Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych
Źródło:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 59-76
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Nr:
2168335753
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328109
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-767-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168329265
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329243
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej = The Role of INCOTERMS in Reduction of Logistics Cooperation Risk
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329245
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Analiza ryzyka portfela projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 149-168
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation
Źródło:
Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314707
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej = Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 2 (2017) , s. 45-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318415
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Assumptions of Trust in Logistics Cooperation
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 3 (2017) , s. 1-4. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321885
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017) , s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321883
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313073
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie = Assumptions of Logistics System Supporting Production in the Enterprise
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Metody zarządzania ryzykiem w projekcie
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 203-221
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310487
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Formułowanie i klasyfikacja celów projektu
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 51-66
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310471
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Pieczonka A. , Małkus Tomasz
Tytuł:
Relacje współpracy w systemach logistycznych = Relationships of Cooperation in Logistics Systems
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016, s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-47-0
Nr:
2168309089
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie = Assumptions of Design Methodology of Transport System in the Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 400 (2015) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298223
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Information Security in Logistics Cooperation
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015) , s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294307
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wybrane obszary projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015) , s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została opracowana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301781
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Małkus Tomasz , Onderka Zdzisław
Tytuł:
Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 407-431
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293209
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 41-63
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Współpraca z dostawcą usług logistycznych
Źródło:
Logistyka Produkcji. - nr 4 (20) (2015) , s. 54-58. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168299845
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie = Assumptions of Inventory Management System Operation in the Enterprise
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 337-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Punkt po punkcie
Źródło:
Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015) , s. 26-30 - Bibliogr.
Nr:
2168294579
artykuł nierecenzowany
28

Autor:
Piwoni-Krzeszowska Estera , Małkus Tomasz
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-12
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288783
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research
Źródło:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 101-115 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Piwoni-Krzeszowska Estera , Małkus Tomasz
Tytuł:
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285491
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 247-276
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295117
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami
Redaktor:
Piwoni-Krzeszowska Estera
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288781
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service
Źródło:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 327-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
334 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-5-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168282685
monografia
35

Tytuł:
Zarządzanie działalnością operacyjną
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 182-191
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271426
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273314
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2013
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-1-2
Nr:
2168288845
monografia
38

Tytuł:
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 199-223
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287177
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych = Learning Process in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279691
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 289-297
ISBN:
978-83-7252-636-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168271550
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 192-200
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271432
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271182
artykuł w czasopiśmie
43

Konferencja:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Tytuł:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Źródło:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 244-259. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-201-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168274050
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237952
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Risk Factors in Outsourcing Cooperation
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168274042
rozdział w materiałach konferencyjnych
46

Tytuł:
Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym = Approaches in Improvement of Cooperation of HR Outsoursing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 217 (2012) , s. 178-185. - Tytuł numeru: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236108
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237958
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168238000
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
292 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235690
monografia
50

Autor:
Piwoni-Krzeszowska Estera , Małkus Tomasz
Tytuł:
Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami = Trust and Risk in Relationships between Enterprise and Market Stakeholders
Źródło:
Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 75-84. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-62511-91-4
Nr:
2168246488
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Konferencja:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Tytuł:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Źródło:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-200-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168274068
varia
52

Tytuł:
Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 125-158
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 77-86
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym = The Creation of Value for Customers in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 46 (2011) , s. 487-496. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 685)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226537
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 164-222
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255370
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 363-375
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 226-234. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222356
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Piwoni-Krzeszowska Estera , Małkus Tomasz
Tytuł:
Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami = Application of Logistic Platform in Relationships with Carriers
Źródło:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 355-363. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219972
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym = Process Improvement in HR Outsourcing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 169 (2011) , s. 235-242. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222728
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 191-200
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165825666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym = Strategic Evaluation of Contract with Logistics Service Provider
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 559-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu = Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 575-584. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187730
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 401-432
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Nr:
2165522971
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych = Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-operation with a Logistics Service Provider
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 233-242. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165892250
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 311-349
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230918
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 10, nr 1(55) (2009) , s. 37-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323573
artykuł nierecenzowany
68

Tytuł:
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 187-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161796837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych = Reduction of Cooperation Risk in Logistics Services Outsoursing
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 273-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161877389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 206-216 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246824
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych
Źródło:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 184-193
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165878023
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 488-527
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219056
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Autor:
Małkus Tomasz , Skware Dawid
Tytuł:
Teoria kosztów transakcyjnych
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168288571
hasło w leksykonie
76

Tytuł:
Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 2(50) (2008) , s. 34, 36, 37-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323567
artykuł nierecenzowany
77

Tytuł:
Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 5(53) (2008) , s. 33-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168236616
artykuł nierecenzowany
78

Tytuł:
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego = The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50503
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 6(54) (2008) , s. 45-48. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323571
artykuł nierecenzowany
80

Tytuł:
Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie = Systemic Approach to Company Logistics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165790054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych = The Integration of Partners Activitiesin Logistics Outsourcing
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 185-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621119
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Źródło:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 339-361
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230342
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych = Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51345
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 3(51) (2008) , s. 45-47. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323569
artykuł nierecenzowany
86

Konferencja:
II Konferencja Naukowa: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, Karpacz, Polska, od 2007-11-15 do 2007-11-17
Tytuł:
Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym = Logistics Platform as the Tool Supporting Reduction of Transaction Costs in the Cooperation with Vendor of Logistics Services [dokument elektroniczny]
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2 (2008) , s. 1-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323493
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 72-79. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Konferencja:
I Konferencja Naukowa: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, Kobylnica, Polska, od 2006-11-15 do 2006-11-17
Tytuł:
Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 1 (2007) , s. 1-12. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323489
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Logistics Services Outsourcing as a Tool of Corporate Restructuring
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 627-635. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166126355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
396 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-41
Nr:
52360
doktorat
92

Tytuł:
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 131-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw = Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 163-179. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52727
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166188909
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw
Źródło:
Eurologistics. - nr 2(33) (2006) , s. 70-73. - Streszcz.
Nr:
2168323551
artykuł nierecenzowany
96

Tytuł:
Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej
Źródło:
Eurologistics. - nr 3(28) (2005) , s. 28-33. - Streszcz.
Nr:
2168323557
artykuł nierecenzowany
97

Tytuł:
Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych
Źródło:
Eurologistics. - nr 2(27) (2005) , s. 71-75. - Streszcz.
Nr:
2168323559
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166386722
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Geneza outsourcingu
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 3 (2005) , s. 18-24
Nr:
52453
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych
Źródło:
Eurologistics. - nr 5(30) (2005) , s. 82-86. - Streszcz.
Nr:
2168323555
artykuł nierecenzowany
101

Tytuł:
Lista projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 264
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270114
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa = Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 153-170. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220410
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym
Źródło:
Eurologistics. - nr 5(24) (2004) , s. 52, 54, 56. - Streszcz.
Nr:
2168323561
artykuł nierecenzowany
104

Tytuł:
Technical Study
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 583. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270234
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165985165
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Zespół projektowy
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 686. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270278
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Jakość projektowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 183-184
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270058
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego
Źródło:
Eurologistics. - nr 6(19) (2003) , s. 82-85. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323563
artykuł nierecenzowany
109

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników = Information Technology Support and the Strategic Balanced Scorecard
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej = An Introduction to the Methodology of Production Strategy Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 181-199. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225400
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (2002) , s. 2-5
Nr:
2168236594
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa = A Programme for Auditing the Logistics System of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 195-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230986
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kryteria oceny outsourcingu w logistyce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 17-29. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236622
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
fragment pracy naukowo badawczej
115

Tytuł:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Sygnatura:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
fragment pracy naukowo badawczej
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
80/KPZ/3/05/S/252
Sygnatura:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
naukowo-badawcze
1
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych / Tomasz MAŁKUS // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 59-76. - ISBN 978-83-953363-0-0
2
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics / Tomasz MALKUS // Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018), s. 93-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
3
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf
4
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-767-7
5
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-767-7
6
Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej = The Role of INCOTERMS in Reduction of Logistics Cooperation Risk / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
7
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-767-7
8
Analiza ryzyka portfela projektów / Tomasz MAŁKUS, Mariusz SOŁTYSIK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 149-168. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
9
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017), s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498
10
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej = Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 2 (2017), s. 45-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
11
Assumptions of Trust in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 3 (2017), s. 1-4. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
12
Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms / Tomasz MAŁKUS // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017), s. 7-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
13
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918. - ISSN 1898-6447
14
Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie = Assumptions of Logistics System Supporting Production in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
15
Metody zarządzania ryzykiem w projekcie / Tomasz MAŁKUS, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 203-221. - ISBN 978-83-8085-197-9
16
Formułowanie i klasyfikacja celów projektu / Tomasz MAŁKUS // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 51-66. - ISBN 978-83-8085-197-9
17
Relacje współpracy w systemach logistycznych = Relationships of Cooperation in Logistics Systems / Agnieszka Pieczonka, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. - S. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-47-0
18
Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie = Assumptions of Design Methodology of Transport System in the Company / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 400 (2015), s. 113-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
19
Information Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf. - ISSN 1339-5629
20
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
21
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
22
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015), s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf. - ISSN 1506-2635
23
Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych / Tomasz MAŁKUS, Zdzisław Onderka // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 407-431. - ISBN 978-83-255-7048-4
24
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów / Paweł CABAŁA, Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-63. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
25
Współpraca z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Logistyka Produkcji. - nr 4 (20) (2015), s. 54-58. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf. - ISSN 2082-5935
26
Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie = Assumptions of Inventory Management System Operation in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 337-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
27
Punkt po punkcie / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015), s. 26-30. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
28
Wstęp / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-12. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
29
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
30
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
31
Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 247-276
32
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - 240 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
33
Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service / Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 327-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
34
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - 334 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
35
Zarządzanie działalnością operacyjną / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 182-191. - ISBN 978-83-7252-636-6
36
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605. - ISSN 1898-6447
37
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Tomasz MAŁKUSA, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-1-2
38
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym / Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 199-223
39
Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych = Learning Process in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013), s. 377-387. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 289-297. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf
41
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 192-200. - ISBN 978-83-7252-636-6
42
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf. - ISSN 2084-5189
43
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing / Tomasz MAŁKUS // W: MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak. - Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 244-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-266-201-1. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4190.pdf
44
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-583-3
45
Risk Factors in Outsourcing Cooperation / Tomasz MAŁKUS // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 128-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/018.html
46
Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym = Approaches in Improvement of Cooperation of HR Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 217 (2012), s. 178-185. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-583-3
48
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf
49
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - 292 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-7-6
50
Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami = Trust and Risk in Relationships between Enterprise and Market Stakeholders / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 75-84. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-62511-91-4
51
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing / Tomasz MAŁKUS // W: MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak. - Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-961-266-200-4. - Pełny tekst: http://www.mic.fm-kp.si/2009/Files/File/MIC%202012/MIC2012_abstracts_ALL.pdf
52
Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym / Tomasz MAŁKUS // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 125-158
53
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 77-86. - ISBN 978-83-935104-0-5
54
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-583-3
55
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym = The Creation of Value for Customers in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 685). - nr 46 (2011), s. 487-496. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
56
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 164-222
57
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu / Jerzy BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 363-375
58
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 226-234. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
59
Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami = Application of Logistic Platform in Relationships with Carriers / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 355-363. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
60
Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym = Process Improvement in HR Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 169 (2011), s. 235-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych / Tomasz MAŁKUS // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 191-200. - ISBN 978-83-931128-1-4
62
Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym = Strategic Evaluation of Contract with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 559-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
63
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu = Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 575-584. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
64
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 401-432. - ISBN 978-83-931128-0-7
65
Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych = Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-operation with a Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010), s. 233-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
66
Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 311-349
67
Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 10, nr 1(55) (2009), s. 37-39. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
68
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw / Tomasz MAŁKUS // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 187-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
69
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
70
Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych = Reduction of Cooperation Risk in Logistics Services Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 273-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
71
Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 206-216. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
72
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 421-442. - ISBN 978-83-255-0237-9
73
Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 184-193. - ISBN 978-83-60652-46-6
74
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 488-527
75
Teoria kosztów transakcyjnych / Tomasz MAŁKUS, Dawid Skware // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków : mfiles.pl, 2008-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_koszt%C3%B3w_transakcyjnych
76
Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 2(50) (2008), s. 34, 36, 37-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
77
Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 5(53) (2008), s. 33-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
78
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego = The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161000184. - ISSN 1898-6447
79
Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 6(54) (2008), s. 45-48. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
80
Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie = Systemic Approach to Company Logistics / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 65-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
81
Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych = The Integration of Partners Activitiesin Logistics Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 185-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
82
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid : Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
83
Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 339-361
84
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych = Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167918598. - ISSN 1898-6447
85
Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 3(51) (2008), s. 45-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
86
Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym = Logistics Platform as the Tool Supporting Reduction of Transaction Costs in the Cooperation with Vendor of Logistics Services / Tomasz MAŁKUS // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (2008), s. 1-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
87
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 72-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
88
Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów [Dokument elektroniczny]. - nr 1 (2007), s. 1-12. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
89
Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Logistics Services Outsourcing as a Tool of Corporate Restructuring / Tomasz MAŁKUS // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 627-635. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
90
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 193-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138905663. - ISSN 0208-7944
91
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS ; Promotor: Czesław MESJASZ. - Kraków, 2007. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149b
92
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 131-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153925694. - ISSN 1898-6447
93
Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw = Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 163-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113687218. - ISSN 0208-7944
94
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 9-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
95
Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 2(33) (2006), s. 70-73. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
96
Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 3(28) (2005), s. 28-33. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
97
Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 2(27) (2005), s. 71-75. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
98
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation / Tomasz MAŁKUS // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 71-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
99
Geneza outsourcingu / Tomasz MAŁKUS // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 3 (2005), s. 18-24. - ISSN 1231-2037
100
Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 5(30) (2005), s. 82-86. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
101
Lista projektów / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 264. - ISBN 83-7251-438-0
102
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa = Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 153-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64116565. - ISSN 0208-7944
103
Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 5(24) (2004), s. 52, 54, 56. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
104
Technical Study / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 583. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
105
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services / Tomasz MAŁKUS // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
106
Zespół projektowy / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 686. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
107
Jakość projektowania / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 183-184. - ISBN 83-7251-438-0
108
Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 6(19) (2003), s. 82-85. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0343
109
Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników = Information Technology Support and the Strategic Balanced Scorecard / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57422265. - ISSN 0208-7944
110
Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej = An Introduction to the Methodology of Production Strategy Planning / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 181-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12826. - ISSN 0208-7944
111
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (2002), s. 2-5. - ISSN 1231-2037
112
Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa = A Programme for Auditing the Logistics System of an Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 195-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=4250. - ISSN 0208-7944
113
Kryteria oceny outsourcingu w logistyce / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 17-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
114
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 2-67
115
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 1-78
116
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
119
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Małkus T., (2019), Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 59-76.
2
Małkus T., (2018), The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics, "Acta Logistica", vol. 5, iss. 3, s. 93-99; https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf
3
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2018), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 404-416.
4
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2018), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 322-342.
5
Małkus T., Tyrańska M., (2018), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 254-270.
6
Małkus T., (2018), Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 117-128.
7
Małkus T., Tyrańska M., (2018), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-286.
8
Małkus T., Sołtysik M., (2018), Analiza ryzyka portfela projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 149-168.
9
Małkus T., (2017), Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej, "Management Forum", vol. 5, nr 1, s. 13-18; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498
10
Małkus T., (2017), Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2, s. 45-56; http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit
11
Małkus T., (2017), Assumptions of Trust in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 3, s. 1-4; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf
12
Małkus T., (2017), Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 2, s. 7-10; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf
13
Tyrańska M., Małkus T., (2016), Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 109-127; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918
14
Małkus T., (2016), Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-46.
15
Małkus T., Sołtysik M., (2016), Metody zarządzania ryzykiem w projekcie. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 203-221.
16
Małkus T., (2016), Formułowanie i klasyfikacja celów projektu. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 51-66.
17
Pieczonka A., Małkus T., (2016), Relacje współpracy w systemach logistycznych. [W:] Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Malara Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 23-32.
18
Małkus T., (2015), Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 400, s. 113-125; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf
19
Małkus T., Wawak S., (2015), Information Security in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 1, s. 9-14; http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf
20
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 43-61.
21
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 105-118.
22
Małkus T., Tyrańska M., (2015), Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 27, nr 2-3, s. 67-75; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf
23
Małkus T., Onderka Z., (2015), Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 407-431.
24
Cabała P., Małkus T., Tyrańska M., (2015), Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-63.
25
Małkus T., (2015), Współpraca z dostawcą usług logistycznych, "Logistyka Produkcji", nr 4 (20), s. 54-58; http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf
26
Małkus T., (2015), Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
27
Małkus T., (2015), Punkt po punkcie, "Logistyka a Jakość", nr 1(91), s. 26-30.
28
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2014), Wstęp. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-12.
29
Tyrańska M., Małkus T., (2014), The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-115.
30
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2014), Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 838-845.
31
Małkus T., (2014), Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 247-276.
32
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), (2014), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, 240 s.
33
Małkus T., (2014), Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 327-336.
34
Stabryła A., Małkus T. (red.), (2014), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, 334 s.
35
Małkus T., Tyrańska M., (2013), Zarządzanie działalnością operacyjną. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 182-191.
36
Małkus T., (2013), Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605
37
Małkus T., Sołtysik M. (red.), (2013), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Mfiles.pl, 176 s.
38
Małkus T., (2013), Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 199-223.
39
Małkus T., (2013), Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 310, s. 377-387.
40
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2013), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-297.
41
Małkus T., Tyrańska M., (2013), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 192-200.
42
Małkus T., (2013), Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 201-213; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf
43
Małkus T., (2012), Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing. [W:] Omerzel , Nastav B., Sedmak S. (red.), MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings (Management International Conference), Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, s. 244-259.
44
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 254-270.
45
Małkus T., (2012), Risk Factors in Outsourcing Cooperation. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 128-134.
46
Małkus T., (2012), Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 217, s. 178-185.
47
Małkus T., Tyrańska M., (2012), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-286.
48
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2012), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 404-416.
49
Stabryła A., Małkus T. (red.), (2012), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 292 s.
50
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2012), Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw: klastry, alianse, sieci, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-84.
51
Małkus T., (2012), Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing. [W:] Omerzel , Nastav B., Sedmak S. (red.), MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts (Management International Conference), Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, s. 17.
52
Małkus T., (2012), Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 125-158.
53
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 77-86.
54
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2012), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 322-342.
55
Małkus T., (2011), Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 46, s. 487-496.
56
Małkus T., Tyrańska M., (2011), Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 164-222.
57
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2011), Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 363-375.
58
Małkus T., (2011), Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 226-234.
59
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2011), Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 355-363.
60
Małkus T., (2011), Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 169, s. 235-242.
61
Małkus T., (2010), Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 191-200.
62
Małkus T., (2010), Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 559-566.
63
Małkus T., (2010), Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 575-584.
64
Małkus T., (2010), Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 401-432.
65
Małkus T., (2010), Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 116, s. 233-242.
66
Małkus T., (2010), Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 311-349.
67
Małkus T., (2009), Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw, "Logistyka a Jakość", R. 10, nr 1(55), s. 37-39.
68
Małkus T., (2009), Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 187-195.
69
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
70
Małkus T., (2009), Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 273-281.
71
Małkus T., (2009), Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 206-216.
72
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 421-442.
73
Małkus T., (2009), Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 184-193.
74
Małkus T., (2009), Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 488-527.
75
Małkus T., Skware D., (2008), Teoria kosztów transakcyjnych. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
76
Małkus T., (2008), Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 2(50), s. 34, 36, 37-38.
77
Małkus T., (2008), Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 5(53), s. 33-37.
78
Małkus T., (2008), Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 157-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184
79
Małkus T., (2008), Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 6(54), s. 45-48.
80
Małkus T., (2008), Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 65-74.
81
Małkus T., (2008), Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-192.
82
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
83
Małkus T., (2008), Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 339-361.
84
Małkus T., (2008), Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 159-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598
85
Małkus T., (2008), Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 3(51), s. 45-47.
86
Małkus T., (2008), Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów" [Dokument elektroniczny], nr 2, s. 1-9.
87
Małkus T., (2008), Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 72-79.
88
Małkus T., (2007), Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów" [Dokument elektroniczny], nr 1, s. 1-12.
89
Małkus T., (2007), Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 627-635.
90
Małkus T., (2007), Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 193-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663
91
Małkus T., (2007), Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 396 k.
92
Małkus T., (2007), Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 131-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694
93
Małkus T., (2006), Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 163-179; https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218
94
Małkus T., (2006), Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-20.
95
Małkus T., (2006), Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw, "Eurologistics", nr 2(33), s. 70-73.
96
Małkus T., (2005), Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej, "Eurologistics", nr 3(28), s. 28-33.
97
Małkus T., (2005), Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych, "Eurologistics", nr 2(27), s. 71-75.
98
Małkus T., (2005), Rozwój kooperacji w outsourcingu. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 71-82.
99
Małkus T., (2005), Geneza outsourcingu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3, s. 18-24.
100
Małkus T., (2005), Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych, "Eurologistics", nr 5(30), s. 82-86.
101
Małkus T., (2004), Lista projektów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 264.
102
Małkus T., (2004), Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 153-170; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565
103
Małkus T., (2004), Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym, "Eurologistics", nr 5(24), s. 52, 54, 56.
104
Małkus T., (2004), Technical Study. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 583.
105
Małkus T., (2004), Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
106
Małkus T., (2004), Zespół projektowy. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 686.
107
Małkus T., (2004), Jakość projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 183-184.
108
Małkus T., (2003), Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego, "Eurologistics", nr 6(19), s. 82-85.
109
Małkus T., (2003), Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 199-213; https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265
110
Małkus T., (2002), Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 181-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/12826
111
Małkus T., (2002), Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 2-5.
112
Małkus T., (2002), Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 195-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/4250
113
Małkus T., (2001), Kryteria oceny outsourcingu w logistyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 17-29.
114
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., (2000), Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 2-67.
115
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., (1999), Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 1-78.
116
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
117
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
118
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
119
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
120
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
121
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
1
@inbook{UEK:2168335753,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "59-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
2
@article{UEK:2168328109,
author = "Małkus Tomasz and ",
title = "The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 5, iss. 3",
pages = "93-99",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168329265,
author = "Białkiewicz Jerzy Andrzej and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
4
@inbook{UEK:2168329253,
author = "Małkus Tomasz and Stabryła Adam and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
5
@inbook{UEK:2168329243,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
6
@inbook{UEK:2168328141,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "117-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
7
@inbook{UEK:2168329245,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
8
@inbook{UEK:2168323773,
author = "Małkus Tomasz and Sołtysik Mariusz",
title = "Analiza ryzyka portfela projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "149-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
9
@article{UEK:2168314707,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej",
journal = "Management Forum",
number = "vol. 5, 1",
pages = "13-18",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168318415,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "2",
pages = "45-56",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168321885,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Assumptions of Trust in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 3",
pages = "1-4",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168321883,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "7-10",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168313073,
author = "Tyrańska Małgorzata and Małkus Tomasz",
title = "Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "109-127",
year = "2016",
}
14
@inbook{UEK:2168309109,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
15
@inbook{UEK:2168310487,
author = "Małkus Tomasz and Sołtysik Mariusz",
title = "Metody zarządzania ryzykiem w projekcie",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "203-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
16
@inbook{UEK:2168310471,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Formułowanie i klasyfikacja celów projektu",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "51-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
17
@inbook{UEK:2168309089,
author = "Pieczonka A. and Małkus Tomasz",
title = "Relacje współpracy w systemach logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe",
pages = "23-32",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna",
year = "2016",
isbn = "978-83-65182-47-0",
}
18
@article{UEK:2168298223,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "400",
pages = "113-125",
adress = "",
year = "2015",
}
19
@article{UEK:2168294307,
author = "Małkus Tomasz and Wawak Sławomir",
title = "Information Security in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "9-14",
year = "2015",
}
20
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Małkus Tomasz and Woźniak Krzysztof",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
21
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Wawak Sławomir and Małkus Tomasz and Cabała Paweł",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
22
@article{UEK:2168301781,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 27, 2-3",
pages = "67-75",
year = "2015",
}
23
@inbook{UEK:2168293209,
author = "Małkus Tomasz and Onderka Zdzisław",
title = "Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "407-431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
24
@inbook{UEK:2168288811,
author = "Cabała Paweł and Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "41-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
25
@article{UEK:2168299845,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Współpraca z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Logistyka Produkcji",
number = "4 (20)",
pages = "54-58",
year = "2015",
}
26
@inbook{UEK:2168297813,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
27
@article{UEK:2168294579,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Punkt po punkcie",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "1(91)",
pages = "26-30",
year = "2015",
}
28
@misc{UEK:2168288783,
author = "Piwoni-Krzeszowska Estera and Małkus Tomasz",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "11-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
29
@inbook{UEK:2168282699,
author = "Tyrańska Małgorzata and Małkus Tomasz",
title = "The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "101-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
30
@article{UEK:2168285491,
author = "Piwoni-Krzeszowska Estera and Małkus Tomasz",
title = "Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "838-845",
year = "2014",
}
31
@unpublished{UEK:2168295117,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "247-276",
year = "2014",
}
32
@book{UEK:2168288781,
title = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
editor = Piwoni-Krzeszowska Estera,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
33
@inbook{UEK:2168284667,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "327-336",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
34
@book{UEK:2168282685,
title = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
editor = Stabryła Adam,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
35
@inbook{UEK:2168271426,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Zarządzanie działalnością operacyjną",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "182-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
36
@article{UEK:2168273314,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "910",
pages = "51-69",
year = "2013",
}
37
@book{UEK:2168288845,
title = "Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw",
editor = Małkus Tomasz,
editor = Sołtysik Mariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-1-2",
}
38
@unpublished{UEK:2168287177,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "199-223",
year = "2013",
}
39
@article{UEK:2168279691,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "310",
pages = "377-387",
adress = "",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168271550,
author = "Białkiewicz Jerzy Andrzej and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "289-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
41
@inbook{UEK:2168271432,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "192-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
42
@article{UEK:2168271182,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 1",
pages = "201-213",
year = "2013",
}
43
@inbook{UEK:2168274050,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing",
booktitle = "MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings",
pages = "244-259",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska. Faculty of Management Koper",
year = "2012",
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-201-1",
}
44
@inbook{UEK:2168237952,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
45
@inbook{UEK:2168274042,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Risk Factors in Outsourcing Cooperation",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "128-134",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
46
@article{UEK:2168236108,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "217",
pages = "178-185",
adress = "",
year = "2012",
}
47
@inbook{UEK:2168237958,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
48
@inbook{UEK:2168238000,
author = "Białkiewicz Jerzy Andrzej and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
49
@book{UEK:2168235690,
title = "Strategie rozwoju organizacji",
editor = Stabryła Adam,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
50
@inbook{UEK:2168246488,
author = "Piwoni-Krzeszowska Estera and Małkus Tomasz",
title = "Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami",
booktitle = "Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw",
pages = "75-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-91-4",
}
51
@misc{UEK:2168274068,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing",
booktitle = "MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska. Faculty of Management Koper",
year = "2012",
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-200-4",
}
52
@unpublished{UEK:2168263416,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "125-158",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168235734,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
54
@inbook{UEK:2168237986,
author = "Małkus Tomasz and Stabryła Adam and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
55
@article{UEK:2168226537,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "46",
pages = "487-496",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
56
@unpublished{UEK:2168255370,
author = "Małkus Tomasz and Tyrańska Małgorzata",
title = "Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "164-222",
year = "2011",
}
57
@unpublished{UEK:2168255448,
author = "Białkiewicz Jerzy and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "363-375",
year = "2011",
}
58
@article{UEK:2168222356,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "226-234",
adress = "",
year = "2011",
}
59
@inbook{UEK:2168219972,
author = "Piwoni-Krzeszowska Estera and Małkus Tomasz",
title = "Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "355-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
60
@article{UEK:2168222728,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "169",
pages = "235-242",
adress = "",
year = "2011",
}
61
@inbook{UEK:2165825666,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
62
@inbook{UEK:2165913380,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "559-566",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
63
@article{UEK:2166187730,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "575-584",
adress = "",
year = "2010",
}
64
@inbook{UEK:2165522971,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "401-432",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
65
@article{UEK:2165892250,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "116",
pages = "233-242",
adress = "",
year = "2010",
}
66
@unpublished{UEK:2168230918,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "311-349",
year = "2010",
}
67
@article{UEK:2168323573,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 10, 1(55)",
pages = "37-39",
year = "2009",
}
68
@inbook{UEK:2161796837,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "187-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
69
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan and Kozina Andrzej and Małkus Tomasz and Stabryła Adam and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
70
@inbook{UEK:2161877389,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "273-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
71
@inbook{UEK:2168246824,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "206-216",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
72
@inbook{UEK:2162157773,
author = "Małkus Tomasz and Stabryła Adam and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "421-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
73
@inbook{UEK:2165878023,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce",
pages = "184-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-46-6",
}
74
@unpublished{UEK:2168219056,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "488-527",
year = "2009",
}
75
@inbook{UEK:2168288571,
author = "Małkus Tomasz and Skware Dawid",
title = "Teoria kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
}
76
@article{UEK:2168323567,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 2(50)",
pages = "34, 36, 37-38",
year = "2008",
}
77
@article{UEK:2168236616,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 5(53)",
pages = "33-37",
year = "2008",
}
78
@article{UEK:50503,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "157-173",
year = "2008",
}
79
@article{UEK:2168323571,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 6(54)",
pages = "45-48",
year = "2008",
}
80
@article{UEK:2165790054,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "10",
pages = "65-74",
year = "2008",
}
81
@inbook{UEK:2165621119,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
82
@inbook{UEK:2165798054,
author = "Mesjasz Czeslaw and Kozina Andrzej and Malkus Tomasz",
title = "Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia",
booktitle = "Servicios Sociales",
pages = "137-168",
adress = "Madrid",
publisher = "Ediciones Académicas, S.A.",
year = "2008",
isbn = "978-84-96062-66-5",
}
83
@unpublished{UEK:2168230342,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "339-361",
year = "2008",
}
84
@article{UEK:51345,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "159-173",
year = "2008",
}
85
@article{UEK:2168323569,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 3(51)",
pages = "45-47",
year = "2008",
}
86
@article{UEK:2168323493,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2",
pages = "1-9",
year = "2008",
}
87
@inbook{UEK:50970,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "72-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
88
@article{UEK:2168323489,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "1",
pages = "1-12",
year = "2007",
}
89
@inbook{UEK:2166126355,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "627-635",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
90
@article{UEK:50730,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "193-210",
year = "2007",
}
91
@unpublished{UEK:52360,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
92
@article{UEK:50880,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "131-149",
year = "2007",
}
93
@article{UEK:52727,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "163-179",
year = "2006",
}
94
@inbook{UEK:2166188909,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
95
@article{UEK:2168323551,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw",
journal = "Eurologistics",
number = "2(33)",
pages = "70-73",
year = "2006",
}
96
@article{UEK:2168323557,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej",
journal = "Eurologistics",
number = "3(28)",
pages = "28-33",
year = "2005",
}
97
@article{UEK:2168323559,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych",
journal = "Eurologistics",
number = "2(27)",
pages = "71-75",
year = "2005",
}
98
@inbook{UEK:2166386722,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Rozwój kooperacji w outsourcingu",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "71-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
99
@article{UEK:52453,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Geneza outsourcingu",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "3",
pages = "18-24",
year = "2005",
}
100
@article{UEK:2168323555,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Eurologistics",
number = "5(30)",
pages = "82-86",
year = "2005",
}
101
@inbook{UEK:2168270114,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Lista projektów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
102
@article{UEK:2168220410,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "153-170",
year = "2004",
}
103
@article{UEK:2168323561,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym",
journal = "Eurologistics",
number = "5(24)",
pages = "52, 54, 56",
year = "2004",
}
104
@inbook{UEK:2168270234,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Technical Study",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
105
@inbook{UEK:2165985165,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
106
@inbook{UEK:2168270278,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Zespół projektowy",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
107
@inbook{UEK:2168270058,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Jakość projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "183-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
108
@article{UEK:2168323563,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego",
journal = "Eurologistics",
number = "6(19)",
pages = "82-85",
year = "2003",
}
109
@article{UEK:2168222612,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "199-213",
year = "2003",
}
110
@article{UEK:2168225400,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "181-199",
year = "2002",
}
111
@article{UEK:2168236594,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "2-5",
year = "2002",
}
112
@article{UEK:2168230986,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "195-210",
year = "2002",
}
113
@article{UEK:2168236622,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Kryteria oceny outsourcingu w logistyce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "916",
pages = "17-29",
year = "2001",
}
114
@unpublished{UEK:2168232528,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Małkus Tomasz and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "2-67",
year = "2000",
}
115
@unpublished{UEK:2168231354,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof and Małkus Tomasz and Wawak Sławomir",
title = "Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "1-78",
year = "1999",
}
116
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir and Wachala Mariusz and Małkus Tomasz and Cabała Paweł",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
117
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
118
@unpublished{UEK:2168263750,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz and Zych Ewa",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
119
@unpublished{UEK:2168263752,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Małkus Tomasz and Bińczycki Bernard",
title = "Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
120
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Kozioł Leszek and Stabryła Adam and Mesjasz Czesław and Kozina Andrzej and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz and Beliczyński Jan",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
121
@unpublished{UEK:2168232662,
author = "Mesjasz Czesław and Piekarz Halina and Kozina Andrzej and Małkus Tomasz and Beliczyński Jan",
title = "Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}