Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Maciaszek Janusz , Mikołajczyk Katarzyna , Roberts Barbara M.
Tytuł:
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises
Źródło:
Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998) , s. 141-152
Nr:
2168263972
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej = Polish Inflation after 40 Years of "Command Economy" and Three Years of Market Transformation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 23-33. - Summ.
Nr:
2168247194
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej = In Search of Method of Transforming the Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991) , s. 3-15. - Summ.
Nr:
2168247162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Inflation in the Polish Economy (1950-1986)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 5-25
Nr:
2168249868
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226829
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249078
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168258252
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168244164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168243186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 17-29. - Rez., summ.
Nr:
2168236512
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce = Problems and Methods of Working out an Economically Justified System of the Prices of Capital Goods in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. 71-88. - Summ., rez.
Nr:
2168261418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL = The Basic Trends and Relations of the National Income Growth in the Polish People's Republic
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 15-40. - Summ., rez.
Nr:
2168263384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego = Sectional proportions of monetary accumulation in the process of economic growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168276511
artykuł w czasopiśmie
1
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts // Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998), s. 141-152. - ISSN 0966-8136
2
Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej = Polish Inflation after 40 Years of "Command Economy" and Three Years of Market Transformation / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 23-33. - Summ. - ISSN 0071-674X
3
O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej = In Search of Method of Transforming the Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 3-15. - Summ. - ISSN 0071-674X
4
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
5
Inflation in the Polish Economy (1950-1986) / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 5-25. - ISSN 0208-7944
6
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
7
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
8
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
10
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
11
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 17-29. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce = Problems and Methods of Working out an Economically Justified System of the Prices of Capital Goods in Poland / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 71-88. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
13
Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL = The Basic Trends and Relations of the National Income Growth in the Polish People's Republic / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 15-40. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
14
Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego = Sectional proportions of monetary accumulation in the process of economic growth / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Maciaszek J., Mikołajczyk K., Roberts B., (1998), Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises, "Europe-Asia Studies", vol. 50, nr 1, s. 141-152.
2
Maciaszek J., (1992), Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 23-33.
3
Maciaszek J., (1991), O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 3-15.
4
Maciaszek J., Maciaszek B., (1990), Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 17-29.
5
Maciaszek J., (1990), Inflation in the Polish Economy (1950-1986), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 5-25.
6
Maciaszek J., Maciaszek B., (1989), Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 3-12.
7
Maciaszek J., Maciaszek B., (1988), Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 49-61.
8
Maciaszek J., (1987), Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 5-24.
9
Maciaszek J., (1986), O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 95-110.
10
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 111-120.
11
Maciaszek J., (1985), Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 17-29.
12
Maciaszek J., (1972), Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 71-88.
13
Maciaszek J., (1971), Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 15-40.
14
Maciaszek J., (1968), Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 17-30.
1
@article{UEK:2168263972,
author = "Maciaszek Janusz and Mikołajczyk Katarzyna and Roberts Barbara M.",
title = "Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises",
journal = "Europe-Asia Studies",
number = "vol. 50, 1",
pages = "141-152",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168247194,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflacja polska po 40 latach command economy i 3 latach transformacji rynkowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "23-33",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168247162,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "3-15",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168226773,
author = "Maciaszek Janusz and Maciaszek Barbara M.",
title = "Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "17-29",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168249868,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflation in the Polish Economy (1950-1986)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "5-25",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168226829,
author = "Maciaszek Janusz and Maciaszek Barbara M.",
title = "Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "3-12",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168249078,
author = "Maciaszek Janusz and Maciaszek Barbara M.",
title = "Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "49-61",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168258252,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "5-24",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168244164,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "95-110",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168243186,
author = "Maciaszek Janusz and Juza Jolanta",
title = "Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "111-120",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168236512,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "17-29",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168261418,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "71-88",
year = "1972",
}
13
@article{UEK:2168263384,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "15-40",
year = "1971",
}
14
@article{UEK:2168276511,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "17-30",
year = "1968",
}