Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wacław Fajans : 1884-1973
Źródło:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 99-108 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255026
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Janusz Maciaszek , Katarzyna Mikołajczyk , Barbara M. Roberts
Tytuł:
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises
Źródło:
Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998) , s. 141-152
Nr:
2168263972
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce = Theoretical Foundations and a Reassessment of the Constitutional, Legal and Institutional Reforms in Poland (the Social, Economic and Fiscal Aspects)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1997. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271448
varia
4

Autor:
Janusz Maciaszek , Katarzyna Mikołajczyk , Barbara M. Roberts
Tytuł:
Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993
Adres wydawniczy:
[S.l.]: Univ. of Leicester, 1996
Opis fizyczny:
33 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Discussion Papers in European Economic Studies ; no. 96/5)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339033
seria wydawnicza
5

Tytuł:
Po "iks" latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt = Are We - After Years of Transformations - to Celebrate a Social and Economic Success or Do We Have to Admit that an Opportunity to Improve Macroeconomic Efficiency and General Prosperity Has Been Wasted?
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 56-58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252502
varia
6

Tytuł:
O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 40-62
Nr:
2168263336
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej = Polish Inflation after Three Years of Transforming the System
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227262
varia
8

Tytuł:
Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja = A Structural Economic Breakthrough or General Stagnation
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333437
varia
9

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 37-38
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994
Opis fizyczny:
162, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247232
redakcja czasopisma/serii
10

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 35-36
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992
Opis fizyczny:
98, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247210
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej = Polish Inflation after 40 Years of "Command Economy" and Three Years of Market Transformation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 23-33. - Summ.
Nr:
2168247194
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 34
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991
Opis fizyczny:
142, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247178
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Dylematy ustrojowej i systemowej transformacji gospodarki polskiej: wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 14-23
Nr:
2168357964
rozdział w książce
14

Tytuł:
O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej = In Search of Method of Transforming the Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991) , s. 3-15. - Summ.
Nr:
2168247162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej = The Economic and Financial Structure of the Polish Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 238. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 33, 1989.
Nr:
2168333385
varia
16

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 33
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226765
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
O niektórych wartościowo-pieniężnych charakterystykach i ograniczeniach działalności gospodarczej i redystrybucji finansowej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 186 (1990) , s. 145-155. - Tytuł numeru: Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych
Nr:
2168343179
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
"Odbudowa" produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych = "Recovery" of Output and the Effective way of Increasing GNP and Consumption in Poland in the 1980's
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275927
varia
20

Tytuł:
Inflation in the Polish Economy (1950-1986)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 5-25
Nr:
2168249868
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226829
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 32
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1989
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226845
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
23

Tytuł:
Inflacje polskie - próba typologii
Źródło:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 101-116
Nr:
2168335021
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249078
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168258252
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów) = Polish Inflation and Economic Crisis (the Birth of a Structural Cost Inflation)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318473
varia
27

Tytuł:
Finansowe mechanizmy nierównowagi
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
245 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168282365
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 166-182
Nr:
2168282409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168243186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168244164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-75
Nr:
2168282389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 76-102
Nr:
2168282391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 115-136
Nr:
2168282397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/822
Nr:
2168283557
doktorat
35

Tytuł:
Inflacje polskie - ich natura i przebieg
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 13-43
Nr:
2168282385
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 192
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168236434
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
37

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 207
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
288 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168262606
redakcja czasopisma/serii
38

Tytuł:
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 17-29. - Rez., summ.
Nr:
2168236512
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 182
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168254764
redakcja czasopisma/serii
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 178
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
213 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235962
redakcja czasopisma/serii
41

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 179
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168242666
redakcja czasopisma/serii
42

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 164
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
181 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168217902
redakcja czasopisma/serii
43

Tytuł:
Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski = Studies on the Economic-financial Balance of Poland's Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 317-318. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318457
varia
44

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
336 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/847
Nr:
2168313213
doktorat
45

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 125
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168230894
redakcja czasopisma/serii
46

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 118
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
173 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250696
redakcja czasopisma/serii
47

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 110
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
198 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250446
redakcja czasopisma/serii
48

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
raport/sprawozdanie
49

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
raport/sprawozdanie
50

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 102
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233180
redakcja czasopisma/serii
51

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 20
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259614
redakcja czasopisma/serii
52

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 19
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239342
redakcja czasopisma/serii
53

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 17
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259622
redakcja czasopisma/serii
54

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 18
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259620
redakcja czasopisma/serii
55

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 16
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Opis fizyczny:
147, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247500
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
V, 225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/86
Nr:
2168305479
doktorat
57

Tytuł:
Wybrane problemy teorii pieniądza, kredytu i finansów w gospodarce socjalistycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
150 s.; 25 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339031
podręcznik
58

Tytuł:
Profesor Wacław Fajans
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]1974. - vol. 16, s. 7-12
Nr:
2168247572
varia
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 15
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Opis fizyczny:
120 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260492
redakcja czasopisma/serii
60

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 14
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973
Opis fizyczny:
108 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260536
redakcja czasopisma/serii
61

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 13
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973
Opis fizyczny:
131 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260608
redakcja czasopisma/serii
62

Tytuł:
Jubileusz profesora Stefana Bollanda
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]1972. - vol. 12, s. 3-5
Nr:
2168261374
varia
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych = Experiments in the Range of Setting Up of Economically Well-founded Prices in the Domain of Supplies and Investments
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333011
varia
64

Tytuł:
Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
319 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/66
Nr:
2168305683
doktorat
65

Tytuł:
Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce = Problems and Methods of Working out an Economically Justified System of the Prices of Capital Goods in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. 71-88. - Summ., rez.
Nr:
2168261418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL = The Basic Trends and Relations of the National Income Growth in the Polish People's Republic
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 15-40. - Summ., rez.
Nr:
2168263384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego = Sectional Proportions of Monetary Accumulation in the Process of Economic Growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168276511
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Janusz Maciaszek , Jan Malik
Tytuł:
Kolportaż dzienników partyjnych = Distribution of the Party Dailies
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 8, nr 3 (1967) , s. 43-55. - Streszcz., summ., rez., res.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349034
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Studia nad działową strukturą akumulacji pieniężnej w gospodarce polskiej = The Study of the Departmental Structure of the Monetary Accumulation in the Polish People's Republic's Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 11)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339029
monografia
70

Tytuł:
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
XVIII k., 278 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/45
Nr:
2168305039
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
49/KPFiB/1/95/5
Sygnatura:
NP-375/Magazyn
Nr:
2168329123
naukowo-badawcze
1
Wacław Fajans : 1884-1973 / Janusz MACIASZEK // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 99-108. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
2
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts // Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998), s. 141-152. - ISSN 0966-8136
3
Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce = Theoretical Foundations and a Reassessment of the Constitutional, Legal and Institutional Reforms in Poland (the Social, Economic and Fiscal Aspects) / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993 / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts. - [S.l.] : Univ. of Leicester, 1996. - 33 s. : il. ; 21 cm. - (Discussion Papers in European Economic Studies, ISSN 1363-8211 ; no. 96/5)
5
Po "iks" latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt = Are We - After Years of Transformations - to Celebrate a Social and Economic Success or Do We Have to Admit that an Opportunity to Improve Macroeconomic Efficiency and General Prosperity Has Been Wasted? / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 56-58. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
6
O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce / Janusz MACIASZEK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 40-62
7
Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej = Polish Inflation after Three Years of Transforming the System / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 31. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
8
Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja = A Structural Economic Breakthrough or General Stagnation / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
9
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994/1995. - vol. 37-38. - 162, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
10
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992/1993. - vol. 35-36. - 98, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
11
Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej = Polish Inflation after 40 Years of "Command Economy" and Three Years of Market Transformation / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992), s. 23-33. - Summ. - ISSN 0071-674X
12
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. - vol. 34. - 142, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
13
Dylematy ustrojowej i systemowej transformacji gospodarki polskiej: wykład inauguracyjny / Janusz MACIASZEK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 14-23
14
O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej = In Search of Method of Transforming the Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 3-15. - Summ. - ISSN 0071-674X
15
Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej = The Economic and Financial Structure of the Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 238. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 33, 1989. - ISSN 0079-354X
16
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990. - vol. 33. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
17
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
18
O niektórych wartościowo-pieniężnych charakterystykach i ograniczeniach działalności gospodarczej i redystrybucji finansowej / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 186 (1990), s. 145-155. - Tytuł numeru: Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych. - ISSN 0208-4902
19
"Odbudowa" produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych = "Recovery" of Output and the Effective way of Increasing GNP and Consumption in Poland in the 1980's / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
Inflation in the Polish Economy (1950-1986) / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 5-25. - ISSN 0208-7944
21
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1989. - vol. 32. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
23
Inflacje polskie - próba typologii / Janusz MACIASZEK // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 101-116
24
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów) = Polish Inflation and Economic Crisis (the Birth of a Structural Cost Inflation) / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 245 s. : il. ; 24 cm
28
Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego / Janusz MACIASZEK, Lesław FIJAŁ // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 166-182
29
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
30
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
31
Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym / Janusz MACIASZEK, Zdzisław SZCZEPANIK // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-75
32
Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 76-102
33
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 115-136
34
Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe / Jolanta JUZA ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Inflacje polskie - ich natura i przebieg / Janusz MACIASZEK // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 13-43
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 192. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 207. - 288 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 17-29. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 182. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 178. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 179. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 164. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
43
Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski = Studies on the Economic-financial Balance of Poland's Economy / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 317-318. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną / Lesław FIJAŁ ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1980. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 125. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 118. - 173 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 110. - 198 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
48
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
49
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
50
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 102. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
51
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - vol. 20. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
52
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. - vol. 19. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
53
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 17. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
54
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 18. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
55
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 16. - 147, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
56
Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego / Zdzisław SZCZEPANIK ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1974. - V, 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Wybrane problemy teorii pieniądza, kredytu i finansów w gospodarce socjalistycznej / Janusz MACIASZEK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 150 s. ; 25 cm
58
Profesor Wacław Fajans / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 7-12. - ISSN 0071-674X
59
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 15. - 120 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
60
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 14. - 108 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
61
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 13. - 131 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
62
Jubileusz profesora Stefana Bollanda / Roman DOMASZEWICZ, Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
63
Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych = Experiments in the Range of Setting Up of Economically Well-founded Prices in the Domain of Supplies and Investments / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
64
Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej / Alina MAJCHRZYCKA ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1972. - 319 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce = Problems and Methods of Working out an Economically Justified System of the Prices of Capital Goods in Poland / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 71-88. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
66
Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL = The Basic Trends and Relations of the National Income Growth in the Polish People's Republic / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 15-40. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
67
Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego = Sectional Proportions of Monetary Accumulation in the Process of Economic Growth / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
68
Kolportaż dzienników partyjnych = Distribution of the Party Dailies / Janusz MACIASZEK, Jan Malik // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 8, nr 3 (1967), s. 43-55. - Streszcz., summ., rez., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65849/1967_03.pdf. - ISSN 0555-0025
69
Studia nad działową strukturą akumulacji pieniężnej w gospodarce polskiej = The Study of the Departmental Structure of the Monetary Accumulation in the Polish People's Republic's Economy / Janusz MACIASZEK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 11)
70
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL / Janusz MACIASZEK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1960. - XVIII k., 278 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993 / Janusz MACIASZEK (kierownik tematu), Katarzyna MIKOŁAJCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 48 k. : il. ; 30 cm
1
Maciaszek J., (2000), Wacław Fajans : 1884-1973. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 99-108.
2
Maciaszek J., Mikołajczyk K., Roberts B., (1998), Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises, "Europe-Asia Studies", vol. 50, nr 1, s. 141-152.
3
Maciaszek J., (1997), Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 27-28.
4
Maciaszek J., Mikołajczyk K., Roberts B., (1996), Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993, (Discussion Papers in European Economic Studies, no. 96/5), [S.l.] : Univ. of Leicester, 33 s.
5
Maciaszek J., (1996), Po "iks" latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 56-58.
6
Maciaszek J., (1996), O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40-62.
7
Maciaszek J., (1994), Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31.
8
Maciaszek J., (1994), Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 52.
9
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994. - vol. 37-38. - 162, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
10
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. - vol. 35-36. - 98, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
11
Maciaszek J., (1992), Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 23-33.
12
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. - vol. 34. - 142, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
13
Maciaszek J., (1991), Dylematy ustrojowej i systemowej transformacji gospodarki polskiej: wykład inauguracyjny. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-23.
14
Maciaszek J., (1991), O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 3-15.
15
Maciaszek J., (1990), Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 238.
16
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990. - vol. 33. - 204 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
17
Maciaszek J., Maciaszek B., (1990), Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 17-29.
18
Maciaszek J., (1990), O niektórych wartościowo-pieniężnych charakterystykach i ograniczeniach działalności gospodarczej i redystrybucji finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 186, s. 145-155.
19
Maciaszek J., (1990), "Odbudowa" produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 34-35.
20
Maciaszek J., (1990), Inflation in the Polish Economy (1950-1986), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 5-25.
21
Maciaszek J., Maciaszek B., (1989), Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 3-12.
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1989. - vol. 32. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
23
Maciaszek J., (1988), Inflacje polskie - próba typologii. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 101-116.
24
Maciaszek J., Maciaszek B., (1988), Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 49-61.
25
Maciaszek J., (1987), Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 5-24.
26
Maciaszek J., (1987), Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 53.
27
Maciaszek J. (red.), (1986), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 245 s.
28
Maciaszek J., Fijał L., (1986), Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 166-182.
29
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 111-120.
30
Maciaszek J., (1986), O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 95-110.
31
Maciaszek J., Szczepanik Z., (1986), Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-75.
32
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-102.
33
Maciaszek J., Juza J., (1986), Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-136.
34
Juza J., (1986), Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych: (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 238 k.
35
Maciaszek J., (1986), Inflacje polskie - ich natura i przebieg. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-43.
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 192. - 200 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 207. - 288 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
38
Maciaszek J., (1985), Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 17-29.
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 182. - 214 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 178. - 213 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 179. - 235 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 164. - 181 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
43
Maciaszek J., (1982), Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 317-318.
44
Fijał L., (1980), Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 336 k.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 125. - 150 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 118. - 173 s.; 24 cm. - 0208-7944
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 110. - 198 s.; 24 cm. - 0208-7944
48
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
49
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
50
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 102. - 195 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
51
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - vol. 20. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
52
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. - vol. 19. - 144 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
53
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 17. - 107 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
54
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 18. - 171 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
55
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 16. - 147, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
56
Szczepanik Z., (1974), Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Maciaszek J., Kraków : , V, 225 k.
57
Maciaszek J., (1974), Wybrane problemy teorii pieniądza, kredytu i finansów w gospodarce socjalistycznej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 150 s.
58
Maciaszek J., (1974), Profesor Wacław Fajans, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 7-12.
59
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 15. - 120 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
60
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 14. - 108 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
61
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 13. - 131 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
62
Domaszewicz R., Maciaszek J., (1972), Jubileusz profesora Stefana Bollanda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 3-5.
63
Maciaszek J., (1972), Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
64
Majchrzycka A., (1972), Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 319 k.
65
Maciaszek J., (1972), Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 71-88.
66
Maciaszek J., (1971), Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 15-40.
67
Maciaszek J., (1968), Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 17-30.
68
Maciaszek J., Malik J., (1967), Kolportaż dzienników partyjnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 8, nr 3, s. 43-55; http://mbc.malopolska.pl/Content/65849/1967_03.pdf
69
Maciaszek J., (1966), Studia nad działową strukturą akumulacji pieniężnej w gospodarce polskiej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 192 s.
70
Maciaszek J., (1960), Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL, Prom. Bolland S., Kraków : , XVIII k., 278 k.
71
Maciaszek J., Mikołajczyk K., (1996), Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993, Maciaszek J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
1
@inbook{UEK:2168255026,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Wacław Fajans : 1884-1973",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "99-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
2
@article{UEK:2168263972,
author = "Janusz Maciaszek and Katarzyna Mikołajczyk and Barbara M. Roberts",
title = "Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises",
journal = "Europe-Asia Studies",
number = "vol. 50, 1",
pages = "141-152",
year = "1998",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09668139808412527},
url = {},
}
3
@misc{UEK:2168271448,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "27-28",
year = "1997",
}
4
@book{UEK:2168339033,
author = "Janusz Maciaszek and Katarzyna Mikołajczyk and Barbara M. Roberts",
title = "Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993",
adress = "S.l.",
publisher = "Univ. of Leicester",
year = "1996",
url = {},
issn = "1363-8211",
}
5
@misc{UEK:2168252502,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Po iks latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "56-58",
year = "1996",
}
6
@inbook{UEK:2168263336,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość rynkowej transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "40-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
7
@misc{UEK:2168227262,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "31",
year = "1994",
}
8
@misc{UEK:2168333437,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "52",
year = "1994",
}
9
@misc{UEK:2168247232,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1994",
}
10
@misc{UEK:2168247210,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1992",
}
11
@article{UEK:2168247194,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Inflacja polska po 40 latach command economy i 3 latach transformacji rynkowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "23-33",
year = "1992",
}
12
@misc{UEK:2168247178,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
13
@inbook{UEK:2168357964,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Dylematy ustrojowej i systemowej transformacji gospodarki polskiej: wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91",
pages = "14-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
14
@article{UEK:2168247162,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "3-15",
year = "1991",
}
15
@misc{UEK:2168333385,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/2, lipiec-grudzień 1988",
pages = "238",
year = "1990",
}
16
@misc{UEK:2168226765,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
17
@article{UEK:2168226773,
author = "Janusz Maciaszek and Barbara M. Maciaszek",
title = "Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "17-29",
year = "1990",
}
18
@article{UEK:2168343179,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "O niektórych wartościowo-pieniężnych charakterystykach i ograniczeniach działalności gospodarczej i redystrybucji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "186",
pages = "145-155",
year = "1990",
}
19
@misc{UEK:2168275927,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Odbudowa produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "34-35",
year = "1990",
}
20
@article{UEK:2168249868,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Inflation in the Polish Economy (1950-1986)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "5-25",
year = "1990",
}
21
@article{UEK:2168226829,
author = "Janusz Maciaszek and Barbara M. Maciaszek",
title = "Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "3-12",
year = "1989",
}
22
@misc{UEK:2168226845,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1989",
}
23
@inbook{UEK:2168335021,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Inflacje polskie - próba typologii",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "101-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
24
@article{UEK:2168249078,
author = "Janusz Maciaszek and Barbara M. Maciaszek",
title = "Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "49-61",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168258252,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "5-24",
year = "1987",
}
26
@misc{UEK:2168318473,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "53",
year = "1987",
}
27
@book{UEK:2168282365,
title = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
28
@inbook{UEK:2168282409,
author = "Janusz Maciaszek and Lesław Fijał",
title = "Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "166-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
29
@article{UEK:2168243186,
author = "Janusz Maciaszek and Jolanta Juza",
title = "Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "111-120",
year = "1986",
}
30
@article{UEK:2168244164,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "95-110",
year = "1986",
}
31
@inbook{UEK:2168282389,
author = "Janusz Maciaszek and Zdzisław Szczepanik",
title = "Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "44-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
32
@inbook{UEK:2168282391,
author = "Janusz Maciaszek and Jolanta Juza",
title = "Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "76-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
33
@inbook{UEK:2168282397,
author = "Janusz Maciaszek and Jolanta Juza",
title = "Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "115-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
34
@unpublished{UEK:2168283557,
author = "Jolanta Juza",
title = "Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
35
@inbook{UEK:2168282385,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Inflacje polskie - ich natura i przebieg",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "13-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
36
@misc{UEK:2168236434,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
37
@misc{UEK:2168262606,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
38
@article{UEK:2168236512,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "17-29",
year = "1985",
}
39
@misc{UEK:2168254764,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
40
@misc{UEK:2168235962,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
41
@misc{UEK:2168242666,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
42
@misc{UEK:2168217902,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
43
@misc{UEK:2168318457,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "317-318",
year = "1982",
}
44
@unpublished{UEK:2168313213,
author = "Lesław Fijał",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
45
@misc{UEK:2168230894,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
46
@misc{UEK:2168250696,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
47
@misc{UEK:2168250446,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
48
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
49
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
50
@misc{UEK:2168233180,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
51
@misc{UEK:2168259614,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
}
52
@misc{UEK:2168239342,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1976",
}
53
@misc{UEK:2168259622,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
}
54
@misc{UEK:2168259620,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
}
55
@misc{UEK:2168247500,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
}
56
@unpublished{UEK:2168305479,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
57
@book{UEK:2168339031,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Wybrane problemy teorii pieniądza, kredytu i finansów w gospodarce socjalistycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
58
@misc{UEK:2168247572,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Profesor Wacław Fajans",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "7-12",
year = "1974",
}
59
@misc{UEK:2168260492,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
}
60
@misc{UEK:2168260536,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1973",
}
61
@misc{UEK:2168260608,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1973",
}
62
@misc{UEK:2168261374,
author = "Roman Domaszewicz and Janusz Maciaszek",
title = "Jubileusz profesora Stefana Bollanda",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "3-5",
year = "1972",
}
63
@misc{UEK:2168333011,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
64
@unpublished{UEK:2168305683,
author = "Alina Majchrzycka",
title = "Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
65
@article{UEK:2168261418,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "71-88",
year = "1972",
}
66
@article{UEK:2168263384,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "15-40",
year = "1971",
}
67
@article{UEK:2168276511,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "17-30",
year = "1968",
}
68
@article{UEK:2168349034,
author = "Janusz Maciaszek and Jan Malik",
title = "Kolportaż dzienników partyjnych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 8, 3",
pages = "43-55",
year = "1967",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65849/1967_03.pdf},
}
69
@book{UEK:2168339029,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Studia nad działową strukturą akumulacji pieniężnej w gospodarce polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
issn = "",
}
70
@unpublished{UEK:2168305039,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
71
@unpublished{UEK:2168329123,
author = "Janusz Maciaszek and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID