Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych = Identification of Risk Factors for Cooperation with a Logistics Service Provider
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 267-283. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350134
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Nr:
2168350166
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Janka Saderova , Andrea Rosova , Peter Kacmary , Marian Sofranko , Peter Bindzar , Tomasz Małkus
Tytuł:
Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 19 (2020) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Transport Systems for Sustainability: Policy, Planning and Exploitation - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the projects of the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education,Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences project No. VEGA1/0317/19, project No. VEGA 1/0797/20 and was supported by the projects of the Cultural and Educational GrantAgency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academyof Sciences project No. KEGA 006TUKE-4/2019, project No. KEGA 016TUKE-4/2020
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168350142
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Opis fizyczny:
320 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
Nr:
2168350062
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
5

Autor:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Tytuł:
Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań = The Strategies of Resolving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System - Theoretical Model & Research Outcomes
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 297-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Podstawę do opracowania rozdziału stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Tytuł:
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy
Źródło:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 857-867 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2400-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349238
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych
Źródło:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 59-76
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168335753
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Tytuł:
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019) , s. 11-19. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Podstawę do opracowania artykułu stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168343662
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Źródło:
Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / red. nauk. Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 183-194 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 107)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64971-83-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168346142
rozdział w monografii
10

Autor:
Martin Straka , Janka Šaderová , Peter Bindzár , Tomasz Małkus , Marcin Lis
Tytuł:
Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study
Źródło:
Acta Montanistica Slovaca. - vol. 24, no. 4 (2019) , s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Slovak Research and Development Grant Agency, VEGA grant number 1/0317/19
Tryb dostępu:
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168346132
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów = Selected Aspects of the Project Portfolio Management
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 175-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019) , s. 77-81. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338991
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Agnieszka Pieczonka
Tytuł:
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
345 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-449
Nr:
2168338613
doktorat
14

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329243
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329245
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-767-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168329265
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Analiza ryzyka portfela projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 149-168
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej = The Role of INCOTERMS in Reduction of Logistics Cooperation Risk
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328109
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej = Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 2 (2017) , s. 45-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318415
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation
Źródło:
Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314707
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Assumptions of Trust in Logistics Cooperation
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 3 (2017) , s. 1-4. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321885
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017) , s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321883
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie = Assumptions of Logistics System Supporting Production in the Enterprise
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
A. Pieczonka , Tomasz Małkus
Tytuł:
Relacje współpracy w systemach logistycznych = Relationships of Cooperation in Logistics Systems
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016, s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-47-0
Nr:
2168309089
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Metody zarządzania ryzykiem w projekcie
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 203-221
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310487
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Formułowanie i klasyfikacja celów projektu
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 51-66
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310471
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313073
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Współpraca z dostawcą usług logistycznych
Źródło:
Logistyka Produkcji. - nr 4 (20) (2015) , s. 54-58. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168299845
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie = Assumptions of Inventory Management System Operation in the Enterprise
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 337-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tomasz Małkus , Zdzisław Onderka
Tytuł:
Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 407-431
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293209
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Punkt po punkcie
Źródło:
Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015) , s. 26-30 - Bibliogr.
Nr:
2168294579
artykuł nierecenzowany
35

Tytuł:
Information Security in Logistics Cooperation
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015) , s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294307
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wybrane obszary projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015) , s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została opracowana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301781
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 41-63
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie = Assumptions of Design Methodology of Transport System in the Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 400 (2015) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298223
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
334 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-5-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168282685
monografia
41

Tytuł:
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research
Źródło:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 101-115 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami
Redaktor:
Piwoni-Krzeszowska Estera
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288781
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
43

Tytuł:
Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 247-276
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295117
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Tytuł:
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285491
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service
Źródło:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 327-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-12
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288783
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Zarządzanie działalnością operacyjną
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 182-191
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271426
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271182
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 199-223
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287177
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 289-297
ISBN:
978-83-7252-636-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168271550
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273314
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 192-200
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271432
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2013
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-1-2
Nr:
2168288845
monografia
54

Tytuł:
Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych = Learning Process in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279691
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
292 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235690
monografia
56

Tytuł:
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 77-86
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 125-158
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237958
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym = Approaches in Improvement of Cooperation of HR Outsoursing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 217 (2012) , s. 178-185. - Tytuł numeru: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236108
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Tytuł:
Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami = Trust and Risk in Relationships between Enterprise and Market Stakeholders
Źródło:
Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 75-84. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-62511-91-4
Nr:
2168246488
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237952
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168238000
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
63

Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Risk Factors in Outsourcing Cooperation
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168274042
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Konferencja:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Tytuł:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Źródło:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 244-259. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-201-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168274050
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Konferencja:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Tytuł:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Źródło:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-200-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168274068
varia
66

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 164-222
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255370
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Tytuł:
Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami = Application of Logistic Platform in Relationships with Carriers
Źródło:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 355-363. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219972
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym = Process Improvement in HR Outsourcing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 169 (2011) , s. 235-242. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222728
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym = The Creation of Value for Customers in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 46 (2011) , s. 487-496. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 685)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226537
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 226-234. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222356
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 363-375
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 311-349
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230918
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym = Strategic Evaluation of Contract with Logistics Service Provider
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 559-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 401-432
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165522971
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych = Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-operation with a Logistics Service Provider
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 233-242. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165892250
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu = Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 575-584. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187730
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 191-200
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165825666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych
Źródło:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 184-193
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165878023
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 10, nr 1(55) (2009) , s. 37-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323573
artykuł nierecenzowany
82

Tytuł:
Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 206-216 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246824
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 488-527
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219056
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 187-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161796837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych = Reduction of Cooperation Risk in Logistics Services Outsoursing
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 273-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161877389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 2(50) (2008) , s. 34, 36, 37-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323567
artykuł nierecenzowany
88

Tytuł:
Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie = Systemic Approach to Company Logistics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165790054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych = The Integration of Partners Activitiesin Logistics Outsourcing
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 185-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621119
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tomasz Małkus , Dawid Skware
Tytuł:
Teoria kosztów transakcyjnych
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168288571
hasło w leksykonie
91

Tytuł:
Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 5(53) (2008) , s. 33-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168236616
artykuł nierecenzowany
92

Tytuł:
Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 339-361
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230342
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego = The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50503
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych = Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51345
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 3(51) (2008) , s. 45-47. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323569
artykuł nierecenzowany
96

Konferencja:
II Konferencja Naukowa: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, Karpacz, Polska, od 2007-11-15 do 2007-11-17
Tytuł:
Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym = Logistics Platform as the Tool Supporting Reduction of Transaction Costs in the Cooperation with Vendor of Logistics Services [dokument elektroniczny]
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2 (2008) , s. 1-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323493
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu
Źródło:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 6(54) (2008) , s. 45-48. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323571
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 72-79. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Źródło:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
396 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-41
Nr:
52360
doktorat
101

Konferencja:
I Konferencja Naukowa: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, Kobylnica, Polska, od 2006-11-15 do 2006-11-17
Tytuł:
Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 1 (2007) , s. 1-12. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323489
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Logistics Services Outsourcing as a Tool of Corporate Restructuring
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 627-635. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166126355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 131-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw
Źródło:
Eurologistics. - nr 2(33) (2006) , s. 70-73. - Streszcz.
Nr:
2168323551
artykuł nierecenzowany
106

Tytuł:
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166188909
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw = Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 163-179. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52727
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych
Źródło:
Eurologistics. - nr 2(27) (2005) , s. 71-75. - Streszcz.
Nr:
2168323559
artykuł nierecenzowany
109

Tytuł:
Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych
Źródło:
Eurologistics. - nr 5(30) (2005) , s. 82-86. - Streszcz.
Nr:
2168323555
artykuł nierecenzowany
110

Tytuł:
Geneza outsourcingu
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 3 (2005) , s. 18-24
Nr:
52453
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej
Źródło:
Eurologistics. - nr 3(28) (2005) , s. 28-33. - Streszcz.
Nr:
2168323557
artykuł nierecenzowany
112

Tytuł:
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166386722
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Technical Study
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 583. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270234
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Zespół projektowy
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 686. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270278
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165985165
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Jakość projektowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 183-184
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270058
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Lista projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 264
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270114
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa = Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 153-170. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220410
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym
Źródło:
Eurologistics. - nr 5(24) (2004) , s. 52, 54, 56. - Streszcz.
Nr:
2168323561
artykuł nierecenzowany
120

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników = Information Technology Support and the Strategic Balanced Scorecard
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego
Źródło:
Eurologistics. - nr 6(19) (2003) , s. 82-85. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323563
artykuł nierecenzowany
122

Tytuł:
Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej = An Introduction to the Methodology of Production Strategy Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 181-199. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225400
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (2002) , s. 2-5
Nr:
2168236594
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa = A Programme for Auditing the Logistics System of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 195-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230986
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Kryteria oceny outsourcingu w logistyce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 17-29. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236622
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
fragment pracy naukowo badawczej
127

Tytuł:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Sygnatura:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
fragment pracy naukowo badawczej
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
80/KPZ/3/05/S/252
Sygnatura:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
naukowo-badawcze
1
Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych = Identification of Risk Factors for Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 267-283. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
2
Wprowadzenie / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
3
Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUS // SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability. - vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Transport Systems for Sustainability: Policy, Planning and Exploitation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8051. - ISSN 2071-10502071-10502071-10502071-10502071-10502071-1050
4
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 320 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
5
Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań = The Strategies of Resolving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System - Theoretical Model & Research Outcomes / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 297-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
6
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 857-867. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2400-1
7
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych / Tomasz MAŁKUS // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 59-76. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
8
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka PieczonkaZasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka PieczonkaZasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // Przegląd OrganizacjiPrzegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019), s. 11-19nr 11 (958) (2019), s. 11-19nr 11 (958) (2019), s. 11-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf. - ISSN 0137-72210137-72210137-7221
9
Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / red. nauk. Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 107). - S. 183-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-83-9. - Pełny tekst: http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SiM-107_11-05-2020_ELEK.pdf
10
Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin Lis // Acta Montanistica SlovacaActa Montanistica SlovacaActa Montanistica SlovacaActa Montanistica SlovacaActa Montanistica Slovaca. - vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/3straka.pdf. - ISSN 1335-17881335-17881335-17881335-17881335-1788
11
Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów = Selected Aspects of the Project Portfolio Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 175-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
12
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKAReaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Acta LogisticaActa Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019), s. 77-81vol. 6, iss. 3 (2019), s. 77-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf. - ISSN 1339-56291339-5629
13
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Agnieszka Pieczonka ; Promotor: Andrzej KOZINA ; Promotor pomocniczy: Tomasz MAŁKUS. - Kraków, 2019. - 345 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003410
14
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-767-7
15
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-767-7
16
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf
17
Analiza ryzyka portfela projektów / Tomasz MAŁKUS, Mariusz SOŁTYSIK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 149-168. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
18
Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej = The Role of INCOTERMS in Reduction of Logistics Cooperation Risk / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
19
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics / Tomasz MALKUS // Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018), s. 93-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
20
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-767-7
21
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej = Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 2 (2017), s. 45-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
22
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017), s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498
23
Assumptions of Trust in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 3 (2017), s. 1-4. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
24
Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms / Tomasz MAŁKUS // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017), s. 7-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
25
Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie = Assumptions of Logistics System Supporting Production in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
26
Relacje współpracy w systemach logistycznych = Relationships of Cooperation in Logistics Systems / Agnieszka Pieczonka, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara. - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. - S. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-47-0
27
Metody zarządzania ryzykiem w projekcie / Tomasz MAŁKUS, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 203-221. - ISBN 978-83-8085-197-9
28
Formułowanie i klasyfikacja celów projektu / Tomasz MAŁKUS // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 51-66. - ISBN 978-83-8085-197-9
29
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUSMetodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 109-127nr 11 (959) (2016), s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918. - ISSN 1898-64471898-6447
30
Współpraca z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Logistyka Produkcji. - nr 4 (20) (2015), s. 54-58. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf. - ISSN 2082-5935
31
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
32
Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie = Assumptions of Inventory Management System Operation in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 337-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
33
Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych / Tomasz MAŁKUS, Zdzisław Onderka // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 407-431. - ISBN 978-83-255-7048-4
34
Punkt po punkcie / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015), s. 26-30. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
35
Information Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAKInformation Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // Acta LogisticaActa Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf. - ISSN 1339-56291339-5629
36
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
37
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKAZałożenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015), s. 67-75t. 27, nr 2-3 (2015), s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf. - ISSN 1506-26351506-2635
38
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów / Paweł CABAŁA, Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-63. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
39
Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie = Assumptions of Design Methodology of Transport System in the Company / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 400 (2015), s. 113-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
40
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - 334 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
41
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
42
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - 240 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
43
Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 247-276
44
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUSMetodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 838-845nr 5 (2014), s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-78531231-7853
45
Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service / Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 327-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
46
Wstęp / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-12. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
47
Zarządzanie działalnością operacyjną / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 182-191. - ISBN 978-83-7252-636-6
48
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf. - ISSN 2084-5189
49
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym / Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 199-223
50
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 289-297. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf
51
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605. - ISSN 1898-6447
52
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 192-200. - ISBN 978-83-7252-636-6
53
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Tomasz MAŁKUSA, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-1-2
54
Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych = Learning Process in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013), s. 377-387. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - 292 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-7-6
56
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 77-86. - ISBN 978-83-935104-0-5
57
Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym / Tomasz MAŁKUS // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 125-158
58
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-583-3
59
Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym = Approaches in Improvement of Cooperation of HR Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 217 (2012), s. 178-185. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
60
Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami = Trust and Risk in Relationships between Enterprise and Market Stakeholders / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 75-84. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-62511-91-4
61
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-583-3
62
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf
63
Risk Factors in Outsourcing Cooperation / Tomasz MAŁKUS // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 128-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/018.html
64
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing / Tomasz MAŁKUS // W: MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak. - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 244-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-266-201-1. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4190.pdf
65
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing / Tomasz MAŁKUS // W: MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak. - Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-961-266-200-4. - Pełny tekst: http://www.mic.fm-kp.si/2009/Files/File/MIC%202012/MIC2012_abstracts_ALL.pdf
66
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-583-3
67
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 164-222
68
Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami = Application of Logistic Platform in Relationships with Carriers / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 355-363. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
69
Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym = Process Improvement in HR Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 169 (2011), s. 235-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
70
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym = The Creation of Value for Customers in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 685). - nr 46 (2011), s. 487-496. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
71
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 226-234. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
72
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu / Jerzy BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 363-375
73
Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 311-349
74
Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym = Strategic Evaluation of Contract with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 559-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
75
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 401-432. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
76
Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych = Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-operation with a Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010), s. 233-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
77
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu = Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 575-584. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych / Tomasz MAŁKUS // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 191-200. - ISBN 978-83-931128-1-4
79
Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 184-193. - ISBN 978-83-60652-46-6
80
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 421-442. - ISBN 978-83-255-0237-9
81
Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 10, nr 1(55) (2009), s. 37-39. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
82
Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 206-216. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
83
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 488-527
84
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw / Tomasz MAŁKUS // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 187-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
85
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
86
Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych = Reduction of Cooperation Risk in Logistics Services Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 273-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
87
Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 2(50) (2008), s. 34, 36, 37-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
88
Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie = Systemic Approach to Company Logistics / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 65-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
89
Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych = The Integration of Partners Activitiesin Logistics Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 185-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
90
Teoria kosztów transakcyjnych / Tomasz MAŁKUS, Dawid Skware // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_koszt%C3%B3w_transakcyjnych
91
Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 5(53) (2008), s. 33-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
92
Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 339-361
93
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego = The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184. - ISSN 1898-6447
94
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych = Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598. - ISSN 1898-6447
95
Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 3(51) (2008), s. 45-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
96
Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym = Logistics Platform as the Tool Supporting Reduction of Transaction Costs in the Cooperation with Vendor of Logistics Services / Tomasz MAŁKUS // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (2008), s. 1-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
97
Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 6(54) (2008), s. 45-48. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
98
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 72-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
99
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
100
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS ; Promotor: Czesław MESJASZ. - Kraków, 2007. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149b
101
Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów [Dokument elektroniczny]. - nr 1 (2007), s. 1-12. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
102
Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Logistics Services Outsourcing as a Tool of Corporate Restructuring / Tomasz MAŁKUS // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 627-635. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
103
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 193-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663. - ISSN 0208-7944
104
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 131-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694. - ISSN 1898-6447
105
Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 2(33) (2006), s. 70-73. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
106
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 9-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
107
Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw = Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 163-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218. - ISSN 0208-7944
108
Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 2(27) (2005), s. 71-75. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
109
Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 5(30) (2005), s. 82-86. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
110
Geneza outsourcingu / Tomasz MAŁKUS // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 3 (2005), s. 18-24. - ISSN 1231-2037
111
Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 3(28) (2005), s. 28-33. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
112
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation / Tomasz MAŁKUS // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 71-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
113
Technical Study / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 583. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
114
Zespół projektowy / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 686. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
115
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services / Tomasz MAŁKUS // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
116
Jakość projektowania / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 183-184. - ISBN 83-7251-438-0
117
Lista projektów / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 264. - ISBN 83-7251-438-0
118
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa = Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 153-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565. - ISSN 0208-7944
119
Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 5(24) (2004), s. 52, 54, 56. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
120
Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników = Information Technology Support and the Strategic Balanced Scorecard / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265. - ISSN 0208-7944
121
Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 6(19) (2003), s. 82-85. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0343
122
Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej = An Introduction to the Methodology of Production Strategy Planning / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 181-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12826. - ISSN 0208-7944
123
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (2002), s. 2-5. - ISSN 1231-2037
124
Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa = A Programme for Auditing the Logistics System of an Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 195-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/4250. - ISSN 0208-7944
125
Kryteria oceny outsourcingu w logistyce / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 17-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
126
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 2-67
127
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 1-78
128
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
131
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Tyrańska M., Małkus T., (2020), Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 267-283.
2
Walas-Trębacz J., Małkus T., (2020), Wprowadzenie. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 9-11.
3
Saderova J., Rosova A., Kacmary P., Sofranko M., Bindzar P., Małkus T., (2020), Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining, "Sustainability", vol. 12, iss. 19, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8051
4
Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), (2020), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym: projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 320 s.
5
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2020), Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 297-307.
6
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2020), Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy. [W:] Knosala R. (red.), Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 857-867.
7
Małkus T., (2019), Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 59-76.
8
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2019), Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11 (958), s. 11-19; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf
9
Tyrańska M., Małkus T., (2019), Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym. [W:] Witkowski K., Huk K., Patora-Wysocka Z. (red.), Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 183-194.
10
Straka M., Šaderová J., Bindzár P., Małkus T., Lis M., (2019), Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study, "Acta Montanistica Slovaca", vol. 24, no. 4, s. 307-317; https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/3straka.pdf
11
Tyrańska M., Małkus T., (2019), Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 175-188.
12
Małkus T., Tyrańska M., (2019), Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research, "Acta Logistica", vol. 6, iss. 3, s. 77-81; http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf
13
Pieczonka A., (2019), Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Kozina A., Kraków : , 345 k.
14
Małkus T., Tyrańska M., (2018), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 254-270.
15
Małkus T., Tyrańska M., (2018), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-286.
16
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2018), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 404-416.
17
Małkus T., Sołtysik M., (2018), Analiza ryzyka portfela projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 149-168.
18
Małkus T., (2018), Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 117-128.
19
Małkus T., (2018), The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics, "Acta Logistica", vol. 5, iss. 3, s. 93-99; https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf
20
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2018), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
21
Małkus T., (2017), Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2, s. 45-56; http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit
22
Małkus T., (2017), Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej, "Management Forum", vol. 5, nr 1, s. 13-18; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498
23
Małkus T., (2017), Assumptions of Trust in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 3, s. 1-4; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf
24
Małkus T., (2017), Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 2, s. 7-10; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf
25
Małkus T., (2016), Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-46.
26
Pieczonka A., Małkus T., (2016), Relacje współpracy w systemach logistycznych. [W:] Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Malara Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 23-32.
27
Małkus T., Sołtysik M., (2016), Metody zarządzania ryzykiem w projekcie. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 203-221.
28
Małkus T., (2016), Formułowanie i klasyfikacja celów projektu. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 51-66.
29
Tyrańska M., Małkus T., (2016), Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 109-127; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918
30
Małkus T., (2015), Współpraca z dostawcą usług logistycznych, "Logistyka Produkcji", nr 4 (20), s. 54-58; http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf
31
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
32
Małkus T., (2015), Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
33
Małkus T., Onderka Z., (2015), Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 407-431.
34
Małkus T., (2015), Punkt po punkcie, "Logistyka a Jakość", nr 1(91), s. 26-30.
35
Małkus T., Wawak S., (2015), Information Security in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 1, s. 9-14; http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf
36
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-61.
37
Małkus T., Tyrańska M., (2015), Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 27, nr 2-3, s. 67-75; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf
38
Cabała P., Małkus T., Tyrańska M., (2015), Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-63.
39
Małkus T., (2015), Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 400, s. 113-125; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf
40
Stabryła A., Małkus T. (red.), (2014), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, 334 s.
41
Tyrańska M., Małkus T., (2014), The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-115.
42
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), (2014), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, 240 s.
43
Małkus T., (2014), Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 247-276.
44
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2014), Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 838-845.
45
Małkus T., (2014), Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 327-336.
46
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2014), Wstęp. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-12.
47
Małkus T., Tyrańska M., (2013), Zarządzanie działalnością operacyjną. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 182-191.
48
Małkus T., (2013), Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 201-213; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf
49
Małkus T., (2013), Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 199-223.
50
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2013), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-297.
51
Małkus T., (2013), Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605
52
Małkus T., Tyrańska M., (2013), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 192-200.
53
Małkus T., Sołtysik M. (red.), (2013), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Mfiles.pl, 176 s.
54
Małkus T., (2013), Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 310, s. 377-387.
55
Stabryła A., Małkus T. (red.), (2012), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 292 s.
56
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 77-86.
57
Małkus T., (2012), Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 125-158.
58
Małkus T., Tyrańska M., (2012), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-286.
59
Małkus T., (2012), Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 217, s. 178-185.
60
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2012), Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw: klastry, alianse, sieci, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-84.
61
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 254-270.
62
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2012), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 404-416.
63
Małkus T., (2012), Risk Factors in Outsourcing Cooperation. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 128-134.
64
Małkus T., (2012), Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing. [W:] Omerzel , Nastav B., Sedmak S. (red.), MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings (Management International Conference), Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, s. 244-259.
65
Małkus T., (2012), Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing. [W:] Omerzel , Nastav B., Sedmak S. (red.), MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts (Management International Conference), Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, s. 17.
66
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2012), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
67
Małkus T., Tyrańska M., (2011), Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 164-222.
68
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2011), Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 355-363.
69
Małkus T., (2011), Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 169, s. 235-242.
70
Małkus T., (2011), Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 46, s. 487-496.
71
Małkus T., (2011), Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 226-234.
72
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2011), Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 363-375.
73
Małkus T., (2010), Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 311-349.
74
Małkus T., (2010), Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 559-566.
75
Małkus T., (2010), Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 401-432.
76
Małkus T., (2010), Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 116, s. 233-242.
77
Małkus T., (2010), Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 575-584.
78
Małkus T., (2010), Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 191-200.
79
Małkus T., (2009), Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 184-193.
80
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 421-442.
81
Małkus T., (2009), Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw, "Logistyka a Jakość", R. 10, nr 1(55), s. 37-39.
82
Małkus T., (2009), Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 206-216.
83
Małkus T., (2009), Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 488-527.
84
Małkus T., (2009), Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 187-195.
85
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
86
Małkus T., (2009), Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 273-281.
87
Małkus T., (2008), Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 2(50), s. 34, 36, 37-38.
88
Małkus T., (2008), Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 65-74.
89
Małkus T., (2008), Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-192.
90
Małkus T., Skware D., (2008), Teoria kosztów transakcyjnych. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
91
Małkus T., (2008), Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 5(53), s. 33-37.
92
Małkus T., (2008), Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 339-361.
93
Małkus T., (2008), Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 157-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184
94
Małkus T., (2008), Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 159-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598
95
Małkus T., (2008), Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 3(51), s. 45-47.
96
Małkus T., (2008), Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów" [Dokument elektroniczny], nr 2, s. 1-9.
97
Małkus T., (2008), Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 6(54), s. 45-48.
98
Małkus T., (2008), Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-79.
99
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
100
Małkus T., (2007), Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 396 k.
101
Małkus T., (2007), Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów" [Dokument elektroniczny], nr 1, s. 1-12.
102
Małkus T., (2007), Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 627-635.
103
Małkus T., (2007), Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 193-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663
104
Małkus T., (2007), Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 131-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694
105
Małkus T., (2006), Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw, "Eurologistics", nr 2(33), s. 70-73.
106
Małkus T., (2006), Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-20.
107
Małkus T., (2006), Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 163-179; https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218
108
Małkus T., (2005), Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych, "Eurologistics", nr 2(27), s. 71-75.
109
Małkus T., (2005), Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych, "Eurologistics", nr 5(30), s. 82-86.
110
Małkus T., (2005), Geneza outsourcingu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3, s. 18-24.
111
Małkus T., (2005), Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej, "Eurologistics", nr 3(28), s. 28-33.
112
Małkus T., (2005), Rozwój kooperacji w outsourcingu. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 71-82.
113
Małkus T., (2004), Technical Study. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 583.
114
Małkus T., (2004), Zespół projektowy. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 686.
115
Małkus T., (2004), Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
116
Małkus T., (2004), Jakość projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 183-184.
117
Małkus T., (2004), Lista projektów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 264.
118
Małkus T., (2004), Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 153-170; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565
119
Małkus T., (2004), Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym, "Eurologistics", nr 5(24), s. 52, 54, 56.
120
Małkus T., (2003), Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 199-213; https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265
121
Małkus T., (2003), Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego, "Eurologistics", nr 6(19), s. 82-85.
122
Małkus T., (2002), Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 181-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/12826
123
Małkus T., (2002), Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 2-5.
124
Małkus T., (2002), Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 195-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/4250
125
Małkus T., (2001), Kryteria oceny outsourcingu w logistyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 17-29.
126
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., (2000), Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 2-67.
127
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., (1999), Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 1-78.
128
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
129
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
130
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
131
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
132
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
133
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
1
@inbook{fmUEK:2168350134,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "267-283",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
2
@misc{wstUEK:2168350166,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Tomasz Małkus",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "9-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
3
@article{artUEK:2168350142,
author = "Janka Saderova and Andrea Rosova and Peter Kacmary and Marian Sofranko and Peter Bindzar and Tomasz Małkus",
title = "Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 19",
pages = "1-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12198051},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8051},
}
4
@book{monUEK:2168350062,
title = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
editor = Walas-Trębacz Jolanta,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
5
@inbook{fmUEK:2168350138,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "297-307",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
6
@inbook{fmUEK:2168349238,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy",
booktitle = "Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze",
pages = "857-867",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2400-1",
}
7
@inbook{fmUEK:2168335753,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "59-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
8
@article{artUEK:2168343662,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (958)",
pages = "11-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2019.11.02},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf},
}
9
@inbook{fmUEK:2168346142,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian",
pages = "183-194",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
url = {http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SiM-107_11-05-2020_ELEK.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-83-9",
}
10
@article{artUEK:2168346132,
author = "Martin Straka and Janka Šaderová and Peter Bindzár and Tomasz Małkus and Marcin Lis",
title = "Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study",
journal = "Acta Montanistica Slovaca",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "307-317",
year = "2019",
url = {https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/3straka.pdf},
}
11
@inbook{fmUEK:2168338843,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "175-188",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
12
@article{artUEK:2168338991,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 6, iss. 3",
pages = "77-81",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v6i3.124},
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf},
}
13
@unpublished{drUEK:2168338613,
author = "Agnieszka Pieczonka",
title = "Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003410},
}
14
@inbook{fpUEK:2168329243,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
15
@inbook{fpUEK:2168329245,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
16
@inbook{fpUEK:2168329265,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
17
@inbook{fmUEK:2168323773,
author = "Tomasz Małkus and Mariusz Sołtysik",
title = "Analiza ryzyka portfela projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "149-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
18
@inbook{fmUEK:2168328141,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "117-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
19
@article{artUEK:2168328109,
author = "Tomasz Małkus",
title = "The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 5, iss. 3",
pages = "93-99",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v5i3.101},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf},
}
20
@inbook{fpUEK:2168329253,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
21
@article{artUEK:2168318415,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "2",
pages = "45-56",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2922},
url = {http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit},
}
22
@article{artUEK:2168314707,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej",
journal = "Management Forum",
number = "vol. 5, 1",
pages = "13-18",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.1.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498},
}
23
@article{artUEK:2168321885,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Assumptions of Trust in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 3",
pages = "1-4",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v4i3.6},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf},
}
24
@article{artUEK:2168321883,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "7-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v4i2.2},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf},
}
25
@inbook{fmUEK:2168309109,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
26
@inbook{fmUEK:2168309089,
author = "A. Pieczonka and Tomasz Małkus",
title = "Relacje współpracy w systemach logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe",
pages = "23-32",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna",
year = "2016",
isbn = "978-83-65182-47-0",
}
27
@inbook{fmUEK:2168310487,
author = "Tomasz Małkus and Mariusz Sołtysik",
title = "Metody zarządzania ryzykiem w projekcie",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "203-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
28
@inbook{fmUEK:2168310471,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Formułowanie i klasyfikacja celów projektu",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "51-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
29
@article{artUEK:2168313073,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "109-127",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918},
}
30
@article{artUEK:2168299845,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Współpraca z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Logistyka Produkcji",
number = "4 (20)",
pages = "54-58",
year = "2015",
url = {http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf},
}
31
@inbook{fmUEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
32
@inbook{fmUEK:2168297813,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
33
@inbook{fmUEK:2168293209,
author = "Tomasz Małkus and Zdzisław Onderka",
title = "Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "407-431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
34
@article{artnUEK:2168294579,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Punkt po punkcie",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "1(91)",
pages = "26-30",
year = "2015",
}
35
@article{artUEK:2168294307,
author = "Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Information Security in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "9-14",
year = "2015",
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf},
}
36
@inbook{fmUEK:2168292995,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
37
@article{artUEK:2168301781,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 27, 2-3",
pages = "67-75",
year = "2015",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf},
}
38
@inbook{fmUEK:2168288811,
author = "Paweł Cabała and Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "41-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
39
@article{artUEK:2168298223,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "400",
pages = "113-125",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.400.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf},
}
40
@book{monUEK:2168282685,
title = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
editor = Stabryła Adam,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
41
@inbook{fmUEK:2168282699,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "101-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
42
@book{monUEK:2168288781,
title = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
editor = Piwoni-Krzeszowska Estera,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
43
@unpublished{fnpUEK:2168295117,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "247-276",
year = "2014",
}
44
@article{artUEK:2168285491,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "838-845",
year = "2014",
}
45
@inbook{fmUEK:2168284667,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "327-336",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
46
@misc{wstUEK:2168288783,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "11-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
47
@inbook{fpUEK:2168271426,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie działalnością operacyjną",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "182-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
48
@article{artUEK:2168271182,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 1",
pages = "201-213",
year = "2013",
url = {http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf},
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168287177,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "199-223",
year = "2013",
}
50
@inbook{fpUEK:2168271550,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "289-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf},
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
51
@article{artUEK:2168273314,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "910",
pages = "51-69",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605},
}
52
@inbook{fpUEK:2168271432,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "192-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
53
@book{monUEK:2168288845,
title = "Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw",
editor = Małkus Tomasz,
editor = Sołtysik Mariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-1-2",
}
54
@article{artUEK:2168279691,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "310",
pages = "377-387",
adress = "",
year = "2013",
}
55
@book{monUEK:2168235690,
title = "Strategie rozwoju organizacji",
editor = Stabryła Adam,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
56
@inbook{fmUEK:2168235734,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168263416,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "125-158",
year = "2012",
}
58
@inbook{fpUEK:2168237958,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
59
@article{artUEK:2168236108,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "217",
pages = "178-185",
adress = "",
year = "2012",
}
60
@inbook{fmUEK:2168246488,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami",
booktitle = "Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw",
pages = "75-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-91-4",
}
61
@inbook{fpUEK:2168237952,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
62
@inbook{fpUEK:2168238000,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf},
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
63
@inbook{mkaUEK:2168274042,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Risk Factors in Outsourcing Cooperation",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "128-134",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.018},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/018.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
64
@inbook{mkaUEK:2168274050,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing",
booktitle = "MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings",
pages = "244-259",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska. Faculty of Management Koper",
year = "2012",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4190.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-201-1",
}
65
@misc{varUEK:2168274068,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing",
booktitle = "MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska. Faculty of Management Koper",
year = "2012",
url = {http://www.mic.fm-kp.si/2009/Files/File/MIC%202012/MIC2012_abstracts_ALL.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-200-4",
}
66
@inbook{fpUEK:2168237986,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168255370,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "164-222",
year = "2011",
}
68
@inbook{fmUEK:2168219972,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "355-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
69
@article{artUEK:2168222728,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "169",
pages = "235-242",
adress = "",
year = "2011",
}
70
@article{artUEK:2168226537,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "46",
pages = "487-496",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
71
@article{artUEK:2168222356,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "226-234",
adress = "",
year = "2011",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168255448,
author = "Jerzy Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "363-375",
year = "2011",
}
73
@unpublished{fnpUEK:2168230918,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "311-349",
year = "2010",
}
74
@inbook{fmUEK:2165913380,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "559-566",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
75
@inbook{fmUEK:2165522971,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "401-432",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
76
@article{artUEK:2165892250,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "116",
pages = "233-242",
adress = "",
year = "2010",
}
77
@article{artUEK:2166187730,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "575-584",
adress = "",
year = "2010",
}
78
@inbook{fmUEK:2165825666,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
79
@inbook{fmUEK:2165878023,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce",
pages = "184-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-46-6",
}
80
@inbook{fmUEK:2162157773,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "421-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
81
@article{artnUEK:2168323573,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 10, 1(55)",
pages = "37-39",
year = "2009",
}
82
@inbook{fmUEK:2168246824,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "206-216",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
83
@unpublished{fnpUEK:2168219056,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "488-527",
year = "2009",
}
84
@inbook{fmUEK:2161796837,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "187-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
85
@inbook{fmUEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
86
@inbook{fmUEK:2161877389,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "273-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
87
@article{artnUEK:2168323567,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 2(50)",
pages = "34, 36, 37-38",
year = "2008",
}
88
@article{artUEK:2165790054,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "10",
pages = "65-74",
year = "2008",
}
89
@inbook{fmUEK:2165621119,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
90
@inbook{flekUEK:2168288571,
author = "Tomasz Małkus and Dawid Skware",
title = "Teoria kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_koszt%C3%B3w_transakcyjnych},
}
91
@article{artnUEK:2168236616,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 5(53)",
pages = "33-37",
year = "2008",
}
92
@unpublished{fnpUEK:2168230342,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "339-361",
year = "2008",
}
93
@article{artUEK:50503,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "157-173",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184},
}
94
@article{artUEK:51345,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "159-173",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598},
}
95
@article{artnUEK:2168323569,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 3(51)",
pages = "45-47",
year = "2008",
}
96
@article{artUEK:2168323493,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2",
pages = "1-9",
year = "2008",
}
97
@article{artnUEK:2168323571,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 6(54)",
pages = "45-48",
year = "2008",
}
98
@inbook{fmUEK:50970,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "72-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
99
@inbook{fmUEK:2165798054,
author = "Czeslaw Mesjasz and Andrzej Kozina and Tomasz Malkus",
title = "Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia",
booktitle = "Servicios Sociales",
pages = "137-168",
adress = "Madrid",
publisher = "Ediciones Académicas, S.A.",
year = "2008",
isbn = "978-84-96062-66-5",
}
100
@unpublished{drUEK:52360,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
101
@article{artUEK:2168323489,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "1",
pages = "1-12",
year = "2007",
}
102
@inbook{fmUEK:2166126355,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "627-635",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
103
@article{artUEK:50730,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "193-210",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663},
}
104
@article{artUEK:50880,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "131-149",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694},
}
105
@article{artnUEK:2168323551,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw",
journal = "Eurologistics",
number = "2(33)",
pages = "70-73",
year = "2006",
}
106
@inbook{mkaUEK:2166188909,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
107
@article{artUEK:52727,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "163-179",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218},
}
108
@article{artnUEK:2168323559,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych",
journal = "Eurologistics",
number = "2(27)",
pages = "71-75",
year = "2005",
}
109
@article{artnUEK:2168323555,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Eurologistics",
number = "5(30)",
pages = "82-86",
year = "2005",
}
110
@article{artUEK:52453,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Geneza outsourcingu",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "3",
pages = "18-24",
year = "2005",
}
111
@article{artnUEK:2168323557,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej",
journal = "Eurologistics",
number = "3(28)",
pages = "28-33",
year = "2005",
}
112
@inbook{mkaUEK:2166386722,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Rozwój kooperacji w outsourcingu",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "71-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
113
@inbook{flekUEK:2168270234,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Technical Study",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
114
@inbook{flekUEK:2168270278,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zespół projektowy",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
115
@inbook{mkaUEK:2165985165,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
116
@inbook{flekUEK:2168270058,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Jakość projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "183-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
117
@inbook{flekUEK:2168270114,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Lista projektów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
118
@article{artUEK:2168220410,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "153-170",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565},
}
119
@article{artnUEK:2168323561,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym",
journal = "Eurologistics",
number = "5(24)",
pages = "52, 54, 56",
year = "2004",
}
120
@article{artUEK:2168222612,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "199-213",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265},
}
121
@article{artnUEK:2168323563,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego",
journal = "Eurologistics",
number = "6(19)",
pages = "82-85",
year = "2003",
}
122
@article{artUEK:2168225400,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "181-199",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12826},
}
123
@article{artUEK:2168236594,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "2-5",
year = "2002",
}
124
@article{artUEK:2168230986,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "195-210",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/4250},
}
125
@article{artUEK:2168236622,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kryteria oceny outsourcingu w logistyce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "916",
pages = "17-29",
year = "2001",
}
126
@unpublished{fnpUEK:2168232528,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "2-67",
year = "2000",
}
127
@unpublished{fnpUEK:2168231354,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "1-78",
year = "1999",
}
128
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
129
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
130
@unpublished{UEK:2168263750,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Ewa Zych",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
131
@unpublished{UEK:2168263752,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus and Bernard Bińczycki",
title = "Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
132
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Andrzej Kozina and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
133
@unpublished{UEK:2168232662,
author = "Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}