Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7-10
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284879
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86-112
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284875
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 154-157
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284933
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 159-179 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296995
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 102-131
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218460
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania
Źródło:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 39-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165335527
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Marciniak Renata
Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
359 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Józef MACHACZKA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-7
Nr:
52580
doktorat
10

Tytuł:
Ontogeneza organizacji
Źródło:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168297595
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Józef MACHACZKA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doktorat
12

Autor:
Gatnar Eugeniusz , Gołębiowski Tomasz , Machaczka Józef , Pogonowska Barbara , Wrzosek Stefan
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja nt. Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław, Polska, od 2005-06-23 do 2005-06-23
Tytuł:
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego
Źródło:
Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 169-179. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-922607-2-4
Tryb dostępu:
Nr:
2166497124
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
53095
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
151 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
193 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KSZiRO/1/2010/S/566
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282513
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
47/KSZiRO/1/2009/S/511
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218448
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KPOiZ/1/2007/S/388
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276235
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
10/KPOiZ/1/2006/S/285
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275477
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
I-III, 116, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
27/KPOiZ/1/2005/S/219
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258990
naukowo-badawcze
1
Wstęp / Józef MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 7-10. - ISBN 978-83-7252-665-6
2
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 86-112. - ISBN 978-83-7252-665-6
3
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-665-6
4
Zakończenie / [Józef MACHACZKA] // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 154-157. - ISBN 978-83-7252-665-6
5
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
6
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 102-131
7
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania / Józef MACHACZKA // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 39-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
8
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006 / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157400878. - ISSN 1898-6447
9
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Renata Marciniak ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001021a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001021b
10
Ontogeneza organizacji / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
11
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905b
12
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego / Eugeniusz Gatnar, Tomasz Gołębiowski, Józef MACHACZKA, Barbara Pogonowska, Stefan Wrzosek // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005. - S. 169-179. - Summ., streszcz. - ISBN 83-922607-2-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/uczelnia_oparta_na_wiedzy.pdf
13
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
14
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 151 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
17
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - I-III, 116, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Machaczka J., (2014), Wstęp. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-10.
2
Machaczka J., Machaczka K., (2014), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 86-112.
3
Machaczka J. (red.), (2014), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
4
Machaczka J., (2014), Zakończenie. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-157.
5
Machaczka J., Machaczka K., (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 159-179.
6
Machaczka J., Machaczka K., (2009), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 102-131.
7
Machaczka J., (2008), Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 39-43.
8
Machaczka J., (2007), Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878
9
Marciniak R., (2006), Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Prom. Machaczka J., Kraków : , 359 k.
10
Machaczka J., Machaczka K., (2006), Ontogeneza organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 35-40.
11
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
12
Gatnar E., Gołębiowski T., Machaczka J., Pogonowska B., Wrzosek S., (2005), Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. [W:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 169-179.
13
Machaczka J., (2005), Podstawy zarządzania, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
14
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, (2011), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
15
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, (2010), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 193 k.
16
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, (2009), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 s.
17
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
18
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna: teoria - modele - zastosowania, (2007), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 103 k.
19
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, (2006), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
20
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, (2005), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, I-III, 116, [1] k.
1
@misc{UEK:2168284879,
author = "Machaczka Józef",
title = "Wstęp",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
2
@inbook{UEK:2168284911,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "86-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
3
@book{UEK:2168284875,
title = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
editor = Machaczka Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
4
@misc{UEK:2168284933,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "154-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
5
@inbook{UEK:2168296995,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "159-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168218460,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "102-131",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2165335527,
author = "Machaczka Józef",
title = "Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "39-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
8
@article{UEK:50755,
author = "Machaczka Józef",
title = "Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "5-12",
year = "2007",
}
9
@unpublished{UEK:52580,
author = "Marciniak Renata",
title = "Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
10
@inbook{UEK:2168297595,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Ontogeneza organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "35-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
11
@unpublished{UEK:52594,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
12
@inbook{UEK:2166497124,
author = "Gatnar Eugeniusz and Gołębiowski Tomasz and Machaczka Józef and Pogonowska Barbara and Wrzosek Stefan",
title = "Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego",
booktitle = "Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
pages = "169-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2005",
isbn = "83-922607-2-4",
}
13
@book{UEK:53095,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-7252-094-1",
}
14
@unpublished{UEK:2168260634,
title = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
15
@unpublished{UEK:2168282513,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
16
@unpublished{UEK:2168218448,
title = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
17
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Firlej Krzysztof and Fudaliński Janusz and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Machaczka Krzysztof and Smutek Halina and Bober Tomasz and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
18
@unpublished{UEK:2168276235,
title = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
19
@unpublished{UEK:2168275477,
title = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
20
@unpublished{UEK:2168258990,
title = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}