Publikacje wybranego autora

Kot Janusz

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego,

1

Autor:
J. Hardy , A. Rainnie , Janusz Kot , Marek Dziura , Ewa Piasecka
Tytuł:
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production
Źródło:
Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996) , s. 237-249. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233206
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 13-18
Nr:
2168332133
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992) , s. 7-19. - Summ., rez.
Nr:
2168262858
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Janusz Kot , Krzysztof Olekszyk
Tytuł:
Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych = Commercial Partnerships in the Light of the Questionnaire Surveys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992) , s. 63-72. - Summ., rez.
Nr:
2168245330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985 = Private Housing Construction in Poland between 1950 and 1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989) , s. 115-138. - Summ., rez.
Nr:
2168271560
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna = Economic Instruments and Spatial Policy
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 42, 11 (498) (1987) , s. 453-457
Nr:
2168277971
artykuł w czasopiśmie
1
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKA // Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-4393
2
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek... / Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 13-18. - ISSN 1231-8841
3
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992), s. 7-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych = Commercial Partnerships in the Light of the Questionnaire Surveys / Janusz KOT, Krzysztof Olekszyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992), s. 63-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985 = Private Housing Construction in Poland between 1950 and 1985 / Janusz KOT, Barbara LOSSOW-SAMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 115-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna = Economic Instruments and Spatial Policy / Janusz KOT // Gospodarka Planowa. - R. 42, 11 (498) (1987), s. 453-457. - ISSN 0017-2421
1
Hardy J., Rainnie A., Kot J., Dziura M., Piasecka E., (1996), Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production, "Communist Economies and Economic Transformation", vol. 8, iss. 2, s. 237-249.
2
Kałkowski L., Kot J., (1993), Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek..., "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 13-18.
3
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1992), Zasób budowlany w krajobrazie Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 7-19.
4
Kot J., Olekszyk K., (1992), Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 364, s. 63-72.
5
Kot J., Lossow-Samek B., (1989), Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 115-138.
6
Kot J., (1987), Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna, "Gospodarka Planowa", R. 42, 11 (498), s. 453-457.
1
@article{UEK:2168233206,
author = "J. Hardy and A. Rainnie and Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka",
title = "Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production",
journal = "Communist Economies and Economic Transformation",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "237-249",
year = "1996",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631379608427855},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168332133,
author = "Leszek Kałkowski and Janusz Kot",
title = "Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "13-18",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168262858,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Zasób budowlany w krajobrazie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "7-19",
year = "1992",
}
4
@article{UEK:2168245330,
author = "Janusz Kot and Krzysztof Olekszyk",
title = "Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "364",
pages = "63-72",
year = "1992",
}
5
@article{UEK:2168271560,
author = "Janusz Kot and Barbara Lossow-Samek",
title = "Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "115-138",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168277971,
author = "Janusz Kot",
title = "Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 42, 11 (498)",
pages = "453-457",
year = "1987",
}