Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Efektywność zastosowań benchmarkingu do doskonalenia organizacji usług instytucji użyteczności publicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
368 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, promotor zastępczy: Janusz CZEKAJ, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/731
Nr:
2168221656
doktorat
2

Tytuł:
Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych = The Fundations of Self-organisation in Business Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Próba zastosowania systemów workflow w administracji samorządowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
288 k.: il.,; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, promotor zastępczy: Janusz CZEKAJ, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/370
Nr:
2168231524
doktorat
4

Tytuł:
Anglosaski czy zachodnioeuropejski model zarządzania przedsiębiorstwami dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej? (Na przykładzie ustawodawstwa polskiego)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002) , s. 6-12 - Bibliogr.
Nr:
2168295947
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Koncepcja samoorganizacji i jej niektóre zastosowania w organizacji procesów biznesowych = The Concept of Self-organisation and Some of its Applications in the Organisation of Business Processes
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224896
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Samoorganizacja rojów owadów społecznych a praktyka zarządzania = Selforganization of Swarms of Social Insects and the Practice of Managamenet
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 3 (626), s. 83-84 - Bibliogr.
Nr:
2168267570
varia
7

Tytuł:
Nowe metody i koncepcje zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-142-5
Nr:
2168229130
skrypt
8

Tytuł:
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi raz jeszcze
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2002) , s. 11
Nr:
2168226098
polemika
9

Tytuł:
Przypadki pracy grupowej w brazylijskim przemyśle samochodowym = Cases of Group Work in the Brasilian Car Industry
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 5 (628), s. 80-83 - Bibliogr.
Nr:
2168267572
varia
10

Tytuł:
Samoorganizacja i pojęcia pokrewne = Self-organization and Related Notions
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 1 (624), s. 101-102 - Bibliogr.
Nr:
2168267564
varia
11

Tytuł:
Tayloryzm wczoraj i dziś = Taylorism Yesterday and Today
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223328
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Dziesięć stylów kierowania według D. Chalvina = Ten Styles of Management Accounting According to D. Chalvin
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 8 (631), s. 85-88 - Bibliogr.
Nr:
2168269550
varia
13

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w.
Wydanie:
Wyd. 4 uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
252 [2] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-120-4
Nr:
2168272276
podręcznik
14

Tytuł:
Analiza funkcjonalna
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 11, s. 86-88
Nr:
2168334807
varia
15

Tytuł:
Sztuka prowadzenia zebrań
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 3, s. 86-88
Nr:
2168334777
varia
16

Tytuł:
Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2001. - nr 3 (105), s. 95-98 - Bibliogr.
Nr:
2168245606
varia
17

Tytuł:
Sto lat nauk o zarządzaniu : przegląd największych osiągnięć w przekroju kolejnych ćwierćwieczy XX stulecia = The Hundred Years of Management Science : the Review of the Greatest Achievements in the Successive Quarters of the XX Century
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 405-416. - Summ.
ISBN:
83-231-1380-7
Nr:
2168240774
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Twoja firma w oczach klienta
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 2, s. 80-82
Nr:
2168334775
varia
19

Tytuł:
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2001) , s. 30
Nr:
2168332091
polemika
20

Tytuł:
Przyszłościowe zasady zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 9, s. 84-85
Nr:
2168334803
varia
21

Tytuł:
Na marginesie rozprawy z logistyki
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 8, s. 93-94
Nr:
2168334801
varia
22

Tytuł:
O koncepcjach zarządzania raz jeszcze
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 4, s. 81-83 - Bibliogr.
Nr:
2168334809
varia
23

Tytuł:
Metoda Marion
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 10, s. 80-82
Nr:
2168334805
varia
24

Tytuł:
Wywiad gospodarczy w wydaniu francuskim
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 6, s. 86-88
Nr:
2168334797
varia
25

Tytuł:
Czego powinny nas nauczyć niepowodzenia reengineeringu i zarządzania jakością całkowitą (TQM)?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 7, s. 93-94
Nr:
2168334799
varia
26

Tytuł:
Zarządzanie jakością totalną (TQM) i zarządzanie "wyszczuplające" (Lean Management) a reengeneering = Total Quality Management (TQM) and Lean Management in Relation to Reengineering
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000) , s. 153-161. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254606
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Z doświadczeń nad wdrażaniem analitycznego wartościowania pracy
Źródło:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (2000) , s. 50-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168230596
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Nowy toyotyzm
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 12 (611) (2000) , s. 4-7 - Bibliogr.
Nr:
2168295945
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wywiad gospodarczy - pierwsza rodzima monografia
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 6 (605) (2000) , s. 29-30
Nr:
2168226146
recenzja
30

Tytuł:
Rewolucja czy ewolucja w zarządzaniu
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 10, s. 30-31
Nr:
2168334761
varia
31

Tytuł:
Ciągłość i zmiana w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem = Continuity and Change in Theory and Practice of Business Management
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 851 (2000) , s. 363-369. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmian: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 10-13 czerwca 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168224328
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Paradoksalna aktualność Taylora = Paradoxical Topicality of Taylor
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 8 (607), s. 30-31 - Bibliogr.
Nr:
2168245032
varia
33

Tytuł:
Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji = Symptoms of the Inefficiency of Information and the Criteria Used to Assess the Quality of Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224436
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
421 s., [1] k. złoż.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224816
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
35

Tytuł:
Efektywność organizacji
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 11, s. 31
Nr:
2168334765
varia
36

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski : 1882-1958
Źródło:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 33-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255020
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Rewolucja hipermarketów = The Hyper-market Revolution
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 9 (2000) , s. 29-30
Nr:
2168334755
recenzja
38

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Pszczołowskim = In Memory of Professor Tadeusz Pszczołowski
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 2 (601), s. 1
Nr:
2168226066
varia
39

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220630
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
O postmodernizmie w teorii organizacji : (uwagi na marginiesie książki M.J. Hatch pt. "Teoria organizacji")
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 5 (604) (2000) , s. 6-7
Nr:
2168226134
recenzja
42

Tytuł:
Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 7 (2000) , s. 30-31
Nr:
2168334743
recenzja
43

Tytuł:
Chester I. Barnard (1886-1961)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2000. - nr 3 (101), s. 111-116 - Bibliogr.
Nr:
2168245468
varia
44

Tytuł:
Profesor Andrej Bajcura (1925-1999) - nasz słowacki przyjaciel
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 12, s. 26-27
Nr:
2168334769
varia
45

Tytuł:
L'Art du Management, Editions Willage Mondial, Paris 1997, ss. 768
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (96) (1999) , s. 67-73. - Bibliogr.
Nr:
2168336743
recenzja
46

Tytuł:
Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle = Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 402-412
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233540
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Metody organizacji i zarządzania
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
259 s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-014-3
Nr:
2168270380
podręcznik
48

Tytuł:
Ciągłe ulepszanie czy radykalna przebudowa : antynomie japońskich i amerykańskich koncepcji zarządzania = Constant improvements or radical reconstruction : antinomies in Japanese and American conceptions of management
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (98) (1999) , s. 3-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336749
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
The Pioneers of Organization and Management Science in Central and Eastern Europe
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 31-51
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235352
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 273-279
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243832
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Tytuł:
Reengineering versus Lean Management : w poszukiwaniu europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 271-282 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767946
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej (1900-1945). Część druga
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 1 (37) (1999) , s. 18-21 - Bibliogr.
Nr:
2168291663
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Luka wydawnicza w zakresie metod i technik zarządzania w Polsce - w stosunku do francuskich publikacji książkowych
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (97) (1999) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
2168243034
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
W sprawie koncepcji zarządzania : na marginesie lektury
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (99) (1999) , s. 111-115. - Bibliogr.
Nr:
2168243008
recenzja
55

Tytuł:
Value Analysis in Contemporary Management Concepts and Methods
Źródło:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 283-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238914
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Jeszcze raz o tak zwanej prawdzie w nauce o zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1999) , s. 40
Nr:
2168332087
polemika
57

Tytuł:
Zaćmienie słońca
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1999) , s. 35
Nr:
2168332081
polemika
58

Tytuł:
Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku = Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 455-465
ISBN:
83-908267-8-X
Nr:
2168233728
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 15 pionierów
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 1999
Opis fizyczny:
168 s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-85-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168309837
monografia
60

Tytuł:
Preambuła
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1999. - nr 3 (97), s. 3-4
Nr:
2168243026
varia
61

Tytuł:
Innowacje w służbie gospodarki = Innovation od Duty of Economy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1999. - R. 50, nr 1, s. 23-24
Tryb dostępu:
Nr:
2168334735
varia
62

Tytuł:
Metody zarządzania strategicznego
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-122
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306319
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Witold Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (92) (1998) , s. 85-88. - Bibliogr.
Nr:
2168230540
recenzja
64

Tytuł:
Metodologia wartościowania pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Antykwa, 1998
Opis fizyczny:
321 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-60-0
Nr:
2168288993
monografia
65

Tytuł:
System Lean Management = Lean Management System
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (91) (1998) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230530
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
370 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168229964
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
67

Tytuł:
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 16-74
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Podstawy ewolucji i dyfuzji metod organizacji i zarządzania
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 9-15
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168229966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Hoishin - japońska metoda zarządzania = Hoishin - Japanese Manangement Method
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336735
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 123-190
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Autor:
Martyniak Zbigniew , Mikuła Bogusz , Potocki Arkadiusz , Kądziołka-Martyniak Elżbieta
Tytuł:
Metody organizacji i zarządzania produkcją
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 191-232
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Zasady ulepszania procesów pracy według Shigeo Shingo = Principles Underlying Improvement of Labour Processes According to Shigeo Shingo
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Założenia systemu Shigeo Shingo = The system of Shigeo Shingo
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (97) (1997) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336737
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Diagram FAST
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 8 (1997) , s. 14-15
Nr:
2168334595
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 9-26
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306477
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Wywiad gospodarczy w natarciu = Economic Spying Advancing
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 20-21
Nr:
2168253650
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Elementy dorobku F.B. i L.M. Gilbrethów
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 4 (1997) , s. 19-20
Nr:
2168334593
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Wstęp do inwentyki
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-13-5
Nr:
2168270284
skrypt
80

Tytuł:
Niektóre "choroby" systemu zarządzania = Some Illnesses of Management System
Źródło:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 49-57. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253886
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
92, [1] s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168229924
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
82

Tytuł:
Zastosowania metody SMED = Application of the SMED Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234166
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Poglądy Frederika Philipsa - prezesa międzynarodowej korporacji = Frederik Philips' - President of the International Corporation - Views
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1997. - R. 48, nr 1, s. 24
Nr:
2168334589
varia
84

Tytuł:
Instytut Organizacji i Zarządzania
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 59-74
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 27-49
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306497
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Polemika : jaki system płacy wynalazł Taylor?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 2 (1997) , s. 25-26
Nr:
2168334591
polemika
87

Tytuł:
Sposoby zarządzania komunikacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
System Baty
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 8, s. 20
Nr:
2168334587
varia
89

Tytuł:
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego = Wiesław Wojciech Jakóbiec : Theoretician and Practitioner of Organisational Consulting
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230560
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Internacjonalizacja studiów w dziedzinie zarządzania : konferencja w Łodzi
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 3, s. 27-28
Nr:
2168334577
varia
91

Tytuł:
Myśl organizatorska Jana Amosa Komeńskiego z Leszna
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 9, s. 21-22
Nr:
2168334585
varia
92

Tytuł:
Luka wydawnicza
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 5, s. 20
Nr:
2168334579
varia
93

Tytuł:
Postmodernizm w natarciu (polemiki)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996) , s. 122-123. - Bibliogr.
Nr:
2168336757
recenzja
94

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 60 problemów teorii i praktyki
Adres wydawniczy:
Kluczbork: Antykwa, 1996
Opis fizyczny:
324 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-9048855-5-9
Nr:
2168287919
monografia
95

Tytuł:
Karol Adamiecki - a Precursor of Modern Management Sciences
Źródło:
Przegląd Organizacji. - special issue (1996) , s. 41-42
Nr:
2168291877
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230564
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Jean-Maurice Lahy (1872-1943)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1996. - nr 4 (86), s. 84-86 - Bibliogr.
Nr:
2168336759
varia
98

Tytuł:
Czy zdezaktualizowała się analiza wartości?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 7, s. 26-27
Nr:
2168334581
varia
99

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny = Stanisław Bieńkowski : Manager and Management Consultant
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230558
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Metody organizowania procesów pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
351, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1013-2
Nr:
2168270386
monografia
101

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Wydanie:
Wyd. 3 uzup.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Opis fizyczny:
190, [2] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-60-2
Nr:
2168272268
skrypt
102

Tytuł:
Shigeo Shingo - największy japoński teoretyk i praktyk zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 4 (555) (1996) , s. 24
Nr:
2168254340
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Strategia zarządzania kadrami w szkołach wyższych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 9 (1996) , s. 15-16
Nr:
2168334583
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Tadeusz Pszczołowski jako teoretyk organizacji
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1995. - nr 1 (79), s. 99-104 - Bibliogr.
Nr:
2168252134
varia
105

Tytuł:
Życie i dorobek naukowy profesora Stanisława Bieńkowskiego
Źródło:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK1995, s. 4-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1995) , s. 29-32 - Bibliogr.
Nr:
2168265670
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania
Źródło:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15-22 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168231924
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
108

Autor:
Martyniak Zbigniew , Sanak Justyna
Tytuł:
Reengineering - nowa metoda zarządzania : przegląd niektórych zastosowań = Reengineering - New Method of Management Review of Applications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234010
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Autor:
Martyniak Zbigniew , Sanak Justyna
Tytuł:
Wprowadzenie do reengineeringu = Reengineering - the new management method. Application survey
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (81) (1995) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336747
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Krytyczna recepcja tayloryzmu w piśmiennictwie francuskim (1910-1920)
Źródło:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 31-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Profesor Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny
Źródło:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK1995, s. 60-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Zarządzanie systemem informacji w przedsiębiorstwie : aspekt strategiczny
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995) , s. 10-13
Nr:
2168230438
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Dawni i współcześni
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1995. - nr 3 (81), s. 109-116 - Bibliogr.
Nr:
2168336751
varia
114

Tytuł:
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego
Źródło:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK1995, s. 71-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329439
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Reengineering - nowa metoda zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 4 (543) (1995) , s. 3-6
Nr:
2168230442
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Martyniak Zbigniew , Wacławik Łukasz
Tytuł:
Techniki identyfikacji funkcji w analizie dyrektywnej = Techniques of Function Identification in the Directive Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234088
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Martyniak Zbigniew , Wacławik Łukasz
Tytuł:
Założenia metody MTR = Assumptions of the MTR Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234140
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Eugeniusz Słucki (1880-1948) kijowski prekursor nauk zarządzania
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1994. - nr 3 (77), s. 87-89 - Bibliogr.
Nr:
2168336777
varia
119

Autor:
Martyniak Zbigniew , Wacławik Łukasz
Tytuł:
Metoda MTR = MTR - Response Time Modelling
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77) (1994) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336761
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Emile Belot (1857-1944)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1994. - nr 3 (77), s. 83-86 - Bibliogr.
Nr:
2168336771
varia
121

Tytuł:
Marketing wewnętrzny jako narzędzie usprawniania organizacji = Internal Marketing as a Tool of Improving the Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236444
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Marketing wewnętrzny
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 135-146
Nr:
2168230168
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
174 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168230080
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
124

Tytuł:
Pilotażowe zastosowanie analizy dyrektywnej do racjonalizacji formularza sterującego przetwarzaniem informacji
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 43-45
Nr:
2168253032
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Założenia semiologii graficznej
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 169-177
Nr:
2168230184
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Shigeo Shingo i założenia metody SMED = Shigeo Shingo and His SMED Method
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (74) (1993) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230568
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
201, [1] s., [12] k. wykr.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168230078
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
128

Tytuł:
Założenia analizy wartości procesów informacyjnych
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168230140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Metoda analizy dyrektywnej
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168253030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 60-110
Nr:
2168230088
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Współczesne ujęcie funkcji zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 21
Nr:
2168238792
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 150-166
Nr:
2168230094
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 24-36
Nr:
2168230084
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
134

Autor:
Martyniak Zbigniew , Wacławik Łukasz
Tytuł:
Zastosowanie analizy dyrektywnej do usprawnienia procedury obliczania wynagrodzeń w spożywczej spółdzielni handlowej
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 82-104
Nr:
2168230154
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Sponsoring sportowy
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 4 (13) (1992) , s. 42-44
Nr:
2168336965
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Witold Kieżun o polskiej teorii organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji1992. - nr 4, s. 13
Nr:
2168332009
varia
137

Tytuł:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Kształcenie w dziedzinie organizacji i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Education at the Field of Organisation and Management in the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 6 (509) (1992) , s. 18-19
Nr:
2168248742
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Dale Carnegie, czyli jak posługiwać się mową
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 9 (18) (1992) , s. 68-70
Nr:
2168336967
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Style kierowania
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 1 (10) (1992) , s. 56-58
Nr:
2168336955
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Metodyka marketingu wewnętrznego = Methodology of Internal Marketing
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 9 (512) (1992) , s. 13-16
Nr:
2168248760
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Marketing wewnętrzny
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 11 (20) (1992) , s. 74-75
Nr:
2168336971
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Marcin Bielski, Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 30
Nr:
2168332019
recenzja
144

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Leszek Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 30-31
Nr:
2168332021
recenzja
146

Tytuł:
Wpływ komputeryzacji na organizację prac administracyjno-biurowych = Effect of Computerization on the Oranization of Administrative-Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992) , s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Style zachowania zwierzchników i podwładnych
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 2 (11) (1992) , s. 50-51
Nr:
2168336963
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Prezydium wie lepiej
Źródło:
Przegląd Organizacji1992. - nr 6, s. 17-18
Nr:
2168332013
varia
149

Tytuł:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Opis fizyczny:
216 s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168226305
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
150

Tytuł:
Metodologia wartościowania pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1992
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288991
monografia
151

Tytuł:
Szwajcarzy w Lublinie
Źródło:
Przegląd Organizacji1992. - nr 7, s. 25
Nr:
2168332017
varia
152

Tytuł:
Małe jest piękne, lecz przesądza duże...
Źródło:
Przegląd Organizacji1992. - nr 1, s. 13
Nr:
2168332005
varia
153

Tytuł:
Reforma kształcenia specjalistów zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji1992. - nr 2, s. 15
Nr:
2168332007
varia
154

Tytuł:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Papieromania
Źródło:
Przegląd Organizacji1992. - nr 5, s. 19
Nr:
2168332011
varia
156

Tytuł:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach francuskich
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1992) , s. 16
Nr:
2168291991
artykuł w czasopiśmie
157

Tytuł:
Na marginesie "Podstaw zarządzania organizacjami"
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 6, s. 14-15
Nr:
2168331989
varia
158

Tytuł:
Powrót do Bogdanowa w ZSRR = Coming Bach to Bogdanov in USSR
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 12, s. 19-20
Nr:
2168245634
varia
159

Tytuł:
W sprawie zarządzania partycypacyjnego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1991) , s. 19-20
Nr:
2168331977
polemika
160

Autor:
Martyniak Zbigniew , Mynarski Stefan , Gabara Wacław , Borowiecki Ryszard , Pacholski Leszek , Czermiński Alfred , Scheloch Zbigniew , Halama Henryk , Gutman Eugeniusz , Martan Lesław , Boroń Józef , Durlik Ireneusz , Trzcieniecki Jerzy , Stabryła Adam
Tytuł:
Przemówienia okolicznościowe
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
161

Tytuł:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1991
Opis fizyczny:
62 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168229912
monografia
162

Tytuł:
Stop
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 10, s. 13-14
Nr:
2168331999
varia
163

Tytuł:
Metoda analizy dyrektywnej w zastosowaniu do procesów produkcyjnych = Method of Directive Analysis Applied to Production Processes
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 1 (492) (1991) , s. 21-23
Nr:
2168248376
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Sympozjum AW w Suzdalu
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 5, s. 17
Nr:
2168331985
varia
165

Tytuł:
Zasady menedżerskie Tapie'go
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 11, s. 18
Nr:
2168332003
varia
166

Tytuł:
Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 3, s. 15-16
Nr:
2168331983
varia
167

Tytuł:
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Reflection
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 268-269. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275923
varia
168

Tytuł:
Jerzy Stefan Langrod (1903-1990)
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 7, s. 17
Nr:
2168331991
varia
169

Tytuł:
Kierunki dyfuzji niektórych metod organizacji i zarządzania w Polsce = Directions of Diffusion of Certain Methods of Management in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991) , s. 10-12
Nr:
2168248370
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Mikołaj Czarnowski
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 9, s. 18-19
Nr:
2168331997
varia
171

Tytuł:
Prywatyzacja niejedno ma imię
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 8, s. 19
Nr:
2168331995
varia
172

Tytuł:
Metoda analizy dyrektywnej
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 66-80 - Bibliogr.
Nr:
2168258000
rozdział w materiałach konferencyjnych
173

Tytuł:
Arthur Koestler jako teoretyk organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 11, s. 9
Nr:
2168332001
varia
174

Tytuł:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
367, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250688
skrypt
175

Tytuł:
Fourier i akcjonariat
Źródło:
Przegląd Organizacji1991. - nr 2, s. 26
Nr:
2168331981
varia
176

Tytuł:
Błędy w sztuce translatorskiej
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 2-3, s. 32
Nr:
2168331947
varia
177

Tytuł:
Jubileusz profesora Jerzego Trzcienieckiego
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 7, s. 5
Nr:
2168331957
varia
178

Tytuł:
Universal Method of Job Evaluation UMEWAP-85
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 135-154
Nr:
2168250144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
179

Tytuł:
Metodyka wdrażania analitycznego wartościowania pracy = Methodology of Implementation of Labour Analytic Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 311 (1990) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Ewolucja organizacji pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 8-9, s. 8-9
Nr:
2168331969
varia
181

Tytuł:
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 4-6 (1990) , s. 4-6
Nr:
2168334563
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Organizacyjny socjalizm Johanna Plengego
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 4, s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168331949
varia
183

Tytuł:
Modele przestrzeni przemysłowej
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 12, s. 14
Nr:
2168331975
varia
184

Tytuł:
Oliver Sheldon
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 1, s. 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331943
varia
185

Tytuł:
Esprit braci Michelin
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 10, s. 22
Nr:
2168331967
varia
186

Tytuł:
Stanisława Bieńkowskiego metoda ustalania wartości zakładu przemysłowego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990) , s. 11-12
Nr:
2168331963
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Metoda BCG
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 11, s. 21
Nr:
2168331973
varia
188

Tytuł:
Misja
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 6, s. 9
Nr:
2168331953
varia
189

Tytuł:
Organizacja w teorii i praktyce według L'A.F.O.P.E
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 4 (591), s. 31
Nr:
2168331913
varia
190

Tytuł:
Jak Louis D. Brandeis wygrał z koleją w USA?
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 2 (589), s. 46-47
Nr:
2168331907
varia
191

Tytuł:
Dyskusja o organizacyjnych przesłankach pluralizmu politycznego
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 6 (593), s. 8-9
Nr:
2168331941
głos w dyskusji/wywiad
192

Tytuł:
Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych = Verified Method of Investigation of the Impact of Technological and Organizational Development, on the Decree of Difficulties of Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 47-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
Państwo w gospodarce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989) , s. 54-57
Nr:
2168331931
artykuł w czasopiśmie
194

Tytuł:
Jakość polskich usług - wczoraj i dzisiaj
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 9 (596), s. 42
Nr:
2168331925
varia
195

Tytuł:
Fizjonomia jednostki twórczej
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 1 (588), s. 32
Nr:
2168331903
varia
196

Tytuł:
Francuski raport o stanie nauk organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 10-11 (598), s. 30
Nr:
2168331929
varia
197

Tytuł:
"Wielki mistrz" zakonu dominikanów - teoretykiem organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 5 (592), s. 21
Nr:
2168331915
varia
198

Tytuł:
Systemowa organizacja pracy
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 15-18
Nr:
2168273264
recenzja
199

Tytuł:
Migawki paryskie
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 3 (590), s. 36
Nr:
2168331911
varia
200

Tytuł:
Ewolucja metod organizatorskich
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1989) , s. 5-9 - Bibliogr.
Nr:
2168273274
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Errata historyczna
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 6 (593), s. 48
Nr:
2168331917
varia
202

Tytuł:
Nauczanie komputerowego wspomagania zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 8 (595), s. 45
Nr:
2168331923
varia
203

Tytuł:
Dwugłos architektów o organizacji biura
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 12, s. 31
Nr:
2168331939
varia
204

Tytuł:
Mary Parker Follett : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1989. - nr 2, s. 30-31 - Bibliogr.
Nr:
2168331473
varia
205

Tytuł:
Trójkąt zarządzania Lebela
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (594) (1989) , s. 30-31
Nr:
2168331919
artykuł w czasopiśmie
206

Tytuł:
Jak zorganizować konferencję naukową?
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 7 (594), s. 39
Nr:
2168331921
varia
207

Tytuł:
Metoda H. Timme. (Cz. 2)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 5-14 - Bibliogr.
Nr:
2168273262
artykuł w czasopiśmie
208

Tytuł:
Howard Coonley : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1989. - nr 1, s. 31-34
Nr:
2168331475
varia
209

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 289
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168257538
redakcja czasopisma/serii
210

Tytuł:
Józef Zieliński : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 3, s. 31-33, 37 - Bibliogr.
Nr:
2168331481
varia
211

Tytuł:
System wynagradzania robotników i mistrzów według Aleksandra Rotherta
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 2 (577), s. 32
Nr:
2168331823
varia
212

Tytuł:
Aleksiej Kapitonowicz Gastiew : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 6, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168331487
varia
213

Tytuł:
Czy Adamiecki należał do czołówki światowej?
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 7 (582), s. 39 - Bibliogr.
Nr:
2168331873
varia
214

Tytuł:
Ulica Czackiego 3/5
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 9 (584), s. 29 - Bibliogr.
Nr:
2168331877
varia
215

Tytuł:
Metoda szablonów semantycznych
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 2 (577), s. b.s. (wkładka)
Nr:
2168331871
varia
216

Tytuł:
Czy Taylor był plagiatorem?
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 1 (576), s. 41 - Bibliogr.
Nr:
2168331821
varia
217

Tytuł:
Poszukiwacz wad
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 5 (580), s. 39
Nr:
2168331835
varia
218

Tytuł:
Spór o Oskara Langego = Polemic Around Oskar Lange
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988) , s. 78-80. - Summ., rez.
Nr:
2168225132
artykuł w czasopiśmie
219

Tytuł:
Przestrzeń i miejsce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 39-40
Nr:
2168255826
recenzja
220

Tytuł:
Franz Kafka a płace i bezpieczeństwo pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 11 (586), s. 14 - Bibliogr.
Nr:
2168331887
varia
221

Tytuł:
Zygmunt Rytel : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 1, s. 33-35, 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331477
varia
222

Tytuł:
W sprawie przeglądu struktur organizacyjnych i atestacji stanowisk pracy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 4/88, s. 110-112
Nr:
2168225546
varia
223

Tytuł:
Metoda H. Timme. (Cz. 1)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988) , s. 11-16
Nr:
2168273256
artykuł w czasopiśmie
224

Tytuł:
Drugie wejście AW
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 3 (578), s. 35
Nr:
2168331829
varia
225

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: TNOiK, 1988
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334949
książka
226

Tytuł:
Radziecki podręcznik analizy wartości
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (578) (1988) , s. 40-41
Nr:
2168331831
recenzja
227

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988
Opis fizyczny:
141, [3] s. + 1 k. złoż.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168272470
skrypt
228

Tytuł:
Wypowiedź na Konferencji Sprawozdawczo-Programowej TNOiK w dniu 5 grudnia 1987
Źródło:
Poradnik Organizatora1988. - nr 3, s. 17-19
Nr:
2168273258
varia
229

Tytuł:
Aleksander Rothert
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 2, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168331479
varia
230

Tytuł:
Wartościowanie wysiłku fizycznego w metodzie belgijskiej
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1988) , s. 19-21
Nr:
2168273250
artykuł w czasopiśmie
231

Tytuł:
Analiza wartości w zakładzie pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (576) (1988) , s. 12-15
Nr:
2168331819
artykuł w czasopiśmie
232

Tytuł:
Kwalifikacje rzeczoznawców TNOiK
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 4 (579), s. b.s. (wkładka)
Nr:
2168331833
varia
233

Tytuł:
Biuro projektowe przyszłości
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 12 (587), s. 21
Nr:
2168331893
varia
234

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 271
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
65 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168246208
redakcja czasopisma/serii
235

Tytuł:
Nasi pionierzy a polskość
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 10 (585), s. 4-5 - Bibliogr.
Nr:
2168331879
varia
236

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 259
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236076
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
237

Tytuł:
Sterowanie wdrażaniem analizy wartości w 20 wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego w latach 1971-1972
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988) , s. 16-17
Opracował:
Nr:
2168270348
artykuł w czasopiśmie
238

Autor:
Martyniak Zbigniew , Rąpała Leszek
Tytuł:
Dobór i wyważanie kryteriów wartościowania trudności prac administracyjno-biurowych = The Selection and Weighing of Criteria for Office Work Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 53-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
239

Tytuł:
Wiesław Wojciech Jakóbiec (1926-1988)
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 11 (586), s. 20
Nr:
2168331891
varia
240

Tytuł:
Stan Spacek i inni
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 4, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331483
varia
241

Tytuł:
Od statystycznego do dynamicznego wartościowania pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (586) (1988) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168331885
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych = The Instruments of Analysis of Complexity and Responsibility in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 63-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236396
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
243

Tytuł:
Józefa Franciszka Joteyko : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 5, s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168331485
varia
244

Tytuł:
Szkoła wyższa 2000
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 6 (581), s. 41
Nr:
2168331869
varia
245

Tytuł:
Człowiek współczesny w oczach prakseologa (wypisy z Tadeusza Pszczołowskiego)
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 8 (583), s. 23 - Bibliogr.
Nr:
2168331875
varia
246

Tytuł:
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 2
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987) , s. 20-21
Nr:
2168331797
artykuł w czasopiśmie
247

Tytuł:
Wiliam Kent : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 6, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331497
varia
248

Tytuł:
Problemy usprawniania organizacji pracy w Holandii : z materiałów XVI Międzynarodowego Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy w Ostravie (27-29 maj 1986)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 23-24
Nr:
2168273244
recenzja
249

Tytuł:
Aleksander Rothert
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 3 (566), s. 34
Nr:
2168331777
varia
250

Tytuł:
Doświadczenia jugosłowiańskie w dziedzinie analitycznego wartościowania pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (566) (1987) , s. 36-40
Nr:
2168331811
artykuł w czasopiśmie
251

Tytuł:
Analityczne wartościowanie mikroklimatu w rządowej metodzie jugosłowiańskiej
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1987) , s. 1-3
Nr:
2168273232
artykuł w czasopiśmie
252

Tytuł:
Osip A. Jermenskij : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 3, s. 31-32 - Bibliogr.
Nr:
2168331493
varia
253

Tytuł:
Józefa Franciszka Jotejko
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 10 (573), s. 45
Nr:
2168331809
varia
254

Tytuł:
Sposoby wynagradzania Gantta i Emersona
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 9 (572), s. 45
Nr:
2168331803
varia
255

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Niektóre zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce socjalistycznej : (na przykładzie budownictwa Algierskiego)
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 243-254 - Bibliogr.
Nr:
2168332237
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
256

Tytuł:
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 133-153. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230606
artykuł w czasopiśmie
257

Tytuł:
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 1
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987) , s. 8-10
Nr:
2168331791
artykuł w czasopiśmie
258

Tytuł:
Z historii czechosłowackiej myśli prakseologicznej i organizatorskiej = From the History of Czechoslovak Praxiological and Organizational Thought
Źródło:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 275-285. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287985
artykuł w czasopiśmie
259

Tytuł:
Praga pierwszą siedzibą CIOS
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 6 (569), s. 39
Nr:
2168331795
varia
260

Tytuł:
Róg obfitości
Źródło:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 427-433
Nr:
2168287989
recenzja
261

Tytuł:
Charles Bedaux : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 2, s. 19-22 - Bibliogr.
Nr:
2168331491
varia
262

Tytuł:
Wypisy z "Higieny pracy" doktora J. Zielińskiego
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 7 (570), s. 35
Nr:
2168331799
varia
263

Tytuł:
Lyndall F. Urwick : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 5, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331495
varia
264

Tytuł:
Sztuczna inteligencja
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 2 (565), s. 31
Nr:
2168331775
varia
265

Tytuł:
Pani Prof. Z. Jacukowicz w odpowiedzi
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (567) (1987) , s. 32-33
Nr:
2168331783
polemika
266

Tytuł:
Jan Amos Komeński
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 11 (574), s. 41
Nr:
2168331813
varia
267

Tytuł:
Horror w tekście profesora Martyniaka
Źródło:
Życie Gospodarcze1987. - nr 1, s. 6
Nr:
2168227234
varia
268

Tytuł:
Jak zorganizowano "Olimpiadę - 80"
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 8 (571), s. 44-45
Nr:
2168331801
varia
269

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 236
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237184
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
270

Tytuł:
Metoda "HORTEX" : wartościowanie pracy kierowniczej
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 1-9
Nr:
2168273234
artykuł w czasopiśmie
271

Tytuł:
Uniwersalna metoda wartościowania pracy "UMEWAP-85" = Universal Method of Work Valuation "UMEWAP-85"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 236 (1987) , s. 5-36. - Rez., summ.
Nr:
2168237190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
272

Tytuł:
Co to jest organizowanie?
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 5 (568), s. 28-29
Nr:
2168331789
varia
273

Tytuł:
Systemowe metody i techniki organizatorskie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 27-28
Nr:
2168331807
recenzja
274

Tytuł:
Doskonalenie organizacji jako proces uczenia się
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987) , s. 19-20
Nr:
2168331785
artykuł w czasopiśmie
275

Tytuł:
Człowiek z Podola : w czterdziestą rocznicę śmierci Zygmunta Rytla
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 12 (575), s. 35
Nr:
2168331817
varia
276

Tytuł:
Elton Mayo : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 1, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331489
varia
277

Tytuł:
Machiavelli a polityka kadrowa
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 1 (564), s. 18
Nr:
2168331773
varia
278

Tytuł:
Hyacinth Dubreuil
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 4 (567), s. 28
Nr:
2168331781
varia
279

Autor:
Czajka Zdzisław , Jacukowicz Zofia , Kaczmarczuk Elżbieta , Królikowski Kazimierz , Martyniak Zbigniew , Nehring Anna
Tytuł:
Schemat wartościowania pracy UMEWAP-85 oraz klucze analityczne
Źródło:
Służba pracownicza. - R. 13, nr 10(164) (1986) , s. 19-32
Nr:
2168277155
artykuł w czasopiśmie
280

Tytuł:
Do trzech razy sztuka
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 7 (1986) , s. 7
Nr:
2168229300
artykuł w czasopiśmie
281

Tytuł:
Tomasz Bata : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 2, s. 31-33 - Bibliogr.
Nr:
2168331507
varia
282

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 214
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168238790
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
283

Tytuł:
Rekin kapitału - geniuszem organizacji czyli o Tomaszu Bacie
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 4 (555), s. 30
Nr:
2168332547
varia
284

Tytuł:
W sprawie zasad wynagradzania - po raz drugi
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (555) (1986) , s. 12
Nr:
2168332545
polemika
285

Tytuł:
Atestacja i racjonalizacja stanowisk roboczych
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 38-40
Nr:
2168272224
recenzja
286

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 234
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
219 s. [3 k. złoż.]: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239750
redakcja czasopisma/serii
287

Tytuł:
"Maksymalizacja sprawności..." : (wypowiedź na seminarium współorganizowanym przez TNOiK w dniu 19 kwietnia 1986 r.)
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 8 (559), s. 33 - Bibliogr.
Nr:
2168332431
varia
288

Tytuł:
Spór o metodę wartościowania pracy "UMEWAP-85"
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 1-12 - Bibliogr.
Nr:
2168272216
artykuł w czasopiśmie
289

Tytuł:
W sprawie uniwersalnej metody wartościowania pracy "UMEWAP-85" = On Behalf of Universal Method of Job Evaluation
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (559) (1986) , s. 14-15
Nr:
2168332429
artykuł w czasopiśmie
290

Tytuł:
Bogdanow i inni
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 9 (560), s. 25
Nr:
2168332423
varia
291

Tytuł:
Psychologia i zarządzanie
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 11 (562), s. 26
Nr:
2168332435
varia
292

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1986) , s. 18-20
Nr:
2168272210
recenzja
293

Tytuł:
Wartościowanie pracy na wybranych stanowiskach w ośrodku komputerowym = Efficiency Evaluation of Selected Jobs in Computer Centre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986) , s. 55-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238926
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
294

Tytuł:
Jak dostosować wzorcową metodę "UMEWAP-85P" do specyfiki przedsiębiorstwa
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1986) , s. 1-7
Nr:
2168272234
artykuł w czasopiśmie
295

Tytuł:
UMEWAP-85 : uniwersalna metoda wartościowania pracy
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1986) , s. 24-28 - Bibliogr.
Nr:
2168331511
artykuł w czasopiśmie
296

Tytuł:
W sprawie podręcznika Kazimierza Zimniewicza
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 5 (556), s. 17-18
Nr:
2168332551
varia
297

Tytuł:
Harrington Emerson : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 5, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168331515
varia
298

Tytuł:
Analityczne wartościowanie pracy = Analytical Valuation of Work Problems in Its Practical Implementation in Poland
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986) , s. 18-27. - Summ., rez.
Nr:
2168244678
artykuł w czasopiśmie
299

Tytuł:
Prawo i organizacja
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 2 (553), s. 17
Nr:
2168332445
varia
300

Tytuł:
Nowości moskiewskiego wydawnictwa "Ekonomika"
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 5 (556), s. 40
Nr:
2168332541
varia
301

Tytuł:
XVI Międzynarodowe Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy = XVI th International Symposium on Scientific Management
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 12 (563), s. 44
Nr:
2168332441
varia
302

Tytuł:
F.B. Gilbreth : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 4, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168331513
varia
303

Tytuł:
Amerykańscy klasycy od podszewki
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 1 (552), s. 31
Nr:
2168332443
varia
304

Tytuł:
Pod nową nazwą życie nowe?
Źródło:
Życie Gospodarcze1986. - nr 49, s. 4
Nr:
2168229304
varia
305

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Zastosowanie informatyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 1985-09-19 do 1985-09-20
Tytuł:
Kierunek informatyczny we współczesnej nauce organizacji i zarządzania : referat przedstawiony 19 IX 85 r. na konferencji "Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem" = Informatics Trend in Contemporary Science of Organization and Management
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986) , s. 13-15 - Bibliogr.
Nr:
2168332539
artykuł w czasopiśmie
306

Tytuł:
Pominięty Dejneko
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 3 (554), s. 39
Nr:
2168332449
varia
307

Tytuł:
Max Weber : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 1, s. 32-33 - Bibliogr.
Nr:
2168331505
varia
308

Tytuł:
Hyacinth Dubreuil : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 3, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331509
varia
309

Tytuł:
Rozwój nauki organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia metodologiczne
Źródło:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 40-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239110
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
310

Tytuł:
Zawód przyszłościowy
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 12 (563), s. 26
Nr:
2168332439
varia
311

Tytuł:
O szkołach w nauce organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986) , s. 40-41
Nr:
2168332543
polemika
312

Tytuł:
Przypadek francuskiej Krajowej Agencji Zatrudnienia
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 7 (558), s. 36
Nr:
2168332425
varia
313

Tytuł:
Jeszcze o Bacie
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 10 (561), s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168332433
varia
314

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 6, s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331517
varia
315

Tytuł:
Współczesne koncepcje zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (558) (1986) , s. 43-45
Nr:
2168332427
recenzja
316

Tytuł:
Wyniki wartościowania pracy a płace
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (553) (1986) , s. 26-27
Nr:
2168332447
artykuł w czasopiśmie
317

Tytuł:
Efektywność X
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 6 (557), s. 29
Nr:
2168332451
varia
318

Tytuł:
Amerykańscy klasycy od podszewki (I)
Źródło:
Przegląd Organizacji1985. - nr 12 (551), s. 40
Nr:
2168332397
varia
319

Tytuł:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 287-308 - Bibliogr.
Nr:
2168230214
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
320

Tytuł:
III Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Rzymie (1927)
Źródło:
Przegląd Organizacji1985. - nr 9 (548), s. 35
Nr:
2168332395
varia
321

Tytuł:
W sprawie koordynacji, centralizacji i decentralizacji
Źródło:
Prakseologia1985. - nr 1-2 (93-94), s. 281-284 - Bibliogr.
Nr:
2168287995
varia
322

Tytuł:
Przypomnienia, sprostowania, ciekawostki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1985) , s. 29
Nr:
2168333101
recenzja
323

Tytuł:
Refleksje jubileuszowe
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (543) (1985) , s. 17-18
Nr:
2168332387
artykuł w czasopiśmie
324

Tytuł:
Henri Fayol : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1985. - nr 1-2, s. 48-51 - Bibliogr.
Nr:
2168331499
varia
325

Tytuł:
W sprawie ankiety KNOiZ PAN
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (544) (1985) , s. 25-26
Nr:
2168332389
polemika
326

Tytuł:
Henry Laurence Gantt : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1985. - nr 3-4, s. 48-50, 57 - Bibliogr.
Nr:
2168331501
varia
327

Tytuł:
Inwentyka przemysłowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
Opis fizyczny:
157, [3] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0384-8
Nr:
2168288691
monografia
328

Tytuł:
LOB
Źródło:
Przegląd Organizacji1985. - nr 11 (550), s. 29
Nr:
2168332399
varia
329

Tytuł:
W sprawie zasad wynagradzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985) , s. 25-26
Nr:
2168332419
polemika
330

Tytuł:
Nie teoria, lecz zasada
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1985) , s. 11
Nr:
2168274577
artykuł w czasopiśmie
331

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 208
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., ros. i niem. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261308
redakcja czasopisma/serii
332

Tytuł:
Trochę nie tak...
Źródło:
Prakseologia1985. - nr 1-2 (93-94), s. 301-302
Nr:
2168288001
varia
333

Tytuł:
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 147-196 - Bibliogr.
Nr:
2168230208
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
334

Tytuł:
Metoda oceny stopnia wykorzystania dorobku nauki organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie : tezy referatu
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[17]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292119
varia
335

Tytuł:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
377 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250684
skrypt
336

Tytuł:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
308 s., [10] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168230194
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
337

Tytuł:
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 88-108 - Bibliogr.
Nr:
2168230204
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
338

Tytuł:
Bertalanffy i Le Chatelier
Źródło:
Przegląd Organizacji1985. - nr 8 (547), s. 36
Nr:
2168332417
varia
339

Tytuł:
Henry Ford : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1985. - nr 5-6, s. 43-45 - Bibliogr.
Nr:
2168331503
varia
340

Tytuł:
Idee ciągle żywe
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (539) (1984) , s. 6-7
Nr:
2168230948
artykuł w czasopiśmie
341

Tytuł:
Systemowa organizacja pracy
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984) , s. 11, 17 - Bibliogr.
Nr:
2168263842
artykuł w czasopiśmie
342

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 190
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236080
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
343

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 195
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168269870
redakcja czasopisma/serii
344

Tytuł:
Henry Louis le Chatelier
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 2, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168263838
varia
345

Tytuł:
Fryderyk Winslow Taylor
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 1, s. 36-38 - Bibliogr.
Nr:
2168263836
varia
346

Tytuł:
Edwin Hauswald
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 5, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168263846
varia
347

Tytuł:
Metody wartościowania pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984
Opis fizyczny:
142, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0276-0
Nr:
2168288119
monografia
348

Tytuł:
Systematyka metod oraz technik stosowanych w organizacji i zarządzaniu = The Systematics of Methods and Techniques Applied in Organization and Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984) , s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236412
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
349

Tytuł:
Aleksander Bogdanow
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 6, s. 30-31, 36 - Bibliogr.
Nr:
2168263854
varia
350

Konferencja:
Konferencja naukowa: Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej, Kraków, Polska, od 1983-12-21 do 1983-12-21
Tytuł:
Wykresy kosztów w dorobku naukowym Stanisława Bieńkowskiego
Źródło:
Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 50. rocznicy śmierci Profesora Karola Adamieckiego i 25. rocznicy śmierci Profesora Stanisława Bieńkowskiego a zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1983 r. przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE w Krakowie, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, s. 17-22 - Bibliogr.
Nr:
2168227972
rozdział w materiałach konferencyjnych
351

Tytuł:
Karol Adamiecki
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 4, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168263844
varia
352

Tytuł:
Metody analizy funkcjonalnej w doskonaleniu organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (535) (1984) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168230940
artykuł w czasopiśmie
353

Tytuł:
Jakby uwag nie było
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1984) , s. 7
Nr:
2168274567
artykuł w czasopiśmie
354

Tytuł:
Słowacka literatura organizacyjna
Źródło:
Przegląd Organizacji1984. - nr 9 (536), s. 45-46
Nr:
2168230942
varia
355

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 185
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261422
redakcja czasopisma/serii
356

Tytuł:
Metoda Hay-Metra
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1983) , s. 8-13 - Bibliogr.
Nr:
2168331563
artykuł w czasopiśmie
357

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 177
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235958
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
358

Tytuł:
W sprawie polskiej normy : analiza wartości
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1983) , s. 11-12
Nr:
2168331561
artykuł w czasopiśmie
359

Tytuł:
Kreatyka - nowa metoda inwentyczna = Creatics - New Inventive Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 177 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235972
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
360

Tytuł:
Zadania służby organizatorskiej w przedsiębiorstwie = The Assignments of Organizational Service in Industrial Enterprises
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241482
varia
361

Tytuł:
Sempre avanti - zawsze naprzód
Źródło:
Przegląd Organizacji1983. - nr 10, s. 25-27
Nr:
2168332957
varia
362

Tytuł:
Mobilne diagramy Bertina jako metoda inwentyczna
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1982) , s. 22-27 - Bibliogr.
Nr:
2168263778
artykuł w czasopiśmie
363

Tytuł:
Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168313151
doktorat
364

Autor:
Tytuł:
Esogramy jako metoda organizowania przedsięwzięć typu budowlanego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
279 k.: il., aneks; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168231518
doktorat
365

Tytuł:
W sprawie analityczno-punktowej metody wartościowania pracy
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 65-92 - Bibliogr.
Nr:
2168273044
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
366

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 157
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239306
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
367

Tytuł:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168273004
skrypt
368

Tytuł:
Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 16 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0170-5
Nr:
2168288687
monografia
369

Tytuł:
Przegląd badań związanych z humanizacją prac biurowych w sferze dużej mechanizacji i automatyzacji = A Survey of Researches on Humanization of Office Work in the Context of Its High Mechanization and Automation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 157 (1982) , s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239322
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
370

Tytuł:
Teoria organizacji i zarządzania
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1981) , s. 1190-1195
Nr:
2168265118
artykuł w czasopiśmie
371

Tytuł:
Analiza wartości organizacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1981
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168230052
monografia
372

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 146
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234368
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
373

Tytuł:
Nauka - produkcja a reforma gospodarcza
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1981) , s. 13-14 - Bibliogr.
Nr:
2168331555
artykuł w czasopiśmie
374

Tytuł:
Uwagi dyskusyjne na marginesie książki "Nowe techniki organizatorskie" - praca zbiorowa pod redakcją M. Stępowskiego, PWN, 1977
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981) , s. 125-130
Nr:
2168234666
recenzja
Zobacz opis całości
375

Tytuł:
Czy przedsiębiorstwo państwowe może być przedsiębiorstwem społecznym?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 148 (10241) (1981) , s. 5
Nr:
2168243630
artykuł w czasopiśmie
376

Tytuł:
List do redakcji o sylwetce Henryka Mreły
Źródło:
Przegląd Organizacji1981. - nr 7, s. 285
Nr:
2168332949
varia
377

Tytuł:
Proces i narzędzia organizowania przedsiębiorstwa = The Process and the Instruments of Organization of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
378

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 143
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168233844
redakcja czasopisma/serii
379

Tytuł:
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes
Źródło:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 147-167. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
380

Tytuł:
Proces organizacji przedsiębiorstwa
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1980) , s. 33-34 - Bibliogr.
Nr:
2168331571
artykuł w czasopiśmie
381

Tytuł:
Synteza myślenia ekonomiczno-inżynieryjnego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1980) , s. 481-483
Nr:
2168332947
recenzja
382

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 133
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168237264
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
383

Tytuł:
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60
Nr:
2168252590
varia
384

Tytuł:
Metody prakseologiczne i ich "ślady" w wybranych technikach zarządzania = Praxeological Methods and their "Traces" in the Selected Techniques of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 133 (1980) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168237436
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
385

Tytuł:
Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5 (1980) , s. 7-8, 10
Nr:
2168331573
artykuł w czasopiśmie
386

Tytuł:
Przypomnienie dorobku Profesora Stanisława Bieńkowskiego : sylwetki organizatorów
Źródło:
Przegląd Organizacji1979. - nr 2, s. 82-84
Nr:
2168332943
varia
387

Tytuł:
Badanie pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Opis fizyczny:
VIII, 375, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Techniki Organizatorskie)
Uwagi:
S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym., Bibliogr.
Nr:
2168251184
monografia
388

Tytuł:
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/233
Nr:
2168246426
doktorat
389

Tytuł:
Francuskie metody typologii graficznej i ich zastosowanie w naukach ekonomicznych = French Methods of Graphic Typology and Their Application in Economic Sciences
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271722
varia
390

Tytuł:
Systematyka głównych metod organizatorskich
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1979) , s. 8-12
Nr:
2168331753
artykuł w czasopiśmie
391

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 42 problemy teorii i praktyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1979
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168288123
monografia
392

Tytuł:
Innowatyka i jej główne metody
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1979) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168331749
artykuł w czasopiśmie
393

Tytuł:
Techniki organizatorskie. Cz. 1, Techniki badania metod pracy : ćwiczenia
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168278549
skrypt
394

Tytuł:
Zastosowanie metody analizy wartości do badania procedur administracyjnych w służbach pracowniczych : (na przykładzie Krakowskiej Fabryki Kabli w Krakowie)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm + Aneks: 88 k., 13 rys.
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MARTYNIAK,
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/360 (aneks)
Nr:
2168278547
doktorat
395

Tytuł:
Analiza wartości systemów organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168336507
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
396

Tytuł:
Przygotowanie czynnika ludzkiego i wybór przedmiotu badania
Źródło:
Analiza wartości systemów organizacyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 25-37
Nr:
2168336635
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
397

Tytuł:
Wprowadzenie do analizy wartości systemów organizacyjnych
Źródło:
Analiza wartości systemów organizacyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 7-24
Nr:
2168336633
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
398

Tytuł:
Analiza wartości procedur administracyjnych = Value Analysis of Administrative Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 105 (1978) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168233524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
399

Tytuł:
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250674
skrypt
400

Tytuł:
Jerzy Trzcieniecki : sylwetki organizatorów
Źródło:
Przegląd Organizacji1977. - nr 1, s. 37
Nr:
2168332941
varia
401

Tytuł:
Metoda ABC w analizie wartości = ABC Method in Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976) , s. 5-28. - Rez., summ.
Nr:
2168239574
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
402

Tytuł:
W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (439) (1976) , s. 347-348
Nr:
2168301767
polemika
403

Tytuł:
W sprawie francuskich technik badania obiegu dokumentów
Źródło:
Przegląd Organizacji1976. - nr 6 (437), s. 248
Nr:
2168301757
varia
404

Tytuł:
Kierunki i metody kształcenia kadr kierowniczych
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1976) , s. 13-15 - Bibliogr.
Nr:
2168331755
artykuł w czasopiśmie
405

Tytuł:
Analiza wartości w projektowaniu organizacji = Value Analysis in Organizational Projecting
Źródło:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975) , s. 262-266. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332365
artykuł w czasopiśmie
406

Tytuł:
Model logistyczny metod modelowania stosowanych w badaniach organizatorskich = Logistic Model of Modeling Methods Applied in Organizational Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 66 (1975) , s. 5-13. - Summ., rez.
Nr:
2168218198
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
407

Tytuł:
Analiza wartości : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
34 s.; 30 cm.
Nr:
2168290683
skrypt
408

Tytuł:
LOB metodą linii równowagi = LOB-method - Line of Balance
Źródło:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 1 (420) (1975) , s. 12-14. - Streszcz.
Nr:
2168332363
artykuł w czasopiśmie
409

Tytuł:
O pracach uczelnianego zespołu badawczego d/s analizy wartości przy WSE w Krakowie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 2/50 (1974) , s. 118-121
Nr:
2168224770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
410

Tytuł:
Metoda ABC w analizie wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 5-9
Nr:
2168272522
artykuł w czasopiśmie
411

Tytuł:
Metoda ABC
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1974) , s. 435-437 - Bibliogr.
Nr:
2168332939
artykuł w czasopiśmie
412

Tytuł:
Działalność Prof. dra habil. Jerzego Trzcieniewskiego na polu organizacji i zarządzania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]1974. - nr 72, s. 16-29
Nr:
2168249618
varia
Zobacz opis całości
413

Tytuł:
Zastosowanie modeli i algorytmów optymalizacyjnych w organizowaniu procesów produkcyjnych = The Use of Optimizing Algorithms and Models in Organization of Production Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973) , s. 39-57. - Summ., rez.
Nr:
2168249944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
414

Tytuł:
Tendencje praktycznych zastosowań AW we Francji
Źródło:
Przegląd Organizacji1973. - nr 6, s. 282-283
Nr:
2168332905
varia
415

Tytuł:
Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich = Models of Methods Used in Organization Researches
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 26)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168288689
monografia
416

Tytuł:
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 22-29
Nr:
2168272570
artykuł w czasopiśmie
417

Tytuł:
Tendencje praktycznych zastosowań AW we Francji
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973) , s. 7-8
Nr:
2168272548
artykuł w czasopiśmie
418

Autor:
Księżyk Ryszard , Martyniak Zbigniew
Tytuł:
Przebieg i ocena wdrażania metody analizy wartości w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego (1.I-30.VI.1972)
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 120-130
Nr:
2168278097
rozdział w materiałach konferencyjnych
419

Tytuł:
Modele optymalnego rozkroju materiałów = Some Models of the Optimum Trim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972) , s. 15-34. - Rez., summ.
Nr:
2168250422
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
420

Tytuł:
Możliwości racjonalizacji systemów przemysłowych wg G. Nadlera
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 3, kwiecień (1972) , s. 4-26
Nr:
2168272642
artykuł w czasopiśmie
421

Tytuł:
Edwin Hauswald (1868-1942)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1972) , s. 183
Nr:
2168332895
artykuł w czasopiśmie
422

Tytuł:
Metodyka przestrzennego rozplanowywania zakładu przemysłowego = Methods of Spatial Plant Layout
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 125-138. - Rez., summ.
Nr:
2168249770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
423

Tytuł:
Analiza wartości i jej zastosowanie : wypisy
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 28 cm
Nr:
2168282285
skrypt
424

Tytuł:
Ważny podręcznik
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1972) , s. 235-236
Nr:
2168332897
recenzja
425

Tytuł:
Modele strategii organizatorskich = Models of Organizational Strategies
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1972) , s. 484-486
Nr:
2168332899
artykuł w czasopiśmie
426

Tytuł:
Podstawowe pojęcia teorii działalności organizatorskiej = Basic Concepts in the Theory of Organization Applications
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 75-85. - Summ., rez.
Nr:
2168263386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
427

Tytuł:
Nowości słowackiej literatury organizacyjnej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1971) , s. 184-185
Nr:
2168332893
recenzja
428

Tytuł:
Metody przestrzennego organizowania pracy = Methods of Spatial Labour Organization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1969) , s. 353-358. - Streszcz.
Nr:
2168332885
artykuł w czasopiśmie
429

Tytuł:
Organizować aby żyć
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1969) , s. 437-439
Nr:
2168332887
recenzja
430

Tytuł:
Praktyka organizacji pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (119) (1967) , s. 42-43
Nr:
2168332835
recenzja
431

Tytuł:
Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia optymalnego wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1966
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Ludwik MAYRE, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/312
Nr:
2168307165
doktorat
432

Tytuł:
Uwagi na temat zakresu prac działu organizacji i podziału prac organizatorskich w przedsiębiorstwie przemysłowym = Some Remarks on the Scope of Work for the Organisation Department and on the Division of Organizational Work in an Industrial Plant
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (54) (1962) , s. 10-11
Nr:
2168282215
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
54/KMOiZ/1/2002/S
Sygnatura:
NP-729/3/Magazyn
Nr:
2168228266
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[193] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[138] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/2/Magazyn
Nr:
2168226689
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
[13]270 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
52/KPZ/3/98/SU
Sygnatura:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231976
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
221 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
52/KPZ/3/98/SU
Sygnatura:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232786
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
81/KMOiZ/3/96/S
Sygnatura:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
27/KMOiZ/1/95/S
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329433
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
28/KMOiZ/2/95/S
Sygnatura:
NP-23/5/Magazyn
Nr:
2168226473
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
79/KMOiZ/3/94/S
Sygnatura:
NP-23/4/Magazyn
Nr:
2168226461
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-23/3/Magazyn
Nr:
2168226457
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-23/[2]/Magazyn
Nr:
2168226453
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
145 s., [16] k. złoż.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-63/Magazyn
Nr:
2168226443
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
51 s., [2] k. złoż.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-23/1/Magazyn
Nr:
2168226449
naukowo-badawcze
1
Efektywność zastosowań benchmarkingu do doskonalenia organizacji usług instytucji użyteczności publicznej / Bernard ZIĘBICKI ; Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, promotor zastępczy: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2004. - 368 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr.
2
Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych = The Fundations of Self-organisation in Business Systems / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15327. - ISSN 0208-7944
3
Próba zastosowania systemów workflow w administracji samorządowej / Marek ĆWIKLICKI ; Promotor: Zbigniew MARTYNIAK, promotor zastępczy: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2003. - 288 k. : il., ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
4
Anglosaski czy zachodnioeuropejski model zarządzania przedsiębiorstwami dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej? (Na przykładzie ustawodawstwa polskiego) / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002), s. 6-12. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
5
Koncepcja samoorganizacji i jej niektóre zastosowania w organizacji procesów biznesowych = The Concept of Self-organisation and Some of its Applications in the Organisation of Business Processes / Zbigniew MARTYNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
6
Samoorganizacja rojów owadów społecznych a praktyka zarządzania = Selforganization of Swarms of Social Insects and the Practice of Managamenet / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 3 (626) (2002), s. 83-84. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
7
Nowe metody i koncepcje zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-142-5
8
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi raz jeszcze / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2002), s. 11. - Polem. z: Na marginesie polemiki z profesorem Zbigniewem Martyniakiem / Jan Lichtarski. Przegląd Organizacji, nr 12 (2001), s. 11
9
Przypadki pracy grupowej w brazylijskim przemyśle samochodowym = Cases of Group Work in the Brasilian Car Industry / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 5 (628) (2002), s. 80-83. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
10
Samoorganizacja i pojęcia pokrewne = Self-organization and Related Notions / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 1 (624) (2002), s. 101-102. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
11
Tayloryzm wczoraj i dziś = Taylorism Yesterday and Today / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12595. - ISSN 0208-7944
12
Dziesięć stylów kierowania według D. Chalvina = Ten Styles of Management Accounting According to D. Chalvin / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 8 (631) (2002), s. 85-88. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
13
Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w. / Zbigniew MARTYNIAK ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 252 [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-120-4
14
Analiza funkcjonalna / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 11 (2001), s. 86-88. - ISSN 0860-6846
15
Sztuka prowadzenia zebrań / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 3 (2001), s. 86-88. - ISSN 0860-6846
16
Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001), s. 95-98. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
17
Sto lat nauk o zarządzaniu : przegląd największych osiągnięć w przekroju kolejnych ćwierćwieczy XX stulecia = The Hundred Years of Management Science : the Review of the Greatest Achievements in the Successive Quarters of the XX Century / Zbigniew MARTYNIAK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 405-416. - Summ. - ISBN 83-231-1380-7
18
Twoja firma w oczach klienta / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 2 (2001), s. 80-82. - ISSN 0860-6846
19
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2001), s. 30. - Polem. z: Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa / Jan Lichtarski. Przegląd Organizacji, nr 9 (2001), s. 27-28
20
Przyszłościowe zasady zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 9 (2001), s. 84-85. - ISSN 0860-6846
21
Na marginesie rozprawy z logistyki / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 8 (2001), s. 93-94. - ISSN 0860-6846
22
O koncepcjach zarządzania raz jeszcze / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 4 (2001), s. 81-83. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
23
Metoda Marion / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 10 (2001), s. 80-82. - ISSN 0860-6846
24
Wywiad gospodarczy w wydaniu francuskim / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 6 (2001), s. 86-88. - ISSN 0860-6846
25
Czego powinny nas nauczyć niepowodzenia reengineeringu i zarządzania jakością całkowitą (TQM)? / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 7 (2001), s. 93-94. - ISSN 0860-6846
26
Zarządzanie jakością totalną (TQM) i zarządzanie "wyszczuplające" (Lean Management) a reengeneering = Total Quality Management (TQM) and Lean Management in Relation to Reengineering / Zbigniew MARTYNIAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000), s. 153-161. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
27
Z doświadczeń nad wdrażaniem analitycznego wartościowania pracy / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Zbigniew MARTYNIAK // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (2000), s. 50-61. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
28
Nowy toyotyzm / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 12 (611) (2000), s. 4-7. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
29
Wywiad gospodarczy - pierwsza rodzima monografia / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 6 (605) (2000), s. 29-30. - Rec. pracy: Mirosław Kwieciński, Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
30
Rewolucja czy ewolucja w zarządzaniu / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 10 (2000), s. 30-31. - ISSN 0860-6846
31
Ciągłość i zmiana w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem = Continuity and Change in Theory and Practice of Business Management / Zbigniew MARTYNIAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 851 (2000), s. 363-369. - Summ. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmian: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 10-13 czerwca 2000 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
32
Paradoksalna aktualność Taylora = Paradoxical Topicality of Taylor / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 8 (607) (2000), s. 30-31. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
33
Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji = Symptoms of the Inefficiency of Information and the Criteria Used to Assess the Quality of Information / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9830. - ISSN 0208-7944
34
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - 421 s., [1] k. złoż. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-050-X
35
Efektywność organizacji / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 11 (2000), s. 31. - ISSN 0860-6846
36
Stanisław Bieńkowski : 1882-1958 / Zbigniew MARTYNIAK // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 33-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
37
Rewolucja hipermarketów = The Hyper-market Revolution / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 9 (2000), s. 29-30. - Rec. pracy: Lussato B., La troisieme revolution, Plon, Paris 1999. - ISSN 0860-6846
38
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Pszczołowskim = In Memory of Professor Tadeusz Pszczołowski / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 2 (601) (2000), s. 1. - ISSN 0860-6846
39
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
40
Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków / Zbigniew MARTYNIAK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 127-133. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-3-4
41
O postmodernizmie w teorii organizacji : (uwagi na marginiesie książki M.J. Hatch pt. "Teoria organizacji") / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 5 (604) (2000), s. 6-7. - Rec. pracy: Mary Jo Hatch, Théorie des organisations = Teoria organizacji
42
Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 7 (2000), s. 30-31. - Rec. pracy: Koch R., Zasada 80/20, przekład: G. Łuczkiewicz, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998. - ISSN 0860-6846
43
Chester I. Barnard (1886-1961) / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (101) (2000), s. 111-116. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
44
Profesor Andrej Bajcura (1925-1999) - nasz słowacki przyjaciel / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 12 (2000), s. 26-27. - ISSN 0860-6846
45
L'Art du Management, Editions Willage Mondial, Paris 1997, ss. 768 / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (96) (1999), s. 67-73. - Rec. pracy: L'Art du Management, Editions Willage Mondial, Paris 1997, ss. 768
46
Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle = Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku / Zbigniew MARTYNIAK // W: Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? : Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 1] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999. - 456 s. : il. ; 24 cm. - S. 402-412. - ISBN 83-908267-7-1
47
Metody organizacji i zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 259 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-014-3
48
Ciągłe ulepszanie czy radykalna przebudowa : antynomie japońskich i amerykańskich koncepcji zarządzania = Constant improvements or radical reconstruction : antinomies in Japanese and American conceptions of management / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (98) (1999), s. 3-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
49
The Pioneers of Organization and Management Science in Central and Eastern Europe / Zbigniew MARTYNIAK // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 31-51. - ISBN 83-88114-42-5
50
Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN / Zbigniew MARTYNIAK // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 273-279. - ISBN 83-231-1063-8
51
Reengineering versus Lean Management : w poszukiwaniu europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku / Zbigniew MARTYNIAK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999. - S. 271-282. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-1-8
52
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej (1900-1945). Część druga / Zbigniew MARTYNIAK // Master of Business Administration. - nr 1 (37) (1999), s. 18-21. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
53
Luka wydawnicza w zakresie metod i technik zarządzania w Polsce - w stosunku do francuskich publikacji książkowych / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (97) (1999), s. 13-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
54
W sprawie koncepcji zarządzania : na marginesie lektury / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (99) (1999), s. 111-115. - Rec. pracy: [Omówiono krajowe publikacje na temat koncepcji zarządzania]
55
Value Analysis in Contemporary Management Concepts and Methods / Zbigniew MARTYNIAK // W: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski. - Toruń : Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999. - S. 283-291. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1107-3
56
Jeszcze raz o tak zwanej prawdzie w nauce o zarządzaniu / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1999), s. 40. - Polem. z: Zaćmienie słońca : od autorów / Maria Szeloch, Mirosław Ciurla, Marian Hopej. Przegląd Organizacji, nr 10 (1999), s. 35. - ISSN 0137-7221
57
Zaćmienie słońca / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1999), s. 35. - Polem. z: O tak zwanej prawdzie w nauce o zarządzaniu / Maria Szeloch, Mirosław Ciurla, Marian Hopej. Przegląd Organizacji, nr 7/8 (1999), s. 3-4. - ISSN 0137-7221
58
Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku = Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle / Zbigniew MARTYNIAK // W: Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? : Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 2] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999. - S. 455-465. - ISBN 83-908267-8-X
59
Organizacja i zarządzanie : 15 pionierów / Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 1999. - 168 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-85-6
60
Preambuła / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (97) (1999), s. 3-4. - ISSN 0137-5466
61
Innowacje w służbie gospodarki = Innovation od Duty of Economy / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 1 (1999), s. 23-24. - ISSN 0860-6846
62
Metody zarządzania strategicznego / Zbigniew MARTYNIAK, Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI, Daniel GACH // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 75-122. - ISBN 83-87239-53-4
63
Witold Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997 / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (92) (1998), s. 85-88. - Rec. pracy: Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997
64
Metodologia wartościowania pracy / Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Antykwa, 1998. - 321 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-60-0
65
System Lean Management = Lean Management System / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (91) (1998), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
66
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - 370 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-53-4
67
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 16-74. - ISBN 83-87239-53-4
68
Podstawy ewolucji i dyfuzji metod organizacji i zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 9-15. - ISBN 83-87239-53-4
69
Hoishin - japońska metoda zarządzania = Hoishin - Japanese Manangement Method / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
70
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 123-190. - ISBN 83-87239-53-4
71
Metody organizacji i zarządzania produkcją / Zbigniew MARTYNIAK, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Elżbieta Kądziołka-Martyniak // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 191-232. - ISBN 83-87239-53-4
72
Zasady ulepszania procesów pracy według Shigeo Shingo = Principles Underlying Improvement of Labour Processes According to Shigeo Shingo / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 277-361. - ISBN 83-87239-53-4
74
Założenia systemu Shigeo Shingo = The system of Shigeo Shingo / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (97) (1997), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
75
Diagram FAST / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 8 (1997), s. 14-15. - ISSN 0860-6846
76
Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 9-26. - ISBN 83-87239-00-3
77
Wywiad gospodarczy w natarciu = Economic Spying Advancing / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997), s. 20-21. - ISSN 0860-6846
78
Elementy dorobku F.B. i L.M. Gilbrethów / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 4 (1997), s. 19-20. - ISSN 0860-6846
79
Wstęp do inwentyki / Zbigniew MARTYNIAK ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-13-5
80
Niektóre "choroby" systemu zarządzania = Some Illnesses of Management System / Zbigniew MARTYNIAK // W: Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 49-57. - Summ. - ISBN 83-87265-81-0
81
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - 92, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-00-3
82
Zastosowania metody SMED = Application of the SMED Method / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
83
Poglądy Frederika Philipsa - prezesa międzynarodowej korporacji = Frederik Philips' - President of the International Corporation - Views / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 1 (1997), s. 24. - ISSN 0860-6846
84
Instytut Organizacji i Zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK, Adam STABRYŁA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 59-74. - ISBN 83-87239-38-0
85
Metody zarządzania informacją / Jan CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 27-49. - ISBN 83-87239-00-3
86
Polemika : jaki system płacy wynalazł Taylor? / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 2 (1997), s. 25-26. - Polem. z: Ricky W. Griffin, tł. Michał Rusiński, konsultacja nauk. Bohdan Gliński / Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. . - ISSN 0860-6846
87
Sposoby zarządzania komunikacją / Jan BELICZYŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 50-90. - ISBN 83-87239-00-3
88
System Baty / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 8 (1996), s. 20. - ISSN 0860-6846
89
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego = Wiesław Wojciech Jakóbiec : Theoretician and Practitioner of Organisational Consulting / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996), s. 51-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
90
Internacjonalizacja studiów w dziedzinie zarządzania : konferencja w Łodzi / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 3 (1996), s. 27-28. - ISSN 0860-6846
91
Myśl organizatorska Jana Amosa Komeńskiego z Leszna / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 9 (1996), s. 21-22. - ISSN 0860-6846
92
Luka wydawnicza / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 5 (1996), s. 20. - ISSN 0860-6846
93
Postmodernizm w natarciu (polemiki) / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996), s. 122-123. - Rec. pracy: Kostera K. Postmodernizm w zarządzaniu
94
Organizacja i zarządzanie : 60 problemów teorii i praktyki / Zbigniew MARTYNIAK. - Kluczbork : Antykwa, 1996. - 324 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-9048855-5-9
95
Karol Adamiecki - a Precursor of Modern Management Sciences / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - special issue (1996), s. 41-42. - ISSN 0137-7221
96
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational / Janusz CZEKAJ, Dorota Dziedzic, Tomasz KAFEL, Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
97
Jean-Maurice Lahy (1872-1943) / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (86) (1996), s. 84-86. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
98
Czy zdezaktualizowała się analiza wartości? / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 7 (1996), s. 26-27. - ISSN 0860-6846
99
Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny = Stanisław Bieńkowski : Manager and Management Consultant / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
100
Metody organizowania procesów pracy / Zbigniew MARTYNIAK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 351, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1013-2
101
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940 / Zbigniew MARTYNIAK ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Wyd. 3 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 190, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-60-2
102
Shigeo Shingo - największy japoński teoretyk i praktyk zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 4 (555) (1996), s. 24. - ISSN 0860-6846
103
Strategia zarządzania kadrami w szkołach wyższych / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 9 (1996), s. 15-16. - ISSN 0860-6846
104
Tadeusz Pszczołowski jako teoretyk organizacji / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (79) (1995), s. 99-104. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
105
Życie i dorobek naukowy profesora Stanisława Bieńkowskiego / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych : historia i współczesność / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK. - (1995), s. 4-59. - Bibliogr.
106
Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1995), s. 29-32. - Bibliogr.
107
Profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // W: Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15-22. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-63-7
108
Reengineering - nowa metoda zarządzania : przegląd niektórych zastosowań = Reengineering - New Method of Management Review of Applications / Zbigniew MARTYNIAK, Justyna Sanak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
109
Wprowadzenie do reengineeringu = Reengineering - the new management method. Application survey / Zbigniew MARTYNIAK, Justyna Sanak // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (81) (1995), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
110
Krytyczna recepcja tayloryzmu w piśmiennictwie francuskim (1910-1920) / Zbigniew MARTYNIAK // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 31-40. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
111
Profesor Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych : historia i współczesność / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK. - (1995), s. 60-70. - Bibliogr.
112
Zarządzanie systemem informacji w przedsiębiorstwie : aspekt strategiczny / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995), s. 10-13. - ISSN 0860-6846
113
Dawni i współcześni : profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (81) (1995), s. 109-116. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
114
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK // W: Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych : historia i współczesność / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK. - (1995), s. 71-79. - Bibliogr.
115
Reengineering - nowa metoda zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 4 (543) (1995), s. 3-6. - ISSN 0860-6846
116
Techniki identyfikacji funkcji w analizie dyrektywnej = Techniques of Function Identification in the Directive Analysis / Zbigniew MARTYNIAK, Łukasz Wacławik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994), s. 5-10. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Założenia metody MTR = Assumptions of the MTR Method / Zbigniew MARTYNIAK, Łukasz Wacławik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994), s. 19-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Eugeniusz Słucki (1880-1948) kijowski prekursor nauk zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77) (1994), s. 87-89. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
119
Metoda MTR = MTR - Response Time Modelling / Zbigniew MARTYNIAK, Łukasz Wacławik // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77) (1994), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
120
Emile Belot (1857-1944) / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77) (1994), s. 83-86. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
121
Marketing wewnętrzny jako narzędzie usprawniania organizacji = Internal Marketing as a Tool of Improving the Organization / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
122
Marketing wewnętrzny / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 135-146
123
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - 174 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
124
Pilotażowe zastosowanie analizy dyrektywnej do racjonalizacji formularza sterującego przetwarzaniem informacji / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 43-45
125
Założenia semiologii graficznej / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 169-177
126
Shigeo Shingo i założenia metody SMED = Shigeo Shingo and His SMED Method / Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (74) (1993), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
127
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - 201, [1] s., [12] k. wykr. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
128
Założenia analizy wartości procesów informacyjnych / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 9-13. - Bibliogr.
129
Metoda analizy dyrektywnej / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 40-42. - Bibliogr.
130
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 60-110
131
Współczesne ujęcie funkcji zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993), s. 21. - ISSN 0137-7221
132
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 150-166
133
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 24-36
134
Zastosowanie analizy dyrektywnej do usprawnienia procedury obliczania wynagrodzeń w spożywczej spółdzielni handlowej / Zbigniew MARTYNIAK, Łukasz Wacławik // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 82-104
135
Sponsoring sportowy / Zbigniew MARTYNIAK // Businessman Magazine. - nr 4 (13) (1992), s. 42-44. - ISSN 0867-1389
136
Witold Kieżun o polskiej teorii organizacji i zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1992), s. 13. - ISSN 0137-7221
137
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK, Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 86-130. - ISBN 83-04-03956-7
138
Kształcenie w dziedzinie organizacji i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Education at the Field of Organisation and Management in the Academy of Economics in Cracow / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 6 (509) (1992), s. 18-19. - ISSN 0860-6846
139
Dale Carnegie, czyli jak posługiwać się mową / Zbigniew MARTYNIAK // Businessman Magazine. - nr 9 (18) (1992), s. 68-70. - ISSN 0867-1389
140
Style kierowania / Zbigniew MARTYNIAK // Businessman Magazine. - nr 1 (10) (1992), s. 56-58. - ISSN 0867-1389
141
Metodyka marketingu wewnętrznego = Methodology of Internal Marketing / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 9 (512) (1992), s. 13-16. - ISSN 0860-6846
142
Marketing wewnętrzny / Zbigniew MARTYNIAK // Businessman Magazine. - nr 11 (20) (1992), s. 74-75. - ISSN 0867-1389
143
Marcin Bielski, Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992), s. 30. - Rec. pracy: Bielski M., Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992. - ISSN 0137-7221
144
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
145
Leszek Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992 / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992), s. 30-31. - Rec. pracy: Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992. - ISSN 0137-7221
146
Wpływ komputeryzacji na organizację prac administracyjno-biurowych = Effect of Computerization on the Oranization of Administrative-Office Work / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992), s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
147
Style zachowania zwierzchników i podwładnych / Zbigniew MARTYNIAK // Businessman Magazine. - nr 2 (11) (1992), s. 50-51. - ISSN 0867-1389
148
Prezydium wie lepiej / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1992), s. 17-18. - ISSN 0137-7221
149
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 216 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-03956-7
150
Metodologia wartościowania pracy / Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Stabill, 1992. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
151
Szwajcarzy w Lublinie / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1992), s. 25. - ISSN 0137-7221
152
Małe jest piękne, lecz przesądza duże... / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1992), s. 13. - ISSN 0137-7221
153
Reforma kształcenia specjalistów zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992), s. 15. - ISSN 0137-7221
154
Przebieg i wyniki badań empirycznych / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 131-198. - ISBN 83-04-03956-7
155
Papieromania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1992), s. 19. - ISSN 0137-7221
156
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach francuskich / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1992), s. 16. - ISSN 0137-7221
157
Na marginesie "Podstaw zarządzania organizacjami" / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1991), s. 14-15. - ISSN 0137-7221
158
Powrót do Bogdanowa w ZSRR = Coming Bach to Bogdanov in USSR / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1991), s. 19-20. - ISSN 0137-7221
159
W sprawie zarządzania partycypacyjnego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1991), s. 19-20. - Polem. z: Zarządzanie - samorząd / Adam Peszko. Przegląd Organizacji, nr 6 (1990), s. 3-4. - ISSN 0137-7221
160
Przemówienia okolicznościowe / Zbigniew MARTYNIAK, Stefan MYNARSKI, Wacław Gabara, Ryszard BOROWIECKI, Leszek Pacholski, Alfred Czermiński, Zbigniew Scheloch, Henryk Halama, Eugeniusz Gutman, Lesław Martan, Józef Boroń, Ireneusz Durlik, Jerzy TRZCIENIECKI, Adam STABRYŁA // W: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 115-135
161
Nowe metody organizacji i zarządzania / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Stabill, 1991. - 62 s. : il. ; 23 cm
162
Stop / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1991), s. 13-14. - ISSN 0137-7221
163
Metoda analizy dyrektywnej w zastosowaniu do procesów produkcyjnych = Method of Directive Analysis Applied to Production Processes / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 1 (492) (1991), s. 21-23. - ISSN 0860-6846
164
Sympozjum AW w Suzdalu / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1991), s. 17. - ISSN 0137-7221
165
Zasady menedżerskie Tapie'go / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1991), s. 18. - ISSN 0137-7221
166
Towarzystwo Naukowe Prakseologii / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (1991), s. 15-16. - ISSN 0137-7221
167
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Reflection / Zbigniew MARTYNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 268-269. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
168
Jerzy Stefan Langrod (1903-1990) / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1991), s. 17. - ISSN 0137-7221
169
Kierunki dyfuzji niektórych metod organizacji i zarządzania w Polsce = Directions of Diffusion of Certain Methods of Management in Poland / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991), s. 10-12. - ISSN 0860-6846
170
Mikołaj Czarnowski / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1991), s. 18-19. - ISSN 0137-7221
171
Prywatyzacja niejedno ma imię / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8 (1991), s. 19. - ISSN 0137-7221
172
Metoda analizy dyrektywnej / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 66-80. - Bibliogr.
173
Arthur Koestler jako teoretyk organizacji / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1991), s. 9. - ISSN 0137-7221
174
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 367, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
175
Fourier i akcjonariat / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1991), s. 26. - ISSN 0137-7221
176
Błędy w sztuce translatorskiej / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2-3 (1990), s. 32. - ISSN 0137-7221
177
Jubileusz profesora Jerzego Trzcienieckiego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 5. - ISSN 0137-7221
178
Universal Method of Job Evaluation UMEWAP-85 / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 135-154. - ISSN 0208-7944
179
Metodyka wdrażania analitycznego wartościowania pracy = Methodology of Implementation of Labour Analytic Valuation / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 311 (1990), s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
180
Ewolucja organizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8-9 (1990), s. 8-9. - ISSN 0137-7221
181
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Management / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 4-6 (1990), s. 4-6. - ISSN 0860-6846
182
Organizacyjny socjalizm Johanna Plengego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1990), s. 32. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
183
Modele przestrzeni przemysłowej / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1990), s. 14. - ISSN 0137-7221
184
Oliver Sheldon / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1990), s. 38. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
185
Esprit braci Michelin / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990), s. 22. - ISSN 0137-7221
186
Stanisława Bieńkowskiego metoda ustalania wartości zakładu przemysłowego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990), s. 11-12. - ISSN 0137-7221
187
Metoda BCG / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1990), s. 21. - ISSN 0137-7221
188
Misja / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1990), s. 9. - ISSN 0137-7221
189
Organizacja w teorii i praktyce według L'A.F.O.P.E / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (591) (1989), s. 31. - ISSN 0137-7221
190
Jak Louis D. Brandeis wygrał z koleją w USA? / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (589) (1989), s. 46-47. - ISSN 0137-7221
191
Dyskusja o organizacyjnych przesłankach pluralizmu politycznego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989), s. 8-9. - ISSN 0137-7221
192
Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych = Verified Method of Investigation of the Impact of Technological and Organizational Development, on the Decree of Difficulties of Office Work / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989), s. 47-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
193
Państwo w gospodarce / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989), s. 54-57. - ISSN 0137-7221
194
Jakość polskich usług - wczoraj i dzisiaj / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (596) (1989), s. 42. - ISSN 0137-7221
195
Fizjonomia jednostki twórczej / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (588) (1989), s. 32. - ISSN 0137-7221
196
Francuski raport o stanie nauk organizacji / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989), s. 30. - ISSN 0137-7221
197
"Wielki mistrz" zakonu dominikanów - teoretykiem organizacji / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (592) (1989), s. 21. - ISSN 0137-7221
198
Systemowa organizacja pracy / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989), s. 15-18. - Rec. pracy: R. Lipak, Systemowa organizacja pracy, wyd. 2, Alfa, Bratislava 1987
199
Migawki paryskie / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (590) (1989), s. 36. - ISSN 0137-7221
200
Ewolucja metod organizatorskich / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 3 (1989), s. 5-9. - Bibliogr.
201
Errata historyczna / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989), s. 48. - ISSN 0137-7221
202
Nauczanie komputerowego wspomagania zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8 (595) (1989), s. 45. - ISSN 0137-7221
203
Dwugłos architektów o organizacji biura / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1989), s. 31. - ISSN 0137-7221
204
Mary Parker Follett : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1989), s. 30-31. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
205
Trójkąt zarządzania Lebela / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (594) (1989), s. 30-31. - ISSN 0137-7221
206
Jak zorganizować konferencję naukową? / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (594) (1989), s. 39. - ISSN 0137-7221
207
Metoda H. Timme. (Cz. 2) / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989), s. 5-14. - Bibliogr.
208
Howard Coonley : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1989), s. 31-34. - ISSN 0208-693X
209
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 289. - 95 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
210
Józef Zieliński : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1988), s. 31-33, 37. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
211
System wynagradzania robotników i mistrzów według Aleksandra Rotherta / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (577) (1988), s. 32. - ISSN 0137-7221
212
Aleksiej Kapitonowicz Gastiew : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1988), s. 28-30. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
213
Czy Adamiecki należał do czołówki światowej? / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (582) (1988), s. 39. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
214
Ulica Czackiego 3/5 / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (584) (1988), s. 29. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
215
Metoda szablonów semantycznych / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (577) (1988), s. b.s. (wkładka). - ISSN 0137-7221
216
Czy Taylor był plagiatorem? / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (576) (1988), s. 41. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
217
Poszukiwacz wad / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (580) (1988), s. 39. - ISSN 0137-7221
218
Spór o Oskara Langego = Polemic Around Oskar Lange / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 78-80. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
219
Przestrzeń i miejsce / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988), s. 39-40. - Rec. pracy: Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW, 1987
220
Franz Kafka a płace i bezpieczeństwo pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (586) (1988), s. 14. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
221
Zygmunt Rytel : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1988), s. 33-35, 38. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
222
W sprawie przeglądu struktur organizacyjnych i atestacji stanowisk pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 110-112. - ISSN 0079-578X
223
Metoda H. Timme. (Cz. 1) / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988), s. 11-16
224
Drugie wejście AW / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (578) (1988), s. 35. - ISSN 0137-7221
225
Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce / Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : TNOiK, 1988. - 56 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
226
Radziecki podręcznik analizy wartości / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (578) (1988), s. 40-41. - Rec. pracy: Czumaczenko N.G., Diegtariewa W.M., Igumnow J.S., Funkcjonalno-stoimostnyj analiz. "Wiszcza Szkoła", Kijów 1985. - ISSN 0137-7221
227
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940 / Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988. - 141, [3] s. + 1 k. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
228
Wypowiedź na Konferencji Sprawozdawczo-Programowej TNOiK w dniu 5 grudnia 1987 / Zbigniew MARTYNIAK // Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988), s. 17-19
229
Aleksander Rothert / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1988), s. 28-30. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
230
Wartościowanie wysiłku fizycznego w metodzie belgijskiej / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 2 (1988), s. 19-21
231
Analiza wartości w zakładzie pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (576) (1988), s. 12-15. - ISSN 0137-7221
232
Kwalifikacje rzeczoznawców TNOiK / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (579) (1988), s. b.s. (wkładka). - ISSN 0137-7221
233
Biuro projektowe przyszłości / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (587) (1988), s. 21. - ISSN 0137-7221
234
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 271. - 65 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
235
Nasi pionierzy a polskość / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (585) (1988), s. 4-5. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
236
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 259. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
237
Sterowanie wdrażaniem analizy wartości w 20 wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego w latach 1971-1972 / oprac. Z. M. // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988), s. 16-17
238
Dobór i wyważanie kryteriów wartościowania trudności prac administracyjno-biurowych = The Selection and Weighing of Criteria for Office Work Evaluation / Zbigniew MARTYNIAK, Leszek Rąpała // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988), s. 53-61. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
239
Wiesław Wojciech Jakóbiec (1926-1988) / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (586) (1988), s. 20. - ISSN 0137-7221
240
Stan Spacek i inni / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1988), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
241
Od statystycznego do dynamicznego wartościowania pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (586) (1988), s. 5-8. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
242
Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych = The Instruments of Analysis of Complexity and Responsibility in Office Work / Zbigniew MARTYNIAK, Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988), s. 63-79. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
243
Józefa Franciszka Joteyko : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 5 (1988), s. 24-26. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
244
Szkoła wyższa 2000 / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (581) (1988), s. 41. - ISSN 0137-7221
245
Człowiek współczesny w oczach prakseologa (wypisy z Tadeusza Pszczołowskiego) / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8 (583) (1988), s. 23. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
246
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 2 / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987), s. 20-21. - ISSN 0137-7221
247
Wiliam Kent : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1987), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
248
Problemy usprawniania organizacji pracy w Holandii : z materiałów XVI Międzynarodowego Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy w Ostravie (27-29 maj 1986) / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987), s. 23-24. - Rec. pracy: J.R. de Jong, Organizacyjne i informacyjne aspekty humanizacji pracy
249
Aleksander Rothert / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (566) (1987), s. 34. - ISSN 0137-7221
250
Doświadczenia jugosłowiańskie w dziedzinie analitycznego wartościowania pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (566) (1987), s. 36-40. - ISSN 0137-7221
251
Analityczne wartościowanie mikroklimatu w rządowej metodzie jugosłowiańskiej / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 1 (1987), s. 1-3
252
Osip A. Jermenskij : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1987), s. 31-32. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
253
Józefa Franciszka Jotejko / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 45. - ISSN 0137-7221
254
Sposoby wynagradzania Gantta i Emersona / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (572) (1987), s. 45. - ISSN 0137-7221
255
Niektóre zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce socjalistycznej : (na przykładzie budownictwa Algierskiego) / Zbigniew MARTYNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 243-254. - Bibliogr.
256
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987), s. 133-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych. - ISSN 0208-6018
257
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 1 / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987), s. 8-10. - ISSN 0137-7221
258
Z historii czechosłowackiej myśli prakseologicznej i organizatorskiej = From the History of Czechoslovak Praxiological and Organizational Thought / Zbigniew MARTYNIAK // Prakseologia. - nr 101 (1987-1988), s. 275-285. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
259
Praga pierwszą siedzibą CIOS / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987), s. 39. - ISSN 0137-7221
260
Róg obfitości / Zbigniew MARTYNIAK // Prakseologia. - nr 101 (1987-1988), s. 427-433. - Rec. pracy: T. Pszczołowski, Dylematy sprawnego działania, WP, Warszawa 1982
261
Charles Bedaux : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1987), s. 19-22. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
262
Wypisy z "Higieny pracy" doktora J. Zielińskiego / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987), s. 35. - ISSN 0137-7221
263
Lyndall F. Urwick : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 5 (1987), s. 34-36. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
264
Sztuczna inteligencja / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (565) (1987), s. 31. - ISSN 0137-7221
265
Pani Prof. Z. Jacukowicz w odpowiedzi / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (567) (1987), s. 32-33. - Polem. z: UMEWAP-85 w systemie płac / Zofia Jacukowicz. Przegląd Organizacji, nr 4 (567) (1987), s. 29-31. - ISSN 0137-7221
266
Jan Amos Komeński / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (574) (1987), s. 41. - ISSN 0137-7221
267
Horror w tekście profesora Martyniaka / Zbigniew MARTYNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 1 (1987), s. 6. - ISSN 0137-7299
268
Jak zorganizowano "Olimpiadę - 80" / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8 (571) (1987), s. 44-45. - ISSN 0137-7221
269
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 236. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
270
Metoda "HORTEX" : wartościowanie pracy kierowniczej / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987), s. 1-9
271
Uniwersalna metoda wartościowania pracy "UMEWAP-85" = Universal Method of Work Valuation "UMEWAP-85" / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 236 (1987), s. 5-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
272
Co to jest organizowanie? / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987), s. 28-29. - ISSN 0137-7221
273
Systemowe metody i techniki organizatorskie / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 27-28. - Rec. pracy: Kisielnicki J., Metody systemowe. PWE, Warszawa 1986. - ISSN 0137-7221
274
Doskonalenie organizacji jako proces uczenia się / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987), s. 19-20. - ISSN 0137-7221
275
Człowiek z Podola : w czterdziestą rocznicę śmierci Zygmunta Rytla / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (575) (1987), s. 35. - ISSN 0137-7221
276
Elton Mayo : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1987), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
277
Machiavelli a polityka kadrowa / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (564) (1987), s. 18. - ISSN 0137-7221
278
Hyacinth Dubreuil / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (567) (1987), s. 28. - ISSN 0137-7221
279
Schemat wartościowania pracy UMEWAP-85 oraz klucze analityczne / Zdzisław Czajka, Zofia Jacukowicz, Elżbieta Kaczmarczuk, Kazimierz Królikowski, Zbigniew MARTYNIAK, Anna NEHRING // Służba pracownicza : biuletyn Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. - R. 13, nr 10(164) (1986), s. 19-32. - ISSN 0038-853X
280
Do trzech razy sztuka / Zbigniew MARTYNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 7 (1986), s. 7. - ISSN 0137-7299
281
Tomasz Bata : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1986), s. 31-33. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
282
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 214. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
283
Rekin kapitału - geniuszem organizacji czyli o Tomaszu Bacie / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (555) (1986), s. 30. - ISSN 0137-7221
284
W sprawie zasad wynagradzania - po raz drugi / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (555) (1986), s. 12. - Polem. z: Kto ma ustalać zasady wynagradzania? / K. Dąbrowski. Przegląd Organizacji, nr 4 (1985)
285
Atestacja i racjonalizacja stanowisk roboczych / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986), s. 38-40. - Rec. pracy: Z. Zbichorski, Atestacja stanowisk roboczych w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 3 (1986)
286
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 234. - 219 s. [3 k. złoż.] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
287
"Maksymalizacja sprawności..." : (wypowiedź na seminarium współorganizowanym przez TNOiK w dniu 19 kwietnia 1986 r.) / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8 (559) (1986), s. 33. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
288
Spór o metodę wartościowania pracy "UMEWAP-85" / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986), s. 1-12. - Bibliogr.
289
W sprawie uniwersalnej metody wartościowania pracy "UMEWAP-85" = On Behalf of Universal Method of Job Evaluation / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 8 (559) (1986), s. 14-15. - ISSN 0137-7221
290
Bogdanow i inni / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986), s. 25. - ISSN 0137-7221
291
Psychologia i zarządzanie / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (562) (1986), s. 26. - ISSN 0137-7221
292
[Recenzja] / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 1 (1986), s. 18-20. - Rec. pracy: Z. Jankowska, Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej
293
Wartościowanie pracy na wybranych stanowiskach w ośrodku komputerowym = Efficiency Evaluation of Selected Jobs in Computer Centre / Zbigniew MARTYNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986), s. 55-81. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
294
Jak dostosować wzorcową metodę "UMEWAP-85P" do specyfiki przedsiębiorstwa / Z.M. // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1986), s. 1-7
295
UMEWAP-85 : uniwersalna metoda wartościowania pracy / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1986), s. 24-28. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
296
W sprawie podręcznika Kazimierza Zimniewicza / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986), s. 17-18. - ISSN 0137-7221
297
Harrington Emerson : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 5 (1986), s. 33-35. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
298
Analityczne wartościowanie pracy = Analytical Valuation of Work Problems in Its Practical Implementation in Poland / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986), s. 18-27. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
299
Prawo i organizacja / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (553) (1986), s. 17. - ISSN 0137-7221
300
Nowości moskiewskiego wydawnictwa "Ekonomika" / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986), s. 40. - ISSN 0137-7221
301
XVI Międzynarodowe Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy = XVI th International Symposium on Scientific Management / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986), s. 44. - ISSN 0137-7221
302
F.B. Gilbreth : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1986), s. 33-35. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
303
Amerykańscy klasycy od podszewki / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 1 (552) (1986), s. 31. - ISSN 0137-7221
304
Pod nową nazwą życie nowe? / Zbigniew MARTYNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1986), s. 4. - ISSN 0137-7299
305
Kierunek informatyczny we współczesnej nauce organizacji i zarządzania : referat przedstawiony 19 IX 85 r. na konferencji "Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem" = Informatics Trend in Contemporary Science of Organization and Management / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986), s. 13-15. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
306
Pominięty Dejneko / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 3 (554) (1986), s. 39. - ISSN 0137-7221
307
Max Weber : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1986), s. 32-33. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
308
Hyacinth Dubreuil : sylwetki wielkich organizatorów / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1986), s. 34-36. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
309
Rozwój nauki organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia metodologiczne / Zbigniew MARTYNIAK // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 40-72. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
310
Zawód przyszłościowy / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986), s. 26. - ISSN 0137-7221
311
O szkołach w nauce organizacji i zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986), s. 40-41. - Polem. z: Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985 / L. Krzyżanowski.
312
Przypadek francuskiej Krajowej Agencji Zatrudnienia / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (558) (1986), s. 36. - ISSN 0137-7221
313
Jeszcze o Bacie / Zb. MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 10 (561) (1986), s. 32. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
314
Stanisław Bieńkowski / Zbigniew MARTYNIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1986), s. 33-36. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
315
Współczesne koncepcje zarządzania / Zbigniew MARTYNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (558) (1986), s. 43-45. - Rec. pracy: Współczesne koncepcje zarządzania, A.K. Koź