Publikacje wybranego autora

Kapałka Bernadetta

Biblioteka Główna,

1

Tytuł:
Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 21. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347276
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 21. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347278
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Nowe bazy danych na CD
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2002. - nr 19. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347248
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Nowe bazy danych na cd
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2002. - nr 20. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168349008
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Nowe bazy danych
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2001. - nr 18. - [odczyt: 03.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168349074
varia
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nowe bazy w czytelni komputerowej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie2000. - nr 17. - [odczyt: 09.09.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168349702
varia
1
Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE / Bernadetta KAPAŁKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 21 (2003)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=21
2
Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE / Bernadetta KAPAŁKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 21 (2003)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=21
3
Nowe bazy danych na CD / Bernadetta KOŁCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 19 (2002)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=19
4
Nowe bazy danych na cd / Bernadetta KOŁCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 20 (2002)1 ekran. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
5
Nowe bazy danych / Bernadetta KOŁCZ, Monika NIEMIROWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 03.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18. - ISSN 1640-0550
6
Nowe bazy w czytelni komputerowej / Krzysztof DRADRA, Bernadetta KOŁCZ, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line]. - nr 17 (2000)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html. - ISSN 1640-0550
1
Kapałka B., (2003), Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 21; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=21
2
Kapałka B., (2003), Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 21; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=21
3
Kołcz B., (2002), Nowe bazy danych na CD, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 19; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=19
4
Kołcz B., (2002), Nowe bazy danych na cd, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=20
5
Kołcz B., Niemirowska M., (2001), Nowe bazy danych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18
6
Dradra K., Kołcz B., Osiewalska A., (2000), Nowe bazy w czytelni komputerowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie" [on-line], nr 17; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html
1
@misc{varUEK:2168347276,
author = "Bernadetta Kapałka",
title = "Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "21",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=21},
}
2
@misc{varUEK:2168347278,
author = "Bernadetta Kapałka",
title = "Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "21",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=21},
}
3
@misc{varUEK:2168347248,
author = "Bernadetta Kołcz",
title = "Nowe bazy danych na CD",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "19",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=19},
}
4
@misc{varUEK:2168349008,
author = "Bernadetta Kołcz",
title = "Nowe bazy danych na cd",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=20},
}
5
@misc{varUEK:2168349074,
author = "Bernadetta Kołcz and Monika Niemirowska",
title = "Nowe bazy danych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18},
}
6
@misc{varUEK:2168349702,
author = "Krzysztof Dradra and Bernadetta Kołcz and Anna Osiewalska",
title = "Nowe bazy w czytelni komputerowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "17",
pages = "",
year = "2000",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html},
}