Publikacje wybranego autora

Kędziorek Felicja

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego

1

Tytuł:
Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL = Cooperatives in Province of Cracow during 40 Years after World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 23-37. - Rez., summ.
Nr:
2168237232
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Formy seminaryjne w procesie nauczania
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 24-35
Nr:
2168267326
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Kierunki specjalizacji zakładów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Spółdzielczość w zarysie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292175
monografia
5

Tytuł:
Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 61-74
Nr:
2168282999
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy1985. - R. 19, nr 4 (76), s. 77-82
Nr:
2168283003
varia
7

Tytuł:
Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości = Some Problems Pertaining to Socio-educational Functions of Co-operative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 33-44. - Rez., summ.
Nr:
2168254776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
V, 308 k.: il.; 30 cm + Aneks: [37] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/809
Nr:
2168312975
doktorat
9

Tytuł:
Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków = Selected Principles of the Functioning of Co-operatives and Their Associations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 7-16. - Rez., summ.
Nr:
2168264676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
X, 298, [50] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/858
Nr:
2168313247
doktorat
11

Tytuł:
Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej : (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego) = Integration Processes in Creamery Production in the Light of the Opinions of the Members of Teams Breeding Cattle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 21-34. - Summ., rez.
Nr:
2168279207
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Spółdzielczość a obrót rolny
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 19-31
Nr:
2168284903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Istota i zadania obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 6-18
Nr:
2168284901
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284887
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
15

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
3, IX, 246 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/230
Nr:
2168284505
doktorat
16

Autor:
Pajda Wiesław
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm + aneks 26 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/143
Nr:
2168305591
doktorat
17

Tytuł:
Spółdzielczość a obrót rolny
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 35-46
Nr:
2168284725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Istota i zadania obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 22-34
Nr:
2168284723
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284711
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976) , s. 7-10
Nr:
2168249784
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej = Role of Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracow Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 44-55
Nr:
2168226723
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]1972. - nr 52, s. 67-73
Nr:
2168250300
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939 = The Co-operative Movement (in the Shere of Currency) During the Inter-War Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969) , s. 123-156. - Summ., rez.
Nr:
2168272594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/195
Nr:
2168306053
doktorat
1
Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL = Cooperatives in Province of Cracow during 40 Years after World War II / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 23-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Formy seminaryjne w procesie nauczania / Felicja KĘDZIOREK // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 24-35
3
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
4
Spółdzielczość w zarysie / Felicja KĘDZIOREK, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych / Felicja KĘDZIORKOWA, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 61-74. - ISSN 0138-0419
6
Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Felicja KĘDZIORKOWA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 77-82. - ISSN 0138-0419
7
Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości = Some Problems Pertaining to Socio-educational Functions of Co-operative Movement / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 33-44. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce / Anna KRUCZEK-PATKO ; Promotor: Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków, 1983. - V, 308 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [37] k. - Bibliogr.
9
Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków = Selected Principles of the Functioning of Co-operatives and Their Associations / Felicja KĘDZIORKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 7-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ ; Promotor: Felicja KĘDZIOREK. - Kraków, 1981. - X, 298, [50] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej : (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego) = Integration Processes in Creamery Production in the Light of the Opinions of the Members of Teams Breeding Cattle / Felicja KĘDZIORKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 21-34. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Spółdzielczość a obrót rolny / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 19-31
13
Istota i zadania obrotu rolnego / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 6-18
14
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa / Helena KUREK ; Promotor: Felicja KĘDZIOREK. - Kraków, 1978. - 3, IX, 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice) / Wiesław Pajda ; Promotor: Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków, 1978. - 209 k. : il. ; 30 cm + aneks 26 k. - Bibliogr.
17
Spółdzielczość a obrót rolny / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 35-46
18
Istota i zadania obrotu rolnego / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 22-34
19
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia / Felicja KĘDZIORKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976), s. 7-10. - ISSN 0208-7944
21
Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej = Role of Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracow Region / Felicja KĘDZIORKOWA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 44-55. - ISSN 0079-578X
22
Dyskusja / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 52 (1972), s. 67-73. - ISSN 0075-5125
23
Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939 = The Co-operative Movement (in the Shere of Currency) During the Inter-War Period / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 123-156. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
24
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego / Felicja KĘDZIOREK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kędziorek F., (1987), Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 23-37.
2
Kędziorek F., (1985), Formy seminaryjne w procesie nauczania. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 24-35.
3
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
4
Kędziorek F., Cieśla S., (1985), Spółdzielczość w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
5
Kędziorkowa F., Kowalska-Grudzień A., (1985), Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 61-74.
6
Kędziorkowa F., (1985), Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 4 (76), s. 77-82.
7
Kędziorek F., (1984), Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 33-44.
8
Kruczek-Patko A., (1983), Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce, Prom. Kędziorkowa F., Kraków : , V, 308 k.
9
Kędziorkowa F., (1982), Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 7-16.
10
Kowalska-Grudzień A., (1981), Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej, Prom. Kędziorek F., Kraków : , X, 298, [50] k.
11
Kędziorkowa F., (1980), Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 21-34.
12
Kędziorek F., (1980), Spółdzielczość a obrót rolny. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-31.
13
Kędziorek F., (1980), Istota i zadania obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
14
Kędziorek F., Romanowski T. (red.), (1980), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego: zagadnienia wybrane, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
15
Kurek H., (1978), Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa, Prom. Kędziorek F., Kraków : , 3, IX, 246 k.
16
Pajda W., (1978), Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice), Prom. Kędziorkowa F., Kraków : , 209 k.
17
Kędziorek F., (1977), Spółdzielczość a obrót rolny. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-46.
18
Kędziorek F., (1977), Istota i zadania obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22-34.
19
Kędziorek F., Romanowski T. (red.), (1977), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
20
Kędziorkowa F., (1976), Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 84, s. 7-10.
21
Kędziorkowa F., (1975), Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 44-55.
22
Kędziorek F., (1972), Dyskusja, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 52, s. 67-73.
23
Kędziorek F., (1969), Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 39, s. 123-156.
24
Kędziorek F., (1965), Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 289 k.
1
@article{UEK:2168237232,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "23-37",
year = "1987",
}
2
@inbook{UEK:2168267326,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Formy seminaryjne w procesie nauczania",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168306683,
author = "Szromnik Andrzej and Altkorn Jerzy and Kędziorek Felicja and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Nowakowska Anna",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
4
@book{UEK:2168292175,
author = "Kędziorek Felicja and Cieśla Stanisław",
title = "Spółdzielczość w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168282999,
author = "Kędziorkowa Felicja and Kowalska-Grudzień Alicja",
title = "Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni Samopomoc Chłopska w nowych warunkach prawno-ekonomicznych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "61-74",
year = "1985",
}
6
@article{UEK:2168283003,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 4 (76)",
pages = "77-82",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168254776,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "33-44",
year = "1984",
}
8
@phdthesis{UEK:2168312975,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
9
@article{UEK:2168264676,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "7-16",
year = "1982",
}
10
@phdthesis{UEK:2168313247,
author = "Kowalska-Grudzień Alicja",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
11
@article{UEK:2168279207,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej : (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "21-34",
year = "1980",
}
12
@inbook{UEK:2168284903,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość a obrót rolny",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "19-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
13
@inbook{UEK:2168284901,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Istota i zadania obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
15
@phdthesis{UEK:2168284505,
author = "Kurek Helena",
title = "Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
16
@phdthesis{UEK:2168305591,
author = "Pajda Wiesław",
title = "Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
17
@inbook{UEK:2168284725,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość a obrót rolny",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "35-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
18
@inbook{UEK:2168284723,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Istota i zadania obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "22-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
20
@article{UEK:2168249784,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "84",
pages = "7-10",
year = "1976",
}
21
@article{UEK:2168226723,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "44-55",
year = "1975",
}
23
@article{UEK:2168272594,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "39",
pages = "123-156",
year = "1969",
}
24
@phdthesis{UEK:2168306053,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}