Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 147-159. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53270
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym = Common Property in Yugoslavian System of Self-Government
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989) , s. 75-89. - Rez., summ.
Nr:
2168235168
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246744
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych = Factors Determining Direct Investment in Multinational Corporations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 31-46. - Summ., rez.
Nr:
2168279977
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 (1976) , s. 183-196. - Rez., summ.
Nr:
2168239834
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej = The World Market of Raw Materials and Their Expansion After World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975) , s. 167-182. - Summ., rez.
Nr:
2168250596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 147-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170943270. - ISSN 1898-6447
2
Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym = Common Property in Yugoslavian System of Self-Government / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 75-89. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case / Marek MACIUSZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
4
Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych = Factors Determining Direct Investment in Multinational Corporations / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 31-46. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970 / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 183-196. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej = The World Market of Raw Materials and Their Expansion After World War II / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 167-182. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Maciuszek M., (2010), Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 147-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270
2
Maciuszek M., (1989), Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 75-89.
3
Maciuszek M., (1985), Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 163-173.
4
Maciuszek M., (1983), Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 31-46.
5
Maciuszek M., (1976), Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 183-196.
6
Maciuszek M., (1975), Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 167-182.
1
@article{UEK:53270,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "147-159",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:2168235168,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "75-89",
year = "1989",
}
3
@article{UEK:2168246744,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "163-173",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168279977,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "31-46",
year = "1983",
}
5
@article{UEK:2168239834,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "183-196",
year = "1976",
}
6
@article{UEK:2168250596,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "167-182",
year = "1975",
}