Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Efektywność zastosowań benchmarkingu do doskonalenia organizacji usług instytucji użyteczności publicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
368 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/731
Nr:
2168221656
doktorat
2

Tytuł:
Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych = The Fundations of Self-organisation in Business Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 616 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221028
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Próba zastosowania systemów workflow w administracji samorządowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
288 k.: il.,; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/370
Nr:
2168231524
doktorat
4

Tytuł:
Nowe metody i koncepcje zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-142-5
Nr:
2168229130
skrypt
5

Tytuł:
Samoorganizacja i pojęcia pokrewne = Self-organization and Related Notions
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1, s. 101-102 - Bibliogr.
Nr:
2168267564
varia
6

Tytuł:
Samoorganizacja rojów owadów społecznych a praktyka zarządzania = Selforganization of Swarms of Social Insects and the Practice of Managamenet
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 3, s. 83-84 - Bibliogr.
Nr:
2168267570
varia
7

Tytuł:
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi raz jeszcze
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2002) , s. 11
Nr:
2168226098
polemika
8

Tytuł:
Dziesięć stylów kierowania według D. Chalvina = Ten Styles of Management Accounting According to D. Chalvin
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8, s. 85-88 - Bibliogr.
Nr:
2168269550
varia
9

Tytuł:
Koncepcja samoorganizacji i jej niektóre zastosowania w organizacji procesów biznesowych = The Concept of Self-organisation and Some of its Applications in the Organisation of Business Processes
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224896
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Anglosaski czy zachodnioeuropejski model zarządzania przedsiębiorstwami dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej? (Na przykładzie ustawodawstwa polskiego)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002) , s. 6-12 - Bibliogr.
Nr:
2168295947
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przypadki pracy grupowej w brazylijskim przemyśle samochodowym = Cases of Group Work in the Brasilian Car Industry
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 5, s. 80-83 - Bibliogr.
Nr:
2168267572
varia
12

Tytuł:
Tayloryzm wczoraj i dziś = Taylorism Yesterday and Today
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223328
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w.
Wydanie:
Wyd. 4 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
252 [2] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-120-4
Nr:
2168272276
podręcznik
14

Tytuł:
Metoda Marion
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 10, s. 80-82
Nr:
2168334805
varia
15

Tytuł:
Czego powinny nas nauczyć niepowodzenia reengineeringu i zarządzania jakością całkowitą (TQM)?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 7, s. 93-94
Nr:
2168334799
varia
16

Tytuł:
Cienie globalizacji
Źródło:
Zdanie. - nr 1-2 (2001) , s. 90-92
Tryb dostępu:
Nr:
2168347098
recenzja
17

Tytuł:
Sto lat nauk o zarządzaniu : przegląd największych osiągnięć w przekroju kolejnych ćwierćwieczy XX stulecia = The Hundred Years of Management Science : the Review of the Greatest Achievements in the Successive Quarters of the XX Century
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 405-416. - Summ.
ISBN:
83-231-1380-7
Nr:
2168240774
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Na marginesie rozprawy z logistyki
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 8, s. 93-94
Nr:
2168334801
varia
19

Tytuł:
O koncepcjach zarządzania raz jeszcze
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 4, s. 81-83 - Bibliogr.
Nr:
2168334809
varia
20

Tytuł:
Przyszłościowe zasady zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 9, s. 84-85
Nr:
2168334803
varia
21

Tytuł:
Sztuka prowadzenia zebrań
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 3, s. 86-88
Nr:
2168334777
varia
22

Tytuł:
Wywiad gospodarczy w wydaniu francuskim
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 6, s. 86-88
Nr:
2168334797
varia
23

Tytuł:
Twoja firma w oczach klienta
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 2, s. 80-82
Nr:
2168334775
varia
24

Tytuł:
Autonomia jako przyszłościowa zasada zarządzania mocno ugruntowana w przeszłości : (od T. Baty do H. Sérieyx)
Źródło:
Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001, s. 13-21. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915846-1-5
Nr:
2168361746
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2001) , s. 30
Nr:
2168332091
polemika
26

Tytuł:
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) jako teoretyk organizacji
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2, s. 129-132 - Bibliogr.
Nr:
2168338983
varia
27

Tytuł:
Analiza funkcjonalna
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 11, s. 86-88
Nr:
2168334807
varia
28

Tytuł:
Herbert Alexsander Simon (1916-2001)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1, s. 125-129 - Bibliogr.
Nr:
2168338981
varia
29

Tytuł:
Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105), s. 95-98 - Bibliogr.
Nr:
2168245606
varia
30

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 70 problemów teorii i praktyki
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2001
Opis fizyczny:
371 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-56-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168339049
monografia
31

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski : 1882-1958
Źródło:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 33-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255020
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
O postmodernizmie w teorii organizacji : (uwagi na marginiesie książki M.J. Hatch pt. "Teoria organizacji")
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 5 (604) (2000) , s. 6-7
Nr:
2168226134
recenzja
33

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Pszczołowskim = In Memory of Professor Tadeusz Pszczołowski
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 2 (601), s. 1
Nr:
2168226066
varia
34

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
421 s., [1] k. złoż.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224816
Zobacz powiązane rozdziały
35

Tytuł:
Wywiad gospodarczy - pierwsza rodzima monografia
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 6 (605) (2000) , s. 29-30
Nr:
2168226146
recenzja
36

Tytuł:
Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji = Symptoms of the Inefficiency of Information and the Criteria Used to Assess the Quality of Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224436
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rewolucja czy ewolucja w zarządzaniu
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 10, s. 30-31
Nr:
2168334761
varia
38

Tytuł:
Rewolucja hipermarketów = The Hyper-market Revolution
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 9 (2000) , s. 29-30
Nr:
2168334755
recenzja
39

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220630
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Tytuł:
Georges Friedmann (1902-1977)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4, s. 107-110 - Bibliogr.
Nr:
2168338979
varia
41

Tytuł:
Nowy toyotyzm
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 12 (611) (2000) , s. 4-7 - Bibliogr.
Nr:
2168295945
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Fritz Jules Roethlisberger (1898-1974)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2, s. 119-123 - Bibliogr.
Nr:
2168338977
varia
43

Tytuł:
Z doświadczeń nad wdrażaniem analitycznego wartościowania pracy
Źródło:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (2000) , s. 50-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168230596
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Paradoksalna aktualność Taylora = Paradoxical Topicality of Taylor
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 8 (607), s. 30-31 - Bibliogr.
Nr:
2168245032
varia
45

Tytuł:
Ciągłość i zmiana w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem = Continuity and Change in Theory and Practice of Business Management
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 851 (2000) , s. 363-369. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmian: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 10-13 czerwca 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168224328
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Profesor Andrej Bajcura (1925-1999) - nasz słowacki przyjaciel
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 12, s. 26-27
Nr:
2168334769
varia
47

Tytuł:
Zarządzanie jakością totalną (TQM) i zarządzanie "wyszczuplające" (Lean Management) a reengeneering = Total Quality Management (TQM) and Lean Management in Relation to Reengineering
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000) , s. 153-161. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254606
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Efektywność organizacji
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 11, s. 31
Nr:
2168334765
varia
50

Tytuł:
Chester I. Barnard (1886-1961)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (101), s. 111-116 - Bibliogr.
Nr:
2168245468
varia
51

Tytuł:
Teoretyczne podstawy systemów workflow
Źródło:
Informatyka. - nr 3 (2000) , s. 36-39 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168362052
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 7 (2000) , s. 30-31
Nr:
2168334743
recenzja
53

Tytuł:
L'Art du Management, Editions Willage Mondial, Paris 1997, ss. 768
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (96) (1999) , s. 67-73. - Bibliogr.
Nr:
2168336743
recenzja
54

Tytuł:
Zaćmienie słońca
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1999) , s. 35
Nr:
2168332081
polemika
55

Tytuł:
Jeszcze raz o tak zwanej prawdzie w nauce o zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1999) , s. 40
Nr:
2168332087
polemika
56

Tytuł:
Czy tłumaczyć termin workflow?
Źródło:
Informatyka. - nr 12, s. 28
Tryb dostępu:
Nr:
2168362050
varia
57

Tytuł:
Ciągłe ulepszanie czy radykalna przebudowa : antynomie japońskich i amerykańskich koncepcji zarządzania = Constant Improvements or Radical Reconstruction : Antinomies in Japanese and American Conceptions of Management
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (98) (1999) , s. 3-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336749
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 15 pionierów
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 1999
Opis fizyczny:
168 s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-85-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168309837
monografia
59

Tytuł:
Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 273-279
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243832
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Wypowiedź nadesłana : głos w dyskusji
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 4 (40), s. 36
Nr:
2168367074
głos w dyskusji/wywiad
61

Tytuł:
Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle = Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 1] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 402-412
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233540
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Tytuł:
Value Analysis in Contemporary Management Concepts and Methods
Źródło:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / red. Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 283-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238914
rozdział w materiałach konferencyjnych
63

Tytuł:
Metody organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
259 s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-014-3
Nr:
2168270380
podręcznik
64

Tytuł:
The Pioneers of Organization and Management Science in Central and Eastern Europe
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 31-51
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235352
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Luka wydawnicza w zakresie metod i technik zarządzania w Polsce - w stosunku do francuskich publikacji książkowych
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (97) (1999) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
2168243034
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej (1900-1945). Część druga
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 1 (37) (1999) , s. 18-21 - Bibliogr.
Nr:
2168291663
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
W sprawie koncepcji zarządzania : na marginesie lektury
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (99) (1999) , s. 111-115. - Bibliogr.
Nr:
2168243008
recenzja
68

Tytuł:
Innowacje w służbie gospodarki = Innovation od Duty of Economy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 1, s. 23-24
Tryb dostępu:
Nr:
2168334735
varia
69

Tytuł:
Preambuła
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (97), s. 3-4
Nr:
2168243026
varia
70

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Tytuł:
Reengineering versus Lean Management : w poszukiwaniu europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 271-282 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767946
rozdział w materiałach konferencyjnych
71

Tytuł:
Japońskie a amerykańskie podejście do doskonalenia organizacji
Źródło:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO - Kraków: [s.n.], 1999, s. 277-284. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168359730
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku = Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 2] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 455-465
ISBN:
83-908267-8-X
Nr:
2168233728
rozdział w materiałach konferencyjnych
73

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 1-4, s. 101
Tryb dostępu:
Nr:
2168347096
varia
74

Tytuł:
System Lean Management = Lean Management System
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (91) (1998) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230530
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Witold Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (92) (1998) , s. 85-88. - Bibliogr.
Nr:
2168230540
recenzja
76

Tytuł:
Zasady ulepszania procesów pracy według Shigeo Shingo = Principles Underlying Improvement of Labour Processes According to Shigeo Shingo
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 506 (1998) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234042
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
370 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168229964
Zobacz powiązane rozdziały
78

Tytuł:
Podstawy ewolucji i dyfuzji metod organizacji i zarządzania
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 9-15
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168229966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Metody zarządzania strategicznego
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-122
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306319
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Metodologia wartościowania pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Antykwa, 1998
Opis fizyczny:
321 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-60-0
Nr:
2168288993
monografia
81

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 123-190
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
HOSHIN - japońska metoda zarządzania = HOSHIN - Japanese Manangement Method
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336735
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 16-74
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Autor:
Zbigniew Martyniak , Bogusz Mikuła , Arkadiusz Potocki , Elżbieta Kądziołka-Martyniak
Tytuł:
Metody organizacji i zarządzania produkcją
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 191-232
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Głos w dyskusji : seminarium: Krytyczna teoria organizacji
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 5 (30), s. 29
Nr:
2168367072
głos w dyskusji/wywiad
87

Tytuł:
Niektóre "choroby" systemu zarządzania = Some Illnesses of Management System
Źródło:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 49-57. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253886
rozdział w monografii
88

Tytuł:
Wywiad gospodarczy w natarciu = Economic Spying Advancing
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 20-21
Nr:
2168253650
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 15 efektywnych metod
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 1997
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-00-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168339043
monografia
90

Tytuł:
Poglądy Frederika Philipsa - prezesa międzynarodowej korporacji = Frederik Philips' - President of the International Corporation - Views
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 1, s. 24
Nr:
2168334589
varia
91

Tytuł:
Wstęp do inwentyki
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-13-5
Nr:
2168270284
skrypt
92

Tytuł:
Polemika : jaki system płacy wynalazł Taylor?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 2 (1997) , s. 25-26
Nr:
2168334591
polemika
93

Tytuł:
Głos w dyskusji
Źródło:
Krytyczna teoria organizacji. Z. 1, Seminaria: Jaki kapitalizm? Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej. Przedsiębiorczość intelektualna / red. Marek B. Kamiński - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 1997, s. 65-66, 95-96, 137-138
ISBN:
83-86846-00-3
Nr:
2168367070
głos w dyskusji/wywiad
94

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 1-2, s. 98-99
Tryb dostępu:
Nr:
2168347088
varia
95

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 3-4, s. 84
Tryb dostępu:
Nr:
2168347092
varia
96

Tytuł:
Zastosowania metody SMED = Application of the SMED Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 486 (1997) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234166
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Elementy dorobku F.B. i L.M. Gilbrethów
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 4 (1997) , s. 19-20
Nr:
2168334593
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Instytut Organizacji i Zarządzania
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 59-74
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 9-26
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306477
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 27-49
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306497
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Sposoby zarządzania komunikacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Zygmunt Stanisław Martyniak
Źródło:
Lubelska lista katyńska : księga pamięci Lubelskiej Rodziny Katyńskiej / oprac. Adam Winiarz - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997, s. 314-315 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-0928-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168363194
varia
103

Tytuł:
Karol Adamiecki życie i dzieło
, Czech Alojzy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1997
Opis fizyczny:
241 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-907047-0-6
Nr:
2168345350
104

Tytuł:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
92, [1] s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168229924
Zobacz powiązane rozdziały
105

Tytuł:
Diagram FAST
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 8 (1997) , s. 14-15
Nr:
2168334595
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Założenia systemu Shigeo Shingo = The System of Shigeo Shingo
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (88) (1997) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336737
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 60 problemów teorii i praktyki
Adres wydawniczy:
Kluczbork: Antykwa, 1996
Opis fizyczny:
324 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-9048855-5-9
Nr:
2168287919
monografia
108

Tytuł:
Myśl organizatorska Jana Amosa Komeńskiego z Leszna
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 9, s. 21-22
Nr:
2168334585
varia
109

Autor:
Zofia Mikołajczyk , Ewa Chmielecka , Stanisław Sudoł , Zbigniew Martyniak , Jan Głuchowski , Jerzy Węcławski , Maria Stolarska , Ewa Sadowska-Kowalska , Alfred Czermiński
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Internacjonalizacja studiów zarządzania - doświadczenia, dylematy i perspektywy, Łódź, 15-16 grudnia 1995 r. / red. Zofia Sapijaszka - Łódź: FEP, 1996, s. 381-393
Nr:
2168366216
głos w dyskusji/wywiad
110

Tytuł:
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230564
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Nowoczesne metody zarządzania produkcją
Adres wydawniczy:
Kraków: AGH WZ, 1996
Opis fizyczny:
346 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-902384-9-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168339075
Zobacz powiązane rozdziały
112

Tytuł:
Jean-Maurice Lahy (1872-1943)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (86), s. 84-86 - Bibliogr.
Nr:
2168336759
varia
113

Tytuł:
Strategia zarządzania kadrami w szkołach wyższych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 9 (1996) , s. 15-16
Nr:
2168334583
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 2, s. 46
Tryb dostępu:
Nr:
2168347014
varia
115

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 1, s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168347004
varia
116

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne kadrami w Uniwersytecie Katolickim w Louvain
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(38), s. 2-4
Nr:
2168346246
fragment raportu/sprawozdania
117

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 4-5, s. 102
Tryb dostępu:
Nr:
2168347016
varia
118

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny = Stanisław Bieńkowski : Manager and Management Consultant
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230558
artykuł w czasopiśmie
119

Konferencja:
V Konferencja Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości nt. Internacjonalizacja studiów zarządzania- doświadczenia, dylematy i perspektywy, Łódź, Polska, od 1995-12-15 do 1995-12-16
Tytuł:
Uwagi do wystąpienia w sekcji C
Źródło:
Internacjonalizacja studiów zarządzania - doświadczenia, dylematy i perspektywy, Łódź, 15-16 grudnia 1995 r. / red. Zofia Sapijaszka - Łódź: FEP, 1996, s. 325
Nr:
2168366220
varia
120

Tytuł:
Metody organizowania procesów pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
351, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1013-2
Nr:
2168270386
monografia
121

Tytuł:
Karol Adamiecki - a Precursor of Modern Management Sciences
Źródło:
Przegląd Organizacji. - special issue (1996) , s. 41-42
Nr:
2168291877
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Internacjonalizacja studiów w dziedzinie zarządzania : konferencja w Łodzi
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 3, s. 27-28
Nr:
2168334577
varia
123

Tytuł:
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego = Wiesław Wojciech Jakóbiec : Theoretician and Practitioner of Organisational Consulting
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230560
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Shigeo Shingo - największy japoński teoretyk i praktyk zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 4 (555) (1996) , s. 24
Nr:
2168254340
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 3, s. 55-56
Tryb dostępu:
Nr:
2168347012
varia
126

Tytuł:
Luka wydawnicza
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 5, s. 20
Nr:
2168334579
varia
127

Tytuł:
System Baty
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 8, s. 20
Nr:
2168334587
varia
128

Tytuł:
Postmodernizm w natarciu (polemiki)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996) , s. 122-123. - Bibliogr.
Nr:
2168336757
polemika
129

Autor:
Zbigniew Martyniak , Elżbieta Kądziołka-Martyniak
Tytuł:
Racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie = Rational Arrangement of Stock in a Warehouse
Źródło:
Logistyka. - nr 4 (1996) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168351342
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Czy zdezaktualizowała się analiza wartości?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 7, s. 26-27
Nr:
2168334581
varia
131

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Nowoczesne metody zarządzania produkcją / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: AGH WZ, 1996, s. 7-8
ISBN:
83-902384-9-7
Nr:
2168340049
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Wydanie:
Wyd. 3 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Opis fizyczny:
190, [2] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-60-2
Nr:
2168272268
skrypt
133

Autor:
Elżbieta Kądziołka-Martyniak , Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Tytuł:
Metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym
Źródło:
Nowoczesne metody zarządzania produkcją / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: AGH WZ, 1996, s. 9-81 - Bibliogr.
ISBN:
83-902384-9-7
Nr:
2168340053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Cele strategiczne w firmie
Źródło:
Personel. - nr 14 (17) (1995) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
2168347772
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Reengineering - nowa metoda zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 4 (543) (1995) , s. 3-6
Nr:
2168230442
artykuł w czasopiśmie
136

Autor:
Zbigniew Martyniak , Justyna Sanak
Tytuł:
Wprowadzenie do reengineeringu = Reengineering - the New Management Method : Application Survey
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (81) (1995) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336747
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania
Źródło:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15-22 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168231924
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego
Źródło:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych : historia i współczesność / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, s. 71-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329439
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Zapiski krakowskie
Źródło:
Zdanie. - nr 2, s. 50-52
Tryb dostępu:
Nr:
2168347086
varia
140

Autor:
Zbigniew Martyniak , Justyna Sanak
Tytuł:
Reengineering - nowa metoda zarządzania : przegląd niektórych zastosowań = Reengineering - New Method of Management Review of Applications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 458 (1995) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234010
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Krytyczna recepcja tayloryzmu w piśmiennictwie francuskim (1910-1920)
Źródło:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 31-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1995) , s. 29-32 - Bibliogr.
Nr:
2168265670
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Zarządzanie systemem informacji w przedsiębiorstwie : aspekt strategiczny
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995) , s. 10-13
Nr:
2168230438
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (81), s. 109-116 - Bibliogr.
Nr:
2168336751
varia
145

Tytuł:
Tadeusz Pszczołowski jako teoretyk organizacji
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (79), s. 99-104 - Bibliogr.
Nr:
2168252134
varia
146

Tytuł:
Życie i dorobek naukowy profesora Stanisława Bieńkowskiego
Źródło:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych : historia i współczesność / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, s. 4-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Profesor Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny
Źródło:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych : historia i współczesność / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, s. 60-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
148

Autor:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Tytuł:
Metoda MTR = MTR - Response Time Modelling
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77) (1994) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336761
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Uwagi do ankiety dotyczącej opinii studentów o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5 (27), s. 7-9
Nr:
2168346154
fragment raportu/sprawozdania
150

Autor:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Tytuł:
Założenia metody MTR = Assumptions of the MTR Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 445 (1994) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234140
artykuł w czasopiśmie
151

Tytuł:
Eugeniusz Słucki (1880-1948) - kijowski prekursor nauk zarządzania
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77), s. 87-89 - Bibliogr.
Nr:
2168336777
varia
152

Autor:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Tytuł:
Techniki identyfikacji funkcji w analizie dyrektywnej = Techniques of Function Identification in the Directive Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 428 (1994) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234088
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Emile Belot (1857-1944)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77), s. 83-86 - Bibliogr.
Nr:
2168336771
varia
154

Tytuł:
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1993
Opis fizyczny:
287, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0910-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168339069
książka
155

Tytuł:
Shigeo Shingo i założenia metody SMED = Shigeo Shingo and His SMED Method
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (74) (1993) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230568
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Założenia analizy wartości procesów informacyjnych
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168230140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Współczesne ujęcie funkcji zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 21
Nr:
2168238792
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 24-36
Nr:
2168230084
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
201, [1] s., [12] k. wykr.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168230078
Zobacz powiązane rozdziały
160

Tytuł:
Pilotażowe zastosowanie analizy dyrektywnej do racjonalizacji formularza sterującego przetwarzaniem informacji
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 43-45
Nr:
2168253032
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
161

Autor:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Tytuł:
Zastosowanie analizy dyrektywnej do usprawnienia procedury obliczania wynagrodzeń w spożywczej spółdzielni handlowej
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 82-104
Nr:
2168230154
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 60-110
Nr:
2168230088
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
163

Tytuł:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 150-166
Nr:
2168230094
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
174 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168230080
Zobacz powiązane rozdziały
165

Tytuł:
Metoda analizy dyrektywnej
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168253030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Marketing wewnętrzny
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 135-146
Nr:
2168230168
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
Założenia semiologii graficznej
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 169-177
Nr:
2168230184
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Marketing wewnętrzny jako narzędzie usprawniania organizacji = Internal Marketing as a Tool of Improving the Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 412 (1993) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236444
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
Jak zwiększyć efektywność zebrań
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 4 (25) (1993) , s. 48-49
Nr:
2168337209
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Style zachowania zwierzchników i podwładnych
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 2 (11) (1992) , s. 50-51
Nr:
2168336963
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Szwajcarzy w Lublinie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7, s. 25
Nr:
2168332017
varia
172

Autor:
Jerzy Langrod
Tytuł:
Z historii myśli prakseologicznej
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2 (1992) , s. 175-180
Tłumaczenie:
Nr:
2168366958
artykuł w czasopiśmie
173

Tytuł:
Style kierowania
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 1 (10) (1992) , s. 56-58
Nr:
2168336955
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Metodyka marketingu wewnętrznego = Methodology of Internal Marketing
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 9 (512) (1992) , s. 13-16
Nr:
2168248760
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Reforma kształcenia specjalistów zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2, s. 15
Nr:
2168332007
varia
176

Tytuł:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach francuskich
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1992) , s. 16
Nr:
2168291991
artykuł w czasopiśmie
177

Tytuł:
Dale Carnegie, czyli jak posługiwać się mową
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 9 (18) (1992) , s. 68-70
Nr:
2168336967
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Prezydium wie lepiej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6, s. 17-18
Nr:
2168332013
varia
179

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
175, [2] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345930
skrypt
180

Tytuł:
Metodologia wartościowania pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1992
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288991
monografia
181

Tytuł:
Kształcenie w dziedzinie organizacji i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Education at the Field of Organisation and Management in the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 6 (509) (1992) , s. 18-19
Nr:
2168248742
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Papieromania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5, s. 19
Nr:
2168332011
varia
183

Tytuł:
Leszek Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 30-31
Nr:
2168332021
recenzja
184

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Langrodzie (1903-1990)
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2, s. 199-203
Nr:
2168348688
varia
186

Tytuł:
Witold Kieżun o polskiej teorii organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4, s. 13
Nr:
2168332009
varia
187

Tytuł:
Sponsoring sportowy
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 4 (13) (1992) , s. 42-44
Nr:
2168336965
artykuł w czasopiśmie
188

Tytuł:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Marketing wewnętrzny
Źródło:
Businessman Magazine. - nr 11 (20) (1992) , s. 74-75
Nr:
2168336971
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Marcin Bielski, Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 30
Nr:
2168332019
recenzja
191

Tytuł:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Opis fizyczny:
216 s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168226305
Zobacz powiązane rozdziały
192

Tytuł:
Małe jest piękne, lecz przesądza duże...
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1, s. 13
Nr:
2168332005
varia
193

Tytuł:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Wpływ komputeryzacji na organizację prac administracyjno-biurowych = Effect of Computerization on the Oranization of Administrative-Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 373 (1992) , s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235262
artykuł w czasopiśmie
195

Tytuł:
Prywatyzacja niejedno ma imię
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8, s. 19
Nr:
2168331995
varia
196

Tytuł:
Fourier i akcjonariat
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2, s. 26
Nr:
2168331981
varia
197

Tytuł:
W sprawie zarządzania partycypacyjnego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1991) , s. 19-20
Nr:
2168331977
polemika
198

Tytuł:
Jerzy Stefan Langrod (1903-1990)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7, s. 17
Nr:
2168331991
varia
199

Tytuł:
Na marginesie "Podstaw zarządzania organizacjami"
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6, s. 14-15
Nr:
2168331989
varia
200

Tytuł:
Kierunki dyfuzji niektórych metod organizacji i zarządzania w Polsce = Directions of Diffusion of Certain Methods of Management in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991) , s. 10-12
Nr:
2168248370
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Stop
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10, s. 13-14
Nr:
2168331999
varia
202

Tytuł:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
367, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250688
skrypt
203

Autor:
Zbigniew Martyniak , Stefan Mynarski , Wacław Gabara , Ryszard Borowiecki , Leszek Pacholski , Alfred Czermiński , Zbigniew Scheloch , Henryk Halama , Eugeniusz Gutman , Lesław Martan , Józef Boroń , Ireneusz Durlik , Jerzy Trzcieniecki , Adam Stabryła
Tytuł:
Przemówienia okolicznościowe
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
204

Tytuł:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1991
Opis fizyczny:
62 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168229912
monografia
205

Tytuł:
Jak zdobyć szklaną górę
Źródło:
Prawo i Życie. - nr 22 (1991) , s. 10-11
Nr:
2168354720
artykuł w czasopiśmie
206

Tytuł:
Sympozjum AW w Suzdalu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5, s. 17
Nr:
2168331985
varia
207

Tytuł:
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Reflection
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 268-269. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275923
varia
208

Tytuł:
Powrót do Bogdanowa w ZSRR = Coming Bach to Bogdanov in USSR
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12, s. 19-20
Nr:
2168245634
varia
209

Tytuł:
Metoda analizy dyrektywnej
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 66-80 - Bibliogr.
Nr:
2168258000
rozdział w materiałach konferencyjnych
210

Tytuł:
Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3, s. 15-16
Nr:
2168331983
varia
211

Tytuł:
Arthur Koestler jako teoretyk organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 9
Nr:
2168332001
varia
212

Tytuł:
Mikołaj Czarnowski
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9, s. 18-19
Nr:
2168331997
varia
213

Tytuł:
Metoda analizy dyrektywnej w zastosowaniu do procesów produkcyjnych = Method of Directive Analysis Applied to Production Processes
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 1 (492) (1991) , s. 21-23
Nr:
2168248376
artykuł w czasopiśmie
214

Tytuł:
Zasady menedżerskie Tapie'go
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 18
Nr:
2168332003
varia
215

Tytuł:
Modele przestrzeni przemysłowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12, s. 14
Nr:
2168331975
varia
216

Tytuł:
Błędy w sztuce translatorskiej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2-3, s. 32
Nr:
2168331947
varia
217

Tytuł:
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 4-6 (1990) , s. 4-6
Nr:
2168334563
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
Ewolucja organizacji pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8-9, s. 8-9
Nr:
2168331969
varia
219

Tytuł:
Od Redakcji = Editorial
Źródło:
Prakseologia. - nr 3-4, s. 5-6
Nr:
2168348686
wstęp/zakończenie
220

Tytuł:
Organizacyjny socjalizm Johanna Plengego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4, s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168331949
varia
221

Tytuł:
Prakseologia
Numer:
Nr 3-4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii, 1990
Nr:
2168348684
redakcja czasopisma/serii
222

Tytuł:
Metoda BCG
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 21
Nr:
2168331973
varia
223

Tytuł:
Universal Method of Job Evaluation UMEWAP-85
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 135-154
Nr:
2168250144
artykuł w czasopiśmie
224

Tytuł:
Zasady nauczania w wyższym szkolnictwie ekonomicznym (Informacja o eksperymencie dydaktycznym na kierunku Organizacja i Zarządzanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie) = Principles of Teaching at the Higher Schools of Economics (Information on Didactic Experiment at the Section of Organization and Management of Economic Academy of Cracow)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 58 (1990) , s. 18-20
Nr:
2168359444
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Esprit braci Michelin
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10, s. 22
Nr:
2168331967
varia
226

Tytuł:
O nauce organizacji i zarządzania = On the Management Science
Źródło:
Prakseologia. - nr 3-4 (1990) , s. 17-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348682
artykuł w czasopiśmie
227

Tytuł:
Jubileusz profesora Jerzego Trzcienieckiego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7, s. 5
Nr:
2168331957
varia
228

Tytuł:
Metodyka wdrażania analitycznego wartościowania pracy = Methodology of Implementation of Labour Analytic Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 311 (1990) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235144
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Stanisława Bieńkowskiego metoda ustalania wartości zakładu przemysłowego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990) , s. 11-12
Nr:
2168331963
artykuł w czasopiśmie
230

Tytuł:
Misja
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6, s. 9
Nr:
2168331953
varia
231

Tytuł:
Oliver Sheldon
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1, s. 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331943
varia
232

Tytuł:
Mary Parker Follett : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2, s. 30-31 - Bibliogr.
Nr:
2168331473
varia
233

Tytuł:
Ewolucja metod organizatorskich
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1989) , s. 5-9 - Bibliogr.
Nr:
2168273274
artykuł w czasopiśmie
234

Tytuł:
Organizacja w teorii i praktyce według L'A.F.O.P.E
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (591), s. 31
Nr:
2168331913
varia
235

Tytuł:
Migawki paryskie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (590), s. 36
Nr:
2168331911
varia
236

Tytuł:
Dwugłos architektów o organizacji biura
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12, s. 31
Nr:
2168331939
varia
237

Tytuł:
Errata historyczna
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (593), s. 48
Nr:
2168331917
varia
238

Tytuł:
Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych = Verified Method of Investigation of the Impact of Technological and Organizational Development, on the Decree of Difficulties of Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989) , s. 47-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235096
artykuł w czasopiśmie
239

Tytuł:
Nauczanie komputerowego wspomagania zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (595), s. 45
Nr:
2168331923
varia
240

Tytuł:
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0709-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168339067
książka
241

Tytuł:
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania w Polsce = Pioneers of the Science on Organization and Management in Poland
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 3 (1989) , s. 49-61. - Summ., rez.
Nr:
2168355460
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Fizjonomia jednostki twórczej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (588), s. 32
Nr:
2168331903
varia
243

Tytuł:
Państwo w gospodarce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989) , s. 54-57
Nr:
2168331931
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Teoria organizacji w wydaniu belgradzkim
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 3 (1989) , s. 139-142
Nr:
2168355462
recenzja
245

Tytuł:
Trójkąt zarządzania Lebela
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (594) (1989) , s. 30-31
Nr:
2168331919
artykuł w czasopiśmie
246

Tytuł:
Dyskusja o organizacyjnych przesłankach pluralizmu politycznego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (593), s. 8-9
Nr:
2168331941
głos w dyskusji/wywiad
247

Tytuł:
Metoda H. Timme. (Cz. 2)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 5-14 - Bibliogr.
Nr:
2168273262
artykuł w czasopiśmie
248

Tytuł:
Jak zorganizować konferencję naukową?
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (594), s. 39
Nr:
2168331921
varia
249

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 289
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168257538
redakcja czasopisma/serii
250

Tytuł:
"Wielki mistrz" zakonu dominikanów - teoretykiem organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (592), s. 21
Nr:
2168331915
varia
251

Tytuł:
Zapiski paryskie (wrzesień-październik 1988)
Źródło:
Zdanie. - nr 2, s. 32-38
Tryb dostępu:
Nr:
2168347296
varia
252

Tytuł:
Howard Coonley : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1, s. 31-34
Nr:
2168331475
varia
253

Tytuł:
Systemowa organizacja pracy
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 15-18
Nr:
2168273264
recenzja
254

Tytuł:
Jakość polskich usług - wczoraj i dzisiaj
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (596), s. 42
Nr:
2168331925
varia
255

Tytuł:
Francuski raport o stanie nauk organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598), s. 30
Nr:
2168331929
varia
256

Tytuł:
Jak Louis D. Brandeis wygrał z koleją w USA?
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (589), s. 46-47
Nr:
2168331907
varia
257

Tytuł:
Wybitni klasycy francuskiej myśli organizatorskiej = Outstanding Classics of the French Organizational Thought
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 4 (1989) , s. 178-201 - Bibliogr.
Nr:
2168355466
artykuł w czasopiśmie
258

Tytuł:
W sprawie przeglądu struktur organizacyjnych i atestacji stanowisk pracy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 110-112
Nr:
2168225546
varia
259

Tytuł:
Franz Kafka a płace i bezpieczeństwo pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (586), s. 14 - Bibliogr.
Nr:
2168331887
varia
260

Tytuł:
Czy Taylor był plagiatorem?
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (576), s. 41 - Bibliogr.
Nr:
2168331821
varia
261

Tytuł:
Wiesław Wojciech Jakóbiec (1926-1988)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (586), s. 20
Nr:
2168331891
varia
262

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: TNOiK, 1988
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334949
książka
263

Tytuł:
Analiza wartości w zakładzie pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (576) (1988) , s. 12-15
Nr:
2168331819
artykuł w czasopiśmie
264

Tytuł:
Metoda szablonów semantycznych
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (577), s. b.s. (wkładka)
Nr:
2168331871
varia
265

Tytuł:
Ulica Czackiego 3/5
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (584), s. 29 - Bibliogr.
Nr:
2168331877
varia
266

Tytuł:
Sterowanie wdrażaniem analizy wartości w 20 wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego w latach 1971-1972
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988) , s. 16-17
Opracowanie:
Nr:
2168270348
artykuł w czasopiśmie
267

Tytuł:
Biuro projektowe przyszłości
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (587), s. 21
Nr:
2168331893
varia
268

Tytuł:
Od statystycznego do dynamicznego wartościowania pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (586) (1988) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168331885
artykuł w czasopiśmie
269

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 259, 271
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168246208
redakcja czasopisma/serii
270

Tytuł:
Wartościowanie wysiłku fizycznego w metodzie belgijskiej
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1988) , s. 19-21
Nr:
2168273250
artykuł w czasopiśmie
271

Tytuł:
Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych = The Instruments of Analysis of Complexity and Responsibility in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988) , s. 63-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236396
artykuł w czasopiśmie
272

Tytuł:
Wypowiedź na Konferencji Sprawozdawczo-Programowej TNOiK w dniu 5 grudnia 1987
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 3, s. 17-19
Nr:
2168273258
varia
273

Tytuł:
Kwalifikacje rzeczoznawców TNOiK
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (579), s. b.s. (wkładka)
Nr:
2168331833
varia
274

Tytuł:
Spór o Oskara Langego = Polemic Around Oskar Lange
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988) , s. 78-80. - Summ., rez.
Nr:
2168225132
artykuł w czasopiśmie
275

Tytuł:
Szkoła wyższa 2000
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (581), s. 41
Nr:
2168331869
varia
276

Tytuł:
Józefa Franciszka Joteyko : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5, s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168331485
varia
277

Tytuł:
System wynagradzania robotników i mistrzów według Aleksandra Rotherta
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (577), s. 32
Nr:
2168331823
varia
278

Tytuł:
Aleksiej Kapitonowicz Gastiew : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168331487
varia
279

Konferencja:
Seminarium z podstaw organizacji i zarządzania, Warszawa, Polska, od 1986-12-09 do 1986-12-09
Tytuł:
W sprawie przedmiotu i metody teorii organizacji i zarządzania
Źródło:
Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzania / red. Leszek Krzyżanowski - Warszawa: Instytut Administracji i Zarządzania, 1988, s. 71-72
Nr:
2168367034
rozdział w materiałach konferencyjnych
280

Tytuł:
Człowiek współczesny w oczach prakseologa (wypisy z Tadeusza Pszczołowskiego)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (583), s. 23 - Bibliogr.
Nr:
2168331875
varia
281

Konferencja:
Seminarium z podstaw organizacji i zarządzania, Warszawa, Polska, od 1987-04-29 do 1987-04-29
Tytuł:
W sprawie wyjaśnienia teleologicznego i przyczynowego
Źródło:
Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzania / red. Leszek Krzyżanowski - Warszawa: Instytut Administracji i Zarządzania, 1988, s. 99-100
Nr:
2168367036
rozdział w materiałach konferencyjnych
282

Tytuł:
Stan Spacek i inni
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331483
varia
283

Tytuł:
Czy Adamiecki należał do czołówki światowej?
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (582), s. 39 - Bibliogr.
Nr:
2168331873
varia
284

Tytuł:
Zygmunt Rytel : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1, s. 33-35, 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331477
varia
285

Autor:
Zbigniew Martyniak , Leszek Rąpała
Tytuł:
Dobór i wyważanie kryteriów wartościowania trudności prac administracyjno-biurowych = The Selection and Weighing of Criteria for Office Work Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988) , s. 53-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236394
artykuł w czasopiśmie
286

Tytuł:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988
Opis fizyczny:
141, [3] s. + 1 k. złoż.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168272470
skrypt
287

Tytuł:
Metoda H. Timme. (Cz. 1)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988) , s. 11-16
Nr:
2168273256
artykuł w czasopiśmie
288

Tytuł:
Przestrzeń i miejsce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 39-40
Nr:
2168255826
recenzja
289

Tytuł:
Nasi pionierzy a polskość
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (585), s. 4-5 - Bibliogr.
Nr:
2168331879
varia
290

Tytuł:
Józef Zieliński : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3, s. 31-33, 37 - Bibliogr.
Nr:
2168331481
varia
291

Tytuł:
Aleksander Rothert
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168331479
varia
292

Tytuł:
Poszukiwacz wad
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (580), s. 39
Nr:
2168331835
varia
293

Tytuł:
Drugie wejście AW
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (578), s. 35
Nr:
2168331829
varia
294

Tytuł:
Radziecki podręcznik analizy wartości
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (578) (1988) , s. 40-41
Nr:
2168331831
recenzja
295

Tytuł:
Sposoby wynagradzania Gantta i Emersona
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (572), s. 45
Nr:
2168331803
varia
296

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Niektóre zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce socjalistycznej : (na przykładzie budownictwa Algierskiego)
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 243-254 - Bibliogr.
Nr:
2168332237
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
297

Tytuł:
Charles Bedaux : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2, s. 19-22 - Bibliogr.
Nr:
2168331491
varia
298

Tytuł:
Jan Amos Komeński
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (574), s. 41
Nr:
2168331813
varia
299

Tytuł:
Metoda "HORTEX" : wartościowanie pracy kierowniczej
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 1-9
Nr:
2168273234
artykuł w czasopiśmie
300

Tytuł:
Człowiek z Podola : w czterdziestą rocznicę śmierci Zygmunta Rytla
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (575), s. 35
Nr:
2168331817
varia
301

Tytuł:
Hyacinth Dubreuil
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (567), s. 28
Nr:
2168331781
varia
302

Tytuł:
Praga pierwszą siedzibą CIOS
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (569), s. 39
Nr:
2168331795
varia
303

Tytuł:
Józefa Franciszka Jotejko
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573), s. 45
Nr:
2168331809
varia
304

Tytuł:
Uniwersalna metoda wartościowania pracy "UMEWAP-85" = Universal Method of Work Valuation "UMEWAP-85"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987) , s. 5-36. - Rez., summ.
Nr:
2168237190
artykuł w czasopiśmie
305

Tytuł:
Doświadczenia jugosłowiańskie w dziedzinie analitycznego wartościowania pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (566) (1987) , s. 36-40
Nr:
2168331811
artykuł w czasopiśmie
306

Tytuł:
Osip A. Jermenskij : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3, s. 31-32 - Bibliogr.
Nr:
2168331493
varia
307

Tytuł:
Organizatoryka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
366, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0526-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168339065
podręcznik
308

Tytuł:
Doskonalenie organizacji jako proces uczenia się
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987) , s. 19-20
Nr:
2168331785
artykuł w czasopiśmie
309

Tytuł:
Elton Mayo : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331489
varia
310

Tytuł:
Jak zorganizowano "Olimpiadę - 80"
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (571), s. 44-45
Nr:
2168331801
varia
311

Tytuł:
Wypowiedź na temat przedmiotu i metody teorii organizacji i zarządzania = Opinion about Subject and Methodology of Organization and Management Theory
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 3, s. 52-55
Nr:
2168355432
varia
312

Tytuł:
Aleksander Rothert
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (566), s. 34
Nr:
2168331777
varia
313

Tytuł:
Pani Prof. Z. Jacukowicz w odpowiedzi
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (567) (1987) , s. 32-33
Nr:
2168331783
polemika
314

Tytuł:
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 1
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987) , s. 8-10
Nr:
2168331791
artykuł w czasopiśmie
315

Tytuł:
Róg obfitości
Źródło:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 427-433
Nr:
2168287989
recenzja
316

Tytuł:
Systemowe metody i techniki organizatorskie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 27-28
Nr:
2168331807
recenzja
317

Tytuł:
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 133-153. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230606
artykuł w czasopiśmie
318

Tytuł:
Wiliam Kent : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331497
varia
319

Tytuł:
Z historii czechosłowackiej myśli prakseologicznej i organizatorskiej = From the History of Czechoslovak Praxiological and Organizational Thought
Źródło:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 275-285. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287985
artykuł w czasopiśmie
320

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 236
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168237184
redakcja czasopisma/serii
321

Tytuł:
Wypisy z "Higieny pracy" doktora J. Zielińskiego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (570), s. 35
Nr:
2168331799
varia
322

Tytuł:
Lyndall F. Urwick : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331495
varia
323

Tytuł:
Horror w tekście profesora Martyniaka
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 1, s. 6
Nr:
2168227234
varia
324

Tytuł:
Problemy usprawniania organizacji pracy w Holandii : z materiałów XVI Międzynarodowego Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy w Ostravie (27-29 maj 1986)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 23-24
Nr:
2168273244
recenzja
325

Tytuł:
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 2
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987) , s. 20-21
Nr:
2168331797
artykuł w czasopiśmie
326

Tytuł:
Machiavelli a polityka kadrowa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (564), s. 18
Nr:
2168331773
varia
327

Tytuł:
Analityczne wartościowanie mikroklimatu w rządowej metodzie jugosłowiańskiej
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1987) , s. 1-3
Nr:
2168273232
artykuł w czasopiśmie
328

Tytuł:
Sztuczna inteligencja
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (565), s. 31
Nr:
2168331775
varia
329

Tytuł:
Co to jest organizowanie?
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (568), s. 28-29
Nr:
2168331789
varia
330

Tytuł:
Do trzech razy sztuka
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 7 (1986) , s. 7
Nr:
2168229300
artykuł w czasopiśmie
331

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 214, 234
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Nr:
2168239750
redakcja czasopisma/serii
332

Tytuł:
Bogdanow i inni
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (560), s. 25
Nr:
2168332423
varia
333

Tytuł:
O niektórych pionierach nauki o pracy w Polsce = On Some Pioneers of the Science of Work in Poland
Źródło:
Prakseologia. - nr 3-4 (1986) , s. 115-132. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348680
artykuł w czasopiśmie
334

Tytuł:
Psychologia i zarządzanie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (562), s. 26
Nr:
2168332435
varia
335

Tytuł:
Nowości moskiewskiego wydawnictwa "Ekonomika"
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (556), s. 40
Nr:
2168332541
varia
336

Tytuł:
Pominięty Dejneko
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (554), s. 39
Nr:
2168332449
varia
337

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 50 problemów teorii i praktyki
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1986
Opis fizyczny:
365, [3] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-05-11558-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168339047
monografia
338

Tytuł:
Jak dostosować wzorcową metodę "UMEWAP-85P" do specyfiki przedsiębiorstwa
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1986) , s. 1-7
Nr:
2168272234
artykuł w czasopiśmie
339

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Zastosowanie informatyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 1985-09-19 do 1985-09-20
Tytuł:
Kierunek informatyczny we współczesnej nauce organizacji i zarządzania : referat przedstawiony 19 IX 85 r. na konferencji "Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem" = Informatics Trend in Contemporary Science of Organization and Management
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986) , s. 13-15 - Bibliogr.
Nr:
2168332539
artykuł w czasopiśmie
340

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6, s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331517
varia
341

Tytuł:
Współczesne koncepcje zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (558) (1986) , s. 43-45
Nr:
2168332427
recenzja
342

Tytuł:
Max Weber : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1, s. 32-33 - Bibliogr.
Nr:
2168331505
varia
343

Tytuł:
Analityczne wartościowanie pracy = Analytical Valuation of Work Problems in Its Practical Implementation in Poland
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986) , s. 18-27. - Summ., rez.
Nr:
2168244678
artykuł w czasopiśmie
344

Tytuł:
Zawód przyszłościowy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (563), s. 26
Nr:
2168332439
varia
345

Tytuł:
"Maksymalizacja sprawności..." : (wypowiedź na seminarium współorganizowanym przez TNOiK w dniu 19 kwietnia 1986 r.)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (559), s. 33 - Bibliogr.
Nr:
2168332431
varia
346

Tytuł:
XVI Międzynarodowe Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy = XVI th International Symposium on Scientific Management
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (563), s. 44
Nr:
2168332441
varia
347

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1986) , s. 18-20
Nr:
2168272210
recenzja
348

Tytuł:
Prawo i organizacja
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (553), s. 17
Nr:
2168332445
varia
349

Tytuł:
Szkoła neoklasyczna we współczesnej polskiej myśli organizatorskiej
Źródło:
Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce / red. Anna Lebda-Wyborny - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1986, s. 64-76
Nr:
2168366774
rozdział w monografii
350

Tytuł:
F.B. Gilbreth : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168331513
varia
351

Tytuł:
UMEWAP-85 : uniwersalna metoda wartościowania pracy
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1986) , s. 24-28 - Bibliogr.
Nr:
2168331511
artykuł w czasopiśmie
352

Tytuł:
W sprawie zasad wynagradzania - po raz drugi
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (555) (1986) , s. 12
Nr:
2168332545
polemika
353

Tytuł:
Amerykańscy klasycy od podszewki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (552), s. 31
Nr:
2168332443
varia
354

Tytuł:
Tomasz Bata : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2, s. 31-33 - Bibliogr.
Nr:
2168331507
varia
355

Tytuł:
Przypadek francuskiej Krajowej Agencji Zatrudnienia
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (558), s. 36
Nr:
2168332425
varia
356

Tytuł:
Wyniki wartościowania pracy a płace
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (553) (1986) , s. 26-27
Nr:
2168332447
artykuł w czasopiśmie
357

Tytuł:
O szkołach w nauce organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986) , s. 40-41
Nr:
2168332543
polemika
358

Tytuł:
Rekin kapitału - geniuszem organizacji czyli o Tomaszu Bacie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (555), s. 30
Nr:
2168332547
varia
359

Tytuł:
Jeszcze o Bacie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (561), s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168332433
varia
360

Tytuł:
Harrington Emerson : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168331515
varia
361

Tytuł:
Atestacja i racjonalizacja stanowisk roboczych
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 38-40
Nr:
2168272224
recenzja
362

Tytuł:
Wartościowanie pracy na wybranych stanowiskach w ośrodku komputerowym = Efficiency Evaluation of Selected Jobs in Computer Centre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986) , s. 55-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238926
artykuł w czasopiśmie
363

Tytuł:
Efektywność X
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (557), s. 29
Nr:
2168332451
varia
364

Autor:
Zdzisław Czajka , Zofia Jacukowicz , Elżbieta Kaczmarczuk , Kazimierz Królikowski , Zbigniew Martyniak , Anna Nehring
Tytuł:
Schemat wartościowania pracy UMEWAP-85 oraz klucze analityczne
Źródło:
Służba pracownicza. - R. 13, nr 10(164) (1986) , s. 19-32
Nr:
2168277155
artykuł w czasopiśmie
365

Tytuł:
W sprawie uniwersalnej metody wartościowania pracy "UMEWAP-85" = On Behalf of Universal Method of Job Evaluation
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (559) (1986) , s. 14-15
Nr:
2168332429
artykuł w czasopiśmie
366

Tytuł:
Spór o metodę wartościowania pracy "UMEWAP-85"
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 1-12 - Bibliogr.
Nr:
2168272216
artykuł w czasopiśmie
367

Tytuł:
Dyrektywy sprawnościowe w pracach niektórych klasyków organizacji i zarządzania = Efficiency Directions by SOme of Theoreticians' of Organizations an Management
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2 (1986) , s. 263-278 - Bibliogr.
Nr:
2168348678
artykuł w czasopiśmie
368

Tytuł:
Hyacinth Dubreuil : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331509
varia
369

Tytuł:
Pod nową nazwą życie nowe?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 49, s. 4
Nr:
2168229304
varia
370

Tytuł:
W sprawie podręcznika Kazimierza Zimniewicza
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (556), s. 17-18
Nr:
2168332551
varia
371

Tytuł:
Rozwój nauki organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia metodologiczne
Źródło:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 40-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239110
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
372

Tytuł:
Inwentyka przemysłowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
Opis fizyczny:
157, [3] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0384-8
Nr:
2168288691
monografia
373

Tytuł:
Nie teoria, lecz zasada
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1985) , s. 11
Nr:
2168274577
artykuł w czasopiśmie
374

Tytuł:
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 147-196 - Bibliogr.
Nr:
2168230208
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
375

Tytuł:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
377 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250684
skrypt
376

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 208
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168261308
redakcja czasopisma/serii
377

Tytuł:
W sprawie ankiety KNOiZ PAN
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (544) (1985) , s. 25-26
Nr:
2168332389
polemika
378

Tytuł:
Trochę nie tak...
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2, s. 301-302
Nr:
2168288001
varia
379

Tytuł:
W sprawie zasad wynagradzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985) , s. 25-26
Nr:
2168332419
polemika
380

Tytuł:
Henry Ford : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5-6, s. 43-45 - Bibliogr.
Nr:
2168331503
varia
381

Tytuł:
LOB
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550), s. 29
Nr:
2168332399
varia
382

Tytuł:
Henri Fayol : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1-2, s. 48-51 - Bibliogr.
Nr:
2168331499
varia
383

Tytuł:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 287-308 - Bibliogr.
Nr:
2168230214
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
384

Tytuł:
W sprawie koordynacji, centralizacji i decentralizacji
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2, s. 281-284 - Bibliogr.
Nr:
2168287995
varia
385

Tytuł:
Refleksje jubileuszowe
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (543) (1985) , s. 17-18
Nr:
2168332387
artykuł w czasopiśmie
386

Tytuł:
Amerykańscy klasycy od podszewki (I)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (551), s. 40
Nr:
2168332397
varia
387

Tytuł:
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 88-108 - Bibliogr.
Nr:
2168230204
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
388

Tytuł:
Henry Laurence Gantt : sylwetki wielkich organizatorów
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3-4, s. 48-50, 57 - Bibliogr.
Nr:
2168331501
varia
389

Tytuł:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
308 s., [10] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168230194
Zobacz powiązane rozdziały
390

Tytuł:
Metoda oceny stopnia wykorzystania dorobku nauki organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie : tezy referatu
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[17]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292119
varia
391

Tytuł:
Bertalanffy i Le Chatelier
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (547), s. 36
Nr:
2168332417
varia
392

Tytuł:
Przypomnienia, sprostowania, ciekawostki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1985) , s. 29
Nr:
2168333101
recenzja
393

Tytuł:
III Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Rzymie (1927)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (548), s. 35
Nr:
2168332395
varia
394

Tytuł:
System emerytalny jako instrument przemian w strukturze obszarowej rolnictwa
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3, s. 85-87
Nr:
2168337771
varia
395

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 185, 190, 195
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Nr:
2168269870
redakcja czasopisma/serii
396

Konferencja:
Konferencja naukowa: Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej, Kraków, Polska, od 1983-12-21 do 1983-12-21
Tytuł:
Wykresy kosztów w dorobku naukowym Stanisława Bieńkowskiego
Źródło:
Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 50. rocznicy śmierci Profesora Karola Adamieckiego i 25. rocznicy śmierci Profesora Stanisława Bieńkowskiego a zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1983 r. przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE w Krakowie, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, s. 17-22 - Bibliogr.
Nr:
2168227972
rozdział w materiałach konferencyjnych
397

Tytuł:
Henry Louis le Chatelier
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168263838
varia
398

Tytuł:
Aleksander Bogdanow
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6, s. 30-31, 36 - Bibliogr.
Nr:
2168263854
varia
399

Tytuł:
Metody wartościowania pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984
Opis fizyczny:
142, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0276-0
Nr:
2168288119
monografia
400

Tytuł:
Metody analizy funkcjonalnej w doskonaleniu organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (535) (1984) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168230940
artykuł w czasopiśmie
401

Tytuł:
Systemowa organizacja pracy
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984) , s. 11, 17 - Bibliogr.
Nr:
2168263842
artykuł w czasopiśmie
402

Tytuł:
W sprawie szkoły neoklasycznej (tzw. kierunku empirycznego) w nauce organizacji i zarządzania
Źródło:
Prakseologia. - nr 1, s. 117-121 - Bibliogr.
Nr:
2168348664
varia
403

Tytuł:
Jakby uwag nie było
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1984) , s. 7
Nr:
2168274567
artykuł w czasopiśmie
404

Tytuł:
Systematyka metod oraz technik stosowanych w organizacji i zarządzaniu = The Systematics of Methods and Techniques Applied in Organization and Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984) , s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236412
artykuł w czasopiśmie
405

Tytuł:
Nauki zarządzania, czy nauka organizacji i zarządzania = Management Science, or the Science of Oganization and Management
Źródło:
Prakseologia. - nr 3-4, s. 283-286 - Bibliogr.
Nr:
2168348668
varia
406

Tytuł:
Fryderyk Winslow Taylor
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1, s. 36-38 - Bibliogr.
Nr:
2168263836
varia
407

Tytuł:
Edwin Hauswald
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168263846
varia
408

Tytuł:
Idee ciągle żywe
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (539) (1984) , s. 6-7
Nr:
2168230948
artykuł w czasopiśmie
409

Tytuł:
Słowacka literatura organizacyjna
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (536), s. 45-46
Nr:
2168230942
varia
410

Tytuł:
Karol Adamiecki
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168263844
varia
411

Tytuł:
W sprawie polskiej normy : analiza wartości
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1983) , s. 11-12
Nr:
2168331561
artykuł w czasopiśmie
412

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 177
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168235958
redakcja czasopisma/serii
413

Tytuł:
Metoda Hay-Metra
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1983) , s. 8-13 - Bibliogr.
Nr:
2168331563
artykuł w czasopiśmie
414

Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe zagadnienia rezerw gospodarczych w przedsiębiorstwach przemysłowych = Financial Problems of Economic Reserves in Industrial Enterprises
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 3-4 (1983) , s. 43-51
Nr:
2168355428
artykuł w czasopiśmie
415

Tytuł:
Stanisław Bieńkowski - krzewiciel naukowej organizacji i kierownictwa (w 100-lecie urodzin)
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1983
Opis fizyczny:
33 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339071
książka
416

Tytuł:
Kreatyka - nowa metoda inwentyczna = Creatics - New Inventive Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235972
artykuł w czasopiśmie
417

Tytuł:
An Attempt to Systematize the Main "Classes" of Detailed Methods Applied in the Organization of Activity
Źródło:
Praxiology. - nr 3 (1983) , s. 25-33 - Bibliogr.
Nr:
2168355098
artykuł w czasopiśmie
418

Tytuł:
W sprawie metody analizy funkcjonalnej
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2, s. 129-131 - Bibliogr.
Nr:
2168348568
varia
419

Tytuł:
Sempre avanti - zawsze naprzód
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10, s. 25-27
Nr:
2168332957
varia
420

Tytuł:
Zadania służby organizatorskiej w przedsiębiorstwie = The Assignments of Organizational Service in Industrial Enterprises
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241482
varia
421

Tytuł:
Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168313151
doktorat
422

Tytuł:
Myśli prof. Bieńkowskiego ciąg dalszy
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 12(11596) (1982) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341645
artykuł nierecenzowany
423

Tytuł:
Mobilne diagramy Bertina jako metoda inwentyczna
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1982) , s. 22-27 - Bibliogr.
Nr:
2168263778
artykuł w czasopiśmie
424

Tytuł:
Nauka języka - obowiązkowa
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 55(11637) (1982) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341655
artykuł nierecenzowany
425

Tytuł:
W sprawie analityczno-punktowej metody wartościowania pracy
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 65-92 - Bibliogr.
Nr:
2168273044
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
426

Tytuł:
Vademecum szefa
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 44(11628) (1982) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341653
artykuł nierecenzowany
427

Tytuł:
Blaski i cienie współuczestnictwa
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 26(11610) (1982) , s. 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168341649
artykuł nierecenzowany
428

Tytuł:
Wstęp do inwentyki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
101 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339073
podręcznik
429

Autor:
Tytuł:
Esogramy jako metoda organizowania przedsięwzięć typu budowlanego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168231518
doktorat
430

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 157
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Nr:
2168239306
redakcja czasopisma/serii
431

Tytuł:
Powrót do Townsenda
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 31(11615) (1982) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341651
artykuł nierecenzowany
432

Tytuł:
Przegląd badań związanych z humanizacją prac biurowych w sferze dużej mechanizacji i automatyzacji = A Survey of Researches on Humanization of Office Work in the Context of Its High Mechanization and Automation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 157 (1982) , s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239322
artykuł w czasopiśmie
433

Tytuł:
Po czym poznam reformę
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 16(11600) (1982) , s. 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168341643
artykuł nierecenzowany
434

Tytuł:
W sprawie zasady racjonalnego gospodarowania Oskara Langego
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2, s. 177-182 - Bibliogr.
Nr:
2168348562
varia
435

Tytuł:
Rozkazywać czy motywować?
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 21(11605) (1982) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341647
artykuł nierecenzowany
436

Tytuł:
Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 16 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0170-5
Nr:
2168288687
monografia
437

Tytuł:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168273004
skrypt
438

Tytuł:
Ekonomia w TV
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 42(11380) (1981) , s. 3-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168341593
artykuł nierecenzowany
439

Tytuł:
Samorząd pracowniczy sposobem jugosłowiańskim
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 226(11564) (1981) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341641
artykuł nierecenzowany
440

Tytuł:
Reforma gospodarcza na Zjeździe Ekonomistów
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 53(11391) (1981) , s. 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168341599
artykuł nierecenzowany
441

Tytuł:
Reforma gospodarcza i znaki zapytania
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 173(11511) (1981) , s. 1, 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341627
artykuł nierecenzowany
442

Tytuł:
Czy potrzebna jest nowa nauka pod nazwą: "Wiedza o systemach sprawnego działania" (uwagi na marginesie książki J.L. Frąckiewicza pt. Systemy sprawnego działania) = Is There a Ned for a New Science Called "The Science of Effective Action Systems"
Źródło:
Prakseologia. - nr 2 (1981) , s. 145-149
Nr:
2168348498
recenzja
443

Tytuł:
Dezaprobata dla rządowego projektu reformy gospodarczej
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 49(11387) (1981) , s. 1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341601
artykuł nierecenzowany
444

Tytuł:
Czy przedsiębiorstwo państwowe może być przedsiębiorstwem społecznym?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 148 (10241) (1981) , s. 5
Nr:
2168243630
artykuł w czasopiśmie
445

Tytuł:
Quo vadis, ekonomio?
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 45(11383) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341595
artykuł nierecenzowany
446

Tytuł:
Mariaż z rozsądku czy przymusu?
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 171(11509) (1981) , s. 6-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168341621
artykuł nierecenzowany
447

Tytuł:
Dziś referendum w Kombinacie... Zwodnicze pytanie
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 187(11525) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341635
artykuł nierecenzowany
448

Tytuł:
Jestem za wszystkimi wolnymi sobotami
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 10(11348) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341583
artykuł nierecenzowany
449

Tytuł:
Profesor na delegacji
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 123(11461) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341609
artykuł nierecenzowany
450

Tytuł:
Style kierowania
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 22(11360) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341591
artykuł nierecenzowany
451

Tytuł:
W sprawie szkół w nauce organizacji i zarządzania
Źródło:
Zarządzanie. - nr 7 (1981) , s. 22-23 - Bibliogr.
Nr:
2168364790
artykuł w czasopiśmie
452

Tytuł:
Teoria organizacji i zarządzania
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1981) , s. 1190-1195
Nr:
2168265118
artykuł w czasopiśmie
453

Tytuł:
Inwentyka : istota i próba systematyki wybranych metod
Źródło:
VI Szkoła Analizy Wartości : metody tworzenia pomysłów : archiwum AW 1981 / red. Jerzy Kotkowski - Gdańsk: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1981, s. 6-54
Nr:
2168366792
rozdział w monografii
454

Tytuł:
Papieromania w nauce
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 47(11385) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341597
artykuł nierecenzowany
455

Tytuł:
Kto ma kierować przedsiębiorstwem
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 157(11495) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341619
artykuł nierecenzowany
456

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 143, 146
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168233844
redakcja czasopisma/serii
457

Tytuł:
Schumachera teoria wielkich organizacji gospodarczych
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 146(11484) (1981) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341617
artykuł nierecenzowany
458

Tytuł:
Stan i zadania nauki organizacji i zarządzania
Źródło:
Prakseologia. - nr 3, s. 149-154
Nr:
2168348502
varia
459

Tytuł:
Iluzje Euzebiusza Tymesa
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 27(11365) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341585
artykuł nierecenzowany
460

Tytuł:
Nad reportem o stanie gospodarki
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 125(11463) (1981) , s. 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168341605
artykuł nierecenzowany
461

Tytuł:
Analiza wartości organizacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1981
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168230052
monografia
462

Tytuł:
Rzecz o statucie
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 181(11519) (1981) , s. 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168341629
artykuł nierecenzowany
463

Tytuł:
Odnowa prawna przedsiębiorstwa
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 58(11396) (1981) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341589
artykuł nierecenzowany
464

Tytuł:
Biurokracja na katedrze
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 85(11423) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341603
artykuł nierecenzowany
465

Tytuł:
Doktoranci - na kursy maszynopisania
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 145(11483) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341615
artykuł nierecenzowany
466

Tytuł:
Uwagi na marginesie artykułu D. Miller pt. O metodach w projektowaniu organizacji, "Organizacja i Kierowanie", 1979, 4(19)
Źródło:
Organizacja i Kierowanie. - nr 1 (1981) , s. 145
Nr:
2168338965
polemika
467

Tytuł:
Ministerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 97(11435) (1981) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168341607
artykuł nierecenzowany
468

Tytuł:
Nauka - produkcja a reforma gospodarcza
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1981) , s. 13-14 - Bibliogr.
Nr:
2168331555
artykuł w czasopiśmie
469

Tytuł:
List do redakcji o sylwetce Henryka Mreły
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7, s. 285
Nr:
2168332949
varia
470

Tytuł:
Kim był Hyacinth Dubreuil
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 156(11494) (1981) , s. 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168341625
artykuł nierecenzowany
471

Tytuł:
Proces i narzędzia organizowania przedsiębiorstwa = The Process and the Instruments of Organization of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234394
artykuł w czasopiśmie
472

Tytuł:
Krok na przód, dwa kroki wstecz
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 120(11458) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341611
artykuł nierecenzowany
473

Tytuł:
Samorząd a sprawa polska
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 182(11520) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341631
artykuł nierecenzowany
474

Tytuł:
Reforma gospodarcza - ale jaka?
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 18(11356) (1981) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168341587
artykuł nierecenzowany
475

Tytuł:
Uwagi dyskusyjne na marginesie książki "Nowe techniki organizatorskie" - praca zbiorowa pod redakcją M. Stępowskiego, PWN, 1977
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981) , s. 125-130
Nr:
2168234666
recenzja
476

Tytuł:
Proces organizacji przedsiębiorstwa
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1980) , s. 33-34 - Bibliogr.
Nr:
2168331571
artykuł w czasopiśmie
477

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 133
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168237264
redakcja czasopisma/serii
478

Tytuł:
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60
Nr:
2168252590
varia
479

Tytuł:
Synteza myślenia ekonomiczno-inżynieryjnego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1980) , s. 481-483
Nr:
2168332947
recenzja
480

Tytuł:
Zofia Mikołajczyk: Techniki organizatorskie. Wyd. 2. PWN, Warszawa 1979
Źródło:
Prakseologia. - nr 3 (1980) , s. 141-144
Nr:
2168348494
recenzja
481

Tytuł:
Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5 (1980) , s. 7-8, 10
Nr:
2168331573
artykuł w czasopiśmie
482

Tytuł:
Metody prakseologiczne i ich "ślady" w wybranych technikach zarządzania = Praxeological Methods and their "Traces" in the Selected Techniques of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 133 (1980) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168237436
artykuł w czasopiśmie
483

Tytuł:
W sprawie podejścia systemowego w formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
Źródło:
Prakseologia. - nr 1 (1980) , s. 123-129
Nr:
2168348490
artykuł nierecenzowany
484

Tytuł:
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes
Źródło:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 147-167. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
485

Tytuł:
W sprawie metody RAPPOS
Źródło:
Prakseologia. - nr 2 (1979) , s. 175-182
Nr:
2168348484
artykuł nierecenzowany
486

Tytuł:
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/233
Nr:
2168246426
doktorat
487

Tytuł:
Francuskie metody typologii graficznej i ich zastosowanie w naukach ekonomicznych = French Methods of Graphic Typology and Their Application in Economic Sciences
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271722
varia
488

Tytuł:
Przypomnienie dorobku Profesora Stanisława Bieńkowskiego : sylwetki organizatorów
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2, s. 82-84
Nr:
2168332943
varia
489

Tytuł:
Innowatyka i jej główne metody
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1979) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168331749
artykuł w czasopiśmie
490

Tytuł:
Zastosowanie metody analizy wartości do badania procedur administracyjnych w służbach pracowniczych : (na przykładzie Krakowskiej Fabryki Kabli w Krakowie)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/360 (aneks)
Nr:
2168278547
doktorat
491

Tytuł:
Badanie pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Opis fizyczny:
VIII, 375, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Techniki Organizatorskie)
Uwagi:
S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym., Bibliogr.
Nr:
2168251184
monografia
492

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 42 problemy teorii i praktyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1979
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168288123
monografia
493

Tytuł:
W sprawie klasyfikacji metod heurystycznych
Źródło:
Prakseologia. - nr 4 (1979) , s. 125-129
Nr:
2168348486
artykuł nierecenzowany
494

Tytuł:
Techniki organizatorskie. Cz. 1, Techniki badania metod pracy : ćwiczenia
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168278549
skrypt
495

Tytuł:
Systematyka głównych metod organizatorskich
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1979) , s. 8-12
Nr:
2168331753
artykuł w czasopiśmie
496

Tytuł:
Analiza wartości procedur administracyjnych = Value Analysis of Administrative Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168233524
artykuł w czasopiśmie
497

Tytuł:
Wprowadzenie do analizy wartości systemów organizacyjnych
Źródło:
Analiza wartości systemów organizacyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 7-24
Nr:
2168336633
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
498

Tytuł:
Przygotowanie czynnika ludzkiego i wybór przedmiotu badania
Źródło:
Analiza wartości systemów organizacyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 25-37
Nr:
2168336635
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
499

Tytuł:
Analiza wartości systemów organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168336507
Zobacz powiązane rozdziały
500

Tytuł:
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250674
skrypt
501

Tytuł:
Jerzy Trzcieniecki : sylwetki organizatorów
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1, s. 37
Nr:
2168332941
varia
502

Tytuł:
Odkrywcze rysunki
Źródło:
Innowacje Przegląd Techniczny. - nr 13 (1977) , s. 32-33
Nr:
2168368704
artykuł w czasopiśmie
503

Tytuł:
Zagadnienie oceny działań w ujęciu Zygmunta Rytla = The Problem of Evaluating Action in Z. Rytel's Approach
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2 (1977) , s. 321-328. - Rez., summ.
Nr:
2168348478
artykuł w czasopiśmie
504

Tytuł:
Annick Drevet: Les grandes methodes d'action a l'usage des dirigeants. Fayard-Mame, Paris 1971
Źródło:
Prakseologia. - nr 3 (1977) , s. 137-140
Nr:
2168348480
recenzja
505

Tytuł:
Próby modelowania wybranych zbiorów metod stosowanych w badaniach organizatorskich
Adres wydawniczy:
Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1976
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Najnowsze Metody, Techniki i Tendencje w Doskonaleniu Organizacji)
Nr:
2168345002
książka
506

Tytuł:
Metoda ABC w analizie wartości = ABC Method in Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 83 (1976) , s. 5-28. - Rez., summ.
Nr:
2168239574
artykuł w czasopiśmie
507

Tytuł:
Szkoły światowej teorii organizacji
Źródło:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 63-87 - Bibliogr.
Nr:
2168340373
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
508

Tytuł:
Klasycy myśli organizatorskiej
Źródło:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 44-62 - Bibliogr.
Nr:
2168340371
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
509

Tytuł:
Wybrane metody pracy służby organizatorskiej
Adres wydawniczy:
Gdańsk ; Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1976
Opis fizyczny:
[2], 31 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168346322
książka
510

Tytuł:
W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (439) (1976) , s. 347-348
Nr:
2168301767
polemika
511

Tytuł:
Kierunki i metody kształcenia kadr kierowniczych
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1976) , s. 13-15 - Bibliogr.
Nr:
2168331755
artykuł w czasopiśmie
512

Tytuł:
Aby tabakiera była dla nosa
Źródło:
Innowacje Przegląd Techniczny. - nr 41 (1976) , s. 15-16
Nr:
2168368702
artykuł w czasopiśmie
513

Tytuł:
W sprawie francuskich technik badania obiegu dokumentów
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (437), s. 248
Nr:
2168301757
varia
514

Tytuł:
Niektóre problemy nowoczesnej metodologii projektowania = Selected Problems of the Modern Methodology of Designing
Źródło:
Prakseologia. - nr 3-4 (1975) , s. 89-100. - Rez., summ.
Nr:
2168348476
artykuł w czasopiśmie
515

Tytuł:
Analiza wartości w projektowaniu organizacji = Value Analysis in Organizational Projecting
Źródło:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975) , s. 262-266. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332365
artykuł w czasopiśmie
516

Tytuł:
Spór o teorię organizacji
Źródło:
Prakseologia. - nr 1 (1975) , s. 231-236
Nr:
2168348474
polemika
517

Tytuł:
Organizacja i zarządzanie : 30 problemów teorii i praktyki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1975
Opis fizyczny:
172 s.: rys.; 20 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339045
monografia
518

Tytuł:
LOB metodą linii równowagi = LOB-method - Line of Balance
Źródło:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 1 (420) (1975) , s. 12-14. - Streszcz.
Nr:
2168332363
artykuł w czasopiśmie
519

Tytuł:
Analiza wartości : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
34 s.; 30 cm.
Nr:
2168290683
skrypt
520

Tytuł:
Model logistyczny metod modelowania stosowanych w badaniach organizatorskich = Logistic Model of Modeling Methods Applied in Organizational Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 66 (1975) , s. 5-13. - Summ., rez.
Nr:
2168218198
artykuł w czasopiśmie
521

Tytuł:
O pracach uczelnianego zespołu badawczego d/s analizy wartości przy WSE w Krakowie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1974) , s. 118-121
Nr:
2168224770
artykuł w czasopiśmie
522

Tytuł:
Metoda ABC w analizie wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 5-9
Nr:
2168272522
artykuł w czasopiśmie
523

Tytuł:
Działalność Prof. dra habil. Jerzego Trzcieniewskiego na polu organizacji i zarządzania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 72, s. 16-29
Nr:
2168249618
varia
524

Tytuł:
Metoda ABC
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1974) , s. 435-437 - Bibliogr.
Nr:
2168332939
artykuł w czasopiśmie
525

Tytuł:
Zastosowanie modeli i algorytmów optymalizacyjnych w organizowaniu procesów produkcyjnych = The Use of Optimizing Algorithms and Models in Organization of Production Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 56 (1973) , s. 39-57. - Summ., rez.
Nr:
2168249944
artykuł w czasopiśmie
526

Tytuł:
Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich = Models of Methods Used in Organization Researches
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 26)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168288689
monografia
527

Tytuł:
Tendencje praktycznych zastosowań AW we Francji
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973) , s. 7-8
Nr:
2168272548
artykuł w czasopiśmie
528

Tytuł:
Tendencje praktycznych zastosowań AW we Francji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6, s. 282-283
Nr:
2168332905
varia
529

Tytuł:
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 22-29
Nr:
2168272570
artykuł w czasopiśmie
530

Tytuł:
Modele strategii organizatorskich = Models of Organizational Strategies
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1972) , s. 484-486
Nr:
2168332899
artykuł w czasopiśmie
531

Autor:
Ryszard Księżyk , Zbigniew Martyniak
Tytuł:
Przebieg i ocena wdrażania metody analizy wartości w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego (1.I-30.VI.1972)
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 120-130
Nr:
2168278097
rozdział w materiałach konferencyjnych
532

Tytuł:
Edwin Hauswald (1868-1942)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1972) , s. 183
Nr:
2168332895
artykuł w czasopiśmie
533

Tytuł:
Ważny podręcznik
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1972) , s. 235-236
Nr:
2168332897
recenzja
534

Tytuł:
Możliwości racjonalizacji systemów przemysłowych wg G. Nadlera
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 3, kwiecień (1972) , s. 4-26
Nr:
2168272642
artykuł w czasopiśmie
535

Tytuł:
Analiza wartości i jej zastosowanie : wypisy
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 28 cm
Nr:
2168282285
skrypt
536

Tytuł:
Modele optymalnego rozkroju materiałów = Some Models of the Optimum Trim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 44 (1972) , s. 15-34. - Rez., summ.
Nr:
2168250422
artykuł w czasopiśmie
537

Tytuł:
Metodyka przestrzennego rozplanowywania zakładu przemysłowego = Methods of Spatial Plant Layout
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 50 (1972) , s. 125-138. - Rez., summ.
Nr:
2168249770
artykuł w czasopiśmie
538

Tytuł:
Podstawowe pojęcia teorii działalności organizatorskiej = Basic Concepts in the Theory of Organization Applications
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 10 (1971) , s. 75-85. - Summ., rez.
Nr:
2168263386
artykuł w czasopiśmie
539

Tytuł:
Nowości słowackiej literatury organizacyjnej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1971) , s. 184-185
Nr:
2168332893
recenzja
540

Tytuł:
Organizować aby żyć
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1969) , s. 437-439
Nr:
2168332887
recenzja
541

Tytuł:
Ogólne problemy doskonalenia systemów wytwórczych
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 14 (1969) , s. 110-124
Nr:
2168355796
artykuł w czasopiśmie
542

Tytuł:
Metody przestrzennego organizowania pracy = Methods of Spatial Labour Organization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1969) , s. 353-358. - Streszcz.