Publikacje wybranego autora

Mendys Stanisław

Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej,

1

Tytuł:
Produkt rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 87-124. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229510
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Kazimiera Mendys , Stanisław Mendys , Teresa Mrozek
Tytuł:
Wycena wartości ryzyka spowodowanego osuwiskiem dla obszaru zlewni Bystrzanki w gminie Gorlice = Assessment of the Landslide Risk Value for the Bystrzanka Catchment Area in the Gorlice Community
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (29) (2006) , s. 155-174. - Summ.
Nr:
2168343023
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Produkt rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 61-89
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Kazimiera Mendys , Stanisław Mendys , Teresa Mrozek
Tytuł:
Propozycja metody wyceny wartości ryzyka związanego z osuwiskiem = Proposal of a Landslide Risk Valuation Method
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (28) (2005) , s. 164-173. - Summ.
Nr:
2168343025
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rezerwy w rachunkowości bankowej
Źródło:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 270-282 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231470
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Produkt rewizji sprawozdań finansowych / Stanisław MENDYS // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 87-124. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
2
Wycena wartości ryzyka spowodowanego osuwiskiem dla obszaru zlewni Bystrzanki w gminie Gorlice = Assessment of the Landslide Risk Value for the Bystrzanka Catchment Area in the Gorlice Community / Kazimiera Mendys, Stanisław MENDYS, Teresa Mrozek // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (29) (2006), s. 155-174. - Summ. - ISSN 0867-8898
3
Produkt rewizji sprawozdań finansowych / Stanisław MENDYS // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 61-89. - ISBN 83-7228-166-1
4
Propozycja metody wyceny wartości ryzyka związanego z osuwiskiem = Proposal of a Landslide Risk Valuation Method / Kazimiera Mendys, Stanisław MENDYS, Teresa Mrozek // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (28) (2005), s. 164-173. - Summ. - ISSN 0867-8898
5
Rezerwy w rachunkowości bankowej / Stanisław MENDYS // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 270-282. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-05-7
1
Mendys S., (2012), Produkt rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 87-124.
2
Mendys K., Mendys S., Mrozek T., (2006), Wycena wartości ryzyka spowodowanego osuwiskiem dla obszaru zlewni Bystrzanki w gminie Gorlice, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (29), s. 155-174.
3
Mendys S., (2005), Produkt rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 61-89.
4
Mendys K., Mendys S., Mrozek T., (2005), Propozycja metody wyceny wartości ryzyka związanego z osuwiskiem, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (28), s. 164-173.
5
Mendys S., (1999), Rezerwy w rachunkowości bankowej. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 270-282.
1
@inbook{UEK:2168229510,
author = "Stanisław Mendys",
title = "Produkt rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "87-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
2
@article{UEK:2168343023,
author = "Kazimiera Mendys and Stanisław Mendys and Teresa Mrozek",
title = "Wycena wartości ryzyka spowodowanego osuwiskiem dla obszaru zlewni Bystrzanki w gminie Gorlice",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (29)",
pages = "155-174",
year = "2006",
}
3
@inbook{UEK:2165192251,
author = "Stanisław Mendys",
title = "Produkt rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "61-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
4
@article{UEK:2168343025,
author = "Kazimiera Mendys and Stanisław Mendys and Teresa Mrozek",
title = "Propozycja metody wyceny wartości ryzyka związanego z osuwiskiem",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (28)",
pages = "164-173",
year = "2005",
}
5
@inbook{UEK:2168231470,
author = "Stanisław Mendys",
title = "Rezerwy w rachunkowości bankowej",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "270-282",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID