmie
246

Tytuł:
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985) , s. 20-21, 30 - Bibliogr.
Nr:
2168244208
artykuł w czasopiśmie
247

Tytuł:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (549) (1985) , s. 22-25
Nr:
2168239506
artykuł w czasopiśmie
248

Tytuł:
Teoria systemów
Źródło:
PTI Przegląd Techniczny. - nr 45 (1985) , s. 22-23
Nr:
2168244402
artykuł w czasopiśmie
249

Tytuł:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168239508
artykuł w czasopiśmie
250

Tytuł:
Postęp techniczny w biurze
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168263828
artykuł w czasopiśmie
251

Tytuł:
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
252

Tytuł:
Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej = The Possibilities of Application of Informatics Methods to the Organization of Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984) , s. 19-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
253

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania = The Application of the Concept of Distance between Seta to Measure the Interaction of Subsystems In the Process of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984) , s. 189-207. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261480
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
254

Tytuł:
Pułapy i pułapki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (514) (1982) , s. 32-33
Nr:
2168269314
recenzja
255

Tytuł:
O teorii systemów i możliwości jej zastosowania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 10-11 (393-394) (1982) , s. 39
Nr:
2168253934
artykuł w czasopiśmie
256

Tytuł:
Założenia oceny niezawodności organizacji
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1982) , s. 7-10 - Bibliogr.
Nr:
2168263768
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
80/KPZ/3/05/S/252
Sygnatura:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Systemy wczesnego ostrzegania w firmie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-866/Magazyn
Nr:
2168255092
naukowo-badawcze
1
Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal / Czeslaw MESJASZ // CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 39 (2021), s. 10-13. - Bibliogr.
2
Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami = Interpretations of Complexity in Project Management / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
3
Teoria złożoności a innowacyjność organizacji = Complexity Theory and Innovativeness of Organization / Czesław MESJASZ // W: Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia / red. nauk. Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska. - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2020. - S. 15-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-135-9
4
Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management = Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286. - ISSN 2300-5254
5
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego / Czesław MESJASZ // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601. - ISSN 2080-6000
6
Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality = Zastosowanie podejścia systemowego w badaniu globalnych nierówności społeczno-ekonomicznych / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019), s. 43-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1845/1439. - ISSN 1642-168X
7
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw / Małgorzata MARCHEWKA ; Promotor: Czesław MESJASZ ; promotor pomocniczy: Małgorzata TYRAŃSKA. - Kraków, 2019. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-767-7
9
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-767-7
10
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 35-54. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
11
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-767-7
12
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam. - Cham: Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Complexity, ISSN 2213-8684). - S. 24-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
13
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018), s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_10.pdf. - ISSN 2084-5189
14
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
15
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management / Czesław MESJASZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018), s. 217-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
16
[Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (937) (2018), s. 62-64. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb247893/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.02.pdf. - ISSN 0137-7221
17
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu = Ignorance and Knowledge in Management / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (930) (2017), s. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249757dd5/po.2017.07.01.pdf. - ISSN 0137-7221
18
Socio-economic Inequality and Systems Approach / Czesław MESJASZ // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 163-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
19
Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
20
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 99-149. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
21
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015 / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017), s. 18-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487153. - ISSN 2300-5254
22
Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych = Corporate Governance and Discrepancies of Remuneration of Managers and Employees in Public Companies / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 322 (2017), s. 102-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf. - ISSN 2083-8611
23
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171484082. - ISSN 0438-5403
24
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - S. 173-183. - Summ. - ISBN 978-83-60561-08-9
25
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699. - ISSN 2300-5254
26
Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking / Czesław MESJASZ // W: Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace / eds. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Jürgen Scheffran. - Cham: Springer, 2016. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 10). - S. 421-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9
27
Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie / Agata Adamska, Czesław MESJASZ, Piotr Urbanek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). - ISBN 978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0
28
Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 307-316. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
29
Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Journal of Economics and Management. - nr 25 (2016), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf. - ISSN 1732-1948
30
Paradoksy w systemowej teorii zarządzania = Paradoxes in Systems Theory of Management / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 398-418. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634. - ISSN 1899-3192
31
Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego = Operationalization of Features of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 263 (2016), s. 19-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication. - ISSN 2083-8611
32
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne = Success and Effectiveness as Normative Social Construction / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 229-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf. - ISSN 2084-5189
33
Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance and Corporate Control as Determinants of Company's Internationalization Strategy / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016), s. 317-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015. - ISSN 1899-3192
34
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 99-107. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,725,Czeslaw_Mesjasz_Lidia_Mesjasz_Wlasnosc_nadzor_i_kontrola_korporacyjna_jako_cechy_internacjonalizacji_przedsiebiorstwa.html. - ISSN 2081-2345
35
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 240-254. - ISBN 978-83-8085-197-9
36
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji / Katarzyna BARTUSIK, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 225-254. - ISBN 978-83-255-7048-4
37
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce / Bożena Tyran ; . - Kraków : , 2015. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Czesław MESJASZ ; Promotor pomocniczy: Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003244
38
Interpretacja i zakres metodologii projektowania / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Krzysztof WOŹNIAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-42. - ISBN 978-83-255-7048-4
39
The Patterns of Sovereign Debt Negotiations / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 153-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
40
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-21. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
41
Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego / Czesław MESJASZ // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 219-225. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
42
Complex Systems Studies and Terrorism / Czeslaw MESJASZ // W: Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence / ed. P. V. Fellman, Y. Bar-Yam, A. A. Minai. - New York: Springer, 2015. - (Understanding Complex Systems, ISSN 1860-0832). - S. 35-71. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1. - Pełny tekst: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4939-1705-1_2#page-1
43
Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym = The Links between Corporate Governance and Strategic Management / Czesław MESJASZ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2015), s. 378-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf. - ISSN 1231-7853
44
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
45
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
46
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 11-23. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf. - ISSN 2080-4881
47
Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal = Wiązki nadzoru korporacyjnego : wstępna ocena z punktu widzenia podejścia systemowego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-409-4
48
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
49
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 21-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
50
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 336-346. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
51
Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
52
The Meaning of Risk in Negotiation / Czesław MESJASZ // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 43-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
53
Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa: Difin, 2014. - (Metody i Techniki Zarządzania). - S. 121-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-325-0
54
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe / Czesław MESJASZ // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
55
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 277-311
56
Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 129-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
57
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation / Czesław MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 33-42. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,395,Czeslaw_Mesjasz_Dostosowanie_sie_partnerow_w_negocjacjach_miedzykulturowych.html. - ISSN 2081-2345
58
Definitions of Financial Stability / Czesław MESJASZ, Wojciech Rogowski // W: Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek. - Łódź: Łódź University Press, 2013. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-976-6
59
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 325-334. - ISBN 978-83-7252-636-6
60
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
61
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 298-305. - ISBN 978-83-7252-636-6
62
Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance / Czeslaw MESJASZ // W: Human Resources Management : Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen / Knut Bleicher. - Künzelsau; Deutschland: Swiridoff Verl, 2013. - (St. Galler Business Books & Tools - Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; 5). - S. 45-80. - Bibliogr. - ISBN 978-3-89929-075-2
63
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 70-79. - ISBN 978-83-7252-636-6
64
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013), s. 37-50. - Summ.. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication. - ISSN 2083-8611
65
Definicje stabilności finansowej = Definitions of Financial Stability / Wojciech Rogowski, Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
66
Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 263-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
67
Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-32. - ISBN 978-83-935104-0-5
68
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-583-3
69
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-583-3
70
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-583-3
71
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 51-73
72
Ekonomik Güvenlik / Czeslaw MESJASZ // W: Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe : Okumalar / derleyenler; Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring. - İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012. - (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; 398. Siyaset Bilimi ; 44). - S. 239-257. - ISBN 978-605-399-253-0
73
Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie = Theoretical Foundations of Corporate Governance : an Introduction / Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 179-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
74
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011), s. 138-142. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu. Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, 2011, str. 467
75
Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 46. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
76
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 224-248
77
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011), s. 83-86. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (International Security: Review of the State of Play). Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011, 467 pp. - ISSN 1230-4999
78
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Studenci.pl [on-line] : prace naukowe i referaty. - (2011), s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
79
Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods / Czesław MESJASZ // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18. - ISSN 1689-7757
80
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011), s. 19-22. - ISSN 1734-9699
81
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy / Czesław MESJASZ // W: Ład korporacyjny : podręcznik akademicki / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 15-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1167-0
82
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011), s. 129-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
83
A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 313-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
84
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 279-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
85
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011), s. 46-48. - ISSN 0137-7221
86
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2011. - LI, 1815 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - ISBN 978-3-642-17775-0
87
Economic Vulnerability and Economic Security / Czeslaw MESJASZ // W: Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - S. 123-156. - ISBN 978-3-642-17775-0
88
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 279-309
89
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 353-381. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
90
Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego / Czesław MESJASZ // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). - S. 55-76. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-8-4
91
Complexity of Social Systems / C. MESJASZ // Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010), s. 706-715. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf. - ISSN 0587-4246
92
UEK miejscem spotkania Conference Board / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
93
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
94
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych = Complexity and Innovativeness of Organization: Significance of Increasing Returns / Czesław MESJASZ // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 103-113. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
95
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010), s. 129-133. - Rec. pracy: Jan Jeżak, Ład korporacyjny: doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju
96
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 141-154. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
97
Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych = Risk Management in Corporate Governance : a Survey of Normative Approaches / Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 455-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-393-1
98
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009), s. 131-134. - Rec. pracy: Sylwester Grzegorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic: podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technikum
99
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009), s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
100
Interpretations of Complexity of Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie
101
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 428-463
102
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 822-829. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
103
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów / Agnieszka NOWAK, Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
104
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy / Jan BELICZYŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 165-200. - ISBN 978-83-255-0237-9
105
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Adam STABRYŁA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 241-263. - ISBN 978-83-255-0237-9
106
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009), s. 277-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
107
Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Czeslaw MESJASZ, Patricia Kameri-Mbote, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Heinz Krummenacher (eds.). - Berlin : Springer, 2009. - XLVIII, 1586 s. : il., fot., mapy ; 27 cm. - Indeks. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 4). - ISBN 978-3-540-68487-9
108
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
109
Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych = Complexity and Prediction in Social Sciences / Czesław MESJASZ // W: Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska. - Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009. - S. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89503-72-7
110
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 265-316. - ISBN 978-83-255-0237-9
111
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 47-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313. - ISSN 1898-6447
112
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin : Springer, 2008. - XXVIII, 1147 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - ISBN 978-3-540-75976-8
113
Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management / Czesław MESJASZ // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 72-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
114
Economic Security / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 569-580. - ISBN 978-3-540-75976-8
115
Security as Attributes of Social Systems / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 45-62. - ISBN 978-3-540-75976-8
116
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003. - ISSN 1898-6447
117
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
118
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 114-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
119
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems VI : Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam. - New York: Springer, 2008. - (New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6). - S. 170-177. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85080-9. - Pełny tekst: http://necsi.edu/events/iccs6/viewpaper.php?id=147
120
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 138-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-15-0
121
Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego = The Concepts of Company Value in Basic Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
122
Prediction in Security Theory and Policy / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 889-900. - ISBN 978-3-540-75976-8
123
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
124
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 263-295
125
Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji / Czesław MESJASZ // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2007-2008). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-7-6
126
Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp. / Czesław MESJASZ // Argumenta Oeconomica. - 1 (2008), s. 145-147. - Rec. pracy: Binsztok A., Perechuda K. (red.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą. WUE, Wrocław 2006. - ISSN 1233-5835
127
Złożone systemy adaptacyjne / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007), s. 3-6. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
128
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077. - ISSN 0208-7944
129
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 593-602. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
130
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS ; Promotor: Czesław MESJASZ. - Kraków, 2007. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149b
131
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia / Czesław MESJASZ // W: Matematyka i fizyka w socjologii : interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007. - (2007)26 ekranów. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna. - Pełny tekst: http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf
132
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 35-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476. - ISSN 1898-6447
133
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006), s. 154-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
134
Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny = Corporate Supervision, Governance or Order : Not Only a Semantic Problem / Czesław MESJASZ // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 29-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
135
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882. - ISSN 0208-7944
136
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies / Czesław MESJASZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 47-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
137
Complex Systems Studies and the Concepts of Security / Czeslaw MESJASZ // Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006), s. 471-488. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0368-492X
138
"Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2005), s. 7-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
139
Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej = Changes of Corporate Governance in the European Union / Czesław MESJASZ // W: TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 211-218. - Summ. - ISBN 83-7378-173-0
140
A Survey of Definitions of Financial Stability / Czesław MESJASZ, Wojciech Rogowski // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 437-465. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
141
Mechanizmy władania korporacyjnego = Mechanisms of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005), s. 312-322. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
142
Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji = Theoretical Foundations of Knowledge Management in Organization / Czesław MESJASZ // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 159-169. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
143
Teorie nadzoru korporacyjnego = Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 13-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-732-6
144
Analiza systemowa = System Analysis / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 35-36. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
145
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik / Bjärn Bjerke, Czesław MESJASZ, Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Publikacje Biznesowe). - S. 301-325. - ISBN 83-89355-15-9
146
Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej / Czesław MESJASZ // W: Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz . - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004. - (Prawo, Zarządzanie, Marketing). - S. 79-105. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-5-X
147
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004), s. 27. - Rec. pracy: Björn Bjerke, Kultura a style przywództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji
148
Przedmowa do polskiego wydania / Bjärn Bjerke ; [tłumacz Czesław MESJASZ] // W: Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Publikacje Biznesowe). - S. [9]. - ISBN 83-89355-15-9
149
Dynamika procesów / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 112-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
150
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji = Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833. - ISSN 0208-7944
151
Podejście systemowe = System Approach, Systems Approach / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 416-417. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
152
Optymalizacja parametrów projektu / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 386-387. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
153
Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 353-372. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
154
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004), s. 27. - Rec. pracy: Dennis Adcock, Malcolm Sullivan, Marketing w handlu detalicznym
155
Model sterowania w zarządzaniu procesowym / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 337-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
156
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
157
Rachunek optymalizacyjny / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 476-477. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
158
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy = Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1014 (2004), s. 65-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
159
Organizacja jako system złożony = The Organisation as a Complex System / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032. - ISSN 0208-7944
160
Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Difin; Szkoła Główna Handlowa, 2003. - S. 348-364. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-389-9
161
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa = Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630. - ISSN 0208-7944
162
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 5-26. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
163
Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych = Management Science and Theory of Complex Systems / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (114) (2003), s. 3-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
164
Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego / red. Stanisław Rudolf. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2002. - S. 53-66. - ISBN 83-7171-578-1
165
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and an Enterprise / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12820. - ISSN 0208-7944
166
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 424-436. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
167
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 53-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
168
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa = The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations of an Enterprise / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 107-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15406. - ISSN 0208-7944
169
Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors / Czesław MESJASZ // S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development) [on-line]. - Vol. 1, No 2 (2001)17 stron. - Summ.. - [odczyt: 18.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.library.utoronto.ca/see/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf. - ISSN 1492-3157
170
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
171
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; z. nr 15). - S. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-27-0
172
Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną / Halina PIEKARZ, Czesław MESJASZ // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 28-38. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
173
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity / Czesław MESJASZ // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 348-358. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
174
Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 209-222. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-451-6
175
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem = Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 61-76. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10699. - ISSN 0208-7944
176
Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994) / Czesław MESJASZ // W: International Economic Negotiations : Models Versus Reality / editors Victor Kremenyuk and Gunnar Sjöstedt. - Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2000. - S. 143-166. - ISBN 1-84064-167-3
177
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = Determinants and Models of Credit Negotiation Processes between Banks and Companies / Czesław MESJASZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 142). - ISBN 83-7252-062-3
178
Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 231-264
179
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Contractual Basis of Human Resource Management in a Company / Czesław MESJASZ // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
180
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod = Corporate Credit Valuation - Theoretical Assumptions and Overview of Methods / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Bank i Kredyt. - nr 9 (2000), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
181
Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 7 (2000), s. 56-58. - ISSN 1508-9711
182
Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego / Czesław MESJASZ // Bank i Kredyt. - nr 3 (1999), s. 38-42. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
183
Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1999), s. 14-19. - ISSN 0137-7221
184
Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 364-397
185
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności / Czesław MESJASZ // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 144-181. - Bibliogr.
186
Modele procesu negocjacji = Models of Negotiation Processes / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 149-163. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
187
Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Contracts and Agency Relationships in Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
188
Controlling Weapons in the Quest for Peace : Non-Violent Defence, Arms Control, Disarmament, and Conversion / Hans Günter Brauch, Czesław MESJASZ, Björn Möller // W: The Future of the United Nations System : Potential for the Twenty-First Century / edited by Chadwick F. Alger. - Tokyo; New York; Paris: United Nations University Press, 1998. - S. 15-53. - ISBN 92-808-0973-3
189
Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne" / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998), s. 10-13. - ISSN 0137-7221
190
Założenia analizy negocjacji = The Principles of the Negotiation Analysis / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
191
Proste modele konfliktów i negocjacji / Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (1997), s. 46-48. - ISSN 1234-5784
192
O języku polskiego gospodarowania / Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1997), s. 26-28. - ISSN 1234-5784
193
Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy / Czesław MESJASZ // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 251-281. - Bibliogr.
194
Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 159-185. - Bibliogr.
195
Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne / Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 4 (1996), s. 36-48. - ISSN 1234-656X
196
Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1996), s. 36-38. - Rec. pracy: Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996. - ISSN 0137-7221
197
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych = Determinants and Types of Inter-Organizational Relations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
198
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina. - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - (Banki a Gospodarka Polska ; t. 6). - S. 131-149. - ISBN 83-900574-8-4
199
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1996), s. 45. - ISSN 1234-5784
200
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny" / Jaap H. de Wilde ; tłumaczenie Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 3 (1996), s. 57-71. - ISSN 1234-656X
201
Założenia analizy negocjacji = Assumptions of Negotiation Analysis / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
202
Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995), s. 12-13, 23. - ISSN 0137-7221
203
Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 170-200. - Bibliogr.
204
Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna / Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 82-89. - ISSN 1234-656X
205
Security Challenges after the Cold War = Sicherheitspolitische Herausforderungen nach dem Kalten Krieg / ed. Czesław MESJASZ. - Mosbach : AFES-Press, 1994. - 107 s. : il. ; 23 cm. - (IPRA Defense and Disarmament Study Group ; Paper 5. AFES-PRESS Report ; no. 46). - ISBN 3-926979-49-6
206
Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations / Czeslaw MESJASZ // Cybernetics and Systems : an International Journal. - vol. 25, iss. 6, (1994), s. 763-779. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0196-9722
207
O etyce raz jeszcze / Czesław MESJASZ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (30) (1994), s. 32-35
208
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
209
Security and Disarmament in North-East Asia = Sicherheit und Abrüstung in Nordost Asien / ed. Czesław MESJASZ. - Mosbach : AFES-Press, 1994. - 63 s. : il. ; 23 cm. - (IPRA Defense and Disarmament Study Group ; Paper 6. AFES-PRESS Report ; no. 48). - ISBN 3-926979-50-X
210
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa = Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Gry dla negocjatorów / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993), s. 31-32. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
212
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 33-54
213
Skład zespołu negocjacyjnego / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992), s. 22-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
214
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain / Czesław MESJASZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
215
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK, Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 86-130. - ISBN 83-04-03956-7
216
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania = Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992), s. 105-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
217
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
218
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems / Czesław MESJASZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992. - (Seminar Papers ; no. 15). - S. 41-58. - Bibliogr.
219
Mediacje w konflikcie / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992), s. 27-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
220
Przebieg i wyniki badań empirycznych / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 131-198. - ISBN 83-04-03956-7
221
Funkcje systemów wspomagania zarządzania = Functions of the Management Aid Systems / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
222
Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 113-128
223
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 35-50
224
Instrumenty zarządzania / Czesław MESJASZ, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 199-256, [1] k. złoż.
225
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
226
Political Stability and European Developments = Politische Stabilität und Europäische Entwicklungen / ed. Czesław MESJASZ. - Mosbach : AFES-Press, 1991. - 45 s. : il. ; 23 cm. - (IPRA Defense and Disarmament Study Group ; Paper 3. AFES-PRESS Report ; no. 43). - ISBN 3-926979-38-0 ; 978-3-926979-38-4
227
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 79-99. - ISBN 83-208-0835-9
228
Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 117-133
229
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 63-83
231
Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji = A Concept and an Analysis of Organizations Complexity : a Review / Czesław MESJASZ // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 3-4 (1990), s. 97-115. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
232
Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych = Simulation of Decision-Making Processes with Application of GERTS Networks / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990), s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
233
Kompendium wiedzy systemowej / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989), s. 32-33. - Rec. pracy: Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania. PWE, Warszawa 1988
234
Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych / Czesław MESJASZ ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 1989. - 307 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: złoż. karta perforowana. - Bibliogr.
235
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 78-89. - Bibliogr.
236
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work / Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
237
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych = The Application of Petri Nets in Modelling of Partial Decisionmaking Processes / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 63-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
238
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 122-134
239
Applications of Systems Modelling in Peace Research / Czesław MESJASZ // Journal of Peace Research. - vol. 25, iss. 3 (1988), s. 291-334. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3433
240
Rozwój środków orgatechnicznych = The Development of Office Technology / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988), s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
241
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego / oprac. Cz. MESJASZ // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988), s. 2-6. - Bibliogr.
242
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 45-46. - ISSN 0137-7221
243
Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego = Application of Taxonomic Methods to Classify Functions of Manufacturing System / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986), s. 197-219. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 37-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
245
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (548) (1985), s. 26-27. - ISSN 0137-7221
246
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985), s. 20-21, 30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
247
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2. Cz. 2 / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (549) (1985), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
248
Teoria systemów / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // PTI Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. - nr 45 (1985), s. 22-23. - ISSN 0137-8783
249
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3. Cz. 3 / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
250
Postęp techniczny w biurze / Czesław MESJASZ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984), s. 8-10. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
251
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
252
Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej = The Possibilities of Application of Informatics Methods to the Organization of Office Work / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984), s. 19-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
253
Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania = The Application of the Concept of Distance between Seta to Measure the Interaction of Subsystems In the Process of Management / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984), s. 189-207. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
254
Pułapy i pułapki / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (514) (1982), s. 32-33. - Rec. pracy: Zawiślak Andrzej M., Pułapy i pułapki zarządzania. Iskry, Warszawa 1982, s. 151
255
O teorii systemów i możliwości jej zastosowania / Czesław MESJASZ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 10-11 (393-394) (1982), s. 39. - ISSN 0013-3043
256
Założenia oceny niezawodności organizacji / Czesław MESJASZ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1982), s. 7-10. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
257
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
258
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
259
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
260
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
261
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
262
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
263
Systemy wczesnego ostrzegania w firmie / Halina PIEKARZ, Czesław MESJASZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Tomasz Rychter. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 146 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Mesjasz C., (2021), Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal, "CONNECT e-Magazine by ICCPM", iss. 39, s. 10-13.
2
Mesjasz C., (2020), Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 27-36.
3
Mesjasz C., (2020), Teoria złożoności a innowacyjność organizacji. [W:] Malara Z., Rutkowska M. (red.), Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia, Wrocław : Politechnika Wrocławska, s. 15-28.
4
Mesjasz C., Szarucki M., (2019), Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 7, nr 2, s. 54-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286
5
Mesjasz C., (2019), An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 3-8; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601
6
Mesjasz C., Mesjasz L., (2019), Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2(21), s. 43-59; https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1845/1439
7
Marchewka M., (2019), Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 231 k.
8
Mesjasz C., (2018), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 417-430.
9
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2018), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 463-476.
10
Mesjasz C., (2018), Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 35-54.
11
Mesjasz C., (2018), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-97.
12
Mesjasz C., (2018), Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey. [W:] Morales A., Gershenson C., Braha D., Minai , Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems (Springer Proceedings in Complexity), Cham : Springer, s. 24-32.
13
Mesjasz C., (2018), Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 1, cz. 1, s. 107-121; http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_10.pdf
14
Mesjasz C., (2018), Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 18-36; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc
15
Mesjasz C., (2018), Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 6, cz. 1, s. 217-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf
16
Mesjasz C., (2018), [Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 2 (937), s. 62-64; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb247893/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.02.pdf
17
Mesjasz C., (2017), Ignorancja i wiedza w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 7 (930), s. 3-10; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249757dd5/po.2017.07.01.pdf
18
Mesjasz C., (2017), Socio-economic Inequality and Systems Approach. [W:] Teczke J., Buła P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 163-178.
19
Mesjasz C., (2017), Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-23.
20
Mesjasz C., (2017), Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-149.
21
Mesjasz L., Mesjasz C., (2017), Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 8, s. 18-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487153
22
Mesjasz C., (2017), Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 322, s. 102-120; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf
23
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171484082
24
Mesjasz C., (2017), Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania. [W:] CABAŁA P., TYRAŃSKA M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", s. 173-183.
25
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699
26
Mesjasz C., (2016), Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking. [W:] Brauch , Spring , Grin J., Scheffran J. (red.), Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; vol. 10), Cham : Springer, s. 421-450.
27
Adamska A., Mesjasz C., Urbanek P., (2016), Teorie ładu korporacyjnego: władanie i kontrola w złożonym świecie, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 134 s.
28
Mesjasz C., (2016), Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 307-316.
29
Mesjasz L., Mesjasz C., (2016), Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation, "Journal of Economics and Management", nr 25, s. 63-78; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf
30
Mesjasz C., (2016), Paradoksy w systemowej teorii zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 398-418; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634
31
Mesjasz C., (2016), Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 263, s. 19-35; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication
32
Mesjasz C., (2016), Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 229-243; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf
33
Mesjasz C., (2016), Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444, s. 317-330; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015
34
Mesjasz C., Mesjasz L., (2016), Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 99-107; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,725,Czeslaw_Mesjasz_Lidia_Mesjasz_Wlasnosc_nadzor_i_kontrola_korporacyjna_jako_cechy_internacjonalizacji_przedsiebiorstwa.html
35
Mesjasz C., Bartusik K., (2016), Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 240-254.
36
Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Sołtysik M., (2015), Podejście systemowe w projektowaniu organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 225-254.
37
Tyran B., (2015), Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 308 k.
38
Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., (2015), Interpretacja i zakres metodologii projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 17-42.
39
Mesjasz C., Mesjasz L., (2015), The Patterns of Sovereign Debt Negotiations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 153-164.
40
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., (2015), Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-21.
41
Mesjasz C., (2015), Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 219-225.
42
Mesjasz C., (2015), Complex Systems Studies and Terrorism. [W:] Fellman , Minai (red.), Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence (Understanding Complex Systems), New York : Springer, s. 35-71.
43
Mesjasz C., (2015), Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 378-389; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf
44
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
45
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-104.
46
Mesjasz L., Mesjasz C., (2015), Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 11-23; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf
47
Mesjasz C., (2015), Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal. [W:] Jerzemowska M., Stańczyk-Strumiłło K. (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 85-100.
48
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-61.
49
Mesjasz C., (2015), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 21-39.
50
Mesjasz C., (2014), Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 336-346.
51
Mesjasz C., (2014), Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-45.
52
Mesjasz C., (2014), The Meaning of Risk in Negotiation. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 43-59.
53
Mesjasz C., (2014), Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie. [W:] Raczkowski K., Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki, Warszawa : Difin, s. 121-164.
54
Mesjasz C., (2014), Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 157-168.
55
Mesjasz C., (2014), Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 277-311.
56
Mesjasz C., (2014), Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 129-149.
57
Mesjasz C., (2014), Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 33-42; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,395,Czeslaw_Mesjasz_Dostosowanie_sie_partnerow_w_negocjacjach_miedzykulturowych.html
58
Mesjasz C., Rogowski W., (2013), Definitions of Financial Stability. [W:] Urbanek P. (red.), Corporate Governance in the Banking Sector, Łódź : Łódź University Press, s. 13-36.
59
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2013), Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 325-334.
60
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
61
Mesjasz C., (2013), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 298-305.
62
Mesjasz C., (2013), Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance. [W:] Bleicher K. (red.), Human Resources Management: Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen, Künzelsau ; Deutschland : Swiridoff Verl, s. 45-80.
63
Mesjasz C., (2013), Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 70-79.
64
Mesjasz C., (2013), Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 141, s. 37-50; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication
65
Rogowski W., Mesjasz C., (2012), Definicje stabilności finansowej. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 15-26.
66
Mesjasz C., (2012), Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 263-285.
67
Mesjasz C., (2012), Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-32.
68
Mesjasz C., (2012), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-97.
69
Mesjasz C., (2012), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 417-430.
70
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2012), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 463-476.
71
Mesjasz C., (2012), Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 51-73.
72
Mesjasz C., (2012), Ekonomik Güvenlik. [W:] de., Aydın M., Brauch , Polat N., Çelikpala M., Spring (red.), Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe: Okumalar, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 239-257.
73
Mesjasz C., (2012), Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 179-193.
74
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "Sprawy Międzynarodowe", nr 1 (64), s. 138-142.
75
Mesjasz C., (2011), Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 46; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
76
Mesjasz C., (2011), Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 224-248.
77
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "The Polish Quarterly of International Affairs", nr 1 (vol 20), s. 83-86.
78
Mesjasz C., (2011), Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Studenci.pl", s. [1 ekran]; http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
79
Mesjasz C., (2011), Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18
80
Mesjasz C., (2011), Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia, "Przegląd Corporate Governance", 3 (27), s. 19-22.
81
Mesjasz C., (2011), Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy. [W:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny: podręcznik akademicki, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-52.
82
Mesjasz C., (2011), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 129-156.
83
Mesjasz C., (2011), A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 313-332.
84
Mesjasz C., (2011), Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 279-286.
85
Mesjasz C., (2011), Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 46-48.
86
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), (2011), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security: Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, LI, 1815 s.
87
Mesjasz C., (2011), Economic Vulnerability and Economic Security. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 123-156.
88
Mesjasz C., (2010), System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 279-309.
89
Mesjasz C., (2010), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 353-381.
90
Mesjasz C., (2010), Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 55-76.
91
Mesjasz C., (2010), Complexity of Social Systems, "Acta Physica Polonica A", vol. 117, no. 4, s. 706-715; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf
92
Mesjasz C., (2010), UEK miejscem spotkania Conference Board, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
93
Mesjasz C., (2010), Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
94
Mesjasz C., (2010), Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 103-113.
95
Mesjasz C., (2010), Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków, "Przegląd Corporate Governance", nr 4 (24), s. 129-133.
96
Mesjasz C., (2010), Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 141-154.
97
Mesjasz C., (2010), Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 455-469.
98
Mesjasz C., (2009), [Recenzja], "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych", t. 7 (VII), s. 131-134.
99
Mesjasz C., (2009), Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 12 (12), s. 71-80.
100
Mesjasz C., (2009), Interpretations of Complexity of Social Systems. [W:] Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 4.
101
Mesjasz C., (2009), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 428-463.
102
Mesjasz C., (2009), Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 822-829.
103
Nowak A., Mesjasz C., (2009), Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
104
Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A., (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 165-200.
105
Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Stabryła A., Woźniak K., (2009), Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 241-263.
106
Mesjasz C., (2009), Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 277-289.
107
Brauch H., Oswald Spring Ú., Grin J., Mesjasz C., Kameri-Mbote P., Behera N., Chourou B., Krummenacher H. (red.), (2009), Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, v. 4), Berlin : Springer, XLVIII, 1586 s.
108
Mesjasz C., (2009), Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
109
Mesjasz C., (2009), Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych. [W:] Kościk B., Sławińska M. (red.), Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, s. 7-17.
110
Cabała P., Kozioł L., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2009), Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-316.
111
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 47-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313
112
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), (2008), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, v. 3), Berlin : Springer, XXVIII, 1147 s.
113
Mesjasz C., (2008), Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 72-90.
114
Mesjasz C., (2008), Economic Security. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 569-580.
115
Mesjasz C., (2008), Security as Attributes of Social Systems. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 45-62.
116
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003
117
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
118
Mesjasz C., (2008), Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 114-123.
119
Mesjasz C., (2008), Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis. [W:] Minai , Braha D., Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems VI: Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems, New York : Springer, s. 170-177.
120
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2008), Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw. [W:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 138-163.
121
Mesjasz C., (2008), Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13-33.
122
Mesjasz C., (2008), Prediction in Security Theory and Policy. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 889-900.
123
Mesjasz C., (2008), Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 7-21.
124
Mesjasz C., (2008), Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 263-295.
125
Mesjasz C., (2008), Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 51-66.
126
Mesjasz C., (2008), Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 145-147.
127
Mesjasz C., (2007), Złożone systemy adaptacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 3-6.
128
Mesjasz C., (2007), Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 41-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077
129
Mesjasz C., (2007), Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 593-602.
130
Małkus T., (2007), Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 396 k.
131
Mesjasz C., (2007), Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia. [W:] Matematyka i fizyka w socjologii: interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007
132
Mesjasz C., (2007), Ewolucja władania korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 35-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476
133
Mesjasz C., (2006), Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1104, s. 154-164.
134
Mesjasz C., (2006), Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-40.
135
Mesjasz C., (2006), Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882
136
Mesjasz C., (2006), Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-54.
137
Mesjasz C., (2006), Complex Systems Studies and the Concepts of Security, "Kybernetes", vol. 35, iss. 3/4,, s. 471-488.
138
Mesjasz C., (2005), "Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-11.
139
Mesjasz C., (2005), Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 211-218.
140
Mesjasz C., Rogowski W., (2005), A Survey of Definitions of Financial Stability. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 437-465.
141
Mesjasz C., (2005), Mechanizmy władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4, s. 312-322.
142
Mesjasz C., (2005), Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 159-169.
143
Mesjasz C., (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13-31.
144
Mesjasz C., (2004), Analiza systemowa. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 35-36.
145
Bjerke B., Mesjasz C., Hajdukiewicz A., (2004), Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik. [W:] Bjerke B. (red.), Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 301-325.
146
Mesjasz C., (2004), Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej. [W:] Białkiewicz (red.), Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej, Kraków : Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. 79-105.
147
Mesjasz C., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie i Rozwój", nr 45 (3/2004), s. 27.
148
Bjerke B., (2004), Przedmowa do polskiego wydania. [W:] Bjerke B. (red.), Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. [9].
149
Mesjasz C., (2004), Dynamika procesów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 112-113.
150
Mesjasz L., Mesjasz C., (2004), Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833
151
Mesjasz C., (2004), Podejście systemowe. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 416-417.
152
Mesjasz C., (2004), Optymalizacja parametrów projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 386-387.
153
Mesjasz C., (2004), Theories of Corporate Governance. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 353-372.
154
Mesjasz C., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie i Rozwój", nr 45 (3/2004), s. 27.
155
Mesjasz C., (2004), Model sterowania w zarządzaniu procesowym. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 337-338.
156
Mesjasz C., (2004), Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-64.
157
Mesjasz C., (2004), Rachunek optymalizacyjny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 476-477.
158
Mesjasz C., (2004), Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1014, s. 65-72.
159
Mesjasz C., (2004), Organizacja jako system złożony, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 51-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032
160
Mesjasz C., (2003), Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Warszawa : Difin : Szkoła Główna Handlowa, s. 348-364.
161
Mesjasz C., (2003), Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 83-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630
162
Stabryła A., Mesjasz C., (2003), Principal Directions in the Evolution of Strategic Management, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 5-26.
163
Mesjasz C., (2003), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (114), s. 3-16.
164
Mesjasz C., (2002), Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 53-66.
165
Mesjasz C., (2002), Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 91-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/12820
166
Mesjasz C., (2002), Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 424-436.
167
Kozina A., Mesjasz C., (2002), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-71.
168
Mesjasz C., (2002), Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 107-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/15406
169
Mesjasz C., (2001), Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors, "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development)" [on-line], Vol. 1, No 2; http://www.library.utoronto.ca/see/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf
170
Mesjasz C., (2001), Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 57-72.
171
Kozina A., Mesjasz C., (2001), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski. [W:] Czerska M., Rutka R. (red.), Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 154-173.
172
Piekarz H., Mesjasz C., (2001), Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 28-38.
173
Mesjasz C., (2000), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 348-358.
174
Mesjasz C., (2000), Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 209-222.
175
Mesjasz C., (2000), Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 61-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/10699
176
Mesjasz C., (2000), Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994). [W:] Kremenyuk , Sjöstedt G. (red.), International Economic Negotiations: Models Versus Reality, Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, s. 143-166.
177
Mesjasz C., (2000), Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 142), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 258 s.
178
Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 231-264.
179
Mesjasz C., (2000), Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 7-23.
180
Mesjasz C., Mesjasz L., (2000), Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod, "Bank i Kredyt", nr 9, s. 61-75.
181
Mesjasz C., (2000), Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7, s. 56-58.
182
Mesjasz C., (1999), Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, "Bank i Kredyt", nr 3, s. 38-42.
183
Mesjasz C., (1999), Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 14-19.
184
Mesjasz C., (1999), Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 364-397.
185
Mesjasz C., (1998), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 144-181.
186
Mesjasz C., (1998), Modele procesu negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 149-163.
187
Mesjasz C., (1998), Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (94), s. 55-68.
188
Brauch H., Mesjasz C., Möller B., (1998), Controlling Weapons in the Quest for Peace : Non-Violent Defence, Arms Control, Disarmament, and Conversion. [W:] Alger (red.), The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-First Century, Tokyo ; New York : United Nations University Press, s. 15-53.
189
Mesjasz C., (1998), Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne", "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-13.
190
Mesjasz C., (1997), Założenia analizy negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 67-80.
191
Mesjasz C., (1997), Proste modele konfliktów i negocjacji, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13, s. 46-48.
192
Mesjasz C., (1997), O języku polskiego gospodarowania, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 26-28.
193
Mesjasz C., (1997), Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 251-281.
194
Mesjasz C., (1996), Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 159-185.
195
Mesjasz C., (1996), Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne, "Ad Meritum", nr 4, s. 36-48.
196
Mesjasz C., (1996), Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 36-38.
197
Mesjasz C., (1996), Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 83-96.
198
Mesjasz C., (1996), Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Jerschina J. (red.), Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM" : Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 131-149.
199
Mesjasz L., Mesjasz C., (1996), O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 45.
200
de Wilde J., (1996), Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny", "Ad Meritum", nr 3, s. 57-71.
201
Mesjasz C., (1996), Założenia analizy negocjacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (85), s. 33-44.
202
Mesjasz C., (1995), Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 12-13, 23.
203
Mesjasz C., (1995), Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 170-200.
204
Mesjasz C., (1995), Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna, "Ad Meritum", nr 2, s. 82-89.
205
Mesjasz C. (red.), (1994), Security Challenges after the Cold War, Mosbach : AFES-Press, 107 s.
206
Mesjasz C., (1994), Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations, "Cybernetics and Systems", vol. 25, iss. 6,, s. 763-779.
207
Mesjasz C., (1994), O etyce raz jeszcze. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 32-35.
208
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
209
Mesjasz C. (red.), (1994), Security and Disarmament in North-East Asia, Mosbach : AFES-Press, 63 s.
210
Mesjasz C., (1993), Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 33-45.
211
Mesjasz C., (1993), Gry dla negocjatorów, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 31-32.
212
Mesjasz C., Skarbek T., (1992), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-54.
213
Mesjasz C., (1992), Skład zespołu negocjacyjnego, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 22-24.
214
Mesjasz C., (1992), Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60.
215
Martyniak Z., Czekaj J., Piekarz H., Wdowiak W., Mesjasz C., Potocki A., (1992), Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 86-130.
216
Mesjasz C., (1992), Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 105-120.
217
Potocki A., Mesjasz C., Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 7-85.
218
Mesjasz C., (1992), Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 41-58.
219
Mesjasz C., (1992), Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 27-28.
220
Czekaj J., Martyniak Z., Mesjasz C., Piekarz H., Potocki A., Wdowiak W., (1992), Przebieg i wyniki badań empirycznych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 131-198.
221
Mesjasz C., (1991), Funkcje systemów wspomagania zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 25-38.
222
Mesjasz C., (1991), Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 113-128.
223
Mesjasz C., Skarbek T., (1991), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 35-50.
224
Mesjasz C., Chechelski M., Kozina A., (1991), Instrumenty zarządzania. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 199-256, [1] k. złoż..
225
Mesjasz C., (1991), Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100.
226
Mesjasz C. (red.), (1991), Political Stability and European Developments, Mosbach : AFES-Press, 45 s.
227
Mesjasz C., Skarbek T., (1991), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79-99.
228
Mesjasz C., (1991), Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 117-133.
229
Mesjasz C., (1990), Podstawy analizy złożoności systemów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 39-53.
230
Mesjasz C., (1990), Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 63-83.
231
Mesjasz C., (1990), Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji, "Prakseologia", nr 3-4, s. 97-115.
232
Mesjasz C., (1990), Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 79-97.
233
Mesjasz C., (1989), Kompendium wiedzy systemowej, "Przegląd Organizacji", nr 6 (593), s. 32-33.
234
Mesjasz C., (1989), Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych, Prom. Stabryła A., Kraków : , 307 k.
235
Mesjasz C., (1989), Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 78-89.
236
Mesjasz C., Potocki A., (1989), Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 25-45.
237
Mesjasz C., (1988), Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 63-88.
238
Mesjasz C., Skarbek T., (1988), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122-134.
239
Mesjasz C., (1988), Applications of Systems Modelling in Peace Research, "Journal of Peace Research", vol. 25, iss. 3, s. 291-334.
240
Mesjasz C., (1988), Rozwój środków orgatechnicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 259, s. 23-42.
241
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego, oprac. C. Mesjasz, (1988) "Poradnik Organizatora", nr 4, s. 2-6.
242
Kozina A., Mesjasz C., (1987), M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora, "Przegląd Organizacji", nr 10 (573), s. 45-46.
243
Mesjasz C., (1986), Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 197-219.
244
Mesjasz C., Skarbek T., (1986), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 37-63.
245
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9 (548), s. 26-27.
246
Kozina A., Mesjasz C., (1985), O systemie pojęć systemowych raz jeszcze, "Przegląd Organizacji", nr 2 (541), s. 20-21, 30.
247
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 10 (549), s. 22-25.
248
Kozina A., Mesjasz C., (1985), Teoria systemów, "PTI Przegląd Techniczny", nr 45, s. 22-23.
249
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3, "Przegląd Organizacji", nr 11 (550), s. 26-29.
250
Mesjasz C., (1984), Postęp techniczny w biurze, "Problemy Postępu Technicznego", nr 1, s. 8-10.
251
Kozina A., Mesjasz C., (1984), Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 139-156.
252
Lisiński M., Mesjasz C., (1984), Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 19-41.
253
Mesjasz C., (1984), Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 189-207.
254
Mesjasz C., (1982), Pułapy i pułapki, "Przegląd Organizacji", nr 11 (514), s. 32-33.
255
Mesjasz C., (1982), O teorii systemów i możliwości jej zastosowania, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 10-11 (393-394), s. 39.
256
Mesjasz C., (1982), Założenia oceny niezawodności organizacji, "Problemy Postępu Technicznego", nr 3, s. 7-10.
257
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
258
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
259
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
260
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
261
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
262
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
263
Piekarz H., Mesjasz C., Barczak B., Walas-Trębacz J., Cabała P., Rychter T., (2002), Systemy wczesnego ostrzegania w firmie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
1
@article{UEK:2168353854,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal",
journal = "CONNECT e-Magazine by ICCPM",
number = "iss. 39",
pages = "10-13",
year = "2021",
}
2
@inbook{UEK:2168350096,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "27-36",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
3
@inbook{UEK:2168351666,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoria złożoności a innowacyjność organizacji",
booktitle = "Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia",
pages = "15-28",
adress = "Wrocław",
publisher = "Politechnika Wrocławska",
year = "2020",
isbn = "978-83-7493-135-9",
}
4
@article{UEK:2168342551,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 7, 2",
pages = "54-66",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.2.4},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286},
}
5
@article{UEK:2168336039,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "3-8",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.2.01},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601},
}
6
@article{UEK:2168343740,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2(21)",
pages = "43-59",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2102},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1845/1439},
}
7
@unpublished{UEK:2168338583,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
8
@inbook{UEK:2168329267,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
9
@inbook{UEK:2168329273,
author = "Janusz Czekaj and Czesław Mesjasz and Bernard Ziębicki",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
10
@inbook{UEK:2168323761,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
11
@inbook{UEK:2168329203,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
12
@inbook{UEK:2168327233,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems",
pages = "24-32",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-96661-8_3},
url = {},
issn = "2213-8684",
isbn = "978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8",
}
13
@article{UEK:2168327647,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 1, cz. 1",
pages = "107-121",
year = "2018",
url = {http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_10.pdf},
}
14
@article{UEK:2168332255,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "18-36",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc},
}
15
@article{UEK:2168325997,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 6, cz. 1",
pages = "217-230",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf},
}
16
@article{UEK:2168325929,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (937)",
pages = "62-64",
year = "2018",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb247893/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.02.pdf},
}
17
@article{UEK:2168318761,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ignorancja i wiedza w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (930)",
pages = "3-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.07.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249757dd5/po.2017.07.01.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168316859,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Socio-economic Inequality and Systems Approach",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "163-178",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
19
@inbook{UEK:2168322335,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "15-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
20
@inbook{UEK:2168313299,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "99-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
21
@article{UEK:2168319461,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 8",
pages = "18-31",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.2},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487153},
}
22
@article{UEK:2168319377,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "322",
pages = "102-120",
year = "2017",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf},
}
23
@article{UEK:2168318695,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 3 (368), t. 1",
pages = "264-274",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171484082},
}
24
@inbook{UEK:2168318269,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy",
pages = "173-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-08-9",
}
25
@article{UEK:2168318693,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 9",
pages = "69-86",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.5},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699},
}
26
@inbook{UEK:2168309219,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking",
booktitle = "Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace",
pages = "421-450",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-43884-9_18},
url = {},
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9",
}
27
@book{UEK:2168312571,
author = "Agata Adamska and Czesław Mesjasz and Piotr Urbanek",
title = "Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0",
}
28
@inbook{UEK:2168310713,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "307-316",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
29
@article{UEK:2168311739,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "25",
pages = "63-78",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2016.25.05},
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf},
}
30
@article{UEK:2168306867,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Paradoksy w systemowej teorii zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "398-418",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.421.33},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634},
}
31
@article{UEK:2168307577,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "263",
pages = "19-35",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication},
}
32
@article{UEK:2168307993,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "229-243",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf},
}
33
@article{UEK:2168310499,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "444",
pages = "317-330",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.444.29},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015},
}
34
@article{UEK:2168308189,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "99-107",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,725,Czeslaw_Mesjasz_Lidia_Mesjasz_Wlasnosc_nadzor_i_kontrola_korporacyjna_jako_cechy_internacjonalizacji_przedsiebiorstwa.html},
}
35
@inbook{UEK:2168310491,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik",
title = "Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "240-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
36
@inbook{UEK:2168293183,
author = "Katarzyna Bartusik and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Mariusz Sołtysik",
title = "Podejście systemowe w projektowaniu organizacji",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "225-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
37
@unpublished{UEK:2168318883,
author = "Bożena Tyran",
title = "Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003244},
}
38
@inbook{UEK:2168292989,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Krzysztof Woźniak and Katarzyna Bartusik",
title = "Interpretacja i zakres metodologii projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "17-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
39
@inbook{UEK:2168304327,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "The Patterns of Sovereign Debt Negotiations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "153-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
40
@inbook{UEK:2168288789,
author = "Adam Stabryła and Paweł Cabała and Czesław Mesjasz",
title = "Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
41
@inbook{UEK:2168296359,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "219-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
42
@inbook{UEK:2168294271,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Complex Systems Studies and Terrorism",
booktitle = "Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence",
pages = "35-71",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1705-1_2},
url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4939-1705-1_2#page-1},
issn = "1860-0832",
isbn = "978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1",
}
43
@article{UEK:2168301699,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "378-389",
year = "2015",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf},
}
44
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
45
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Katarzyna Bartusik and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
46
@article{UEK:2168293615,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "11-23",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
47
@inbook{UEK:2168309217,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal",
booktitle = "Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "85-100",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7865-409-4",
}
48
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
49
@inbook{UEK:2168294947,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "21-39",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
50
@article{UEK:2168293129,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "336-346",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.32},
url = {},
}
51
@inbook{UEK:2168287561,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "35-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
52
@inbook{UEK:2168282695,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "The Meaning of Risk in Negotiation",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "43-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
53
@inbook{UEK:2168279107,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie",
booktitle = "Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki",
pages = "121-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7930-325-0",
}
54
@inbook{UEK:2168286547,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "157-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
55
@unpublished{UEK:2168295125,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "277-311",
year = "2014",
}
56
@inbook{UEK:2168285339,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "129-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
57
@article{UEK:2168283141,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,395,Czeslaw_Mesjasz_Dostosowanie_sie_partnerow_w_negocjacjach_miedzykulturowych.html},
}
58
@inbook{UEK:2168276487,
author = "Czesław Mesjasz and Wojciech Rogowski",
title = "Definitions of Financial Stability",
booktitle = "Corporate Governance in the Banking Sector",
pages = "13-36",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódź University Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7525-976-6",
}
59
@inbook{UEK:2168271606,
author = "Janusz Czekaj and Czesław Mesjasz and Bernard Ziębicki",
title = "Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "325-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
60
@misc{UEK:2168271276,
author = "Jerzy Hausner and Mirosława Marody and Piotr Sztompka and Anna Giza and Jerzy Mikulowski Pomorski and Paweł Białynicki-Birula and Igor Styn and Czesław Mesjasz and Anna Karwińska and Stanisław Mazur",
title = "Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium Dobre Zarządzanie]",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "62-84",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf},
}
61
@inbook{UEK:2168271572,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "298-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
62
@inbook{UEK:2168295179,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance",
booktitle = "Human Resources Management",
pages = "45-80",
adress = "Künzelsau; Deutschland",
publisher = "Swiridoff Verl",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-3-89929-075-2",
}
63
@inbook{UEK:2168271388,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "70-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
64
@article{UEK:2168271378,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "141",
pages = "37-50",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication},
}
65
@inbook{UEK:2168256384,
author = "Wojciech Rogowski and Czesław Mesjasz",
title = "Definicje stabilności finansowej",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "15-26",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
66
@inbook{UEK:2168242754,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "263-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
67
@inbook{UEK:2168235724,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "23-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
68
@inbook{UEK:2168237846,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
69
@inbook{UEK:2168238002,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
70
@inbook{UEK:2168238024,
author = "Janusz Czekaj and Czesław Mesjasz and Bernard Ziębicki",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
71
@unpublished{UEK:2168263410,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "51-73",
year = "2012",
}
72
@inbook{UEK:2168295165,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Ekonomik Güvenlik",
booktitle = "Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe",
pages = "239-257",
adress = "İstanbul",
publisher = "İstanbul Bilgi Üniversitesi",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-605-399-253-0",
}
73
@inbook{UEK:2168256388,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "179-193",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
74
@article{UEK:2168224428,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "1 (64)",
pages = "138-142",
year = "2011",
}
75
@misc{UEK:2168344802,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "46",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
76
@unpublished{UEK:2168255378,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "224-248",
year = "2011",
}
77
@article{UEK:2168224430,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "The Polish Quarterly of International Affairs",
number = "1 (vol 20)",
pages = "83-86",
year = "2011",
}
78
@article{UEK:2168241822,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Studenci.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2011",
url = {http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html},
}
79
@misc{UEK:2168344990,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "34-35",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18},
}
80
@article{UEK:2168256568,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "3 (27)",
pages = "19-22",
year = "2011",
}
81
@inbook{UEK:2166048700,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy",
booktitle = "Ład korporacyjny",
pages = "15-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-264-1167-0",
}
82
@article{UEK:2168220310,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "129-156",
year = "2011",
}
83
@inbook{UEK:2168228140,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "313-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
84
@article{UEK:2168222644,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "279-286",
adress = "",
year = "2011",
}
85
@article{UEK:2168224522,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "46-48",
year = "2011",
}
86
@book{UEK:2168221702,
title = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Grin John,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
editor = Chourou Béchir,
editor = Dunay Pál,
editor = Birkmann Jörn,
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
87
@inbook{UEK:2168221708,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Economic Vulnerability and Economic Security",
booktitle = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
pages = "123-156",
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
88
@unpublished{UEK:2168230916,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "279-309",
year = "2010",
}
89
@inbook{UEK:2165522895,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "353-381",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
90
@inbook{UEK:2168254870,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "55-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "83-907357-8-4",
}
91
@article{UEK:2165629116,
author = "C. Mesjasz",
title = "Complexity of Social Systems",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 117, no. 4",
pages = "706-715",
year = "2010",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf},
}
92
@misc{UEK:2168274909,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "UEK miejscem spotkania Conference Board",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "42",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
93
@misc{UEK:2168274893,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "22-23",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
94
@inbook{UEK:2165753459,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "103-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
95
@article{UEK:2168256570,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "4 (24)",
pages = "129-133",
year = "2010",
}
96
@inbook{UEK:2165403283,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
97
@inbook{UEK:2168288585,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych",
booktitle = "Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "455-469",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-393-1",
}
98
@article{UEK:2165725722,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych",
number = "t. 7 (VII)",
pages = "131-134",
year = "2009",
}
99
@article{UEK:2165721282,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "12 (12)",
pages = "71-80",
year = "2009",
url = {},
}
100
@misc{UEK:2166385670,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Interpretations of Complexity of Social Systems",
booktitle = "Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009",
pages = "4",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2009",
}
101
@unpublished{UEK:2168219020,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "428-463",
year = "2009",
}
102
@article{UEK:50341,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "822-829",
adress = "",
year = "2009",
}
103
@article{UEK:2168275079,
author = "Agnieszka Nowak and Czesław Mesjasz",
title = "Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
104
@inbook{UEK:2162149816,
author = "Jan Beliczyński and Czesław Mesjasz and Adam Stabryła",
title = "Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "165-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
105
@inbook{UEK:2162157457,
author = "Paweł Cabała and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Adam Stabryła and Krzysztof Woźniak",
title = "Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "241-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
106
@article{UEK:50334,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "277-289",
adress = "",
year = "2009",
}
107
@book{UEK:2165385069,
title = "Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Grin John,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
editor = Behera Navnita Chadha,
editor = Chourou Béchir,
editor = Krummenacher Heinz,
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2009",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-68487-9",
}
108
@misc{UEK:2168274489,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "28-29",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
109
@inbook{UEK:2165725909,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych",
booktitle = "Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju",
pages = "7-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wieś Jutra",
year = "2009",
isbn = "83-89503-72-7",
}
110
@inbook{UEK:2162157542,
author = "Paweł Cabała and Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Krzysztof Woźniak",
title = "Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "265-316",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
111
@article{UEK:50504,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "47-64",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313},
}
112
@book{UEK:2165378640,
title = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Grin John,
editor = Dunay Pál,
editor = Behera Navnita Chadha,
editor = Chourou Béchir,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
editor = Liotta P.H.,
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
113
@inbook{UEK:2165620739,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "72-90",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
114
@inbook{UEK:2165384926,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Economic Security",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "569-580",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
115
@inbook{UEK:2165384889,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Security as Attributes of Social Systems",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "45-62",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
116
@article{UEK:51346,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "45-59",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003},
}
117
@inbook{UEK:2165798054,
author = "Czeslaw Mesjasz and Andrzej Kozina and Tomasz Malkus",
title = "Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia",
booktitle = "Servicios Sociales",
pages = "137-168",
adress = "Madrid",
publisher = "Ediciones Académicas, S.A.",
year = "2008",
isbn = "978-84-96062-66-5",
}
118
@inbook{UEK:50971,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "114-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
119
@inbook{UEK:2168295159,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems VI",
pages = "170-177",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2008",
url = {http://necsi.edu/events/iccs6/viewpaper.php?id=147},
issn = "",
isbn = "978-3-540-85080-9",
}
120
@inbook{UEK:2165906731,
author = "Adam Stabryła and Paweł Cabała and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Krzysztof Woźniak",
title = "Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw",
booktitle = "Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu",
pages = "138-163",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-15-0",
}
121
@inbook{UEK:2168273074,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego",
booktitle = "Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "13-33",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-155-5",
}
122
@inbook{UEK:2165385031,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Prediction in Security Theory and Policy",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "889-900",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
123
@article{UEK:2168236612,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "7-21",
year = "2008",
}
124
@unpublished{UEK:2168230330,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "263-295",
year = "2008",
}
125
@inbook{UEK:2168294705,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "83-907357-7-6",
}
126
@article{UEK:2168338995,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1",
pages = "145-147",
year = "2008",
}
127
@article{UEK:51123,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożone systemy adaptacyjne",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "3-6",
year = "2007",
}
128
@article{UEK:50731,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "41-57",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077},
}
129
@article{UEK:51013,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "593-602",
adress = "",
year = "2007",
}
130
@unpublished{UEK:52360,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
131
@misc{UEK:2168241816,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia",
booktitle = "Matematyka i fizyka w socjologii",
pages = "",
year = "2007",
url = {http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf},
}
132
@article{UEK:50881,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ewolucja władania korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "35-53",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476},
}
133
@article{UEK:51708,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1104",
pages = "154-164",
adress = "",
year = "2006",
}
134
@inbook{UEK:2168244472,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny",
booktitle = "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym",
pages = "29-40",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2006",
isbn = "83-7171-932-9",
}
135
@article{UEK:52728,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "47-62",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882},
}
136
@inbook{UEK:2166218708,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "47-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
137
@article{UEK:2168233776,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Complex Systems Studies and the Concepts of Security",
journal = "Kybernetes",
number = "vol. 35, iss. 3/4,",
pages = "471-488",
year = "2006",
}
138
@article{UEK:52462,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Lekkość słowa : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "7-11",
year = "2005",
}
139
@inbook{UEK:2168248452,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej",
booktitle = "TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami",
pages = "211-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-173-0",
}
140
@inbook{UEK:2166557546,
author = "Czesław Mesjasz and Wojciech Rogowski",
title = "A Survey of Definitions of Financial Stability",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "437-465",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
141
@article{UEK:52834,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Mechanizmy władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4",
pages = "312-322",
adress = "",
year = "2005",
}
142
@inbook{UEK:2168232282,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce",
pages = "159-169",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-235-9",
}
143
@inbook{UEK:2168272120,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teorie nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "13-31",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2004",
isbn = "83-7171-732-6",
}
144
@inbook{UEK:2168269848,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Analiza systemowa",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "35-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
145
@inbook{UEK:2168269174,
author = "Bjärn Bjerke and Czesław Mesjasz and Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik",
booktitle = "Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji",
pages = "301-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-15-9",
}
146
@inbook{UEK:2168335861,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-907357-5-X",
}
147
@article{UEK:2168252100,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "45 (3/2004)",
pages = "27",
year = "2004",
}
148
@misc{UEK:2168269162,
author = "Bjärn Bjerke",
title = "Przedmowa do polskiego wydania",
booktitle = "Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji",
pages = "[9]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-15-9",
}
149
@inbook{UEK:2168269950,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Dynamika procesów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "112-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
150
@article{UEK:2168219504,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "109-128",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833},
}
151
@inbook{UEK:2168270166,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście systemowe",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "416-417",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
152
@inbook{UEK:2168270158,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Optymalizacja parametrów projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "386-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
153
@inbook{UEK:2168222078,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Theories of Corporate Governance",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "353-372",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
154
@article{UEK:2168252102,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "45 (3/2004)",
pages = "27",
year = "2004",
}
155
@inbook{UEK:2168270136,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Model sterowania w zarządzaniu procesowym",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "337-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
156
@inbook{UEK:2165991585,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
157
@inbook{UEK:2168270194,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Rachunek optymalizacyjny",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "476-477",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
158
@article{UEK:52772,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1014",
pages = "65-72",
adress = "",
year = "2004",
}
159
@article{UEK:2168220412,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Organizacja jako system złożony",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "51-66",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032},
}
160
@inbook{UEK:2168234504,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu",
booktitle = "TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw",
pages = "348-364",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin; Szkoła Główna Handlowa",
year = "2003",
isbn = "83-7251-389-9",
}
161
@article{UEK:2168222614,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "83-102",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630},
}
162
@article{UEK:2168230634,
author = "Adam Stabryła and Czesław Mesjasz",
title = "Principal Directions in the Evolution of Strategic Management",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "5-26",
year = "2003",
}
163
@article{UEK:2168229880,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (114)",
pages = "3-16",
year = "2003",
}
164
@inbook{UEK:2168238336,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego",
pages = "53-66",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2002",
isbn = "83-7171-578-1",
}
165
@article{UEK:2168225412,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "91-109",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12820},
}
166
@inbook{UEK:2168226451,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "424-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
167
@inbook{UEK:2168224894,
author = "Andrzej Kozina and Czesław Mesjasz",
title = "Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "53-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
168
@article{UEK:2168230988,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "107-125",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15406},
}
169
@article{UEK:2168267560,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors",
journal = "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development)",
number = "Vol. 1, No 2",
pages = "",
year = "2001",
url = {http://www.library.utoronto.ca/see/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf},
}
170
@article{UEK:2168236318,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "57-72",
year = "2001",
}
171
@inbook{UEK:2168302871,
author = "Andrzej Kozina and Czesław Mesjasz",
title = "Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski",
booktitle = "Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach",
pages = "154-173",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88829-27-0",
}
172
@inbook{UEK:2166550485,
author = "Halina Piekarz and Czesław Mesjasz",
title = "Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "28-38",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
173
@inbook{UEK:2168238050,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "348-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
174
@inbook{UEK:2168229956,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "209-222",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
175
@article{UEK:2168224178,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "61-76",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10699},
}
176
@inbook{UEK:2168269424,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994)",
booktitle = "International Economic Negotiations",
pages = "143-166",
adress = "Cheltenham; Northampton",
publisher = "Edward Elgar Publishing",
year = "2000",
isbn = "1-84064-167-3",
}
177
@book{UEK:2168237748,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-062-3",
}
178
@unpublished{UEK:2168232590,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "231-264",
year = "2000",
}
179
@article{UEK:2168229776,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "7-23",
year = "2000",
}
180
@article{UEK:2168231878,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "9",
pages = "61-75",
year = "2000",