Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 154-157
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284933
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86-112
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284875
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7-10
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284879
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 159-179 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296995
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 102-131
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218460
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania
Źródło:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 39-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165335527
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Ontogeneza organizacji
Źródło:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168297595
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doktorat
11

Autor:
Renata Marciniak
Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
359 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-7
Nr:
52580
doktorat
12

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
53095
monografia
13

Autor:
Eugeniusz Gatnar , Tomasz Gołębiowski , Józef Machaczka , Barbara Pogonowska , Stefan Wrzosek
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja nt. Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław, Polska, od 2005-06-23 do 2005-06-23
Tytuł:
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego
Źródło:
Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 169-179. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-922607-2-4
Tryb dostępu:
Nr:
2166497124
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004) , s. 10-12 - Bibliogr.
Nr:
52908
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Federalizm a nadzór korporacyjny
Źródło:
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-732-6
Nr:
2168272122
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 119-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Doskonałość w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003) , s. 7-9 - Bibliogr.
Nr:
2168224226
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Numer:
nr 1
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2003
Nr:
2168225192
redakcja czasopisma/serii
19

Tytuł:
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003) , s. 3-8. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224138
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220992
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227216
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego
Źródło:
Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002, s. 33-36. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr.
ISBN:
83-918099-3-5
Nr:
2168298323
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, art. no. 0, s. 7-12
ISBN:
83-908535-3-1
Nr:
2168361274
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 33-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234806
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Wydanie:
wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
2168254164
skrypt
26

Tytuł:
Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = Environment of Enterprise in Perspective of Integration Polish with European Union
Źródło:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 139-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
Nr:
2168234756
rozdział w monografii
27

Autor:
Andrzej Dziewiątkowski
Tytuł:
Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Tytuł Załącznika: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF : scenariusz podstawowy, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/588
Nr:
2168311097
doktorat
28

Tytuł:
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256498
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych
Źródło:
Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. Stanisław Rudolf - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 28-37
ISBN:
83-01-12813-5
Nr:
2168254160
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy
Źródło:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-114
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306203
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/733
Nr:
2168312613
doktorat
32

Tytuł:
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257062
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-033-X
Nr:
2168254162
skrypt
34

Tytuł:
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 349-354
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243836
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255262
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza
Adres wydawniczy:
Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
s. 162[1]: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12518-7
Nr:
2168254128
monografia
37

Autor:
Tytuł:
Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
194 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/708
Nr:
2168309833
doktorat
38

Tytuł:
Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu = Evolution of "Strategic Approach" in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256436
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996) , s. 8-10 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255126
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 32[278]-37[283]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248660
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 51-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251058
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Modelowanie rozwoju firmy-organizacji
Źródło:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 57-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168231926
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorcze = Entrepreneurial Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994) , s. 43-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234120
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 1 września 1993 - 31 sierpnia 1994 r.
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 8 (30), s. 41
Nr:
2168346208
fragment raportu/sprawozdania
45

Autor:
Hans-Dieter Kreuzhof
Tytuł:
Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1994
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/762
Nr:
2168312791
doktorat
46

Tytuł:
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI1994, s. 39-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330299
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276365
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Wydziału Ekonomii w okresie 1.01-15.12.1992 r.
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 1 (13), s. 2-7
Nr:
2168344616
fragment raportu/sprawozdania
49

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 16.12.1992-31.08.1993 roku
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 11-13
Nr:
2168344644
fragment raportu/sprawozdania
50

Tytuł:
Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji w okresie od 1.12.1990 do 20.11.1991 r.
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1991. - nr 1, s. 32-34
Nr:
2168344040
fragment raportu/sprawozdania
51

Tytuł:
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 316 (1990) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283341
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania = Changes of Economic Unit Organizational Structures Under the Conditions of Managerial Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 317 (1990) , s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168283387
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i rozszerz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168242938
skrypt
54

Tytuł:
Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego
Źródło:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 121-132
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Some Conditions of the Methods of Surveying end Attestation of Work Posts in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 271 (1988) , s. 51-65. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246252
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Struktury organizacyjne w zarządzaniu
Źródło:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 77-115 - Bibliogr.
Nr:
2168345806
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 5-6 (1987) , s. 7-10
Nr:
2168237572
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych = Shaping Tendencies of Organizational Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986) , s. 31-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239784
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Wprowadzenie do modelowania w zarządzaniu
Źródło:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 216-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239166
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Józef Machaczka , Piotr Włoka
Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania przedsięwzięciami
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[15]-2[16]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292117
varia
61

Tytuł:
Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania = The Modelling Method in Designing the Management System
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984
Opis fizyczny:
150 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 65)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284551
monografia
62

Tytuł:
Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Model Approach in Solving Organizational Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261426
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Identyfikacja struktury organizacyjnej systemu zarządzania = Identification of the Organizational Structure of the System of Management
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 256-258. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241536
varia
64

Tytuł:
Badania operacyjne
Źródło:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 246-297 - Bibliogr.
Nr:
2168242222
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Wybrane zagadnienia modelowania systemów w organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
37 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345840
skrypt
66

Tytuł:
Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi = On the Systematic Reliability and the Mass-service Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978) , s. 59-63. - Summ., rez.
Nr:
2168250722
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych = Application of Mass Service Theory in Designing the Organisation of Work-stands
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976) , s. 95-113. - Rez., summ.
Nr:
2168242380
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Podstawy projektowania organizacji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339027
skrypt
69

Tytuł:
Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych = Problems of the Modelling of Organizational Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 66 (1975) , s. 33-53. - Summ., rez.
Nr:
2168218232
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości = Possibilities of Application of Chosen Heuristic Methods in Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 71 (1975) , s. 79-105. - Rez., summ.
Nr:
2168239610
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Possibilities of the Application of Value Analysis in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 72 (1974) , s. 45-61. - Summ., rez.
Nr:
2168249626
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/83
Nr:
2168305325
doktorat
73

Tytuł:
Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji = Congestion Theory in Organizational Design
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 56 (1973) , s. 71-86. - Summ., rez.
Nr:
2168249950
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Podejście systemowe w analizie wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 18-21
Nr:
2168272568
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Techniki twórczego myślenia w analizie wartości
Źródło:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 48-69
Nr:
2168278091
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Tytuł:
Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Field of Application of the Work Sampling Method in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 44 (1972) , s. 77-100. - Rez., summ.
Nr:
2168250436
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy = An Analytical Method Employing Points for Estimation of Difficulties and Complexities of Labour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 50 (1972) , s. 37-49. - Rez., summ.
Nr:
2168249528
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 5, wrzesień (1972) , s. 54-60 - Bibliogr.
Nr:
2168272582
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
151 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
193 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KSZiRO/1/2010/S/566
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282513
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
47/KSZiRO/1/2009/S/511
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218448
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KPOiZ/1/2007/S/388
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276235
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
10/KPOiZ/1/2006/S/285
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275477
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
I-III, 116, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
27/KPOiZ/1/2005/S/219
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258990
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
25/KPOiZ/1/2004/S/135
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258882
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
84/KPOiZ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
29 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
22/KPiI/1/97/S
Sygnatura:
NP-470/Magazyn
Nr:
2168329019
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
78 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
32/KPiI/1/96/S
Sygnatura:
NP-431/Magazyn
Nr:
2168329065
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-308/Magazyn
Nr:
2168329483
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-93/Magazyn
Nr:
2168276221
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. s. 6-7
Program badawczy:
44/KJiP/1/92/S
Sygnatura:
NP-253/Magazyn
Nr:
2168329787
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-142/Magazyn
Nr:
2168323287
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232736
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Zakończenie / [Józef MACHACZKA] // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 154-157. - ISBN 978-83-7252-665-6
2
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 86-112. - ISBN 978-83-7252-665-6
3
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-665-6
4
Wstęp / Józef MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 7-10. - ISBN 978-83-7252-665-6
5
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
6
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 102-131
7
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania / Józef MACHACZKA // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 39-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
8
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006 / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878. - ISSN 1898-6447
9
Ontogeneza organizacji / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
10
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Renata Marciniak ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
13
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego / Eugeniusz Gatnar, Tomasz Gołębiowski, Józef MACHACZKA, Barbara Pogonowska, Stefan Wrzosek // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005. - S. 169-179. - Summ., streszcz. - ISBN 83-922607-2-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/uczelnia_oparta_na_wiedzy.pdf
14
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004), s. 10-12. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
15
Federalizm a nadzór korporacyjny / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-732-6
16
Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 119-125. - Bibliogr.
17
Doskonałość w zarządzaniu / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003), s. 7-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
18
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2003. - nr 1. - ISSN 1644-8979
19
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003), s. 3-8. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
20
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/55023985. - ISSN 0208-7944
21
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14086. - ISSN 0208-7944
22
Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego / Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki. - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002. - S. 33-36. - Streszcz. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr. - ISBN 83-918099-3-5
23
Słowo wstępne / Artur POLLOK, Józef MACHACZKA // W: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 7-12. - ISBN 83-908535-3-1
24
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 33-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9932. - ISSN 0208-7944
25
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - wyd. 2. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
26
Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = Environment of Enterprise in Perspective of Integration Polish with European Union / Józef MACHACZKA // W: Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 14). - S. 139-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-26-2
27
Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych / Andrzej Dziewiątkowski ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2000. - 309 k. : il. ; 30 cm. - Tytuł Załącznika: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF : scenariusz podstawowy. - Bibliogr.
28
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. nauk. Stanisław Rudolf. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 28-37. - ISBN 83-01-12813-5
30
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA, Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-114. - ISBN 83-7252-004-6
31
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach / Krzysztof MISIOŁEK ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1999. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-033-X
34
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 349-354. - ISBN 83-231-1063-8
35
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 115-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Józef MACHACZKA. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - s. 162[1] : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12518-7
37
Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego / Ewa KOZIEŃ ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1997. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu = Evolution of "Strategic Approach" in Management / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996), s. 8-10. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249370244/po.1996.05.01.pdf. - ISSN 0137-7221
40
Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka. - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 32[278]-37[283]. - Summ. - Bibliogr.
41
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 51-67. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
42
Modelowanie rozwoju firmy-organizacji / Józef MACHACZKA // W: Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 57-63. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-63-7
43
Zarządzanie przedsiębiorcze = Entrepreneurial Management / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 1 września 1993 - 31 sierpnia 1994 r. / Józef MACHACZKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (30) (1994), s. 41
45
Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft / Hans-Dieter Kreuzhof ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1994. - 183 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 39-55. - Bibliogr.
47
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Sprawozdanie z działalności Wydziału Ekonomii w okresie 1.01-15.12.1992 r. / Józef MACHACZKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (13) (1993), s. 2-7
49
Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 16.12.1992-31.08.1993 roku / Józef MACHACZKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 11-13
50
Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji w okresie od 1.12.1990 do 20.11.1991 r. / Józef MACHACZKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1991), s. 32-34
51
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 316 (1990), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania = Changes of Economic Unit Organizational Structures Under the Conditions of Managerial Reform / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 317 (1990), s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu : zagadnienia wybrane / Józef MACHACZKA. - Wyd. 2 uzup. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
54
Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego / Józef MACHACZKA // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 121-132
55
Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Some Conditions of the Methods of Surveying end Attestation of Work Posts in an Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 271 (1988), s. 51-65. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Struktury organizacyjne w zarządzaniu / Józef MACHACZKA // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 77-115. - Bibliogr.
57
Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 5-6 (1987), s. 7-10. - ISSN 0013-3043
58
Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych = Shaping Tendencies of Organizational Structures / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986), s. 31-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Wprowadzenie do modelowania w zarządzaniu / Józef MACHACZKA // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 216-243. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
60
Strukturalne uwarunkowania zarządzania przedsięwzięciami / Józef MACHACZKA, Piotr Włoka // W: Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 1[15]-2[16]. - Dostępne tylko streszczenie
61
Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania = The Modelling Method in Designing the Management System / Józef MACHACZKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 150 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 65)
62
Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Model Approach in Solving Organizational Problems / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984), s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Identyfikacja struktury organizacyjnej systemu zarządzania = Identification of the Organizational Structure of the System of Management / Józef MACHACZKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 256-258. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Badania operacyjne / Janusz TECZKE, Adam NALEPKA, Józef MACHACZKA // W: Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 246-297. - Bibliogr.
65
Wybrane zagadnienia modelowania systemów w organizacji i zarządzania / Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 37 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
66
Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi = On the Systematic Reliability and the Mass-service Theory / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978), s. 59-63. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
67
Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych = Application of Mass Service Theory in Designing the Organisation of Work-stands / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976), s. 95-113. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Podstawy projektowania organizacji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych = Problems of the Modelling of Organizational Processes / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 66 (1975), s. 33-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
70
Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości = Possibilities of Application of Chosen Heuristic Methods in Value Analysis / Marek LISIŃSKI, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 71 (1975), s. 79-105. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
71
Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Possibilities of the Application of Value Analysis in an Industrial Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974), s. 45-61. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
72
Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / Józef MACHACZKA ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1974. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji = Congestion Theory in Organizational Design / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973), s. 71-86. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
74
Podejście systemowe w analizie wartości / Józef MACHACZKA // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973), s. 18-21
75
Techniki twórczego myślenia w analizie wartości / Marek LISIŃSKI, Józef MACHACZKA // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 48-69
76
Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Field of Application of the Work Sampling Method in an Industrial Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972), s. 77-100. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
77
Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy = An Analytical Method Employing Points for Estimation of Difficulties and Complexities of Labour / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 37-49. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
78
AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania / Józef MACHACZKA // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 5, wrzesień (1972), s. 54-60. - Bibliogr.
79
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 151 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
82
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - I-III, 116, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
86
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
87
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa / Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 29 k. : il. ; 30 cm
91
Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie) / Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 78 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy) / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1992]. - 72 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 6-7
95
Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Ewa WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Machaczka J., (2014), Zakończenie. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 154-157.
2
Machaczka J., Machaczka K., (2014), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-112.
3
Machaczka J. (red.), (2014), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
4
Machaczka J., (2014), Wstęp. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-10.
5
Machaczka J., Machaczka K., (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 159-179.
6
Machaczka J., Machaczka K., (2009), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 102-131.
7
Machaczka J., (2008), Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 39-43.
8
Machaczka J., (2007), Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878
9
Machaczka J., Machaczka K., (2006), Ontogeneza organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 35-40.
10
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
11
Marciniak R., (2006), Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Prom. Machaczka J., Kraków : , 359 k.
12
Machaczka J., (2005), Podstawy zarządzania, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
13
Gatnar E., Gołębiowski T., Machaczka J., Pogonowska B., Wrzosek S., (2005), Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. [W:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 169-179.
14
Machaczka J., (2004), Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
15
Machaczka J., Misiołek K., (2004), Federalizm a nadzór korporacyjny. [W:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 59-70.
16
Machaczka J., (2004), Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 119-125.
17
Machaczka J., (2003), Doskonałość w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 7-9.
18
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Józef MACHACZKA] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2003. - nr 1. - . - 1644-8979
19
Machaczka J., (2003), Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 2 (637), s. 3-8.
20
Machaczka J., (2003), Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/55023985
21
Machaczka J., (2002), Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/14086
22
Machaczka J., (2002), Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego. [W:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., s. 33-36.
23
Pollok A., Machaczka J., (2002), Słowo wstępne. [W:] POLLOK A. (red.), Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 7-12.
24
Machaczka J., (2001), Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 33-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/9932
25
Machaczka J., (2001), Podstawy zarządzania, wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
26
Machaczka J., (2001), Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Nogalski B., Rybicki J. (red.), Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 139-143.
27
Dziewiątkowski A., (2000), Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych, Prom. Machaczka J., Kraków : , 309 k.
28
Machaczka J., (1999), Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 5-12.
29
Machaczka J., Misiołek K., (1999), Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych. [W:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 28-37.
30
Kozień E., Machaczka J., Bednarczyk M., (1999), Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-114.
31
Misiołek K., (1999), Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach, Prom. Machaczka J., Kraków : , 210 k.
32
Machaczka J., (1999), Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 11-20.
33
Machaczka J., (1999), Podstawy zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
34
Machaczka J., Machaczka K., (1999), Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 349-354.
35
Machaczka J., (1998), Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 115-124.
36
Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 162[1]
37
Kozień E., (1997), Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Machaczka J., Kraków : , 194 k.
38
Machaczka J., (1997), Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 11-20.
39
Machaczka J., (1996), Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 8-10.
40
Machaczka J., Walczyk E., (1995), Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji. [W:] Rutka R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 32[278]-37[283].
41
Machaczka J., Walczyk E., (1995), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 51-67.
42
Machaczka J., (1995), Modelowanie rozwoju firmy-organizacji. [W:] Buła P. (red.), Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-63.
43
Machaczka J., (1994), Zarządzanie przedsiębiorcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 43-48.
44
Machaczka J., (1994), Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 1 września 1993 - 31 sierpnia 1994 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 41.
45
Kreuzhof H., (1994), Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft, Prom. Machaczka J., Kraków : , 183 s.
46
Machaczka J., Walczyk E., (1994), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 39-55.
47
Machaczka J., (1994), Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 5-13.
48
Machaczka J., (1993), Sprawozdanie z działalności Wydziału Ekonomii w okresie 1.01-15.12.1992 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-7.
49
Machaczka J., (1993), Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 16.12.1992-31.08.1993 roku. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 11-13.
50
Machaczka J., (1991), Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji w okresie od 1.12.1990 do 20.11.1991 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 32-34.
51
Galata S., Machaczka J., (1990), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 316, s. 19-33.
52
Machaczka J., (1990), Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 317, s. 5-19.
53
Machaczka J., (1990), Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu: zagadnienia wybrane, Wyd. 2 uzup. i rozszerz.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 84 s.
54
Machaczka J., (1990), Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 121-132.
55
Machaczka J., (1988), Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 51-65.
56
Machaczka J., (1988), Struktury organizacyjne w zarządzaniu. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-115.
57
Machaczka J., (1987), Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 5-6, s. 7-10.
58
Galata S., Machaczka J., (1986), Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 31-56.
59
Machaczka J., (1986), Wprowadzenie do modelowania w zarządzaniu. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 216-243.
60
Machaczka J., Włoka P., (1985), Strukturalne uwarunkowania zarządzania przedsięwzięciami. [W:] Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[15]-2[16].
61
Machaczka J., (1984), Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 65), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 150 s.
62
Machaczka J., (1984), Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 27-50.
63
Machaczka J., (1983), Identyfikacja struktury organizacyjnej systemu zarządzania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 256-258.
64
Teczke J., Nalepka A., Machaczka J., (1982), Badania operacyjne. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 246-297.
65
Machaczka J., (1981), Wybrane zagadnienia modelowania systemów w organizacji i zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 s.
66
Machaczka J., (1978), Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 59-63.
67
Machaczka J., (1976), Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 95-113.
68
Machaczka J., (1975), Podstawy projektowania organizacji: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 s.
69
Machaczka J., (1975), Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 66, s. 33-53.
70
Lisiński M., Machaczka J., (1975), Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 71, s. 79-105.
71
Machaczka J., (1974), Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 72, s. 45-61.
72
Machaczka J., (1974), Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 202 k.
73
Machaczka J., (1973), Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 56, s. 71-86.
74
Machaczka J., (1973), Podejście systemowe w analizie wartości, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 6, styczeń, s. 18-21.
75
Lisiński M., Machaczka J., (1972), Techniki twórczego myślenia w analizie wartości. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 48-69.
76
Machaczka J., (1972), Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 44, s. 77-100.
77
Machaczka J., (1972), Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 37-49.
78
Machaczka J., (1972), AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 5, wrzesień, s. 54-60.
79
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, (2011), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
80
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, (2010), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 193 k.
81
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, (2009), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 s.
82
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
83
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna: teoria - modele - zastosowania, (2007), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 103 k.
84
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, (2006), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
85
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, (2005), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, I-III, 116, [1] k.
86
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, (2004), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 k.
87
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
88
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
89
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
90
Machaczka J., (1997), Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
91
Machaczka J., (1996), Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
92
Machaczka J., Walczyk E., (1995), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
93
Machaczka J., Misiołek K., Smutek H., Walczyk E., (1992), Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
94
Machaczka J., Misiołek K., Walczyk E., (1992), Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
95
Machaczka J., Misiołek K., Smutek H., Walczyk E., (1991), Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
96
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych: prace rozpoznawcze, (1990),, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
1
@misc{UEK:2168284933,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "154-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
2
@inbook{UEK:2168284911,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "86-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
3
@book{UEK:2168284875,
title = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
4
@misc{UEK:2168284879,
author = "Józef Machaczka",
title = "Wstęp",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
5
@inbook{UEK:2168296995,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "159-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168218460,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "102-131",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2165335527,
author = "Józef Machaczka",
title = "Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "39-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
8
@article{UEK:50755,
author = "Józef Machaczka",
title = "Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "5-12",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878},
}
9
@inbook{UEK:2168297595,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Ontogeneza organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "35-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
10
@unpublished{UEK:52594,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
11
@unpublished{UEK:52580,
author = "Renata Marciniak",
title = "Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
12
@book{UEK:53095,
author = "Józef Machaczka",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-7252-094-1",
}
13
@inbook{UEK:2166497124,
author = "Eugeniusz Gatnar and Tomasz Gołębiowski and Józef Machaczka and Barbara Pogonowska and Stefan Wrzosek",
title = "Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego",
booktitle = "Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
pages = "169-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2005",
url = {http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/uczelnia_oparta_na_wiedzy.pdf},
isbn = "83-922607-2-4",
}
14
@article{UEK:52908,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "2004",
}
15
@inbook{UEK:2168272122,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek",
title = "Federalizm a nadzór korporacyjny",
booktitle = "Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "59-70",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2004",
isbn = "83-7171-732-6",
}
16
@unpublished{UEK:2168258924,
author = "Józef Machaczka",
title = "Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "119-125",
year = "2004",
}
17
@article{UEK:2168224226,
author = "Józef Machaczka",
title = "Doskonałość w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "7-9",
year = "2003",
}
18
@misc{UEK:2168225192,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168224138,
author = "Józef Machaczka",
title = "Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 2 (637)",
pages = "3-8",
year = "2003",
}
20
@article{UEK:2168220992,
author = "Józef Machaczka",
title = "Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "5-14",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/55023985},
}
21
@article{UEK:2168227216,
author = "Józef Machaczka",
title = "Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "5-11",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14086},
}
22
@inbook{UEK:2168298323,
author = "Józef Machaczka",
title = "Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo kooperujące",
pages = "33-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-918099-3-5",
}
23
@misc{UEK:2168361274,
author = "Artur Pollok and Józef Machaczka",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie",
pages = "7-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-908535-3-1",
}
24
@article{UEK:2168234806,
author = "Józef Machaczka",
title = "Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "33-39",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9932},
}
25
@book{UEK:2168254164,
author = "Józef Machaczka",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "wyd. 2",
isbn = "83-7252-094-1",
}
26
@inbook{UEK:2168234756,
author = "Józef Machaczka",
title = "Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem",
pages = "139-143",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88829-26-2",
}
27
@unpublished{UEK:2168311097,
author = "Andrzej Dziewiątkowski",
title = "Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
28
@article{UEK:2168256498,
author = "Józef Machaczka",
title = "Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
29
@inbook{UEK:2168254160,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek",
title = "Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych",
booktitle = "Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego",
pages = "28-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12813-5",
}
30
@inbook{UEK:2168306203,
author = "Ewa Kozień and Józef Machaczka and Małgorzata Bednarczyk",
title = "Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "87-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
31
@unpublished{UEK:2168312613,
author = "Krzysztof Misiołek",
title = "Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
32
@article{UEK:2168257062,
author = "Józef Machaczka",
title = "Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "11-20",
year = "1999",
}
33
@book{UEK:2168254162,
author = "Józef Machaczka",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-033-X",
}
34
@inbook{UEK:2168243836,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "349-354",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
35
@article{UEK:2168255262,
author = "Józef Machaczka",
title = "Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "115-124",
year = "1998",
}
36
@book{UEK:2168254128,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
isbn = "83-01-12518-7",
}
37
@unpublished{UEK:2168309833,
author = "Ewa Kozień",
title = "Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
38
@article{UEK:2168256436,
author = "Józef Machaczka",
title = "Rozwój podejścia strategicznego w zarządzaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "11-20",
year = "1997",
}
39
@article{UEK:2168255126,
author = "Józef Machaczka",
title = "Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "8-10",
year = "1996",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249370244/po.1996.05.01.pdf},
}
40
@inbook{UEK:2168248660,
author = "Józef Machaczka and Ewa Walczyk",
title = "Wykorzystanie metody list kontrolnych do diagnozowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "32[278]-37[283]",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
41
@inbook{UEK:2168251058,
author = "Józef Machaczka and Ewa Walczyk",
title = "Fazy rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "51-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
42
@inbook{UEK:2168231926,
author = "Józef Machaczka",
title = "Modelowanie rozwoju firmy-organizacji",
booktitle = "Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego",
pages = "57-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-63-7",
}
43
@article{UEK:2168234120,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zarządzanie przedsiębiorcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "43-48",
year = "1994",
}
44
@misc{UEK:2168346208,
author = "Józef Machaczka",
title = "Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 1 września 1993 - 31 sierpnia 1994 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8 (30)",
pages = "41",
year = "1994",
}
45
@unpublished{UEK:2168312791,
author = "Hans-Dieter Kreuzhof",
title = "Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
46
@unpublished{UEK:2168330299,
author = "Józef Machaczka and Ewa Walczyk",
title = "Fazy rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "39-55",
year = "1994",
}
47
@article{UEK:2168276365,
author = "Józef Machaczka",
title = "Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
48
@misc{UEK:2168344616,
author = "Józef Machaczka",
title = "Sprawozdanie z działalności Wydziału Ekonomii w okresie 1.01-15.12.1992 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1 (13)",
pages = "2-7",
year = "1993",
}
49
@misc{UEK:2168344644,
author = "Józef Machaczka",
title = "Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Ekonomii w okresie 16.12.1992-31.08.1993 roku",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8 (20)",
pages = "11-13",
year = "1993",
}
50
@misc{UEK:2168344040,
author = "Józef Machaczka",
title = "Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji w okresie od 1.12.1990 do 20.11.1991 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "32-34",
year = "1991",
}
51
@article{UEK:2168283341,
author = "Stanisław Galata and Józef Machaczka",
title = "Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "316",
pages = "19-33",
year = "1990",
}
52
@article{UEK:2168283387,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "317",
pages = "5-19",
year = "1990",
url = {},
}
53
@book{UEK:2168242938,
author = "Józef Machaczka",
title = "Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
edition = "Wyd. 2 uzup. i rozszerz.",
}
54
@unpublished{UEK:2168232820,
author = "Józef Machaczka",
title = "Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "121-132",
year = "1990",
}
55
@article{UEK:2168246252,
author = "Józef Machaczka",
title = "Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "51-65",
year = "1988",
}
56
@inbook{UEK:2168345806,
author = "Józef Machaczka",
title = "Struktury organizacyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "77-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
57
@article{UEK:2168237572,
author = "Józef Machaczka",
title = "Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "7-10",
year = "1987",
}
58
@article{UEK:2168239784,
author = "Stanisław Galata and Józef Machaczka",
title = "Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "234",
pages = "31-56",
year = "1986",
}
59
@inbook{UEK:2168239166,
author = "Józef Machaczka",
title = "Wprowadzenie do modelowania w zarządzaniu",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "216-243",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
60
@misc{UEK:2168292117,
author = "Józef Machaczka and Piotr Włoka",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania przedsięwzięciami",
booktitle = "Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów",
pages = "1[15]-2[16]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
61
@book{UEK:2168284551,
author = "Józef Machaczka",
title = "Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1984",
issn = "0209-1674",
}
62
@article{UEK:2168261426,
author = "Józef Machaczka",
title = "Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "27-50",
year = "1984",
}
63
@misc{UEK:2168241536,
author = "Józef Machaczka",
title = "Identyfikacja struktury organizacyjnej systemu zarządzania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/2, lipiec-grudzień 1981",
pages = "256-258",
year = "1983",
}
64
@inbook{UEK:2168242222,
author = "Janusz Teczke and Adam Nalepka and Józef Machaczka",
title = "Badania operacyjne",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie",
pages = "246-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
65
@book{UEK:2168345840,
author = "Józef Machaczka",
title = "Wybrane zagadnienia modelowania systemów w organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
66
@article{UEK:2168250722,
author = "Józef Machaczka",
title = "Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "59-63",
year = "1978",
}
67
@article{UEK:2168242380,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "82",
pages = "95-113",
year = "1976",
}
68
@book{UEK:2168339027,
author = "Józef Machaczka",
title = "Podstawy projektowania organizacji : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
69
@article{UEK:2168218232,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "66",
pages = "33-53",
year = "1975",
}
70
@article{UEK:2168239610,
author = "Marek Lisiński and Józef Machaczka",
title = "Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "71",
pages = "79-105",
year = "1975",
}
71
@article{UEK:2168249626,
author = "Józef Machaczka",
title = "Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "72",
pages = "45-61",
year = "1974",
}
72
@unpublished{UEK:2168305325,
author = "Józef Machaczka",
title = "Probabilistyczna metoda optymalizacji systemów masowej obsługi w projektowaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
73
@article{UEK:2168249950,
author = "Józef Machaczka",
title = "Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "56",
pages = "71-86",
year = "1973",
}
74
@article{UEK:2168272568,
author = "Józef Machaczka",
title = "Podejście systemowe w analizie wartości",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 6, styczeń",
pages = "18-21",
year = "1973",
}
75
@inbook{UEK:2168278091,
author = "Marek Lisiński and Józef Machaczka",
title = "Techniki twórczego myślenia w analizie wartości",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "48-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
76
@article{UEK:2168250436,
author = "Józef Machaczka",
title = "Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "44",
pages = "77-100",
year = "1972",
}
77
@article{UEK:2168249528,
author = "Józef Machaczka",
title = "Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "37-49",
year = "1972",
}
78
@article{UEK:2168272582,
author = "Józef Machaczka",
title = "AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 5, wrzesień",
pages = "54-60",
year = "1972",
}
79
@unpublished{UEK:2168260634,
title = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
80
@unpublished{UEK:2168282513,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
81
@unpublished{UEK:2168218448,
title = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
82
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
83
@unpublished{UEK:2168276235,
title = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
84
@unpublished{UEK:2168275477,
title = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168258990,
title = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
86
@unpublished{UEK:2168258882,
title = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
87
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
88
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
89
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
90
@unpublished{UEK:2168329019,
author = "Józef Machaczka",
title = "Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
91
@unpublished{UEK:2168329065,
author = "Józef Machaczka",
title = "Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
92
@unpublished{UEK:2168329483,
author = "Józef Machaczka and Ewa Walczyk",
title = "Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
93
@unpublished{UEK:2168276221,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Ewa Walczyk",
title = "Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
94
@unpublished{UEK:2168329787,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek and Ewa Walczyk",
title = "Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
95
@unpublished{UEK:2168323287,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Ewa Walczyk",
title = "Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
96
@unpublished{UEK:2168232736,
title = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID