Publikacje wybranego autora

Kędziorek Felicja

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego

1

Tytuł:
Spółdzielczość w zarysie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988
Opis fizyczny:
157, [3] s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-209-0688-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336483
monografia
2

Tytuł:
Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL = Cooperatives in Province of Cracow during 40 Years after World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 23-37. - Rez., summ.
Nr:
2168237232
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Spółdzielczość w zarysie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292175
skrypt
4

Tytuł:
Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 61-74
Nr:
2168282999
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Formy seminaryjne w procesie nauczania
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 24-35
Nr:
2168267326
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy1985. - R. 19, nr 4 (76), s. 77-82
Nr:
2168283003
varia
7

Tytuł:
Kierunki specjalizacji zakładów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości = Some Problems Pertaining to Socio-educational Functions of Co-operative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 33-44. - Rez., summ.
Nr:
2168254776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
V, 308 k.: il.; 30 cm + Aneks: [37] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/809
Nr:
2168312975
doktorat
10

Tytuł:
Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków = Selected Principles of the Functioning of Co-operatives and Their Associations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 7-16. - Rez., summ.
Nr:
2168264676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
X, 298, [50] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/858
Nr:
2168313247
doktorat
12

Tytuł:
Istota i zadania obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 6-18
Nr:
2168284901
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Spółdzielczość a obrót rolny
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 19-31
Nr:
2168284903
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej : (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego) = Integration Processes in Creamery Production in the Light of the Opinions of the Members of Teams Breeding Cattle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 21-34. - Summ., rez.
Nr:
2168279207
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284887
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
16

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
3, IX, 246 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/230
Nr:
2168284505
doktorat
17

Autor:
Pajda Wiesław
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm + aneks 26 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/143
Nr:
2168305591
doktorat
18

Tytuł:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284711
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Istota i zadania obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 22-34
Nr:
2168284723
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Spółdzielczość a obrót rolny
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 35-46
Nr:
2168284725
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976) , s. 7-10
Nr:
2168249784
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Funkcje związków wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu = The Functions of Rural Co-Operative Associations of Provisioning and Sales
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
250 s.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 30)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336481
monografia
23

Tytuł:
Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej = Role of Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracow Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 44-55
Nr:
2168226723
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]1972. - nr 52, s. 67-73
Nr:
2168250300
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939 = The Co-operative Movement (in the Shere of Currency) During the Inter-War Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969) , s. 123-156. - Summ., rez.
Nr:
2168272594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/195
Nr:
2168306053
doktorat
27

Tytuł:
Bibliografia prac doktorskich i magisterskich z zakresu spółdzielczości napisanych w latach 1945-1960 w wyższych uczelniach krakowskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1962
Opis fizyczny:
155, [1] s.; 24 cm
Nr:
2168336485
książka
1
Spółdzielczość w zarysie / Felicja KĘDZIOREK. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - 157, [3] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-209-0688-1
2
Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL = Cooperatives in Province of Cracow during 40 Years after World War II / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 23-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Spółdzielczość w zarysie / Felicja KĘDZIOREK, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
4
Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych / Felicja KĘDZIORKOWA, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 61-74. - ISSN 0138-0419
5
Formy seminaryjne w procesie nauczania / Felicja KĘDZIOREK // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 24-35
6
Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Felicja KĘDZIORKOWA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 77-82. - ISSN 0138-0419
7
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
8
Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości = Some Problems Pertaining to Socio-educational Functions of Co-operative Movement / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 33-44. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce / Anna KRUCZEK-PATKO ; Promotor: Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków, 1983. - V, 308 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [37] k. - Bibliogr.
10
Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków = Selected Principles of the Functioning of Co-operatives and Their Associations / Felicja KĘDZIORKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 7-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ ; Promotor: Felicja KĘDZIOREK. - Kraków, 1981. - X, 298, [50] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Istota i zadania obrotu rolnego / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 6-18
13
Spółdzielczość a obrót rolny / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 19-31
14
Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej : (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego) = Integration Processes in Creamery Production in the Light of the Opinions of the Members of Teams Breeding Cattle / Felicja KĘDZIORKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 21-34. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
16
Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa / Helena KUREK ; Promotor: Felicja KĘDZIOREK. - Kraków, 1978. - 3, IX, 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice) / Wiesław Pajda ; Promotor: Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków, 1978. - 209 k. : il. ; 30 cm + aneks 26 k. - Bibliogr.
18
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Istota i zadania obrotu rolnego / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 22-34
20
Spółdzielczość a obrót rolny / Felicja KĘDZIOREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 35-46
21
Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia / Felicja KĘDZIORKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976), s. 7-10. - ISSN 0208-7944
22
Funkcje związków wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu = The Functions of Rural Co-Operative Associations of Provisioning and Sales / Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 250 s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 30)
23
Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej = Role of Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracow Region / Felicja KĘDZIORKOWA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 44-55. - ISSN 0079-578X
24
Dyskusja / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 52 (1972), s. 67-73. - ISSN 0075-5125
25
Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939 = The Co-operative Movement (in the Shere of Currency) During the Inter-War Period / Felicja KĘDZIOREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 123-156. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
26
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego / Felicja KĘDZIOREK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Bibliografia prac doktorskich i magisterskich z zakresu spółdzielczości napisanych w latach 1945-1960 w wyższych uczelniach krakowskich / Felicja KĘDZIORKOWA ; kier. Franciszek KOPEĆ. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 1962. - 155, [1] s. ; 24 cm
1
Kędziorek F., (1988), Spółdzielczość w zarysie, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 157, [3] s.
2
Kędziorek F., (1987), Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 23-37.
3
Kędziorek F., Cieśla S., (1985), Spółdzielczość w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
4
Kędziorkowa F., Kowalska-Grudzień A., (1985), Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 61-74.
5
Kędziorek F., (1985), Formy seminaryjne w procesie nauczania. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 24-35.
6
Kędziorkowa F., (1985), Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 4 (76), s. 77-82.
7
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
8
Kędziorek F., (1984), Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 33-44.
9
Kruczek-Patko A., (1983), Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce, Prom. Kędziorkowa F., Kraków : , V, 308 k.
10
Kędziorkowa F., (1982), Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 7-16.
11
Kowalska-Grudzień A., (1981), Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej, Prom. Kędziorek F., Kraków : , X, 298, [50] k.
12
Kędziorek F., (1980), Istota i zadania obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
13
Kędziorek F., (1980), Spółdzielczość a obrót rolny. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-31.
14
Kędziorkowa F., (1980), Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 21-34.
15
Kędziorek F., Romanowski T. (red.), (1980), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego: zagadnienia wybrane, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
16
Kurek H., (1978), Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa, Prom. Kędziorek F., Kraków : , 3, IX, 246 k.
17
Pajda W., (1978), Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice), Prom. Kędziorkowa F., Kraków : , 209 k.
18
Kędziorek F., Romanowski T. (red.), (1977), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
19
Kędziorek F., (1977), Istota i zadania obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22-34.
20
Kędziorek F., (1977), Spółdzielczość a obrót rolny. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-46.
21
Kędziorkowa F., (1976), Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 84, s. 7-10.
22
Kędziorek F., (1975), Funkcje związków wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 30), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 250 s.
23
Kędziorkowa F., (1975), Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 44-55.
24
Kędziorek F., (1972), Dyskusja, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 52, s. 67-73.
25
Kędziorek F., (1969), Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 39, s. 123-156.
26
Kędziorek F., (1965), Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 289 k.
27
Kędziorkowa F., (1962), Bibliografia prac doktorskich i magisterskich z zakresu spółdzielczości napisanych w latach 1945-1960 w wyższych uczelniach krakowskich, Kopeć F. (kier.), Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 155, [1] s.
1
@book{UEK:2168336483,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość w zarysie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
isbn = "83-209-0688-1",
}
2
@article{UEK:2168237232,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość krakowska w 40-leciu w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "23-37",
year = "1987",
}
3
@book{UEK:2168292175,
author = "Kędziorek Felicja and Cieśla Stanisław",
title = "Spółdzielczość w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168282999,
author = "Kędziorkowa Felicja and Kowalska-Grudzień Alicja",
title = "Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni Samopomoc Chłopska w nowych warunkach prawno-ekonomicznych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "61-74",
year = "1985",
}
5
@inbook{UEK:2168267326,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Formy seminaryjne w procesie nauczania",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
6
@misc{UEK:2168283003,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Spółdzielczość w procesie nauczania i pracach badawczych Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 4 (76)",
pages = "77-82",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168306683,
author = "Szromnik Andrzej and Altkorn Jerzy and Kędziorek Felicja and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Nowakowska Anna",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168254776,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "33-44",
year = "1984",
}
9
@unpublished{UEK:2168312975,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
10
@article{UEK:2168264676,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Wybrane zasady funkcjonowania spółdzielni i ich związków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "7-16",
year = "1982",
}
11
@unpublished{UEK:2168313247,
author = "Kowalska-Grudzień Alicja",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
12
@inbook{UEK:2168284901,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Istota i zadania obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
13
@inbook{UEK:2168284903,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość a obrót rolny",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "19-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
14
@article{UEK:2168279207,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Procesy integracyjne w produkcji mleczarskiej : (w świetle opinii członków zespołów hodowli bydła mlecznego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "21-34",
year = "1980",
}
15
@book{UEK:2168284887,
title = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
editor = Kędziorek Felicja,
editor = Romanowski Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
16
@unpublished{UEK:2168284505,
author = "Kurek Helena",
title = "Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
17
@unpublished{UEK:2168305591,
author = "Pajda Wiesław",
title = "Funkcjonowanie systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa (np. rejonu intensywnej produkcji rolniczej Miechów-Proszowice)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
18
@book{UEK:2168284711,
title = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
editor = Kędziorek Felicja,
editor = Romanowski Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
19
@inbook{UEK:2168284723,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Istota i zadania obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "22-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
20
@inbook{UEK:2168284725,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość a obrót rolny",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "35-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
21
@article{UEK:2168249784,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Działalność naukowa doc. dra Franciszka Kopcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "84",
pages = "7-10",
year = "1976",
}
22
@book{UEK:2168336481,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Funkcje związków wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
issn = "0209-1674",
}
23
@article{UEK:2168226723,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Rola spółdzielczości pracy w uspołecznieniu gospodarki narodowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "44-55",
year = "1975",
}
24
@misc{UEK:2168250300,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "52",
pages = "67-73",
year = "1972",
}
25
@article{UEK:2168272594,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Spółdzielczość w sferze obiegu pieniężnego w latach 1918-1939",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "39",
pages = "123-156",
year = "1969",
}
26
@unpublished{UEK:2168306053,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
27
@book{UEK:2168336485,
author = "Kędziorkowa Felicja",
title = "Bibliografia prac doktorskich i magisterskich z zakresu spółdzielczości napisanych w latach 1945-1960 w wyższych uczelniach krakowskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CRS",
year = "1962",
}