Publikacje wybranego autora

Kawa Mieczysław ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości,

1

Tytuł:
Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans" = Origin and Meaning of the Word "Balance"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168261872
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Pochodzenie i funkcja semantyczna terminów "Winien - Ma" w księgowości podwójnej
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 12 (1987) , s. 5-21
Nr:
2168340921
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Geneza podwójnego zapisu księgowego
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 13 (1987) , s. 19-23
Nr:
2168340923
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ewidencja zużycia środków trwałych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 10 (1985) , s. 5-12
Nr:
2168340915
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = System of Taxes in Medieval Genoa at the Turn of XIV th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 37-47. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262614
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = Public Credit in Medieval Genoa at Turn of XIVth Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 67-79. - Rez., summ.
Nr:
2168236542
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
242 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/877
Nr:
2168313003
doktorat
8

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa : założenia modelowe
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/861
Nr:
2168313237
doktorat
9

Tytuł:
Koszty działalności przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych (wybrane zagadnienia) / red. Stefan GÓRNIAK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 128-207
Nr:
2168364810
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968) , s. 25-35. - Rez., rés.
Nr:
2168264882
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967) , s. 215-234. - Rez., rés.
Nr:
2168264880
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Dynamika procesu technicznego zużywania się produkcyjnych środków trwałych a ich amortyzacja = Dynamic of the Technical Process of Wear and Tear of the Fixed Assets and Their Amortization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 24 (1963) , s. 67-79. - Rez., summ.
Nr:
2168366152
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
153 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/34
Nr:
2168305265
doktorat
1
Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans" = Origin and Meaning of the Word "Balance" / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Pochodzenie i funkcja semantyczna terminów "Winien - Ma" w księgowości podwójnej / Mieczysław KAWA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 12 (1987), s. 5-21. - ISSN 0137-2211
3
Geneza podwójnego zapisu księgowego / Mieczysław KAWA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 13 (1987), s. 19-23. - ISSN 0137-2211
4
Ewidencja zużycia środków trwałych / Mieczysław KAWA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 10 (1985), s. 5-12. - ISSN 0137-2211
5
System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = System of Taxes in Medieval Genoa at the Turn of XIV th Century / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 37-47. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = Public Credit in Medieval Genoa at Turn of XIVth Century / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 67-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych / Andrzej JAKLIK ; Promotor: Mieczysław KAWA. - Kraków, 1982. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa : założenia modelowe / Franciszek GAIK ; Promotor: Mieczysław KAWA. - Kraków, 1981. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Koszty działalności przedsiębiorstw handlowych / Mieczysław KAWA // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych (wybrane zagadnienia) / red. Stefan GÓRNIAK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 128-207
10
Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych / Mieczysław KAWA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968), s. 25-35. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
11
Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji / Mieczysław KAWA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967), s. 215-234. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
12
Dynamika procesu technicznego zużywania się produkcyjnych środków trwałych a ich amortyzacja = Dynamic of the Technical Process of Wear and Tear of the Fixed Assets and Their Amortization / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 24 (1963), s. 67-79. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
13
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych / Mieczysław KAWA ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1960. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kawa M., (1987), Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 5-18.
2
Kawa M., (1987), Pochodzenie i funkcja semantyczna terminów "Winien - Ma" w księgowości podwójnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 12, s. 5-21.
3
Kawa M., (1987), Geneza podwójnego zapisu księgowego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 13, s. 19-23.
4
Kawa M., (1985), Ewidencja zużycia środków trwałych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 10, s. 5-12.
5
Kawa M., (1985), System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 37-47.
6
Kawa M., (1985), Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 67-79.
7
Jaklik A., (1982), Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych, Prom. Kawa M., Kraków : , 242 k.
8
Gaik F., (1981), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa: założenia modelowe, Prom. Kawa M., Kraków : , 267 k.
9
Kawa M., (1970), Koszty działalności przedsiębiorstw handlowych. [W:] GÓRNIAK S. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych (wybrane zagadnienia), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 128-207.
10
Kawa M., (1968), Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 2, s. 25-35.
11
Kawa M., (1967), Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 1, s. 215-234.
12
Kawa M., (1963), Dynamika procesu technicznego zużywania się produkcyjnych środków trwałych a ich amortyzacja, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 24, s. 67-79.
13
Kawa M., (1960), Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych, Prom. Bolland S., Kraków : , 153 k.
1
@article{UEK:2168261872,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Pochodzenie i znaczenie wyrazu bilans",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "5-18",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168340921,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Pochodzenie i funkcja semantyczna terminów Winien - Ma w księgowości podwójnej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 12",
pages = "5-21",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168340923,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Geneza podwójnego zapisu księgowego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 13",
pages = "19-23",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168340915,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Ewidencja zużycia środków trwałych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 10",
pages = "5-12",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168262614,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "37-47",
year = "1985",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168236542,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "67-79",
year = "1985",
}
7
@unpublished{UEK:2168313003,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
8
@unpublished{UEK:2168313237,
author = "Franciszek Gaik",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa : założenia modelowe",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
9
@inbook{UEK:2168364810,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Koszty działalności przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych (wybrane zagadnienia)",
pages = "128-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
10
@article{UEK:2168264882,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 2",
pages = "25-35",
year = "1968",
}
11
@article{UEK:2168264880,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 1",
pages = "215-234",
year = "1967",
}
12
@article{UEK:2168366152,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Dynamika procesu technicznego zużywania się produkcyjnych środków trwałych a ich amortyzacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "24",
pages = "67-79",
year = "1963",
}
13
@unpublished{UEK:2168305265,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID