Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 147-159. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53270
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych
Źródło:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 203-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030993
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 584-592 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238526
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty = NAFTA - Alternative Model? Gains and Costs
Źródło:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 93-104. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249416
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych ; nr 14)
Nr:
2168259486
seria wydawnicza
6

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 17-25
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238630
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 147-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170943270. - ISSN 1898-6447
2
Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych / Marek MACIUSZEK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 203-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
3
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 584-592. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
4
NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty = NAFTA - Alternative Model? Gains and Costs / Marek MACIUSZEK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 93-104. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
5
Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK. - Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. - 24 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, ISSN 1231-2193 ; nr 14)
6
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej / Marek MACIUSZEK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1998. - S. 17-25. - ISBN 83-910502-0-3
1
Maciuszek M., (2010), Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 147-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270
2
Maciuszek M., (2007), Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 203-212.
3
Maciuszek M., (2000), Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 584-592.
4
Maciuszek M., (1999), NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 93-104.
5
Maciuszek M., (1998), Ameryka Łacińska: kierunki procesów integracyjnych, (Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, nr 14), Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 24 s.
6
Maciuszek M., (1998), Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 17-25.
1
@article{UEK:53270,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "147-159",
year = "2010",
}
2
@inbook{UEK:2166030993,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "203-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
3
@inbook{UEK:2168238526,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "584-592",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
4
@inbook{UEK:2168249416,
author = "Maciuszek Marek",
title = "NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "93-104",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
5
@book{UEK:2168259486,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych",
year = "1998",
issn = "1231-2193",
}
6
@inbook{UEK:2168238630,
author = "Maciuszek Marek",
title = "Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "17-25",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}