Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86-112
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284875
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 154-157
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284933
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7-10
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284879
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 159-179 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296995
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 102-131
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218460
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania
Źródło:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 39-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165335527
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Józef MACHACZKA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doktorat
10

Autor:
Marciniak Renata
Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
359 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Józef MACHACZKA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-7
Nr:
52580
doktorat
11

Tytuł:
Ontogeneza organizacji
Źródło:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168297595
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
53095
monografia
13

Autor:
Gatnar Eugeniusz , Gołębiowski Tomasz , Machaczka Józef , Pogonowska Barbara , Wrzosek Stefan
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja nt. Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław, Polska, od 2005-06-23 do 2005-06-23
Tytuł:
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego
Źródło:
Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 169-179. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-922607-2-4
Tryb dostępu:
Nr:
2166497124
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Federalizm a nadzór korporacyjny
Źródło:
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-732-6
Nr:
2168272122
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 119-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004) , s. 10-12 - Bibliogr.
Nr:
52908
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220992
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Doskonałość w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003) , s. 7-9 - Bibliogr.
Nr:
2168224226
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003) , s. 3-8. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224138
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Numer:
nr 1
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168225192
redakcja czasopisma/serii
21

Tytuł:
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego
Źródło:
Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002, s. 33-36. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr.
ISBN:
83-918099-3-5
Nr:
2168298323
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 33-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = Environment of Enterprise in Perspective of Integration Polish with European Union
Źródło:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 139-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
Nr:
2168234756
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Wydanie:
wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
2168254164
skrypt
26

Autor:
Dziewiątkowski Andrzej
Tytuł:
Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
220 k.: il.; 30 cm + Załącznik: k. 221-309
Uwagi:
Tytuł Załącznika: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF : scenariusz podstawowy, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/588
Nr:
2168311097
doktorat
27

Tytuł:
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 529 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256498
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
XII, 198 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Józef MACHACZKA, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/733
Nr:
2168312613
doktorat
29

Tytuł:
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-114
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306203
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-033-X
Nr:
2168254162
skrypt
31

Tytuł:
Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-89
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168251080
podrozdział
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 94-97
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168282061
podrozdział
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257062
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych
Źródło:
Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. nauk. Stanisław Rudolf - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 28-37
ISBN:
83-01-12813-5
Nr:
2168254160
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Model rozwoju małych i średnich firm
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 97-105
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168282063
podrozdział
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 90-94
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168282059
podrozdział
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 349-354
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243836
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza
Adres wydawniczy:
Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
s. 162[1]: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12518-7
Nr:
2168254128
monografia
39

Tytuł:
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
151 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
193 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KSZiRO/1/2010/S/566
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282513
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
47/KSZiRO/1/2009/S/511
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218448
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KPOiZ/1/2007/S/388
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276235
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
10/KPOiZ/1/2006/S/285
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275477
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
I-III, 116, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
27/KPOiZ/1/2005/S/219
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258990
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
25/KPOiZ/1/2004/S/135
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258882
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
84/KPOiZ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
1
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 86-112. - ISBN 978-83-7252-665-6
2
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-665-6
3
Zakończenie / [Józef MACHACZKA] // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 154-157. - ISBN 978-83-7252-665-6
4
Wstęp / Józef MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 7-10. - ISBN 978-83-7252-665-6
5
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
6
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 102-131
7
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania / Józef MACHACZKA // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 39-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
8
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006 / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157400878. - ISSN 1898-6447
9
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905b
10
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Renata Marciniak ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001021a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001021b
11
Ontogeneza organizacji / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
12
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
13
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego / Eugeniusz Gatnar, Tomasz Gołębiowski, Józef MACHACZKA, Barbara Pogonowska, Stefan Wrzosek // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005. - S. 169-179. - Summ., streszcz. - ISBN 83-922607-2-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/uczelnia_oparta_na_wiedzy.pdf
14
Federalizm a nadzór korporacyjny / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-732-6
15
Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 119-125. - Bibliogr.
16
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004), s. 10-12. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
17
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=55023985. - ISSN 0208-7944
18
Doskonałość w zarządzaniu / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003), s. 7-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
19
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003), s. 3-8. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
20
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2003. - nr 1. - 134 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1644-8979
21
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14086. - ISSN 0208-7944
22
Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego / Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo kooperujące : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dworzecki. - Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002. - S. 33-36. - Streszcz. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr. - ISBN 83-918099-3-5
23
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 33-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9932. - ISSN 0208-7944
24
Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = Environment of Enterprise in Perspective of Integration Polish with European Union / Józef MACHACZKA // W: Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 14). - S. 139-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-26-2
25
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
26
Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych / Andrzej Dziewiątkowski ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2000. - 220 k. : il. ; 30 cm + Załącznik: k. 221-309. - Tytuł Załącznika: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF : scenariusz podstawowy. - Bibliogr.
27
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 529 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach / Krzysztof MISIOŁEK ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1999. - XII, 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA, Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-114. - ISBN 83-7252-004-6
30
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-033-X
31
Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-89. - ISBN 83-7252-004-6
32
Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 94-97. - ISBN 83-7252-004-6
33
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. nauk. Stanisław Rudolf. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 28-37. - ISBN 83-01-12813-5
35
Model rozwoju małych i średnich firm / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 97-105. - ISBN 83-7252-004-6
36
Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 90-94. - ISBN 83-7252-004-6
37
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 349-354. - ISBN 83-231-1063-8
38
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Józef MACHACZKA. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - s. 162[1] : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12518-7
39
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 115-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 151 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
43
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - I-III, 116, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
47
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
48
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Machaczka J., Machaczka K., (2014), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 86-112.
2
Machaczka J. (red.), (2014), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
3
Machaczka J., (2014), Zakończenie. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-157.
4
Machaczka J., (2014), Wstęp. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-10.
5
Machaczka J., Machaczka K., (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 159-179.
6
Machaczka J., Machaczka K., (2009), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 102-131.
7
Machaczka J., (2008), Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 39-43.
8
Machaczka J., (2007), Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878
9
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
10
Marciniak R., (2006), Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Prom. Machaczka J., Kraków : , 359 k.
11
Machaczka J., Machaczka K., (2006), Ontogeneza organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 35-40.
12
Machaczka J., (2005), Podstawy zarządzania, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
13
Gatnar E., Gołębiowski T., Machaczka J., Pogonowska B., Wrzosek S., (2005), Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. [W:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 169-179.
14
Machaczka J., Misiołek K., (2004), Federalizm a nadzór korporacyjny. [W:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 59-70.
15
Machaczka J., (2004), Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 119-125.
16
Machaczka J., (2004), Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
17
Machaczka J., (2003), Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/55023985
18
Machaczka J., (2003), Doskonałość w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 7-9.
19
Machaczka J., (2003), Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 2 (637), s. 3-8.
20
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2003. - nr 1. - 134 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1644-8979
21
Machaczka J., (2002), Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/14086
22
Machaczka J., (2002), Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego. [W:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., s. 33-36.
23
Machaczka J., (2001), Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 33-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/9932
24
Machaczka J., (2001), Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Nogalski B., Rybicki J. (red.), Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 139-143.
25
Machaczka J., (2001), Podstawy zarządzania, wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
26
Dziewiątkowski A., (2000), Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych, Prom. Machaczka J., Kraków : , 220 k.
27
Machaczka J., (1999), Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 5-12.
28
Misiołek K., (1999), Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach, Prom. Machaczka J., Kraków : , XII, 198 k.
29
Kozień E., Machaczka J., Bednarczyk M., (1999), Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-114.
30
Machaczka J., (1999), Podstawy zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
31
Kozień E., Machaczka J., (1999), Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-89.
32
Kozień E., Machaczka J., (1999), Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-97.
33
Machaczka J., (1999), Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 11-20.
34
Machaczka J., Misiołek K., (1999), Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych. [W:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 28-37.
35
Kozień E., Machaczka J., (1999), Model rozwoju małych i średnich firm. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 97-105.
36
Kozień E., Machaczka J., (1999), Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 90-94.
37
Machaczka J., Machaczka K., (1999), Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 349-354.
38
Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 162[1]
39
Machaczka J., (1998), Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 115-124.
40
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, (2011), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
41
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, (2010), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 193 k.
42
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, (2009), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 s.
43
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
44
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna: teoria - modele - zastosowania, (2007), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 103 k.
45
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, (2006), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
46
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, (2005), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, I-III, 116, [1] k.
47
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, (2004), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 k.
48
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
49
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
50
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
1
@inbook{UEK:2168284911,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "86-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
2
@book{UEK:2168284875,
title = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
editor = Machaczka Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
3
@misc{UEK:2168284933,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "154-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
4
@misc{UEK:2168284879,
author = "Machaczka Józef",
title = "Wstęp",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
5
@inbook{UEK:2168296995,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "159-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168218460,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "102-131",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2165335527,
author = "Machaczka Józef",
title = "Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "39-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
8
@article{UEK:50755,
author = "Machaczka Józef",
title = "Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "5-12",
year = "2007",
}
9
@unpublished{UEK:52594,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
10
@unpublished{UEK:52580,
author = "Marciniak Renata",
title = "Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
11
@inbook{UEK:2168297595,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Ontogeneza organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "35-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
12
@book{UEK:53095,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-7252-094-1",
}
13
@inbook{UEK:2166497124,
author = "Gatnar Eugeniusz and Gołębiowski Tomasz and Machaczka Józef and Pogonowska Barbara and Wrzosek Stefan",
title = "Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego",
booktitle = "Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
pages = "169-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2005",
isbn = "83-922607-2-4",
}
14
@inbook{UEK:2168272122,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof",
title = "Federalizm a nadzór korporacyjny",
booktitle = "Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "59-70",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2004",
isbn = "83-7171-732-6",
}
15
@unpublished{UEK:2168258924,
author = "Machaczka Józef",
title = "Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "119-125",
year = "2004",
}
16
@article{UEK:52908,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "2004",
}
17
@article{UEK:2168220992,
author = "Machaczka Józef",
title = "Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "5-14",
year = "2003",
}
18
@article{UEK:2168224226,
author = "Machaczka Józef",
title = "Doskonałość w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "7-9",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168224138,
author = "Machaczka Józef",
title = "Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 2 (637)",
pages = "3-8",
year = "2003",
}
20
@misc{UEK:2168225192,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Machaczka Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2003",
}
21
@article{UEK:2168227216,
author = "Machaczka Józef",
title = "Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "5-11",
year = "2002",
}
22
@inbook{UEK:2168298323,
author = "Machaczka Józef",
title = "Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo kooperujące",
pages = "33-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-918099-3-5",
}
23
@article{UEK:2168234806,
author = "Machaczka Józef",
title = "Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "33-39",
year = "2001",
}
24
@inbook{UEK:2168234756,
author = "Machaczka Józef",
title = "Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem",
pages = "139-143",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88829-26-2",
}
25
@book{UEK:2168254164,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "wyd. 2",
isbn = "83-7252-094-1",
}
26
@unpublished{UEK:2168311097,
author = "Dziewiątkowski Andrzej",
title = "Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
27
@article{UEK:2168256498,
author = "Machaczka Józef",
title = "Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
28
@unpublished{UEK:2168312613,
author = "Misiołek Krzysztof",
title = "Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
29
@inbook{UEK:2168306203,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef and Bednarczyk Małgorzata",
title = "Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "87-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
30
@book{UEK:2168254162,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-033-X",
}
31
@misc{UEK:2168251080,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "87-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
32
@misc{UEK:2168282061,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "94-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
33
@article{UEK:2168257062,
author = "Machaczka Józef",
title = "Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "11-20",
year = "1999",
}
34
@inbook{UEK:2168254160,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof",
title = "Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych",
booktitle = "Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego",
pages = "28-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12813-5",
}
35
@misc{UEK:2168282063,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Model rozwoju małych i średnich firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "97-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
36
@misc{UEK:2168282059,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "90-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
37
@inbook{UEK:2168243836,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "349-354",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
38
@book{UEK:2168254128,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
isbn = "83-01-12518-7",
}
39
@article{UEK:2168255262,
author = "Machaczka Józef",
title = "Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "115-124",
year = "1998",
}
40
@unpublished{UEK:2168260634,
title = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
41
@unpublished{UEK:2168282513,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
42
@unpublished{UEK:2168218448,
title = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
43
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Firlej Krzysztof and Fudaliński Janusz and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Machaczka Krzysztof and Smutek Halina and Bober Tomasz and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
44
@unpublished{UEK:2168276235,
title = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
45
@unpublished{UEK:2168275477,
title = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
46
@unpublished{UEK:2168258990,
title = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
47
@unpublished{UEK:2168258882,
title = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
48
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Belniak Ewa and Firlej Krzysztof and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Krawiec Zdzisław and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
49
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Machaczka Małgorzata",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
50
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Galata Stanisław and Belniak Ewa and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz and Krawiec Zdzisław and Machaczka Krzysztof and Markiewicz Piotr and Rojek Małgorzata",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}