Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Nie dajcie się zwieść pozorom
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (73), s. 8-10
Tryb dostępu:
Nr:
2168344162
głos w dyskusji/wywiad
2

Tytuł:
Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego = Internal Audit as a Tool for Improving the System of Strategic Management
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 157-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308697
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Business Model and Organic Approach in Strategic Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 317-324 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310715
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / red. Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168295077
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Edyta Bielińska-Dusza , Paweł Cabała , Wojciech Pająk , Piotr Markiewicz , Maciej Nowak , Paweł Węgrzyn , Katarzyna Żyła , Antoni Ligęza , Jarosław Bułka , Jerzy Jedliński , Krzysztof Zieliński , Zbigniew Duliński , Danuta Kajrunajtys
Tytuł:
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168342063
raport/sprawozdanie
8

Tytuł:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
raport/sprawozdanie
9

Tytuł:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266842
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Źródło:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168261720
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis
Źródło:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013) , s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168291539
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 78-99 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289113
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Strategia
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230866
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development
Źródło:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 27-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247702
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 134-155 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", Gdańsk, Polska, od 2011-04-08 do 2011-04-08
Tytuł:
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego = Diagnosis of an Organization Culture of an International Company
Źródło:
Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / red. Alicja Antonowicz - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 197-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-155-6
Nr:
2168350980
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Audyt personalny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 323-350
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 87-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325293
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 856 (2011) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220570
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Change Management in the Strategy Implementation Process = Pokyčių vadyba strategijų diegimo procese
Źródło:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 5, nr 2(10) (2011) , s. 257-267. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168328607
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii = The Judgement of the Rediness of Human Capital to Strategy Implementation
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220104
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 297-315. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217988
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
34 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335555
24

Tytuł:
Audyt strategiczny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 253-272
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
Scientific Conference: Business, Management and Education 2010, Wilno, Litwa, od 2010-11-18 do 2011-11-18
Tytuł:
Change Management in Strategy Implementation Process [dokument elektroniczny]
Źródło:
Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education)
ISBN:
978-9955-28-757-5
Nr:
2168221394
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 827 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53162
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Audyt personalny - aspekt strategiczny = Personnel Audit - Strategic Aspect
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 257-268. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168278443
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa
Źródło:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 219-229 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166652809
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management in the Process of Strategy Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 774 (2008) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50511
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management within the Process of Strategy Implementation
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 27, t. 1 (2007) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225852
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225722
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2006, s. 91-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88936-27-2
Nr:
2168340783
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji = Organisational Culture as a Determinant in the Selection of a Competition Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53183
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399592
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Autor:
Zdenek Mikoláš , Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz
Tytuł:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji = Enterprise Strategies in the Globalisation Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220996
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Adres wydawniczy:
Ostrava: Repronis, 2003
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
książka
40

Tytuł:
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy = Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 629 (2003) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223600
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej = Non-material Resources as a Source of Competitive Advantage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220972
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monografia
43

Tytuł:
Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 223-237
Seria:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225214
rozdział w monografii
44

Konferencja:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Tytuł:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Źródło:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Autor:
Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz , Zdenek Mikoláš
Tytuł:
Preface
Źródło:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
wstęp/zakończenie
46

Tytuł:
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234810
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/573
Nr:
2168310957
doktorat
48

Tytuł:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w firmie = Goals and Scope of Strategic Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237722
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994) , s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276367
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KAS/1/2008/S/459
Sygnatura:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Program badawczy:
30/KAS/1/2007/S/391
Sygnatura:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
13/KAS/1/2006/S/288
Sygnatura:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
78/KSZ/1/2003/S/084
Sygnatura:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KPOiZ/02
Sygnatura:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
[27] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-301/Magazyn
Nr:
2168329769
naukowo-badawcze
1
Nie dajcie się zwieść pozorom / Józef LASKOWSKI, Piotr MARKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 8-10. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
2
Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego = Internal Audit as a Tool for Improving the System of Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 157-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
Business Model and Organic Approach in Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 317-324. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
4
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
5
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
7
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Paweł CABAŁA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Maciej Nowak, Paweł Węgrzyn, Katarzyna Żyła, Antoni Lizęga, Jarosław Bułka, Jerzy Jedliński, Krzysztof Zieliński, Zbigniew Duliński, Danuta Kajrunajtys. - Kraków : , 2013. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf. - ISSN 2029-7491
10
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013), s. 63-77. - Summ.. - [odczyt: 04.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf. - ISSN 1450-863X
11
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis / Magdalena Adamus, Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013), s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934. - ISSN 1822-8011
12
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii / Piotr MARKIEWICZ // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 78-99. - Bibliogr.
13
Strategia / Piotr MARKIEWICZ // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
14
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development / Piotr MARKIEWICZ // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2012. - S. 27-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
15
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym / Piotr MARKIEWICZ // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 134-155. - Bibliogr.
16
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego = Diagnosis of an Organization Culture of an International Company / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // W: Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / [red. nauk. Alicja Antonowicz]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - S. 197-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-155-6
17
Audyt personalny / Piotr MARKIEWICZ // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 323-350. - ISBN 978-83-208-1914-4
18
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym / Piotr MARKIEWICZ // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 87-106. - Bibliogr.
19
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901. - ISSN 1898-6447
20
Change Management in the Strategy Implementation Process = Pokyčių vadyba strategijų diegimo procese / Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 5, nr 2(10) (2011), s. 257-267. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf. - ISSN 1822-8011
21
Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii = The Judgement of the Rediness of Human Capital to Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
22
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii / Piotr MARKIEWICZ // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 297-315. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
23
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
24
Audyt strategiczny / Piotr MARKIEWICZ // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 253-272. - ISBN 978-83-208-1914-4
25
Change Management in Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ // W: Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-28-757-5
26
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438. - ISSN 1898-6447
27
Audyt personalny - aspekt strategiczny = Personnel Audit - Strategic Aspect / Piotr MARKIEWICZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 257-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf. - ISSN 2080-4881
28
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa / Piotr MARKIEWICZ, Tomasz KAFEL // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
29
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management in the Process of Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105. - ISSN 1898-6447
30
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management within the Process of Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
31
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
32
Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie / Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2006. - S. 91-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88936-27-2
33
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
34
Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji = Organisational Culture as a Determinant in the Selection of a Competition Strategy / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005), s. 39-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533. - ISSN 0208-7944
35
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
36
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
37
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
38
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji = Enterprise Strategies in the Globalisation Process / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003), s. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570. - ISSN 0208-7944
39
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava: Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
40
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy = Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 629 (2003), s. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778. - ISSN 0208-7944
41
Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej = Non-material Resources as a Source of Competitive Advantage / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8462. - ISSN 0208-7944
42
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
43
Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / Piotr MARKIEWICZ // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 223-237. - ISBN 83-915287-5-8
44
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
45
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium. - Kraków: Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
46
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9934. - ISSN 0208-7944
47
Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy / Piotr MARKIEWICZ ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2000. - 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Zarządzanie strategiczne w firmie = Goals and Scope of Strategic Planning / Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994), s. 15-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
53
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
54
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu / Stanisław GALATA, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1997]. - [27] k. : il. ; 30 cm
1
Laskowski J., Markiewicz P., (2017), Nie dajcie się zwieść pozorom, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 8-10; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
2
Markiewicz P., (2016), Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-169.
3
Markiewicz P., (2016), Business Model and Organic Approach in Strategic Management. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 317-324.
4
Markiewicz P., Żbikowska A., (2015), The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 213-225.
5
Markiewicz P., (2014), Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 51-59.
6
Markiewicz P., (2014), Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [61]-[75].
7
Bielińska-Dusza E., Cabała P., Pająk W., Markiewicz P., Nowak M., Węgrzyn P., Żyła K., Ligęza A., Bułka J., Jedliński J., Zieliński K., Duliński Z., Kajrunajtys D., (2013), Raport końcowy: Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji, Kraków : , 198 s.
8
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
9
Markiewicz P., (2013), Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 153-167; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf
10
Markiewicz P., Żbikowska A., (2013), Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market, "Economic Horizons", vol. 15, nr 1, s. 63-77; http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf
11
Adamus M., Markiewicz P., (2013), Scenario Analysis under Chaos, "Intelektinė Ekonomika", vol. 7, nr 2(16), s. 182-194; http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934
12
Markiewicz P., (2012), Mapa strategii jako instrument implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 78-99.
13
Markiewicz P., (2012), Strategia. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 227-244.
14
Markiewicz P., (2012), Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 27-29.
15
Markiewicz P., (2012), Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 134-155.
16
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2011), Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego. [W:] Antonowicz A. (red.), Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 197-210.
17
Markiewicz P., (2011), Audyt personalny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 323-350.
18
Markiewicz P., (2011), Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 87-106.
19
Markiewicz P., (2011), Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901
20
Markiewicz P., (2011), Change Management in the Strategy Implementation Process, "Intelektinė Ekonomika", vol. 5, nr 2(10), s. 257-267; https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf
21
Markiewicz P., (2011), Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii. [W:] op., BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 259-270.
22
Markiewicz P., (2011), Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 297-315.
23
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
24
Markiewicz P., (2011), Audyt strategiczny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 253-272.
25
Markiewicz P., (2010), Change Management in Strategy Implementation Process. [W:] Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. (Contemporary Issues in Business, Management and Education), Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, s. 1-8.
26
Markiewicz P., (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438
27
Markiewicz P., (2009), Audyt personalny - aspekt strategiczny, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 257-268; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf
28
Markiewicz P., Kafel T., (2009), Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 219-229.
29
Markiewicz P., (2008), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105
30
Markiewicz P., (2007), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 63-76.
31
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2006), Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 143-154.
32
Markiewicz P., (2006), Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie. [W:] Lisiński M. (red.), Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 91-138.
33
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
34
Markiewicz P., (2005), Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 39-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533
35
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
36
Markiewicz P., Bielińska-Dusza E., (2005), Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 133-144.
37
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
38
Markiewicz P., (2003), Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 71-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570
39
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
40
Markiewicz P., (2003), Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 105-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778
41
Markiewicz P., (2003), Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/8462
42
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
43
Markiewicz P., (2002), Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223-237.
44
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
45
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
46
Markiewicz P., (2001), Modele procesu formułowania strategii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/9934
47
Markiewicz P., (2000), Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy, Prom. Lisiński M., Kraków : , 299 k.
48
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
49
Markiewicz P., Smutek H., (1995), Zarządzanie strategiczne w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 31-42.
50
Markiewicz P., (1994), Strategie zarządzania - próba typologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 15-23.
51
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 226 k.
52
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
53
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
54
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
55
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
56
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
57
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
58
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
59
Galata S., Markiewicz P., Smutek H., (1997), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [27] k.
1
@misc{UEK:2168344162,
author = "Józef Laskowski and Piotr Markiewicz",
title = "Nie dajcie się zwieść pozorom",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "8-10",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
2
@inbook{UEK:2168308697,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "157-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@inbook{UEK:2168310715,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Business Model and Organic Approach in Strategic Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "317-324",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
4
@inbook{UEK:2168295077,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "213-225",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
5
@unpublished{UEK:2168303435,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "51-59",
year = "2014",
}
6
@unpublished{UEK:2168296097,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[61]-[75]",
year = "2014",
}
7
@misc{UEK:2168342063,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Paweł Cabała and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Maciej Nowak and Paweł Węgrzyn and Katarzyna Żyła and Antoni Ligęza and Jarosław Bułka and Jerzy Jedliński and Krzysztof Zieliński and Zbigniew Duliński and Danuta Kajrunajtys",
title = "Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
8
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
9
@article{UEK:2168266842,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "153-167",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.09},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf},
}
10
@article{UEK:2168261720,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market",
journal = "Economic Horizons",
number = "vol. 15, 1",
pages = "63-77",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5937/ekonhor1301061M},
url = {http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf},
}
11
@article{UEK:2168291539,
author = "Magdalena Adamus and Piotr Markiewicz",
title = "Scenario Analysis under Chaos",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 7, 2(16)",
pages = "182-194",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.13165/IE-13-7-2-03},
url = {http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934},
}
12
@unpublished{UEK:2168289113,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Mapa strategii jako instrument implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "78-99",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168230866,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Strategia",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "227-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
14
@inbook{UEK:2168247702,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "27-29",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
15
@unpublished{UEK:2168260580,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "134-155",
year = "2012",
}
16
@inbook{UEK:2168350980,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego",
booktitle = "Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "197-210",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7531-155-6",
}
17
@inbook{UEK:2165604859,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt personalny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "323-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
18
@unpublished{UEK:2168325293,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "87-106",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168220570,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "23-36",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901},
}
20
@article{UEK:2168328607,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Change Management in the Strategy Implementation Process",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 5, 2(10)",
pages = "257-267",
year = "2011",
url = {https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168220104,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "259-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
22
@inbook{UEK:2168217988,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "297-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
23
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
24
@inbook{UEK:2165604732,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt strategiczny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "253-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
25
@inbook{UEK:2168221394,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Change Management in Strategy Implementation Process",
booktitle = "Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings",
pages = "1-8",
adress = "Vilnius",
publisher = "Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2010",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-9955-28-757-5",
}
26
@article{UEK:53162,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "37-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438},
}
27
@article{UEK:2168278443,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt personalny - aspekt strategiczny",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "257-268",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf},
issn = "1640-6818",
}
28
@inbook{UEK:2166652809,
author = "Piotr Markiewicz and Tomasz Kafel",
title = "Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "219-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
29
@article{UEK:50511,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "23-34",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105},
}
30
@article{UEK:2168225852,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "63-76",
year = "2007",
}
31
@article{UEK:2168225722,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "143-154",
year = "2006",
}
32
@inbook{UEK:2168340783,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie",
pages = "91-138",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2006",
isbn = "978-83-88936-27-2",
}
33
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
34
@article{UEK:53183,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "39-53",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533},
}
35
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
36
@inbook{UEK:2166399592,
author = "Piotr Markiewicz and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
37
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Zdenek Mikoláš and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
38
@article{UEK:2168220996,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "71-87",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570},
}
39
@book{UEK:2168225764,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
40
@article{UEK:2168223600,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "105-119",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778},
}
41
@article{UEK:2168220972,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "21-34",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8462},
}
42
@book{UEK:2168225336,
author = "Andrzej Szplit and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
43
@inbook{UEK:2168225214,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "223-237",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
44
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
45
@misc{UEK:2168320413,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Zdenek Mikoláš",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
46
@article{UEK:2168234810,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Modele procesu formułowania strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "21-31",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9934},
}
47
@unpublished{UEK:2168310957,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
48
@article{UEK:2168255272,
author = "Halina Smutek and Piotr Markiewicz and Janusz Fudaliński",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
49
@article{UEK:2168237722,
author = "Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Zarządzanie strategiczne w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "31-42",
year = "1995",
}
50
@article{UEK:2168276367,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Strategie zarządzania - próba typologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "15-23",
year = "1994",
}
51
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
52
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
53
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
54
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Leszek Kozioł",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
55
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
56
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
57
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
58
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
59
@unpublished{UEK:2168329769,
author = "Stanisław Galata and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID