Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Ilona Iłowiecka-Tańska , Anna Karwińska , Małgorzata Łukianow
Tytuł:
Kapitał naukowy jako zasób modernizacyjny: Jak rozwinąć potencjał uczniów małych miast? = Science Capital as a Resource of Modernisation : the Potential of Small-town Students
Źródło:
Przegląd Socjologiczny. - T. 71, nr 1 (2022) , s. 153-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168367068
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wyzwania przyszłości : nowe społeczeństwo - nowa edukacja
Źródło:
Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022, s. 34-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-53-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363036
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
This is America : Using Children's Drawings to Discern their Understanding of National Identity
Źródło:
Polish Sociological Review. - nr 1 (217) (2022) , s. 45-63. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168363652
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Nie psujcie nam świata (projekt międzypokoleniowy)
Źródło:
Open Eyes Magazine = Magazyn Otwartych Oczu. - nr 6 (2021) , s. 84-86
Tryb dostępu:
Nr:
2168359772
artykuł nierecenzowany
5

Tytuł:
Suburbanizacja miast wojewódzkich w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze ich obszarów funkcjonalnych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2021
Opis fizyczny:
194 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-526
Nr:
2168367122
doktorat
6

Tytuł:
The Specificity of Urban Sprawl in Poland : the Spatial, Social, and Economic Perspectives
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (55) (2021) , s. 50-67. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168360432
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o tym jak jesteśmy zdolni
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 60-61
Tryb dostępu:
Nr:
2168347906
varia
8

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o pandemii
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 68-69
Tryb dostępu:
Nr:
2168351476
varia
9

Tytuł:
Między zagrożeniem a nadzieją : polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z przyznanych subwencji ze środków na naukę.
ISBN:
978-83-8198-580-2 ; 978-83-8198-581-9
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168349810
monografia
10

Tytuł:
Świat się zmienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
26 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-5-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168355560
książka
11

Tytuł:
Człowiek wśród innych ludzi
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
32 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-2-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168355552
książka
12

Tytuł:
Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni = Eyes Wide Open - the Presence of Educational Projects in the Third Mission of the University
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 19, nr 51 (2020) , s. 69-85. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352804
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Jak działa społeczeństwo
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
40 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-1-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168355550
książka
14

Tytuł:
Kultura : to co wyróżnia człowieka
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
38 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-3-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168355554
książka
15

Tytuł:
Ekonomia : jak i czym gospodarujemy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
38 s.: il.
Program badawczy:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-4-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168355556
książka
16

Autor:
Anna Giza , Anna Karwińska
Tytuł:
Rekompozycja? : szkoła wyższa w trakcie i po pandemii
Źródło:
Kultura i Rozwój. - nr 7 (2019) , s. 209-214
Nr:
2168352038
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 84-85
Tryb dostępu:
Nr:
2168343680
varia
18

Tytuł:
Zdalna edukacja uniwersytecka w czasach pandemii : wyzwania i reakcje : komunikat z badań sondażowych
Źródło:
Kultura i Rozwój. - nr 7 (2019) , s. 215-243 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana jako rezultat badań własnych zrealizowanych w ramach dotacji UEK na rozwój potencjału badawczego.
Nr:
2168352284
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Pamięć Kresów - Kresy w pamięci", Gliwice, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Tytuł:
Małe ojczyzny - między pamięcią a mitem : przykład Kresów = Little Homelands - between Memory and Myth : Example of East Borderland
Źródło:
Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / red. Bogusław Tracz - Katowice ; Warszawa ; Gliwice: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum, 2019, s. 11-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8098-662-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340669
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 64
Tryb dostępu:
Nr:
2168343682
varia
21

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o profesorach
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 66-67
Tryb dostępu:
Nr:
2168343678
varia
22

Tytuł:
Kultura i Rozwój
Numer:
nr 7
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351242
redakcja czasopisma/serii
23

Tytuł:
Nasi bezcenni wolontariusze
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 85-86
Tryb dostępu:
Nr:
2168342993
varia
24

Autor:
Anna Giza , Anna Karwińska , Maria Zielińska
Tytuł:
Nowa ustawa, nowa uczelnia : przemyślenia po dwóch latach od przyjęcia konstytucji dla nauki, po roku od przyjęcia statutu i po trzech miesiącach pandemii
Źródło:
Kultura i Rozwój. - nr 7 (2019) , s. 191-208
Nr:
2168352036
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 3 (45) (2018) , s. 26-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology and Department of Public Administration of Kraków University of Economics.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330387
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o wolności
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 87
Tryb dostępu:
Nr:
2168343670
varia
27

Tytuł:
Challenges for socialization in contemporary Poland : the Role of Children's Universities
Źródło:
e-mentor. - nr 4 (2018) , s. 19-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article was created as a part of the statutory research of the Department of Sociology financed from its own resources by the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168332167
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
W stronę miasta "prosperującego" : możliwości i wyzwania = Towards the "Prospering" City : Opportunities and Challenges
Źródło:
Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - t. 19, nr 1 (2018) , s. 101-116. - Tytuł numeru: Kryzys miasta jako wspólnoty? = Urban Community in Crisis? - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327891
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Gotowość modernizacyjna współczesnego społeczeństwa polskiego : wybrane problemy
Źródło:
Społeczeństwa na rozdrożach : Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku / red. Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2017, s. 37-57 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w oparciu o badania sfinasowane ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65182-77-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325001
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow
Źródło:
Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / red. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017, s. 261-278. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology of the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-953-7320-49-2
Nr:
2168315041
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Cultural Heritage and Social Practices of Participation
Źródło:
Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / red. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017, s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology of the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-953-7320-49-2
Nr:
2168315037
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o studentach i studiowaniu
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 60
Tryb dostępu:
Nr:
2168344342
varia
33

Tytuł:
Pojmowanie kultury : specyfika socjologicznego ujęcia
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 61-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319255
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Kulturowe podłoże formowania się kapitału ludzkiego i społecznego
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 337-365 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319267
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Heritage and the Process of Creating the "Tale of the City"
Źródło:
Heritage and the City / red. Robert Kusek, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2017, s. 27-46
Seria:
(The Heritage Forum of Central Europe ; 3)
Program badawczy:
The publication was financed from the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology of the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-63463-63-2
Nr:
2168322473
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Anna Karwińska , Michał Kudłacz , Grzegorz Węcławowicz
Tytuł:
Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza = Dysfunctions and Eufunctions of Urban Sprawl in Poland - Research Perspective
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316407
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Edukacja do kreatywności = Education to Creativity
Źródło:
Konteksty kultury, konteksty edukacji : profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki / red. Monika Gardoń-Preinl, Grzegorz Mania - Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2017, s. 13-32. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-944467-5-8
Nr:
2168323663
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o talentach
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 67
Tryb dostępu:
Nr:
2168344242
varia
39

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 7-11
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319249
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Społeczne przestrzenie miasta w procesach wytwarzania i realizowania wartości = Urban Social Spaces in the Processes of Creation and Realisation of Values
Źródło:
Kultura i Rozwój. - nr 2(3) (2017) , s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach Badań Statutowych Katedry Socjologii UEK finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Nr:
2168322459
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Obszary ryzyka we współczesnych miastach w Polsce = Risk Areas in Modern Cities in Poland
Źródło:
Studia Miejskie. - nr 25 (2017) , s. 9-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318015
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o pomaganiu
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017) , s. 79
Tryb dostępu:
Nr:
2168322537
artykuł nierecenzowany
43

Tytuł:
Kultura a rozwój
Wydanie:
Wyd. 2 zmienione i rozsz.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017
Opis fizyczny:
598, [2] s.: il.; 27 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319233
Zobacz powiązane rozdziały
44

Tytuł:
Przestrzenie pamięci w miastach o trudnej historii : konflikty wokół narracji miejskich = Spaces of Memory in Cities with a Difficult History - Conflicts in Urban Narrations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318603
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o uczeniu się
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 70
Tryb dostępu:
Nr:
2168344148
varia
46

Tytuł:
Miasto jako miejsce spotkań, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego
Źródło:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 197-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
O dzieciach i ich problemach
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr [1] 7(68), s. 72-73
Tryb dostępu:
Nr:
2168343922
varia
48

Tytuł:
Challenges and Problems against Willingness to Dialogue in Contemporary Poland
Źródło:
Society under Construction : Changes and Challenges : Collective Monograph = Suspìlʹstvo u procesì rozbudovi : zmìni ta vikliki : kolektivna monografìâ / red. Larysa Klymanska, Yaryna Turchyn, Viktor Savka - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016, s. 79-92 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology of the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-966-941-000-9
Nr:
2168311381
rozdział w monografii
49

Autor:
Anna Karwińska , Aleksander Böhm , Anna Ostręga
Tytuł:
Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter, 2016
Opis fizyczny:
175 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7790-803-7
Nr:
2168308677
monografia
50

Tytuł:
O dziecku naukowo i praktycznie na sympozjum GAP
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr [1] 7(68), s. 71
Tryb dostępu:
Nr:
2168343920
varia
51

Tytuł:
Miasto jako miejsce spotkań, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego
Źródło:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 197-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Nr:
2168311613
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Współczesne miasto jako obszar problemowy = The Contemporary City as a Problematic Area
Źródło:
Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska = Street Children in Poland : the New Contexts of the Phenomenon / red. Barbara Adamczyk, Krzysztof Biel - Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016, s. 345-363. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Dylematy Resocjalizacji)
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii UEK "Transformacje miejskie: aspekty demograficzne, społeczne, przestrzenne i kulturowe" 066/WE-KS/01/2015/S/5066.
ISBN:
978-83-7614-312-5 ; 978-83-277-1361-2
Nr:
2168311445
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Miejskie przestrzenie pamięci : (re-)(de-)konstruowanie przeszłości
Źródło:
Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią : rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej / red. Patrycja Bałdys, Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Jannetta Charuta-Kojkoł - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016, s. 273-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65155-40-5
Nr:
2168311447
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Social Changes of Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences
Źródło:
Studia Regionalia. - vol. 43/44 (2015) , s. 75-82. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305963
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o miastach
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 4 (65), s. 43
Tryb dostępu:
Nr:
2168347758
varia
56

Tytuł:
Rola miast w procesach przemian społecznych w Polsce = The Role of the Cities in the Processes of Social Change in Poland
Źródło:
Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015, s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych Katedry Socjologii UEK "Transformacje miejskie: aspekty demograficzne, społeczne, przestrzenne i kulturowe" 066/WE-KS/01/2015/S/5066.
ISBN:
978-83-943775-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168300467
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci?
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 82-83
Tryb dostępu:
Nr:
2168344558
varia
58

Tytuł:
O co chodzi z tą własnością?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (64) (2015) , s. 68-69
Tryb dostępu:
Nr:
2168292513
artykuł nierecenzowany
59

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 1 (62), s. [44]
Tryb dostępu:
Nr:
2168344470
varia
60

Tytuł:
Przemiany społeczne współczesnych miast w Polsce i ich przestrzenne konsekwencje = Social Changes in Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161 (2015) , s. 82-90. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297117
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Different Traditions in City Space : a Dialogue or Clash
Źródło:
Alternative Memory - Alternative History : Reconstruction of the Past in the Central and Eastern Europe / red. Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek - Gdynia ; Bielsko-Biała: [Katarzyna Piątek], 2015, s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924718-1-3
Nr:
2168300565
rozdział w monografii
62

Autor:
Agnieszka Brzosko-Sermak , Ewa Cierniak-Szóstak , Anna Karwińska , Anna Pawlina
Tytuł:
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1
Nr:
2168292715
monografia
63

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 84
Tryb dostępu:
Nr:
2168344560
varia
64

Tytuł:
Juniorzy GAP tym razem o... filmie
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2014. - nr 22, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Nr:
2168276133
varia
65

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o prawie
Źródło:
Kurier UEK2014. - nr 1 (58), s. [69]
Tryb dostępu:
Nr:
2168275683
varia
66

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o filmie
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2014. - nr 22, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Prace pomocnicze:
Podczaszy Anna
Nr:
2168276135
varia
67

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o podróżach
Źródło:
Kurier UEK2014. - nr 3 (60), s. 67
Tryb dostępu:
Nr:
2168344036
varia
68

Tytuł:
Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy = Cultural Potential of Society as a Resource of Development
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (27) (2014) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283381
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Miasto sprawiedliwe : idee i możliwości realizowania = Just City : Concepts and Possibilities for Implementation
Źródło:
Prakseologia. - nr 156 (2014) , s. 79-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289313
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Anna Karwińska , Agnieszka Brzosko-Sermak
Tytuł:
Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-646-5
Nr:
2168279173
monografia
71

Tytuł:
Cele społeczne w procesach miejskich przemian : przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie = Social Objectives in the Processes of Urban Change - the Example of Cracow's Prądnik Czerwony District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290557
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 8-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290385
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o rozwoju
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2013. - nr 21, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Prace pomocnicze:
Podczaszy Anna
Nr:
2168276131
varia
74

Tytuł:
Miasto przyjazne rodzinie (przykład Niepołomic) = The Family-Friendly City (an Example of Niepołomice)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 153 (2013) , s. 176-191. - Tytuł numeru: Badania miejskie i regionalne : doświadczenia i perspektywy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295205
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Obszary zagrożeń w Polsce
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Kultura
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 57-80 - Bibliogr.
Seria:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168269052
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o tym , co to znaczy "być Polakiem"
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 3 (55), s. 45
Tryb dostępu:
Nr:
2168344590
varia
78

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 4-7
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290383
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o uczeniu się
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 48
Tryb dostępu:
Nr:
2168281789
varia
80

Tytuł:
Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-28
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168266624
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Źródło:
Zarządzanie Publiczne2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
głos w dyskusji/wywiad
82

Tytuł:
Kim są Polacy
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2013. - nr 20, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Nr:
2168276127
varia
83

Tytuł:
Miasto jako obszar kryzysogenny : możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 29-46
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Kulturowe podłoże formowania się kapitału ludzkiego i społecznego
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 307-325 - Bibliogr.
Seria:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168269144
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 4-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290353
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o muzeum
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 4 (56), s. 69
Tryb dostępu:
Nr:
2168281043
varia
87

Tytuł:
Uwagi wstępne
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 2-4
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290349
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Świat i Polska według juniorów...
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2013. - nr 21, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Nr:
2168276129
varia
89

Tytuł:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
221 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168266620
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o rozwoju
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 5 (57), s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168281895
varia
91

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 13-17 - Bibliogr.
Seria:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168305809
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Kultura a rozwój
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013
Opis fizyczny:
516 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Kultura się Liczy!)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja przygotowana we współpracy z: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Międzynarodowym Centrum Kultury.
ISBN:
978-83-63631-57-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168268986
Zobacz powiązane rozdziały
93

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o pieniądzach
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 2 (47), s. 40
Tryb dostępu:
Nr:
2168344416
varia
94

Autor:
Anna Karwińska , Marta Tymowska-Malec
Tytuł:
[Kurierek UEK : Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie]
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 33
Tryb dostępu:
Nr:
2168275745
artykuł nierecenzowany
95

Tytuł:
Odzyskać miasto : społeczne aspekty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych = Regain the City : Social Aspects of the Revitalisation of Postindustrial Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 894 (2012) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256626
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
268 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287953
Zobacz powiązane rozdziały
97

Tytuł:
Po sąsiedzku... Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (49) (2012) , s. 39-40
Tryb dostępu:
Nr:
2168275143
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
Trudne pytania ciekawe odpowiedzi
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 3 (48), s. 27
Tryb dostępu:
Nr:
2168345340
varia
99

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287959
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Marta Tymowska-Malec , Anna Karwińska
Tytuł:
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy rok zakończony!
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 5 (50), s. 55
Tryb dostępu:
Nr:
2168344240
varia
101

Tytuł:
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami!
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 2 (47), s. 37
Tryb dostępu:
Nr:
2168344400
varia
102

Tytuł:
Trendy rozwojowe kapitału społecznego jako zasobu w procesach modernizacji w Polsce = Development Trends of Social Capital as a Resource in the Processes of Poland's Modernisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 900 (2012) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261526
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Poziom mezospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 116-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288013
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Procesy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302671
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Problemy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 238-253
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302667
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o tym, czy uczciwość się opłaca
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 3 (48), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168346058
varia
107

Tytuł:
Niepołomice jako "miasto dobrze funkcjonujące"
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 45-70
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Poziom makrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302673
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : po co nam statystyka
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 7 (52), s. 22
Tryb dostępu:
Nr:
2168346196
varia
110

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o tym kto jest biedny
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 36
Tryb dostępu:
Nr:
2168275199
artykuł nierecenzowany
111

Tytuł:
Local Cultural Heritage : a Source of Conflicts or Development?
Źródło:
The 1st Heritage Forum of Central Europe / red. Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2012, s. 119-131
ISBN:
978-83-89273-96-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168358536
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Socjologiczne badanie rzeczywistości : możliwości i ograniczenia
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 36-47
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287971
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
113

Autor:
Agnieszka Brzosko-Sermak , Anna Karwińska
Tytuł:
Planowanie przestrzenne w kontekście potrzeb indywidualnych i zbiorowych : przykład Polski = Spatial Planning in the Context of Individual and Collective Requirements in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882 (2012) , s. 57-77. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244752
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Przywódcy i przywództwo
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2012. - nr 19, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Nr:
2168276123
varia
115

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302677
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o przywódcach i przewodzeniu
Źródło:
Gazeta Sympozjalna2012. - nr 19, s. wkładka pomiędzy s. 18-19
Prace pomocnicze:
Podczaszy Anna
Nr:
2168276125
varia
117

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302679
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rozmowy z puszkiem : o reklamach
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 5 (50), s. 54
Tryb dostępu:
Nr:
2168344110
varia
119

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o ekologicznych śladach
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (49) (2012) , s. 42
Tryb dostępu:
Nr:
2168275147
artykuł nierecenzowany
120

Tytuł:
Od poszukiwaczy do ekspertów : Uniwersytet Śląski Dzieci
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 5 (50), s. 51-52
Tryb dostępu:
Nr:
2168344108
varia
121

Autor:
Agnieszka Brzosko-Sermak , Anna Karwińska
Tytuł:
Charakterystyka Niepołomic
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 10-36
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258356
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Social Aspects of Urban Revitalisation : Polish Experience
Źródło:
Foundation for Urban Revitalization and Renewal in Libya - Guidebook : Good Practice Transfer in Scope of Urban Revitalisation and Renewal in Arab Countries, Resulting from Polish Experience of Transformation, the Case of Misrata, Libya / red. Zygmunt Ziobrowski, Janusz Jeżak - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2012, s. 22-45
Program badawczy:
The project was co-financed by the Ministry of Foreign Affairs in Poland within the framework of the program Cooperation in public diplomacy 2012
ISBN:
978-83-89440-52-5
Nr:
2168309259
rozdział w monografii
123

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o społeczeństwie i społecznych istotach
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 1(46), s. 38
Tryb dostępu:
Nr:
2168344750
varia
124

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o tym, kogo lubimy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 40
Fotograf:
Podczaszy Anna
Tryb dostępu:
Nr:
2168275387
artykuł nierecenzowany
125

Tytuł:
Old Age in Contemporary Poland - Social Problems
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 7 (2011) , s. 97-120 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247610
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Uniwersytety dziecięce - budowanie lepszej przyszłości
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1(46) (2011) , s. 35-36
Tryb dostępu:
Nr:
2168344714
artykuł nierecenzowany
127

Tytuł:
Społeczna przestrzeń miasta - sceny i spektakle : przykład Krakowa
Źródło:
Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ] - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011, s. 90-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60959-86-2
Nr:
2168225760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Umagicznianie świata
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (41) (2011) , s. 24-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168344686
artykuł nierecenzowany
129

Tytuł:
Uniwersytety dla dzieci w budowaniu kapitału intelektualnego i społecznego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 37
Tryb dostępu:
Nr:
2168275383
artykuł nierecenzowany
130

Tytuł:
(Nie)atrakcyjni humaniści?
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 5 (44), s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168345270
głos w dyskusji/wywiad
131

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Przestrzeń społeczna miasta w procesach przemian = The Social Urban Space in the Process of Transition
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 223-233. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225914
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Współodpowiedzialność za miasto
Źródło:
Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki / red. Robert Geisler - Opole: Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski, 2011, s. 9-28. - [odczyt: 23.05.2015] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937850-0-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168292217
rozdział w monografii
133

Tytuł:
Nowe przestrzenie społeczne w miastach współczesnych : krakowskie fresh points = The New Social Spaces in Modern Cities : Cracow's "Fresh Points"
Źródło:
Przegląd Socjologiczny. - T. 60/2-3 (2011) , s. 255-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168253850
artykuł w czasopiśmie
134

Autor:
Duško Lukač
Tytuł:
The Relevance of Cultural Factors for Decisions-Making Behaviour : the Case of Cultural Impact on FDI Decisions in Germany and Poland = Znaczenie czynników kulturowych dla zachowań towarzyszących podejmowaniu decyzji : przykłady wpływu kultury na decyzje BIZ w Niemczech i Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Cracow: , 2011
Opis fizyczny:
373 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-196
Nr:
2168272174
doktorat
135

Tytuł:
"Dobre miasto" : w poszukiwaniu właściwej społeczno-przestrzennej formy miasta = "A Good City" : in Search of the Appropriate Socio-spatial Form of the City
Źródło:
Studia Miejskie. - t. 4 (2011) , s. 57-74. - Tytuł numeru: Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168307571
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
The Importance of Cultural Diversity for the Processes of Social Life [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2010
Opis fizyczny:
17 s.: il.
Seria:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 5(6))
Uwagi:
[odczyt: 21.04.2011], Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52449
seria wydawnicza
137

Tytuł:
Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych
Źródło:
Rewitalizacja miast polskich : diagnoza / red. Zygmunt Ziobrowski, Wojciech Jarczewski - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2010, s. 83-93
Seria:
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 8)
ISBN:
978-83-89440-36-5
Nr:
2165273253
rozdział w monografii
138

Tytuł:
Nowa Huta - niechciane dziedzictwo i sposoby jego oswajania
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 87-102. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Problemy społeczne jako zagrożenie dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 7-35
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282929
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Podgórze - od peryferii do dzielnicy "nowych szans"
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 103-117. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218766
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Przemiany Krakowa : Kazimierz, Nowa Huta i Podgórze - trzy warianty transformacji przestrzenno-społecznej
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 118-124. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218768
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Katedra otwarta
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168346710
varia
143

Tytuł:
Modele dyskretnych wyborów w analizie rynku mieszkaniowego w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-149
Nr:
51688
doktorat
144

Tytuł:
Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa : znaczenie gospodarki społecznej = Prerequisites for Satisfactory Performance of Society : the Question of Social Economy
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(1) (2010) , s. 7-25. - [odczyt: 18.01.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168242566
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
244 s.: il. (gł. kolor.); 24 cm
Uwagi:
Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2, Bibliogr.
Nr:
2168218738
Zobacz powiązane rozdziały
146

Tytuł:
Możliwości aktywizacji małych miast poprzez wykorzystanie ich potencjału społeczno-kulturowego : przykłady z Małopolski
Źródło:
Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji / red. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 134-154 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-618-1
Nr:
2166188063
rozdział w monografii
147

Autor:
Krzysztof Frysztacki , Anna Karwińska , Marta Smagacz-Poziemska
Tytuł:
Myśląc o Pawle Rybickim i Jego dziele
Źródło:
Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 7-20
ISBN:
978-83-233-3094-3
Nr:
2168254932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Kazimierz - zmagania z historią i szukanie nowej tożsamości
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 69-86. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego
Redakcja:
Frysztacki Krzysztof
, Smagacz-Poziemska Marta
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
213, [1] s., [1] s. tabl.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-233-3094-3
Nr:
2168254930
Zobacz powiązane rozdziały
150

Tytuł:
Miasto przyjazne - idee i działania praktyczne = Friendly City - Ideas and Reality [dokument elektroniczny]
Źródło:
Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1 / red. Aleksander NOWORÓL - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 31-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN:
978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168295237
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 3-6
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282913
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Społeczno-przestrzenna fragmentaryzacja współczesnego miasta - zagrożenie czy szansa?
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 118-130 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak!
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 32-33
Tryb dostępu:
Nr:
2168346704
varia
154

Tytuł:
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-453-9
Nr:
51383
monografia
155

Tytuł:
Konflikty w przestrzeni społecznej miasta = Conflicts in Urban Social Space
Źródło:
Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym = Social Factors in Spatial Economy and Spatial Planning / red. Ewa Klima - Łódź: Department of Spatial Economy and Spatial Planning, 2009, s. 53-68. - Summ.
Seria:
(Space, Society, Economy ; no 9)
Tryb dostępu:
Nr:
2168247808
rozdział w monografii
156

Tytuł:
Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 4 (29), s. 4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168274851
varia
157

Tytuł:
Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej = Determinants of Urban Governance in a Sociological Perspective
Źródło:
Zarządzanie Publiczne. - nr 2(8) (2009) , s. 63-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168252300
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - jaki będzie w przyszłości? : zaproszenie do dyskusji
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (30) (2009) , s. 50-51
Tryb dostępu:
Nr:
2168275095
artykuł nierecenzowany
159

Tytuł:
Różnorodność społeczno-kulturowa jako wartość w budowaniu kapitałów lokalnych
Źródło:
Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy / red. Urszula Abłażewicz-Górnicka, Kazimierz Krzysztofek, Radosław Oryszczyszyn, Andrzej Sadowski - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009, s. 63-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-210-3
Nr:
2168254860
rozdział w monografii
160

Tytuł:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego : możliwości budowania lokalnego "kapitału kreatywności"
Źródło:
Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja / red. Andrzej Klasik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 10-28 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-564-1
Nr:
2168266354
rozdział w monografii
161

Autor:
Frank Eckardt , Anna Karwińska
Tytuł:
The Organisation of Academic Social Space : Cracow University of Economics and Bauhaus-Universität Weimar
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009) , s. 27-45 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2161898877
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Społeczne konstruowanie problemów społecznych
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2009, s. 31-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1218/1/Magazyn
Nr:
2167679200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
163

Tytuł:
Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej
Adres wydawniczy:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Opis fizyczny:
54 s.: il; 24 cm
Seria:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 6)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168247734
seria wydawnicza
164

Tytuł:
Challenges for the Civil Society : Educating for Democracy in Poland
Źródło:
Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. - t. 19, nr 4 (2008) , s. 53-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166701032
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315379
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Budowanie kapitału społecznego we współczesnej Polsce : czynniki stymulujące i bariery
Źródło:
Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów / red. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2008, s. 111-126 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2578)
ISBN:
978-83-226-1738-0
Nr:
2168253844
rozdział w monografii
167

Tytuł:
Jaki Kraków? Zrównoważony!
Źródło:
Gazeta Sympozjalna. - nr 11 (2008) , s. 14-15
Nr:
2162063794
artykuł nierecenzowany
168

Tytuł:
Przedsiębiorstwo społeczne w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(2) (2008) , s. 62-63 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166074464
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315377
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Social Economy to Deal with Social Exclusion in Poland
Źródło:
Ekonomski horizonti. - 10 (1) (2008) , s. 25-37. - [odczyt: 25.02.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168247738
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Socjologiczne badanie rzeczywistości : możliwości i ograniczenia
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 36-47
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315279
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-68
Nr:
51623
doktorat
173

Tytuł:
Poziom mezospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 116-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315289
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(3) (2008) , s. 6-11 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080839
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315375
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
258 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15445-5
Nr:
51808
monografia
177

Tytuł:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
268 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315275
Zobacz powiązane rozdziały
178

Tytuł:
Gospodarka społeczna a wyzwania rozwojowe Polski współczesnej = Social Economy and Development Challenges in Modern Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 379-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
50689
artykuł w czasopiśmie
179

Tytuł:
Socjologiczne problemy zarządzania miastem we współczesnej Polsce = Sociological Problems of City Management in Modern Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 763 (2008) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50392
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Procesy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315385
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Problemy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 238-253
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315393
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
The Role of Contemporary Media in Creating an Identity for a Post-Socialist City Direct : the Case of Nowa Huta
Źródło:
Media and Urban Space : Understanding, Investigating and Approaching Mediacity / red. Frank Eckardt - Berlin: Frank & Timme, 2008, s. 167-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-86596-142-6
Nr:
2168255048
rozdział w monografii
183

Tytuł:
Społeczna przestrzeń miasta - sceny i spektakle : przykład Krakowa
Źródło:
Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2008, s. 43-64
Sygnatura:
NP-1312/Magazyn
Nr:
2168219476
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
184

Tytuł:
Poziom makrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315383
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
185

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, Polska, od 2007-06-19 do 2007-06-19
Tytuł:
Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia
Źródło:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 212-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922607-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166470427
rozdział w materiałach konferencyjnych
186

Tytuł:
Miejski collage : wariant postsocjalistyczny
Źródło:
Socjologia miasta : nowe dziedziny badań / red. Andrzej Majer - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007, s. 39-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-057-2
Nr:
2168244358
rozdział w monografii
187

Tytuł:
Kapitał społeczny Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Kapitał ludzki w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym / red. Tomasz Sanecki - Kraków: Instytut Kościuszkowski, 2007, s. 8-17. - [odczyt: 14.05.2013] - Bibliogr.
Seria:
(Raport Instytutu Kościuszki ; 4)
Tryb dostępu:
Nr:
2168253876
fragment raportu/sprawozdania
188

Tytuł:
Nowe sceny, nowe spektakle życia społecznego w mieście postsocjalistycznym = New Stages and New Performances of Social Life in the Post-Socialist City
Źródło:
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 199-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-133-3
Nr:
2168255040
rozdział w monografii
189

Tytuł:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
268 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
51959
Zobacz powiązane rozdziały
190

Tytuł:
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51696
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Ta izba twierdzi, że to mężczyźni są dyskryminowani w Polsce
Źródło:
Kurier AE2007. - nr 3 (11), s. 7
Nr:
2168274391
varia
192

Autor:
Cornelia Scott
Tytuł:
The Influence of National Culture on Stock Option Programmes as Motivators : the Case of Managers in Germany
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-54
Nr:
52358
doktorat
193

Tytuł:
Miasta i media
Źródło:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2007, s. 8-37 - Bibliogr.
Program badawczy:
34/KSE/1/2007/S/395
Sygnatura:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168326855
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
"Moja" tożsamość i "moja" przestrzeń : modele do składania
Źródło:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 181-198
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287957
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
196

Tytuł:
Problemy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 238-253
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315061
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Poziom mezospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 116-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2165688711
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
198

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315045
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
199

Tytuł:
Poziom makrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315053
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
200

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315047
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
201

Tytuł:
Społeczna percepcja miasta : magiczne miejsca Krakowa
Źródło:
Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej / red. Marian Malikowski, Sławomir Solecki - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2007, s. 287-301 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60490-34-1
Nr:
2168254470
rozdział w monografii
202

Tytuł:
Procesy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315055
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
203

Tytuł:
Socjologiczne badanie rzeczywistości : możliwości i ograniczenia
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 36-47
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2165687374
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce
Źródło:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 227-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165997395
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
205

Konferencja:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Tytuł:
Problemy rozwoju w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK] - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166015956
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
206

Tytuł:
Kraków and Its Magic Places
Źródło:
Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA - Marburg: Tectum Verlag, 2006, s. 166-172 - Bibliogr.
ISBN:
3-8288-9054-7
Nr:
2168254970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
207

Tytuł:
Kultura miejska - kultura dialogu = Urban Culture - a Culture of Dialogue?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53017
artykuł w czasopiśmie
208

Tytuł:
Wizerunek miasta w socjologicznej perspektywie
Źródło:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]2006, s. 35-69
Program badawczy:
17/KSE/1/2006/S/292
Sygnatura:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2168318029
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Zagrożenia funkcjonowania miasta jako zbiorowości społeczno-przestrzennej : przypadek miasta postsocjalistycznego = Challenges Facing the City Functioning as Social and Spatial Community : Case study of Post-socialist City
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 4 (2006) , s. 61-73 - Bibliogr.
Nr:
51731
artykuł w czasopiśmie
210

Tytuł:
The Transformation of Social Spaces of Kraków
Źródło:
Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA - Marburg: Tectum Verlag, 2006, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
3-8288-9054-7
Nr:
2168254966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics
Redakcja:
Eckardt Frank
Adres wydawniczy:
Marburg: Tectum Verlag, 2006
Opis fizyczny:
264 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
3-8288-9054-7
Nr:
2168254964
Zobacz powiązane rozdziały
212

Tytuł:
Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce = The Posisbilities of Decreasing the Inequality of Developmental Changes of Local Communities in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 9 (2006) , s. 173-189. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2166511318
artykuł w czasopiśmie
213

Tytuł:
Edukacja w szkole wyższej - edukacja do dialogu? : (na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Krakowie) = University Education - Education for Dialog
Źródło:
Transformacje. - nr 1-4 (2006) , s. 217-229. - Summ.
Nr:
2168275755
artykuł w czasopiśmie
214

Tytuł:
Nowa Huta : the Origins and Development of Nowa Huta, or New Foundry
Źródło:
Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA - Marburg: Tectum Verlag, 2006, s. 150-160
ISBN:
3-8288-9054-7
Nr:
2168254968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Transformation of Mentality : Readiness to Commence an Intercultural Dialogue in Poland at the Beginning of the 21st Century
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 139-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218372
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Czwarta rewolucja społeczna w sferze działalności zawodowej : e-praca: postulat czy rzeczywistość? = The Fourth Social Revolution in Work Relations : E-work: Postulate or Reality?
Źródło:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 171-179
ISBN:
83-7464-015-4
Nr:
2166524523
rozdział w monografii
217

Tytuł:
Rola inteligencji w przekształcaniu miast w Polsce w latach 90.
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 109-124
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166537793
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Organisation and Use of Public Space in a Post-Communist Town
Źródło:
Public Spaces and Quality of Life in Cities : EURA Conference in Brno, Czech Republic 23-25 September 2004 : Conference Proceedings / red. Petra Pokludová, Vladimíra Šilhánková - Brno: Technical Univ. Brno, Faculty of Architecture, 2005, s. 39-50 - Bibliogr.
ISBN:
80-214-2644-6
Nr:
2168254912
rozdział w materiałach konferencyjnych
219

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja nt. Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław, Polska, od 2005-06-23 do 2005-06-23
Tytuł:
Perspektywy doskonalenia dydaktyki : dwa punkty widzenia
Źródło:
Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 349-361. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922607-2-4
Tryb dostępu:
Nr:
2166495146
rozdział w materiałach konferencyjnych
220

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji : uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań = Application of Information Technologies in Functioning of Organisation : Universities in the Face of New Challenge
Źródło:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 181-196
ISBN:
83-7464-015-4
Nr:
2166524645
rozdział w monografii
221

Tytuł:
E-praca : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne = E-work : Functional and Dysfunctional Aspects
Źródło:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 263-266
ISBN:
83-7464-015-4
Nr:
2166527318
rozdział w monografii
222

Tytuł:
Edukacja a percepcja ładu gospodarczego = Education and the Perception of Economic Order
Źródło:
Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-260-3
Nr:
2166408652
rozdział w monografii
223

Tytuł:
The Post-socialist City : New Stages, New Spectacles of Urban Life
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 71-85 - Bibliogr.
Nr:
2166408744
artykuł w czasopiśmie
224

Tytuł:
Zagrożenie marginalizacją społeczną w Polsce a tworzenie i przekazywanie kapitału kulturowego = The Threat of Social Marginalization, and the Creation and Passing on of Cultural Heritage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 682 (2005) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52965
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Social Perception of the Post - 1989 Transformations in Poland
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 71-91 - Bibliogr.
Nr:
2166400657
artykuł w czasopiśmie
226

Tytuł:
Z zagadnień funkcjonowania i percepcji miasta historycznego : kreowanie miejsc magicznych w Krakowie jako element waloryzacji przestrzeni miejskiej i jako potencjał dla promocji
Źródło:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2005, s. 29-53 - Bibliogr.
Program badawczy:
33/KSE/1/2005/S/225
Sygnatura:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168317991
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
227

Tytuł:
Między miejscem magicznym a instytucją totalitarną : przestrzeń i kultura domu
Źródło:
Przemiany miasta : wokół socjologii Aleksandra Wallisa / red. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005, s. 168-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-7383-132-0
Nr:
2167955306
rozdział w monografii
228

Tytuł:
Constructing the "City of Mine" within the Globalised Space
Źródło:
Paths of Urban Transformation / red. Frank Eckardt - Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005, s. 219-230 - Bibliogr.
Seria:
(The European City in Transition ; vol. 5)
ISBN:
3-631-52211-8 ; 0-8204-9820-3
Nr:
2168254910
rozdział w monografii
229

Tytuł:
Sfera osobista w przestrzeni miasta : przypadek Krakowa
Źródło:
Wokół socjologii przestrzeni / red. Andrzej Majer, Paweł Starosta - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 103-119 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-730-X
Nr:
2168244394
rozdział w monografii
230

Tytuł:
Polskie społeczeństwo XXI wieku : problemy adaptacji kulturowej
Źródło:
Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok Suwałki - Wigry / red. Janusz Gajda, Jadwiga Izdebska - Suwałki: Wydaw. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, 2004, s. 15-27 - Bibliogr.
ISBN:
83-60018-00-6
Nr:
2168241472
rozdział w materiałach konferencyjnych
231

Tytuł:
Perspektywy edukacji do dialogu = The Prospects of Education for Dialogue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004) , s. 43-58. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220226
artykuł w czasopiśmie
232

Tytuł:
Edukacja w szkole wyższej - edukacja do dialogu?
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2004, s. 61-86
Sygnatura:
NP-833/3/Magazyn
Nr:
2168283169
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
233

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Wyzwania dla Polski XXI wieku a gotowość modernizacyjna społeczeństwa : wybrane problemy = Challenges for Poland of 21st Century Versus Societal Modernisation Readiness : Selected Problems
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 233-254. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168008070
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
234

Tytuł:
Szanse i bariery ograniczania nierówności we współczesnej Polsce : perspektywa mikro- i mezospołeczna = Chances and Barriers of Limiting Inequality in Contemporary Poland : Micro- and Mezosocial Perspective
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004) , s. 89-106. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168235812
artykuł w czasopiśmie
235

Tytuł:
Edukacja do dialogu : szanse i bariery
Źródło:
Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2004, s. 347-361
ISBN:
83-233-1904-9
Nr:
2168222012
rozdział w materiałach konferencyjnych
236

Konferencja:
Konferencja "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej", Kraków, Polska, od 2004-04-22 do 2004-04-22
Tytuł:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
52320
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
237

Tytuł:
Socjologiczne aspekty opieki nad dzieckiem w Polsce okresu transformacji
Źródło:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 191-209 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235647
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
238

Tytuł:
Studenci wobec rzeczywistości rynkowej = Students and the Market-Driven Economy : the Case of Poland
Źródło:
Człowiek a rynek. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, s. 100-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 1)
ISBN:
83-7306-176-2
Nr:
2168254926
rozdział w monografii
239

Tytuł:
Ściąganie jako element studiowania? Komentarz socjologiczny
Źródło:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 9-16
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168219224
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
167, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-157-3
Nr:
2168225226
monografia
241

Tytuł:
Mój Kraków : zindywidualizowana percepcja przestrzeni = My Cracow : an Individualized Perception of Space
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 182-183. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241280
varia
242

Tytuł:
Edukacja do dialogu : raport z badań
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2003, s. 25-63
Sygnatura:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283157
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
243

Tytuł:
Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 69-91 - Bibliogr.
Nr:
2168230644
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2003) , s. 111-115
Nr:
2168253838
recenzja
245

Tytuł:
Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku = Fair Inequality? Women in Society and Economy in Poland at the Beginning of the XXI Century
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (2003) , s. 133-147. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233796
artykuł w czasopiśmie
246

Tytuł:
Social and Spatial Transformations in Polish Cities at the Beginning of 21st Centry
Źródło:
Consumption and the Post-Industrial City / red. Frank Eckardt, Dieter Hassenpflug - Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003, s. 115-126 - Bibliogr.
Seria:
(The European City in Transition ; Bd. 5)
ISBN:
3-631-39469-1 ; 0-8204-5979-8
Nr:
2168254928
rozdział w monografii
247

Tytuł:
Przemiany środowiska kulturowego : zagrożenia i szanse = The Change of Cultural Environment : Opportunities and Threats
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2003
Opis fizyczny:
72, [3] s.; 19 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 497)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-88549-70-7
Nr:
2168254974
książka
248

Tytuł:
Mój Kraków : zindywidualizowana percepcja przestrzeni
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. [1-15]. - [odczyt: 05.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168240942
artykuł w czasopiśmie
249

Tytuł:
Unemployment in Poland : Selected Problems
Źródło:
Der Donauraum. - Vol. 42, iss. 1-2 (2002) , s. 94-112. - Tytuł numeru: Arbeitsmarkt Europa - Bibliogr.
Nr:
2168320277
artykuł w czasopiśmie
250

Tytuł:
Podstawy kształcenia do dialogu : koncepcje i propozycje
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2002, s. 36-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283125
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
251

Tytuł:
Socjologiczne aspekty stymulowania aktywności lokalnej = Sociological Aspects of Stimulation of Local Activity
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 331-348. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245218
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
252

Autor:
Hilary Ingham , Anna Karwińska
Tytuł:
Women and Labor Market Reform in Kraków
Źródło:
Women on the Polish Labor Market / red. Mike Ingham, Hilary Ingham, Henryk Domański - Budapest: Central European University Press, 2001, s. 289-314 - Bibliogr.
ISBN:
963-9241-14-8 ; 963-9241-13-X
Nr:
2168243768
rozdział w monografii
253

Tytuł:
Zasoby kulturowe a funkcjonowanie i rozwój miasta = Cultural Resources and the Functioning and Development of the City
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234786
artykuł w czasopiśmie
254

Tytuł:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234790
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Dawne i nowe wyzwania dla miasta
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 101-113 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
256

Tytuł:
Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 9-19
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241252
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
257

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 3-6
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240332
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
258

Tytuł:
Proces dydaktyczny jako proces społeczny
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 28-33
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241262
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
259

Tytuł:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 2000
Opis fizyczny:
272 s., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240212
Zobacz powiązane rozdziały
260

Tytuł:
'Us' and 'Them' : Youth Attitudes towards Ethnicity in Poland
Źródło:
Ethnicity and Nationalism in East Central Europe and the Balkans / red. Thanasis D. Sfikas, Christopher Williams - Aldershot: Brookfield, VT : Ashgate, 1999, s. 125-144
ISBN:
978-1-85521-913-7
Nr:
2168326221
rozdział w monografii
261

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Opis fizyczny:
336 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monografia
262

Tytuł:
Education for the Dialogue : Poland in Transition
Źródło:
Innovative Approaches to Intercultural Education / red. Kirsti Häkkinen - [Jyväskylä]: University of Jyväskylä, Continuing Education Centre, 1999, s. 170-177
Seria:
(Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisu ; 10)
ISBN:
951-39-0625-6
Nr:
2168254978
rozdział w materiałach konferencyjnych
263

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe Polonii brazylijskiej : komentarz socjologiczny = Cultural Heritage of the Polish Community in Brazil : a Sociological Commentary
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1998. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 103-106. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333579
varia
264

Autor:
Hilary Ingham , Anna Karwińska
Tytuł:
For Better or for Worse? : Women and Labour Market Reform in Kraków
Adres wydawniczy:
Salford: European Studies Research Institute University of Salford, 1998
Opis fizyczny:
65 k.; 21 cm.
Seria:
(Working Papers in Policy Studies - University of Salford ; no 20)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
1901471446
Nr:
2168254980
monografia
265

Tytuł:
Problemy rozwoju Krakowa do roku 2000 : dziedzictwo przeszłości : obawy i nadzieje na przyszłość
Źródło:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 167-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240688
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
266

Tytuł:
Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego = Social Values and Needs and Changes in the Urban Environment
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
201 s.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 136)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-85-2
Nr:
2168239856
monografia
267

Konferencja:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Tytuł:
Społeczna percepcja prywatyzacji w Polsce lat dziewięćdziesiątych
Źródło:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 92-105
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230962
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
268

Tytuł:
Etos nauczyciela akademickiego : komentarz socjologiczny
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 18-20
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238528
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
269

Autor:
Mike Ingham , Hilary Ingham , Anna Karwińska , Grzegorz Węcławowicz
Tytuł:
Women in the Polish Labour Market : Is Transition a Threat?
Źródło:
Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / red. Martin J. Bull, Mike Ingham - Houndmills; New York: Macmillan Press; St. Martin's Press, 1998, s. 136-162 - Bibliogr.
ISBN:
0-333-68281-5 ; 0-312-17732-1
Nr:
2168241268
rozdział w monografii
270

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Opis fizyczny:
336 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monografia
271

Autor:
Hilary C. Ingham , Mike Ingham , Anna Karwińska
Tytuł:
Females in the Polish Labour Market : Fact and Perception
Adres wydawniczy:
Salford: European Studies Research Institute University of Salford, 1997
Opis fizyczny:
35 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Working Papers in Policy Studies - University of Salford ; no. 15)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-1-901471-96-0 ; 1-901471-96-9
Nr:
2168345366
książka
272

Tytuł:
EDUCO - pierwszy rok działalności
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1995. - nr 4(35), s. 14-16
Nr:
2168241962
fragment raportu/sprawozdania
273

Autor:
Richard Joanisse , Jacqueline Johnson , Anna Karwińska
Tytuł:
This is My Country : (a Comparative Discussion of Children's Views of Political Culture) = To jest mój kraj : (analiza porównawcza wyobrażeń dzieci w sferze kultury politycznej)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240196
artykuł w czasopiśmie
274

Tytuł:
The Woman of the 1990s : an Old Style Matron? : a Pussy-cat? : a Businesswoman ?
Adres wydawniczy:
Salford: European Studies Research Institute University of Salford, 1995
Opis fizyczny:
23 k.; 30 cm
Seria:
(Working Papers in Policy Studies - University of Salford ; no 8)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168241174
książka
275

Tytuł:
Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 74-83
Nr:
2168240550
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
276

Tytuł:
Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce = The Perception of the Landscape of the City and of the Housing Estate in Poland
Źródło:
O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" = On the Perception of the Environment / red. Janusz Bogdanowski - Dziekanów Leśny [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 1994, s. 125-147. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" ; 9)
ISBN:
83-900357-5-8
Nr:
2168254976
rozdział w monografii
277

Tytuł:
Przemiany społecznego statusu pracy
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 93-97
Nr:
2168240554
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
278

Tytuł:
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach : streszczenie wyników ankiety
Źródło:
Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994, s. 11-16
Nr:
2168253872
rozdział w materiałach konferencyjnych
279

Tytuł:
Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 84-92
Nr:
2168240552
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
280

Tytuł:
Postawy - socjologiczny punkt widzenia
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 42-46
Nr:
2168240538
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
281

Tytuł:
Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 47-56
Nr:
2168240542
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
282

Tytuł:
Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 63-73
Nr:
2168240548
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
283

Tytuł:
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach
Źródło:
Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994, s. 39-66
Nr:
2168253874
rozdział w materiałach konferencyjnych
284

Tytuł:
Europejski Miesiąc Kultury w opiniach społecznych = People's Opinions on the Month of European Culture
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227274
varia
285

Tytuł:
Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 57-62
Nr:
2168240544
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
286

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1994
Opis fizyczny:
311, [1] s.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monografia
287

Tytuł:
Socjologiczne i ekonomiczne aspekty Europejskiego Miesiąca Kultury
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
23 s.; 24 cm
Seria:
(Rector's Lectures ; no 16)
Nr:
2168253866
książka
288

Tytuł:
Kilka uwag o związkach ideologii z nauką = Some Remarks on the Relationship between Ideology and Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 85-88. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244522
artykuł w czasopiśmie
289

Tytuł:
Challenges for Poland of the '90s : the Sociological Comment
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 45-55 - Bibliogr.
Seria:
(Seminar Papers ; no. 12)
Nr:
2168336425
rozdział w materiałach konferencyjnych
290

Tytuł:
Usprawnianie działań zbiorowych
Adres wydawniczy:
Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
308 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168241170
monografia
291

Tytuł:
Socjologiczne badania nad kulturą : kilka refleksji socjologicznych = Sociological Studies on Culture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 17-24. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244500
artykuł w czasopiśmie
292

Tytuł:
Terytorialne postaci życia zbiorowego
Źródło:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 46-57
Nr:
2168241214
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
293

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1992
Opis fizyczny:
311, [1] s.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monografia
294

Tytuł:
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 49-67. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244398
artykuł w czasopiśmie
295

Tytuł:
Ład kulturowy społeczności lokalnych
Źródło:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 173-318
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242630
rozdział w książce
Zobacz opis całości
296

Tytuł:
Wprowadzenie w problematykę badań
Źródło:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 11-20
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242624
rozdział w książce
Zobacz opis całości
297

Tytuł:
Współczesne wielkomiejskie zespoły mieszkaniowe : próba rekompozycji społecznej = Contemporary Housing Complexes of Large Towns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 83-96. - Rez., summ.
Nr:
2168244468
artykuł w czasopiśmie
298

Tytuł:
Dziedzictwo historyczne w środowisku miejskim = Historical Heritage in Cities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 89-100. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244406
artykuł w czasopiśmie
299

Tytuł:
Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego)
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990
Opis fizyczny:
74, [2] s.; 19 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 437)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-03576-6
Nr:
2168241148
książka
300

Tytuł:
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 99-116. - Rez., summ.
Nr:
2168244322
artykuł w czasopiśmie
301

Tytuł:
Przesłanki kształtowania się społeczności w wielkomiejskich zespołach mieszkaniowych = Premises of Community formation in Big City Housing Complexes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 79-97. - Rez., summ.
Nr:
2168244320
artykuł w czasopiśmie
302

Tytuł:
Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej = The Hazard for the Common Cultural Heritage in the Conditions of the Contemporary Technical Civilisation
Źródło:
Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989, s. 95-105. - Rez., summ.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 958)
ISBN:
83-226-0212-X
Nr:
2168254972
rozdział w monografii
303

Tytuł:
W poszukiwaniu modelu rehabilitacji = Searching for the Model of Rehabilitation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 57-75. - Rez., summ.
Nr:
2168244142
artykuł w czasopiśmie
304

Tytuł:
Typy działań socjotechnicznych w organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
155 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168241172
skrypt
305

Tytuł:
Tehnika u odnosu na čovekov rad
Źródło:
Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu (1987) , s. 281-292 - Bibliogr.
Nr:
2168255076
artykuł w czasopiśmie
306

Tytuł:
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej = Marginal Situations in the Sociological Perspective
Źródło:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 4 (1987) , s. 149-165. - Rez., summ.
Seria:
(Prace z Nauk Społecznych ; 18)
Nr:
2168254994
artykuł w czasopiśmie
307

Tytuł:
Przestrzeń miejska w doświadczeniach jednostki : (wybrane problemy) = Urban Space in the Experience of an Individual
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 125-139. - Rez., summ.
Nr:
2168243492
artykuł w czasopiśmie
308

Tytuł:
Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży
Źródło:
Pokolenia. - nr 10 (1986) , s. 46-56
Nr:
2168254986
artykuł w czasopiśmie
309

Tytuł:
Rodzina w społeczeństwie
Źródło:
Odra. - 2 (1986) , s. 13-17
Nr:
2168241128
artykuł w czasopiśmie
310

Tytuł:
Zadowolić wszystkich w Zakopanem
Źródło:
Życie Literackie. - R. 33, nr 36 (1798) (1986) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168241956
artykuł w czasopiśmie
311

Tytuł:
Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy = Sociotechnique of Shaping Attitudes Towards Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 23-46. - Rez., summ.
Nr:
2168243426
artykuł w czasopiśmie
312

Tytuł:
Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym
Źródło:
Odra. - 10 (1985) , s. 7-11
Nr:
2168241130
artykuł w czasopiśmie
313

Tytuł:
Przestrzeń społeczna Krakowa w perspektywie rozwoju miasta = Social Space in Future Kraków's Expansion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984) , s. 49-58. - Rez., summ.
Nr:
2168243342
artykuł w czasopiśmie
314

Tytuł:
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej = Science Ingeration in the Work in the Macro-, Meso-, and Microsocial Perspective
Źródło:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 1 (1984) , s. 49-68. - Rez., summ.
Seria:
(Prace z Nauk Społecznych ; 14)
Nr:
2168254990
artykuł w czasopiśmie
315

Tytuł:
Socjologia pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240074
skrypt
316

Tytuł:
Potrzeby uczestnictwa w kulturze a inne potrzeby konsumpcyjne = Needs Connected with Participation In Culture Ye Other Consumer Weeds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229448
artykuł w czasopiśmie
317

Tytuł:
Społeczny status pracy
Źródło:
Odra. - 6 (1983) , s. 5-10
Nr:
2168241124
artykuł w czasopiśmie
318

Tytuł:
Wartości społeczne a system płac : (szkic do problemu) = Social Value and the System of Payment
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982) , s. 21-30
Nr:
2168230656
artykuł w czasopiśmie
319

Tytuł:
Mieszkańcy Krakowa w świetle swoich potrzeb = Krakow's Inhabitants in the light of Their Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982) , s. 91-101. - Rez., summ.
Nr:
2168243260
artykuł w czasopiśmie
320

Tytuł:
Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb = Technique in Fulfilment of Human Needs
Źródło:
Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982, s. 54-64. - Rez., summ.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 499)
Nr:
2168255000
rozdział w monografii
321

Tytuł:
Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne = Technique as the Element of Culture : Sociological Approach
Źródło:
Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982, s. 45-53. - Rez., summ.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 499)
Nr:
2168254998
rozdział w monografii
322

Tytuł:
System płac a system wartości (wybrane problemy) = System of Pay Vs System of Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982) , s. 43-62. - Rez., summ.
Nr:
2168243252
artykuł w czasopiśmie
323

Tytuł:
Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu)
Źródło:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 89-107
Nr:
2168227422
rozdział w monografii
324

Tytuł:
Egalitaryzm pilnie poszukiwany
Źródło:
Życie Literackie. - R. 31, nr 25 (1534) (1981) , s. 1, 15
Tryb dostępu:
Nr:
2168241952
artykuł w czasopiśmie
325

Tytuł:
Socjologiczne podstawy badań nad jakością
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 101-107
Nr:
2168255066
rozdział w materiałach konferencyjnych
326

Tytuł:
Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia
Źródło:
Życie Literackie. - R. 31, nr 48 (1557) (1981) , s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168241954
artykuł w czasopiśmie
327

Tytuł:
Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans
Źródło:
Argumenty. - nr 36 (1980) , s. 5, 14
Nr:
2168307729
artykuł nierecenzowany
328

Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne a aktywność kulturalna = Consumer Needs vs Cultural Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979) , s. 99-116. - Rez., summ.
Nr:
2168243158
artykuł w czasopiśmie
329

Autor:
Tytuł:
Rozwój potrzeb społecznych i wymogów ochrony środowiska a kształtowanie modelu konsumpcji
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 83-87 - Bibliogr.
Nr:
2168253906
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
330

Autor:
Tytuł:
Co dla kogo najpilniejsze?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 9 (1977) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168241156
artykuł w czasopiśmie
331

Autor:
Tytuł:
Aktywne uczestniczenie w kulturze : zachowania i postawy = Active Participation in Culture : Behaviour and Attitudes
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 4 (1976) , s. 25-36. - Streszcz., summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168241134
artykuł w czasopiśmie
332

Autor:
Tytuł:
Postawy Krakowian wobec młodzieży i młodzieży wobec rodziców
Źródło:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 54-63
Nr:
2168254018
rozdział w materiałach konferencyjnych
333

Tytuł:
Kraków i jego goście
Źródło:
Magazyn Kulturalny. - 2 (1972) , s. 2-5
Nr:
2168241976
artykuł w czasopiśmie
334

Autor:
Jerzy Hausner , Maria Malatyńska , Anna Rabijasz , Marta Wyka
Tytuł:
Krakowskie środowiska twórcze
Źródło:
Magazyn Kulturalny. - 3 (1972) , s. 4-10
Nr:
2168241982
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
47/KSoc/1/2012/S/047
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290345
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
035/WE-KS/01/2013/S/3035
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290377
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
145/KSoc/1/2011/S/624
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258352
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
100[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KSoc/1/2009/S/522
Sygnatura:
NP-1218/2/Magazyn
Nr:
2168228274
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2010
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
79/KSoc/1/2010/S/577
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282881
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
76, [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KSoc/1/2008/S/467
Sygnatura:
NP-1218/1/Magazyn
Nr:
2167677184
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007
Opis fizyczny:
43, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KSocj/1/07/S/399
Sygnatura:
NP-1166/Magazyn
Nr:
2168278125
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
69 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KSoc/1/2006/S/294
Sygnatura:
NP-1121/Magazyn
Nr:
2168220720
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KSoc/1/2005/S/229
Sygnatura:
NP-1051/Magazyn
Nr:
2168266802
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Społeczny wymiar gospodarowania
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KSocj/1/S/145
Sygnatura:
NP-1007/Magazyn
Nr:
2168267058
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Formy uczestnictwa w kulturze artystycznej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
38/KSocj/2003/1/S
Sygnatura:
NP-896/Magazyn
Nr:
2168267130
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Społeczna przestrzeń Krakowa w procesie transformacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
54, [9] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
102/KSocj/1/2002/S
Sygnatura:
NP-834/Magazyn
Nr:
2168267154
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Determinanty i perspektywy edukacji do dialogu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Opis fizyczny:
[41] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
90/K.Socj/2/2001/S
Sygnatura:
NP-734/Magazyn
Nr:
2168267160
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
17 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
40/KSocj/2/98/S
Sygnatura:
NP-570/Magazyn
Nr:
2168283015
naukowo-badawcze
1
Kapitał naukowy jako zasób modernizacyjny: Jak rozwinąć potencjał uczniów małych miast? = Science Capital as a Resource of Modernisation : the Potential of Small-town Students / Ilona Iłowiecka-Tańska, Anna KARWIŃSKA, Małgorzata Łukianow // Przegląd Socjologiczny. - T. 71, nr 1 (2022), s. 153-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1706/1527. - ISSN 0033-2356
2
Wyzwania przyszłości : nowe społeczeństwo - nowa edukacja / Anna KARWIŃSKA // W: Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022. - S. 34-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-53-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf
3
This is America : Using Children's Drawings to Discern their Understanding of National Identity / Jacqueline Johnson, Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Polish Sociological Review. - nr 1 (217) (2022), s. 45-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://polish-sociological-review.eu/This-is-America-Using-Children-s-Drawings-nto-Discern-their-Understanding-of-National,147552,0,2.html. - ISSN 1231-1413
4
Nie psujcie nam świata (projekt międzypokoleniowy) / Anna KARWIŃSKA // Open Eyes Magazine = Magazyn Otwartych Oczu. - nr 6 (2021), s. 84-86. - Pełny tekst: https://issuu.com/openeyeseconomy/docs/oees_2021_oem_6_www. - ISSN 2544-1213
5
Suburbanizacja miast wojewódzkich w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze ich obszarów funkcjonalnych / Konrad Sarzyński ; . - Kraków : , 2021. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Anna KARWIŃSKA ; Promotor pomocniczy: Michał KUDŁACZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003559
6
The Specificity of Urban Sprawl in Poland : the Spatial, Social, and Economic Perspectives / Michał KUDŁACZ, Anna KARWIŃSKA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (55) (2021), s. 50-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zarzadzaniepubliczne.pl/index.php/zpub/article/view/623. - ISSN 1898-3529
7
Rozmowy z Puszkiem : o tym jak jesteśmy zdolni / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 60-61. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/60. - ISSN 1689-7757
8
Rozmowy z Puszkiem : o pandemii / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 68-69. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/68. - ISSN 1689-7757
9
Między zagrożeniem a nadzieją : polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów / Anna KARWIŃSKA, Michał KUDŁACZ, Konrad Sarzyński. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Zarządzanie - C. H. Beck. - ISBN 978-83-8198-580-2 ; 978-83-8198-581-9
10
Świat się zmienia / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 26 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-5-6. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_5.pdf
11
Człowiek wśród innych ludzi / Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 32 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-2-5. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_2.pdf
12
Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni = Eyes Wide Open - the Presence of Educational Projects in the Third Mission of the University / Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020), s. 69-85. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1978/2014. - ISSN 1643-9171
13
Jak działa społeczeństwo / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 40 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-1-8. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_1.pdf
14
Kultura : to co wyróżnia człowieka / Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 38 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-3-2. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_3.pdf
15
Ekonomia : jak i czym gospodarujemy / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 38 s. : il. - ISBN 978-83-959463-4-9. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_4.pdf
16
Rekompozycja? : szkoła wyższa w trakcie i po pandemii / Anna Giza, Anna KARWIŃSKA // Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA. - nr 7 (2019), s. 209-214. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR2019-07-12.pdf. - ISSN 2450-212X
17
Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 84-85. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/84
18
Zdalna edukacja uniwersytecka w czasach pandemii : wyzwania i reakcje : komunikat z badań sondażowych / Ann KARWIŃSKA, Marcin KARWIŃSKI // Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA. - nr 7 (2019), s. 215-243. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR2019-07-13.pdf. - ISSN 2450-212X
19
Małe ojczyzny - między pamięcią a mitem : przykład Kresów = Little Homelands - between Memory and Myth : Example of East Borderland / Anna KARWIŃSKA // W: Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / red. Bogusław Tracz. - Katowice ; Warszawa ; Gliwice: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum, 2019. - S. 11-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8098-662-6. - Spis treści: https://ipn.gov.pl/download/81/91201/programKRESY20171.pdfWstęp:
20
Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 64. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/64. - ISSN 1689-7757
21
Rozmowy z Puszkiem : o profesorach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 66-67. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/66
22
Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 7. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl. - ISSN 2450-212X
23
Nasi bezcenni wolontariusze / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 85-86. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/85
24
Nowa ustawa, nowa uczelnia : przemyślenia po dwóch latach od przyjęcia konstytucji dla nauki, po roku od przyjęcia statutu i po trzech miesiącach pandemii / Anna Giza, Anna KARWIŃSKA, Maria Zielińska // Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA. - nr 7 (2019), s. 191-208. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR2019-07-11.pdf. - ISSN 2450-212X
25
The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies / Anna KARWIŃSKA, Aleksander Böhm, Michał KUDŁACZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (45) (2018), s. 26-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/478. - ISSN 1898-3529
26
Rozmowy z Puszkiem : o wolności / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 87. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/87. - ISSN 1689-7757
27
Challenges for socialization in contemporary Poland : the Role of Children's Universities / Anna KARWIŃSKA // e-mentor. - nr 4 (2018), s. 19-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1372. - ISSN 1731-6758
28
W stronę miasta "prosperującego" : możliwości i wyzwania = Towards the "Prospering" City : Opportunities and Challenges / Anna KARWIŃSKA // Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - t. 19, nr 1 (2018), s. 101-116. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys miasta jako wspólnoty? = Urban Community in Crisis?. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://maes-online.com/resources/html/article/details?id=174702. - ISSN 2084-2937
29
Gotowość modernizacyjna współczesnego społeczeństwa polskiego : wybrane problemy / Anna KARWIŃSKA // W: Społeczeństwa na rozdrożach : Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku / red. nauk. Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek. - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2017. - S. 37-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-77-7
30
Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow / Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL // W: Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / eds. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac. - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017. - S. 261-278. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7320-49-2
31
Cultural Heritage and Social Practices of Participation / Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL // W: Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / eds. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac. - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017. - S. 67-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7320-49-2
32
Rozmowy z Puszkiem : o studentach i studiowaniu / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 60. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/60. - ISSN 1689-7757
33
Pojmowanie kultury : specyfika socjologicznego ujęcia / Anna KARWIŃSKA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 61-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
34
Kulturowe podłoże formowania się kapitału ludzkiego i społecznego / Anna KARWIŃSKA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 337-365. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
35
Heritage and the Process of Creating the "Tale of the City" / Anna KARWIŃSKA // W: Heritage and the City / ed. Robert Kusek, Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2017. - (The Heritage Forum of Central Europe ; 3). - S. 27-46. - ISBN 978-83-63463-63-2
36
Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza = Dysfunctions and Eufunctions of Urban Sprawl in Poland - Research Perspective / Anna KARWIŃSKA, Michał KUDŁACZ, Grzegorz Węcławowicz // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 94-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103107/PDF/10_Karwinska__.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
37
Edukacja do kreatywności = Education to Creativity / Anna KARWIŃSKA // W: Konteksty kultury, konteksty edukacji : profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki / red. nauk. Monika Gardoń-Preinl, Grzegorz Mania. - Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2017. - S. 13-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944467-5-8
38
Rozmowy z Puszkiem : o talentach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 67. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
39
Wstęp / Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 7-11. - ISBN 978-83-63391-37-9
40
Społeczne przestrzenie miasta w procesach wytwarzania i realizowania wartości = Urban Social Spaces in the Processes of Creation and Realisation of Values / Anna KARWIŃSKA // Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy HAUSNER. - nr 2(3) (2017), s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-03/KiR_2017_2-02.pdf. - ISSN 2450-212X
41
Obszary ryzyka we współczesnych miastach w Polsce = Risk Areas in Modern Cities in Poland / Anna KARWIŃSKA, Michał KUDŁACZ // Studia Miejskie. - nr 25 (2017), s. 9-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/09/S_Miejskie_25_2017-Karwinska.pdf. - ISSN 2082-4793
42
Rozmowy z Puszkiem : o pomaganiu / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 79. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
43
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - 598, [2] s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-37-9
44
Przestrzenie pamięci w miastach o trudnej historii : konflikty wokół narracji miejskich = Spaces of Memory in Cities with a Difficult History - Conflicts in Urban Narrations / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1273/961. - ISSN 1898-6447
45
Rozmowy z Puszkiem : o uczeniu się / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 70. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/70. - ISSN 1689-7757
46
Miasto jako miejsce spotkań, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego / Anna KARWIŃSKA // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - S. 197-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
47
O dzieciach i ich problemach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 72-73. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
48
Challenges and Problems against Willingness to Dialogue in Contemporary Poland / Anna KARWIŃSKA // W: Society under Construction : Changes and Challenges : Collective Monograph = Suspìlʹstvo u procesì rozbudovi : zmìni ta vikliki : kolektivna monografìâ / ed. Larysa Klymanska, Yaryna Turchyn, Viktor Savka. - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. - S. 79-92. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-000-9
49
Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta [Dokument elektroniczny] / Anna KARWIŃSKA, Aleksander Böhm, Anna Ostręga. - Warszawa : Texter, 2016. - 175 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-803-7
50
O dziecku naukowo i praktycznie na sympozjum GAP / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 71. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
51
Miasto jako miejsce spotkań, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego / Anna KARWIŃSKA // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 197-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
52
Współczesne miasto jako obszar problemowy = The Contemporary City as a Problematic Area / Anna KARWIŃSKA // W: Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska = Street Children in Poland : the New Contexts of the Phenomenon / red. Barbara Adamczyk, Krzysztof Biel. - Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. - (Dylematy Resocjalizacji). - S. 345-363. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-312-5 ; 978-83-277-1361-2
53
Miejskie przestrzenie pamięci : (re-)(de-)konstruowanie przeszłości / Anna KARWIŃSKA // W: Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią : rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej / red. Patrycja Bałdys, Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Jannetta Charuta-Kojkoł. - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. - S. 273-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65155-40-5
54
Social Changes of Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences / Anna KARWIŃSKA // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 75-82. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
55
Rozmowy z Puszkiem : o miastach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web/43. - ISSN 1689-7757
56
Rola miast w procesach przemian społecznych w Polsce = The Role of the Cities in the Processes of Social Change in Poland / Anna KARWIŃSKA // W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. nauk. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - S. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943775-7-1. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9267/spoleczne_i_ekonomiczne_aspekty_urbanizacji_i_metropolizacji.pdf?sequence=1&isAllowed=y
57
Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci? / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 82-83. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/82. - ISSN 1689-7757
58
O co chodzi z tą własnością? / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 68-69. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
59
Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (62) (2015), s. [44]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety/44. - ISSN 1689-7757
60
Przemiany społeczne współczesnych miast w Polsce i ich przestrzenne konsekwencje = Social Changes in Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences / Anna KARWIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 82-90. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112198/edition/97465/content. - ISSN 0079-3507
61
Different Traditions in City Space : a Dialogue or Clash / Anna KARWIŃSKA // W: Alternative Memory - Alternative History : Reconstruction of the Past in the Central and Eastern Europe / eds. Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek. - Gdynia ; Bielsko-Biała: [Katarzyna Piątek], 2015. - S. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924718-1-3
62
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych / red. Anna KARWIŃSKA ; [aut. Agnieszka Brzosko-Sermak, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Anna PAWLINA]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1
63
Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 84. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/84. - ISSN 1689-7757
64
Juniorzy GAP tym razem o... filmie / Anna KARWIŃSKA // Gazeta Sympozjalna. - nr 22 (2014), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
65
Rozmowy z Puszkiem : o prawie / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. [69]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
66
Rozmowy z Puszkiem : o filmie / Anna KARWIŃSKA ; rys. Anna Podczaszy // Gazeta Sympozjalna. - nr 22 (2014), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
67
Rozmowy z Puszkiem : o podróżach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 67. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/67. - ISSN 1689-7757
68
Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy = Cultural Potential of Society as a Resource of Development / Anna KARWIŃSKA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (27) (2014), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP27/zp27-01.pdf. - ISSN 1898-3529
69
Miasto sprawiedliwe : idee i możliwości realizowania = Just City : Concepts and Possibilities for Implementation / Anna KARWIŃSKA // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 79-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=81&view=Fit. - ISSN 0079-4872
70
Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju / Anna KARWIŃSKA, Agnieszka Brzosko-Sermak ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-646-5
71
Cele społeczne w procesach miejskich przemian : przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie = Social Objectives in the Processes of Urban Change - the Example of Cracow's Prądnik Czerwony District / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/583. - ISSN 1898-6447
72
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 8-44. - Bibliogr.
73
Rozmowy z Puszkiem : o rozwoju / Anna KARWIŃSKA ; rys. Anna Podczaszy // Gazeta Sympozjalna. - nr 21 (2013), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
74
Miasto przyjazne rodzinie (przykład Niepołomic) = The Family-Friendly City (an Example of Niepołomice) / Anna KARWIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 153 (2013), s. 176-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania miejskie i regionalne : doświadczenia i perspektywy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112013/edition/97280/content. - ISSN 0079-3507
75
Obszary zagrożeń w Polsce / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 97-111. - ISBN 978-83-62511-32-7
76
Kultura / Anna KARWIŃSKA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 57-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=58=Fit
77
Rozmowy z Puszkiem : o tym , co to znaczy "być Polakiem" / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/45. - ISSN 1689-7757
78
Wprowadzenie / Anna KARWIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 4-7
79
Rozmowy z Puszkiem : o uczeniu się / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 48. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
80
Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa / Anna KARWIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 13-28. - ISBN 978-83-62511-32-7
81
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR // Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
82
Kim są Polacy / Anna KARWIŃSKA // Gazeta Sympozjalna. - nr 20 (2013), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
83
Miasto jako obszar kryzysogenny : możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom / Anna KARWIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 29-46. - ISBN 978-83-62511-32-7
84
Kulturowe podłoże formowania się kapitału ludzkiego i społecznego / Anna KARWIŃSKA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 307-325. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=308=Fit
85
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 4-29. - Bibliogr.
86
Rozmowy z Puszkiem : o muzeum / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 69. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
87
Uwagi wstępne / Anna KARWIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 2-4
88
Świat i Polska według juniorów... / Anna KARWIŃSKA // Gazeta Sympozjalna. - nr 21 (2013), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
89
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-32-7
90
Rozmowy z Puszkiem : o rozwoju / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
91
Wstęp / Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 13-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=22=Fit
92
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - 516 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Kultura się Liczy!). - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf
93
Rozmowy z Puszkiem : o pieniądzach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 40. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
94
[Kurierek UEK : Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] / Anna KARWIŃSKA, Marta Tymowska-Malec // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 33. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
95
Odzyskać miasto : społeczne aspekty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych = Regain the City : Social Aspects of the Revitalisation of Postindustrial Areas / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
96
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 268 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14872-0
97
Po sąsiedzku... Małopolski Uniwersytet dla Dzieci / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 39-40. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
98
Trudne pytania ciekawe odpowiedzi / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
99
Wprowadzenie / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 9-14. - ISBN 978-83-01-14872-0
100
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy rok zakończony! / Marta Tymowksa-Malec, Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 55. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
101
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami! / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
102
Trendy rozwojowe kapitału społecznego jako zasobu w procesach modernizacji w Polsce = Development Trends of Social Capital as a Resource in the Processes of Poland's Modernisation / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 900 (2012), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
103
Poziom mezospołeczny / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 116-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14872-0
104
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
105
Problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 238-253. - ISBN 978-83-01-14872-0
106
Rozmowy z Puszkiem : o tym, czy uczciwość się opłaca / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 30. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
107
Niepołomice jako "miasto dobrze funkcjonujące" / Anna KARWIŃSKA, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 45-70
108
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA . - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
109
Rozmowy z Puszkiem : po co nam statystyka / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 22. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
110
Rozmowy z Puszkiem : o tym kto jest biedny / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 36. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
111
Local Cultural Heritage : a Source of Conflicts or Development? / Anna KARWIŃSKA // W: The 1st Heritage Forum of Central Europe / ed. Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2012. - S. 119-131. - ISBN 978-83-89273-96-3. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/the-1st-heritage-forum-of-central-europe,Mzk2MzkzODU/4/#info:metadata
112
Socjologiczne badanie rzeczywistości : możliwości i ograniczenia / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 36-47. - ISBN 978-83-01-14872-0
113
Planowanie przestrzenne w kontekście potrzeb indywidualnych i zbiorowych : przykład Polski = Spatial Planning in the Context of Individual and Collective Requirements in Poland / Agnieszka Brzosko-Sermak, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 57-77. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
114
Przywódcy i przywództwo / Anna KARWIŃSKA // Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
115
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
116
Rozmowy z Puszkiem : o przywódcach i przewodzeniu / Anna KARWIŃSKA ; rys. Anna Podczaszy // Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012), s. wkładka pomiędzy s. 18-19
117
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
118
Rozmowy z puszkiem : o reklamach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 54. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
119
Rozmowy z Puszkiem : o ekologicznych śladach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
120
Od poszukiwaczy do ekspertów : Uniwersytet Śląski Dzieci / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 51-52. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
121
Charakterystyka Niepołomic / Agnieszka Brzosko-Sermak, Anna KARWIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 10-36
122
Social Aspects of Urban Revitalisation : Polish Experience / Anna KARWIŃSKA // W: Foundation for Urban Revitalization and Renewal in Libya - Guidebook : Good Practice Transfer in Scope of Urban Revitalisation and Renewal in Arab Countries, Resulting from Polish Experience of Transformation, the Case of Misrata, Libya / eds. Zygmunt Ziobrowski, Janusz Jeżak. - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2012. - S. 22-45. - ISBN 978-83-89440-52-5
123
Rozmowy z Puszkiem : o społeczeństwie i społecznych istotach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1(46) (2011-2012), s. 38. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
124
Rozmowy z Puszkiem : o tym, kogo lubimy / Anna KARWIŃSKA ; il. Anna Podczaszy // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 40. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
125
Old Age in Contemporary Poland - Social Problems / Anna KARWIŃSKA, Anna PAWLINA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011), s. 97-120. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
126
Uniwersytety dziecięce - budowanie lepszej przyszłości / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1(46) (2011-2012), s. 35-36. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
127
Społeczna przestrzeń miasta - sceny i spektakle : przykład Krakowa / Anna KARWIŃSKA // W: Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ]. - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011. - S. 90-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60959-86-2
128
Umagicznianie świata / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (41) (2011), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/12. - ISSN 1689-7757
129
Uniwersytety dla dzieci w budowaniu kapitału intelektualnego i społecznego / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
130
(Nie)atrakcyjni humaniści? / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/16. - ISSN 1689-7757
131
Przestrzeń społeczna miasta w procesach przemian = The Social Urban Space in the Process of Transition / Anna KARWIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 223-233. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
132
Współodpowiedzialność za miasto / Anna KARWIŃSKA // W: Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki [on-line] / [red. nauk. Robert Geisler]. - Opole: Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski, 2011. - S. 9-28. - [odczyt: 23.05.2015]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937850-0-1. - Pełny tekst: http://socjologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/csr/odpowiedzialnosc.pdf
133
Nowe przestrzenie społeczne w miastach współczesnych : krakowskie fresh points = The New Social Spaces in Modern Cities : Cracow's "Fresh Points" / Anna KARWIŃSKA // Przegląd Socjologiczny. - T. 60/2-3 (2011), s. 255-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2356
134
The Relevance of Cultural Factors for Decisions-Making Behaviour : the Case of Cultural Impact on FDI Decisions in Germany and Poland = Znaczenie czynników kulturowych dla zachowań towarzyszących podejmowaniu decyzji : przykłady wpływu kultury na decyzje BIZ w Niemczech i Polsce / Dusko Lukac ; Promotor: Anna KARWIŃSKA. - Cracow, 2011. - 373 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002516
135
"Dobre miasto" : w poszukiwaniu właściwej społeczno-przestrzennej formy miasta = "A Good City" : in Search of the Appropriate Socio-spatial Form of the City / Anna KARWIŃSKA // Studia Miejskie. - t. 4 (2011), s. 57-74. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/04/karwinska.pdf. - ISSN 2082-4793
136
The Importance of Cultural Diversity for the Processes of Social Life [on-line] / Anna KARWIŃSKA. - Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2010. - 17 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 21.04.2011]. - Bibliogr. - (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), ISSN 2081-3848 ; nr 5(6)). - Pełny tekst: http://uek.krakow.pl/files/common/dwm/stair-discussion-papers/CUEDP_006_KARWINSKA.pdf
137
Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych / Anna KARWIŃSKA // W: Rewitalizacja miast polskich : diagnoza / red. Zygmunt Ziobrowski, Wojciech Jarczewski. - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2010. - (Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 8). - S. 83-93. - ISBN 978-83-89440-36-5
138
Nowa Huta - niechciane dziedzictwo i sposoby jego oswajania / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 87-102. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
139
Problemy społeczne jako zagrożenie dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 7-35
140
Podgórze - od peryferii do dzielnicy "nowych szans" / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 103-117. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
141
Przemiany Krakowa : Kazimierz, Nowa Huta i Podgórze - trzy warianty transformacji przestrzenno-społecznej / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 118-124. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
142
Katedra otwarta / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 38-39. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/38. - ISSN 1689-7757
143
Modele dyskretnych wyborów w analizie rynku mieszkaniowego w Polsce / Michał GŁUSZAK ; Promotor: Anna KARWIŃSKA. - Kraków, 2010. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
144
Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa : znaczenie gospodarki społecznej = Prerequisites for Satisfactory Performance of Society : the Question of Social Economy / Anna KARWIŃSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(1) (2010), s. 7-25. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 18.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012010/es012010-1.pdf. - ISSN 2081-321X
145
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 244 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2. - Bibliogr.
146
Możliwości aktywizacji małych miast poprzez wykorzystanie ich potencjału społeczno-kulturowego : przykłady z Małopolski / Anna KARWIŃSKA // W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 134-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-618-1
147
Myśląc o Pawle Rybickim i Jego dziele / Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska // W: Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2010. - S. 7-20. - ISBN 978-83-233-3094-3
148
Kazimierz - zmagania z historią i szukanie nowej tożsamości / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 69-86. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
149
Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2010. - 213, [1] s., [1] s. tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-233-3094-3
150
Miasto przyjazne - idee i działania praktyczne = Friendly City - Ideas and Reality / Anna KARWIŃSKA // W: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1 [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Aleksander NOWORÓL. - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 31-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0. - Pełny tekst: https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+%281%29/95095470-ffff-4482-a2b7-597a1d54f644
151
Wprowadzenie / Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 3-6
152
Społeczno-przestrzenna fragmentaryzacja współczesnego miasta - zagrożenie czy szansa? / Anna KARWIŃSKA // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 118-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
153
Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak! / Anna KARWIŃSKA, przy współpracy Pawła TURKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 32-33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/32. - ISSN 1689-7757
154
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Romana PASZKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-453-9
155
Konflikty w przestrzeni społecznej miasta = Conflicts in Urban Social Space / Anna KARWIŃSKA // W: Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym = Social Factors in Spatial Economy and Spatial Planning / [red. nauk. Ewa Klima]. - Łódź: Department of Spatial Economy and Spatial Planning, 2009. - (Space, Society, Economy = Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka, ISSN 1733-3180 ; no 9). - S. 53-68. - Summ. - Pełny tekst: http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/uploads/space9/karwinska.pdf
156
Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 4-5. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
157
Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej = Determinants of Urban Governance in a Sociological Perspective / Anna KARWIŃSKA // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(8) (2009), s. 63-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_2-8.pdf. - ISSN 1898-3529
158
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - jaki będzie w przyszłości? : zaproszenie do dyskusji / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 50-51. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
159
Różnorodność społeczno-kulturowa jako wartość w budowaniu kapitałów lokalnych / Anna KARWIŃSKA // W: Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy / red. Urszula Abłażewicz-Górnicka, Kazimierz Krzysztofek, Radosław Oryszczyszyn, Andrzej Sadowski. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. - S. 63-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-210-3
160
Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego : możliwości budowania lokalnego "kapitału kreatywności" / Anna KARWIŃSKA // W: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 10-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-564-1
161
The Organisation of Academic Social Space : Cracow University of Economics and Bauhaus-Universität Weimar / Frank Eckardt, Anna KARWIŃSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009), s. 27-45. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
162
Społeczne konstruowanie problemów społecznych / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2009), s. 31-72. - Bibliogr.
163
Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej / Anna KARWIŃSKA, Dobrosława Wiktor. - [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 54 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - Ekonomia Społeczna. Teksty ; 6. - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf#zoom=100
164
Challenges for the Civil Society : Educating for Democracy in Poland / Anna KARWIŃSKA // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. - t. 19, nr 4 (2008), s. 53-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2008/4/53-61.pdf. - ISSN 0235-7186
165
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
166
Budowanie kapitału społecznego we współczesnej Polsce : czynniki stymulujące i bariery / Anna KARWIŃSKA // W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów / red. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2008. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2578). - S. 111-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-1738-0
167
Jaki Kraków? Zrównoważony! / Anna KARWIŃSKA // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 11 (2008), s. 14-15
168
Przedsiębiorstwo społeczne w perspektywie socjologicznej / Anna KARWIŃSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008), s. 62-63. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
169
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
170
Social Economy to Deal with Social Exclusion in Poland / Anna KARWIŃSKA // Ekonomski horizonti. - 10 (1) (2008), s. 25-37. - Summ.. - [odczyt: 25.02.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/casopis/2007/2_Anna_Karwinska.pdf. - ISSN 1450-863X
171
Socjologiczne badanie rzeczywistości : możliwości i ograniczenia / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 36-47. - ISBN 978-83-01-14872-0
172
Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii / Ewa ŚLĘZAK ; Promotor: Anna KARWIŃSKA. - Kraków, 2008. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Poziom mezospołeczny / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 116-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14872-0
174
Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej / Anna KARWIŃSKA, Wanda SUŁKOWSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 6-11. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
175
Wprowadzenie / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 9-14. - ISBN 978-83-01-14872-0
176
Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15445-5
177
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 268 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14872-0
178
Gospodarka społeczna a wyzwania rozwojowe Polski współczesnej = Social Economy and Development Challenges in Modern Poland / Anna KARWIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 379-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/30.pdf. - ISSN 1898-5084
179
Socjologiczne problemy zarządzania miastem we współczesnej Polsce = Sociological Problems of City Management in Modern Poland / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161053791. - ISSN 1898-6447
180
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
181
Problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 238-253. - ISBN 978-83-01-14872-0
182
The Role of Contemporary Media in Creating an Identity for a Post-Socialist City Direct : the Case of Nowa Huta / Anna KARWINSKA // W: Media and Urban Space : Understanding, Investigating and Approaching Mediacity / red. Frank Eckardt . - Berlin: Frank & Timme, 2008. - S. 167-180. - Bibliogr. - ISBN 978-3-86596-142-6
183
Społeczna przestrzeń miasta - sceny i spektakle : przykład Krakowa / Anna KARWIŃSKA // W: Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2008), s. 43-64
184
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA . - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
185
Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 212-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922607-8-3. - Pełny tekst: http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIb/14.pdf
186
Miejski collage : wariant postsocjalistyczny / Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia miasta : nowe dziedziny badań / red. Andrzej Majer. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007. - S. 39-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-057-2
187
Kapitał społeczny Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [Dokument elektroniczny] / Anna KARWIŃSKA // W: Kapitał ludzki w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym / red. Tomasz Sanecki. - Kraków: Instytut Kościuszkowski, 2007. - (Raport Instytutu Kościuszki ; 4). - S. 8-17. - [odczyt: 14.05.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2010/05/RIK_04_Instytut_Kosciuszki.pdf#page=10&view=Fit
188
Nowe sceny, nowe spektakle życia społecznego w mieście postsocjalistycznym = New Stages and New Performances of Social Life in the Post-Socialist City / Anna KARWIŃSKA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 199-208. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-133-3
189
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 268 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14872-0
190
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
191
Ta izba twierdzi, że to mężczyźni są dyskryminowani w Polsce / Anna KARWIŃSKA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 3 (11) (2007), s. 7. - ISSN 1689-7749
192
The Influence of National Culture on Stock Option Programmes as Motivators : the Case of Managers in Germany / Cornelia Scott ; Promotor: Anna KARWIŃSKA. - Kraków, 2007. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
193
Miasta i media / Anna KARWIŃSKA // W: Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2007), s. 8-37. - Bibliogr.
194
"Moja" tożsamość i "moja" przestrzeń : modele do składania / Anna KARWIŃSKA // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 181-198. - ISBN 978-83-7252-345-7
195
Wprowadzenie / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 9-14. - ISBN 978-83-01-14872-0
196
Problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 238-253. - ISBN 978-83-01-14872-0
197
Poziom mezospołeczny / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 116-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14872-0
198
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
199
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
200
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
201
Społeczna percepcja miasta : magiczne miejsca Krakowa / Anna KARWIŃSKA // W: Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej / red. Marian Malikowski, Sławomir Solecki. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2007. - S. 287-301. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60490-34-1
202
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
203
Socjologiczne badanie rzeczywistości : możliwości i ograniczenia / Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 36-47. - ISBN 978-83-01-14872-0
204
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 227-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
205
Problemy rozwoju w perspektywie socjologicznej / Anna KARWIŃSKA // W: Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK]. - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - S. 17-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914665-7-5
206
Kraków and Its Magic Places / Anna KARWIŃSKA // W: Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA. - Marburg: Tectum Verlag, 2006. - S. 166-172. - Bibliogr. - ISBN 3-8288-9054-7
207
Kultura miejska - kultura dialogu = Urban Culture - a Culture of Dialogue? / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120108342. - ISSN 0208-7944
208
Wizerunek miasta w socjologicznej perspektywie / Anna KARWIŃSKA // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - (2006), s. 35-69
209
Zagrożenia funkcjonowania miasta jako zbiorowości społeczno-przestrzennej : przypadek miasta postsocjalistycznego = Challenges Facing the City Functioning as Social and Spatial Community : Case study of Post-socialist City / Anna KARWIŃSKA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 4 (2006), s. 61-73. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
210
The Transformation of Social Spaces of Kraków / Anna KARWIŃSKA // W: Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA. - Marburg: Tectum Verlag, 2006. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 3-8288-9054-7
211
Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA. - Marburg: Tectum Verlag, 2006. - 264 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 3-8288-9054-7
212
Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce = The Posisbilities of Decreasing the Inequality of Developmental Changes of Local Communities in Poland / Anna KARWIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 9 (2006), s. 173-189. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/11/13/99ec67a5ca1a06cbb852ba20c6b7b35e/11_karwinska.pdf. - ISSN 1898-5084
213
Edukacja w szkole wyższej - edukacja do dialogu? : (na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Krakowie) = University Education - Education for Dialog / Anna KARWIŃSKA // Transformacje. - nr 1-4 (2006), s. 217-229. - Summ. - ISSN 1230-0292
214
Nowa Huta : the Origins and Development of Nowa Huta, or New Foundry / Anna KARWIŃSKA // W: Kraków and Weimar : the Tale of Urban Magics / published by Frank Eckardt and Anna KARWIŃSKA. - Marburg: Tectum Verlag, 2006. - S. 150-160. - ISBN 3-8288-9054-7
215
Transformation of Mentality : Readiness to Commence an Intercultural Dialogue in Poland at the Beginning of the 21st Century / Anna KARWIŃSKA // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 139-151. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
216
Czwarta rewolucja społeczna w sferze działalności zawodowej : e-praca: postulat czy rzeczywistość? = The Fourth Social Revolution in Work Relations : E-work: Postulate or Reality? / Anna KARWIŃSKA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 171-179. - ISBN 83-7464-015-4
217
Rola inteligencji w przekształcaniu miast w Polsce w latach 90. / Anna KARWIŃSKA // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 109-124. - ISBN 83-7252-284-7
218
Organisation and Use of Public Space in a Post-Communist Town / Anna KARWIŃSKA // W: Public Spaces and Quality of Life in Cities : EURA Conference in Brno, Czech Republic 23-25 September 2004 : Conference Proceedings / [ed.: Petra Pokludová, Vladimíra Šilhánková]. - Brno: Technical Univ. Brno, Faculty of Architecture, 2005. - S. 39-50. - Bibliogr. - ISBN 80-214-2644-6
219
Perspektywy doskonalenia dydaktyki : dwa punkty widzenia / Anna KARWIŃSKA, Marcin KARWIŃSKI // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005. - S. 349-361. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922607-2-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/uczelnia_oparta_na_wiedzy.pdf
220
Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji : uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań = Application of Information Technologies in Functioning of Organisation : Universities in the Face of New Challenge / Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 181-196. - ISBN 83-7464-015-4
221
E-praca : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne = E-work : Functional and Dysfunctional Aspects / Anna KARWIŃSKA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 263-266. - ISBN 83-7464-015-4
222
Edukacja a percepcja ładu gospodarczego = Education and the Perception of Economic Order / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 31-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-260-3
223
The Post-socialist City : New Stages, New Spectacles of Urban Life / Anna KARWIŃSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 71-85. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
224
Zagrożenie marginalizacją społeczną w Polsce a tworzenie i przekazywanie kapitału kulturowego = The Threat of Social Marginalization, and the Creation and Passing on of Cultural Heritage / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107643313. - ISSN 0208-7944
225
Social Perception of the Post - 1989 Transformations in Poland / Anna KARWIŃSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 71-91. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
226
Z zagadnień funkcjonowania i percepcji miasta historycznego : kreowanie miejsc magicznych w Krakowie jako element waloryzacji przestrzeni miejskiej i jako potencjał dla promocji / Anna KARWIŃSKA // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 29-53. - Bibliogr.
227
Między miejscem magicznym a instytucją totalitarną : przestrzeń i kultura domu / Anna KARWIŃSKA // W: Przemiany miasta : wokół socjologii Aleksandra Wallisa / red. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. - S. 168-187. - Bibliogr. - ISBN 83-7383-132-0
228
Constructing the "City of Mine" within the Globalised Space / Anna KARWINSKA // W: Paths of Urban Transformation / red. Frank Eckardt . - Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005. - (The European City in Transition, ISSN 1619-375X ; vol. 5). - S. 219-230. - Bibliogr. - ISBN 3-631-52211-8 ; 0-8204-9820-3
229
Sfera osobista w przestrzeni miasta : przypadek Krakowa / Anna KARWIŃSKA // W: Wokół socjologii przestrzeni / red. Andrzej Majer, Paweł Starosta. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 103-119. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-730-X
230
Polskie społeczeństwo XXI wieku : problemy adaptacji kulturowej / Anna KARWIŃSKA // W: Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok Suwałki - Wigry / red. Janusz Gajda, Jadwiga Izdebska. - Suwałki: Wydaw. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, 2004. - S. 15-27. - Bibliogr. - ISBN 83-60018-00-6
231
Perspektywy edukacji do dialogu = The Prospects of Education for Dialogue / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004), s. 43-58. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68698492. - ISSN 0208-7944
232
Edukacja w szkole wyższej - edukacja do dialogu? / Anna KARWIŃSKA // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2004), s. 61-86
233
Wyzwania dla Polski XXI wieku a gotowość modernizacyjna społeczeństwa : wybrane problemy = Challenges for Poland of 21st Century Versus Societal Modernisation Readiness : Selected Problems / Anna KARWIŃSKA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 233-254. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
234
Szanse i bariery ograniczania nierówności we współczesnej Polsce : perspektywa mikro- i mezospołeczna = Chances and Barriers of Limiting Inequality in Contemporary Poland : Micro- and Mezosocial Perspective / Anna KARWIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (2004), s. 89-106. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/21c5123fc697865ebece18fe6888ed29/07_karwinska.pdf. - ISSN 1898-5084
235
Edukacja do dialogu : szanse i bariery / Anna KARWIŃSKA // W: Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2004. - S. 347-361. - ISBN 83-233-1904-9
236
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-263-4
237
Socjologiczne aspekty opieki nad dzieckiem w Polsce okresu transformacji / Anna KARWIŃSKA // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 191-209. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
238
Studenci wobec rzeczywistości rynkowej = Students and the Market-Driven Economy : the Case of Poland / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Człowiek a rynek. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 1). - S. 100-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7306-176-2
239
Ściąganie jako element studiowania? Komentarz socjologiczny / Anna KARWIŃSKA // W: Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 9-16. - ISBN 83-7252-240-5
240
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 167, [1] s. ; 24 cm. - Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-157-3
241
Mój Kraków : zindywidualizowana percepcja przestrzeni = My Cracow : an Individualized Perception of Space / Anna KARWIŃSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 182-183. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
242
Edukacja do dialogu : raport z badań / Anna KARWIŃSKA // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2003), s. 25-63
243
Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland / Anna KARWIŃSKA, Ewa Ślęzak // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 69-91. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
244
[Recenzja] / Anna KARWIŃSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2003), s. 111-115. - Rec. pracy: Polert Anna, Transformation at Work in the New Market Economies of Central Eastern Europe
245
Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku = Fair Inequality? Women in Society and Economy in Poland at the Beginning of the XXI Century / Anna KARWIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (2003-2004), s. 133-147. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
246
Social and Spatial Transformations in Polish Cities at the Beginning of 21st Centry / Anna KARWINSKA // W: Consumption and the Post-Industrial City / red. Frank Eckardt, Dieter Hassenpflug . - Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003. - (The European City in Transition, ISSN 1619-375X ; Bd. 5). - S. 115-126. - Bibliogr. - ISBN 3-631-39469-1 ; 0-8204-5979-8
247
Przemiany środowiska kulturowego : zagrożenia i szanse = The Change of Cultural Environment : Opportunities and Threats / Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2003. - 72, [3] s. ; 19 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 497). - ISBN 83-88549-70-7
248
Mój Kraków : zindywidualizowana percepcja przestrzeni / Anna KARWIŃSKA // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(1) (2002), s. [1-15]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/ak_limes1(1).pdf
249
Unemployment in Poland : Selected Problems / Anna KARWIŃSKA // Der Donauraum. - Vol. 42, iss. 1-2 (2002), s. 94-112. - Tytuł numeru: Arbeitsmarkt Europa. - Bibliogr. - ISSN 0012-5415
250
Podstawy kształcenia do dialogu : koncepcje i propozycje / Anna KARWIŃSKA // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2002), s. 36-58. - Bibliogr.
251
Socjologiczne aspekty stymulowania aktywności lokalnej = Sociological Aspects of Stimulation of Local Activity / Anna KARWIŃSKA // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 331-348. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0
252
Women and Labor Market Reform in Kraków / Hilary Ingham and Anna KARWIŃSKA // W: Women on the Polish Labor Market / edited by: Mike Ingham, Hilary Ingham, Henryk Domański. - Budapest: Central European University Press, 2001. - S. 289-314. - Bibliogr. - ISBN 963-9241-14-8 ; 963-9241-13-X
253
Zasoby kulturowe a funkcjonowanie i rozwój miasta = Cultural Resources and the Functioning and Development of the City / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11609. - ISSN 0208-7944
254
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 33-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11605. - ISSN 0208-7944
255
Dawne i nowe wyzwania dla miasta / Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 101-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
256
Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 9-19. - ISBN 83-7252-039-9
257
Słowo wstępne / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 3-6. - ISBN 83-7252-047-X
258
Proces dydaktyczny jako proces społeczny / Anna KARWIŃSKA // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 28-33. - ISBN 83-7252-039-9
259
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - 272 s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-7252-047-X
260
'Us' and 'Them' : Youth Attitudes towards Ethnicity in Poland / Anna KARWIŃSKA // W: Ethnicity and Nationalism in East Central Europe and the Balkans / ed. Thanasis D. Sfikas, Christopher Williams. - Aldershot: Brookfield, VT : Ashgate, 1999. - S. 125-144. - ISBN 978-1-85521-913-7
261
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
262
Education for the Dialogue : Poland in Transition / Anna KARWINSKA // W: Innovative Approaches to Intercultural Education / red. Kirsti Häkkinen . - [Jyväskylä]: University of Jyväskylä, Continuing Education Centre, 1999. - (Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisu, ISSN 1456-8705 ; 10). - S. 170-177. - ISBN 951-39-0625-6
263
Dziedzictwo kulturowe Polonii brazylijskiej : komentarz socjologiczny = Cultural Heritage of the Polish Community in Brazil : a Sociological Commentary / Anna KARWIŃSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 103-106. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
264
For Better or for Worse? : Women and Labour Market Reform in Kraków / Hilary Ingham and Anna KARWIŃSKA. - Salford: European Studies Research Institute University of Salford, 1998. - 65 k. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Working Papers in Policy Studies / University of Salford ; no 20). - ISBN 1901471446
265
Problemy rozwoju Krakowa do roku 2000 : dziedzictwo przeszłości : obawy i nadzieje na przyszłość / Anna KARWIŃSKA // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 167-185. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-58-5
266
Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego = Social Values and Needs and Changes in the Urban Environment / Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 201 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 136). - ISBN 83-87239-85-2
267
Społeczna percepcja prywatyzacji w Polsce lat dziewięćdziesiątych / Anna KARWIŃSKA // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 92-105. - ISBN 83-903900-8-6
268
Etos nauczyciela akademickiego : komentarz socjologiczny / Anna KARWIŃSKA // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 18-20. - ISBN 83-87239-55-0
269
Women in the Polish Labour Market : Is Transition a Threat? / Mike Ingham, Hilary Ingham, Anna KARWIŃSKA and Grzegorz Węcławowicz // W: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / ed. by Martin J. Bull, Mike Ingham. - Houndmills; New York: Macmillan Press; St. Martin's Press, 1998. - S. 136-162. - Bibliogr. - ISBN 0-333-68281-5 ; 0-312-17732-1
270
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
271
Females in the Polish Labour Market : Fact and Perception / Hilary C. Ingham, Mike Ingham, Anna KARWIŃSKA. - Salford: European Studies Research Institute University of Salford, 1997. - 35 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Working Papers in Policy Studies / University of Salford ; no. 15). - ISBN 978-1-901471-96-0 ; 1-901471-96-9
272
EDUCO - pierwszy rok działalności / Anna KARWIŃSKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4(35) (1995), s. 14-16
273
This is My Country : (a Comparative Discussion of Children's Views of Political Culture) = To jest mój kraj : (analiza porównawcza wyobrażeń dzieci w sferze kultury politycznej) / Richard Joanisse, Jacqueline Johnson, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 454 (1995), s. 39-49. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
274
The Woman of the 1990s : an Old Style Matron? : a Pussy-cat? : a Businesswoman ? / Anna KARWIŃSKA. - Salford: European Studies Research Institute University of Salford, 1995. - 23 k. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Working Papers in Policy Studies / University of Salford ; no 8)
275
Praca w systemie organizacyjno-technicznym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 74-83
276
Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce = The Perception of the Landscape of the City and of the Housing Estate in Poland / Aleksander Böhm, Anna KARWIŃSKA // W: O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" = On the Perception of the Environment / red. Janusz Bogdanowski. - Dziekanów Leśny [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 1994. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", ISSN 0860-8296 ; 9). - S. 125-147. - Summ. - ISBN 83-900357-5-8
277
Przemiany społecznego statusu pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 93-97
278
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach : streszczenie wyników ankiety / Anna KARWIŃSKA // W: Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994. - S. 11-16
279
Praca w systemie kulturowym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 84-92
280
Postawy - socjologiczny punkt widzenia / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 42-46
281
Wartości społeczne w życiu zbiorowym jako wyznaczniki postaw / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 47-56
282
Praca w systemie społecznym a postawy wobec pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 63-73
283
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK, Anna KARWIŃSKA, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994. - S. 39-66
284
Europejski Miesiąc Kultury w opiniach społecznych = People's Opinions on the Month of European Culture / Anna KARWIŃSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
285
Praca - etap integracji naturalnej i integracji racjonalnej / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 57-62
286
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków: Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
287
Socjologiczne i ekonomiczne aspekty Europejskiego Miesiąca Kultury / Anna KARWIŃSKA, Małgorzata MARSZYCKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 23 s. ; 24 cm. - (Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no 16)
288
Kilka uwag o związkach ideologii z nauką = Some Remarks on the Relationship between Ideology and Science / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 85-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
289
Challenges for Poland of the '90s : the Sociological Comment / Anna KARWIŃSKA // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 12). - S. 45-55. - Bibliogr.
290
Usprawnianie działań zbiorowych / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: TNOiK, 1992. - 308 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
291
Socjologiczne badania nad kulturą : kilka refleksji socjologicznych = Sociological Studies on Culture / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 17-24. - Summ. - ISSN 0208-7944
292
Terytorialne postaci życia zbiorowego / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 46-57
293
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
294
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 49-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
295
Ład kulturowy społeczności lokalnych / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 173-318
296
Wprowadzenie w problematykę badań / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 11-20
297
Współczesne wielkomiejskie zespoły mieszkaniowe : próba rekompozycji społecznej = Contemporary Housing Complexes of Large Towns / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 83-96. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
298
Dziedzictwo historyczne w środowisku miejskim = Historical Heritage in Cities / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 89-100. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
299
Społeczne wizje miasta : (na przykładzie Zakopanego) / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - 74, [2] s. ; 19 cm. - Bibliogr. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 437). - ISBN 83-04-03576-6
300
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 99-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
301
Przesłanki kształtowania się społeczności w wielkomiejskich zespołach mieszkaniowych = Premises of Community formation in Big City Housing Complexes / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 79-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
302
Zagrożenie wspólnot kulturowych w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej = The Hazard for the Common Cultural Heritage in the Conditions of the Contemporary Technical Civilisation / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // W: Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej / red. nauk. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 958). - S. 95-105. - Rez., summ. - ISBN 83-226-0212-X
303
W poszukiwaniu modelu rehabilitacji = Searching for the Model of Rehabilitation / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988), s. 57-75. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
304
Typy działań socjotechnicznych w organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 155 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
305
Tehnika u odnosu na čovekov rad / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu. - (1987/1988), s. 281-292. - Bibliogr. - ISSN 0351-4145
306
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej = Marginal Situations in the Sociological Perspective / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 928. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 18). - 4 (1987), s. 149-165. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
307
Przestrzeń miejska w doświadczeniach jednostki : (wybrane problemy) = Urban Space in the Experience of an Individual / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 125-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
308
Cele życiowe aktywnej społecznie młodzieży / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Pokolenia. - nr 10 (1986), s. 46-56. - ISSN 0551-2050
309
Rodzina w społeczeństwie / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 2 (1986), s. 13-17. - ISSN 0472-5182
310
Zadowolić wszystkich w Zakopanem / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 33, nr 36 (1798) (1986), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11066. - ISSN 0591-2369
311
Socjotechnika kształtowania postaw wobec pracy = Sociotechnique of Shaping Attitudes Towards Work / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 23-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
312
Cywilizacja przeciw wspólnotom kulturowym / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 10 (1985), s. 7-11. - ISSN 0472-5182
313
Przestrzeń społeczna Krakowa w perspektywie rozwoju miasta = Social Space in Future Kraków's Expansion / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984), s. 49-58. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
314
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej = Science Ingeration in the Work in the Macro-, Meso-, and Microsocial Perspective / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 665. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 14). - 1 (1984), s. 49-68. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
315
Socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984. - 128 s. : il. ; 24 cm
316
Potrzeby uczestnictwa w kulturze a inne potrzeby konsumpcyjne = Needs Connected with Participation In Culture Ye Other Consumer Weeds / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 105-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
317
Społeczny status pracy / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Odra. - 6 (1983), s. 5-10. - ISSN 0472-5182
318
Wartości społeczne a system płac (szkic do problemu) = Social Value and the System of Payment / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982), s. 21-30. - ISSN 0079-578X
319
Mieszkańcy Krakowa w świetle swoich potrzeb = Krakow's Inhabitants in the light of Their Needs / Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982), s. 91-101. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
320
Technika w zaspokajaniu ludzkich potrzeb = Technique in Fulfilment of Human Needs / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. - (Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 12. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 499). - S. 54-64. - Rez., summ.
321
Technika jako element kultury : ujęcie socjologiczne = Technique as the Element of Culture : Sociological Approach / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Społeczno-antropologiczna koncepcja techniki / red. Józef Bańka. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. - (Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 12. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 499). - S. 45-53. - Rez., summ.
322
System płac a system wartości (wybrane problemy) = System of Pay Vs System of Values / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982), s. 43-62. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
323
Uwagi o konieczności godzenia racji ekonomicznych z egalitaryzmem podziału : (cykliczność problemu) / Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 89-107
324
Egalitaryzm pilnie poszukiwany / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 31, nr 25 (1534) (1981), s. 1, 15. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6384. - ISSN 0591-2369
325
Socjologiczne podstawy badań nad jakością / Anna KARWIŃSKA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 101-107
326
Wynagradzać czy płacić? Socjologiczny punkt widzenia / Anna KARWIŃSKA, Krystyna IWANICKA // Życie Literackie. - R. 31, nr 48 (1557) (1981), s. 5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6493. - ISSN 0591-2369
327
Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 36 (1980), s. 5, 14. - ISSN 0518-5289
328
Potrzeby konsumpcyjne a aktywność kulturalna = Consumer Needs vs Cultural Activity / Anna RABIJASZ-KARWIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 99-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
329
Rozwój potrzeb społecznych i wymogów ochrony środowiska a kształtowanie modelu konsumpcji / Anna RABIJASZ // W: Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 83-87. - Bibliogr.
330
Co dla kogo najpilniejsze? / Anna RABIJASZ // Życie Gospodarcze. - nr 9 (1977), s. 3. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer09/imagepages/image3.htm. - ISSN 0137-7299
331
Aktywne uczestniczenie w kulturze : zachowania i postawy = Active Participation in Culture : Behaviour and Attitudes / Anna RABIJASZ // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 4 (1976), s. 25-36. - Streszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65886/1976_04.pdf. - ISSN 0555-0025
332
Postawy Krakowian wobec młodzieży i młodzieży wobec rodziców / Anna RABIJASZ // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 54-63
333
Kraków i jego goście / Jerzy HAUSNER, Anna RABIJASZ, Jerzy POMORSKI // Magazyn Kulturalny. - 2 (1972), s. 2-5
334
Krakowskie środowiska twórcze / Jerzy HAUSNER, Maria Malatyńska, Anna RABIJASZ, Marta Wyka // Magazyn Kulturalny. - 3 (1972), s. 4-10
335
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 113 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
336
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 158 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
337
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 143 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
338
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; [Anna KARWIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna PAWLINA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 100[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
339
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 154 s. : il. ; 30 cm
340
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 76, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
341
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007. - 43, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
342
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA ; autorzy: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 69 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
343
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
344
Społeczny wymiar gospodarowania / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
345
Formy uczestnictwa w kulturze artystycznej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Przemysław KISIEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - 24 k. : il. ; 30 cm
346
Społeczna przestrzeń Krakowa w procesie transformacji / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 54, [9] k. : il. ; 30 cm
347
Determinanty i perspektywy edukacji do dialogu / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - [41] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
348
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 17 k. : il. ; 30 cm
1
Iłowiecka-Tańska I., Karwińska A., Łukianow M., (2022), Kapitał naukowy jako zasób modernizacyjny: Jak rozwinąć potencjał uczniów małych miast?, "Przegląd Socjologiczny", T. 71, nr 1, s. 153-183; https://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1706/1527
2
Karwińska A., (2022), Wyzwania przyszłości : nowe społeczeństwo - nowa edukacja. [W:] LAURISZ N., MAZUR S., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 34-60.
3
Johnson J., Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2022), This is America : Using Children's Drawings to Discern their Understanding of National Identity, "Polish Sociological Review", nr 1 (217), s. 45-63; https://polish-sociological-review.eu/This-is-America-Using-Children-s-Drawings-nto-Discern-their-Understanding-of-National,147552,0,2.html
4
Karwińska A., (2021), Nie psujcie nam świata (projekt międzypokoleniowy), "Open Eyes Magazine", nr 6, s. 84-86; https://issuu.com/openeyeseconomy/docs/oees_2021_oem_6_www
5
Sarzyński K., (2021), Suburbanizacja miast wojewódzkich w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze ich obszarów funkcjonalnych, Prom. Karwińska A., Kraków : , 194 k.
6
Kudłacz M., Karwińska A., (2021), The Specificity of Urban Sprawl in Poland : the Spatial, Social, and Economic Perspectives, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (55), s. 50-67; https://zarzadzaniepubliczne.pl/index.php/zpub/article/view/623
7
Karwińska A., (2020), Rozmowy z Puszkiem : o tym jak jesteśmy zdolni, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/60
8
Karwińska A., (2020), Rozmowy z Puszkiem : o pandemii, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 68-69; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/68
9
Karwińska A., Kudłacz M., Sarzyński K., (2020), Między zagrożeniem a nadzieją: polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 156 s.
10
Karwińska A., Laurisz N., (2020), Świat się zmienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 26 s.
11
Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2020), Człowiek wśród innych ludzi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 32 s.
12
Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2020), Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni, "Horyzonty Wychowania", vol. 19, nr 51, s. 69-85; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1978/2014
13
Karwińska A., Laurisz N., Sanak-Kosmowska K., (2020), Jak działa społeczeństwo, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 40 s.
14
Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2020), Kultura: to co wyróżnia człowieka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 s.
15
Karwińska A., Laurisz N., (2020), Ekonomia: jak i czym gospodarujemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 s.
16
Giza A., Karwińska A., (2019), Rekompozycja? : szkoła wyższa w trakcie i po pandemii, "Kultura i Rozwój", nr 7, s. 209-214; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR2019-07-12.pdf
17
Karwińska A., (2019), Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 84-85; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/84
18
Karwińska A., Karwiński M., (2019), Zdalna edukacja uniwersytecka w czasach pandemii : wyzwania i reakcje : komunikat z badań sondażowych, "Kultura i Rozwój", nr 7, s. 215-243; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR2019-07-13.pdf
19
Karwińska A., (2019), Małe ojczyzny - między pamięcią a mitem : przykład Kresów. [W:] Tracz B. (red.), Pamięć Kresów - Kresy w pamięci, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; Warszawa: Muzeum, s. 11-25.
20
Karwińska A., (2019), Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 64; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/64
21
Karwińska A., (2019), Rozmowy z Puszkiem : o profesorach, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 66-67; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/66
22
Kultura i Rozwój / red. nacz. Anna KARWIŃSKA Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - nr 7. - . - 2450-212X
23
Karwińska A., (2019), Nasi bezcenni wolontariusze, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 85-86; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/85
24
Giza A., Karwińska A., Zielińska M., (2019), Nowa ustawa, nowa uczelnia : przemyślenia po dwóch latach od przyjęcia konstytucji dla nauki, po roku od przyjęcia statutu i po trzech miesiącach pandemii, "Kultura i Rozwój", nr 7, s. 191-208; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-07/KiR2019-07-11.pdf
25
Karwińska A., Böhm A., Kudłacz M., (2018), The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (45), s. 26-43; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/478
26
Karwińska A., (2018), Rozmowy z Puszkiem : o wolności, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 87; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/87
27
Karwińska A., (2018), Challenges for socialization in contemporary Poland : the Role of Children's Universities, "e-mentor", nr 4, s. 19-25; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1372
28
Karwińska A., (2018), W stronę miasta "prosperującego" : możliwości i wyzwania, "Miscellanea Anthropologica et Sociologica", t. 19, nr 1, s. 101-116; https://maes-online.com/resources/html/article/details?id=174702
29
Karwińska A., (2017), Gotowość modernizacyjna współczesnego społeczeństwa polskiego : wybrane problemy. [W:] Bałdys P., Piątek K. (red.), Społeczeństwa na rozdrożach : Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, s. 37-57.
30
Karwińska A., Kisiel P., (2017), Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow. [W:] Urošević N., Rakitovac (red.), Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism, Pula : Juraj Dobrila University of Pula, s. 261-278.
31
Karwińska A., Kisiel P., (2017), Cultural Heritage and Social Practices of Participation. [W:] Urošević N., Rakitovac (red.), Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism, Pula : Juraj Dobrila University of Pula, s. 67-81.
32
Karwińska A., (2017), Rozmowy z Puszkiem : o studentach i studiowaniu, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 60; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/60
33
Karwińska A., (2017), Pojmowanie kultury : specyfika socjologicznego ujęcia. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 61-91.
34
Karwińska A., (2017), Kulturowe podłoże formowania się kapitału ludzkiego i społecznego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 337-365.
35
Karwińska A., (2017), Heritage and the Process of Creating the "Tale of the City". [W:] Kusek R., PURCHLA J. (red.), Heritage and the City, Kraków : International Cultural Centre, s. 27-46.
36
Karwińska A., Kudłacz M., Węcławowicz G., (2017), Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 94-102; http://journals.pan.pl/Content/103107/PDF/10_Karwinska__.pdf?handler=pdf
37
Karwińska A., (2017), Edukacja do kreatywności. [W:] Gardoń-Preinl M., Mania G. (red.), Konteksty kultury, konteksty edukacji : profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki, Kraków ; Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, s. 13-32.
38
Karwińska A., (2017), Rozmowy z Puszkiem : o talentach, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 67; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
39
Hausner J., Karwińska A., Purchla J., (2017), Wstęp. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7-11.
40
Karwińska A., (2017), Społeczne przestrzenie miasta w procesach wytwarzania i realizowania wartości, "Kultura i Rozwój", nr 2(3), s. 17-33; www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-03/KiR_2017_2-02.pdf
41
Karwińska A., Kudłacz M., (2017), Obszary ryzyka we współczesnych miastach w Polsce, "Studia Miejskie", nr 25, s. 9-29; http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/09/S_Miejskie_25_2017-Karwinska.pdf
42
Karwińska A., (2017), Rozmowy z Puszkiem : o pomaganiu, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 79; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
43
Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), (2017), Kultura a rozwój, Wyd. 2 zmienione i rozsz.Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 598, [2] s.
44
Karwińska A., (2017), Przestrzenie pamięci w miastach o trudnej historii : konflikty wokół narracji miejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 69-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1273/961
45
Karwińska A., (2017), Rozmowy z Puszkiem : o uczeniu się, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 70; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/70
46
Karwińska A., (2017), Miasto jako miejsce spotkań, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego. [W:] Kudłacz M., Hausner J. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 197-210.
47
Karwińska A., (2016), O dzieciach i ich problemach, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
48
Karwińska A., (2016), Challenges and Problems against Willingness to Dialogue in Contemporary Poland. [W:] Klymanska L., Turchyn Y., Savka V. (red.), Society under Construction : Changes and Challenges : Collective Monograph, Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, s. 79-92.
49
Karwińska A., Böhm A., Ostręga A., (2016), Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Texter, 175 s.
50
Karwińska A., (2016), O dziecku naukowo i praktycznie na sympozjum GAP, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 71; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
51
Karwińska A., (2016), Miasto jako miejsce spotkań, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego. [W:] Hausner J., Kudłacz M. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 197-210.
52
Karwińska A., (2016), Współczesne miasto jako obszar problemowy. [W:] Adamczyk B., Biel K. (red.), Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 345-363.
53
Karwińska A., (2016), Miejskie przestrzenie pamięci : (re-)(de-)konstruowanie przeszłości. [W:] Bałdys P., Jakimowicz-Ostrowska I., Charuta-Kojkoł J. (red.), Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią : rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 273-284.
54
Karwińska A., (2015), Social Changes of Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences, "Studia Regionalia", vol. 43/44, s. 75-82.
55
Karwińska A., (2015), Rozmowy z Puszkiem : o miastach, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web/43
56
Karwińska A., (2015), Rola miast w procesach przemian społecznych w Polsce. [W:] Malikowski M., Palak M., Halik J. (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 23-32.
57
Karwińska A., (2015), Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci?, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 82-83; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/82
58
Karwińska A., (2015), O co chodzi z tą własnością?, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 68-69; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
59
Karwińska A., (2015), Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. [44]; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety/44
60
Karwińska A., (2015), Przemiany społeczne współczesnych miast w Polsce i ich przestrzenne konsekwencje, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 82-90; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112198/edition/97465/content
61
Karwińska A., (2015), Different Traditions in City Space : a Dialogue or Clash. [W:] Bałdys P., Piątek K. (red.), Alternative Memory - Alternative History : Reconstruction of the Past in the Central and Eastern Europe, Gdynia ; Bielsko-Biała : [Katarzyna Piątek], s. 93-106.
62
Brzosko-Sermak A., Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Pawlina A., (2015), Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast: przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Karwińska A. (red.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 145 s.
63
Karwińska A., (2015), Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 84; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/84
64
Karwińska A., (2014), Juniorzy GAP tym razem o... filmie, "Gazeta Sympozjalna", nr 22, s. wkładka pomiędzy s. 18-19.
65
Karwińska A., (2014), Rozmowy z Puszkiem : o prawie, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. [69]; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
66
Karwińska A., (2014), Rozmowy z Puszkiem : o filmie, "Gazeta Sympozjalna", nr 22, s. wkładka pomiędzy s. 18-19.
67
Karwińska A., (2014), Rozmowy z Puszkiem : o podróżach, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 67; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/67
68
Karwińska A., (2014), Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (27), s. 5-19; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP27/zp27-01.pdf
69
Karwińska A., (2014), Miasto sprawiedliwe : idee i możliwości realizowania, "Prakseologia", nr 156, s. 79-106; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=81&view=Fit
70
Karwińska A., Brzosko-Sermak A., (2014), Dobrze funkcjonujące miasto: koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju, Kudłacz T. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 149 s.
71
Karwińska A., (2014), Cele społeczne w procesach miejskich przemian : przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 59-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/583
72
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2013), Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 8-44.
73
Karwińska A., (2013), Rozmowy z Puszkiem : o rozwoju, "Gazeta Sympozjalna", nr 21, s. wkładka pomiędzy s. 18-19.