Publikacje wybranego autora

Kot Janusz

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego,