Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Służba prawdzie, czyli posługa myślenia
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 40-42. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291243
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka
Źródło:
Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009, s. 39-49
ISBN:
978-83-89273-69-7
Nr:
2168328439
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
monografia
4

Tytuł:
Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998) = The Library Collections of the Department of Economic History (1958-1998)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002) , s. 93-99. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Historia Akademii Ekonomicznej = History of Cracow Univeristy of Economics
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 7-11. - Równol. tekst pol. i ang.
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168340205
rozdział w książce
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
20 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-001-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168339091
książka
7

Tytuł:
Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 23-25
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238534
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-41-0
Nr:
2168291559
skrypt
9

Tytuł:
The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries
Źródło:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / ed. Jacek PURCHLA - Cracow: International Cultural Centre, 1998, s. 35-43
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269962
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Katedra Historii Gospodarczej
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 19-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255640
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
201 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255636
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce
Źródło:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 7-16
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248398
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa
Źródło:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 17-26
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248400
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej
Źródło:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 437-450
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 63
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340107
redakcja czasopisma/serii
16

Autor:
, , , , , , , , , , ,
Tytuł:
Kraków w latach 1918-1939
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1997
Opis fizyczny:
492, [3] s.: il.; 25 cm
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
Uwagi:
Bibliogr.,
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248394
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
17

Autor:
Jan Szpak , Jan M. Małecki , Szczepan Świątek , Michał Niezabitowski
Tytuł:
Gospodarka
Źródło:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 191-242
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997)
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1997. - nr 1(40), s. 2-4
Nr:
2168346264
varia
19

Tytuł:
Kronika Krakowa
Kierownik tematu:
Michalik Marian B.
Redaktor:
, Kurz Andrzej
, Wyrozumski Jerzy
Adres wydawniczy:
Warszawa: "Kronika", 1996
Opis fizyczny:
527 s., [1] k. tabl. luz.: il. (w tym kolor.); 30 cm
ISBN:
83-86079-07-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168339109
książka
20

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 62
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340095
redakcja czasopisma/serii
21

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 460
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168234270
redakcja czasopisma/serii
22

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 61
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340065
redakcja czasopisma/serii
23

Tytuł:
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII : Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683
Opracował:
Współpraca:
Szlufik Elżbieta
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995
Opis fizyczny:
284, [2] s., [3] s. tabl.; 25 cm
ISBN:
83-904926-3-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168339823
książka
24

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 424
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168253960
redakcja czasopisma/serii
25

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 60
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340063
redakcja czasopisma/serii
26

Tytuł:
Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914)
Źródło:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 231-245 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269640
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-15-7
Nr:
2168291563
skrypt
28

Tytuł:
Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815)
Źródło:
Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993, s. 5-36
ISBN:
83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
Nr:
2168345078
rozdział w książce
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 59
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340059
redakcja czasopisma/serii
30

Tytuł:
Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
Nr:
2168345074
książka
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 58
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340045
redakcja czasopisma/serii
32

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra, 1992
Opis fizyczny:
127 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168334905
książka
33

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 57
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168340285
redakcja czasopisma/serii
34

Tytuł:
Zarys dziejów Polski 1864-1939
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991
Opis fizyczny:
415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-079-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168339093
książka
35

Tytuł:
Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych
Źródło:
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 214-225
ISBN:
83-04-03797-1
Nr:
2168349128
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Numer:
t. 56
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990
Opis fizyczny:
249 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168312353
redakcja czasopisma/serii
37

Konferencja:
Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914), Graz, Austria, od 1989-06-30 do 1989-07-01
Tytuł:
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie
Źródło:
Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989) - Graz: Stadtmuseum, 1989, s. 19-28
Nr:
2168321957
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Z przeszłości Krakowa
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Opis fizyczny:
377, [1] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232569
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
39

Tytuł:
Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji = Léopol et Cracovie - deux capitales de la Galicie
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989) , s. 119-131. - Rez.
Nr:
2168341839
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 303
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168269692
redakcja czasopisma/serii
41

Tytuł:
Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie
Źródło:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 183-226
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232812
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Wydanie:
Wyd. 3 gruntownie przerobione
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345172
skrypt
43

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 4.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339103
książka
44

Tytuł:
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
250s.; 24 cm
Nr:
2168345174
podręcznik
45

Tytuł:
Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa = Extra-Economic Factors Influencing the Development of Ancient Cracow
Źródło:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 23-31 - Summ.
Nr:
2168295219
rozdział w materiałach konferencyjnych
46

Autor:
Tytuł:
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
248 s.; 23 cm
Nr:
2168345084
podręcznik
47

Tytuł:
Kraków w wiekach XVI-XVIII
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1984
Opis fizyczny:
669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 2)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335051
monografia
48

Tytuł:
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168250324
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
50, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345168
skrypt
50

Tytuł:
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]1980. - nr 122, s. 99-119. - Summ., rez.
Nr:
2168279231
varia
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Kraków w latach 1796-1918
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1979
Opis fizyczny:
435, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 25 cm
Seria:
(Dzieje Krakowa ; t. 3)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335049
monografia
52

Tytuł:
Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925 = On the Prehistory of Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979) , s. 111-130. - Summ., rez.
Nr:
2168251034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339101
książka
54

Tytuł:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
55, [1] s.: il.; 25 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339095
skrypt
55

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
89 s.; 26 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
książka
56

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 70
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
354, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249876
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
57

Tytuł:
Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]1975. - nr 70, s. 9-32
Nr:
2168249884
varia
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku = The Role of Cracow in the Middle -European Trade in 16th and 17th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 70 (1975) , s. 173-188. - Summ., rez.
Nr:
2168249894
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
85, [1] s.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339097
książka
61

Tytuł:
Sto lat upadku
Źródło:
Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968, s. 220-253
Nr:
2168335225
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
Opis fizyczny:
324 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345564
książka
63

Autor:
Tytuł:
Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku = Cracow's External Trade in the XVI-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11 (1960) , s. 73-152. - Rez., summ.
Nr:
2168277605
artykuł w czasopiśmie
1
Służba prawdzie, czyli posługa myślenia / Jan M. Małecki, rozmawiała: Lucyna KĘPA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 40-42. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
2
Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka / Jan M. Małecki // W: Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009. - S. 39-49. - ISBN 978-83-89273-69-7
3
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii / oprac. Aneta POWROŹNIK ; kier. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 239, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-924656-6-9
4
Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998) = The Library Collections of the Department of Economic History (1958-1998) / Jan M. Małecki, Anna ZARAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002), s. 93-99. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13671. - ISSN 0208-7944
5
Historia Akademii Ekonomicznej = History of Cracow Univeristy of Economics / Jan M. MAŁECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 7-11. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
6
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty / Jan. M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 20 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-001-1
7
Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości / Jan M. MAŁECKI // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 23-25. - ISBN 83-87239-55-0
8
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 95 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-41-0
9
The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries / Jan M. MAŁECKI // W: Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference, 30 November-2 December 1995, Cracow / ed. Jacek PURCHLA. - Cracow : International Cultural Centre, 1998. - S. 35-43. - ISBN 83-85739-57-2
10
Katedra Historii Gospodarczej / Jan M. MAŁECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 19-25. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
11
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-38-0
12
Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 7-16. - ISBN 83-08-02764-4
13
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 17-26. - ISBN 83-08-02764-4
14
Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 437-450. - ISBN 83-08-02764-4
15
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997. - t. 63. - 202 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
16
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - 492, [3] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - ISBN 83-08-02764-4
17
Gospodarka / Jan SZPAK, Jan M. MAŁECKI, Szczepan Świątek, Michał Niezabitowski, // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 191-242. - ISBN 83-08-02764-4
18
Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997) / Jan M. MAŁECKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 2-4
19
Kronika Krakowa / kier. Marian B. Michalik ; red. Jan M. MAŁECKI, Andrzej Kurz, Jerzy Wyrozumski. - Warszawa : "Kronika", 1996. - 527 s., [1] k. tabl. luz. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - ISBN 83-86079-07-X
20
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996. - t. 62. - 153 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 460. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
22
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995. - t. 61. - 154 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
23
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII : Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683 / oprac. Jan. M. MAŁECKI ; współudział Elżbieta Szlufik. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1995. - 284, [2] s., [3] s. tabl. ; 25 cm. - ISBN 83-904926-3-6
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 424. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
25
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994. - t. 60. - 190 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/102563/rocznik_krakowski_1994_60.pdf. - ISSN 0080-3499
26
Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914) / Jan M. MAŁECKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 231-245. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
27
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 87 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-15-7
28
Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815) / Jan M. MAŁECKI // W: Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993. - S. 5-36. - ISBN 83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
29
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993. - t. 59. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/102560/rocznik_krakowski_1993_59.pdf. - ISSN 0080-3499
30
Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
31
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992. - t. 58. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/102556/rocznik_krakowski_1992_58.pdf. - ISSN 0080-3499
32
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985 / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew Nurkowski. - Kraków : Fogra, 1992. - 127 s. : il. ; 24 cm
33
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991. - t. 57. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
34
Zarys dziejów Polski 1864-1939 / Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1991. - 415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-079-X
35
Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych / Jan M. MAŁECKI // W: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 214-225. - ISBN 83-04-03797-1
36
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990. - t. 56. - 249 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
37
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie / Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA // W: Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989). - Graz : Stadtmuseum, 1989. - S. 19-28
38
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 377, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-09645-4
39
Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji = Léopol et Cracovie - deux capitales de la Galicie / Jan M. MAŁECKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989), s. 119-131. - Rez. - ISSN 0080-3634
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 303. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie / Jan M. MAŁECKI // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 183-226. - ISBN 83-01-09645-4
42
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Wyd. 3 gruntownie przerobione. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
43
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
44
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Jan SZPAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 250s. ; 24 cm
45
Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa = Extra-Economic Factors Influencing the Development of Ancient Cracow / Jan M. MAŁECKI // W: Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 23-31. - Summ.
46
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 248 s. ; 23 cm
47
Kraków w wiekach XVI-XVIII / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. - 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Dzieje Krakowa ; t. 2). - ISBN 83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
48
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis / Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 50, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
50
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy) / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980), s. 99-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Kraków w latach 1796-1918 / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979. - 435, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Dzieje Krakowa ; t. 3). - ISBN 83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
52
Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925 = On the Prehistory of Academy of Economics / Jan M. Małecki // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 111-130. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
53
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
54
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 55, [1] s. : il. ; 25 cm
55
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 70. - 354, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
57
Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973 / zestawił Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 70 (1975), s. 9-32. - ISSN 0208-7944
58
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
59
Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku = The Role of Cracow in the Middle -European Trade in 16th and 17th Century / Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 70 (1975), s. 173-188. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
60
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
61
Sto lat upadku / Jan MAŁECKI // W: Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, 1968. - S. 220-253
62
Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach / Janina BIENIARZÓWNA, Jan MAŁECKI. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 324 s. : il. ; 25 cm
63
Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku = Cracow's External Trade in the XVI-th Century / Jan MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11 (1960), s. 73-152. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Małecki J., Kępa L., (2014), Służba prawdzie, czyli posługa myślenia, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 40-42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
2
Małecki J., (2009), Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka. [W:] Purchla J. (red.), Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 39-49.
3
Powroźnik A., Borowiecki R., Małecki J. (red.), (2008), Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239, [1] s.
4
Małecki J., Zarawska A., (2002), Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 93-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/13671
5
Małecki J., (2000), Historia Akademii Ekonomicznej. [W:] Sokołowski A., Włodek K., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, s. 7-11.
6
Małecki J., (1999), Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 20 s.
7
Małecki J., (1998), Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 23-25.
8
Małecki J., (1998), Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 95 s.
9
Małecki J., (1998), The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries. [W:] Purchla J. (red.), Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow, Cracow : International Cultural Centre, s. 35-43.
10
Małecki J., (1997), Katedra Historii Gospodarczej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 19-25.
11
Małecki J. (red.), (1997), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 201 s.
12
Małecki J., (1997), Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 7-16.
13
Małecki J., (1997), Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 17-26.
14
Małecki J., (1997), Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 437-450.
15
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997. - t. 63. - 202 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
16
Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), (1997), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, 492, [3] s.
17
Szpak J., Małecki J., Świątek S., Niezabitowski M., (1997), Gospodarka. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 191-242.
18
Małecki J., (1997), Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997), "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1(40), s. 2-4.
19
Małecki J., Kurz A., Wyrozumski J. (red.), (1996), Kronika Krakowa, Michalik M. (kier.), Warszawa : "Kronika", 527 s., [1] k. tabl. luz.
20
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996. - t. 62. - 153 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 460. - 112 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
22
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995. - t. 61. - 154 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
23
Szlufik E. (red.), (1995), Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku: wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 284, [2] s., [3] s. tabl.
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 424. - 137 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
25
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994. - t. 60. - 190 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
26
Małecki J., (1994), Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914). [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-245.
27
Małecki J., (1994), Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87 s.
28
Małecki J., (1993), Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815). [W:] Małecki J. (red.), Dzieje Sandomierza, T. 3, 1795-1918, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Turpress", s. 5-36.
29
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993. - t. 59. - 189 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
30
Małecki J. (red.), (1993), Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 176 s.
31
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992. - t. 58. - 189 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
32
Małecki J., Nurkowski Z., (1992), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985, Kraków : Fogra, 127 s.
33
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991. - t. 57. - 229 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
34
Małecki J., (1991), Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków : Wydawnictwo Znak, 415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl.
35
Małecki J., (1991), Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych. [W:] Link-Lenczowski A., Polański T. (red.), Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 214-225.
36
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990. - t. 56. - 249 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
37
Małecki J., Purchla J., (1989), Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie. [W:] Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989), Graz : Stadtmuseum, s. 19-28.
38
Małecki J. (red.), (1989), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 377, [1] s.
39
Małecki J., (1989), Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 50, s. 119-131.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 303. - 160 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
41
Małecki J., (1989), Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 183-226.
42
Małecki J., Szpak J., (1988), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Wyd. 3 gruntownie przerobioneKraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
43
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
44
Małecki J., Szpak J., (1988), Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 250s.
45
Małecki J., (1986), Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa. [W:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast: materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-31.
46
Małecki J., Szpak J., (1985), Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 248 s.
47
Bieniarzówna J., Małecki J., (1984), Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków : Wydaw. Literackie, 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.
48
Małecki J., (1983), Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 5-22.
49
Małecki J., Szpak J., (1982), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50, [1] s.
50
Bieniarzówna J., Małecki J., (1980), Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (przemysł chemiczny i gospodarka morska), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 99-119.
51
Bieniarzówna J., Małecki J., (1979), Kraków w latach 1796-1918, Kraków : Wydaw. Literackie, 435, [1] s., [1] k. tabl.
52
Małecki J., (1979), Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 111-130.
53
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
54
Małecki J., Szpak J., (1978), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [1] s.
55
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 70. - 354, [1] s.; 24 cm. - 0208-7944
57
Małecki J., (1975), Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 9-32.
58
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
59
Małecki J., (1975), Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 173-188.
60
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
61
Małecki J., (1968), Sto lat upadku. [W:] Bieniarzówna J. (red.), Kraków stary i nowy : dzieje kultury, Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, s. 220-253.
62
Bieniarzówna J., Małecki J., (1965), Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach, Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 324 s.
63
Małecki J., (1960), Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 11, s. 73-152.
1
@misc{UEK:2168291243,
author = "Jan M. Małecki and Lucyna Kępa",
title = "Służba prawdzie, czyli posługa myślenia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "40-42",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
2
@inbook{UEK:2168328439,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka",
booktitle = "Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008",
pages = "39-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
isbn = "978-83-89273-69-7",
}
3
@book{UEK:51911,
title = "Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii",
editor = Powroźnik Aneta,
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-6-9",
}
4
@article{UEK:2168227002,
author = "Jan M. Małecki and Anna Zarawska",
title = "Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "93-99",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13671},
}
5
@inbook{UEK:2168340205,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Historia Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-910565-4-6",
}
6
@book{UEK:2168339091,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-7252-001-1",
}
7
@inbook{UEK:2168238534,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "23-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
8
@book{UEK:2168291559,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "83-87239-41-0",
}
9
@inbook{UEK:2168269962,
author = "Jan M. Małecki",
title = "The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries",
booktitle = "Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow",
pages = "35-43",
adress = "Cracow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "1998",
isbn = "83-85739-57-2",
}
10
@inbook{UEK:2168255640,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Katedra Historii Gospodarczej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "19-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
11
@book{UEK:2168255636,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
12
@inbook{UEK:2168248398,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "7-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
13
@inbook{UEK:2168248400,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
14
@inbook{UEK:2168248402,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "437-450",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
15
@misc{UEK:2168340107,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1997",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3},
}
16
@book{UEK:2168248394,
author = " and and and and and and and and and and and ",
title = "Kraków w latach 1918-1939",
editor = Bieniarzówna Janina,
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
17
@inbook{UEK:2168248404,
author = "Jan Szpak and Jan M. Małecki and Szczepan Świątek and Michał Niezabitowski",
title = "Gospodarka",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "191-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
18
@misc{UEK:2168346264,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997)",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(40)",
pages = "2-4",
year = "1997",
}
19
@book{UEK:2168339109,
title = "Kronika Krakowa",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Kurz Andrzej,
editor = Wyrozumski Jerzy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Kronika",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86079-07-X",
}
20
@misc{UEK:2168340095,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1996",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3},
}
21
@misc{UEK:2168234270,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
22
@misc{UEK:2168340065,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1995",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3},
}
23
@book{UEK:2168339823,
title = "Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-904926-3-6",
}
24
@misc{UEK:2168253960,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
25
@misc{UEK:2168340063,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1994",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/102563/rocznik_krakowski_1994_60.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168269640,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914)",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "231-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
27
@book{UEK:2168291563,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-15-7",
}
28
@inbook{UEK:2168345078,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815)",
booktitle = "Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918",
pages = "5-36",
adress = "Warszawa; Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza Turpress",
year = "1993",
isbn = "83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7",
}
29
@misc{UEK:2168340059,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1993",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/102560/rocznik_krakowski_1993_59.pdf},
}
30
@book{UEK:2168345074,
title = "Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Warszawa; Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza Turpress",
year = "1993",
isbn = "83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7",
}
31
@misc{UEK:2168340045,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1992",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/102556/rocznik_krakowski_1992_58.pdf},
}
32
@book{UEK:2168334905,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Nurkowski",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1992",
url = {},
}
33
@misc{UEK:2168340285,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1991",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3},
}
34
@book{UEK:2168339093,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Zarys dziejów Polski 1864-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Znak",
year = "1991",
url = {},
isbn = "83-7006-079-X",
}
35
@inbook{UEK:2168349128,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych",
booktitle = "Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986",
pages = "214-225",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1991",
isbn = "83-04-03797-1",
}
36
@misc{UEK:2168312353,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1990",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3},
}
37
@inbook{UEK:2168321957,
author = "Jan M. Małecki and Jacek Purchla",
title = "Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie",
booktitle = "Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989)",
pages = "19-28",
adress = "Graz",
publisher = "Stadtmuseum",
year = "1989",
}
38
@book{UEK:2166232569,
title = "Z przeszłości Krakowa",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
39
@article{UEK:2168341839,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 50",
pages = "119-131",
year = "1989",
}
40
@misc{UEK:2168269692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
41
@inbook{UEK:2166232812,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "183-226",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
42
@book{UEK:2168345172,
author = "Jan M. Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 3 gruntownie przerobione",
}
43
@book{UEK:2168339103,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
edition = "Wyd. 4.",
}
44
@book{UEK:2168345174,
author = "Jan M. Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
45
@inbook{UEK:2168295219,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa",
booktitle = "Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
46
@book{UEK:2168345084,
author = "Jan M. Małecki and Jan Szpak and and ",
title = "Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
47
@book{UEK:2168335051,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan M. Małecki",
title = "Kraków w wiekach XVI-XVIII",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1984",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7",
}
48
@article{UEK:2168250324,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "5-22",
year = "1983",
}
49
@book{UEK:2168345168,
author = "Jan M. Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
50
@misc{UEK:2168279231,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan M. Małecki",
title = "Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "99-119",
year = "1980",
}
51
@book{UEK:2168335049,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan M. Małecki",
title = "Kraków w latach 1796-1918",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1979",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7",
}
52
@article{UEK:2168251034,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "111-130",
year = "1979",
}
53
@book{UEK:2168339101,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
54
@book{UEK:2168339095,
author = "Jan M. Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
url = {},
}
55
@book{UEK:2168339099,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
56
@misc{UEK:2168249876,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@misc{UEK:2168249884,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "9-32",
year = "1975",
}
58
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
59
@article{UEK:2168249894,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "173-188",
year = "1975",
}
60
@book{UEK:2168339097,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
61
@inbook{UEK:2168335225,
author = "Jan M. Małecki",
title = "Sto lat upadku",
booktitle = "Kraków stary i nowy : dzieje kultury",
pages = "220-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Państ. Wydaw. Naukowe",
year = "1968",
}
62
@book{UEK:2168345564,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1965",
}
63
@article{UEK:2168277605,
author = "Jan Małecki",
title = "Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11",
pages = "73-152",
year = "1960",
}