Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 147-159. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53270
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych
Źródło:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 203-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030993
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 584-592 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238526
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty = NAFTA - Alternative Model? Gains and Costs
Źródło:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 93-104. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249416
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 17-25
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238630
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych ; nr 14)
Nr:
2168259486
seria wydawnicza
7

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Tytuł:
Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 95-103
Nr:
2168238604
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 223-229
Nr:
2168252966
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Rynek kapitałowy
Źródło:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 198-214
Nr:
2168258958
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Rynek kapitałowy
Źródło:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 199-213
Nr:
2168226327
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
14 s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168290775
skrypt
12

Tytuł:
Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym = Common Property in Yugoslavian System of Self-Government
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989) , s. 75-89. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235168
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 340-343
Opracowanie:
Nr:
2168265874
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju gospodarczego kraju
Adres wydawniczy:
Kraków: Politechnika Krakowska, 1986
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rewaloryzacja ; 1)
Nr:
2168366678
książka
15

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 373-375
Opracowanie:
Nr:
2168265882
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246744
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych = Factors Determining Direct Investment in Multinational Corporations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983) , s. 31-46. - Summ., rez.
Nr:
2168279977
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 183-196. - Rez., summ.
Nr:
2168239834
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Światowy rynek cukru
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/125
Nr:
2168304669
doktorat
20

Tytuł:
Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej = The World Market of Raw Materials and Their Expansion After World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975) , s. 167-182. - Summ., rez.
Nr:
2168250596
artykuł w czasopiśmie
1
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 147-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270. - ISSN 1898-6447
2
Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych / Marek MACIUSZEK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 203-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
3
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 584-592. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
4
NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty = NAFTA - Alternative Model? Gains and Costs / Marek MACIUSZEK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 93-104. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
5
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej / Marek MACIUSZEK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 17-25. - ISBN 83-910502-0-3
6
Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK. - Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. - 24 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, ISSN 1231-2193 ; nr 14)
7
Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 95-103
8
Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 223-229
9
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 198-214
10
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK, Janusz RAGANIEWICZ // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 199-213
11
Funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Marek MACIUSZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 14 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
12
Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym = Common Property in Yugoslavian System of Self-Government / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989), s. 75-89. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Dyskusja / oprac. Marek MACIUSZEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 340-343
14
Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju gospodarczego kraju / Elżbieta MACIEJOWSKA, Marek MACIUSZEK, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1986. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Rewaloryzacja / Politechnika Krakowska ; 1
15
Dyskusja / oprac. Marek MACIUSZEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 373-375
16
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case / Marek MACIUSZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
17
Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych = Factors Determining Direct Investment in Multinational Corporations / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983), s. 31-46. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970 / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 ([1976]), s. 183-196. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Światowy rynek cukru / Marek MACIUSZEK ; . - Kraków : , 1976. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Władysław BIEDA. - Bibliogr.
20
Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej = The World Market of Raw Materials and Their Expansion After World War II / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 167-182. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Maciuszek M., (2010), Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 147-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270
2
Maciuszek M., (2007), Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 203-212.
3
Maciuszek M., (2000), Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 584-592.
4
Maciuszek M., (1999), NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 93-104.
5
Maciuszek M., (1998), Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 17-25.
6
Maciuszek M., (1998), Ameryka Łacińska: kierunki procesów integracyjnych, (Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, nr 14), Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 24 s.
7
Maciuszek M., (1997), Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 95-103.
8
Maciuszek M., (1996), Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 223-229.
9
Maciuszek M., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 198-214.
10
Maciuszek M., Raganiewicz J., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-213.
11
Maciuszek M., (1992), Funkcjonowanie rynku kapitałowego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s.
12
Maciuszek M., (1989), Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 75-89.
13
Dyskusja, oprac. M. Maciuszek,"Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 340-343.
14
Maciejowska E., Maciuszek M., Mierzwa Z., Rybarski A., (1986), Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju gospodarczego kraju, Kraków : Politechnika Krakowska, 66 s.
15
Dyskusja, oprac. M. Maciuszek,"Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 373-375.
16
Maciuszek M., (1985), Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 163-173.
17
Maciuszek M., (1983), Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 31-46.
18
Maciuszek M., (1976), Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 183-196.
19
Maciuszek M., (1976), Światowy rynek cukru, Prom. Bieda W., Kraków : , 163 k.
20
Maciuszek M., (1975), Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 167-182.
1
@article{UEK:53270,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "147-159",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270},
}
2
@inbook{UEK:2166030993,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "203-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
3
@inbook{UEK:2168238526,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "584-592",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
4
@inbook{UEK:2168249416,
author = "Marek Maciuszek",
title = "NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "93-104",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
5
@inbook{UEK:2168238630,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "17-25",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
6
@book{UEK:2168259486,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych",
year = "1998",
issn = "1231-2193",
}
7
@inbook{UEK:2168238604,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2",
pages = "95-103",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
8
@inbook{UEK:2168252966,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "223-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
9
@inbook{UEK:2168258958,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "198-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
10
@inbook{UEK:2168226327,
author = "Marek Maciuszek and Janusz Raganiewicz",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "199-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
11
@book{UEK:2168290775,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
12
@article{UEK:2168235168,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "75-89",
year = "1989",
url = {},
}
13
@misc{UEK:2168265874,
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "340-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
14
@book{UEK:2168366678,
author = "Elżbieta Maria Maciejowska and Marek Maciuszek and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju gospodarczego kraju",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska",
year = "1986",
issn = "",
}
15
@misc{UEK:2168265882,
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "373-375",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168246744,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "163-173",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168279977,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "31-46",
year = "1983",
}
18
@article{UEK:2168239834,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "183-196",
year = "1976",
}
19
@unpublished{UEK:2168304669,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Światowy rynek cukru",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
20
@article{UEK:2168250596,
author = "Marek Maciuszek",
title = "Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "167-182",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID