Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
17th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems, EMCIS 2020, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, od 2020-11-25 do 2020-11-26
Tytuł:
Assessing the Success of the University Information System : a User Multi-group Perspective
Źródło:
Information Systems : European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Maria Papadaki, Muhammad Mustafa Kamal - Cham: Springer, 2020, s. 754-768. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; 402)
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-3-030-63395-0 ; 978-3-030-63396-7
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168351262
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Tytuł:
Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej = Managing Digital Court Records - Good Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336947
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2018), Kragujevac, Serbia, od 2018-11-09 do 2018-11-10
Tytuł:
Challenges of Implementation of Study Oriented IT Systems
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018, s. 505-512. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-083-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168330751
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Autor:
Tytuł:
Koncepcja dobrej praktyki informatycznej dla sądów powszechnych w zakresie kontroli zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych = Common Courts and IT Good Practice in the Security Auditing of Workstations and Computers Devices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 205-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334153
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
21st International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2018, Ostrawa, Czechy, od 2018-10-17 do 2018-10-18
Tytuł:
User Expectations in the Process of Implementation of Information Systems - the Case of Cracow University of Economics
Źródło:
Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2018, s. 213-219. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-4196-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168330079
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego = E-services in Selected Gminas of Małopolska Voivodeship
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 340-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325985
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych = Designing and Implementing IT Good Practices for Common Courts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 219-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329717
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Password Selection in Computer Systems - a Comparison of the Results of Research Conducted in 1998/1999, and 2016
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 159-168 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Computer Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322331
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
Mmìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ: Sučasnì determìnanti rozvitku bìznes-procesìv v Ukraïnì, Kijów, Ukraina, od 2017-05-24 do 2017-05-24
Tytuł:
Accounting Patterns in the Accounting Information System
Źródło:
Sučasnì determìnanti rozvitku bìznes-procesìv v Ukraïnì : materìali vistupìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï Ìnternet-konferencìï = Current Determinants of Development of the Business Processes in Ukraine : Materials International Scientific and Practical Internet-conference - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 379-382
Tryb dostępu:
Nr:
2168329567
varia
10

Konferencja:
20th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2017, Ostrawa, Czechy, od 2017-10-09 do 2017-10-10
Tytuł:
The Necessary Conditions for the Implementation of the USOS System at the Cracow University of Economics
Źródło:
Information Technology for Practice 2017 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2017, s. 53-62. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-248-4089-5 ; 978-80-248-4090-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168323315
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Konferencja:
XII Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ Studentov, Aspirantov, Prepodavatelej, Petersburg, Rosja, od 2017-10-11 do 2017-10-11
Tytuł:
Accounting Information System (AIS) - Acquiring and Providing Information : the Results of Exploratory Research
Źródło:
Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPBGÈU, 2017, s. 12-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7310-4105-8 ; 978-5-7310-3707-5
Nr:
2168323479
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań = Use of E-services Provided by Communes of Małopolska Voivodeship - Results of Research
Źródło:
Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru / red. nauk. Adam Czerwiński, Anna Jańdziak i Marcin Krzesaj - Opole: Uniwersytet Opolski, 2017, s. 63-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-784-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329725
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
268 s.: il. (w tym kolor.); 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-731-8
Nr:
2168309747
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Structure and Security of Accounting Information Systems - a Comparison of Results of Research Conducted in 2005 and 2014/2015
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 173-181 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was fi nanced from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym
Źródło:
Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 149-218
ISBN:
978-83-7252-731-8
Nr:
2168309753
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Redagowanie i skład dokumentów tekstowych
Źródło:
Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 51-148
ISBN:
978-83-7252-731-8
Nr:
2168309751
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Sistema vnutrennego kontrolâ i kontrol' v informacionnoj sisteme buhgalterskogo učeta = The Internal Control System and other Controls in Accounting Information System
Źródło:
Finansovìj prostìr = Financial Space. - no 4 (20) (2015) , s. 122-129. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Nr:
2168303305
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts
Źródło:
Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]2014, s. 1[49]-12[60]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1501/Magazyn
Nr:
2168302747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary
Źródło:
Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]2014, s. [39]-[48] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1501/Magazyn
Nr:
2168302745
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Konferencja:
20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014), Savannah, USA, od 2014-08-07 do 2014-08-09
Tytuł:
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study
Źródło:
20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014) - Chicago: Association for Information Systems, 2014, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-692-25320-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168302379
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 321-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Jan Madej , Tadeusz Wilusz , Wojciech Wilusz
Tytuł:
Architektura komputerów, systemy operacyjne i sieci komputerowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Grupa Wydawnicza LUMINA Sp. z o.o., 2014
Opis fizyczny:
254 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63509-04-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287723
podręcznik
23

Autor:
Jan Madej , Tadeusz Wilusz , Wojciech Wilusz
Tytuł:
Computer Architecture, Operating Systems and Computer Networks
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014
Opis fizyczny:
243 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Applied Informatics)
Uwagi:
Bibliogr.Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-83-64509-10-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168285369
podręcznik
24

Tytuł:
Programming Methods and Tools
Redaktor:
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Applied Informatics)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-83-64509-07-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168285363
podręcznik
25

Tytuł:
The Significance of Communication, Information and Analytical Tools in the Functioning of Accounting Information Systems
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 871-880 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168275129
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Cechy systemu informatycznego rachunkowości = Features of Accounting Information System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 251 (2012) , s. 476-487. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259518
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Kontrole aplikacji i ogólne w systemie informatycznym rachunkowości = General and Application Auditing Ussing an Accounting Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 67-78. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Metody i narzędzia programowania
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
295 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63498-01-6
Nr:
2168235500
podręcznik
29

Autor:
Tytuł:
Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego = Risk Analysis Strategies in the Development of Information System Security Policy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011) , s. 191-202. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226855
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych : inwestycja czy koszt funkcjonowania systemu? = Expenses for Computer Systems Security - an Investment or a Cost of System Operation?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011) , s. 35-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231056
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemu informatycznego = Classification of Threats to Computer System Security
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 77-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902817
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Wydatki na bezpieczeństwo SI : koszt czy inwestycja?
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 23-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-560-3
Nr:
2165267173
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie = Management of Computer System Security in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 245-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50113
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie danych osobowych = Legal Requirements for Computer Systems Security in Polish Enterprises - Penal Code, Act of Accounting, Act of Personal Data Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 89-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50092
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem a polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie = Security Management and Security Policy on Enterprise Computer Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 85-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach = Legal Requirements for Computer Systems Security in Polish Enterprises - Acts Concerning Secret Information Protection, Authorship Rights, Social Insurance System, Digital Signature, Eradication of Unfair Competition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 109-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50083
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Modelowanie i analiza zachowania użytkownika w systemach wykrywania włamań
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 22-32
Sygnatura:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168264758
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772612
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772779
rozdział w monografii
40

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego = Utilization of User Behaviour Analysis for the Detection of Attacks on Computer System Safety
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50743
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo systemów informatycznych - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Security of Computer Systems - Situation of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004) , s. 35-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Ocena poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 223-239 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219176
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
228, 7 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 23 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/248
Nr:
2168221652
doktorat
44

Tytuł:
Integracja aplikacji biurowych
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 181-191
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225524
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Edytor tekstów
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 66-104
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225514
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo sieci komputerowych w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań ankietowych
Źródło:
Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych / kierownik tematu: Paweł LULA2003, s. 52-65 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-911/Magazyn
Nr:
2168292027
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego
Źródło:
Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych / zespół badawczy: Paweł LULA (kierownik tematu), Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Dariusz PUT, Jan MADEJ2002, s. 61-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-851/Magazyn
Nr:
2168291979
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Jan Madej , ,
Konferencja:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Tytuł:
Szacowanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 172. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353322
varia
49

Tytuł:
Bezpieczeństwo danych w informatycznych systemach rachunkowości - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach / red. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki - Gdańsk: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2002, s. 261-275. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-913373-2-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168325869
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia
Wydanie:
Wyd. 2 skr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
60 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-141-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168339035
podręcznik
51

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 2 (2002) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320661
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie = Security Policy and Information Protection System in a Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002) , s. 137-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224648
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa warunkiem prawidłowego funkcjonowania informatycznego systemu rachunkowości = Security Policy - Requirement for Correct Working of Accounting Information System
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 902 (2001) , s. 335-339. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling : controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Nr:
2168274100
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Sposoby doboru i ochrony haseł w systemach komputerowych = Passwords Selection and Protection in Computer Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001) , s. 117-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA = Computational Aspects of Encryption Algorithm RSA Implementation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240894
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 474. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353176
varia
57

Autor:
Tytuł:
Szyfrowanie algorytmem RSA - bezpieczeństwo i aspekty obliczeniowe = Coding with RSA Algorithms - Safety and Computational Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości = The Security of Computer-based Accounting Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [161]-177. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168259450
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej = Problems of Computer Science Application in Enterprises 4and the Development of Tools for Information Technology Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 155-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255116
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Konferencja:
ITiCSE'99. 4th Annual SIGCSE/SIGCUE Conference, Kraków, Polska, od 1999-06-27 do 1999-07-01
Tytuł:
IntraED - an intranet solution for EDucation
Źródło:
ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education / Bill Manaris - New York: Association for Computing Machinery, 1999, s. 203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
1-58113-087-2
Nr:
2168298097
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Autor:
Tytuł:
Automatyczne tłumaczenie tekstów - system TAP = Automated Text Translation - TAP System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 81-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Edytor tekstów
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 68-106
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166187091
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KI/1/2005/S/245
Sygnatura:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KI/1/2004/S/169
Sygnatura:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
60/KI/1/2003/S/065
Sygnatura:
NP-917/Magazyn
Nr:
2168325773
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
42/KI/3/2002/S
Sygnatura:
NP-850/Magazyn
Nr:
2168318435
naukowo-badawcze
1
Assessing the Success of the University Information System : a User Multi-group Perspective / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Adam SAGAN // W: Information Systems : European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Maria Papadaki, Muhammad Mustafa Kamal. - Cham: Springer, 2020. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; 402). - S. 754-768. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-63395-0 ; 978-3-030-63396-7
2
Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej = Managing Digital Court Records - Good Practice / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019), s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1545/1304. - ISSN 1898-6447
3
Challenges of Implementation of Study Oriented IT Systems / Paweł KONKOL, Jan MADEJ // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management / ed. by Verica Babić. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018. - S. 505-512. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-083-9. - Pełny tekst: http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf
4
Koncepcja dobrej praktyki informatycznej dla sądów powszechnych w zakresie kontroli zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych = Common Courts and IT Good Practice in the Security Auditing of Workstations and Computers Devices / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 205-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1543. - ISSN 1898-6447
5
User Expectations in the Process of Implementation of Information Systems - the Case of Cracow University of Economics / Jan MADEJ, Paweł KONKOL // W: Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2018. - S. 213-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4196-0. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf
6
E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego = E-services in Selected Gminas of Małopolska Voivodeship / Jan MADEJ, Michał Widlak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 340-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3723. - ISSN 1898-5084
7
Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych = Designing and Implementing IT Good Practices for Common Courts / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 219-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1544/1179. - ISSN 1898-6447
8
Password Selection in Computer Systems - a Comparison of the Results of Research Conducted in 1998/1999, and 2016 / Jan MADEJ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 159-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
9
Accounting Patterns in the Accounting Information System / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // W: Sučasnì determìnanti rozvitku bìznes-procesìv v Ukraïnì : materìali vistupìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï Ìnternet-konferencìï = Current Determinants of Development of the Business Processes in Ukraine : Materials International Scientific and Practical Internet-conference. - Kiïv : KNUTD, 2017. - S. 379-382. - Pełny tekst: http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2017/Determinant2017.pdf
10
The Necessary Conditions for the Implementation of the USOS System at the Cracow University of Economics / Jan MADEJ, Paweł KONKOL // W: Information Technology for Practice 2017 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2017. - S. 53-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4089-5 ; 978-80-248-4090-1. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2017/sbornik.pdf
11
Accounting Information System (AIS) - Acquiring and Providing Information : the Results of Exploratory Research / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // W: Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova. - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPBGÈU, 2017. - S. 12-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7310-4105-8 ; 978-5-7310-3707-5
12
Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań = Use of E-services Provided by Communes of Małopolska Voivodeship - Results of Research / Jan MADEJ, Michał Widlak // W: Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru / red. nauk. Adam Czerwiński, Anna Jańdziak i Marcin Krzesaj. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. - S. 63-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-784-8. - Pełny tekst: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028613149705066
13
Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 268 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-731-8
14
Structure and Security of Accounting Information Systems - a Comparison of Results of Research Conducted in 2005 and 2014/2015 / Jan MADEJ, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 173-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
15
Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym / Jan MADEJ // W: Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 149-218. - ISBN 978-83-7252-731-8
16
Redagowanie i skład dokumentów tekstowych / Jan MADEJ // W: Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia / red. Jan MADEJ, Paweł LULA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 51-148. - ISBN 978-83-7252-731-8
17
Sistema vnutrennego kontrolâ i kontrol' v informacionnoj sisteme buhgalterskogo učeta = The Internal Control System and other Controls in Accounting Information System / Katerina ŠYMČYK-MADEJ, Ân MADEJ // Finansovìj prostìr = Financial Space. - no 4 (20) (2015), s. 122-129. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15sk_sbo.pdf. - ISSN 2304-1676
18
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]. - (2014), s. 1[49]-12[60]. - Summ. - Bibliogr.
19
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]. - (2014), s. [39]-[48]. - Bibliogr.
20
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014). - Chicago: Association for Information Systems, 2014. - S. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-692-25320-5. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=amcis2014
21
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 321-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
22
Architektura komputerów, systemy operacyjne i sieci komputerowe / Jan MADEJ, Tadeusz WILUSZ, Wojciech Wilusz. - Kraków : Grupa Wydawnicza LUMINA Sp. z o.o., 2014. - 254 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Informatyka Stosowana). - ISBN 978-83-63509-04-9. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/05Z%20Architektura%20komputerow.pdf
23
Computer Architecture, Operating Systems and Computer Networks / Jan MADEJ, Tadeusz WILUSZ, Wojciech Wilusz. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-10-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/05%20EN%20Computer%20Architecture,%20Operating%20Systems%20OSTATECZNY.epub
24
Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf
25
The Significance of Communication, Information and Analytical Tools in the Functioning of Accounting Information Systems / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 871-880. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
26
Cechy systemu informatycznego rachunkowości = Features of Accounting Information System / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 251 (2012), s. 476-487. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
Kontrole aplikacji i ogólne w systemie informatycznym rachunkowości = General and Application Auditing Ussing an Accounting Information System / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 67-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Informatyka Stosowana). - ISBN 978-83-63498-01-6
29
Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego = Risk Analysis Strategies in the Development of Information System Security Policy / Jan MADEJ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011), s. 191-202. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/9c612f93e3d0f886f45105af4ddeba51/18.pdf. - ISSN 1898-5084
30
Wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych : inwestycja czy koszt funkcjonowania systemu? = Expenses for Computer Systems Security - an Investment or a Cost of System Operation? / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 35-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202093. - ISSN 1898-6447
31
Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemu informatycznego = Classification of Threats to Computer System Security / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 77-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50014. - ISSN 1898-6447
32
Wydatki na bezpieczeństwo SI : koszt czy inwestycja? / Jan MADEJ // W: Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia / red. Colin F. Hales. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 23-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-560-3
33
Proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie = Management of Computer System Security in an Enterprise / Jan MADEJ, Janusz SZTORC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 245-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164863322. - ISSN 1898-6447
34
Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie danych osobowych = Legal Requirements for Computer Systems Security in Polish Enterprises - Penal Code, Act of Accounting, Act of Personal Data Protection / Jan MADEJ, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 89-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164742647. - ISSN 1898-6447
35
Zarządzanie bezpieczeństwem a polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie = Security Management and Security Policy on Enterprise Computer Systems / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 85-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861719. - ISSN 1898-6447
36
Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach = Legal Requirements for Computer Systems Security in Polish Enterprises - Acts Concerning Secret Information Protection, Authorship Rights, Social Insurance System, Digital Signature, Eradication of Unfair Competition / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 109-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164742661. - ISSN 1898-6447
37
Modelowanie i analiza zachowania użytkownika w systemach wykrywania włamań / Jan MADEJ // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 22-32
38
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
39
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
40
Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego = Utilization of User Behaviour Analysis for the Detection of Attacks on Computer System Safety / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 141-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151296060. - ISSN 1898-6447
41
Bezpieczeństwo systemów informatycznych - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Security of Computer Systems - Situation of Small and Medium Enterprises in Poland / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004), s. 35-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633570. - ISSN 0208-7944
42
Ocena poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych / Jan MADEJ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 223-239. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
43
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Jan MADEJ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2004. - 228, 7 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 23 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000504a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000504b
44
Integracja aplikacji biurowych / Dariusz DYMEK, Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 181-191. - ISBN 83-7252-169-7
45
Edytor tekstów / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 66-104. - ISBN 83-7252-169-7
46
Bezpieczeństwo sieci komputerowych w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań ankietowych / Jan MADEJ // W: Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2003), s. 52-65. - Bibliogr.
47
Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego / Jan MADEJ // W: Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych / zespół badawczy: Paweł LULA (kierownik tematu), Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Dariusz PUT, Jan MADEJ. - (2002), s. 61-77. - Bibliogr.
48
Szacowanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych / Jan MADEJSzacowanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych / Jan MADEJSzacowanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych / Jan MADEJ // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 172t. 49, z. 2 (2002), s. 172t. 49, z. 2 (2002), s. 172. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
49
Bezpieczeństwo danych w informatycznych systemach rachunkowości - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // W: Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach / red. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki. - Gdańsk: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2002. - S. 261-275. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-913373-2-4. - Pełny tekst: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/37044/BCPS_40989_2002_Zastosowanie-informa.pdf
50
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT. - Wyd. 2 skr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - 60 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-141-7
51
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach / Jan MADEJ // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 2 (2002), s. 75-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
52
Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie = Security Policy and Information Protection System in a Enterprise / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 137-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13614. - ISSN 0208-7944
53
Polityka bezpieczeństwa warunkiem prawidłowego funkcjonowania informatycznego systemu rachunkowości = Security Policy - Requirement for Correct Working of Accounting Information System / Jan MADEJ, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 902 (2001), s. 335-339. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling : controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
54
Sposoby doboru i ochrony haseł w systemach komputerowych = Passwords Selection and Protection in Computer Systems / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001), s. 117-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11577. - ISSN 0208-7944
55
Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA = Computational Aspects of Encryption Algorithm RSA Implementation / Jan MADEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 112-124. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
56
Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA / Jan MADEJ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 474. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
57
Szyfrowanie algorytmem RSA - bezpieczeństwo i aspekty obliczeniowe = Coding with RSA Algorithms - Safety and Computational Aspects / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości = The Security of Computer-based Accounting Systems / Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [161]-177. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8205. - ISSN 0208-7944
59
Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej = Problems of Computer Science Application in Enterprises 4and the Development of Tools for Information Technology Implementation / Barbara NOWARSKA, Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 155-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
IntraED - an intranet solution for EDucation / Jan MADEJ, Tadeusz WILUSZ // W: ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education / Bill Manaris. - New York: Association for Computing Machinery, 1999. - S. 203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-58113-087-2
61
Automatyczne tłumaczenie tekstów - system TAP = Automated Text Translation - TAP System / Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 81-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Edytor tekstów / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 68-106. - ISBN 83-7252-025-9
63
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych / Zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan MADEJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Grabowski M., Madej J., Sagan A., (2020), Assessing the Success of the University Information System : a User Multi-group Perspective. [W:] Themistocleous M., Papadaki M., Kamal (red.), Information Systems : European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (Lecture Notes in Business Information Processing; 402), Cham : Springer, s. 754-768.
2
Madej J., (2019), Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (979), s. 95-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1545/1304
3
Konkol P., Madej J., (2018), Challenges of Implementation of Study Oriented IT Systems. [W:] Babić V. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 505-512.
4
Madej J., (2018), Koncepcja dobrej praktyki informatycznej dla sądów powszechnych w zakresie kontroli zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 205-220; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1543
5
Madej J., Konkol P., (2018), User Expectations in the Process of Implementation of Information Systems - the Case of Cracow University of Economics. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2018, Ostrava : VSB-Technical University, s. 213-219.
6
Madej J., Widlak M., (2018), E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 340-350; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3723
7
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 219-235; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1544/1179
8
Madej J., (2017), Password Selection in Computer Systems - a Comparison of the Results of Research Conducted in 1998/1999, and 2016. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 159-168.
9
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2017), Accounting Patterns in the Accounting Information System. [W:] Sučasnì determìnanti rozvitku bìznes-procesìv v Ukraïnì : materìali vistupìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï Ìnternet-konferencìï, Kiïv : KNUTD, s. 379-382.
10
Madej J., Konkol P., (2017), The Necessary Conditions for the Implementation of the USOS System at the Cracow University of Economics. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2017, Ostrava : VSB-Technical University, s. 53-62.
11
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2017), Accounting Information System (AIS) - Acquiring and Providing Information : the Results of Exploratory Research. [W:] Kamordžanova (red.), Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ, Sankt-Peterburg : Izd-vo SPBGÈU, s. 12-17.
12
Madej J., Widlak M., (2017), Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań. [W:] Czerwiński A., Jańdziak A., Krzesaj M. (red.), Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 63-72.
13
Madej J., Lula P. (red.), (2016), Technologia informacyjna: laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 268 s.
14
Madej J., Szymczyk-Madej K., (2016), Structure and Security of Accounting Information Systems - a Comparison of Results of Research Conducted in 2005 and 2014/2015. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 173-181.
15
Madej J., (2016), Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym. [W:] Madej J., Lula P. (red.), Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 149-218.
16
Madej J., (2016), Redagowanie i skład dokumentów tekstowych. [W:] Madej J., Lula P. (red.), Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 51-148.
17
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2015), Sistema vnutrennego kontrolâ i kontrol' v informacionnoj sisteme buhgalterskogo učeta, "Finansovìj prostìr", no 4 (20), s. 122-129; http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15sk_sbo.pdf
18
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts: an Action Research Study. [W:] Grabowski M. (kierownik tematu), Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania, s. 1[49]-12[60].
19
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), IT/IS Good Practices for Polish Judiciary. [W:] Grabowski M. (kierownik tematu), Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania, s. [39]-[48].
20
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study. [W:] 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014), Chicago : Association for Information Systems, s. 1-12.
21
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), IT/IS Good Practices for Polish Judiciary. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 321-330.
22
Madej J., Wilusz T., Wilusz W., (2014), Architektura komputerów, systemy operacyjne i sieci komputerowe, Kraków : Grupa Wydawnicza LUMINA Sp. z o.o., 254 s.
23
Madej J., Wilusz T., Wilusz W., (2014), Computer Architecture, Operating Systems and Computer Networks, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 243 s.
24
Madej J. (red.), (2014), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 272 s.
25
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2013), The Significance of Communication, Information and Analytical Tools in the Functioning of Accounting Information Systems. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 871-880.
26
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2012), Cechy systemu informatycznego rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 251, s. 476-487.
27
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2012), Kontrole aplikacji i ogólne w systemie informatycznym rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 67-78.
28
Madej J. (red.), (2012), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 295 s.
29
Madej J., (2011), Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 22, s. 191-202; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/9c612f93e3d0f886f45105af4ddeba51/18.pdf
30
Madej J., (2011), Wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych : inwestycja czy koszt funkcjonowania systemu?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 35-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202093
31
Madej J., (2010), Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemu informatycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/50014
32
Madej J., (2010), Wydatki na bezpieczeństwo SI : koszt czy inwestycja?. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 23-28.
33
Madej J., Sztorc J., (2009), Proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 245-266; https://bazekon.uek.krakow.pl/164863322
34
Madej J., Szymczyk-Madej K., (2009), Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie danych osobowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 89-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/164742647
35
Madej J., (2009), Zarządzanie bezpieczeństwem a polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 85-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861719
36
Madej J., (2009), Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 109-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/164742661
37
Madej J., (2008), Modelowanie i analiza zachowania użytkownika w systemach wykrywania włamań. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 22-32.
38
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., Madej J., (2008), Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 205-210.
39
Wołoszyn J., Urban W., Madej J., (2008), Podpis elektroniczny - teoria i praktyka. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 267-279.
40
Madej J., (2007), Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 141-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/151296060
41
Madej J., (2004), Bezpieczeństwo systemów informatycznych - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633570
42
Madej J., (2004), Ocena poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 223-239.
43
Madej J., (2004), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 228, 7 k.
44
Dymek D., Madej J., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Integracja aplikacji biurowych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 181-191.
45
Madej J., Nowarska B., (2003), Edytor tekstów. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 66-104.
46
Madej J., (2003), Bezpieczeństwo sieci komputerowych w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań ankietowych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych, s. 52-65.
47
Madej J., (2002), Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych, s. 61-77.
48
Madej J., (2002), Szacowanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 172.
49
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2002), Bezpieczeństwo danych w informatycznych systemach rachunkowości - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Kubiak , Korowicki A. (red.), Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach, Gdańsk : Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 261-275.
50
Madej J., Nowarska B., Put D., (2002), Podstawy informatyki: laboratoria i ćwiczenia, Wyd. 2 skr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 60 s.
51
Madej J., (2002), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", nr 2, s. 75-92.
52
Madej J., (2002), Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 137-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/13614
53
Madej J., Szymczyk-Madej K., (2001), Polityka bezpieczeństwa warunkiem prawidłowego funkcjonowania informatycznego systemu rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 902, s. 335-339.
54
Madej J., (2001), Sposoby doboru i ochrony haseł w systemach komputerowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 117-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/11577
55
Madej J., (2001), Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 112-124.
56
Madej J., (2000), Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 474.
57
Madej J., (2000), Szyfrowanie algorytmem RSA - bezpieczeństwo i aspekty obliczeniowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 87-104.
58
Szymczyk-Madej K., Madej J., (2000), Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [161]-177; https://bazekon.uek.krakow.pl/8205
59
Nowarska B., Madej J., (2000), Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 155-162.
60
Madej J., Wilusz T., (1999), IntraED - an intranet solution for EDucation. [W:] Manaris B. (red.), ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, New York : Association for Computing Machinery, s. 203.
61
Madej J., (1999), Automatyczne tłumaczenie tekstów - system TAP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 81-103.
62
Madej J., Nowarska B., (1999), Edytor tekstów. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-106.
63
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
64
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
65
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., (2003), Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
66
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Madej J., (2002), Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych, Wołoszyn P. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
1
@inbook{UEK:2168351262,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Adam Sagan",
title = "Assessing the Success of the University Information System : a User Multi-group Perspective",
booktitle = "Information Systems : European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems",
pages = "754-768",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-63396-7_51},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-030-63395-0 ; 978-3-030-63396-7",
}
2
@article{UEK:2168336947,
author = "Jan Madej",
title = "Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (979)",
pages = "95-110",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0106},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1545/1304},
}
3
@inbook{UEK:2168330751,
author = "Paweł Konkol and Jan Madej",
title = "Challenges of Implementation of Study Oriented IT Systems",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management",
pages = "505-512",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2018",
url = {http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf},
isbn = "978-86-6091-083-9",
}
4
@article{UEK:2168334153,
author = "Jan Madej and ",
title = "Koncepcja dobrej praktyki informatycznej dla sądów powszechnych w zakresie kontroli zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "205-220",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0612},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1543},
}
5
@inbook{UEK:2168330079,
author = "Jan Madej and Paweł Konkol",
title = "User Expectations in the Process of Implementation of Information Systems - the Case of Cracow University of Economics",
booktitle = "Information Technology for Practice 2018",
pages = "213-219",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2018",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-4196-0",
}
6
@article{UEK:2168325985,
author = "Jan Madej and Michał Widlak",
title = "E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (53)",
pages = "340-350",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.29},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3723},
}
7
@article{UEK:2168329717,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "219-235",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1544/1179},
}
8
@inbook{UEK:2168322331,
author = "Jan Madej",
title = "Password Selection in Computer Systems - a Comparison of the Results of Research Conducted in 1998/1999, and 2016",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "159-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
9
@misc{UEK:2168329567,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Accounting Patterns in the Accounting Information System",
booktitle = "Sučasnì determìnanti rozvitku bìznes-procesìv v Ukraïnì : materìali vistupìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï Ìnternet-konferencìï",
pages = "379-382",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNUTD",
year = "2017",
url = {http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2017/Determinant2017.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168323315,
author = "Jan Madej and Paweł Konkol",
title = "The Necessary Conditions for the Implementation of the USOS System at the Cracow University of Economics",
booktitle = "Information Technology for Practice 2017",
pages = "53-62",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2017",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2017/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-4089-5 ; 978-80-248-4090-1",
}
11
@inbook{UEK:2168323479,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Accounting Information System (AIS) - Acquiring and Providing Information : the Results of Exploratory Research",
booktitle = "Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ",
pages = "12-17",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izd-vo SPBGÈU",
year = "2017",
isbn = "978-5-7310-4105-8 ; 978-5-7310-3707-5",
}
12
@inbook{UEK:2168329725,
author = "Jan Madej and Michał Widlak",
title = "Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań",
booktitle = "Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru",
pages = "63-72",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2017",
url = {https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028613149705066},
isbn = "978-83-7395-784-8",
}
13
@book{UEK:2168309747,
title = "Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia",
editor = Madej Jan,
editor = Lula Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-731-8",
}
14
@inbook{UEK:2168310829,
author = "Jan Madej and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Structure and Security of Accounting Information Systems - a Comparison of Results of Research Conducted in 2005 and 2014/2015",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "173-181",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
15
@inbook{UEK:2168309753,
author = "Jan Madej",
title = "Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym",
booktitle = "Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "149-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-731-8",
}
16
@inbook{UEK:2168309751,
author = "Jan Madej",
title = "Redagowanie i skład dokumentów tekstowych",
booktitle = "Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "51-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-731-8",
}
17
@article{UEK:2168303305,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Sistema vnutrennego kontrolâ i kontrol' v informacionnoj sisteme buhgalterskogo učeta",
journal = "Finansovìj prostìr",
number = "no 4 (20)",
pages = "122-129",
year = "2015",
url = {http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15sk_sbo.pdf},
}
18
@unpublished{UEK:2168302747,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts",
booktitle = "Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania",
pages = "1[49]-12[60]",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168302745,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "IT/IS Good Practices for Polish Judiciary",
booktitle = "Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania",
pages = "[39]-[48]",
year = "2014",
}
20
@inbook{UEK:2168302379,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study",
booktitle = "20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014)",
pages = "1-12",
adress = "Chicago",
publisher = "Association for Information Systems",
year = "2014",
url = {http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=amcis2014},
isbn = "978-0-692-25320-5",
}
21
@inbook{UEK:2168287711,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "IT/IS Good Practices for Polish Judiciary",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "321-330",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
22
@book{UEK:2168287723,
author = "Jan Madej and Tadeusz Wilusz and Wojciech Wilusz",
title = "Architektura komputerów, systemy operacyjne i sieci komputerowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Wydawnicza LUMINA Sp. z o.o.",
year = "2014",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/05Z%20Architektura%20komputerow.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-63509-04-9",
}
23
@book{UEK:2168285369,
author = "Jan Madej and Tadeusz Wilusz and Wojciech Wilusz",
title = "Computer Architecture, Operating Systems and Computer Networks",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/05%20EN%20Computer%20Architecture,%20Operating%20Systems%20OSTATECZNY.epub},
issn = "",
isbn = "978-83-64509-10-0",
}
24
@book{UEK:2168285363,
title = "Programming Methods and Tools",
editor = Madej Jan,
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64509-07-0",
}
25
@inbook{UEK:2168275129,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "The Significance of Communication, Information and Analytical Tools in the Functioning of Accounting Information Systems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "871-880",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
26
@article{UEK:2168259518,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Cechy systemu informatycznego rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "251",
pages = "476-487",
adress = "",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168236538,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Kontrole aplikacji i ogólne w systemie informatycznym rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "67-78",
year = "2012",
}
28
@book{UEK:2168235500,
title = "Metody i narzędzia programowania",
editor = Madej Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-01-6",
}
29
@article{UEK:2168226855,
author = "Jan Madej",
title = "Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 22",
pages = "191-202",
year = "2011",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/9c612f93e3d0f886f45105af4ddeba51/18.pdf},
}
30
@article{UEK:2168231056,
author = "Jan Madej",
title = "Wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych : inwestycja czy koszt funkcjonowania systemu?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "35-45",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202093},
}
31
@article{UEK:2165902817,
author = "Jan Madej",
title = "Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemu informatycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "77-86",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50014},
}
32
@inbook{UEK:2165267173,
author = "Jan Madej",
title = "Wydatki na bezpieczeństwo SI : koszt czy inwestycja?",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "23-28",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2010",
isbn = "978-83-7338-560-3",
}
33
@article{UEK:50113,
author = "Jan Madej and Janusz Sztorc",
title = "Proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "245-266",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164863322},
}
34
@article{UEK:50092,
author = "Jan Madej and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie danych osobowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "89-107",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164742647},
}
35
@article{UEK:50106,
author = "Jan Madej",
title = "Zarządzanie bezpieczeństwem a polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "85-97",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861719},
}
36
@article{UEK:50083,
author = "Jan Madej",
title = "Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "109-122",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164742661},
}
37
@unpublished{UEK:2168264758,
author = "Jan Madej",
title = "Modelowanie i analiza zachowania użytkownika w systemach wykrywania włamań",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "22-32",
year = "2008",
}
38
@inbook{UEK:2165772612,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "205-210",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
39
@inbook{UEK:2165772779,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Podpis elektroniczny - teoria i praktyka",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "267-279",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
40
@article{UEK:50743,
author = "Jan Madej",
title = "Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "141-157",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151296060},
}
41
@article{UEK:2168219616,
author = "Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo systemów informatycznych - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "35-48",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633570},
}
42
@inbook{UEK:2168219176,
author = "Jan Madej",
title = "Ocena poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "223-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
43
@unpublished{UEK:2168221652,
author = "Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
44
@inbook{UEK:2168225524,
author = "Dariusz Dymek and Jan Madej and Barbara Nowarska and Dariusz Put and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Integracja aplikacji biurowych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
45
@inbook{UEK:2168225514,
author = "Jan Madej and Barbara Nowarska",
title = "Edytor tekstów",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "66-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
46
@unpublished{UEK:2168292027,
author = "Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo sieci komputerowych w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań ankietowych",
booktitle = "Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych",
pages = "52-65",
year = "2003",
}
47
@unpublished{UEK:2168291979,
author = "Jan Madej",
title = "Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego",
booktitle = "Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych",
pages = "61-77",
year = "2002",
}
48
@misc{UEK:2168353322,
author = "Jan Madej and and ",
title = "Szacowanie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "172",
year = "2002",
}
49
@inbook{UEK:2168325869,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo danych w informatycznych systemach rachunkowości - sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach",
pages = "261-275",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informatyczne",
year = "2002",
url = {http://delibra.bg.polsl.pl/Content/37044/BCPS_40989_2002_Zastosowanie-informa.pdf},
isbn = "83-913373-2-4",
}
50
@book{UEK:2168339035,
author = "Jan Madej and Barbara Nowarska and Dariusz Put",
title = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
url = {},
edition = "Wyd. 2 skr.",
isbn = "83-7252-141-7",
}
51
@article{UEK:2168320661,
author = "Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "2",
pages = "75-92",
year = "2002",
}
52
@article{UEK:2168224648,
author = "Jan Madej",
title = "Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "137-154",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13614},
}
53
@article{UEK:2168274100,
author = "Jan Madej and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Polityka bezpieczeństwa warunkiem prawidłowego funkcjonowania informatycznego systemu rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "902",
pages = "335-339",
adress = "",
year = "2001",
}
54
@article{UEK:2168235290,
author = "Jan Madej",
title = "Sposoby doboru i ochrony haseł w systemach komputerowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "117-137",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11577},
}
55
@article{UEK:2168240894,
author = "Jan Madej",
title = "Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "112-124",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
56
@misc{UEK:2168353176,
author = "Jan Madej",
title = "Aspekty obliczeniowe implementacji algorytmu szyfrującego RSA",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "474",
year = "2000",
}
57
@article{UEK:2168255104,
author = "Jan Madej",
title = "Szyfrowanie algorytmem RSA - bezpieczeństwo i aspekty obliczeniowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "87-104",
year = "2000",
}
58
@article{UEK:2168259450,
author = "Katarzyna Szymczyk-Madej and Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[161]-177",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8205},
}
59
@article{UEK:2168255116,
author = "Barbara Nowarska and Jan Madej",
title = "Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "155-162",
year = "2000",
}
60
@inbook{UEK:2168298097,
author = "Jan Madej and Tadeusz Wilusz",
title = "IntraED - an intranet solution for EDucation",
booktitle = "ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education",
pages = "203",
adress = "New York",
publisher = "Association for Computing Machinery",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.1145/305786.305951},
url = {},
isbn = "1-58113-087-2",
}
61
@article{UEK:2168259630,
author = "Jan Madej",
title = "Automatyczne tłumaczenie tekstów - system TAP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "81-103",
year = "1999",
}
62
@inbook{UEK:2166187091,
author = "Jan Madej and Barbara Nowarska",
title = "Edytor tekstów",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "68-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
63
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Jan Madej and Michał Kozioł and Artur Żuwała",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej and Piotr Soja and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Michał Kozioł and Ewa Zych",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
65
@unpublished{UEK:2168325773,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej",
title = "Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
66
@unpublished{UEK:2168318435,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Madej",
title = "Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID